کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کارتون > طنز روز > شــــهکار جـــدید ســـلیمان لایق

شــــهکار جـــدید ســـلیمان لایق

پنج شنبه 21 جون 2012, بوسيله‌ى شمس الحق حقانی

کــتاب جــدید ســـلیمان لایق دانشمــند چپــی و نویســنده کــتاب ســـقای دوم از طــرف اکادمـــی علوم افغـــانستان به چاپ رســـید .

پیرامون این موضوع خبرنگار بی بی چهل مصاحبه با آقای سلیمان لایق انجام داده که توجه شما را بدان جلب میکنیم :

خــــبرنگار بی بی چهل :
آقای لایق هنوز سر و صدا هایکه از نوشتن کتاب اول شما یعنی کتاب سقای دوم برخاسته بود بکلی خاموش نشده که شما باز هم با نوشتن کتاب جدید تان عده ای را به شور آورده اید ، آیا شما از سر و صدای مردم لذت می برید ؟

سلیــــــــــمان لایق:
وطیفه یک نویسنده مردمی بیان واقعیت هاست واگر درین راستا یکعده ای از شنیدن این واقعیت ها ناراحت می شوند این مشکل خود آنهاست و نه از آنکه واقعیت ها را بی پرده بیان میدارد.

خــــبرنگار بی بی چهل :

آقای لایق شما که زمان عضو ارشد حزب دیموکراتیک خلق افغانستان بودید حزب که معیار روبط انسانی را طبقه اجتماعی انسانها میدانست پس چطور شد که شما حالا قومیت و تعلقات نژادی را بر همه معیار دیگر ترجیح میدهید؟

سلیــــــــــمان لایق:
یکی از بزرگان سیاست گفته : آنکس که در آوان جوانی هوای چپگرایی و کمونیزم به سرش نزده اواز احساس انسانی محروم است ولی آنکس که تا محاسن سپیدی هنوز به کمونیزم وفا دار باقی می ماند او هم انسان کودن بیش نیست !

خــــبرنگار بی بی چهل :
خوب حالا به اجازه تان سوال در مورد کتاب جدید تان از شما دارم و آن اینکه چرا باز هم درین کتاب تان به یک ملیت غیر پشتون اهانت کرده و هزاره ها را رافضی خطاب نموده اید ؟

سلیــــــــــمان لایق:
متاسفانه درین کشور چیزی بنام انصاف و مروت وجود ندارد ورنه در کتابم بیشتر از ده صفحه را به ستایش و بیان صفات مثبت مردم هزاره در مثال محترم خلیلی بیان کرده و از صبر و حوصله مندی ، برده باری و تواضع ، فروتنی ، حلم و صبوری ایشان به نیکی یاد کرده و بیان داشته ام که در این ده سال پر نشیب و فراز حتی یکبار هم صدای اعتراض و انتقاد ایشان را کس نشنید و حتی زمانیکه میهن آبایی شان در جنگ های بهسود بخاک یکسان شده و اقارب نزدیک شان بخاک و خون غلطیدند ایشان بجای عزاداری و سو گواری به وظیفه شان ادامه داده و در باره حفظ محیط زیست سخنرانی نمودند.

بلی در مقابل بیان اینهمه صفات خوب از مردم هزاره هیچکس از من اظهار سپاسگذاری نکرد ولی فقط با ذکر کلمه رافضی آنهم به نقل قول از منبع دیگر قصد سنگسارم را دارند.
من به صراحت کامل در کتابم از سخنرانی مجاهد بزرگوار ملا محمد عمر آخوند در کویته پاکستان گزارش داده بودم که ایشان در سخنرانی شان به طلاب کرام فرموده بودند که :

" هزاره های افغانستان پیرو مذهب تشیع رافضی اند که به حکم شرع سلفی مباح الدم و واجب القتل بوده ، مال شان از خوردن و سر شان از زدن است ."

این را کور با عصایش می بیند که یک نقل قول است ، نه این گفته از من است و نه من با آن کاملاً موافقم چون تنها مردم هزاره رافضی های افغانستان را تشکیل نمیدهند بلکه اقوام دیگری چون بیات ها ، قزلباشان و سادات مناطق مرکزی نیز پیرو مذهب شیعه رافضی اند و علاوتاً با خوردن مالشان مشکلی ندارم ولی زدن سر شان را یک ضایعه بزرگ انسانی و اقتصادی برای کشور میدانم.
ما باید هشیاری به خرچ داده از تجربه دیگران به نفع خویش استفاده کنیم ، اگر یک نگاهی به تاریخ ملت آلمان در دوران اقتدار حزب نازی بیاندازیم می بینیم که چطور رهبر خردمند آلمان نازی از اسرای جنگی و ملت یهود برای چرخاندن ماشین های تولید اسلحه استفاده اعظمی میکردند .
حالا هم ما بجای سر بریدن اقوام هزاره ، بیات و قزلباش باید در بازسازی و عمران کشور از نیروی کار ایشان اسفاده کرده و اگر ممکن بود در اخیر از نعش آنها برای تولید صابون کار بگیریم !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


55 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > کارتون > طنز روز > شــــهکار جـــدید ســـلیمان لایق

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

 • اینکه آقای لایق نویسنده مردمی هدفش بیان واقعیت هاست یادروغهای شاخدار؟بایدازخانواده اش سوال شودکه چنددرصد حرفهایش را باوردارند.درکتاب سقاوی 2عامل بدبختی افغانستان رااقوام غیرپشتون ذکرکرده درحالیکه اززمان پیدایش موجودی بنام پشتون همواره امیران وشاهان ازتبارپشتون بوده وآب هم ازسرچشمه گل آلودبوده انداختن گناه بدبختی کشوربه گردن دیگران یک دروغ شاخ داربیش نیست.ازاینکه قبلاخلقی بوده حالابه قبیله گرایی چسبیده وگفته ی یکی ازبزرگان سیاست رابسنده کرده توجیهی بیش نیست اوثابت کرده که یک موجودی چند چهره وچند پهلو میباشدکه نان را به نرخ روز میخوردبه نظرم اوفردمنافقی است که امکان دارد اجیر چندین منافق دیگرازسایر کشورهاباشدو همانطورکه پای بند به کمونیست نبودبه عشیره خودش نیزپای بندنیست.
  دررابطه باحماقت جدیدایشان که دروصف خلیلی یاد آورشده خلیلی پیشکش شمادیگرمردم هزاره پای بند به یک شخص نیست سکوت مرگبارخلیلی کمتراززیان یاوه گوی های شما نیست شماهرچه دوست داریدبه خلیلی بگوییدولی حق نداریددررابطه باملیت هزاره اراجیف ببافیدودررابطه بانقل قول ازملا عمروفرهنگ تروروانتحاروتحجروانحطاط برای یک نویسنده وروشنفکردروزارت پشتون تولنه ننگ است آیا نقل قول دیگری ازابوحنیفه نداشتیدکه به ملاعمر اقتداکردید؟
  به هلوکاست هم اشاره کردیدشماآنقدراحمقیدکه حتی ارزیابی درست ازقضیه هلوکاست نکردید من ازقوم یهوددفاع نمی کنم ومیخواهم بدانی که آلمان نتوانست یهودرانابودکندهمچنانکه عبدالرحمن نتوانست هزاره رانابودکندآلمان تاآخرعمربایدتاوان پس بدهد.مگرنمیدانی هرسال بخشی ازبودجه آلمان بعنوان غرامت به اسراییل پرداخت میشودوازاینکه فرموده ایدبایدهوشیاری بخرج بدهیدوازسایراقوام بهره بگیریدکورخوانده ایدگاهی غرورکاذب عقل انسان رامیگیردشمادرعصرجدیدزندگی میکنیددیگرقبیله گرایی جواب نمیدهدوقلم شماهم بدون جواب نمیماندتایک صفحه بنویسی هزاران صفحه برعلیه شما انتشارمی یابدشایدتاریخ بابای جنایت کارت راهم خوانده باشی 62 درصدازمردم هزاره راقتل عام ویاآواره ساخت بازهم هزاره وجودداردوتاابدهم وجودخواهدداشت.

 • 22 جون 12:19, بوسيله‌ى ASSAD KARIMI
  ( اکادمی جهول افغانستان )
  چند نا لایق به هم پرداخنتند
  یک کتاب اطلسی را ساختند
  لابلای اطلسش بگذاشتند
  هرچه را از کینه در دل داشتند
  قوم مارا بر اساس نقل خود
  بر اساس منطق بی عقل خود:
  "کینه توز و لجگرش نامیده اند
  کاذب و بی پا سرش نامیده اند
  قومی که در بین خود جنگیده اند
  ظلم ها از یکدیگرها دیده اند..
  لیک در ورد زبانش پشتون است
  حدقه ی چشمش پر از آب و خونست
  هر قدر از ظلم افغان بگذرد
  آنقدر این خلق از جان بگذرد
  تا دوباره انتقام خون خود
  پس گیرد از دشمن پشتون خود.."
  ***
  "لایق" و نالایق اوغان پرست
  گاه قلم گاه نیزه میگیرند به دست
  تا که قوم" ازره" را درکشورش
  کشوری کو چوب وسنگ و آجرش
  حاکی است از ملک این قوم دلیر
  از تمدنهای "شاران" است و" شیر"
  نام های قریه و کوه و درخت
  در زبان "ازرگی" حک گشته سخت
  سر زنید از وردک و گردیز تا
  هیرمند و غور و سیستان وفراه
  آب و خاک از ما حکایت میکنند
  از تعدی ها شکایت می کنند
  از تعدی ها و ظلم بی شمار
  دشمنان جاهل اوغان تبار
  در وجود عبد رحمان های شان
  در وجود" کور" وهم بینای شان..
  زانکه میخواهند مارا در وطن
  باز هم سازند بی گور وکفن
  نام نیک قوم مارا بد کنند
  راه آزادیی مارا سد کنند
  ***
  .."ملتی ها" شرم باد وننگ تان!!
  جنگ گشته کار تان فرهنگ تان
  تا به کی داد از مسلمانی زنید؟؟
  از وطن زابادی، ویرانی زنید؟؟
  ادرس ها را شما گم کرده اید!!
  این شما بد بخت مردم کرده اید..
  نوشته شده توسط محسن زردادی

 • طالب افغان نه که شمشیری بود
  طالب افسانه کشمیری بود

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.