صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > مسلمان بودن اوغان کوچی طالب

مسلمان بودن اوغان کوچی طالب

پرویز "بهمن"
پنج شنبه 19 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این جنگلی وحشی را به حمام روان کنید موی سرش را کوتاه کنید ریشش را کوتاه کنید به مکتب شامل کنید تا سواد بیا موزد برایش هندسه فزیک جغرافیه بیاموزید واز همه مهم تر انسان دوستی واحترام به زنان برایش بیاموزید تا انتحاری نشود وبه فتوای طالب بیسواد زن های عاجز واسیر را اعدام نکند.

 • ز امریکا باید سپاسگذار باشیم، طوریکه درین 11 سال با هزینه ملیارد ها دالر، یک گروه جنایتکار، مافیائی و قاتلان 65 هزار کابلی را بر ما تحمیل کرد، بزودی رهبران این وحشی را نیز بالای مردم ستمدیده این کشور تحمیل خواهد کرد.

 • همو خادیستهای سابق و همو خرک و همو درک. شرم و حیا نیست که هموطن مظلوم خود را به تمسخر گرفته اند و سوالات بی معنی که خود این شکنجه گران جواب آنرا نمی دانند از آن مظلوم میکنند، وضو چند نوع است؟ برفکوچ صاحب تو خبر بودی که وضو انواع دارد؟ به هر حال اگر به این ویدیو کلب از زاویه دیگری ببینی آنوقت چیزی های دیگری را در آن میتوان دید، سادگی و بی خبری و بیگانگی هزاران هموطن ما با دینِ که به زور شمشر بالای ما تحمیل شده و به زور شمشیر دوام داده میشود .
  خداوند تو را زیر یک لاری باربری کند، برفکوچ گمراه!
  لمر

  • ای مهتاب ایکه تطاهر به افتاب بودن کردیی .
   از کجا فهمیدید که سوال کننده ها که لهجه کوچی و غلجایی دارند خادیست اند چرا اینطور فکر نکرده اید که شاید از جمع نسل دوم خلقی های گردپا و یا مجاهدین زلمی خلیل زاد باشند و گرفتار کنند ه های " اولی هموطن تان " زیرا منطق حکم میکند که افراد استخبارات نمی توانند بدون اجازه اعترافات کسی را بدون اگاهی و مافوق خود... ثبت و نشر کنند , مگر افراد غیر مسلکی مثل پاچه گیر بایان و رحمت اله روان !!
   خان

 • آقای نادرجان وحقگوی!
  من بخاطری این ویدیو کلیب را بدون تبصره به نشر سپردم تا وجدان انسانی تان را معلوم نمایم که دربرابر این ویدیو چه واکنشی نشان خواهد داد.
  ولی متاسفانه شما آقای نادر جان بازهم به همان ترفند مادرزاد تان که گویا شصت وپنج هزار انسان درزمان حاکمیت سقاوی دوم به قتل رسیده است میخواهید اذهان را ازاصل بحث منحرف نمائید. شاید هدف جنابعالی این بود که غیر مستقیم همان مانیفست دوهمه سقاوی را بدیگران تکرارکنید که این بدبختی اززمان بقدرت رسیدن برهان الدین ربانی شروع شده است واین یک چیز طبیعی درروند تاریخ افغانستان است که هر وقتیکه یک غیر پشتون اشتهای حکومت کردن به سرش بزند پیامد آن همین حوادث است
  اول اینکه شصت وپنج هزار انسان یک ادعای حقوقی نه بلکه یک ادعای تبلیغاتی است وهیچ ارتباطی به این ویدیو کلیپ نمیگیرد. ثانیا گیرم که رقم شصت وپنج هزار انسان اگر درست هم باشد بدون شک بخش بزرگ آن متوجه یکی ازرهبران پشتون تبارگلبدین جان هم میشود.
  ثالثا این دوره ازتاریخ طوریکه بارها نوشته ام نه علت بلکه معلول حاکمیتهای تگ قومی وتگ قبیلوی پشتون یا اوغان بالای اکثریت غیر اوغان می باشد که هرازگاهی زیر نامهای مختلف اززیر خاکستر سربیرون می آورد.
  باوجودیکه درین فلم اسیرکننده گان وپرسشگران این موجود وحشی خود پشتون استند ولی این پرسشگران احمق نمیدانند که اقوام غیر پشتون دوصد وپنجاه سال وحشت وبربریت این قوم وحشی را تحمل کرده اند ولی هم تباران نیمه وحشی شان که چشمان شان به نور علم روشن شده است صرف برای پنچ سال موجودیت این عناصر دردهکده هایشان ؛ فغان شان به آسمان رسیده است. این صبر وتحمل ازبیک وهزاره وتاجیک را ببین که دوصدوپنجاه سال همین اشخاص لشکریان ایله جاری محمدگل مهمند وهاشم ونادروبعد ملاعمر برشمال کشور بوده اندوتمام هستی مادی ومعنوی باشنده گان بومی این سرزمین را به یغما برده اندولی آنها بخاطرنگسلیدن رشته های دوستی وبرادری بازهم به این حاکمیتهای مطلقه تن داده اند وجرم حاکمان را بالای قاطبهء ملت اوغان نه انداخته اند تا وقتیکه شمال را قتل عام میکردند باری جهانی وناشناس برای شان ترانه های حماسی می سرود ولی حالا که مکتب وتاسیسات عام المنفعه را درخود مناطق پشتون نشین آتش میزنند به قول یکی ازپرسشگران این ویدیوکلیپ مرگش روا است
  عچب وجدانیکه پشتون دارد!!!!!
  بااحترام
  پرویز بهمن

  • آقای بهمن،
   به هر بهانه ای که جنایکاران جنگی را تبریه میکنی، بکن، اما فراموش مکن که من هرگز از کدام جنایتکار دفاع نکرده ام، از هر قوم و قبیله ای که باشد. من آرزوی محاکمه همه ای شانرا دارم، ولو پدر یا برادرم باشد.
   اما شما تفاله های خلق و پرچم فعلاّ بادار تبدیل کرده اید. در گذشته اینها را بنام اشرار یاد میکردید، حالا کفش های شانرا می بوسید. یک کمی شرم و حیا خوب است.
   چون امروز برای مدتی طولانی به سفر میروم، پیام هایت بی جواب خواهد ماند.

  • نادرجان !
   پیامهای من نه امروز بلکه سالهاست که بی جواب مانده است. سفرهای شما نه ازامروز بلکه اززمان روشن شدن حقایق آغازمیشود واین ترفندی است بخاطر گریز ازبیان حقایق واعتراف به اینکه پدر وپدرکلانهایت عامل بدبختی وسیه روزی ودربدری چندین قرنهء این خاک واین وطن بوده اند.
   نادرجان!
   یکی ازنیمه وحشی ها ویا نیمه متمدنهای دیگرت بنام نویدجان خودش اعتراف کرده است که بهمن نه خلقی است نه پرچمی است ونه اخوانی ونه هم شعله ایی این اعتراف خود یک مخالف من می باشد که‍ درج صفحات کابل پرس? شده است.
   من پایبوس هیچ جانی وجنایتکاری نیستم ولی اینقدررا تاریخ جوامع بشری ثابت کرده است که بسا افراد وشخصیتها ازدید برخی از انسانها قهرمانان ملی ولی ازدید بخش دیگر جنایتکار وخاین ملی شمرده میشوند.
   من هدف ترا درک کرده میتوانم که منظورت ازجنایتکارخواندن افرادی که من آنهارا قهرمان میدانم وتوجنایتکار چیست احمدشاه مسعود وبرهان الدین ربانی ودوستم ومزاری قاتل شصت وپنج هزار کابلی باشد ولی محمدگلخان مهمند وداوود وظاهر هاشم وامان الله عبدالرحمن وغیره بحیث پایه گذاران هویت ملی افغان برسمیت شناخته شوند.
   بااحترام
   پرویز بهمن

 • این است است مسلمان طالب برادران ناراضی کرزی . وقتکه سواد دانش نبود مسلمان این چینینی مورد استحمار پاکستانی میشود و همو طنان خودرا ازبین میبرد و مکاتب شان را اتش میزند . باید روشن فکران خود پشتون دست بکار شود تا این جهالت را ازبین ببرد..
  چون زاغ زبان زبان زاغ را میفامد ...

 • این است سر،طالب شدن ،وقاتل شدن،وتروریست شدن،وآله ای دست اجنبی وبیگانه شدن،هموطن خود را بی رحمانه برگبار بستن،

 • هموطنان مشت نمونه خروار است .این وحشی یکی از نمونه‌های هزاران وحشی صفت دیگرش می‌باشد که از طریق سایت کابل پرس? به‌‌ جهانیان معرفی شد تا بقیه این جماعت را خود مردم
  بشناسند.
  و من‌الله توفیق

  • من يك سؤال دارم هر كس كي جو اب ميگو يد خا نه أش أبا د هر كس ميگو يد 65000 هزار. كابل
   كشته شد قبل از جنگ كا بل يك مليو ن أفغان كشته شد يا از شرق بود يا از شمال أفغان بؤ د از اين ها
   حيج كس ياد نه ميكند فقط كابل ميگو يد و بس سبب چي ست

  • نسیم جان.این سیاست روز است. دنیا فکر میکند که در افغانستان ۳۰ شد که جنگ است و نه ۲۶۰ سال. مشکلات این وطن ریشه ۲۶۰ ساله دارد و نه ۳۰ ساله.

 • لمر یا سپوزمی , یکی تو مظلوم استی ویکی هم این وحشی ادم نما , اگر این درنده ی ظالم که گردن میزند و دست و پا وگوش و بینی زن ومرد قطع میکند مظلوم است اصلن در جهان ظلم و ظالمی وجود ندارد . تو از شمشیر زنهای عرب نالیده یی که اسلام را بالایت تحمیل کردند و بزور شمشیر دوام میدهند , و این موجود هم شمشیر عرب و پاکستانی شده احکام دین را عملی میکند . تو از انها شکایت میکنی واز سوی دیگر دفاع اصلن خودت نمیدانی چه میخواهی بنویسی , این فطرت اوغانها است که در بد ل مادیات تحت نام و بهانه های مختلف ادم کشی چورو چپاول وطنفروشی وهزاران جنایت وشرارت کنند چون انها فاقد خصایل سچه ی انسانی اند ولو درس بخوانند و ظاهرن قیافه ی انسانی بگیرند

 • ta jaye ke man medanam yak tashakkole zere name kochi ha wojood darad ke jenabi hshmat ghani ahmad zai ya yaki degare az een khanadan massoleyate aan ra darad wa gah na gah kochi hara shomar mekonad wa dar paye ba dast awardane hoqoqe shan ast, bayad een ja jawab go bashad ke chera jawane kochi besawad wa az khoda be khabar manda
  nomayendaye kochi ha ya behtar begoyam sar nomayendayeshan yak mawlawi ast wa een jenabe mawlawi bayad ba mohakema kashanda shawad ke chera az hale mowakelin kheesh be khabar ast
  degar een ke yak kase ba name rostar taraki modafe hoqoqe taleban dar france ast bayad jawab go bashad ke agae een agha yaki az moqawemat garan ast wa bayad qodrat ra ba eeshan tasleem dad pas kar tamam ast
  een haye ke een hama dad az kochi wa taleb mezanand chera yak chand ta chali ya mola ra dar bayne kochi ha rawan namekonand ta khochi az islam ba khabar shawand
  ok

 • حدیثی ازرسول اکرم"ص" فرمودند زمانی میرسید که برای بدنام کردن دین گروه های ملا نما که خودرا طالب دین میگویند دربین امتم پیدامیشود وهرجاکه شماهمراهشان برخورد کردید سرشانرا ببریدچراکه آن طالب نماها امت من نیستند

  • پیش کله خر یاسین خواندن , این اوغان بدوی جنگلی این حرف ها را درک نمی کند هر قدر مستند برایش اسنادو مدارک و شواهد ارائه کنید به فردی می ماند که در حال پوشیدن تنبان اش هست و انگشت اتهامش بطرف فاعل کاملا مثل بادیانی سلیمان کوهی و رحمت اله روان !! خان

 • اوغان علم اوغان ادب اوغان معرفت اوغان تکامل تحول و پیشرفت و ترقی اوغان انسانیت یک سال نوری فاصله دارد.
  وای بحال ما و اطفال های این وطن که با اوغان در یک مسیر قرار دارد .
  یگانه رای حل مشکل و رهائی از دست این جانی ها تجزیه افغانستان است و بس ورنه با اوغان بودن با اوغان زندگی کردن با اوغان در یک مملکت بودن خیلی مشکل است حتی نا شد است بخا طر یکه اوغان اوغان است وبس
  معلوم نیست که این طایفه جنگلی از گجا امده نه تار یخ داردو نه هم جغرافیه وحشی ها را.

 • نفرین خدا و رسولش بر اوغان های خرررررررررررررررررر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • لعنت خدا ورسول اش به این قوم یهود،
  بزرگان این قوم میدانند که این ها غلط هستند ولی دقیق مانند کفار نمی پذیرند لعنتی ها

 • بهمن نه خلقی است نه پرچمی است ونه اخوانی ونه هم شعله ایی بد تر از اينهاست (مفعول)

 • اوغان اوغان است وبس . با این طایفه دیگراقوام نمیتواند زندگی کند ایکاش افغانستان تجزیه میشد...
  تا که حکومت هغه ودغه باشد افغانستان همین است.

 • جالب بود این ویدیو. اما کسانیکه فکر میکنند طالب یک جنبش اسلامی است و طالبان برای اسلام می رزمند، احمق اند. طالب یک جریان استخباراتی از سوی آی آس آی و سازمان های اطلاعاتی عربستان سعودی، انگلیس و امریکا است. طالب یک گروه بی فرهنگ، وحشی، حیوان و نوکر است. نه چیزی کم و نه بیش .

 • این محترم از جمله کسانی اند که از دین آگاهی نداشته و از نام دین استفاده مینمایند ، سالها ازین روش برای فریب مردم در چهره اسلام ودین فعالیت نموده اند، وزارت مستعمره انگلیس در گذشته ها نیز ازین شیوه برای کنترول کشور های اسلامی کار گرفت بود. اسلام عزیز دین صلح، آشتی، برادری، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری است که تمیز رنگ، جلد، قومیت، نژاد پرستی ، زبان و ملیت گرایی و منطقوی را تقبیح نموده است. بیش از 1400 سال قبل به انسان و اولاد آدم احترام قایل شده( قبل از بو جود آمدن اعلامیه حقوق بشر)، مسلمانان را به برادری و صلح خواهی در سراسر جهان دعوت نموده است.
  از اینکه یک گروه مانند این بزرگوار که کلمه خود را یاد ندارند و در کشور مان تحت نام اسلام لشکر کشی دارند، حتی به انسان و تمام زنده جانها رحم نمی کنند، موضع است جدا گانه که به دین مقدس اسلام کدام ار تباط ندارد و به همه مان هویدا است. مگر چکنیم که یکطرف بیسوادی و عدم آگاهی از دین ، علم ودانش است که خارجی درین راستا زیاد فعالیت دارند واز جانب دیگر عمل کرد و چشم پوشی اولیای امور است تا زمینه فعالیت را برای تاخت و تاز اجنبنی ها ، صحنه عملیاتی و فعالیت بیگانه گان مساعد ساخته است ، پس:
  چیزیکه عیان است ** چه حاجت به بیان است

 • دوستان عزیز نشر حقایق از طریق رسانه های همه گانی بسیار خوب و معقول است زیرا خواننده ها از حقایق باخبر می شوند اما توهین به یک قوم، یک ملت و یا یک مذهب سبب مشکلات برای اقوام های ساکن در یک مرز بوم می گردد پس لطفاً از توهین و تحقیر بنام قوم، ملت و مذهب را کنار بگذارید تا اخوت و صمیمیت بین قشر روشن فکر افغانستان اجاد گردد اگر غیر از این است لطفا مرا راهنمایی کنید. تشکر

  آنلاین : none

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس