صفحه نخست > خبر و گزارش > فعال بلوچ: جنایت جنگی طالبان در زرنج برای فشار بیشتر بر نیروهای استقلال طلب (…)

فعال بلوچ: جنایت جنگی طالبان در زرنج برای فشار بیشتر بر نیروهای استقلال طلب بلوچ است!

کابل پرس
سه شنبه 14 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: پس از رشته حملات زنجیره ای در شهر زرنج که به کشته و زخمی شدن نزدیک به 100 تن انجامیده ، یک فعال بلوچ در کابل که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفت که این حملات ارتباط مستقیم با سرکوب و کشتار بلوچ ها در ایالت بلوچستان (پاکستان) دارد و فشاری ست بر نیروهای استقلال طلب آنان. این فعال بلوچ می گوید نوع حملات و هدف قرار دادن غیر نظامیان مشخصا از تاکتیک های استخبارات پاکستان آی اس آی و گروه طالبان می باشد. او می گوید سرکوب بلوچ ها، کشتار آنان و بیرون راندن از سرزمین و غصب جایدادشان پلانی ست که از چند دهه به اینسو روی دست گرفته شده بود و اکنون برنامه سرکوب بلوچ ها در افغانستان فعلی نیز بصورت متواتر در دستور قرار گرفته است.

این فعال بلوچ می گوید بخش های قابل توجهی از ایالت بلوچستان به اشغال در آمده و گروه های نظامی و غیر نظامی پشتونیستی به این بخش از سرزمین بلوچ به عنوان نقطه ی استراتژيک می نگرند که باید تسلط بر آن کامل شود. در همین حال پاکستان و بويژه استخبارات این کشور از این پالیسی برای سرکوب نیروهای استقلال طلب بلوچ استفاده کرده که حکومت ایران نیز با آنان همراهی می کند. او می گوید در یک سال گذشته فعالان بلوچ در پاکستان، افغانستان و ایران ارتباطات خود را نزدیک تر کرده و در حال ایجاد مرکزیت فراگیر بلوچ ها برای تداوم مبارزات استقلال می باشند. این فعال بلوچ تاکید می کند که بلوچستان سرزمین بلوچ هاست و این حملات نمی تواند از حق طبیعی و انسانی آنان برای یکجای زیستن بکاهد و مانع ایجاد کشور مستقل بلوچستان شود. او همچنین ایجاد کشور مستقل بلوچستان را ضرورتی می داند که منطقه برای امنیت پایدار به آن نیاز دارد.

قابل ذکر است که در رشته حملات زنجیره ای که امروز در شهر مرزی زرنج روی داد ده ها تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری ها مختلف تعداد کشته شدگان را حدود 30 تن و زخمی شدگان را حدود 60 تن اعلام کرده اند. برخی خبرگزاری ها نوشته اند که ممکن است در نبود امکانات مناسب و مورد نیاز، تعدادی از مجروح شدگان که در وضعیت صحی بسیار نگران کننده قرار دارند، جانشان را از دست بدهند. حملات زنجیره ای امروز در زرنج همه به مراکز غیر نظامی صورت گرفته و طبق اصول پذیرفته شده، جزو جنایات جنگی محسوب می شود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تنها بلوچ اینجا مطرح نیست تمام اقوام وساکنین این کشور از دست ای خاینان به ستوه آمده اند مرگ به ای خاینان. چون موجود بدتر از طالب در روی زمین نیست این های کسانی اند که وحشی تر از حیوانات و درنده گان اند اینها مثل گرگ های هستند که دنبال خون مردوم مظلوم هستند طالبان یعنی خنزیران

  • چون طا لبا ن که وحشی ترا ز حیوا نا ت و د رند گا ن ا ند ، مربی د ا رند مربی آ نها حکومت پشتونی ا فغا نستا ن و
   ( آی ا س آ ی ) پشا و ر پا کستا ن ا ند ، طا لبا ن هرجنا یتی که ا نجا م مید هند قا تلیتن خونخوار ا نسا ن ها هستند
   ا ز جا نب گروپ پشتو نی حکومت ا فغا نستا ن ، و ( آ ی ا س آ ی ) به نا م پشتا نه یی حما یه ما لی و جا نی و
   تشویق روحیه وی میشوند ، جون طا لبا ن خون خوار با ز د ا رنده د ر مقا بل ند ا رند بر خبا ست شا ن روز به روز
   ا فزوده گشته ، راه ا سلا میت و ا نسا نیت را ترک کرده اند فقط پشتا نه ا ند فکرمیکنند و بس

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس