IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > توطئه انحصار گران علیه سپه سالار مقاومت همچنان ادامه دارد!

توطئه انحصار گران علیه سپه سالار مقاومت همچنان ادامه دارد!

فیضو غزنوی
پنج شنبه 21 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جنرال عبدالرشید دوستم یکی از سران جبهه ملی افغانستان که از او به عنوان سپه سالار مقاومت علیه تروریزم در کشور یا د می شود، همواره خار چشم انحصار گران فاشیزم در افغانستان بوده است. جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان که در زمان جهاد افغانستان با قیامش کمر حکومت کمونستی وقت را شکست و راه پیروزی مجاهدین را هموار ساخت؛ یکی از چهره های محبوب در میان مردم افغانستان است. آقای دوستم که از آوان جوانی کمر همت را برای مقاومت علیه بیداد گری و انحصار طلبی در کشور بسته است، باقد رسا کماکان در حال مبارزه و مقاومت علیه ستم و استبداد انحصار گران فاشیست به پیش می رود.

اما با اینحال شخصیت جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان تنها امید اقوام تحت ستم در راه رسیدن به عدالت و حق شهروندی مساوی در افغانستان برای انحصار گران و فاشیزم "پان افغان" خار چشمی بوده است بس درد ناک وغیر قابل تحمل. از اینرو حلقات فاشیستی و انحصار گر همواره کوشیده اند این سمبل حق خواهی و عدالت طلبی را از سر راه شان بردارند.

در زمان حاکمیت جهل طالبان که به کمک استخبارات کشورهای پاکستان و عربستان سعودی و همیاری گروه تروریستی القاعده، افغانستان در موج خون انسانهای بی گناه غرق گردیده بود، جنرال عبدالرشید دوستم با مقاومت جوانمردانه اش در برابر جاهلان طالب که علنا از کمک لوجستیکی و نظامی ارتش پاکستان و تروریست های عرب بر خور دار بودند، نشان داد که برای رسیدن به کشور آزاد و دارای نظام عدالت محور و مردم پسند، تا پای جان ایستاده است و در این راه از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کسانی که در آن زمان مسائل افغانستان را دنبال می کردند به درستی می دانند؛ حتا زمانی که خطوط مقاومت در صحفات شمال همواره توسط بمب افگن های ارتش پاکستان مورد حمله قرار می گرفت و هزاران تروریست تا دندان مسلح از کشورهای مختلف عربی و نیروهای جهل و خون آشام طالبان از چندین جهت به سوی شمال یورش برده بودند، جنرال دوستم با توکل به خدا ونیروی مردمی در برابر همه ی آنها مقاومت کرد و تا آخرین لحظات در کنار مردم باقی ماند.

پس از یازدهم سپتامبر و تشکیل شدن مقاومت بین المللی در برابر تروریسم بازهم جنرال دوستم از جمله اولین کسانی بود که برای آزاد سازی کشور از چنگال تروریسم بین المللی با حضور در خط مقدم جبهه مقاومت از صفحات شمال گرفته تا کابل پایتخت مقاومت را به پیش برده و بالاخره با شکست نیروهای جهل و خون آشام طالبان، خندان را برلبان ملیونها شهروند در بند مانده ی افغانستان به ارمغان آورد.

پس از شکست گروه جهل طالبان و بوجود آمدن حکومتی موقت در افغانستان، آقای دوستم به خاطر مصلحت کشور و امید واری برای رسیدن به صلح و آشتی ملی در کشور، از هرگونه امتیاز خواهی صرف نظر کرد و با تمام قوا تلاش کرد تا مردم را تشویش به همکاری با دولت نماید. آقای دوستم در جهت آوردن صلح و ثبات و مرهم گذاری زخمهای ناسوری که در اثر استبداد تاریخی و به خصوص خشونت و کشتار طالبان قندهاری در مناطق شمال بوجود آمده بود؛ به مناطق مختلف کشور سفر کرد و ضمن تشویق مردم به خلع سلاح عمومی، مردم را به خویشتن داری و گذشت دعوت کرد. روی همین تلاش های جنرال دوستم در صفحات شمال و تلاشهای دیگر رهبران مقاومت در مناطق دیگر کشورش بود که مردم رنج دیده و مصیبت کشیده ی افغانستان، تمام خونهای ریخته شده وستم واستبدادی را که از طرف تروریست های وحشی طالبان متعلق به قوم پشتون در طول دوران حاکمیت گروه جاهل و تروریستی طالبان متحمل شده بود را بخشیدند تا زمینه صلح وثبات را در کشور مهیا سازند.

این بدین معنا ست که ثبات و آرامش نصبی چند ساله ی افغانستان را مردمان تاجیک، هزاره، ازبیک و دیگر ملت های تحت ستم به خون خویش خریده اند. باید همه بدانند که این اقوام می توانستند پس از شکست حاکمیت جهل طالبان، قتل عام های شمالی، یکاولنگ، بغلان، مزار شریف و کنده پشت را که در آن هزاران انسان بی گناه به جرم تاجیک بودن، هزاره بودن، ازبیگ بودن وغیره توسط طالبان خونخوار و معلوم الحال قندهاری از دم تیغ گذشته بودند را جبران کنند. این اقوام با داشتن تمام امکانات می توانستند تخریب و ویرانی شمالی، یکاولنگ، بامیان و دیگر مناطق شمال را پاسخ گویند؛ اما از اینکه این دامن زدن به این مسائل را به نفع کشور ندانستند، تمام این همه بی عدالتی و خونریزی را برای رسیدن به صلح و آرامش در کشور وبه پاس پیاده شدن یک نظام عدالت محور بخشیدند.

البته این اولین بار نبود که ملت های تاجیک ، هزاره، ازبیک و دیگر اقوام تحت ستم خون شانرا فدای آزادی و صلح و ثبات در کشور نموده اند؛ اگر به تاریخ سیاه کشور نگاه شود، در هر مرحله تاریخ که امیران و شاهان خونخوار پشتون، این سرزمین را برای حفظ قدرت به بیگانگان فروخته اند، همواره اقوام و ملت های تحت ستم و به خصوص هزاره ها، ازبیگ ها و تاجیک ها به خاطر وفاداری به خاک و بدون در نظر داشت ستم های تاریخی ، برای آزادی و آبادی وطن تا آخرین رقم خون خویش ایستاده اند و کشور را از چنگال اجانب بیرون کشیده اند.

با در نظر داشت موارد بالا جنرال عبدالرشید دوستم نیز به عنوان یکی از رهبران محبوب ملت های تحت ستم و برازنده ی ترین چهره ی مقاومت در برابر استبداد وبی عدالتی، پس از شکست طالبان تمام تلاشهایی بی وقفه ی را برای آوردن ثبات و آرامش در کشور انجام داده و جد و جهد خستگی ناپذیری به پیش رفت.

اما با وصف این همه از خود گذری جنرال دوستم، حلقه ی فاشیستی ارگ نشین پشتون که رفاه خود را در نابودی اقوام دیگر میدانند، همواره به سوی جنرال دوستم به عنوان بزرگترین خار چشم نگریسته و با طرح توطئه های گوناگون حتا طرح برنامه های ترور و حذف فیزیکی این چهره ی مقاومت را نیز روی دست داشته اند. این حلقات که کار نامه ی تاریخی شان جز خون ریزی، غارت گری، دهشت افگنی و تعصب نژادی و زبانی وجهه ی دیگری ندارند، با در اختیار داشتن تمام امکانات دولتی، علاوه از چپاول دارایی های عامه ، در ارتباط مستقیم با تروریست های طالب و القاعده برای محو سران جبهه مقاومت و به خصوص جنرال عبدالرشید دوستم همواره کوشش نموده اند.

چنانچه در جریان هستید؛ همین حلقه ی فاشیست که اکنون به عنوان بازوی راست تروریست های طالبان در درون ارگ ریاست جمهوری عمل می کنند؛ از سال 2005 تا کنون چندین حمله ی تروریستی برای حذف فیزیکی جنرال دوستم را طرح ریزی نموده و به شکل گسترده با توطئه های مختلف خواسته اند از نگاه سیاسی و اجتماعی نیز به این چهره ی مقاومت ضربه وارد کنند.

این حلقه ی مافیایی و فاشیست که غارت گری، چپاول و و طن فروشی را از نیاکان خویش به ارث برده اند، سال گذشته با طرح جدید غارت گری و احساس مالکیت برکشور؛ استخراج معادن وبعضی از چاهای نفت در مناطق شمال افغانستان را با کمپنی های چینی قرار داد نموده و از این طریق فاز دیگری انتقال و جا به جایی تروریست های طالب را زیر نام کارگر و گروپ های امنیتی در شمال کشور آغاز نموده و رفته رفته امنیت صفحات شمال که در طول سالهای گذشته به عنوان کمر بند سبز امنیتی شناخته می شد، به مخاطره انداختند.

این بود که جنرال عبدالرشید دوستم با احساس مسئولیت در برابر مردم افغانستان و وطن، بازهم مردانه وار در مقابل این طرح شوم ایستاد تا از یک طرف زمینه استقرار گروپ های تروریست را در شمال افغانستان مانع شود و از طرف دیگر به انحصار گران خاین بفهماند که این سرزمین از خود صاحب دارد و نمی شود هر اجنت استخباراتی این کشور را به این و آن فروخته و به چپاول تاریخی خویش ادامه دهد.

پس از این اقدام شجاعانه ی آقای دوستم که بدون شک باید به خاطر این شجاعت مدال افتخار وطن به این فرزند صدیق کشور از طرف مردم داده شود؛ حلقه ی فاشیست و نوکران درباری اش به شدت خشمگین و هراسان گردیده و سراسیمه دست به اقداماتی شومی زدند که اگر بازهم حوصله مندی ملت های تحت ستم نبود؛ اقدامات و توطئه های این گروه فاشیست کشور را به سوی یک جنگ کاملا عیار داخلی سوق می داد.

در طول یک ماه گذشته، حلقه ی طالبان نکتایی پوش درون ارگ و تروریست های دیگرش چندین بار دست به طرح ها و دسیسه های علیه سرداد مقاومت جنرال عبدالرشید دوستم زده اند که هربار به حمد خداوند در این طرح های شان ناکام گردیده وچهره ی فاشیستی و خیانت خویش را بیشتر آفتابی ساخته اند. این حلقه ی فاشیستی درون ارگ که بازوی توانمند تروریست های طالب نیز محسوب می گردد؛ از حمایت کامل حامد کرزی برخود را بوده و توسط افراد استخباراتی کشورهای بیگانه، چون فاروق وردک، کریم خرم، سلیمان لایق و غیره رهبری می شوند.

این فرزندان عبدالرحمن خونخوار علاوه از ادامه ی توطئه های گوگان که نمونه ی اخیر آنرا در خبر پراگنی دروغین دیروز و توطئه ی ترور جنرال دوستم در شهر "میمنه" شاهد بودیم، برای ازبین بردن دیگر رهبران مقاومت از جمله آقای استاد محقق یکی دیگر از سران جبهه ملی وارد عمل شده اند. علاوه از این نظر به شواهد ودلایل، این حلقه ی فاشیستی در اقدامات گسترده در تلاش به قدرت رساندن دوباره گروه جهل طالبان هستند، در ترور شخصیت ها ورهبران ارشد مجاهدین، از جمله استاد ربانی، جنرال داود و غیره نیز دست داشته و پروژه نفاق افگن " اکادمی علوم" نام نهاد را نیز رهبری نموده اند.

براین اساس باید ملت های تحت ستم و به خصوص رهبران جبهه ملی افغانستان باید با دقت تمام تحولات کنونی کشور را زیرنظر داشته و برای پیدا کردن راه حل ها و نجات مردم افغانستان همچون سردار مقاومت جنرال عبدالرشید دوستم تلاش نمایند.

زنده باد مردم افغانستان و پاینده باد آزادی، برابری و عدالت

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • من این مقاله خواندم . واقعن به دلم نشست . جلب وخواندنی است .یک ایراد وجود دارد آن اینکه جناب نویسنده برای خود یک اسم متعار بسیار کوچه ئی انتخاب کرده است . زمانیکه مقاله رامی خوانی آنن پی می بری که این ادبیات مربوطبه جناب ل ر ق د ت است ولی خودرا فیضو ، فضلو این وان گذاشتن خوب نیست.

  repondre message

  • “در حکومت ظاهر خان نيز يک مارشال بود به اسم شاوليخان که اورا سپه سالار مقاومت ميگفتند !
   اين مارشال فقط چند تا سگ داشت و هيچ کاری نکرده، از مردم باج می گرفت!
   اما مارشال دوستم اگر از ملت باج بگيرد، حق دارد، حد اقل اين مردک زنباره بيسواد، چند برابر طالبان، آدم کشته است و به صد ها دختر هموطن تجاوز کرده و به چندين کشور و چندين همسايه، وطن خويش را فروخته است ، در حال حاضر نيز سند تابعيت ترکيه را در جيب دارد!
   قلمزنان بی پدر و مادری مثل فيضو جان و پرويز بهمن جان و ساير اخوانی های پليد ، ميخواهد که ازين جانيان تاريخ ، و اذناب بی چشم و رويی چون عبد الباری راشد( از سگ های شورای نظار) به دفاع بر خيزند و در کنار همجنس بازان امريکايی، از آزادی بيان دنيای غرب ، مستفيد شوند؛ اما چرا با نام مستعار!! خدا ميداند ؛ اما ظاهرا خوب ميدانند که دروغ ميگويند اما مزدورند و معذور!”

  • برای تبهکاران سرشناسی مثل مارشال دوستم و مارشال فهيم و مارشال خلقی سيد محمد گلابزوی، بهترين کار آن است که يک شهرک کوچک با چند تا زن و چند آشپز و يک کانتينر مواد ارتزاقی در زير زمين بسازند و از نظر آدم و عالم خويشتن را مخفی بدارند، ورنه ، به سرنوشت معمرقذافی دچار ميشوند ، يک روز ، دير يا زود!

  • به جواب يك مرد (.كه درحقيقت يك زن است )
   حرفهاى شما درمورد يكى از رهبران مقاومت سخت نامردى است جنرال دوستم نه تنها مرد استوار وسنكر دار زمانش است بلكه ويك عيار زمانش با تمام معنى نيز است كه وارث حقيقى ابومسلم خراسانى است واوكه آخرين سر سلسله أمزيان غاصب وقاتل نور ديدكان ييامبر حسن وحسين ع اين سرداران وجوانان بهشتى مروان حمار را حلق اويزان كرد وبنام ولى ال ييامبر خروج كرد سك بازان وشادى بازانيكه از نسل ابوسفيان لعنتى بود وبه حاكميت ننكين وفساد ييشه دودمان معاويه ويزيد نقطه يايان بخشيد وبه مقتداى زمان حضرت امام جعفر صادق ع متوسل شد كه اين خادم دركاه نبوت ودودمان مطهرش درخدمت حاضرم كه قدرت را به صاحب اصلى اش فرزندان زهراى اظهر تسليم كنم امام از دعوت او وزحماتش در سر نكونى امويان تشكر كرد وفرمود كه مرا به خلافت رغبت نيست ودر عوض جسدومطهر مظهر العجايب على مرتضى را از محل مدفونش كه امانت بخاك سيرده شده است به صفحات شمال از طرف شب انتقال ودر محل مناسب دفن شود واين عيار بزرك اين امر امام روزكار حضرت جعفر صادق را لبيك كفته وشب هنكام جسد مبارك را بدوش شتران باد يا نموده در خواجه خيران بلخ بامى به خاك مى سيارد ودوستم نيز با ارث از ابو مسلم خراسانى به ترميم اساسى روضه مبارك اقدام كرد و٧ كيلو طلا را به كلمه مبارك مطلا در دروازه مرقد ان صاحب اسرار نبى ووارث ووصى وجانشين ييامبر اكرم ص نصب نموده است واين جنرال دوستم خدمت بزركترين قطب وامام واوليا حضرت على را نموده است وهيجكاه على مرتضى اين زحمات وخدمات مريد دركاهش را فراموش نكرده واورا دربرابر تمام دسايس ييروان يزيد يارومدت كار است وبد خواهان دوستم را شرمسار ورنك زرد زمان شان مى كرداند دوستم رو بدركاهت اورده يا على مشكل كشا اورا حامى ويشتيبان باش ودشمنانش را نزدش سر افكنده ساز به توكل خداوند بزرك وحرمت نبى وعلى سر بلند وموفق است جنرال دوستم قهرمان از طرف( بيدار دل )

  • محمود نام هم بد كر دى وهم جك زدى .هيج غلطى را درمورد جنرال دوستم نمايندكان قبيله كرده نمى تواند دوستم قهرمان است مدافع است سيه سالار بأهمت است ابومسلم خراسانى زمانش است كوهر شب جراغ مليتهاى محكوم است دوستم واحمد ضيا مسعود ومحقق فاتحين نبرد عليه ستم كاران زمانه است واين مردان بزرك ادامه دهنده راه مسعود قهرمان است (بيدار دل )

  • پشتون ها به نا م مستعا ر ( یک مر د نا مر د متعصب ) و محمود نا م بد ا نند ا ین تعصب و تبعیض طلبی آ خر
   شما را کورمیسا زد ، البته د ر جنگ و مقا و مت حلوا پخش نمیشود ، هرطرف ا زخود مقا و مت نشا ن مید هدطبیعی
   ا ست ، جنگ و مقا ومت صورت گیرد ا لبته ا ز طرفین آ د م کشته میشود ، ا حمد شاه مسعود و جنرا ل د وستم هیچ
   زما ن به د ست بوسی ( آ ی اس آ ی ) پا کستا ن نرفته ا ند همیشه چه د ر ز ما ن جها د و چه زما ن مقا ومت د ر
   د ا خل ا فغا نستا ن بوده ا ند . جنرا ل د و ستم با کمک ( آ ی ا س آ ی ) که د وشمن غیرپشتون ا فغا نستا ن است
   فوج پا کستا ن را نه آ ورده ا ست . ا ما گروه طا لبا ن قند ها ری ، قشون پا کستا ن را به ا فغا نستا ن آ ور د ند
   د رشهرمزارشریف بد ون سبب سه روز د وا م د ا ر 15000 نفرقطل عا م گرد ید میمنه ، شبرغا ن و شهرهای سرراه
   د ا خل ا ین حسا ب نیست .
   جنرا ل د وستم د ر هیچ شهر مرد م را فطل عا م نکرده ا ست . یک مرد نا مرد به چه ا سا س میگویی که جتنرا ل
   د و ستم بیش ا ز طا لبا ن آ د م کشته ا ست چه ا سا س د ا ر ی ؟؟؟ به ا سا س حکم قرا ن ( لعنت خد ا وند بر
   د روغ گویا ن ا ست ) تو نا مرد د روغ میگویی. تا حا ل ما نشنیده ا یم جنرا ل د وستم ا ز کسی با ج گرفته با شد
   نا م یک مرد ک نا مرد ، آ یا زن ها و د خترها ی قبیله ا ت را تو به جنرا ل د وستم آ ورده پیش کرده ا ی ؟؟؟
   مرد م تورک ( ا وزبیک و تورکمن قیرغیز وغیره ) د رطول تا ریخ وطن فروشی ، ا یما ن فروشی ، نا موس فروشی
   نکرده ا ند . وطن فروش بی ا یما ن ، نا موس فروش بی غیرت شما پشتون ها هستید .
   بی سوا د کسی ا ست که مثل تو یک د روغ خا م را مینویسد د ر مقا بل صد گپ پخته را میشنود . بی سوا د کسی
   ا ست وا سکت ا نتحا ری پوشیده ا نسا ن ها را میکشد بی سوا د مثل شما پشتون ها تروریست میبا شد خون نا حق
   میریزا ند خون نا حق ریزا ند ن کا ر مسلما ن نیست ، جا هل ترین جا هل ها شما پشتون ها هستید .

 • يك بار اين دو ويديو را تماشا كنيد باز با اين مقاله پوچ وبي معنا مقايسه كنيد
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...

  repondre message

 • برو کمشو ولی بی منطیق جنرال دوستم حرف دروستی گفته است.
  ویدیو را شنیدیم حرف کاملا بجا بوده همانطور بود اکر خود خواه نمیبود پس طالب از گجاه میشد زنده باد دوستم
  جنرال دوستم اگر کسی بخواهد یا نخواهد یک قهرمان راستی است بوده و خواهند بود.
  فیضو عزیز دست ات درد نکند بسیار عالی نویشتی باز هم بنویس بنویس.

  repondre message

 • انسان باید بسیار وقیح و از نظرفکری بی همه چیز باشد تا بتواند چنین مقاله ی ابلهانه ای را درمورد دوستم وامثالهم بنویسد. اگر دوستم درخورتقدیس است پس ملا عمر چرا نبا شد که کم از کم دامنه ی پاتک سالاری و قوماندان طوایفی را جمع کرد؟ اگر جنگ آوری وآدم کشی برای منافع شخصی وگروهی معیار سنجش افراد است پس همه جنگسالاران وتروریستان را باید قهرمان خواند.

  repondre message

  • فرشید نا م تو آ د م بی معنی و متعصب جا هل هستی گپ زد ن خود ر ا یا د ند ا ری ، برو چند روزی نزد قبیله ا ت
   ملا عمر وا سکت ا نتحا ری را به تو یا د د هد . تعصب تبعیض آ خر شما را کورمیسا زد ا نشا الله .

 • Faezoe poda lawda maqalet besyar tolane bod ama kash hamen waqt ra brae ek kare khob megozashte to az ek jang salar sefat karde jae tasof ast aenda baje en qesem maqala naweshtan khob ast ke sport kone ta sehtet khob shawad

  repondre message

 • Shekhul hades molana Abdul Rashed Dostam ba fetwa jaded hale Amricaya ham shahid mesha hahahahahahahaaha.............. sarnaweshte Afghanistan aziz ba daste hamchon beswadan aftada agr hamen besewad SAPAHSALARE keshwar bashad pas bande Afghanistan aab borda
  http://www.youtube.com/watch?v...

  repondre message

 • برادر عزيز اگر در وقت مقاومت در افغانستان میبودی ميدانستی که سپه سالار مقاومت قهرمان ملی شهید مسعود بود نه دوستم که در آن زمان در ترکیه و ازبکستان عیاشی میکرد حقيقت را چیزي که است بیان کنيد زیاده روی به نقص شماست هر دزد و راه زن سپه سالار نمیشود کرزی هم یک خاین است و دوستم هم

  repondre message

  • عبا س نا م وظیفه تو هم تفرقه و نفا ق اندا زی ا ست ؟؟؟ د ر مقا مت د ر مقا بل طا لبا ن و فوج پا کستا نی هردو
   یعنی ا حمد شاه مسعود و جنرا ل عبد الرشید د وستم مقا ومت نشا ن د ا د ند چنا نچه د رسا ل 2001 د روقت حمله
   جنگده های بی 52 ا مریکا ، ا ز آ سما ن ، د ر ا خبار تلویزیون جها ن ، جنرا ل د وستم و ا فرا دش را د ر زمین
   د ر حا ل مقا مت علیه طا لبا ن قند ها ر و فوج پاکستانی و عرب بود نشا ن مید ا د قلعه جنگی مزارشریف را
   همه جریا نا ت را مرد م ا فغا نستا ن و جها ن د ر آ ن وقت د یده هستند مشا هده نموده ا ند ا زآ ن فلم ها و فوتو ها
   هم موجود ا ست . جنا ب عبا س متعصب نفاق ا ند ا ز د ر آن وقت چشم تو ا ز تعصب کورشده بود گوشت کربود ؟؟؟

 • به کامنت گذار بی نام و نشان !
  من نه قبیله ای هستم ونه قبیله گرا . من بار ها جنایات قبیله ای هارا محکوم کرده ام و مخالف سرسخت قبیله گرایی و قومگرایی هستم . تو احمق از کجا حکم می کنی؟ دوستم تو بار ها به ساز جنگسالارانی چون ربانی، گلبدین ومزاری رقصیده است .او هم با آی اس آی همکاری کرده هم با رژیم آخوندی ایران هم با روسیه هم با ترکیه وهم با از بیکستان. یک رقاصه ی سیاسی که هنری جز جنگیدن و خدمت کردن به همتا ها ی خود وقدرت های خارجی ندارد، شایسته ی تمجید و تکریم نیست . آیا همین دوستم نبود که در زمان پیشروی طالبان به سوی هرات میدان شیندند را بمباران کرد تا راه طالبان را صاف کند؟ آیا دوستم نبود که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کمر کرزی دزد و خاین را بسته کرد و رای مردم خودرا به معامله گذاشت؟ تو شاید یکی از مزدور ها و جیره خواران دوستم باشی و وجدانت را جیفه های که ازاین راه به دست آورد ه ای کور کرده باشد. ولی واقعیت های مسلم را که مردم افغانستان با آن آشنا هستند نمی توانی پنهان سازی . از مردم کابل بپرس که از وحشت ودهشت و دزدی و تجاوز افراد دوستم برایت دا ستان ها بگویند.

  repondre message

  • فرشید نا م تو ا گرقبیله ا ی نیستی که د روغ نگفته باشی ؟؟ ا ما نوشته ها یت منا فقا نه بود . چون نوشته های تو بجای
   وصل کرد ن ا قوا م تورک ، تا جیک و هزاره ، نبود تو ا حمق میخواهی بین این برادرهای د ینی منطقه وی که ا زصد ها سال
   به اینطرف برا د را نه بوده رسم و روا ج عنعنا ت با همی د ا رند فصل کنی . به عقیده من ، جنرا ل د وستم شخص نظامی و
   سیا ست مد ا ر و وطن د وست ا ست . نوشته ها ی تو همه سپسته و پروپا گند د روغی ای زما ن و آنزما ن میبا شد.
   د وستم با پاکستان وآ خوندی ایران هیچگاه همکا ری نکرده ا ست . تو ا حمق بی وجد ا ن نا م ا زتورکیه و ا وزبیکستان
   گرفته ا ی ، ا زا وزبیکستا ن د ر د ر 22 سا ل اخیر ا ززما ن ا ستقلا لیت آ ن میگذ رد یک حکومت بی خیرو بی
   برکت ا ست د ر افغانستان د ر این مد ت از او مملکت نا می برده نشده . فرشید ا حمق ، ا زنوشته ا ت معلوم میگردد
   د بل ایجنت هستی پول ازا حمدی نژا د میگیری چون احمد ی نژاد بد بین تورک ها ا ست ، وظیفه تو ا ختلا ف ونفا ق
   ا ند ا زی بین تورک وتا جیک افغانستان ا ست ، مثل تو د ر ا ین مد ت بیست سا ل وظیفه ای نفاق اندازی منطقه وی
   را اجراکرده هستند جنانچه د ر تا جیکیستان منا سبا ت د و مملکت با هم برا در بیش از هزار ساله را ویرا ن سا ختند این سیا ست پارس های ایران سا بقه طولانی د ا رد تا ریخ شا هد ا ست .
   فرشید نام ، گپ ها ی توهمه بهتا ن و دروغ سا خت و با فت و پروپاگند آمر های تو ( آ ی اس آ ی ) وپارس های
   ایران هستند چون با تورک ها د وشمنی تا ریخی د ا رند تو هم ا زآ ن جمله بوده ا ی ( لعنت خد ا وند برد روغ گویان و
   و بهتان کننده گا ن است ) ومن الله توفیق

  • آقا یا ن فرشید و عبا س د بل ا یجنت ها بد ا نند ،
   شما با این نوشته ها ی مرخرب بی ا رزش خویش چه میخوا هید ؟؟؟ پول ها ی حرا م که به خا طر نفاق ا ند ا زی ا ز
   ایران میگیرید هضم کرده باشید ؟؟؟ شما و با د ا را ن شما یعنی ( آی اس آی ) به شما وظیفه د ا ده ا ند که کوشیش
   کنید مرد ما ن ( تورک ، تا جیک و هزاره ) ر ا د ر ا تحا د و ا تفا ق بود ن نه گذ ا رید یعنی ا تفا ق نه با شند ؟؟؟
   من فکرمیکنم زما ن ( نفا ق ا ند ا ز حکومت کن ) گذ شته با شد . سخنا نیکه شما یا د میکنید همه پروپاگند های قبیله
   گرا و طا لبا ن نیک تا یی پوش به رهبری آ ی اس ای بوده ا ست ا گرشما آ د م شده به چشم حق بین و با فکر
   د رست ا نسا نی بیطرفا نه همه را مخلوق خد ا وند د ا نسته قضا وت کنید ، خوا هید د ر یا بید که جنرا ل د وستم به
   افغانستان خد مت صا د قا نه ا نجا م د ا د ه ا ست هیچگا ه خیا نت نکرده است زما نیکه همه ا ختیا را ت به حکم
   ا و بود قوم گرا نبود متعصب نبود تورک ، تا جیک ، هزاره ، پشتون ، بلوچ ، نوستا نی و شغنا نی همه برابربود .

 • متاسفانه تو یک خر مجسم و ذوب شده در مواد غایطه ی دوستم هستی . با خر نمی توان از منطق سخن گفت . بر پدر هر چی شخصیت پرست خود فروش وخرد باخته وکودن اوغانی؛ تاجیکی، ازبیکی ، هزار گی، عربی و هر کسی که نوکر ومزد بگیر ایران وپاکستان وروسیه و امریکا وتر کیه و چین و عربستان ودیگر قدرت های جهانی ومنطقوی باشد ؛ لعنت باد . افتخار به مردان آزاده ووارسته !!

  repondre message

  • فرشید نا م ، بی ا د ب بد ا نی تو ا گرخرنمی بود ی یک ا نسا ن ر ا خرنمیگفتی ، تو بی تربیه را گویت به د هنت
   ا ست ؟؟؟ جنرا ل عبد الرشید د وستم مرا نمیشناسد من د ر طول حیا ت خود به معرفت یکی ا زد وستا نم ، یکبا ر
   به حضورجنرا ل د وستم رسیده مشرف شده بود م و بس ، من با تو ا ز راه منطق گفتم ، چون شما قبیله ای ها منطق
   و ا ستد لا ل ند ا رید گمراه هستید طا قت شنید ن حقیقت را ند ا رید چون چیزی گفتن به جوا ب را ستی هم ند ا رید
   با ز فحش میگویید د و میزنید بی ا د ب و بی عقل هستید .
   فرشید نا م تو وجد ا ن و ا یما ن د ا ری ؟؟ و آ یا مید ا نی پد ر همه ا نسا ن ها حضرت آ د م صفی الله ا ست )

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس