در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > اکادمی علوم افغانستان میراث دار سنتی پشتو تولنه

اکادمی علوم افغانستان میراث دار سنتی پشتو تولنه

محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 1 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اکادمی علوم افغانستان درسال 1349 شمسی با تشکیل کوچک و بودجه ی محدود تاسیس شد .ولی درسال 1357 شمسی، پشتو تولنه، انجمن تاریخ و دایرة‌ المعارف آریانا نیزبه آن ضمیمه گردید. این مرکزبربنیاد تشکیل، بودجه و پرسونل موجود ادارات متذکره که پرسونل آنان شامل گروهی ازقبیله گرایان پشتو تولنه، انجمن تاریخ و دایرة‌ المعارف آریانا بود توسعه ی بیشتر یافت. گرچه وظیفه ی اصلی این اکادمی نام نهاد،هماهنگی کارهای علمی و تحقیقاتی علوم طبیعی و بشری دردیگرموسسات علمی و تحقیقاتی کشوربوده است مگر متاسفانه اکادمی علوم نام نهاد فاقد پرسونل اکادمیک بوده که غالبا پرسونل آنرا کارمندان سابق پشتوتولنه، انجمن تاریخ ودایره المعارف آریانا تشکیل می دهند. کارمندان قبلی پشتو تولنه اکثرا معلمین کورس های زبان پشتو بودند که برای کارمندان دولتی زبان پشتو را بطور اجباری تدریس می کردند واکثریت این معلمین درمدرسه های محلی نزد ملا های محل درس تحری رومکاتبه ی زبان پشتو رافرا می گرفتند و غالبا آنان فاقد تحصیلات منظم اکادمیک درموسیسات تحصیلی کشور بودند. چنین مؤسسه‌ای ازآغاز تهداب گذاری فاقد کادرهای اکادمیک بوده و براساس علایق تبارگرایانه بنام اکادمی علوم نام نهاد ایجاد و تقویت پیدا نمود . درحقیقت می توان آن را ادامه دهنده و میراث دارسنتی اندیشه ونظریات برتریخواهانه گروهی از برتریخواهان قبیلوی «پشتو تولنه»و«انجمن تاریخ» و دیگر مراکز فرهنگی و ادبی اقوام پشتون درخدمت نظام تک قومی نامید که آشیانه ی راه اندازی توطیه های قبیله گرایان علیه اقوام دیگر درکشورقرارگرفته ومحصول آن جزبرباد رفتن تاریخ وافتخارات کهن این سرزمین بوده نمی تواند. چون این اکادمی نام نهاد صرف وظیفه دارد تا تازه واردان کوه سلیمان را از لحاظ تاریخی بومی قلمداد و با تاریخ، فرهنگ و احساسات اقوام محروم کشور بازی نماید. در حالیکه گفته می شود که سلطان محمود غزنوی در زمان، فتوحاتش برده و اسیر از طوایف هند قدیم طایفه‌ای از کوه سلیمان وارد خراسان نمود که همین تازه واردان کوه سلیمان بعدا نام کشور، سرود ملی ، تقیسمات اداری غیر عادلانه را قبیله‌ای کرده واین هیولای جهالت و تمامیت‌خواه بر حیات همگان بیشتر ازین دام پهن نمود وهمان مهمانیکه بعدا صاحب خانه شدند، که در دشنام نامه اخیر خودهزاره‌ها را مغول‌ ویا ترک‌ تبار خوانده وتازه واردان کوه سلیمان، را صاحب‌خانه تلقی کردند. یکی از خصویات قبیلوی اقوام پشتون‌ تقدیس و تقدیر ازجنگجویان به عنوان قهرمانان است وبا آنکه بیش از 200سال این اقوم درین سرزمین حکومت کرده است ولی وقتیکه رئیس قبیله ی اقوام پشتون حرفی را زد، حرفش حرف است، هرگاه کسی که ازحرف رئیس قبیله سرپیچی کند، نابودش می کنند تابرای دیگران مایه عبرت شوند اقوام پشتون با همه سمبولها و نماد های مدرنیته مقاومت میکنند ، در جهان، تنها مردانی که ریش و بروت خود را حفظ کرده اند، پشتونهای اصیل اند.گرچه در سه دهه اخیرشماری از پشتونها ، فریب "مدرن شدن" را خوردند ، اما همان هایی که فریب مدرن شدن را خورده بودند، ریش را تراشیده و بر بروت های دبل خود تاکید داشتند، ولی ، در زمان حکومت طالبان با ریش و بروت کامل دوباره توانستند، هویت اصلی شان را به افغانستان باز گردانند.جناحهای سیاسی فعلی ا قوام پشتون، نیز تعابیر گوناگونی از دشمن دارند: اسلامگراها امریکا را و ملی گراهای شاخه‌ ی داوودخان ، پاکستان را و هواداران حزب افغان ملت - طالبان و حزب اسلامی حکمتیار ، اقوام غیر پشتون افغانستان را دشمن میدانند وبه همین خاطر تیم حاکم از تیوری توطیه علیه اقوام محروم ومخالفین سیاسیش استفاده میکنند که درتیوری توطیه ،عوامل داخلی بحران درحاشیه وعوامل خارجی در متن بحران قرارداده میشود.طوریکه درین اواخیر فضا سازی برای تطبیق تیوری توطیه از جانب حلقات حکومتی برضد نخبگان سیاسی اقوام محروم کشور شدت بیشتر پیدا نموده است وبا بهانه های گوناگون تحت عناوین تجزیه طلب -خائین ملی وقانون شکن میخواهند آنان را سرکوب ویا از مخالفت سیاسی بیرون نمایندوبرای پیشبرد وتطبیق تیوری توطیه آنان شرایط جنگ میان اقوام را تشدید وفضای سیاسی را در کشور بحرانی تر میسازند. چنانچه بازداشت دو نفر ازنقاشان جامعه هزاره و اعمال خشونت علیه آنها توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ به جرم اینکه ظلم امیر عبدالرحمن در نقاشی های آنها باز تاب یافته بود وحمله به اقامتگاه استاد محقق دربامیان وحمله برکاروان جنرال دوستم درشهر شبرغان، تهاجم کو چی های طالب در بهسود، آتش زدن خانه های مردم محل و کشتار آنها و همچنان اتش زدن قران شریف توسط طالبان کوچی حوادث تلخی اند که با استفاده از امکانات دولتی صورت می گیرد تا افغانستان بعد از 2014 با هرج و مرج های بیشتر مواجه گردد.اما بازی جدید دیگریکه در ین روند مورد استفاده قرار دارد، تغییر چهره طالب به چهره مردمی میباشد که تا با سلاح های دولتی و با نام جدید و پذیرفته شده بعد ازسال 2014 به جنگ و بحران سازی ادامه بدهند. تغییر شکل طالبان در مربوطات ولایت غزنی زیر عنوان به اصطلاح قیام مردم محل با چهره های ظاهرا مردمی و محلی، یکی از نمونه ها ی اغازبازی جدید است .

تاریخ افغانستان مملو از تحریفها و تبعیضات نظامهای تمامیت خواه بوده که حتی ذهنيت قبيلوى به مراکزعلمی و تحقیقی کشورنیزسرايت كرده است چون در برابرهرگونه جعلکاری وحق تلفیهای تاریخی نظامهای قبیلوی همواره خموشانه وصبورانه اقوام محروم بر خوردنمودند تااستبداد حاکم هویت خود را بنام" پژوهش های تاریخی" با نفی و سرکوب دیگران"با خاطر آرام بسازند چنانچه اکادمی علوم "نام نهاد درماه های اخیرجعلنامه و دشنام نامه ی زیرنام "دانشنامه جدید دایره المعارف قبیله‌ای آریانا و اطلس اقوام غیر پشتون را که میتوان آنرا"پته خزانه قرن 21" نامید انتشار وتوزیع نمود که با اعتراض و ابراز نظر قاطع و به موقع استاد محقق ومخالفت جدی اقوام محروم کشور مواجه شد گرچه دولت مثل همیشه توانست با اکت و ادای ملی گرایانه این زخم را عجالتآ پانسمان وغایله را خاموش کند ولی محرکین و طراحان اصلی تئوری پردازان ، قبیله و قلم بدستان دارای اندیشه های طالبی وافغان ملتی که ازعاملان اصلی جریان جعل و تحریف تاریخ در آکادمی علوم هستند،کماکان به کار شان ادامه میدهند وباردیگراتنوگرافی اقوام غیر پشتون را از روک میز حلقات حاکم و مراکز استخبارات نظامی پاکستان استخراج خواهند کرد. دولت میخواهد با بر طرف ساختن چند تن از کارمندان بیکاره وهرزه- چند تن دیگر را بنام متخصصین قوم گرا در اکادمی علوم مؤظف سازند.ولی این متعصبین قبیله، دردنیای تنگِ تعصب خود، از روشنایی دنیای دانش، خویشتن را محروم کرده و با بستن چشم، فکر می‌کنند شب شده و دیگران رانمی‌بینند چون دایره تنگ تعصب، زیربنای همه خرابی‌های این سرزمین جنگ زده است،کسانی که این شاخص‌ها را درزندگی خود دارند در همان دنیای کهن پوسیده به سر‌می‌برند که قربانی این نیرنگ وبازیهای سیاسی آنها همیشه اقوام غیر پشتون و بخصوص جامعه هزاره بوده است.جالبتر اینکه با جمع کردن جلد دوم پته خزانه ی قرن بیست ویکم نگاه ها از جعل و تحریف شمارش نفوس اقوام که در جلد اول این جعلنامه درج گردیده بود منحرف گردید! زیرا شماره جدید (دایره المعارف قبیله‌ای آریانا) به خاطر اهداف گمراه کننده و توهین کننده به برخی از اقوام محروم کشور اهانت کرده وبشکل معجزه آسای فیصدی نفوس اقوام (۶۳ درصد پشتون، ۱۲ درصد تاجیک، ۹درصد هزاره و ۶درصد ازبک)را چاپ ونشر نمود که ؛ حکایت ازتطبیق یک برنامه ی از پیش تعیین شده میکند در دشنام نامه ی که از طرف موسسه ی نام نهاد اکادمی علوم بنام اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون نشر و توزیع گردیده است ، بخش هایی از این کتاب حاوی مطالبی است که اهانت صریح به اقوام هزاره بوده و تخم نفاق را در بین اقوام ساکن در کشور کاشته اندافراد و گروه های که در توطئه چاپ ونشر این کتاب تفرقه افگن دست دارند میخواهند که اقوام غیر پشتون را از لحاظ هویتی نادیده گرفته وسرکوب هویتی وفرهنگی نمایند نشراین گونه کتب تفرقه انداز ، یکی دیگرازاهداف دیگری حلقات حکومتی برای تضعیف همبستگی و مشارکت ملی وتضعیف دموکراسی وازادی بیان درافغانستان است .نشرارقام احصائیه گمراه کننده فیصدی نفوس اقوام افغانستان، از جانب اکادمی علوم نام نهاد گرچه بوسیله ی رئیس اداره احصائیه مرکزی به کلی رد و گفته است که هیچ سر شماری انجام نشده تا بتواند فیصدی اقوام را مشخص کند، ارقامیکه از مراجع بین المللی درین مورد نشرشده، قرین به حقیقت و عاری از اغراض قومی و سیاسی بوده و برای اقوام افغانستان نیزقابل قبول است. ولی مارشال فهیم و کریم خلیلی به امتیاز از همین فیصدی نفوس 12 فیصدی و9 فیصدی بر کرسی معاونیت اول ودوم کشوردر خدمت اکثریت 62 فیصدی تکیه زده و هیچ واکنشی جز خموشی ندارند!

لانه ی نام نهاد شونیستی اکادمی علوم افغانستان کتاب تفرقه انگیز، دشنام نامه علیه جامعه هزاره را نشر و توزیع کرد که درین کتاب مردم هزاره ازبقایای لشکرچنگیزخان دانسته شده است در حالیکه مردم هزاره از هزاران سال قبل دراین سرزمین سکونت داشته واز مسلمانان اولیه درافغانستان هستند در صورتیکه حمله مغولها هفتصد سال پیش به افغانستان انجام گرفته است. ازهمه عمده هیوان تسنگ، جهانگرد چینی، کنت کورس مورخ یونانی، ودیگردانشمندان خارجی وداخلی حضورهزاره‌ها درهزار‌ستان کنونی را پیش ازاسلام دانسته ومردم هزاره را خالق تمدنهای بزرگی میدانند که تمدن دوره ای بودا و مجسمه های بودا پیش ازاسلام به سبک زندگی مردم هزاره توسط این مردم ساخته شده است اما درکتاب جعل کنندگان تاریخ ،به مردم هزاره توهین ودرراستای تفکر طالبی، ضمن رافضی وکافرخواندن مردم هزاره،زمینه های فکری جنایت های تازه را برای گروه طالبان این آدم کشان قرن ۲۱ علیه این مردم بیشتر کرده اند. نویسنده ایندو جعلنامه، ازمعیار تحقیق علمی دوررفته و گرفتار تناقض گویی شده است، به نقل قول های مشکوک و فاقد ماخذ تکیه کرده، تفاوت نگاه علمی را با نگاه غیر علمی وابراز نظرهای شخصی، خود را در باره مردم هزاره بیان نموده ودر ارتباط به معرفی مردم هزاره از واژه ¬های استفاده کرده که هیچ ¬گونه ارتباط منطقی وعلمی وعقلی با جامعه ی هزاره ندارد.در حالیکه ریس جمهورکرزی فراموش کرده اندکه بسیاری ازاقوام هزاره دردو دوره ی ریاست جمهوری به ایشان رای داده اند. آیا اکنون زمان آن نیست که جناب شان به اعتماد مردم هزاره پاسخ مثبت بدهد آیا گناه مردم هزاره همین است که دردو دوره بشما رای دادند که امروزبه جرم هزاره بودن مورد اهانت و تحقیر قرارداده میشوند؟. جناب رئیس جمهورباید درمورد تهاجم خونین کوچی طالبی بالای مردم بهسود ودایمیرداد و دیگرمناطق هزاره نشین کشور ودر مورد نشرجعلنامه و داشنامنامه وکتاب اتنو گرافی اقوام غیر پشتون افغانستان از طریق رسانه ها توضیح میداد ولی حلقاتی در حکومت ایشان سعی د ارد تا اختلافات میان قومی را به اشکال مختلف تشدید وازطریق راه اندازی توطیه برای سرکوب وطرح ترورهای سیاسی وفزیکی برخی از چهره های موثیر و فعال سیاسی مخالف حکومت بهره گیرند.در صورتیکه یگانه را ه مخالفت و اعتراضهای مدنی، روشنفکران،علماو جامعه مدنی در برابر این دسایس، میباشد که میتواند افغانستان را از سقوط در کام یک هیولای خون اشام دیگر نجات بخشیده و دسایس دشمنان مردم افغانستان را نقش بر آب نمایند.

پيام‌ها

 • پختو تولنه محل جاسوسهای درجه 1 انگلیسی چون سلیمان لایق است.

 • متا عیکه خرید ا ر ند ا رد وبه روی تعصب استوار ا ست چنین سرگرد ا ن به هر با زا ر میبرند علاقه مرد م به ا و
  نبا شد مشکل ا ست .

 • مُقبل کاروان
  21.06.2012 23:13
  د ليکوال څو نورې لیکنې
  د سولی او امنیت په وړاندی بنسټیز
  خنډونهد متبادلو لارو لټه د امریکا د ناتوانۍ بیلگه
  دنامشرع شتمنیو د ساتنی لپاره نامقدساتحادټول
  غربیها قبل از انکه بستر مناسب تفاهم بین الافغانی را فراهم نماید و یا بالای افراد وطن دوست و روشنفکر حساب نماید در ورود قوایشان به افغانستان عجله نمودند ، بن اول هم مانند بن دوم فاقد برنامه مشخص و عملی بوده بدون در نظر داشت حفاظت پرنسب های حقوقی و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر تباه کاران و مجرمین جنگی را نه تنها در کنار خود مصئون نگهداشتند بل انان را جبراً بالای مردم منحیث حاکمان تحمیل نمودند اگر این جنایتکاران به میز محاکمه کشانیده میشدند علاوه بر انکه عدالت تامین میشد شاید روحیه ستیزه جویی و تجاوز به حقوق بشر تضعیف می شد و ملت افغان بر حقانیت و عدالت غرب اعتماد می نمود در انصورت ارمانهای حکومتداری خوب به حقیقت می پیوست . متاسفانه این مجرمین جنگی مورد نوازش نقدی و جنسی ایالات متحده قرار گرفتنند همین دلیل بود که از یکطرف ملت افغان از امریکا و حکومت پوشالی کابل روگردان شدند و از جانبی هم به مفسدین روحیه جسورانه در ارتکاب جرایم داده شد. ونیز اسباب مقاومت پیش بینی ناشده ملت افغان را در قبال داشت ، مقاومتی که خسارات انسانی واقتصادی گزافی بر امریکا و متحدین ان تحمیل نمود ، بانگ حقوق بشر به مسخره گرفته شد، حقانیت غربیها زیر سوال رفت. کشورهای اسلامی در برابر این بی عدالتی دریک کشور ازپا افتاده اسلامی به ستیزه جویی فراخوانده شد . جهانیان دیدند که امریکا برخورد و عمل کرد عادلانه را در منازعات جهانی نمی نماید لذا در کشورهای روبه انکشاف تلاش برای بدست اوردن نیروی هستوی را به یک ضرورت مبرم دفاعی در برابر امریکا محسوس کردند ، جمله دموکراسی منحیث سلاح برای پیشبرد اهداف امریکا و مفسدید ین افغانی مبدل شد، دراعاده حقوق زنان تظاهر نسبت به واقعیت بیشتر ارجحیت داده شد.در تحت نام حقوق زن ملیون ها دالر به جیبهای مفسدین ریخت.انچه را که جهان جهت احقاق حقوق حقه زنان کمک مالی نمود زمینه فساد بهتر را مساعد ساخت مطلبم وزارت زانان با تشکیلات وسیع و مصارف بالا و شوراهای متعدد زنان و غیره ارگانهای که درین راستا کار مینماید.
  از مطلب دور نرویم ضعف امریکا درجهت تامین امنیت در افغانستان با تمام سازوبرگ نظامی و داد وفغان برتری تکنالوژیکی هویدا است ( افتاب به دو انگشت پت نمیشود) حیثیت و توانایی شان در برابر مقاومت یک ملت کوچک و از پا افتاده شدیده لطمه دید. حقیقت انست که همین اکنون قوای ناتو در افغانستان حالت دفاعی دارد علاوتا خروج قوایشان در سال 2014 نیز علامه رسیدن ته تمامی اهدافی که تعین کرده بود نیست. حد اقل نتوانست جلو مداخلات ظالمانه پاکستان و ایران را بگیرد انکه عامل مهم دوام بی امنیتی گردیده است.
  میخواهم به جسارت مجرمین جنگی ناشی از حمایت بیگانگان به طور نمونه اشاراتی داشته باشم. شما بهتر میدانید یکی از عملکرد های این مجرمین تضعیف نمودن روند تطبیق قانون است زیرا حاکمیت قانون جلو تعرضات انان بر انچه کی از انان نیست میگیرد، قرار نشرات رادیو ازادی ایران سالانه یکصد میلیون دالر را در تجاوز فرهنگی بر افغانستان به مصرف میرساند، همچنان در دوماه و سه ماه مبلغ هفتصد و یا هشتصد یورو جیب خرچ رئیس جمهور و ارگ نشینان را تامین نموده راه تجاوز بر فرهنگ و ترمینالوژی ملی ما را هموار ساخته است. ولی ایران به انهم اکتفا نکرده اکنون میخواهد توسط ایرانیان افغانی الاصل همچو محمد محقق منابع و ارگانهای اکادمیک ، علمی و تحقیقی افغانی را ضربه بزند و یا بکلی ازبین ببرد . بنا بر همین منطق ،کتاب اطلس اتنوگرافی قوام ساکن در افغانستان را مو پالی نموده حقایق تلخ مندرج انرا تمسک قرار داده به جناب کرزی اخطار نمود که اکادمی علوم افغانستان را ببندد در غیر ان ملیت هزاره جنگ داخلی را برپا خواهند نمود . با شنیدن این اخطار مو بر اندام جناب کرزی راست شد و پس فردای ان چهار نفر از محقیقین بلند پایه ان اکادمی را به شمول رئیس و معاون ان از وظایف سبکدوش و به څارنوالی نیز جهت تحقیق معرفی کردند . اینست جسارت جنایتکار جنگی و تاثیر گذاری ایران در امور فرهنگی افغانستان، و اینست سرنوشت بزرگترین مرکز علمی ،تحقیقی و اکادمیک کشور، مرکزیکه فروفیسران ، دانشمندان و اکادمیسنان را در بطن خود پرورش داده اثار قبول شده بی شمار علمی ،ادبی و تحقیقی را در طول هستی اش به جامعه تقدیم داشته است . ولی جناب خلیلی معاون رئیس جمهور به انهم اکتفا نکرد و در گرد همائی که با مشران و مو سفیدان ملیت هزاره ترتیب داده بود طی بیانی از رئیس جمهور خواستار ان شد که منبعد منسوبین اکادمی علوم به اساس مشارکت ملیتها مقرر گردند به معنی انکه دیگه دانش ،تحصیل و تخصص معیار نیست بلکه اکادمی علوم افغانستان به تناسب اقوام باید تنظیم شود . تا این نهاد علمی هم دستخوش اختلافات ذات البینی حلقات متعصب گردیده ایران هم به سهولت به این نهاد علمی دست یابد .همچنان چندی قبل همین ایرانیان افغانی الاصل حکومت را تهدید نمود که اگر ملیت هزاره را در بامیان و بهسود در برابر کوچیهای که املاک شان به تصرف انان درامده اند تقویت و حمایت ننماید ارگ ریاست جمهوری را به محاصره خواهد کشید. این سخنان را کسی برزبان می راند که اخیراً رمالان و فال بینان مژده برایش داده است که به ریاست جمهوری خواهد رسید و برایش توصیه نموده که تشناب جان شوئی را هم توسط قالینهای مور فرش نماید روحیه ستیزه جوئیانه و جسارت ظالمانه شانرا تقویت مینماید بنا برهمین رهنمایی موصوف چنان کرد.
  جسارت انانی را که کابل بانک را بغارت برد و یا معادل ملیونها دالر زمینها را غصب نموه اند و یا بدون استحقاق کرسی ها دولتی را غصب کرده اند دیده شده و برای هر افغان قابل درک است ، اکنون به جسارت جدیدی که منجر به سوء ظن مردم بالای شراکت پشت پرده در فساد بزرګ مالی بین مقامات وزارت داخله و موسسه لُطفا مربوط (یو ان ډی پی ) بحق و بجای است . شما از طریق رسانه های غربی اگاهی دارید که درین روزها رئیس و معاون اداره لطفا در وزارت داخله که معاشات بلند کمکی را به افسران ان ارگان میپردازد به جرم اختلاس وفساد در ان اداره از وظایف سبکدوش و تحت تحقیق قرار داده شده اند و ګفته میشوند که سلسله سبکدوشی در ان موسسه دوام خواهد یافت. این موسسه از طرف کشورهای کمک کننده بمنظور تقویت اقتصادی ارگان امنیتی ملیاردها دالر را در اختیار داشته معاشات پولیس را به معیارهای بلند تر از اقتصاد کشور حمایت مینماید. اما اکنون معلوم شد که بنام تعدادی از جنرالان تخیُلی که اصلاً وجود فزیکی ندارند از سالیان معاشات و سایر امتیازات اجرا گردیده که به ملیونهای دالر میرسد. این پروسه فساد از اوان تقرر جناب اتمر بحیث وزیر داخله شروع و با مقرری بسم الله محمدی شدت کسب کرد . بسم الله محمدی در وزارت داخله در قدم اول دست به سرمایه جهانی دراز کرد و این وقتی است که دیگه سرمایه های کوچک داخلی او را ارضا کرده .نمیتواند در زد وبند با این اداره به چور و چپاول ملیونها دالر پرداخت پولیکه بنام کشور و مردم افغانستان از طرف جامعه جهانی تدارک میگردد، به ترتیبکه راپور ساختگی عده ای زیادی از جنرالان تخیلی که وجود فزیکی ندارد از طرف وزارت داخله ماهوار ترتیب میگردد و رئیس اداره لطفا انرا حواله و اجرا مینماید. همچنان نظر به تقاضای هیئت رهبری انوزارت دوستان خویش را به موسسه لطفا معرفی میکرد و ان اداره به معاشات بلند مقرر نموده اند تا در همدستی با هم تمامی هستی ان اداره را در کنترول گیرد . با انکه موضوع تحت تحقیق جهانیان قرار دارد اما شما متیقین باشید تا وقتی این تحقیق انکشاف می یابد که ارتباط ان مقام وزارت برسد و انګاه قضیه مستور خواهد ماند. زیرا امریکا نمیخواهد خادمان خود را رسوا و افشاء نماید. فراموش نباید کرد امثال اینگونه فساد درحضور ده ساله امریکا و متحدین غربی اش به وقوع پیوسته و می پیوندد . یکی از عوامل اساسی این مشکل عدم داشتن تحصیلات اعضای هیت رهبری میباشد مسلکی بودن اساس حکومتداری خوب را تشکیل میدهد .متاسفانه که ما اکنون وزرای داریم که کمتر از لیسانس و یا بکلوریا تحصیل دارند در اینصورت چه توقع شده میتواند که انها به مردم ،وطن و پیشرفت متعهد باشند.خواندن مدارس تا دیپلوماسی و سایر مقامات تخنیکی و مسلکی فاصله زیادی دارد .
  و آندیګری در برابر استخراج نفت از حوزه دریای امو خواستار باجګیری از دولت شده است و جناب ریس جمهور به ګونه تهدید موصوف را رسماْ از طریق شورای امنیت ملی به څارنوالی منحیث خاین ملی جهت تحقیق معرفی کرد اما اکنون معلوم شد که دوستم تشکرنامه ای به جناب کرزی فرستاده و صرف نظر از تعقیب عدلی وی اظهار امتنان نموده است.
  اینگونه وقایع درین کشور همه روزه به وقوع می پیوندد اما مقامات ایالات متحده امریکا بران پرده می افنگند. شما شاهد هستید که در وزارت دفاع ملی کشور که مو به مو تحت نظر امریکائیان ایجاد و تکامل میکند بیش ازچهل ملیون دالر مفقود شد و این خبر را امریکا به نشر رساند صرف چند افسر از وظایف برکنار گردیدند و موضوع خموش شد در انوقت بسم الله محمدی لوی درستیز وزارت دفاع ملی بود و اتهام متوجه او بود که بیشترین قسمت این سرقت را او بدست اورده است اما می بینید که دیگه ان موضوع به باد فراموشی سپرده شد پس یقین است که امریکائیان نمیخواهد حقایق تحقیق و بررسی شود.فلهذا تصور برآنست که امریکا عمداً نمیخواهد به این زودی ها بازی درین نقطه از جهان پایان یابد . هم کوزه و هم کوزه گر است ،ایجاد کننده بحران و هم مقابله گر به نام مبارزه علیه تروریزم به منظور رسیدن به اهدافیکه در پناگون طراحی میگردد فقط افغانستان و مردم ان باید برای اهداف دیگران قربانی بدهد

  آنلاين بنگريد : http://tolafghan.com/posts/25362

جستجو در کابل پرس