صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کــرزی و اعـــمارفــابریکــه یخســازی در کــابل

کــرزی و اعـــمارفــابریکــه یخســازی در کــابل

کــــرزی به احــــترام مــــاه مــــبارک رمضـــــان از دالـــــر هـــــای وعـــــده شـــــده در جـــــاپان یک فــــابریکه یخســــازی در کــــابل اعمـــــار کــــــرد
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 25 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

توجه دوستان گرامی را به سخنرانی جلالتماب کرزی در محفل افتتاحیه فابریکه یخسازی نیستان در کابل جلب میکنیم !

سلام وطندار های گل ، شیر مردان و شیرزنان افغان سلام و صد سلام !

ای گپه خو همگی تان می فامین که مه پاچای شما هستم و شما رعیت مه هستین و ای ره هم می فامین که پاچا سایه خداست و اطاعت اوامر پاچا سری رعیت فرض اس.
اگه یک ملت از اوامر پاچا سر پیچی کنه خدا سراو ملت غضب کده و وبا و طاعون ره بالای شان نازل میکنه.
مه می فامم که بعض مردم ها پشت سر مه چه گپ ها می زنه و سر مه چه تهمت ها میکنه که کرزی کمک های بین الملل ره چور و چپاول کد ، کرزی جیب خود ره از پیسه های خارج پر کد ، او مردم همی که کسی گفت بینی تانه پشک برد اول ببینین که بینیی تان سر جایش اس یا نی باز پشت پشک بدوین !
بیایین ببینن که همی چپن مه کدام دانه جیب داره باز گپ های مردم ره باور کنین ، مردم که هر چیز میگه ، از قدیم ها گفته شده که دان مردم و دروازه شار ره کس بسته نمی تانه بان که بگوین کون لق شان !

شما خوتان شاهد هستن که سه هفته از کانفرانس جاپان تیر نشده و هنوز دالر ها ده سرای شهزاده حواله نشده که مه دلم طاقت نکد که رعیت مه ده ماه مبارک رمضان همرای او یخ روزه شان ره افطار نتانه ، همی بود که فرمان آباد کدن فامریکه یخسازی ره دادم.
باز هم شاید یگان تا بگویه که فامریکه یخ سازی خو بسیار مصرف نداره اما خبر ندارن که از دست ای پاکستان لعنتی که راه های تجارتی ما ره بسته کده قیمت تمام چیز ده چند بالا رفته ، ده سر میرویس جان قسم که ده همی فامریکه تقریباً یک ملیارد دالر امریکایی مصرف شده و هنوز کارش نا تمام اس.

انشا الله و تعالی به ماض که دالر های جاپان ده سرای شهزاده برسه فرمان ساختن یک فامریکه قند ره هم میتم که رعیتم ازی بباد هر روز قند او زده دعا کنند که خدا تخت و بخت کرزی ره برقرار داشته باشه
آمین یا رب العالمین !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس