صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > فهرست 20 تروريست که با فرمان حامد کرزی از زندان پلچرخی آزاد شدند!

فهرست 20 تروريست که با فرمان حامد کرزی از زندان پلچرخی آزاد شدند!

مواد غذايی به طالبان داده می شود و به زنان نيازمند نه!
يكشنبه 24 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خانم Cao يک بلاگر آمريکايی ست که مسايل افغانستان را تا جايی که بتواند از دور و نزديک دنبال می کند. او در وبلاگ خود سندی را منتشر کرده که نشان می دهد بر اساس فرمان حامد کرزی ، بيست تروريست طالب از زندان پلچرخی کابل به مناسبت ماه رمضان در سال هزار و سيصد و هشتاد و پنج آزاد شدند. او در توضيح اين سند نوشته است صبح روز يکشنبه بيست جنگجوی تروريست طالب از زندان پلچرخی به عنوان تحفه رمضان آزاد شدند. او می نويسد که اطمينان دارد اين بيست تروريست به برادران تروريست خود می پيوندند، جايی که مواد غذايی آمريکايی برای پشتون/طالبان (از هواپيما و هليکوپتر) فرود می آيد. در همين حال مواد غذايی صليب سرخ برای زنان در شمال قطع شده است. Cao ادامه می دهد که به نظر می رسد دادن پول و مواد غذايی برای جنگجويان طالب و خانواده هايشان امکان دارد وقتی متحدان واقعی ما در شمال بدون دريافت کمک آمريکا، از آمدن زمستان سر ديگر بايد رنج بکشند.

فرمان آزادی بيست تروريست از زندان پلچرخی:


اشاره: اين سند با اجازه ی Cao در سايت کابل پرس? نشر شده است. اظهار نظر بلاگر آمريکايی خانم Cao درباره ی دوستان شمال و پشتون/ طالبان مربوط به خود ايشان است و برای کابل پرس سند مهم بوده و معلوماتی مانند اينکه مواد غذايی به طالبان داده شده و کمک های صليب سرخ به زنان قطع می شود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام خدمت همه دوستان.
  تا به حال هزار ها تن از تروریستهای پاکستانی به امر آقای کرزی رها گردیده اند.
  و جالب از همه این بود که هنگام رهایی شان در مصاحبه با تلویزیون ملی وقبتی که از ایشان سوال میشد که در آینده چه خواهید کرد؟ جواب میدادند که دوباره ب افغانستان بر خواهیم گشت و علیه آمریکایی ها جهاد خواهیم کرد.
  در این هیچگونه شک وجود ندارد که صد ها تن از تروریستهای رها شده به افغانستان بر گشته اند.

  • محترم امین موفق وصحتمند باشید! احساس پاک وضد تروریست ویااحساس جنایت ستیزانه شماقابل درک وقدراست . اما نکته قابل تامل وذکر به نظر من اینست که نقد وبررسی درافغانستان ویابتحلیل گرفتن وقایع ورویدادها هنوز بسیار سرسری وعامیانه است . باید اول این سوال را مطرح نمود که چرا سرزمین افغانستان استعداد وقابلیت منحصربخود درتولید- پرورش وچلب تاریک اندیشترین عناصر چهان را دارا میباشد که امروزه پدیده ای بنام تروریزم ومتوطن شدن آنها در افغانستان معرف هویت مادرسطح چهانی گردیده است وزمانیکه شما پای چستجوگری دردایرتالمعارف نوآوریها وایچادگریها می نشینید آنگامعلوم میگردد که کشورما درهمه موارد صفرولی درپروراندن ورویانیدن نهال عقب گرایی - تعصب - زن ستیزی - تچددستیزی واستقبال ازایستایی ومجاهد نمایی صد درصد راکمایی میدارد. من براین باورام که طالب ویاتروریست یک هیأت وسیمای قابل رویت ودید درچامعه نیست بلکه یک طرزتفکر ونگرش نسبت به چامعه انسانی تاریخ - مناسبات اقتصادی واجتماعی - طبیعت وبالاخره هرآنچه که محیط مارا احتوانموده میباشد . این طرز نگرش نسبت به پدیده های پیرامونی وطرزتلقی وباور نسبت به مناسبات درحیات سیاسی - اجتماعی است که کسی را درپیمایشی راهی بنام طالب به فعلیت درمیآورد وبعضی را درخط مقابل آن . بانگاهی بسیار گذرا واجمالی درطول وپهنای حاکمیت سیاسی موچود درافغانستان وبکارگیری شناختی که نسبت به این ترکیب سیاسی واداری درکل( قطع نظرازگرایشهای رایج درچامعه ) داریم ِ وباملاحظه ای بیغرضانه نسبت به کارنامه های نزدیک به هشت سال دولت اسلامی افغانستان آیا هنوز باید با زندانی بودن چند طلبه خود راتسکین داده ونام آنرا چنگ باتروریست بگذاریم؟ درشرایطکه پارلمان افغانستان - دستگاه ایچاد وانفاذ قانون درکنترل سیاف - محقق - قانونی و...... باشد ودراوضاع واحوال که کانون فرهنگ واندیشه درتصرف گلبدین باشد ودرشرایط که صدها قاتل - مافیای مواد مخدر - چنایتکاران چنگی برمردم بیخبر ازهمه چیز ما حکومت میراند وبالاخره دراین مقطع تاریخی که امنیت - قانون مدنی - صلح چهانی - آزادی ودموکراسی توسط سردمداران نظم نوین جهانی امپریالیستی وهم پیمانان رنگارنگ اسلامی وغیر اسلامی آنها به صلیب کشیده شده ونان شب اکثریت قاطع بشریت به منظور هرچه نیرومند ترشدن ماشین نظام بازار آزاد به گرو گرفته شده است ِ به زندان انداختن چند طالب ونمایشهای ازاین دست چیزی چز به تمسخر گرفتن هرچه بیشتر بشریت وتاریخ نبوده ونیست .

 • سلام بهمه عزيزان ، آقای کرزی تاچيه ملت راقربانی ساختن؟تا جيه وقت کمک به ترور وتروريسم ؟ تا چيه وقت منافع ملی حيثيت ملی وغرور ملی افغانها راقربانی مشتی خورد فروخته ساختن ؟ لطفاٌ به اطراف خود نگاه کنيد هرروز دها فرزند اين مرزبوم قربانی عمال فجيع تروريسم ميشود . آيا شما در مقابل صدها طفل بي سرپرستی که پدران خويش را درجريان بمبگذارها وانتهارکنندگان ازدست داده اند کدام احساس مسوليتی داريد ؟ شما آقای کرزی منحيث يک پدر اگر فرزند تان قربانی تروريسم گردد باز هم بی تفاوت وبا سخاوت قاتلين را از چنگال قانون آزاد ساخته ومورد عفو قرار ميدهيد ؟ آقای کرزی بنام خدا ( ج ) وبنام ملت مظلوم وبيچاره از محافظه کاری وساخته باختهای قبيلوی دوری جويد شما تمام آزوها و اميدها ملت راباتصميم های غير عادلانه تان به ياس ونااميدی مبدل ساخته ايد .

 • دوستان گرامی!

  لطفا احساساتی نشويد

  هر کس که در سايت خود کسی را به نام تروريست ياد کرد - به نظر من حتمی نيست که تروريست باشد.

  اگرچه جدولهای چاپ شده کمی به مشکل خوانده ميشود ولی اگر توجه کنيد - افراد شامل در ان دارای حبس کوتاه مدت بوده و بر مبنای جرايمی چون دزدی - لواطت - قاچاق - جعل کاری و غيره متهم اند. بناا انها تروريست نبوده بلکه رهايی شان بعد از مدتی بر مبنای قانون لازمی است.

  والسلام

  کابلی

  • کابلی صاحب تا به حال صد ها و هزار ها طالب پاکستانی به امر ریس جمهور خاین ما و شما آزاد گردیده اند.و همه شاهدند.
   هموطنان ما و شما که در پاکستان بدون مرتکب شدن کدام جرم بندی میشوند آیا شنیده اید که مشرف در کدام عید و یا برات ایشان را رها کرده باشه؟

  • کابلی صاحب

   امو ملا نقیب اله و ملا منصور داداله با 5 تن از همراهانش نیز مثلی که لواطت یا کیسه بری کده بودند؟ ها ها ها ها ها ها ها! بسیار طرفداری میکنی از دولت خاین... یگان فایده هم برایت حتماً رسیده...؟

 • دوستان محترم هر يک امين و شاهد!

  ما و شما يک ضرب المثل داريم که ميگويد:

  ده کجا - درختها کجا

  من نه وابسته به کرزی و نه هم مدافع انم. شايد کرزی کارها بد تر از انچه شما ذکر کرده ايد کرده باشد ولی حرف اصلی اينجاست که در عنوان بالا افراد شامل جدولهای مذکور تروريست نه بلکه افراد عادی اند که در جمله جنايتکار ( بر مبنای تعريف ) هم حساب نميشوند. دزدی - زنا - لواطت - قاچاق و غيره از جمله حوادث و بی امنيتيها ی روزمره است که در هر جاميتواند اتفاق بيافتد. متهمين بعد از گذشت زمان معين شامل تخفيف مجازات گرديده که بعد ازاد ميشود. به اين اساس به نظرمن ما حق نداريم که افراد عادی را تروريست بگوييم.

  شايد آقای کرزی تروريستها را طی فرمان و جدول ديگری رهانيده باشد که اگرروز ی نشر شد - بعد ميشود که در موردش جداگانه حرف زد.

  خواهش من از همه دوستان اين است که بياييد از کج بحثی اجتناب کنيم.

  والسلام

  کابلی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس