صفحه نخست > دیدگاه > کور خود بینای دیگران!

کور خود بینای دیگران!

روشنگر
دوشنبه 13 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خشونت های که علیه زنان صورت میگرد با محکوم کردن های مطبوعات و افراد جامعه مدنی مواجه میشود. و در برخی مواردی واکنش های شدید تری نظیر احتجاج ها و تظاهرات مدنی را در قبال داشته است. یکی از این افراد سید فرخنده زهرا نادری وکیل در پارلمان کشور است که همیشه از طریق وب سایت شخصی اش و صفحه اجتماعی فیسبوکش اظهار و نظرات داشته و خشونت که علیه زنان صورت میگیرد را به شدید ترین الفاظ مورد نکوهش قرار میدهد. و خشونتِ که علیه بانو شکیلا در بامیان از سوی سید بهشتی صورت گرفت و سرانجام شکیلای شانزده ساله را بعد از تجاوز جنسی به گلوله میبستد و به کام مرگ میفرستد و در قضیه خانم سحر گل سال پار هم بانو سید فرخنده زهرا نادری گوشهایش کر و زبانش در محکومیت آنان عاجز و دچار لغزش میشود و آرام و ساکت میماند. چرا؟

هرچند محکوم کردن ها هیچ راهی را به جای نمیبرد! ولی به هر حال، همین مسله باعث شد تا نکات قابل گفتن را در مورد با شما خواننده گان محترم در میان بگذارم فکر میکنم قضه خیلی جدی و در خور اهمیت است خصوصاً برای ما هزاره ها. در اینجا نخست میخواهم این بانو (سید فرخنده زهرا نادری) را به شما به معرفی بگیرم. فرخنده زهرا نادری فرزند سید منصور نادری از مادر تاجک بدخشان میباشد. نزدیک به چهل سال عمر دارد. دوره ی تحصیلات ثانوی را در انگلستان به پایان رسانیده و و دارای مدرک لیسانس از یکی دانشگاه ها وزبکستان مبیاشد. فعلا وکیل از ولایت کابل در پارلمان افغانستان است. ازدواج نکرده و دلیل ازدواج نکردنش را در یک گفت-و-گویی ویژه در برنامه ی نوبت شما در تلویزیون آریانا، عدم شناخت و زیرپا گذاشتن قدسیت ازدواج را از سوی مردان عنوان کرد. گاهگاهی در مناظره های تلویزونی نیز حضور میابد در صحبت هایش واضح نیست. در بسیاری موارد طفره میرود و حتی گفتارش ناخویشاند و گیج کننده نیز است. ولی روی هم رفته گاهگاهی از سوی بعضی رسانه ها به عنوان فعال حقوق زن و حقوق بشر در کشور یاد میگردد. اینکه قدسیت ازدواج از دید بانو زهرا نادری از سوی مردان زیرا پا گذاشته میشود را در سطور بعدی رویش مکث خواهم کرد.

تجاوز جنسی ایکه توسط یک ملای مسجد بالای یک دختر در ماه رمضان در مرکز ولایت سمنگان در شهر ایبک که نزدش دروس دینی را میآموخته است را به شدید ترین الفاظ محکوم کرد و همینطور گلوله باری خانم نجیبه از سوی طالبان را در دره غوربند، حلق آویز نمودن یک خانم بیست و سه ساله بازهم در مرکز ولایت سمنگان و چندین مورد دیگررا.

اما در قضیه تجاوز جنسی و قتل بانو شکیلا در بامیان از سوی سید بهشتی را که از هم تبارانش میباشد و مسله خشونت که بالای خانم سحرگل از سوی خانواده شوهرش که سال پار بر او رفته بود، حتا کوچکترین واکنشی از خود بروز نداد و عینک دیدش کاملاً بسته شد و سکوت اختیار کرد .چرا از خود واکنشی بروز دهد؟ زیرا خشونت وقتل بانو شکیلا از سوی سید بهشتی ازهم تباران و سید های خودش است و در قضیه بانو سحر گل مستقیماً پای پدرش ( سید منصور نادری) دخیل بود. شرمساری یک سید به مثابه شرمساری و لطمه بر خود و خانواده اش است. از اینروست تا حد توان بتواند چنین قضایا را حتا بر سر زبان هم نراند و روی آن خاک بپاشد. خانم سحرگل که خود از بدخشان و شوهرش از کندوز باشنده فعلی بغلان که هر دو مریدان سید منصور میباشند، به وساطت و فرمان سید منصور نادری به این مرد (شوهر سحر گل) به زنی داده میشود. بعد از آنکه خشونتی که از سوی خانواده شوهر به خانم سحرگل رفت و در سرخط اخبار رسانه های ملی و بین المللی قرار گرفت. زمانیکه خانواده سحرگل در نهاد های عدلی و قضایی و حقوق بشر عارض میشود ان فرمان( مکتوب سید منصوری نادری) در بدل پول انگفت توسط عمال سید منصور نادری خریده میشود فقط یک کاپی آن در دفتر سیما سمر نیز میرسد اما توسط کوشش های سید فرخنده زهرا نادری آن کاپی نیز کشیده میشود و از رسانه یی شدن آن جلوگیری به عمل میاید.

عملکرد سید واحد بهشتی یک عمل تازه و یا یک چیز نو در مقابل هزاره ها از طرف سید ها نیست. سید ها به نام اینکه امام زاده اند و هزاره ها در هر جا باید مریدان مخلص اینها باشند. و از پوست و گوشت هزاره ها باید تناول کنند. در خاندان نادری ها هم چنین اعمال زشت و بدتر از عمل سید بهشتی در حق مریدان هزاره اش انجام داده است ولی بطوری جدی خصوصاً در سالیان اخیر( پس از طالبان) کتمان شده است. مثلاً چهار سال قبل یک نو جوان توسط برادر بزرگ سید فرخنده به بنام سید جاوید دیوانه که اکنون در قید حیات نیست، در قصر سید منصور نادری(پدر) در کابل مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. ولی به کوشش های زیاد سید فرخنده قضیه فروکش گردید و به رسانه ها درز نکرد همینگونه چندین مورد دیگر.

در مورد جرایم و نقص حقوق انسانها که از سوی دیگران صورت میگیرد را به آسانی مورد نکوهش و تقبیح قرار دهد ولی جایکه به نحوی که اتوریته و یا بر منافع شان لطمه میرساند از به آسانی چشم پوشی می نماید. بناءً فرخنده زهرا نادری کورخود و بینای دیگران است!

فرخنده زهرا نادری سال پار در یک گفت-وگوی ویژه با تلویزیون آریانا در پاسخ سوالی که چرا ازدواج نکرده است، بیان داشت که قدسیت ازدواج از سوی مردان نقض و زیر پا گذاشته میشود و به همین دلیل، هرچند سن اش بالا رفته است اقدام به ازدواج نکرده است. از همان روز برایم پرسش برانگیز بود. کی ها اند که قدسیت این امر مقدس را زیر پا میگذارد. درست است که در بعضی موارد این امر مقدس با نقض از سوی مردان اقوام ومختلف صورت گرفته است اما پیشترینه از سوی سید ها و مخصوصاَ سید های کیان ( خانواده زهرا نادری) صورت میگیرد. مثلاً در خانواده نادری ها دختر سید حق ندارد که با یک فرد غیر سید ازدواج کند. ازدواج های دختران ایشان بیشتر با پسر کاکا ها و داخل اعضای نادری ها صورت میگیرد.

بناً قدسیت این امر بزرگ الهی بیشتر از سوی مردان خانواده نادری ها نقض و زیر پا گذاشته شده است تا سایرین! این پندار فرخنده میراساند که وی بیم دارد تا با اعضای خانواده اش ازدواج کند.

سید فرخنده زهرا نادری دختر سید منصور نادری، فعلاً وکیل در پارلمان

سید جعفر نادری پسر دومی سید منصور نادری زمان قدرتش مسند والی بغلان را داشت. در انتخابات پارلمانی که 5 نفر از اعضای خانواده نادری ها خود را نامزد انتخابات پارلمانی نموده بودند همه بلواسطه پول موفق شدند تا در پارلمان کشور راه یابند به جز سید جعفر نادری و بخاطر رشوه دهی اش برای برنده شدن در انتخابات پرونده اش یکبار در محاکمه رفت اما فیصله محاکم معلوم نشد.

سید منصور نادری پدر فرخنده زهرا نادری که چهار زن از مریدانش دارد ( 2 تاجک از بدخشان، 2 هزاره از بامیان و کندز) فعلا وکیل در پارلمان.

سید منصور در دره کیان

سید منصور نادری داخل تندیس عقاب که مهمان خانه برای پذیرای مهمانهایش بود.

این هم نمای کامل و اقامتگاه نادری ها پیش از تسخر طالبان

واژه های کلیدی

حقوق کودکان و زنان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • در مزارشریف چه می گذرد:
  استاد عطا نور دستور داده است که جاده ای ابومسلم خراسانی به نام جاده ای شهدای دپلمات ایرانی نام گذاری شود.
  ایا این کار خیانت علنی به کشور نیست؟
  منبع:
  http://razaqmamoon.blogspot.ie...

 • والی و مسوولین بدبخت غزنی شب و روز داد می زنند که ایران به طالبان کمک می کند. در غزنی هر روز بمب ها و مین های ایرانی را از نزد طالبان پیدا می کنند.
  در اینجا بخوانید:
  http://bokhdinews.com/news/10218-ادامه-خشونت-ها-در-ولایت-غزنی
  اما حالا عطا والی بلخ، امده است و جاده ی را به نام دیپلمات های ایرانی شهید نامگذاری می کند. ایا این خیانت ملی و توهین به وطن و ملت نیست؟
  ما از پارلمان و ولسی جرگه و دولت می خواهیم که این شخص مزدور و این مهره ای فاسد ایران را به محاکمه کش کنند تا عبرتی باشد برای تمام خاینین و مفسدین.

 • شگفت خانه ای بی درو پیکری است این کابل پرس?!
  پیشنهاد من به کابل پرس و میر هزار، از آنجای که مهار کامینت ها وقت گیر است و شما نمی‌توانید هر لحظه کامینت ها را بررسی کنید، این فرصت را به خوانندگان بدهید که کامینت های زننده و دور از ادب را به شما گزارش دهد. برای نمونه در سایت دییلی میل دکمه ای است بنام ریپورت ابیوس.
  http://www.dailymail.co.uk/spo...
  .
  یا در ویبسایت ویلت آنلاین آلمانی دکمه ای است بنام میلدین.
  http://www.welt.de/sport/fussb...
  خوانندگان می‌توانند کامینت های زننده و دور از عفت قلم را گزارش دهند.
  .
  یا اینکه کامینت گزاران بی ادب و اراذل اوباش را از کابل پرس محرومشان کنید.
  .
  یا اینکه نوشته های جنجال بر انگیز را قسمت پیام‌ها را بی بندید.
  .
  یک خرده مسئولیت هم چیزی خوبی است، هر بار که کابل پرس باز می‌کنیم با پیام زننده بر می‌خوریم. فکر کنم اکثریت نویسنده های خوب کابل پرس به انگیزه بی مسئولیتی در بخش پیام‌ها و تحقیر و توهین‌های بسیار زننده از نوشتن در کابل دست کشیده‌اند، آخه مردم دوست ندارند تحقیر و توهین بیشوند.

 • این چرندیاتی که آقای روشنگر برضد این خانم زیبا ومهربان نوشته عمق بی حیایی وبی فرهنگی وی را نشان میدهد. آقای روشنگر!
  شما روشنگر نیستید بلکه یک ملاعمر بدجنس بی فرهنگ تشریف دارید که برضد زیبایی وعشق قد علم کرده اید ویا هم کدام عنصر مزد بگیر رژیم آخوندی استید که از ظهور همچو دختران زیبا درصحنهء سیاسی افغانستان رشک می برید لطفا به کدام روان پزشک مراجعه فرمائید تا علت دردها وعقده های درونی تان را برایتان توضیح دهد.
  با احترام
  پرویز بهمن

  • بهمن جان!
   یک مقداربی گداروناسنجیده به گدارزده اید ومعلوم میشود که احساساتی هم شده اید .اینکه درخوشگلی وزیبایی این خانم ویادخترقلم کشیده اید کارشماست ومربوط به شما.
   واما مسله که روی این دختر خانم اصلا نیست ,مسله روی یک سیستم عجیب وغریب وپیچیده ای است که خانواد ه بنام سید نادرخان کیانی سالها قبل بین مردم بیچاره وبدبخت ایکه ازهرسو اماج استبداد,تعصب,بدبینی ودشمنی های دولت وروحانیت وجوامع مختلف بودند بااستفاده ازمظلومیت شان وباورهای معصومانه وبی آلایش آنان ایجاد وتابه امروزکه این دخترخوشگل رامی بینید ادامه وسمبول آن سیستم انسان دشمن وشیادانه است.اوکه خیلی جوان است چندسال قبل ازان جوانترهم بود وکه به کرسی پارلمان رسیده است درنتیجه جفا وخیانت بوده که بواسطه پدرش به اسم منصورنادری پی ریزی وعملی شد,اوحق مسلم یک عالم مردم دیگر رابازوروارعاب ودسیسه های پدرش غصب نموده ورنه این دختر جوان بعدازدانشگاه تاشکند میتوانست به تحصیل اش ادامه دهد وتاصاحب تجارب گردد وگرم وسردزندگی رابداند وبه پختگی برسد وخود به دورازسیستم استبدادی -شیطانی پدرانش پابه عرصه سیاست بگذارد وکه برنده میدان شد نوش اش باد وشاید ماها باشیم که زودترازشماهابرای پیروزی سالم ,درست وشفافش کف بزنیم.
   تشکر

 • بهمن مفعول حقايق تلخ است شما اقاي روشنکر را متهم به عقده هاي دروني ساخته ايد ولي شما خود يک مريض هستيد و چرنديات شما از حد زياد تر است لوده سياست به زيباي چه ارتباط دارد ؟ اين را ميتوان چر چر چرنديات حساب کرد

 • قبلا نظریات زیادی درمورد این مقاله نوشته شده بود، نمیدانم چرا حذف شده اند. تعداد از آن نظریات در سایت دوشی هنوز قابل دسترس است. بعید نیست که کابل پرس? این کار را در مقابل پول انجام داده باشند.

 • بهمن مفعولك حقايق تلخ است .....!

 • سلام، من ایرانی هستم و کمی از اختلافات میان هزاره ها و سید ها خبردار. راستش از ریشه ی نفرت سید ها از هزاره ها چندان مطلع نیستم ولی از ظلمی که آنها بر هزاره ها روا داشته اند بسیار خشمگینم. راستش معماری داشتم هزاره بود و بسیار از این دردها سخن می گفت. حالا هم که احوال افغانستان را دنبال می کنم،می بینم که تعداد هزاره ها در رسانه ها و مشاغل دولتی خیلی کمتر از دیگر اقوام است.متاسفانه ما از این موارد در ایران هم کم نداریم. مانند به انزوا راندن کردها، بلوچ ها و... در مورد این خانم نمی توانم نظری بدهم ولی مصاحبه ای که با بی بی سی کرد چندان دلچسب نبود و با آنکه تحصیلات دانشگاهی دارد ولی من چیز خاصی در سخنانش که نشانه ی دانش باشد نشنیدم...پیروز باشید.

 • دوستان عزيز من قبلا اين داستان خود ساخته هزاره مريض كه در تورنتو كانادا نشسته است خوانده بودم واكر برا ى ثانى اين كونه نشرات را در مطبوعات انعكاس داديد ومن نويسنده ضعيف النفس وفرومايه انرا مى شناسم كه فوتوى يك خانم را عقده مندانه به نشر مى رساند تا عده از ياوه كويان بى فرهنك حرف هاى لوجكانه خودرا بزند ونويسنده اين بخش تحت نام روشنكر كه تخلص او نيست وزيرا من نوشته هاى روشنكر بنام احمد روشنكر رامطالعه كرده ام كه ان احمد روشنكر شخص فرزانه ونويسنده تواناى كشور است كه اين مريض روحي ان تخلص را عاريت كرفته تا برايش خواننده جذب كند .اين كونه نوشته ها وزن ومقدار يك انسان را كم نمى سازد بلكه خواننده ها خود با عقل سليم قضاؤت خواهد كرد .واداره محترم كابل يريس ميبايست از نشر جنين مقالت سبكسرانه سادات ستيزانه خود دارى كند .زيرا اين كونه مقاله ها سرا يا جهل دسيسه وخيال يردازى موزيانه بيش نيست .واكر زور دارى برو انتقاد سالم را اكر دارى به ادرس مردان بنويس بطور مدلل ونهم كذب .زيرا هزاره هاى نسل شمر ويذيد توان وتحمل ديدن سادات را ندارد ودر طول تاريخ ياوه سرائى كرده اند وازقبيل نذورزات خود كه اين نزورات مردار خود را ندهيد وسك وار غف هم نزنيد وديكر ظلمى را كه سيد برايت كرده كدام است ؟ واكر مفت خدمت كرده ايد كناه خود تان است زيرا عده از شما از كشنكى به خانه اين سادات كمر خد مت مي بستيد وحال در كانادا رسيده ايد ديكر ضرور نيست كه خدمت كنيد ودسيه بتراشيد . ودر ميديا هذيان بكوئد . وزياد ازين خودرا رسواى زمانه مساز كه من شمارا بطور كامل مى شناسم .وبازهم نمى خواهم برايت درد سر خلق كنم وزياد ازين خود دانى . راستين راستا 

  • سید بچو بسیار تند میری! سالها هزاره کار کرد و شما سید های مفتخور انگل مفت خوردید! سید در بین هزاره ها مانند مکروب ایدز میماند، نسل جدید هزاره در برابر این مکروب کثیف به مقاومت برخواسته اند، هنوز اول کار است!

 • برادر محترم كإمران صاحب من به شما نهايت احترام را دارم ولى متاسفانه عده از اوباشان سخت سيد ستيز اند كه با عقايد شيعه اماميه در تناقض است . ازينرو لازم است كه عليه اين افراطيون سخني جند كفته شود ولى متاسفانه ان مطالب كه به ضرر اين قشر جاهل است به نشر سيرده نمى شود ولى بد ورد در مورد سادات را عاجل نشر مى كنيد اميد وارم كه در زمينه عطف توجه فرمايد .وخود را منحيث يك شخصيت فرهنكي بدور از تعصب نكهداشته ونكذاريد كه روابط اخلاص مندانه سادات وهزاره را دشمنان به تحريك وهابيون عرب خدشه دار سازند با احترام بمقام نخبه نويسندكى شما .شيخ باقير

  • شیخ جان باقرکه نامت راغلط نوشته ای !
   مردشو وازجنایات پیرهای کیانی ات چشم مپوش ,که جنایات عظیم این خاندان راراه پوشانیدن وکتمان نیست !

 • تمام قلم بدستان ,تحصیل کرده گان ,اندیشمندان وروشنفکران آگاه ,بامسوولیت ,وانسان اندیش جامعه اسمعیلیه افغانستان!
  هروسیله ممکن ایکه درروشنگری اذهان اسمعیلیه وغیراسمعیلیه ودرافشای جنایات یک قرنه خاندان غدار,مکار,ومحیل نادرکیانی وپسران وحالا نواسه گان وی موثراست رابکارگیرید.نباید خاموش نشست ,خاموشی هر چیزفهم اسمعیلیه دربرابراین خانواده جفاپیشه وشیطان صفت که دین ودنیای مردم رابیش ازیک قرن به چپاول کشیده گناه است.این خانواده غده سرطانی خطرناک نه تنها درپیکرزیبای اسمعیلیه که دربدنه همه جامعه افغانستان است .این خاندان که دربیشترازیک سده هست وبود مال وغرور ودین ودنیای مردم راابلیس گونه پامالیده هم اکنون علاوه ازسایررذالت های شان حق مسلم اسمعیلیه راغصب وسه فردخانواده(سیدمنصورنادری بزرگ فامیل ,زهرادختروی وداودبرادرزاده اش)راعضوپارلمان ساخته اند که دوفردبدنام دیگرشان بامصرف بوجی های پول وترفندوحقه های بی حساب ره نتوانستند بردن به پارلمان ورنه حالا جمعا پنج نادری کیانی درچوکی های پارلمان به عوض جامعه اسمعیلیه پرسه میزدند ,برعلاوه سیدناصرنادری که درجمع مشاوران آقای حامدکرزی رییس دولت به نمایندگی ازجامعه اسمعیلیه جاخوش نموده است درحالیکه بیشتر ازسی سال میشود که درلندن است وسخت سرگرم بازارهای بورس وبانک وگردانندگی تجارت غول آسای نادری ها !

  • ﺻﺎﺣﺐ ﺩاﺩ ﻣﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻛﻞ اﺣﻤﺪ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻲ. ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎ ﺳﻴﺪاﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮﻧﻲ ﺩاﺭﻳﺪ ﺯﻳﺮا ﻣﺮﻳﺪاﻥ ﺷﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺩﺭﻩ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﺩﻋﺎ ﺩاﺭﺩ ﻛه ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻭﺣﻲ ﺩاﺭﻳﺪ ﻭﺣﻖ ﻧﺪاﺭﻳﺪﻣﻬﺮﻱ ﺟﺎﻥ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎﻡ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﻛﻮﻳﻲ ﺭا اﺯ ﺳﺎﺩاﺕ ﺩﺭﻩ ﻣﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﻭﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭا ﺭا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺎﻥ ﺩاﺩﻩ اﻳﺪ ﻭﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻣﻼ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺧﺮﺩ ﺭا ﺑﺨﻮﺩ ﻣﻘﺘﺪا ﻗﺮاﺭﺩاﺩﻳﺪ ﻛﻪ اﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﻳﺪاﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ اﻏﺎﻱ ﺩﺭﻩ ﺗﺮﻛﻤن ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻗﻲ ﻣﺴﻤﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ اﺗﺮ ﻋﻮﺩ ﻏﺪﻩ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻌﺼﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭا ﺑﺎﺭ ﺩﻳﻜﺮ ﺑﻪ ﺭﻗﺺ اﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ. ﻭاﻣﺎ ﻧﺸﺮ اﻳﻦ ﻣﻂﺎﻟﺐ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺫﻳﻤﻴﺮاﻥ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻟﻜﻬﻮﻟﻴﺴﺖ ﺩاﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﺩﻳﻮاﻧﻪ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﻛﻮﻱ اﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﻛﻴﺮﺩ. ﻭاﻛﺮ ﺷﻤﺎ ﻭاﻗﻌﺎ اﺩﻋﺎﻱ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﻱ ﺩاﺭﻳﺪ ﻣﻨﺤﻴﺖ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭاﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻟﻪ ﻋﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﺭا ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻧﺼﻮﺭﺕ اﺯﻭﻃﻨﭙﺮﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ اﺯ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺳﺎﺩاﺕ ﻛﻴﺎﻥ ﻭاﻭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭا ﺣﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﻭﺩﺭﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻭﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻴﺮﻱ ﺻﻌﻴﻒ ﻭﻋﻘﺪﻩ ﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻧﺪاﺭﺩ ﻭﺩﺷﻤﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻱ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﺮﺩﻱ ﻭﺑﺪﻭﺭ اﺯ اﻧﺼﺎﻑ اﺳﺖ ﻭﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺩاﺩ ﻣﻬﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺬﻑ ﻣﺸﻬﻮﺩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﺭ اﺯ اﺧﻼﻕ ﻭﺗﺮﺑﻴﻪ اﺳﺖ. ﺯﻳﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﺩ اﺯ ﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻲ ﻫﻢ ﺣﻜﺎﻡ ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭ اﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﻭﻫﺰاﺭاﻥ ﺭﻧﺞ ﺭا اﺯ ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ اﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻨﻚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ ﻭﻟﻲ ﺷﻤﺎﻣﻮﺻﻮﻋﺎﺕ ﻛﻠﻲ ﺭا ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻭاﺯ ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺪﻥ ﻳﻜﺪﺧﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺩاﺭﻳﺪ ﻭﺩﺭ ﻭﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭا ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭاﻛﺮ ﻣﻠﺖ ﻭﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮاﻱ ﺗﺎﻥ ﺭاﻱ ﺩاﺩ ﻭﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺩاﺩ ﺑﺎ ﻛﻼﻩ ﻗﺮﻫﻘﻠﻲ ﺗﺎﻥ ﻳﻚ ﻛﺮﺳﻲ ﺭا اﻫﺮاﺯ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻧﻴﺰ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﻳﻤﻴﺮاﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﻲ ﻧﻜﺮﺩﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻭاﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ اﺗﻨﻴﻜﻲ ﻭﺷﺨﺼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ اﻣﻴﻦ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﻮﺻﻮﻋﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻭﻃﻦ ﺭا ﻣﻂﻠﻖ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ ﻭﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩﺭا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺩاﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ي اﺩاﻛﻨﻴﺪ ﻭﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺮ ﻓﻮﺗﻮﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻪ ﺭاﻩ ﺣﻞ اﺳﺖ ﻭﻧﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ ﻟﻮﭼﻜﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻭﺑﺎﺯاﺭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻲ اﺯ اﺭﺯﺵ ﻭﺣﻴﺘﻴﺖ ﺻﻌﻴﻒ ﻭﻋﻘﺪﻩ ﻫﺮﺩﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻡ ﺩاﺭاﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻛﺬﺷﺘﻪ اﺵ ﻭﺳﺮﺑﺎﺯ ﺫﻳﻤﻴﺮاﻥ اﺳﻜﺎﺭﻱ ﺭا ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻪ ﺩاﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻜﺮ اﺳﺖ وﺑﺪ ﺗﺮ اﺯﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﻳﺺ ﺭا ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.ﺯﻳﺮاﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺧﻮﺩ اﺣﺘﺮاﻡ ﻧﺪاﺭﺩ وﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭا ﺑﻂﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. .ﺻﺎﻟﺤﻲ

  • جناب زیاد چرند ننویس!
   1- نویسنده مطلب با نام مستعار معلوم نیست که هست، و شما بیخود حرافی نفرمایید!
   2- اینکه نویسنده مطلب بقول شما دایم الخمر هم باشد هیچگونه ارتباط منطقی بر درستی نادرستی مطلب نشر شده از قلم ایشان ندارد.
   3- لب و لعاب مطلب ایشان این است که این خانم در کارش که همان دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر باشد صادق نیست، موقعیکه حقوق انسانی زنان از طرف افراد خودی نقض میشود ایشان کاملا سکوت اختیار میکند.
   4- اینقدر مرید مرید هم نکن که واقعا شرم آور است!

  • من براى هردو طرف مى نويسم .
   كه از نشر فوتوى اين خانم جى مطلب را مى خواهيد كه بدست اوريد ؟ واكر تعداد از جوانان احساساتى زبان بدشنام كشايد مخالفين اين دختر جى حظ مي برد ؟واكر تعداد اين دختر را تعريف وتوصيف كند موافقا ن جى نصيب شان مى كردد؟ جز اينكه هردو طرف را بديكران ثابت كنند كه يك تعداد اوباش وارازيل بيش نيستيد .كه در هردو صورت دشنام وتوهين وتحقير ودروغ شما جاي را نخواهد كرفت ونيز دفاع وإغراق كويي شما نيز ريشه ندارد . امروز در اقصى دنيا سادات از مليون كذشته وبيك قوم متعلق شده است وتنها از جمله اين سادات يك نفر امام است كه وارث مناصب وصايت على ع وجانشين ييامبر عظيم الشان اسلام است وساير سادات در صورتى كه با تقوا باشد مورد احترام همكان است .ولى سادات زوركو متلف حق ديكران فرقى با ديكران ندارد وميزان قدر وارزش هر انسان وابسطه به مفيديت شان در اجتماع است ومن مخالف مطلق نشر جنين مطالب تخريش كننده اجتماع هستم وجز ضياء وقت وكار بيكاران جيزى ديكري را در قبال نخواهد داشت . وهردو طرف نويسنده ها مردمان ابله وغير مسول اند وقابل نكرانى وتشديد مخالفت ها براى ناظرين نيست . وامروز هركه به انتر نيت دست دارد ولى داشتن اخلاق استعمال تخنيك جديد بستكى به تربيه سالم دارد وكار هر بيسرو ياى بى هويت و نوديدكان بازارى نيست . من انجه شرط بلاغ است با تو مى كويم وتو خواه ازان يند كير وخواه ملال . يعقوت 

  • كاملا با أقاى يعقوت هم نظرم كه جنين تبليغات جز به أسياب دشمن اب انداختن جيز بيش نيست وهرجى را به اندازه به و زياده روى در هرجى عواقب ناكوار دارد . بوله غينى

  • روحانی، خر و مشروب

 • یقوب جان !
  شماعجب به بیراهه رفته اید بااین سطورمرقوم تان ویا هم عضوازجمعیت سادات ایدکه بیراهه نرفته بلکه به راه ات رفته اید.
  بااین ابهام گویی فقط کوشیده اید آب به آسیاب خاندان کیان بریزید وسربه استان خرافه -استبداد قرون میانه,واگر میلی داریدکه مفصل روی نظام فریب ونیرنگ کیانی ها بحث نمایم حاضرم تاباشما به مناظره بینشنم ویا این گفته بی سروته ات راپس بیگیر که درباره مقاله خوب آقای روشنگر پراگنده اید.
  خوش باشید

  • ﺩاﻳﻤﻴﺮﻙ.ﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﻜﭙﻲ ﺳﺒﻜﺴﺮ اﺣﻤﻖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻟﻮﺩﻩ ﻛﻲ ﻭﻟﻮﭼﻜﻲ ﺩﻳﻛﺮ ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪاﺭﻳﺪ. اﻭﻝ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻲ ﺭا ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻭﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺭا ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﺪ اﻛﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻤﺎﺭا اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﻭﻳﺎﻫﻢ ﻫﺮﻛﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﻡ اﻣﺘﺤﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭا ﺩاﺩﻩ اﻳﺪ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﻴﻮاﻥ اﺯ ()ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻍ ﺳﺮ اﺫاﻥ ﻣﻲ اﻳﻴﺪ ﻭﺭﻧﻬﺪاﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﻳﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ اﺟﺘﻤﺎﻉﺯﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭا اﺷﻜﺎﺭ ﺑﺴﺎﺯ ﻭاﻛﺮ ﻣﺮﺩ ﻫﺴﺘﻲ اﺯ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺩﺯﺩﻱ ﺩاﻳﻤﻴﺮﻙ ﻭﺳﻴﺪ ﺩﺭﺑﻨﺪﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻦ ﻭاﺑﻬﺎﻡ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻜﻮﻱ. ﻳﻌﻘﻮﺕ

 • یقوب جان قلابی!
  ازدشنام سرایی ات چنیین پیداست که یاعضوی ازحلقات دوردست خانواده سیدکیان اید ویاهم ازآن آستان بوسکهای بیمقدارکه خواسته اید نان چرب امشب تانراازخوان گسترده منصورحلال نماید که درهردوحالت شمارانمیشود جدی گرفت ,اگراین دشنام بازی رازیرتاثیرجام های سنگین شراب های کهنه منصورنادری پراگنده ای بکوش که درآینده چنیین نکنی واندکی هم اگرشده ادب داشته باش!
  خوش باشید

 • برادرمحترم : این مطلب بکلی دقیق است که ( کورخود وبینای مردم) این محترمه خوب حقوق زن ومرد را میداند ولی تاهنوز به قدریک سرسوزن نکوشیده که حداقل درباسواد ساختن یک دختر ویاپسر از مریدان وسرسپردگان خانواده اش تلاش بخرچ داده باشد وزمینه تحصیل را برای شان مهیا بسازد زیرا اگر آنها باسواد شوند حتمی میگویند که آغا صاحب تو رهبر مذهبی هستی ، تورا به ایجاد حزب چه کار ، واگر تو رئیس حزب هستی پس تورا به وکالت درپارلمان چه کار، ولی آنچه میکند وآنچه میگوید قانون است. وهیچکس حق رد کردن آنرا ندارد. وازاین مطلب واضح میگردد که افراد پشتیبان این مردک گوشتی هیچکدام سواد ندارند که اقلاً دریکی از این امورات باوی همکار شوند تا بیجاره خدا از مسئولیت های زیاد خلاصی یابدو حداقل که درپارلمان همیشه غیرحاضر است ودرکمیسیون مربوطه رئیس کمیسیون برایش گفت که آغا صاحب « پیرشدی ومیرنه شدی»
  پس نتیجه این میشودکه خاندان نادری فقط واجب الاحترام بوده واینکه چرا صرف به انسانهای کم فهم وبی درک پیروانش تعلق دارد.

 • آقای راستین راستا!
  انتشار عکس درمطبوعات جرم نیست . ولی اعمال ناشایسته وغیرانسانی وفریبکارانه صاحب فوتو مورد بحث است . ورنه درانتخابات دوره شانزدهم بجای فوتو سه دانه ناک به نشر رسیده بودکه علت آنرا باید بدانی واکنون درپهلوی امریکایی ها وانگلیس ها زانوبه زانو به مصاحبه ومباحثه می نشیند علت آنرا باید درک کنی تابدانی که انسانهابخاطر اعتلای قدرت خویش چه کارهای صواب وناصواب میکنند. بناءً کسی مخالف سادات نیست ولی مخالف اعمال زشت وناسزا یکتعداد انسانهای است که ازنام سادات استفاده سوء نموده اندوهنوزهم درعصر کنونی که انسانها بااستفاده ازعقل خویش به تسخیرکائنات می پردازند ما هنوزهم مداح انسانهای اوباش و نا انسان هستیم .
  یک کمی ازعقل خود کاربگیرید

 • آقای راستین راستا!
  خداکند همان طوریکه تخلص دارید همان قسم باشید.
  انتشار عکس درمطبوعات قابل بحث نیست . اعمال وکردار صاحب فوتو مورد بحث است که درانتخابات دوره شانزدهم ولسی جرگه بجای فوتو محترمه سه دانه ناک منتشریافت . اولاً علت آنرا پیداکن . واکنون درپهلوی عیسوی ها ویهود ها زانو به زانو نشسته و درمطبوعات انتشار میابد . که علت آنرا باید پیداکنید . شما باید بابکارانداختن عقل سلیم خویش متوجه شوید که یک تعداد انسانها تاچه اندازه بخاطراعتلای قدرت خویش ازنیرنگ های مختلف کارمیگیرند. پس مطلب ازنوشته برادران تمام سادات نبوده ولی آنانیکه ازنام سادات استفاده سوء مینمایند می باشد . وما باید منحیث یک انسانی که درعصر تخنیک وکمپیوترزیست مینمائیم باید فریب اوباش وارازیل را به هرنامی که باشد نخوریم.عقلمندباشید.

 • سلام به هر دوشما ! درقران كريم ذكر گرديده است هربرادري به برادري ديگر خود دشنام دهيد ايمان آن به شكل چتر ازفرق آن بالاست پس اگر ما به شراعت اسلامي نظر اندازيم هركسي كه كلمه شهادت را به زبان جاري كرد او برادري همديگراند ؛ پس اگرواقعا ادعاي روشنفكر را داريد منحيث يك روشنفكرهاي مردم ما درمطبوعات راه هاي حل معضله عام كشور را به بحث گيريد تا اينكه اين كشور خاكروبه ما به يك سرزمين پيشرفته تبديل شود يا اينكه آنهاكه به كوچه وبازار دست به گدايي درس ميكند كمك مالي به مستحقين انجام دهيد : چنانكه شعري فرموده است
  راهي نيك مردان آزاده گير چواستاده دست افتاده گير

 • این فرخنده که بعداً نام زهرا را نیز به خود گرفت . تحصیل یافته انگلستان بوده ودرزمانیکه کاندید بود عکس های آنرا بخاطراینکه با حجاب است منتشرنگردید ولی اکنون ببیند به کجا با کدام لباس سفرمیکند وباکی ها مجلس دارد . افسوس بحال کسانیکه مانند جادو شده گان به چشم خود می بینند ولی چیزی گفته نمیتوانند . حتی همین قدر گفته نمیتوانند که ما بخاطر چی وچرا پوره این خانواده را پرستش کنیم . ولو هرگونه خلاف رفتاری وبدبختی که داشته باشند . افسوس دیگر بحال جوانان این قوم است . که باوجود اینکه تمام نابسامانی ها وبدبختی های این خانواده را می بینند ولی بازهم فریب یک تعداد انسانهای وابسته پول وقدرت را میخورند وصدای خودرا برعلیه این نابسامانی ها بلند نمی کنند تاباشد نسل های آینده شان مانند خود شان استثمارنشوند وحق وحقوق خودرا بدانند.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

 • ای کاش مردم در ایران بیدار می شدند و این سیدهای حرام خور را قتل عام می کردند....شما مردم افغانستان چندین سال از ما جلوترید که به این نتیجه رسیدید

 • ازآنجایکه من خانواده نادری هارا می شناسم این خانواده با استفاده از موقف مذهبی شان استفاده موثر از وجود پیروان اسماعیلی کرده است اما درحالیکه با به هم خوردن حکومت قانونی اسماعیلیان مورد تهاجم همسایه های خود قرار گرفت وخانواده نادری درراس وفرمانده اسما عیلیان درمقابل دشمن بود وقابل یاد آوری است که این خانواده طرز رهبری خوب را داشتند وبا پیروان اقلیت خود مناطق زیادی را به قلمروی خود دراودند یعنی صفات شجاعت کاملا" دروجود ایشان بود ه وتاهنوز درمیدان مبارزه سیاسی از جمله رهبران افغانستان موفق بودند.
  محمد دین "الکوزی"

 • برادرمحمددین خان ! توسپاس گذار چندین هزار اسماعیلیان باش که درزمان عبدالرحمن خان خون خودرا نثارکردند وباخون سرخ خویش نوشتندکه (اسماعیلیه زنده است وزنده خواهدماند) تواقلاً سپاس گذار از محترم شاعربزرگ وشهیدراه آزادی اسماعیلیان آقای رونق نادری باش که با شعرهای خویش جاودانگی اسماعیلیان را دراین خطه رقم زده وخودش طعمه دسایس خانواده خودش گردید .تاروزی به سمت رهبری نرسد. ولی ازکسیکه درطول زندگی به خود اندیشیده وهمیشه معامله نموده ، ازخون مردم قصرها ساخته ، یکی را بر روی دیگرانداخته ، دربین اسماعیلیان ترکمنی ، خان آبادی ،شیبری، بدخشی وغیره را رواج ساخته هیچگاه پشتیبانی نکنیدوحتی بگذارید که افشاء شود ومس های نهفته آن بدرآید تا اسماعیلیان دیگر بها آنرا نپردازند ومنحیث برادران روحانی ومطابق فرمان امام خویش زیست نمایند.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

 • این شش امامی هر چی خود را حامی زنان هم بداند یک ( خشخاشی ) از نسل ( حسن صبا بنیانگذار انتحاری ) بیش نیست، حالا هر چی میخواهد خودش را دلسوز و حامی فمینیست اعلام کند.

 • تمام انسانهائیکه درروی زمین هستند بنده خدا هستند !
  ولی بنده های خدا برداشت های مختلف ازاجتماع ومحیط وماحول خود دارند . شمافقط آنچه راکه ذهن شما قبول کرده نوشته اید ولی واقعیت چنین است کسانیکه میراث خور انتحاری هستند . هنوزهم همان عمل خودرا نگذاشته اند . این همه کسانیکه روزمره خودرا انتحارمکنند کی ها هستند؟ آیا ازنسل حسن صبا هستند یا ازکدام نسل دیگر. وکسانیکه خدمت گذار ودلسوز بوده اند میراث خورهای ایشان نیز همان عمل را درطول تاریخ داشته اندودارند.
  اینکه انسانهای همچوتوافسانه هاساخته اند وآنرا صبغه تاریخی داده اند موضوع جداگانه است .اولاً همین تصویررا که نشرنموده ای آیا واقعاًتصویرشخص است یارسامی شده .پس تمام منطق شما براساس همین تذویروفریب استواراست.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس