در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > افشای اسناد > استاد سیاف این مجاهد کبیر و مفسر قرآن هنوز هم از زمین خواری سیر نشده (...)

استاد سیاف این مجاهد کبیر و مفسر قرآن هنوز هم از زمین خواری سیر نشده است

امضا محفوظ است
سه شنبه 19 می 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

شهرک نجات مینه واقع ناحیه هفدهم کابل در ساحه 1435 جریب زمین از طرف وزارت شهر سازی و مسکن جهت توزیع به استاد سیاف داده شد
نمایندگان این مجاهد بزرگ از ابتدا صدها خیانت، پست فطرتی و چپاول را انجام دادند تا آنجا که یک نمره بالای ده نفر هم به فروش رسانیده شد!
جای مسجد، مکتب، کودکستان، چندین سرک را مسدود و به فروش رسانیدند!
حالا یگانه پارک این شهرک را نیز خط اندازی و به فروش و توزیع گذاشته اند - فقط دلیل شان اینست که استاد بزرگ از بابت مصارف کمپانی انتخاباتی از عزیزی بانک قرضدار شده و این پارک باید فروخته شود!
روز جمعه 14 حمل نماینده گان استاد بزرگ با چند موتر پولیس و تعداد تقریبا پنجصد500 نفر مسلح غیر قانونی بالای شهرک هجوم آورده اهالی را لت و کوب و تهدید کرده تمام نهال های مردم را از بیخ کشیده و ساحه پارک را خط اندازی کردند!
این در حالیست که تعهد نامه این بزرگوار در وزارت شهرسازی و مسکن موجود است؛ بر اساس آن آبرسانی، کانالیزاسیون، برق، سرک سازی، اسفالت سرکها، ساختمان جویچه ها، کانکریت پل و پلچکها، احداث پارکها، ساحات بازی اطفال، اعمار مسجد، کودکستان و مکتب همه ی اینها بدوش مالک شهرک میباشد حالا نه تنها از هیچ کدام اینها خبری نیست حتی که غصب و چور شدوع شده است
هر چه عاجل باید جلو این زمین خوار غاصب گرفته شود

"امضا محفوظ است" برای کسانی ایجاد شده که نمی خواهند هویت و نام آنان در کابل پرس افشا شود. "امضا محفوظ است" مربوط به یک نویسنده نمی باشد و ممکن است نویسندگان زیادی از این امضا استفاده کنند. تشخیص اینکه چه کسانی می توانند از "امضا محفوظ است" استفاده کنند، پس از درخواست نویسنده، بر عهده کابل پرس است.

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس