صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > افشای اسناد > نگاهی به عملکرد غیر قانونی و خلاف ارزشهای اخلاقی میرزا محمد معین فاسد اداری (…)

نگاهی به عملکرد غیر قانونی و خلاف ارزشهای اخلاقی میرزا محمد معین فاسد اداری وزارت امور داخله

صدیق (ساهل)
شنبه 7 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

محترم سردبیر سایت وزین کابل پرس?!
بعد از تقدیم احترامات فائقه!
محترما!

در روشنی قانون خدمات ملکی افغانستان از طریق رقابت آزاد نخست به حیث رئیس دفتر وزیر مبارزه علیۀ مواد مخدر کامیاب شده بودم که شخص وزیر مبارزه علیۀ مواد مخدر طبق تفاهم با آقای احمد (مشاهد) رئیس خدمات ملکی, عدم موافقۀ خود را نسبت به تقررم در آن وزارت اعلام نمود و موازی به آن هرکدام از ماموران و کمشنران ادارۀ اصلاحات داری اظهار مینمودند که در حقیقت زور پدر (احمد مشاهد) بالای آقای (مقبل) وزیر مبارزه علیۀ مواد مخدر نمیرسد, بروید و یک بست مناسب دیگر را انتخاب کنید.

بلاخره به عنوان یک فرد تحصیلیافته, غیروابسته و فاقد زور و زر, برای پست ریاست منابع بشری وزارت امورداخله درخواست دادم که به اساس احکام صریح و تحریری رئیس بورد تعینات راساً شارت لست و مجدداً شامل امتحان گردیدم.

بعد از اعلام نتایج با وصف اینکه آن کمیسیون (54 ) نمره برایم داده بودند قناعت ننموده طبق قانون خدمات ملکی افغانستان از طریق کمیسیون سمع شکایات عازم محکمۀ حقوق عامه گردیده و تقاضای اعادۀ حقوق غضب شدۀ خود را نمودم

محکمۀ مربوطه درحدود یازده ماه با بهانه های عدم صراحت در قوانین کشور و متکی به هدایت شورای عالی ستره محکمه که: (محاکم و قضات اهل خبره بوده نمی توانند) , تمامی اسناد , پارچه ها و نتایج امتحانات بنده را غرض تدقیق مزید و ابراز نظر به اکادمی علوم افغانستان ارسال نمودند.

دانشمندان و محققین اکادمی علوم افغانستان بعد از چهار برج تدقیق و مطالعۀ پارچه های امتحانات تحریری و تقریری , کمیتۀ موظف امتحان بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان را ملزم به بی عدالتی و حق تلفی دانسته و بر علاوه (54) نمرۀ قبلی (14) نمره دیگری را نیز افزود ساختند که از نظر دانشمندان اکادمی علوم مجموع نمرات من به (65) نمره رسیده است و در پست مورد نظر کامیاب شناخته شدم.

سخن نهایت مهم و جالب این است که به اساس احمال نفوذ کمیسیون اصلاحات اداری و شخص معین اداری وزارت امور داخله به زاویۀ (360) درجه نظریات دانشمندان اکادمی علوم افغانستان تغیر داده میشود و با وصف نظریات قبلی شان که در حاشیه های اوراق و پارچه های امتحان درج گردیده است چنین مینویسند:

(اکادمی علوم افغانستان بنا بر نداشتن معلومات مسلکی و تخصصی نمیتواند در زمینه ابراز نظر نماید) در حالیکه فیصلۀ دانشمندن یگانه نهاد بزرگ و علمی کشورچیز دیگری بود که غرض ملاحظۀ رئیس و قضات محترم خوزۀ دوم حقوق عامه رسانیده شده است.

با وصف موجودیت اسناد کافی دست داشته که بیانگر جعلکاری و احمال نفوذ حلقات بیرونی در قبال تصرف پست ریاست منابع بشری حتی در یگانه موسسۀ بزرگ و عالی کشوریعنی با احمال نفوذ حلقات مافیایی حتی در(اکادمی علوم) نیز صورت گرفته است که روی همرفته غرض ملاحظۀ آقای سحر گل و قاضی صاحب موظف در حوزۀ اول محکمۀ ابتدائیۀ حقوق عامه رسانیده شده است.

زمانیکه مکتوب اکادمی علوم رسما به محکمۀ ابتدائیۀ حقوق عامه میرسد, وزارت امور داخله به تعقیب صدور مکاتیب مجدد و پی در پی شان که به امضأ جنرال میزا محمد یارمند معین اداری آن وزارت میباشد چنین مینویسند:

( از آنجائیکه پست ریاست منابع بشری نهایت مهم میباشد وساهل نام اگر در این پست موفق شود یا نشود چون یک شخص مصاب به تکالیف روانی و استرس ها میباشد به این پست موثر نیست و برای ما قابل قبول نمی باشد)

مکاتیب شرم آور , توهین آمیز و اهانت بار جنرال میرزا محمد یارمند معین اداری و همکاران شان در آن وزارت شخصی و قبیلوی نه تنها هتک حرمت و توهین آشکارا علیۀ یک مامور عالی رتبۀ دولت پنداشته میشود بلکه صدور چنین یک مکتوب رسمی و خودسرانه, در کنار تخطی از ارزشهای قانون خدمات ملکی بیانگر ثبوت معامله, مزائیده و اعمال نفوذ شخص معین اداری و همکاران شان در شبکۀ اصلاحات اداری, اکادمی علوم وحتی محکمه رسمی افغانستان بوده که به سلسلۀ احمال نفوذ همیشگی شان میخواهند بدون در نظرداشت لیاقت, کفایت و تخصص لازم اشخاص و افراد مورد حمایت شانرا در چنین یک پست های مهم دولتی نامزد و مقرر نمایند.

اکنون با وصف حساسیت ها و مداخلات مشهود شبکه های یاد شده, قضات محکمه حوزۀ دوم حقوق عامه نیز اظهار میدارند که این محکمه صلاحیت بررسی نتایج امتحان را ندارد ما ناگذیر هستیم تا به عدم اثبات ادعای شما فیصله نمائیم.

بناً چگونگی علل و انگیزه های جعل اسناد توسط دانشمندان اکادمی علوم افغانستان از یکطرف و مداخلات مستند و غیر قانونی آقای مرزا محمد نام معین اداری وزارت امورداخله که توسط مکتوب شماره (۶۶۱/ ۱۶۹۴) مورخ۹ / ۱۱/ ۱۳۹۰ ریاست عمومی دفتر معینیت اداری وزارت امورداخله ومزین به امضأ شخص میرزا محمد معین اداری وزارت داخله میباشد از جانب دیگر بیانگر فساد گسترده و یارمند از موضع یک زورمند و یک تفنگسالارمصلحتگرا و نشنلست با الفاظ رکیک و اهانت آمیز بدون ثبوت و دلایل منطقی وبدون موجودیت نظریات مقامات باصلاحیت طبی کشور, یکتن از کاندیدان موفق بلند رتبه را متهم به تکلیف روانی و استرس ها دانسته و با قوت گسترده علاوه نموده است که: (ساهل نام اگر موفق شود و با هم نگردد برای ما قابل قبول نیست)
حال قضاوت یک قاضی عدالت پسند و یک شخصیت ریالیست و واقعنگر در برابر چنین یک مکتوب ایکه ثبوت آشکارای مداخلات بی مورد و غیرقانونی را میرزا محمد یارمند را ثابت مینماید, چه باید کرد؟؟؟

لازم به تذکر دانسته میشود که تا اکنون مدت اضافه تر از یکنیم سال میگردد که کیس پست ریاست منابع بشری وزارت امورداخله با وصف اینکه در محکمه رسمی دولت تحت بررسی قرار دارد ولی بنا بر معاذیر و خلا هائیکه در قوانین و صلاحیت های قضات و اهل خبره وجود دارد, هیچکس و هیچ مقام حاضر نمی گردند تا نتایج پارچه های امتحانات تحریری و تقریری بنده را در روشنی علوم اجتماعی و علوم بشری بطور عادلانه بازنگری کنند, در حالیکه ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در مطابقت با پیوند های شخصی, تنظیمی و قومی نه تنها در راستای ارزیابی نتایج بی عدالتی و حق تلفی نموده و مینمایند بلکه پروسۀ اصلاعات اداری را مخصوصا شفافیت رقابت آزاد را با مداخلات غیر قانونی اشخاص و افراد مصلحتگرا و نشنلیستان فاسد و بی کفایت مساعد ساخته اند.

در اختتام به عنوان یک فرد تحصیلیافته, مجرب و بی واسطۀ کشور که در عین زمان یک تبعۀ متعهد به ارزشهای قانون اساسی افغانستان نیز میباشم ازاجراآت ناقص و سردرگم محاکم افغانستان نهایت متأثر و مایوس بوده و خواستم تا از طریق رسانه ها که یکی از ارکان چهارم حکومت افغانستان میباشد میطلبم تا در روشنی ژورنالیزم تحقیقی تشبث و تحقیق نمایند که چرا و روی کدام انگیزه های شیاسی و یا هم شخصی, برخی از مسئولین فاسد ادارات دولت افغانستان به منظور تأمین منافع گروهی, قومی, تنظیمی و سلیقوی شان پست های مهم کلیدی و رهبری وزارت خانه ها را در انحصار شخصی شان قرارداده و سعی مینمایند تا چنین پست ها بدون در نظرداشت کفایت, استعداد, تجارب, اهلیت و سوابق تحصیلی در اختیار افراد و اشخاص منسوب و مربوط به گروه های تنظیمی, قومی و سمتی شان قرار داده شوند؟

بدین وسیله از یگانه رسانۀ وزین و انتقادی در کشور احترامانه میطلبم تا در روشنی ژورنالیزم تحقیقی سعی نمایند تا چرا به سطح کشور تا اکنون یک مرجع با صلاحیت و با کفایت علمی و تحقیقی وجود ندارد تا در روشنی قانون به شکایات مردم در چنین موارد توجه و رسیدگی قانونی نمایند؟

و موازی به آن تقاضا بعمل میاید تا در جریان تحقیقات خویش تلاش خواهند نمود تا یک مرجع و مقام متخصص, مسلکی و باصلاحت علمی به سطح کشور جستجو گردد تا صلاحیت تدوقیق و ارزیابی پارچه های امتحانات تقریری و تحریری را داشته باشند که چرا و روی کدام انگیزه های سیاسی و شخصی, حتی اکادمی علوم افغانستان از نظریات رسمی شان انصراف نموده اند و چرا به استناد کدام انگیزه نظریات و عقاید شانرا با زاویۀ 360 درجه تغیر داده اند؟

و مسئلۀ مهم و بسا با ارزش دیگر این است که آقای میرزا محمد نام که بدون در نظرداشت معیار های علمی, اداری, قانونی و تخصصی به عنوان معین وزارت امورداخله تعین گردیده است, چرا و به استناد کدام منابع معتبر طبی کشور بطور غیر مسئولانه و رسمی ابراز نظر نموده و امضأ نموده است که: (آقای ساهل نام مصاب به استرسها و تکالیف روانی میباشد)

این بود فشردۀ چگونگی مداخلات و احمال نفوذ غیر قانونی میرزا محمد نام معین اداری وزارت امورداخله در پروسۀ امتحانات کمیسیون اصلاحات اداری همچنان هتک حرمت آشکارا , مستند و مشهود ایشان که بطور مستند خدمت گردانندگان سایت وزین (کابل پرس?) تقدیم گردید تا از طریق مجاری باصلاحیت کشور تحت بررسی عادلانه و قانونی قرار گیرد تا ثابت شود که میرزا محمد نام روی کدام انگیزه اقدام به صدور چنین یک مکتوب فضیحت بار و اهانت کننده نموده است؟

با احترام

صدیق الله (ساهل)
کاندید موفق پست ریاست منابع بشری
وزارت امور داخله


مصلحتگرائی, سمت گرائی, قوم گرائی, تنظیم گرائی, زورگوئی, لاقانونی, فساد گستردۀ اداری و بی عدالتی های مشهود در محاکم و در مجموع در سراسر ادارات ملکی و نظامی در جغرافیای افغانستان, فاصله های زیادی را بین مردم و حکومت مصلحتگرا و تنظیم گرا ایجاد نموده که روز تاروز کشور را بی ثبات و به عمق بحران کشانده اند

Writer, Researcher, Journalist, Layer Adviser

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • برادر عزیز آقای صدیق الله ساهل!
  اگر حقیقت را میخواهی ازمن بخوانی من مطابق این عریضهء خودت برایت می نویسم که خودت لیاقت واهلیت ریاست را نداری ازموارد انشایی وترکیب جمله بندهای بی سر وبی پا که مبتدا درچای خبر وخبر درجای مبتدا قرار گرفته عجالتا میگذرم زیرا تاهنوز جناب عالی فرق میان (إحمال) و (إعمال) را ‍نتوانستی درین عریضه ات واضح سازی ولی با این کم دانشی مدعی استی که فرد تحصیلکرده وشخص موفق می باشی وبا الحاح وشله گی میخواهی حتما باید رئیس مقرر شوی اگر اکادمی علوم برابت چهارده نمره اضافه داده است آن اکادمی نیز مانند خودت بیسواد بوده است. اینکه خودت به مرا‍کز روانی مراجعه نکرده ایی دلیل به این شده نمیتواند که جناب عالی ازسلامت روحی وروانی برخورار استید
  امیدوارم ‍که ازخواندن این نظریه آزرده نشده باشی. چنانچه گویند حقیقت چیزیست که شنیدن وخواندنش خیلی تلخ است

  • برادر عزیز سلام
   از اینکه شما در باره آقای صدیق الله ساهل چنین نوشته اید که ګویا او لیاقت پوست منابع بشری را ندارد .
   برادرم منحیث یک فرد این جامعه به کدام دلیل از میرزا محمد یارمند دفاع میکنید من اسناد دارم که وی فارغ صنف دوازدهم میباشد و با روابط با چند دزد و خاين ملی دارند در پست خویش باقی مانده است و در زمان وزیر صاحب حنیف اتمر رییس دفتر وی آقای عبدالمجید امرخیل این شخص بیهوده را در برابر ۶۰۰۰۰ شصت هزار دالر امریکای در پوست خویش وی را باقی ګذاشته بود سخن زیاد در باره او کثیف دارم لیکن افسوس به حال ما که از این وطن فروش ها دفاع مکنیم .......میګویند تاکه احمق در جهان است مفلس درنمی ماند .مانند شما اشخاص در این کشور باشد مرزا خر در نمی ماند هاهاهاها
   تشکر یک شوخی بود

 • محترم سردیبر کل سایت وزین (کابل پرس?)!
  یوم گزشته شخصی بنام وسیم سجاد و از آدرس نامعلوم یک نوشتۀ غیر مسئولانه را به جواب اعتراضیۀ بنده نسبت به عمکردهای غیر قانونی و غیر اخلاقی آقای میرزا محمد یارمند معین مصلحتی و بی کفایت وزارت امورداخله گسیل داشته اند که نه تنها متن و محتویات اعتراض و شکایت وارده را اهمیت نداده اند بلکه در پشتیبانی و حمایت از صدور مکتوب غیر موجه, غیر مسئولانه و غیر اخلاقی آقای یارمند همچان با زیر پا نمودن ضمیر و وجدان شان, حقایق را کتمان نموده و موازی به آن دانشمندان و محقیقین یگانه اکادمی معتبر علمی کشور را به بیسوادی متهم نموده است.
  آقای وسیم نام متخلص به سجاد که با بزدلی و ترس نخواسته است نام اصلی , مسلک و محل کارش افشأ گردد با استفاده از آدرس و حمایت یارمند نام یکبار دیگر حیثست, مسلک, تخصص, تجارب, اخلاق اجتماعی و اعتبار کاذب شانرا به نمایش گزاشته است.
  وسیم نام در نوشته های غیر مسئولانۀ شان ابراز عقیده نموده است که (ساهل) لیاقت رئیس شد را ندارد!!!!؟؟؟
  هرگاه شما وسیم نام , اگر در حقیقت اولاد این وطن هستید و نسیت به ارزشهای اسلامی, سنتی, ملی, فرهنگی و انسانی جامعۀ افغانی متعهد و پابند هستید, نباید به نفع یارمند نام که یک شخص مصلحت گرا, تنظیم گرا, قوم گرا و در عین زمان یک شخص بی مسلک و فاقد هر نوع تخصص, تجارب, تحصیلات عالی و مسلکی در رشتۀ پولیس میباشند , نباید کوچکترین حاشیه روی و ابراز نظر غیر عادلانه , غیر مشروع و غیر منطقی مینمودید.
  از نوشته های جانبدارانه , مغرضانه, غیر مدلل و خلاف ارزشهای اخلاقی و ادبی جناب شما بر میاید که شما نیز مانند قماش بی مسلکی, واردشده, غیر مسئول و مانند یارمند نام یک عنصر فاسد و به دردبخور وزارت داخله نبوده و نیسیتد.
  توقع من و سایر دوستانیکه نامۀ سر با مشحون از غرض و و اهداف کودکانۀ شما را مطالعه کرده اند به این نتیجه رسیده اند که جناب شما یا اینکه ار ارزشهای قوانین کشور آگاهی ندارید و یا انیکه به خاطر خوش خدمتی و گرفتن پاینت مثبت و سایر امتیازات , به صراحت خواسته اید تا یک عنصر فاسد , غیر مسلکی , مصلحتی و بی کفایت وزارت داخله را حمایت نمائید تا با وصف تخلف, تعلل و بی عدالی انجام داده اش بری الزمه گردد.
  در حالیکه آقای یارمند نام نه تنها نخستین تخلف را در وزارت داخله مرتکب گردیده است بلکه مانند رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور مخصوصا در عرصه های گزیش فاسد ترین عناصر نامطلوب از صلاحبتهای وظیفوی شان استفاده های غیر قانون انجام داده و انجام مدیهند.
  هرگاه در این کشور زمینه های تنفیذ قانون و حاکمیت آن مساعد میبود, مانند یارمند و سایر مفسدین ایکه مردم را از حکومت جدا ساخته است هرگز و به هیچ وجهه مانند سایر مفسدین مصلحت گرا و قوم گرأ به چنین پست های کلیدی و رهبری نمی رسیدند.
  شما میدانید که آقای یارمند نام کی بود؟ در کجا تعلیم و تحصیل کرده است و مدت ده سال متواریکه به عنوان رئیس مبارزه با جرایم جنائی تحمیل گردیده است کدام دست آورد ملموس و محسوس در عرصه های مجادله و وقایه از جرایم جنائی داشته است و کدام جرم تتروریستی را قبل از وقوع وقایه نموده است؟
  آقای سجاد, فکر نکنید که (سر و کلۀ) میرزا محمد (تخاری) نسبت به سایرین سر و کله اها بزرگ شات مانند اکادیمیسین های با احساس و با وجدان همه چیز های را میداند؟؟؟؟
  گفتنی هست که آقای یارمند نام از زمان سربازی الی ساتنمنی اش در غند تعلیمی بگرامی, که قوماندانش (علیشاه وجدان) بوده , همه کس مخصوصا عموم کمیساران با خرد و بادانش پولیس میدانند که ایشان با چه تحصیل و اشناد جعلی در کنار داشتن استعداد های نیم بند شعری, بنا بر فقدان علوم مسلکی و آقاقی در طول ده سال گزشته چرا کدام دست آورد قابل ملاحظۀ به سطح کشور نداشته اند؟؟؟
  خلاصه شما آقای وسیم سجاد کسی نیسیتد که بالای سطح دانش , تخصص, سوابق کاری و تحصیلات عالی مسلکی شما و سایر قماش مصلحتی و پاراشوتی حاکمیت نشنلسیتی و فاسد شما مخصوصا در وزارت امور داخله حساب نمود.
  بیاد داشته باشید که تصفیه و تخلیۀ عناصر فرصت طلب, سوء استفاده جو , قانون گریز و فاسد که با استفاده از فرصت و صلاحبت های دولتی و موقف وظیفوی نه تنها در حدود و صلاحیتهای یک کمیسیون مستقل و مافوق کمیسیون خدمات ملکی مداخله نموده است بلکه بدون ثبوت و شواهد یک کاندید موفق را با الفاذ شدید غیر اخلاقی و غیر قانونی توهین , تهدید, تحقیر و اهانت نموده است.
  خلاصه آقای یارمحمد نام صرف در برابر قرائت یک شعر بی وزن و بی قافه اش به حمابت رئیس خوش باور کشور به معینیت اداری وزارت امورداخله جلوس نموده است که برای ادارۀ یک وزارت بزرگ موجه, مشروع و مناسب نمی باشد.
  وسیم جان به یاد داشته باشید که (بارکج به منزل نمی رسد) تصفیه و تخلیۀ عناصر فرصت طلب, فاسد, ارتباطی, پاراشوتی, بی کفایت, مصلحتگرا, قوم گرا و تنظیمی مانند (یارمند نام ) و دها جنرال بی کفایت دیگر ایکه بدون (پارچۀ سوق و دفتر معاملات) و بدون تحصیلات و تخصص روشن و شفاف بنام های تخاری, پنجشیری, بدخشی و هزارگان زیر نام (مشارکت ملی) وارد بست های رهبری و کلیدی در وزارت داخله شده اند یک امر حتمی, ضروری, خواست زمان و نیاز مندی ملت جنگزده, مظلوم و فقیر کشور هست. (یاهو)

 • آقای سجاد!
  گمان میکنم که توهم از جمع همان قماشان نوکر صفت استی که بی موجب از یک شخص فاسد و سلیقه گرا مانند یارمند دفاع میکنی! من کاملاً با برادرم ساهل موافقم، زیرا یارمند و امثالش امروز مانند کرکس با غصب چوکی های بلند حکومتی خود را بالای گرده ملت سوار نموده و از همه مهمتر اینکه تا زمانیکه افراد ناقص العقل چون تو درین مملکت باشد یارمند و امثال وی حق دارد که هر کی را بطور دلخواه خود مقرر یا رد نماید!

 • سلام به دست اندرکاران فرهیختۀ کابل پرس?
  به ارتباط از افشای اسناد و عملکرد های غیر قانونی آقای میرزا محمد یارمند معین اداری وزارت امور داخله و به جواب افشأ حقایق موضوعه, اخیراً یکتن از هموطنان ما که به گمان اغلب از جمله عزیزان و شرکای نزدیک آقای یارمند باشند بدون آنکه نام , کنیه, تخلص و وظیفۀ شانرا تذکار دهند از آدرس msnnoori yahoo.com و نشانی سایت کابل پرس چهار ایمیل متواتر تهدید امیز و اخطاریه برایم ارسال نموده که به جواب ایشان مطالب دیل را ارقام داشته ام امید هست بدون تزئید و تصرف آنرا نشر فرموده تا قناعت شان فراهم گردد:
  آقای محترم ایکه ظاهراً از آدرس کابل پرس به آدرس الکترونیک بنده ایمیل نموده اید سلام به شما!
  در قدم نخست نهایت متأسفم که جناب شما از آدرس یگانه سایت ایکه نظر به پالیسی و تعهدات اخلاقی شان یه هیچوجه زمینه های استکاک و تقابل بی مفهوم و غیر موجه را از آدرس خود علیۀ اتباع و افراد جامعه مساعد نساخته و نمی سازند.
  اما تعجب هست که نامۀ واصله بدون تذکرنام نویسنده و بدون مقدمه و خلاف معیار های قبول شدۀ اخلاقی بنده را مورد تهدید و الی اخطار قرار داده است.
  ثانیاً دلیال ایکه شما نویسندۀ محترم را مجبور به تحریر همجو کلمات بی محتوی و فاقد ارزشهای اخلاقی نموده است نیز مشخص نگردیده است.
  ثالثاً چنین برداشت میگردد که جناب شما نخست عقده کشائی میرزا محمد یارمند یکتن از مفسد ترین جنرالهای وزارت داخله را به نمایش گزاشته و خاستید تا از موضع یک استاد ادبیات با بهانه جوئی ها کودکانۀ تان آنچه را که به عنوان افشأ حقایق در مورد فساد و تخطی های غیر قانونی میرزا محمد نام معین اداری وزارت داخله همراه با اسناد و شواهد غیر قابل انکارعنوانی کابل پرس گسیل گردید سات به شرح ذیل دنبال نمائید:
  نخستین حملۀ کوکانۀ شما که ناشی از مصاب بودن شما و حامیان شما به انواع و اقسام تکالیف روحی و اخصاً امراض تقابل و تخاصم که یکی از عادت های همیشگی قماش نفاق افگن, مصلحتگرا و قوم گرأ شما میباشد به (املأ, انشأ و نگارش) بنده بوده که بدون توجه به متون محتویات درخواست و عرایض مکتوم به آن اشاره بعمل آورده اید که نهایت جای تأسف و تآثر است که شد و مد انشائی و نگارشی را مورد انتقاد قرار داده اید. باز هم تشکر که مارا متوجه شد, مد و زیر و زبر نوشته های یاد شده نموده اید ممنون شما.
  رابعاً باید به عرض رسانید که از نوشته های پراگنه, بزدلانه, تهدید آمیزو عقده مندانۀ شما و مشاورین شما استنتاج میگردد که شما و استادان شما به هیچ قمیت نه تنها طرفدار اصلاحات نبوده اید بلکه انتقادات سالم, سازنده و تعمیری را نیز بنا بر خصائل و خصوصیت های استفاده جویانه ایکه داشتید و دارید هیچوقت نه پذیرفته اید و نمی پذیرید.
  شما در بخشی از نامۀ تان ازتکالیف روانی و تحت معالجه قراردادن بنده در شفاخانۀ علی آباد نیز یاد آوری نموده اید و ضمن بر این متذکر شده اید که مبالغ هنگفتی را که ارقام آن مبلغ (7000) هفت هزار دالر امریکائی میباشد در ایام ماموریت ام از دفتر کمپاین رئیس جمهور ربوده ام و دلایل سبکدوشی ام را نیز به ربودن مبلغ یاد شده نسبت داده اید, میخواهم با خون سردی تام به عموم اتهامات بی اساس واخطاریه های کودکانه و بزدلانۀ شما به شرح ذیل پاسخ دهم:
  درمورد املأ و انشأ همچنان نگارش که مرتبط به بحث ها و مفردات خاص در ادبیات دری میباشد همینقدر به شما کافیست که بگویم که بنده در روشنی شیوه ها واساسات نگارش, تحقیق, زورنال نویسی و روزنامه نگاری 25 سال هست که کار میکنم که عضویت دها نهاد علمی و تحقیقاتی را در داخل و خارج کشور رسما حاصل نموده و در حدود اضافه تر از چهل موارد تحقیقات علمی نیز انجام داده ام که در اکادمی علوم افغانستان رسماً ثبت گردیده است و به هیچکس و هیچیک از دست پروردگان و جیره خوران (میرزامحمد نام) وقت نمی دهم تا شیوه های نگارش و سطح دانش ادبی بنده را به سطح حوزۀ افغانستان زیر سوال قرار دهد و حاضرم تا عموم بشمول آقای میرزا محمد معین اداری عموم جنرالان کم سواد و بی سواد وزارت امور داخله را در ورشنی مفردات عملی و اکادمیک ادبی و فرهنگی آموزش دهم , مخصوصا و مخصوصا در عرصه های تکتیک حربی, تکتیک پولیس, کریمنولوژی حتی در رشته های علوم سیاسی و حقوقی نیز.
  در مورد ربودن مبلغ هفت هزار دالر از بودجۀ دفتر انتخاباتی کمپاین رئیس جمهور که چه وقت و چه کسی به اساس کدام انگیزه و از کدام بودجه به همکاری کیها, بطور نقده , توسط چک بوک و یاهم به طور سرقت از کدام محل و در محضر کیها؟؟؟؟ و روی کدام اسناد, مدارک, شواهد وثبوت چنین زمینه سازی گردیده است و چرا روی کدام هدف راپور آگاهی و تجویز تحقیقات بوقت و زمان تجویز نگردیده است ؟ آیا به قول میرزا محمد نام یارمند جنرال ساختگی وزرات امور داخله آیا ممکن پذیر هست که یکتن از مامورین چنین یک رقم بزرگ را برباید و بدون تحقیق و تعقیب عدلی صرف به سبکدوشی اش اکتفأ صورت گیرد؟؟؟؟ بسیار مضحک و کودکانه.....بلی قابل یاد آوری میدانم که شما از وحید عمرسخنگوی دفتر انتخابات رئیس جمهور نیز استفاده کرده که ایشان بدون ابلاغ وبدون تجویزتعقیب عدلی سبب سبکدوشی بنده شده اند, شما از آقای وحید عمر بپرسید که چرا قبل از سبکدوشی یک مامور اقدام به تحقیق و تعقیب ننموده اند؟
  اکنون فرصت آن هست تا از شما بپرسم که اتهام بستن کار ساده نیست اما چیزیکه مهم هست ثبوت بر بنیاد شواهد و مدارک عینی و مادی میباشد, شما متأسفانه که ناوقت خبر شدید, شما از جمله اشخاص بیخبر و عاشق منافع گروهی وسمتی خود به یقین که از جمله دست پرورده گاه میرزا محمد نام و شرکأ ایشان هستید, شما باید تحقیق کنید که به چه مقدار مبالغ نقدی و به همکاری و وساطت کی ها در هوتل سرینای کابل از تجار ملی و سرمایه داران کشور به چه منظورجمع آوری شده بود و مبالغ مذکور توسط کدام دستها به کجا و به کدام هدف اتنقال و به مصرف رسید و نقش (وحید عمر) به گفته شما که بنده را سبکدوش نموده است چه بود ؟؟؟؟؟
  آقایان...................؟؟؟؟؟؟
  ملیاردها دالر آمریکائی کمک های جامعۀ بین المللی توسط همین مفسدین معلوم الحال که شما نیز به عنوان جیره خور مزدر بیش نیستید , آیا حیف و میل نگردید؟
  بانکهای مرکزی, پشتینی, کابل بانک, وئ دها موسسات انتفاعی دیگر توسط زورمندان غارت نگردید؟
  اصافه تر از شش میلیون جریب زمین ملکیت های عامه و دولتی توسط مافیای شناخته شدۀ زمین که بادارو کارفرمای شما نیز از همان قماش هست , غضب نگردیده است؟
  بزرگترین سرمایه های ملی و فرهنگی مردم افغانستان توسط جنایتکاران جنگی به خارج از کشور قاچاق نگردید که مهم ترین و بزرگترین رقم آن شامل تسلیحات , مهمات, توپخانه, زرهدار, وسایل و وسایط تخنیکی بیت المال میباشند؟؟؟
  آقای زرخرید میرزا محمد یارمند!
  اختلاس و ارتشأ بیسابقۀ ده سال گزشته در نظام که ملیارد ها دالر آمریکائی برای مردم افغانستان خسارات قابل ملاحظه وارد گردیده است بخش عمدۀ فساد مفسدین را تشکیل میدهد که افغانستان را در صدر لست بزرگترین کشور فاسد جهان به سطح بین المللی شهرت و القاب داده است, بروید و میرزا محمد نام را بگوئید که در زمامداری ماموریت شان که هشت سال متواتر در پست (ریاست مبارزه علیۀ جرایم جنائی تکیه زده بود و صد ها موارد معامله گری های مذبوحانه را در راستای مشارکت با مفسدین راه انداز نموده بود و حق السکوت میگرفت, چرا در برابر این همه جنایات مفسدین خاموش بود, درحالیکه در ورشنی لایحۀ وظایف ریاست مبارزه علیۀ جرایم جنائی باید بزرگترین دست آورد های قابل ملاحظه میداشتند که متأسفانه با گرفتن دهن جوال های بزرگ روی همرفته از مفسدین و جنایتکاران حمایت کرده که یکی از حامیان ایشان شما هستید که با این دیده درآئی علیۀ یک شخصیت مطح علمی تحقیقاتی اتهام می بندید و الی مذبوحانه اخطارنیز میدهید؟؟؟
  آقای جیره خور و بشقاب چی یارمند جنرال ساختگی وزارت داخله!
  فراموش نکنید که معاملات, مزائیدات و قرارداد ها از مدت ده سال به اینطرف به ارتباط اجاره گرفتن چوکی های مهم اخصاً پست های کلیدی و رهبری در وزارت امور داخله زیر نام مشارکت ملی فقط و فقط در خدمت عناصر غیر مسلکی و غیر متخصص مانند یارمند نام در خدمت اهالی صفحات شمال از آنجمله در خدمت اشخاص و افراد ساکن (ولایات تخار, بدخشان و پنجشیر) است که وارث این کشور همین قماش هستند که بدون در نظرداشت اهلیت, شخصیت, دانش, تخصص,علمیت, مسلک,تحصیلات تخصصی و مسلکی در رشتۀ مربوطه فقط و فقط به اساس لسان, زبان, قومیت و ملاحظات تنظیمی و جهادی در خدمت نور چشمی های سمت شمال هست که یکی از عوامل بحران که شامل فساد, ارتشأ, اختلاس, لاقانونی, بی بندباری, مردم آزاری و در اخص عاملان بی عدالتی و گسترش فرهنگ گریز از قانون فقط و فقط همین قماش هستند که میرزا محمد یارمند جنرال ساختگی وزرات امور داخله نیز در زمرۀ ایشان شناسائی شده است.
  در اختتام به وضاحت , صراحت و شجاعت رای شما مخصوصا برای بادار و حامی درجه یک شما میرزا محمد نام که از جمله مفسد ترین و بی مسلک ترین جنرالان ساختگی آن وزارت میباشند گوشزد مینمایم که انشالله الرحمن و عنقریب به کمک خداوند منان و رحمن و به وساطت دوستان صادق و دلسوز بین المللی و به همت نیروهای ملی و وطندوست داخلی که اکثریت خاموش گفته میشوند, گلیم کثیف مفسدین خورد و بزرگ و شناخته شده از سراسر نظام حاکم برچیده و با شرمساری به محاکم عدلی و منصفانۀ ملی و مردمی معرفی میگردند. (یاهو)
  امیدوارم پاسخ مثبت و قانع کننده به پیام اخیر آن جناب بوده باشد.
  صدیق ساهل
  کارشناس مسائل سیاس و نظامی افغانستان
  نوت:
  از ادارۀ محترم وسایت وزین کابل پرس احترامانه تقاضا بعمل میاید تا محتویات ایمل فوق الذکر را به جواب پیام ارسال کننده گسیل فرمایند تا سبب قناعت ایشان فراهم گردیده باشد.

 • سلام دوستان عزیز من نمی خواهم زیاد بنویسم صرف به نوشتن یک شعرازشاعر بزرگواراکتفامی نمایم که میفرمایند:
  برو قوی شو اگرراحت جهان طلبی که درنظام طبیعت ضعیف همیشه پامال است
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • سلام دوستان!
  صرف همین قدرمیگویم که هرکه رادردی رسد ناچارگوید وای
  میرزامحمدیارمند شخصیت دانشمندوادیب است درغیاب وی هرچه گفتن نشان دهنده ضعیف بودن خویش را نشان

  میدهد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس