صفحه نخست > کارتون > طنز روز > قــندی گل در المپیــک لنــدن

قــندی گل در المپیــک لنــدن

به فـــرمـــان محـــترم حـــامـــد کـــرزی و تائـــید شیـــخ المشــایخ مــولــوی کشـــاف رئیس شـــوری علمـــای افغــــانســـتان قنـــدی گل به نمـــاینـــدگی از زنان ورزشــــکار کشـــور در المپیـــک لنـــدن اشـــتراک ورزید
شمس الحق حقانی
دوشنبه 30 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

.گرچه نظر به فتوای شوری علمای افغانستان در اسلام فقط سپورت های رزمی چون پهلوانی ، کله جنگی ، شمشیر جنگی ، تیراندازی ، شتردوانی ونیزه بازی که مسلمانان از آنها برای حراست سرزمین اسلام در مقابل کفاربتوانند استفاده برند مجاز است و سایر انواع و اقسام سپورت ها جایگاه میان حرام تا مکروه دارند.
فوتبال به علت گذشته ننگین و اهانتبار آن به اسلام در دوران یزید حرام مطلق است و بازیگر آن هیزم جهنم خواهند بود و سپورت های چون دویدن و خیز زدن در جمع ورزش های مکروه قرار میگیرند چون دویدن و خیز زدن در اصل خصلت سگان است و انسان که اشرف مخلوقات است و ملائک به پای او به سجده افتاده نباید خود را با سگ و پشک همطراز سازد.

ازینرو شیخ المشایخ مولوی کشاف اصلاً مخالف اشتراک قندی گل در المپیک لندن بودند ولی از آنجایکه ایشان بنا بر معاذیر شرعی در مورد قتل و کشتار اخیر برادران ناراض کرزی نتوانستند اظهار نظر کنند و اگر حالا مانع اشتراک قندی گل به نمایندگی زنان ورزشکار افغان در المپیک لندن می شدند خطر این می رفت که سؤ تفاهمی به میان آمده و زنان افغان می پنداشتند که خدای ناخواسته محترم مولوی کشاف با آنها کدام خصومت و دشمنی دارند.

لهذا مولوی کشاف فرمان کرزی مبنی بر اشتراک قندی گل در المپیک لندن را تائید فرموده و آنرا با یک شرط اسلامی و افغانی مزین ساخته فرمودند که قندی گل باید به کوری چشم دشمنان اسلام با حجاب اسلامی و چادری افغانی درین مسابقات اشتراک ورزیده و به جهانیان نشان دهد که حجاب اسلامی و چادری افغانی هرگز مانع اشتراک زنان در فعالیت های اجتماعی و حتی ورزشی نشده بلکه برعکس زن مسلمان خود را در زیر آن چون در شکم مادر آزاد احساس کرده و از چشم چرانی های مردان هوسباز غیر مسلمان در امان خواهند بود .

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • خیلی جالب است. دین اسلام واقعا که یک دین بسیار وحشت انگیز و انسان ستیز است. این دین نیست. افت است. جزام است. بلای جان انسان ها است.

  repondre message

 • کسانیکه زیر چادری وحجاب است اکثرانها کثافت کاری ورفیقبازی اش ز یاد تر از بیجاب هاست حجاب و چادری فقط تکه است که کثافت کاری زنان را بهتر میپوشاند نه قلب وافکار وعمل زنها را تغییر داده نمیتواند ونه در اسلام و قران کدام ایه وحدیث بخاطر چادری و رو پوش امده است این چادری و رو پوش حجاب ساخته پر داخته ملا های بیسواد است که زنان را به پوشیدن چادری و رو پوش و در نشستن درخانه ترغیب و این نصف نفوس جهان را از کار های اجتماعی و بیرون رفتن از خانه منع واز اسلام یک مذهب خشن و عقبگرا در جهان ترسیم مینماید.

  repondre message

 • علم اگر دل زند يار ي شو د علم در سر زند ما ري شو د
  پيا مبر اسلام از علمي كه سبب انسان نشد ه به نفع بشر يت نبا شد در كنا ر
  كنار دا شتن علم عمل نيز با وي مؤ زاي نبا شد به خد ا ي عز وجل پنا ه جسته است
  ز بر ا چنين. علم انسان را به يك شيطان مبد ل ميكند يهو دي ها با وجو د اينكه علم دا
  شتند ولي هما نگو نه شيطا ن تعليم دا شت.
  ولي تر بيه ند ا شت يهو دان نيز به أسا س تعصب خو د خو ا هي تكبر اين
  حقيقت را إنكار نمو د نمو د ند حتي بر اي بت پر ستا ن ميگفت. ند كه دين شما
  نسبت به دين أسلا م بهتر ست اين شما ه از اما ن جمله مخلوق أستيد

  repondre message

 • hello to all
  it was really interesting i really liked this creative way of critiqueing the government
  long life my dear

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس