صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ماه رمضان ماه تزکیه نفس یا ماه خود فریبی ؟

ماه رمضان ماه تزکیه نفس یا ماه خود فریبی ؟

مـــاه رمضـــان مـــاه تزکـــیه نفــس و تمـــرین انســان مــاندن یا ماه خــــرخـــوری و خــــود فــــریب دادن ؟
شمس الحق حقانی
شنبه 21 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اگر بنا باشد که یک تعریف جامع و کوتاه از انسان بنمایم که در بر گیرینده تمام ابعاد وجودی و روحی انسان باشد شاید بیشترازهمه ناطق بودن انسان توجه مارا بخود جلب کند گرچه طوطی هم درحد توان خود از انسان درین کار تقلید میکند یا اینکه انسان یگانه حیوانیست که بروی دو پا حرکت میکند ولی باز شادی درینجا با انسان رقابت کرده در حرکات پرجست وخیزحتی بر او سبقت میگیرد اما اگر تکیه بر روی قدرت آگاهی و خود آگاهی انسان بنماییم درینکار او به یقین که در جهان طبیعت بی نظیر خواهد بود و این آگاهیست که به او قدرت انتخاب داده و او را از بندگی و اطاعت مطلق طبیعت رهایی بخشیده .

او نه تنها جهان طبیعت را با شناخت قوانین علمی حاکم بران مطابق میل خویش تغیر داده که حتی بر طبیعت خویش نیز عصیان کرده و حلقه غلامی اش را بدور انداخته. او دیگر مانند سایر حیوانات فرمانبردار بی چون و چرای غرایز طبیعی اش نیست ، خودش تعین میکند که به خواست غرایزش چه جواب دهد ، او گرسنه است و طبیعت وجودش ایجاب میکند که میل غذا نماید ولی خود تصمیم دیگر میکیرد و با وجود احساس شدید گرسنگی مشت محکم بدهان غریزه اش کوبیده لب به غذا نمی زند. حتی اگر دلش ازین زندان طبیعت بسیار به تنگ آمد از سخره کوهی خودش را پایین انداخته و اسارت عمری طبیعت را پایان می بخشد ولی به هیچ صورت حق انتخاب و آزادی را از خود صلب نمی کند.
ولی انسان این تافته ای نا بافته ای طبیعت که اگرسرش به آسمان هم برسد ریشه در زمین داشته با همین گاو و گوسفند خویشاوند است و تنها خود آگاهی ورهایی از بند اسارت غرایز است که اورا به مقام والا و شامخ انسانی و حتی نزدیکی های خداوند می رساند
.

مگــر آدمی نبــودی کــه فریب دیو خــوردی
کــه فــــرشــــته ره ندارد به مقـــــام آدمــیت

این نردبان فلاح و رستگاری که از لجن زار خوک آباد زندگی مادی تا به قله های مرتفع و مه آلود آسمان عرفانی و عالم ملکوتی آدمی را بالا میبرد خطر نزول و سقوط آدمی نیز از آن موجود است و برای جلو گیری از چنین سقوط فاجعه آمیز آدمی را فقط لطف خداوند و تمرین پیگیرو مداوم یاری خواهد کرد.
بلی تمرین انسان ماندن و نلغزیدن در لجن زار غرایز حیوانی یک ضرورت انسانیست که هیچ انسان با وجدان و روشندل نمیتواند آنرا انکار کند .
انسان که همیش به خواسته های غریزی اش جواب مثبت داده اصلأ تصور مقابله در برابر این خواست ها برایش ناممکن بنظر رسیده و او حاضر خواهد بود که برای ارضای آن غرایز در صورت عدم وجود امکانات دیگرحتی به زیر پا گذاشتن آبرو و عزتش تن در دهد .
فلسفه روزه فقط مهار کردن همین خواهشات نفسانی وتمرین پیگیر و مداوم آن و در نتیجه انسان ماندن انسان است که اگر او بتواند ازین امتحان پیروز بدر آید به یقین که در مقابل وسوسه های شیطانی دیگر نیز به آسانی تسلیم نخواهد شد.

اگر مسلمان آگاهانه و با درک و فهمم فلسفه ای روزه و نه برای کسب ثوابات سال یکبار این تمرین تزکیه نفس را به صورت درست و مطابق روح اصلی آن عملی کند به یقین که اینکار در زندگی فردی و اجتماعی او اثر خواهد گذاشت و این شخص اگر روزی بین خیانت و دریافت انعام بزرگ و یا صداقت و تحمل شکم خالی قرارگیرد یقینا که نه گفتن برای او خیلی مشکل نخواهد بود چرا که او هر سال برای مدت یکماه تمرین نه گفتن کرده و تجربه ای فراوان اندوخته.
خوب حالا اگر این تمرین تزکیه نفس از لغزیدن آنشخص به منجلاب خیانت و پستی جلو گیری کرده و او را در مشکل ترین انتخاب زندگی یعنی انتخاب خدا یا خرما رهنمایی درست کرده پس ثواب بزرگتر ازین چه خواهد بود ، گرچه میدانم که این ثواب ازان ثواب های نیست که با جریب و هکتار اندازه شود ولی همین بزرگترین ثواب است که سعادت کسب آن نصیب هر کس نمی گردد.
این است مفهوم درست ثواب از دید گاه اسلام و این ثواب با آن ثواب که در بین مسلمان به غلط بنام ثواب مشهورگشته ودرحقیقت تجسم اخلاق معامله گرانه و سود جویانه جامعه ای شان است فقط نام مشترک دارد
:

دانه ای فلفـل ســیاه و خـــال مـاه رویان ســــیاه
هـــردو یک رنگ است اما این کجــــا و آن کجـــــا

ولی متاسفانه همانطوریکه اکثرمفاهیم اسلامی در بین مسلمانان از لنگ آویزان شده و شیر به قیر تبدیل میشود سرنوشت روزه نیز ازین حالت مبرا نیست و چیزیکه کمتر می توان دران سراغ کرد مبارزه با خواهشات نفسانی و تزکیه نفس است وحتی اگر گفته شود که برعکس آن به واقعیت نزدیکتر است بیراهه نخواهد بود.

ماه رمضان ماهیست که مسلمان بیشتر از هر وقت دیگر و از هر چیزی دیگر به فکر خوردن می باشد ، یکماه پیش از رسیدن رمضان هوسانه های مخصوص سحری و افطاری از قبیل ترشی و چکنی ، خرما و زیتون تهیه میگردد و با شروع ماه روزه حاجی رمضان با دهل و نغاره نیم شب از خواب برخاسته با چشمان خواب آلود و معده ای بی اشتها ولی ازهراس گرسنگی فردا آنقدر میخورد و می نوشد تا که بی حال شده و از پا بیافتد و بعد چارغوک کنان خود را به بستر خواب رسانیده نیم روز را در خواب سپری کرده و نیمه باقیمانده را در فکر تهیه افطاری و خرید ماهی و جلبی میگذراندد.
یکساعت پیش ازافطارسری به آشپزخانه زده ویک نگاه عاشقانه به صورت زیبا و دل آراه ماهی و جلبی انداخته و بعد شسصت د قیقه طولانی را که در نظرش شسصت ماه و یا حتی شسصت سال می آید درغم جانکاه فراق یار و آرزوی وصال دلدار می گذراند
:

تاکـــی به تمــــــنای وصـــــــال تو یگـــانه
اشکم رود از هـــر مـــژه چون سیل روانه
آخـــــر به ســر آید شب هجـــران تو یا نه
ای تیـــر غمــت را دل عشـــــاق نشـــــانه

بالاخره با طنین صدای آذان ملا شب فراق به پایان می رسد و فتوحات با حمله برغوری ماهی وجلبی آغاز گردیده و بعد قابلی و بورانی بادنجان و آشک و کباب چوپان و منتو و دوپیازه و سه پیازه تا اینکه شب به پایان نزدیک شده و باز هم آمادگی سحری گرفته می شود و روز بعد مانند روزقبل به شام می رسد.

در ماه مبارک رمضان فقط دو موضوع در محور توجه حاجی رمضان قرار دارد یکی جستجو و تدارک غذاهای متنوع ، خوشمزه و پر قوت و دیگری حصول ثوابات مختلفه از طریق انجام عبادات مخصوص درین ماه که ماه فیض و برکت است و از در و دیوار هر خانه مسلمان ثواب می بارد.

گرچه حاجی صاحب با آن پرخوری و آن قطر شکم به مشکل می تواند از جا بر خیزد و از همین رو در ماه رمضان همیش به عصا چوب ضرورت دارد ولی با آنهم جهت کسب ثوابات تمام شب را به ادای نماز و خواندن دعا های پرثواب سپری میکند چونکه نماز شب سنت پیامبرگرامیست.
خیلی جای تعجب است که پیامبر اسلام و یاران نزدیکش در ماه رمضان با چند دانه خرما و قرص نان جو روزه ای شانرا را افطار می کردند ولی متاسفانه این سنت پیامبر در بین مسلمین از شهرت و محبوبیت چندانی برخوردار نیست !

خوب واضح است که یگانه ثمره چنین روزه داری بالا رفتن قیمت های مواد غذایی در ماه رمضان وعدم دسترسی قشر محروم جامعه به آن و بروز انواع و اقسام امراض جهاز هاضمی در اثر پر خوری و دست دادن یک احساس کاذب انجام عمل خیر و کسب ثوابات فراوان به مسلمین خواهد بود
.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

loading...
loading...

پيام‌ها

 • زن این شیاطین های قرن ۲۱ را روس امریکایی بگاید که بخاطر این پلو های چرب دین را وسیله قرار داده عوام فریبی نموده قتل وجنایت ها را مرتکب شده گاهی به خایه عرب گاهی به خایه عجم دست انداخته خایه مالی کرده ومیکند. زیر هر تار ریش این ها هزار شیطان خانه دارد

  repondre message

 • تا زمانیکه اینها و امثال اینها زنده هستند شیطان بطرف افغانستان نمي آید چون نماینده هایش کار های او را انجام ميدهند

  repondre message

 • خداوند اینها را اپندیکس کنه که وقتي به شفاخانه بروند داکتر هم از علاج شان امتناع ورزد و بعوض تداوی یکدانه يکدانه پیچکاری انتی ویروس سرشان کنه بخاطریکه انها ويروس است و پيچکاری انتي ویروس محوشان میکنه

  repondre message

 • حسا د ت يك عمل زشت أخلا قي است در دين مقدس اسلام دو ا صطلا ح. وجود دارد يكي
  حسد و ديگر ش غبطه ). حسد نا روا وغبطة و مشروع ميبا شد حسد أنست كه انسان به داشته
  ها ي
  ديگر ان رشك بر ده. بد نظري نمو ده وخوا هان نا بودي آن بأشد حضرت ابي هريرة رضي الله عنه )
  ميفر ما يد كه رسول الله عليه وسلم إرشاد فر مود ند از حسد پر هيز نما يد زئر ا حسد نيك يها ي
  مسلما ن را چنا ن ميخو رد و از بين ميبر د مثليكه آتش هيز م را ميخو رد ولي غبطه آن است كه
  انسان به
  داشته ها ي ديگر ان رشك نبر ده خوان اتلا ف آن نبا شد بلكه از خد ا وند متعا ل آروز كند كه برا ي او
  نيز چنين مؤ ا صفا ت را نصيب نما يد مثلا شخصي يك دا نشمند را ميبند واز دانشش خو شش ميأ يد از
  خد ا وند جل جلا له ميخو ا هد كه آن دانشمند را در قيد حيات داشته دا نشش را أضا فه نما يد وهم آروز
  ميكند خدا وند جل جلاله او نيز تو فيق دهد تا مثل او دا نشمند گر دد من تو خيلي تلا ش كرد يم نتو ا
  نسته اند كه كا ميأ ب شوهد گا هي در نيمه را ه سقو ط نمو ده وگا هي هم در پي خرا فا ت رفته اند گا هي
  از وجو د خود منكر شده اند كه من اصلا وجو د ندا رم وگا هي هم خو د را در همه عر صه ها كا مل دا نسته اند برا ي حل تما مي اين مشكلا ت خد ا عز وجل قران عظيم الشا ن را من حيث قا نو ن كلي دنيو ي
  و اخر وي برا ي انسان فر ستا ده است تا جو ابگوي تما م اين سو الا با شد

  repondre message

 • در تمام کشورهای اسلامی این قسم است. اسلام خودش این قسم است. در زمان رسول الله هم مردمان فقیر را چور می کردند و زنهای شان را به بردگی می بردند و دارایی شان به غنیمت می گرفتند. غنیمت همان کلمه ای اسلامی چور و چپاول است.
  تف بر اسلام که ریشه ای بدبختی های ما است

  repondre message

  • عکس خلیلی و محقق کم است , محقق را عملا در حال خوردن مرغ و پلو ... نشان دادن موتر ضد گلوله اش را نیز ..و..

 • پس تو يك كا فر استي از كا فر بود ند تعا روف كن. چي خير و بر كت د ي يد
  يا از لا تا هي سلطان استي

  repondre message

 • نسیم جان این دو شیاطین خایه مال عرب وعجم است وتو کمی بیعقلتر ازین ها خایه مال خایه مال ها شدی

  repondre message

  • من فيلن در پيش خو د بيزآ ما ند م غلام أور ي كا ر ميكنم. سلطان أور ي ميخو رم فيلن در خا ريج أستم اين
   جا شا م است ٥٠/ فا ايد ه خود را صرف وطن كر دم. كا ر كن بخو منتظري كس ديگر نه با ش
   عزيزم

 • نسیم بیعقل این ها این داراییی را نه از راه کار زحمت وحلال بلکه از راه خایه مالی فریب قتل و بر بادی اوغانستان بدست اورده

  repondre message

 • اي بر ا دري عا قيل از خود د پر سان ميكنم چي كمال داري

  repondre message

 • در كجا ه استي بيا با من سخن كن اين ايسكا يب من است در تما ص شو mnasemarman

  repondre message

 • نسیم جان صد سال بگذرد این ریش دم خر بر گرده تو وامثالت سوار خواهد بود و شما با شکم گرسنه پیزا بویناک غربی را خورده و به دفاع و خایه مالی ازین شاطین ادامه خواهی داد

  repondre message

 • اي احمق بي چا ره اطمئن در يك دفتر ي خا ر جي كا ر ميكني اين ها را از درد دل ميگو ي از بسكي تر سو استي نا مد هم گفته نميتو اني

  repondre message

 • بلی دردفتر خارجی نه بلکه پیزا خور خارجی استم و خایه مالی دو شیاطین را هم میکنم..

  repondre message

 • سواد من هم ضعیف است از نوشته من معلوم میشود از خاطر که کم سواد استم و مساله را درک درست نمیتوانم خایه مالی شیاطین قرن را میکنم.

  repondre message

 • من را خد مليو ن ها دالر داد ه در سمت شمال مكتب دورست كردم از پو ل شخصي خو يش كي مبلغ 210000$ امريكا ي مصرف شد ه اگر ميخو أهي أدر س را برا يد بيد يم تو خد ا ميد انه چي كرد هي
  اگر دو زد نه با شي كسي ديگر تو هين در اين ما مبار گ نه ميكني

  repondre message

 • بلی از طرز نوشتن و لاف زدنم معلوم است که یک کم سواد لا فوک مدافع شیاطین و عوامفریبان تاریخ استم

  repondre message

 • بيا در لين در اين مسيج ها سؤال جواب خلاص نه ميشه ادرس خوده بر ايد گفتم اگر در يا هو ميأ يد kabul412 yahoo.com أستم ا گر در facete mnasee8888.me.comاستم مرد است صدا بيزن

  repondre message

 • اگر لاف ميزنم اين نمبر مسؤول ٠٠٩٣٧٩٦٨٩٢٢٩٦زنگ بزن

  repondre message

 • خير با شد يك درد برا ي تو رسيد ه اطمئن يا خلقي استي يا پر چم مشكل است همه را از دست دايد سؤال ميكنم در كجاه استي

  repondre message

 • برو پیزا ره بخور سواد ات را تکمیل کن کدام بیکار را مثل خودت پیدا کن که مدح ثنا سر کرده اوباشان ودزدان راکند.

  repondre message

 • نوش جان بؤ خور تا سير شوي چشم خلق پرچم كو ر شو د

  repondre message

 • من كا ر خود تمام كردم فيلن در يك دست من چاي است در دست ديگر من كمپيو تر منتظير تو استم

  repondre message

 • بعد از چای خوردن در کار سابق ات رفته به خایه مالی سیاف محسنی ادامه بده.

  repondre message

 • سياف مصني نوري چشم ما است زنده با د اين دو شخص مر گ بر دشمنها ي اين دو شخص كي تو با شي

  repondre message

 • نسیم خان , بسیار در اسلامیت غرق وغوطه نکو خودرا که اخرش به شوق جنت و حور بهشت , انتهار است

  repondre message

 • نسیم نیمچه بیسواد. تا در افغانستان مثل شما نیمچه بیسواد باشد ین مفلسان در نمیماندچشم تان رابسته وسوار تان شده و به سواری شما کم سواد های نا فهم مثل خر واری ادامه خواهد داد.تا احمق درجهان باشد محسنی سیاف بی خر نمیماند

  repondre message

 • من خد ا سيپا س ميكنم ٢٣ سال است از أفغا نستان بيرون شد م سر تو در كن سياف از سياف در كن تو
  از شتو ر پر سان كرد بالاي خو ب است يا سر پا يأن گفت خا ك بر سري هر دو يش تو هم كم تر از سياف
  نيستي ليكن بي چاره استي

  repondre message

 • افرین نسیم بیسواد حالا چهره اصلی ات فهمیده شد تا پیشتر سیاف محسنی نور چشم ات بود حالا راضی شدی سر یا سر چوب به کون شان .چون افراد مانند سیاف محسنی بجز استفاده سو مالی اقتصادی ازافراد مظلوم وبی تحصیل افغانی دیگر هدف ندارد چرا بخاطرا ینکه بعد از ختم حکومت کمونیستی اینها بخاطر دوام اقایی وقدرت کشور را دچار خانه جنگی نموده وهزاران بیگناه کشته و هزاران نفر دیگر مثل خودت اواره ومحتاج کشور های بیگانه شد خدا لعنت کند اینهارا که از ثمره خون شهدا ومجاهدین حالا هر کدام اینها فر عون زمان گشته وفامیل های شهدا جهاد حتی نان خشک را به سختی پیدا میکند نسیم جان من خودم الحمدالله در وضعیت اقتصادی خوبی استم مگر ازین جنایت کاران هر گز دفاع نکنی

  repondre message

 • اي احمق بي چا ر ه اگر من هم مصلي تو با سواد مي شد م. منتظير ي سياف وديگرا ن گشنه ميما ندم
  وليكن بيسوادي من مصلي تو شخصي با سواد چند كار مند دارم أتا مؤ ترم. را شيت شو ي ميكند.
  من از صيا ف مصني سيپا ص گضا رم كي ديو أر ي بر لين را ميد ه كر دن بي خبر با سو إد

  repondre message

 • نسیم جان لاف زدی در غرب موتر ها با ماشین شسته میشود اگر تو خود ات موتر خود را میشوئی حتما اب انرا دزدی میکنی چون اب پاک در غرب قیمت تر از شیر است من خودم دکاندار هستم یک لتر شیر را تقریبا به یک دالر میفروشم یا میفروشند اما نیم لیتر اب نوشیدنی را من خودم به دو دالر میفروشم.
  دروغ دوم تو اینست که تو میگوئی تو چند تا کار گر داری که موتر هایت را شستشو میکنند شاید تو مادر بزرگ و پدر بزرگت را به جمع کار کرانت حساب کنی ورنه مزد کار کر ساعت 30 دالر است کسانیکه بنا و نجار و برقی و دلاک کمترین ان ساعت 60 الر معاش دارد البته قبل از مالیه و گوش زد من اینست که از این به بعد موتر های خود را به ماشین بشوی که مصرف ان تقریبا 5 دالر میشود هم ارزان است و هم از ضایع وقت جلو گیری میشود.

  repondre message

 • You are a man you can not
  Criticize another person LAN also a man you could talk to me

  repondre message

 • من در ١٨ كشور رفتم اما در غرب نه رفتم نه مي رم چو ن أسلا م أستم در كشور زند گي ميكنم بي تر از غر ب است ٧ سال در جبه بود م فقط يك بار يك جوره بود جبه را پو شيد م وبس از جبي پد ر مصرف كر دم
  نه از جيب صيا ف وديگران

  repondre message

 • افرین نسیم جان لافوک بیسواد هر قدر میتوانی لاف بزن در لاف زدن پول کار نیست.

  repondre message

 • گاهی ۲۳ سال در خارج استی گاهی دایم در وطن گاهی سر کسی را در کون سیاف میزنی گاهی هم سپاس گذار این سیاف کون غار استی که با کوز خود این سیاف کون غار دیوار بر لین را شکست. لاف چهار چیز خوانی ات مثل نسیم واری است.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس