صفحه نخست > کارتون > طنز روز > نقــل مکــان معجــزات الهــی !

نقــل مکــان معجــزات الهــی !

العجـــــب کـــــه معجـــــزه اســـــم الله از شـــــاخه درخـــــتان به صـــــورت دخـــــتران و از آنجـــــا به پوســـــت خـــــربوزه و از پوســـــت خـــــربوزه به پوســـــت شـــــیر و از پوســـــت شـــــیر به پیشـــــانی شـــــیرزی نقـــــل مکان کـــــرد !
شمس الحق حقانی
يكشنبه 26 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

محترم حامد کرزی که ماه مبارک رمضان را فقط به ذکر و عبادت خداوند اختصاص داده بود و هر شبی بخواندن صد رکعت نماز در مسجد ارگ مبادرت ورزیده و در شب بیست و هفتم تصمیم به خواندن پنجصد رکعت نماز را گرفت و چنان در عشق خداوند و تنفس هوای بهشت غرق بود که در اثنای خواندن رکعت چارصدو بیستم از خود بیخود شده و به زمین افتاد.

جمبوره اول و دوم که در اثنای انجام نماز به پشت سر او ایستاده و چپن و کلاهش را محکم می گرفتند وارخطا شده به زیر بازوان او درآمده وی را از زمین بالا کردند ، با نگاهی به چهره کرزی هردو جمبوره همزمان سبحان الله گویان به بوسیدن دستان کرزی شروع کردند.

کرزی از دیدن چشمان از حدقه بیرون آمده و چهره های حیرت زده جمبوره هایش وارخطا شده بسوی آینه قدنما در دهلیز مسجد شتافته و از دیدن اسم الله در پیشانی اش خود خیلی متعجب و درعین حال هراسان شده و بعد از لحظه ای مکث به سجده شکرانه در محراب مسجد سر بزمین گذاشت.
جمبوره ها فوری کسی را دنبال حضرت صاحب صبغت الله مجددی و شیخ الاسلام مولوی کشاف فرستادند که بعد از چند دقیقه ای ایشان در مسجد ارگ حضور بهم رسانیده و از مشاهده معجزه اسم الله در پیشانی مبارک کرزی سخت به حیرت شده و به نماز بایستادند.

بعد از ادای نماز شکرانه حضرت صاحب صبغت الله مجددی رو به نماز گذاران کرده فرمودند که :
یا ایها المومنین خداوند متعال در قرآن عظیم الشان فرموده که اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولوالامر منکم ، پس از امروز جلالتماب کرزی از طرف شوری علمای افغانستان به حیث اولوالامر و سایه خدا به رسمیت شناخته شده و قبول عبادت مسلمین بدون اطاعت از فرمان ایشان ناممکن خواهد بود !
سر پیچی از فرامین ایشان بحکم بغاوت و تمرد در مقابل خدا و رسول خدا بشمار رفته سر متمرد از زدن ، مالش از خوردن و در آخرت جایگاهش اسفل من النار خواهد بود.

بعداً شیخ الاسلام مولوی کشاف به ادامه سخنان گهربار حضرت صاحب صبغت الله مجددی فرمودند که :
یا ایها المسلمین چشم بصیرت باز کرده و ازین معجزه بزرگ در پیشانی مبارک کرزی درس زندگی بیاموزید و به نیکویی بدانید که آگاهی و دانش انسان در مقابل علم خداوندی قطره ای بیشتر نیست در مقابل اقیانوس بیکران !
بودند کسانیکه کرزی را به خاطر داشتن روابط دوستانه اش با غرب و سپری کردن مدت در امریکا گنهکار می پنداشتند ولی امروز همه به چشمان گنهگارمان دیدیم که خداوند ایشان را لایق قدر و منزلت بزرگ دانسته و معجزه اسم الله را در پیشانی مبارک ایشان هویدا کردند.
از امروز ببعد دیگر نباید مسلمان بر مسلمان دیگر ایراد و انتقاد کرده و کسی را مجرم و گنهگار بداند خصوصاً اگر شخص مورد اتهام بزرگان و اشخاص با رسوخ جامعه باشند بلکه این قضاوت ها را فقط به خداوند متعال واگذاشته و هر کسی سر به گریبان خود فرو برده و مصروف طاعت و عبادت خود باشد !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • از معجزات پیر ما این ست / خربزه خورد گفت شیرین است .
  شش ماه بعد عروسی می کنم ، مهلت می خواهم . این نوشته را در سایت خودم نتوانم . علی العجاله ، بگذار کامران میر هزار و شمس الحق حقانی پیش مرگ من شوند .
  بر رسی آیه ای از قرآن ....
  آیة 16 سوره اسراء
  « وَاِذا اَرَدنا اَن نُهلِکَ قریة ، اَمرنا مُترَفیها فَفِسقوا فیها فشسحقَّ علیها اَلقَولُ فَدََر ناها تَدیمیراّ »
  « و ما چون بخواهیم اهل دیاری را نابود کنیم ، دستور می دهیم ثروتمندان آن دیار به فسق و فجور مشغول شوند . در نتیجه به حق عذاب بر آنها نازل شده و آن مردمان را به جرم فسق و فجور نابود می کنیم !! »
  دقت بفرمایید در کار های این الله خالق کاینات ! این آیة با جمله و یا عبارت را هر کسی دیگری با زبان و گویشی دیگر اگر می گفت و می نوشت ، خواننده بی هیچ تردیدی در کنار این اظهار لحیه ، می نوشت که نویسنده و گوینده این سخن یا دیوانه است و یا تروریست !
  اهالی یک شهر و یا یک ملت و اجتماع دارند مؤدبانه و درستکارانه و بدون هیچ فسق و فجوری ، بدون هیچ جرم و گناهی زنده گی می کنند و روزگار را می گذرانند .
  نا گاه الله تصمیم می گیرد این قوم مؤدب و درستکار را نابود کند . اما دلیل و علتی برای این کارش ندارد . پس چون قادر متعال است و می تواند در ذهن های مردم نفوذ کند و فکر و تصمیم مخلوقش را برهم زند ، مردمان مرفه ی شهر را مجبور به تغییر اخلاق می کند و آنان را وادار می کند تا به فسق و فجور روی آورند و گناهگار شوند . آن گاه به علت و دلیل این گناهی که خودش دستور فرموده ، کل اهالی شهر را با خانه و کاشانه ی شان به دیار نیستی می فرستد ؟
  چرا ؟ واقعن چرا ؟ ... آخر کسی میان این همه مسلمانان متدین و متعصب نیست که دلیل این کار الله را توجیه کنند ؟ علت را باید از دکتر نصر ها و مهندس بازرگان ها و بختیاری نژاد ها پرسید که برای قرآن معجزه ریاضی می تراشند ، ولی از چنین معجزه ای غافلند ! معجزه اینجاست ! معجزه ای ازین بهتر !
  آیة ، به طور علنی می گوید :
  چون الله دلیلی برای نابودی مردمان خوب آن شهر ندارد ، نخست به افراد ثروتمند ناحیه دستور می دهد که به فسق و فجور مشغول شوند ، آن گاه به دلیل همین فسق و فجور خود ساخته ، مردمان را هلاک می کند .
  درست شبیه این است که در قرون پیش ، سلطانی هوس کرده است که بی جهت خانواده و یا خاندانی را از بین ببرد ، پس به چند نفر از سران آن خانواده دستور می دهد که به دزدی و چپاول و قتل و غارت بپردازند ، و به ناموس دیگران تجاوز کنند . زمانی که کار شان تمام شد و به خانه برگشتند ، به مامورانش فرمان می دهد تا بروند و آن خاندان را به دلیل دزدی و هتک حرمت نابود کنند .
  یا ، سلطان فردی را برای کشتن فردی دیگر روانه کند . آن گاه در برگشتن ، همان مأمور را به جرم آدمکشی بگیرد و اعدام کند .
  آیا چنین کتابی با چنین محتوایی همان است که روشنفکران ! دین اسلام را شامل و کامل برای تمام اعصار توصیف می کنند !
  آیا باید به چنین خدایی خندید و یا برایش گریه کرد ؟
  خدای چنان عاشق آدم کشی و غوطه ور در توحش که تصمیم می گیرد ، عده ای مردم بی گناه را از بین ببرد ! اما دلیلی برای کارش ندارد ، زیرا مردمانی پاک و منزه هستند . پس امر می کند ، امر !
  به یاد داشته باشید ، خدای قادر متعال است و توانا به تغییر ذهنیت مردم و ثروتمندان قوم را وادار می کند به اعمال ناشایست دست بزنند و با فسق و فجور بپردازند ، تا او دلیل کافی برای نابودی کل مردمی بی گناه را داشته باشد !!
  این الله که محمد ساخته است ، همان قیصر دیوانه روم است که شهر روم را آتش می زند تا از دور به نظاره بنشیند و از رویش نقاشی کند .

  repondre message

 • باعرض سلام به همه هموطنان مسلمان!
  به جواب باران عرض میدارم اینکه آیات مبارک قران عظیم شان را به رشخند نگیرید اول باید مفهوم و بعدآ تفسیر آنرا بیاموزید اگر واقعآ می خواهید که حقیقت را درک کنید، خداوند "ج" بالای هیچ کسی ظلم نمیکند مگر آن که خود انسان بالای خود ظلم کند خداوند "ج" از مادر ما و شما کرده بالای ما و شما مهربانتر است. نخستین عامل آفریننده امید در قلوب افراد با ایمان، پس از تلاش هاى شایسته، همان اعتقاد به رحمت گسترده خداوند است، خدایى که رحمت او بر خشم او مقدم مى باشد.
  قرآن در مواردى بر این معنى، تصریح کرده و مى فرماید:
  قُلْ یا عِبادىَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّاللّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ.[2]
  «بگو به آن بندگانم که در ارتکاب گناه زیاده روى کرده اند از رحمت خدا مأیوس نباشند، خداوند همه ى گناهان را مى بخشد او بخشاینده و مهربان است. »
  و در آیه دیگر مى فرماید:
  ...وَإِنَّ رَبَّک لَذُو مَغْفِرَة لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ....[3]
  «پروردگار تو به مردم در حالى که ستمکار و گناهکارند، داراى بخشایندگى است .» در اخیر یکبار دیگر از شخص که خود را باران معرفی میکند دعوت می کنم که آیات قران شریف را به دقت و با تفسیر بخوانید در می یابید که حقیقت چی است و من یقین دارم که می پذیرید. واگر شما در زندگی خود تشویش و غم دارید وازاین سبب به طرف خرافات میروید بازهم به قران و حدیث مراجع کنید و توبه کنید خداوند توبه کاران را دوست میدارد و ان شآلله مشکلات شما رفع میگردد. چنانچه خداون ج مهربانی میکند «ان‌ِّ اللهَ‌ یُحب‌ُّ التِّوّابین‌َ وَ یُحب‌ُّ الْمُتَطَهِّرین‌َ»
  خداوند توبه‌ كاران‌ و پاكیزگان‌ را دوست‌ می‌دارد سوره بقره آیه 222 :. و همچنان
  «وَ إِذا جاءَكَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلی‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحیم» [1]. انعام / 54
  و چون كسانى كه به آیات ما ایمان مى‏آورند نزد تو آیند، بگو: سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر داشته، كه هر كس از شما به نادانى عمل بدى كند آن‌گاه بعد از آن توبه كند و به اصلاح (كار خود) پردازد، بى‏تردید خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. اگرشما بدانید من دوست شما هستم. الله اکبر

  repondre message

 • «بگو به آن بندگانم که در ارتکاب گناه زیاده روى کرده اند از رحمت خدا مأیوس نباشند، خداوند همه ى گناهان را مى بخشد او بخشاینده و مهربان است. »
  من ازین آیه اینطور برداشت میکنم:
  آدم بکشید، 65 هزار کابلی را شهید بسازید، به ناموس مردم تجاوز کنید، وطن را به بیگانگان بفروشید، مال بیت المال را تاراج کنید و هزار فسق و فساد دیگر را انجام بدهید، اما با همه این جنایت ها از رحمت خدا مأیوس نشوید، ما همه گناه های شمارا در اخیر میبخشیم. این که عدالت نشد.
  تذکر: من مقصد از کلمه (ما) را ندانستم. چرا خدا همیشه ازین کلمه (جمع) استفاده میکند؟ آیا چندین خدا وجود دارد، یا یکی ؟ یا اینکه او همکارانی نیز دارد؟

  repondre message

 • ملاحظه بفرمائید گناه اقسام مختلف دارد. گناهان فرق میکند مثلآ شما گفته اید که آدم کشتن، بناموس مردم تجاوز کردن ، وطن را به بیگانگان فروختن مال بیت المال را تاراج کردن) این ها همه حق العبد است و حق العبد را فقد کسی بخشیده می تواند که حق اش پامال شده باشد، ویکی حق الله است که انرا خداوند می بخشد. بجواب کلمه (ما) که شما سوال دارید باید بگویم که زمانی که شما با والدین خود هم کلام می شوید بجای کلمه (تو) از شما استفاده می کنید درحال که پدر شما یکی است چرا؟ شما نمی تواند بخاطر کسی یا کسانی که مرتکب جنایت شده دین مبین اسلام را بد بگوئید انسان را خداوند خود مختار آفریده هر که هرچه میکند پاداش اش را خواهد چشید. شما بیبیند اگر مطابق به دین اسلام همه واقعآ عمل بکنند این همه جنایات نمی باشد که امروز همه مردم رنج میبرند من بشما در تحریر قبلی خود گفتم که لطف نموده یک کمی وقت بکشید و در رابطه به دین مقدس اسلام مطالعه کنید خود می دانید که چنین جنایات در دین اسلام جا ندارد. خداوند خود میداند الله اکبر

  repondre message

 • و همچنان این که منطقی نیست کسی یا کسانی کار بد کند و یا جنایتی را مرتکب شود و ما مقصر دین اسلام را بدانیم شما فکر کنید که تنها در کشور ما چند بارانگلیس ها حمله کردند و به صدها یا هزارها نفرکشته شد و چقدر مردم را به مشکلات سردو چار کرد. همچنان روس ها که بالای کشورما حمله کردند این ها که مسلمان نبودند. همچنان شما میدانید حمله جرمنی برتمام کشورها و یا حمله فرانسه ویا که امریکا بالای کشورهای مختلف حمله ورشده میرود که مثال خوب اش کشور جاپان است نه جاپان مسلمان بود و نه امریکا مگراز جنگ افزار های که امریکا استفاده کرد تا به حال هیچ کسی در هیچ جای چنین جنایت را انجام نداده بالای مردم عام پس دین مبین اسلام دین صلح و رفاه است مصروفیات زیاد است نمی توانم زیاد بنویسم متباقی خود فکر کنید. الله اکبر

  repondre message

 • او مردم هیچ وقت از کناه نترسید اگر شما از کناه حراس دارید پس خانه کعبه و عربستان سعودی برای چی است
  دزدی میکنی فجایع میکنی هر فغل شنیع انجام میدهی وقتیکه پیر شدی از زور و فعالیت ماندی برو در عربستان گناه خود را به مکه بسپار باز که پس امدی میشوی حاجی دست ات از بو سیدن خاک پایت سر مه چشمان است باز اگر توان داشتی میتوانی بد عت کنی اما اینبار اعتمادمردم بالایت بیشتر است هم خدا از ات خوش و هم مردم باز چی گفتنی داری خدا برای مسلمانان خیلی سهلت ها را اورده است ما باید مدیون محمد ال محمد و اصحاب ان باشیم اگر باز هم تو شک داری قران را به زبان فارسی بخوان ویا به زبان مادری خود بخوان باز میفهمی که عجیب یک کتاب است چی یک نویسنده داشته یک چیز های دران پیدا کنی که به زبان جور نیماید .

  repondre message

 • براي شماه قران خاندن فا ايد ندارد چو نكي شماه از جمله مشر يكون استيد خدا ورسو لش از كس بز أر است
  مشر يك است در آيت فو ق بيان شده است تما م گنا هان أ مكا ن بخشا يش است فقط شر ك خدا ز ير ا خد ا وند
  جل جلا له ميفر ما ايد شر ك را نميبخشد شماه به خدا وند شر ك اور د يد بي نها يت گمر اه شده ايد همين
  شماه هس تيد اين جنگ را دا من ميز نيد اما اين را بيگو يم اين أر مان را بگو ر بيبر يد أفغا نستان يك
  كشور اسلا م هر كس در مفا بل اسلا م قدي علم كند نا بود ميشو د مصلي تو سك هر چي زيا تر جف
  بيز نيد اسلام قيو هي تر ميشو در سال 2012 فقط در مسكو 10000 نفر مسلمان شده در سال 2001ا الي 20012
  در ا ينگيلس فقط مردم وطني بر طا نيه 100000صد هزار نفر مسلمان شده در وطني مصلي تو يك چند سك با شد
  مشكيل نيست مصلي سك جف بزن

  repondre message

 • بهتر این است که از نام الله (ج) و آیه های قرآن عظیم الشان در مسایل سیاسی کار گرفته نشود، شته ها و سخنان طنز آمیز تخریر نگردد. اصلآ نوشتن نام الله در پیشانی جنایت کاران، بیرق، نشان های دولتی که در زیر پا میگردد و در جا های ناپاک انداخته میشود نادرست است مثلیکه در انتخابات دیدیم که نام الله و کلمه شهادت را زن ها در پیراهن وچادر وری سینه و مرد ها در نکتایی و لنگی خود نوشته بودند، رقیبانشان پوستر ها ی همدگر را پاره و در هر کنار انداختند. گرچه سیاست مداران به نفع خودکار میکنند و چندان به قرآن ایمان ندارند. مثلیکه نادر خان در قرآن مهر کرد و خادم دین رسول الله را شهید نمود.
  مجدی صاحب ایت و هدیث خوانده ،از هند نادر شاه را به کشور آورد و کشاف هر مسئله قوم گرایی و ملیت پرستی را جنبه دینی میدهد. اما بهتر این است که ازین نوع کارتون ها جلو گیری شود.

  repondre message

 • وی جون مرگ شونی تو حقانی قدازی نوشته های معجزه آمیزت

  repondre message

 • این چه شوریست که در دور قمرمی بینم
  همه افاق پر از فتنه وشر می بینم

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس