صفحه نخست > خبر و گزارش > گزارش > شهردار جدید کابل وتوقعات مردم

شهردار جدید کابل وتوقعات مردم

آیا شهردار جدید کابل به نیازهای مردم پاسخ مثبت خواهد گفت؟
گوربز خان "عطاخیل "
شنبه 1 مارچ 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چندی قبل ما شاهد تقرر جدید شهردار کابل بودیم. علت برکناری شهردار قبلی هنوز روشن نیست اما گمان میرود که جنگ های پنهانی قدرت بین سران رژیم کنونی سبب شده باشد که روح الله امان شهردار سابق را از وظیفه اش سبکدوش ساخته باشند درطول مدت شش سال بعد از سقوط رژیم منحوس وغیرانسانی طالبان درکابل این پنجمین شهردار است که تعویض میشود.

قبلا تصور غالب درباره روح الله امان شهردار قبلی این بود که آقای روح الله امان نظر به قرابت فامیلی ایکه با محمدیونس قانونی داشت شاید درچوکی شهرداری تکیه زده باشد اما بعدها معلوم شد که نه آقای روح الله امان به اثر اصرار احمدضیاء مسعود معاون رئیس جمهور زمانیکه آقای کرزی در مسافرت بود بحیث شهردار کابل مقررشد.

شهردار که قبل از آقای روح الله امان ایفای وظیفه مینمود سخی نورزاد بود. آقای نورزاد بخاطر تثبیت ملکیت های خاندان سلطنتی افغانستان خدمات شایان به آن خاندان نمود وی بااستفاده از قدرت شهرداری کابل تمام ملکیت ها وجایداد های خاندان سلطنتی را که بعداز سقوط حکومت شاهی درکشور ضبط املاک دولتی گردیده بود دوباره به آنها سپرده وسرداران خاندان محمدزائی نیز بافروش آن املاک توانستند پولهای زیاد را به جیب انداخته دوباره به کشورهای اروپا وامریکا برگردند.

تاجائیکه اطلاعات میرساند شهرکابل بعنوان پایتخت افغانستان بالاترین تولید کننده کثافت درمقیاس جهانی میباشد که از هیچ نوع سیستم های عصری چون کانالیزاسیون برای خارج ساختن مواد فضله برخوردار نیست.

شهر کابل ازجمله شهرهای بحساب میرود که اکثریت باشنده گان آن به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. میزان مرگ ومیر کودکان نوزاد ومادران بنابه عدم مراقبت صحی وعدم مراعات قواعد حفظ الصحه محیطی سیر صعودی خودرا میپیماید.

در راپور سالانه سازمان صحی جهان در شهرهای افغانستان حد اوسط عمر مردان بین چهل وپنجا واززنان بین سی تا چهل سال تخمین گردیده است. عوامل اصلی ازدیاد کثافات درکابل همانا اعمار خانه های خودسر برخلاف تمام معیارها واستندردهای بین المللی شهری است. نبود کانالیزاسیون درین شهر وازدیاد روز افزون نفوس وضعیت را برای هرنوع ایجاد تغیرات مثبت درین شهر کاملا زیر سوال برده است.

اطلاعات موثق حاکی از آن است که مقرری آقای عبدالاحد صاحبی بحیث شهردار کابل به درخواست و وساطت برادران کرزی صورت گرفته است.

قرار گفته یکی از کارشناسان امور جناب انجنیر محمود محمودی برای بنده آقای صاحبی یکی از انجنیران ومهندسین سابقه دار در شرکت پاما بوده است.

آقای انجنیر محمود عقیده دارد که شرکت پاما تنها شرکت دولتی بود که ماستر پلان شهرداری کابل را در رژیم های قبل ازمجاهدین بعهده داشت بناء انتخاب اقای صاحبی یک انتخاب بجا ومنطقی محسوب میشود بشرطیکه هدف پشتیبانان آقای صاحبی یعنی برادران آقای کرزی خدمت به باشنده گان شهر کابل باشد نه کدام اهداف واغراض شخصی.

جناب انجنیر محمودی که خودش مهندس جیالوژی است عقیده دارد که تاهنوز هرنوع سخن زدن در باره موفقیت ویا عدم موفقیت شهردار جدید قضاوت قبل از وقت است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ستار سیرت عظیم جلیلی ( خسر فانونی )و روح الله امان باجه ها هستند .اما مقرری امان در بی خبری فانونی به اصرار ضیا مسعود صورت گرفت که به هم شناخت قبلی در زمان سکونت شان در کارتۀ پروان داشتند .امان قبلا در زمان مجاهد ین ععاون آریانا واز جملۀ مامورینی است که به اصطلاح از ریگ روغن می کشد اواز استغاده جویان بسیار ماهر وبی حیا است که هیچ شرمی را نمی شناسد .هم زمان شخصی است بسیار متعصب وقوم پرست .اما آنجا که مناغغ پولی در میان باشد متملق است وهیچ تعصبی ندارد .اوکه در لندن دکانک کوچکی داشت با باز گشت به کابل مفاون اول اورا مشاور اقتصادی خود ساخت صرف برای اینکه بیکار نماند ور نه او از اقتصاد چیزی نمی داند . بعدا اورا بدون رظاییت کرزی شهر دار کابل ساخت .امان که مارک پیوستگی به ضیا مسعود را خورده بود برای ترمیم وجهۀ خود نزد همزبانانش چنین اظهار داشت که پیوند اوبا ضیا گذری وتکتیکی است . با استفاده جویی بیش از خد وفساد اخلاقی عادتی اش در اداره دیگر از خمایت ضیا نیز بر خوردار نبود وبه سادگی کنار زده شد .البته باید گفت که او خویشاوندی دیگری نیز با فانونی کرده است ودخترش را به پسر فانونی به زوجیت داده است .اما به هیچ صورت مورد خمایت فانونی نبوده است هر چند عملکرد هایش به وجهۀ قانونی نیز اثرات منقی داشته است .سخنان بسیاری در مورد او برای نوشتن دارم که البته این ستون اجازه بیشتر از این را نمی دهد اما اگر امان در رد گفته هایم چیزی دارند بنویسند تا به باقی مظالب نیز از غملکرد ها وشوق هایش !!! در آریانا نیز بنویسم .

  • جلالت مئاب رئیس جمهور کرزی در مراسم معارفه شاروال جدید کابل و پرده برداری از ماکت ماستر پلان شهر کابل، ضمن اظهار خرسندی از پیشرفت کارهای انجام گرفته در شهر کابل محترم عبدالاحد صاحبی را به سمت شاروال جدید معرفی نمودند .

   او که بسیار خوشحال به نظر می رسید گفت:‌ به منظور رشد و ترقی شهر کابل این پنجمین شاروال است که معرفی می شود و با همت شاروالی کابل و تذکرهای مکرر این جانب "ماستر پلان" ( نقشه )‌ شهر کابل تا صد سال دیگر آماده خواهد شد و نهصد سال دیگر آن را تطبیق خواهیم نمود !!‌

   پس از آن کابل آباد سر از بین خرابه ها سر بر خواهد افراشت. ضمنا تا آن زمان هیچ کس حق ندارد برای فامیل خود سر پناه بسازد ‍! کرزی در بخشی دیگر از سخنانش گفت : برای همه مردم کشور برخی اعضای کابینه شایسته سالار من الگو و سرمشق است، که باید خانواده های خود را تا آن زمان در سواحل سبز آمریکا و اروپا اسکان دهند و خود با خاطری آسوده افغانستان را بسازند !

   کرزی به شاروالی دستود داد عجالتا، خانه های گیلی و کوهی کابل را پس از استملاک صوری تخریب نماید، تا عبرتی باشد برای کلیه ی کسانیکه بدون مجوز اقدم به ساخت وسازمی کنند !!

   پس از آن وزیران انکشاف شهری و انرژی وصحت عامه به سخنرانی پرداختند؛ وزیر صحت عامه جهت ادای احترام به پاس خدامات وزیران انکشاف شهری و انرژی وشاروالی خود را دولّا نموده گفت : باید همه دنیا بدانند که ما در بخش بهداشت و مبارزه با انواع آلودگی رکورد دار هستیم ! و همه این دست آوردها به همت عالی و سخاوتمندانه شما-اشاره به کرزی- امکان پذیر شده است !!! سپس گزارشی از پیشرفت ها و شاخص های سلامت در کشور ارائه نمود. این گزارش نشان می دهد که ساکنان شهر کابل با انواع بیماری های ناشی از آلودگی دست و پنجه نرم می کند .

   پس از آن سران چندین کشور دوست که برای چندمین بار به صورت غیر منتظره وارد کابل شده بودند با عجله و شتابزدگی خود را به این محفل رسانیده بود، به سخنرانی پرداختن، یکی از آنها که بسیار مضطرب و نگران به نظر می رسید گفت: بسیار خوشحال هستیم که امروز افغانستان نه تنها در آسیا بلکه در سرتاسر جهان تبدیل به الگوی آبادانی شده است، و این همان چیزی بود که ما شش سال قبل وعده ی آن را داده بودیم ...!!در پایان جلسه از ماکت بسیار پیشرفته ی ماستر پلان شهر کابل پرده برداری شد !!!
   برگرفته شده از سایت تحول: http://www.tahawol.com/

   آنلاین : http://http://www.tahawol.com/

 • به گزارش آژانش خبر پراکنی "طنز روز "فرد توریست که در کابل شاخ کشیده بود اسم خود (استعمار عریان)،مهندسان شاروالی کابل و برخی مقامات غربی را که در آبادانی حیاتی شهر کابل نقش داشته اند، یک جا در کتاب رکوردها (گینس) ثبت نمود !
  توریست مذکور که مالک چندین فابریکه بزرگ می باشد و تاکنون از مهم ترین مناطق توریستی جهان دیدن نموده، پس از آن که اسمش در کتاب رکوردها ثبت شد، در مصاحبه ای با آژانس خبر پراکنی "طنز روز " گفت : من هرگز خاطرات کابل را فراموش نخواهم کرد!.فرد مذکور زمانی شاخ در آورده بود که سال روان با فامیل خود وارد کابل شد، پس از چند ساعت توقف در "کانتی هتل" برای گشت زنی روانه ی مرکز شهر شد، در حالی که ساعت هفت بعد از ظهر بود همزمان با پیاده شدنش از موتر در اثر نبود برق هوا تاریک شد! جهانگرد که مستغرق اشیای باستانی بود که آن را از کجا تهیه نماید و به کجا بفروشد، که ناگهان در اثر غفلت و تاریکی تا زانوها در گل و لای رفت! سر انجام به کمک همسر و مترجم خود به هتل برگشتند، به دلیل اینکه نتوانسته بود شب تفرّج وخرید نماید، شدیدا عصبانی و ناراحت بود. رو کرد به طرف مترجم خود گفت: برایم از دیدنی های شهر کابل بگو: مترجم گفت : علاوه بر آنچه دیدی ، شهر کابل چندین ویژگی دارد:1-تنها پایتخت تاریک جهان است؛ 2- تنها پایتختی که تاکنون ماستر پلان ندارد؛3- تنها شهری که ساکنان آن از آب سالم محروم هستند؛ 4- تنها شهری که هیچ گونه خدمات شهری ندارد و...فرد جهانگرد پس از دریافت این حقایق متوجه شد اطلاعاتش در مورد افغانستان بر گرفته از تبلیغات رسانه های چون "بی بی سی"و " سی ان ان" صدای آزادی و ... و با واقعیّات مطابقت نداشته، خودش را ملالمت نمود، که ناگهان بر اثر تعجب شاخ در آورد !!!مترجم افغان به او گفت: محترم ! لطفا سریع تر از این کشور خارج شوید و هموطنان خود را نیز با خود ببرید تا شاخ های دیگر بر شاختان افزوده نشود.به گزارش آژانس خبر پراکنی "طنز روز "برخی اتباع خارجی دیگر نیز مشابه این فرد توریست پس از بازگشت از افغانستان و عذاب وجدان با مشکلاتی چون فشار روانی، خود زنی، خود کشی...روبه رو شده اند؛ لذا یا اقدام به خودکشی نموده اند ویا بستگان خود را مورد لت وکوب قرار داده اند!!
  منبع سایت تحول: ttp://tahawol.com/index.php?op...

  آنلاین : توریستی که در کابل شاخ بر آورد

 • هموطنان !
  درهریک ازادارات خصوصآ اطراف کرزی از جمله معاونینش با قیافه های مظلومانه ولی ملبس با واسکت های ضد مرمی فساداداری وله هریک خودرا بری الزمه میدانند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرآ

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس