در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > بياييد وحدت را باهم فرياد زنيم

بياييد وحدت را باهم فرياد زنيم

جنگي سي ساله كه...
فرياد
يكشنبه 2 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جنگي سي ساله كه گريبانگير افغانستان شد جنگي نابرابر وتحميلي كه ناخاسته ملت وكشور افغانستان را در چنگال بيرحم خود اسير كرده ضر بات مرگبار ومهلك رابر پيكر آن وارد ساخته كه شايد چندين دهه سازندگي مارا به جاي اول ما باز گرداند اين جنگ و ويراني ازكجا آب ميخورد وحاصل آن براي ما چه بود.

سي سال جنايت كردند وحال پاداشها گرفتند

جنگي سي ساله كه گريبانگير افغانستان شد جنگي نابرابر وتحميلي كه ناخاسته ملت وكشور افغانستان را در چنگال بيرحم خود اسير كرده ضر بات مرگبار ومهلك رابر پيكر آن وارد ساخته كه شايد چندين دهه سازندگي مارا به جاي اول ما باز گرداند اين جنگ و ويراني ازكجا آب ميخورد وحاصل آن براي ما چه بود.

"نتايج جنگ سي ساله افغانستان"

1-چندين ميليون كشته

2-به جاي ماندن ميليونها معلول يتيم وبيوه زن

3- آوارگي ميليونها نفراز هموطنان در داخل وخارج كشور

4-از بين رفتن منازل مسكوني مردم ،ادارات دولتي ومكانهاي عمومي

5-تخريب مزارع ، باغها وجنگلهاي طبيعي

6-توقف كامل آموزش وپرورش وچندين دهه پس ماندگي

7-انهدام كامل اقتصاد ضعيف افغانستان

8-از دست دادن موقعيت سياسي در جهان وكشورهاي همجوار

9-به تاراج رفتن منابع وسرمايه هاي افغانستان

10-ازبين رفتن نيروي منظم نظامي براي امنيت داخلي واداره مرزها

وغيره...

مسؤل چنين نتايجي كيست؟

1-ابر قدرتهاي جهان وكشورهاي خارجي

افغانستان محلي براي قدرت نمايي وگسترش قلمرو دو قدرت جهان (امريكا وشوروي سابق ) قرار گرفت والبته فرصتي نيز براي كينه توزي كشورهاي همسايه محيا گشت.

2-مزدوران وفرصت طلبان داخلي

گروهي با خواندن چند كتاب كمونيستي در لباس احزاب سياسي خلق وپرچم باشعارهاي آزادي پيشرفت ونوگرايي برابري و... دسته اي ديگر با خواندن چند كتاب ديني وتحريف آن در لباس مجاهد باشعار اسلام وقران اخوت اسلامي وغيره شروع به پياده نمودن نقشه هاي شوم بيگانگان نمودند واختلافات نژادي قومي مذهبي را دامن زدند واين نقشه هاي شوم ابر قدرتها وهمسايگان را چنان پيش بردندكه تمام زير ساختها ي اقتصادي ،سياسي،فرهنگي ونيروي انساني وطن را ازبين برده وتماميت ارضي افغانستان را به خطر انداخته وكشور را خانه فراريان وجنايتكاران عرب وقاچاقچيان مواد مخدر ساخته و از هر نظر افغانستان را تضعيف نمودند.

وحال با روي كار آمدن دولت منتخب جايگاه و وضعيت كشورها وكساني كه باعث جنگ سي ساله در افغانستان بود چگونه است؟

كشورهاي كه ديروز افغانستان را محل نبرد خود ساخته بود بازهم بي شرمانه به بهانه اي كمك(دالر هاي كه به جيب همان جنايتكاران و مزدورانشان مي ريرزد) ومبارزه با تروريزم كه دست پرورده هاي خود شان هست به كشورما لشكر كشي كرده و انواع سلاحها وتاكتيكهاي نظامي رادر افغانستان آزمايش كرده هر روز مردم مظلوم وبي دفاع مارا به خاك وخون ميكشد

اما ازمزدوران ،جنايتكاران وناقضان حقوق بشر كه تا امروز حتي يك نفر از آنها نه تنها به پاي ميز محاكمه كشانيده نشده بلكه تا كانديد شدن براي كسب مقام رياست جمهور ي هم پيش رفتند.

واينان با صفحات بسيار سياه وننگيني كه در كارنامه خود دارند امروز در كابل بر كرسي وزارت ،پارلمان ومقامهاي ولايات تكيه زده و چه عظيم سرمايه هاي چپاول شده مردم ودولت كه به نامهاي آنها در بانكهاي خارجي خفته اند وبهترين كاخها ،موترها وافراد مسلح در اختيار ايشان قرار دارد وهر وقت خواست كسي را به زور با كتك وشكنجه به محاكمه خانگي خود برده ومجازات مينمايند.

با چنين وضعيتي نه تنها اين اشخاص (جنگ سالاران) محاكمه نمي شود بلكه هدايا وجوايز ونشانهاي به پاس اين همه جنايات ضد بشري به آنها اهدا خواهد شد تا زمانيكه قاضي ، دادستان ،وكيل مدافع ومدافعان حقوق بشر دستشان بخون آلوده باشد چه ملالي جوياها و پرويز كامبخشها بر چوبه دار خواهيم ديد.

دوستان چرا خاموشيد شعار ندهيد فرياد بر آريد و دست برادري به همديگر دهيد وريشه بي عدالتيها را از بيخ وبن بركنيد براي آبادي و احياء افغانستان حركت از نوع عمل را شروع كنيم دوست من اين امر مهم به يك چيز مهم تر نياز دارد وحدت وحدت وحدت وحدت ...

روشنفكران ومدعيان بي درد اين وطن كه غرق در ماديات وخودبيني شده اند وبا زندگي آرام ودر رفاه در كشورهاي غربي ديگر نيازي به انديشين به وضع اين ملت مظلوم ندارند وگاه گاهي براي پر كردن اوقات فراغت خود مهماني وضيافتي راه مي اندازند ونام گرد هماي براي حمايت از فلان را بر آن مي نهند.

مردم بياييد همديگر رادوست بداريم و بدور از هرگونه تبعيض ونژاد پرستي به همديگر احترم بگذاريم ومرهمي بر زخمهاي همديگر باشيم وگذشته دردناك خود را به فراموشي بسپاريم وفردا را با ديد نو شروع كنيم.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • نادانسته این نوشته را خواندم .خدا انصاف بده میر هزار را همین نوشته از گذاشتن در روی صفحه است ؟ یک جمله یک پاراکراف . پاراگرافی که به " و" شروع شود تو وخدایت ادبیات آدم را خراب می کند . یک دویدن است برو که کابل پرس سانسور نمی کند . اوبرادر یک کمی سواد یک " پخته بری " اصول نویسندگی یک کمی هم احترام به خواننده ضرور است همه را دیگ سیاه فکر کردن در ست نیست .فکر می کنند همگی کورس اکابر خوانده اند وهر جفنگ را آویزۀ گوش خود می کنند. این پیام را نشر کنید که خدا وراستی بسیار عاصی هستم .

  • خوب است که خوانندگانی مانند شما نظراتتان را درباره ی مشکلات املايی و نگارشی بنويسيد.

  • مردم بياييد همديگر رادوست بداريم و بدور از هرگونه تبعيض ونژاد پرستي به همديگر احترم بگذاريم ومرهمي بر زخمهاي همديگر باشيم وگذشته دردناك خود را به فراموشي بسپاريم وفردا را با ديد نو شروع كنيم.

   اینکه مردم همدیگر را دوست بدارند و بدور از تبعیض و نژاد پرستی به همدیگر احترام بگذارند، حق با شماست و کاملا موافقم.

   اما جایی که میگویید "گذشته دردناك خود را به فراموشي بسپاريم وفردا را با ديد نو شروع كنيم."

   بدون تصفیه حساب روشن با گذشته، هرگز نمیشود آینده تابناک و عاری از ستم و استبداد را تجربه کرد. تا وقتی این جانیان در قدرت هستند و محاکمه نشده اند، انتظار نداشته باش که با چند وعظ و نصیحت و عذر خودت اینان یکشبه لباس گرگ را از تن بیرون کرده به گوسپندان بی‌آزار بدل میگردند.

   مردم معمولا در این بازی ها و جنایات و خیانتها دخالت نداشته اند، این رهبران و احزاب بودند که مردم را به سوی بدبختی و فساد و قتل و غارت و فاجعه سوق دادند.

   پس مردم در حالیکه خود بین خود متحد شوند و اختلافات قومی و زبانی و منطقوی و مذهبی و ... را کنار بگذارند، به همان حد باید مقال برباد کنندگان و خاینان این وطن نفرت بورزند و علیه شان برخیزند، راه دیگری وجود ندارد.

   اين خواست سياف و رباني و محقق و کرزي و خليلي و عبداله و اسماعيل خان و کرزی دوستم و ملا عمر و گلبدين و کاکا سام و ساير قصابان وطني است که ما نفرت در مقابل شانرا کنار بگذاريم و به همه چيز عشق بورزيم در حاليکه خود فقط تخم نفاق و جنگ، بي خانماني و ويراني ميکارند. نبايد با اينچنين شعار هاي بي پايه و میان تهی ناخواسته در خدمت آنان قرار گرفت.

   اين خواست پست فطرتان فوق الذکر و مزدبگيرانشان است که «گذشته را فراموش کنيم» در حاليکه خود همان اند که در گذشته بودند و هنوز هم در خاک نمناک از خون ما پياپي ماتم و سياهي ميکارند. فراموش کردن گذشته ناممکن است. تا وقتي با گذشته تصفيه حساب روشن و بي‌گذشت صورت نگرفته، نميتوان آينده روشن و بدور از ستم و استبداد را تضمين کرد. اگر با گذشته تصفيه حساب نکرد، نميتوان از تکرار آن در آينده مصون ماند. اينرا تاريخ و علم به اثبات رسانيده و به همين علت هم است که در هر کشور و حتي در سطح بين‌المللي محاکم مختلف وجود دارند که جنايتکاران را محاکمه و مجازات نمايند.

  • به گفته جنرال نبی عظیمی رئیس گارنیزیون کابل: 1- اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان با توطئه پاکستانی ها و توسط احمدشاه مسعود منحل شد.( نبی عظیمی کتاب اردو و سیاست ص 342) .2- 50 تن طلای بانک مرکزی پشتوانه پولی اقتصاد افغانستان در یک شب از بانک مرکزی دزدیده شد و به پنجشیری منتقل شد. 3- کابل توسط طیاره ها وتوپ های و بیم چهل ها از فراز کوه های تلویزیون کابل و کوه آسمایی خراب شد. در جنگ منطقه افشار تمام امکانات نظامی و تسلیحات بجا مانده از دولت کمونیست بکار گرفته شد. در نتیجه این جنگ هزاران کودک و پیر و جوان در آتش خشم احمدشاه مسعود و سیاف زنده زنده سوخت. هزاران خانه تخریب شد و هزران زن و دختر معصوم توسط نیروهای شورای نظار احمدشاه مسعود پنجشیری ها و نیروهای اتحاد مورد تجاوز قرار گرفت. هزاران زن و دختر بیگناه دیگر و کودکان و مردان پیر نا پدید شد.(اردو وسیاست ص 435). این بود تحفه دولت مجاهدین احمدشاه مسعود به مردم افغانستان و ...

  • دوستي عزيز خاته پدري مير هزار آباد كه تا اين جاه توانسته كه بينويسد واي بحالي خودي شما كه خودت زياد بسواد هستي

جستجو در کابل پرس