IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > فساد بیدادگرانه در دفتر قنسلی شهر "ونکور" کانادا

فساد بیدادگرانه در دفتر قنسلی شهر "ونکور" کانادا

سید جواد سادات
يكشنبه 2 سپتامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

فسادهای جانکاه که اززمان پیدایش وتولد نظام مافیائی جناب حامد کرزی ,به مثابۀ رشته های سرطانی ,تار وپود وجود این نظام را طنیده است ,اکنون این پدیده شوم وویرانگر,به مثابۀ درد بی درمان وعلاج ناپذیرمرزهای داخلی افغانستان را درنوردیده وبه خارج ازمرزهای کشور وسیعآ شیوع یافته وهموطنان مهاجرمان را درغربت سراهای دور ازمیهن نیز ,آماج قرارداده , وهر روزخون های آنها را از بدن شان می مکد. فساد پدیدۀ پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکاریافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.

گرچه دانشمندان شاخص واقعی دستمزد را مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد میشمارند ,اما در مثال هاوگزارشات مندرج این نوشتار درمی یابیم که حرص وجنون قارونی در وجود عناصر غارتگر ,احساسات مهار ناپذیرمادی پرستی را پرورش داده واین حرص وآزجنون آمیز ,اینگونه انسان ها را به میدان مسابقات ما کیاولیستی سروت اندوزی کشانیده وهرروزتشنگی ایشان را برای تراکم پول وسرمایه ازطریق نا مشروع ,تشدید می بخشد.

یکی از مثال های درخشان این نگرش,شگرد های فسادگرانه وچپاولگرانۀ شخص یی بنام غیاث (توخی )جنرال قونسل" شهرونکور بریتش کلمبیای " کا نادا میباشد.البته کسیکه بنا برقول یکی ازنویسندگاه گرامی در لینک های ذیل ,در زمان تصدی مدریت خدمات داخلی وزارت خارجه,با آنکه خود درفساد لجام گسیخته غرق شده بود,با تظاهرحیله گرانه,اجازه جمع آوری برگ های درختان را برای باغبانان وزارت خارجه تحت نام حراست دروغین از دارائی های ملی ارائیه نمی نمود,اکنون در کشور کا نادا "دالر"می درود.

بنا برموقعیت وبُعد فاصله میان سفارت افغانستان در شهر "اتاوا"یی کا نادا وتمرکز همو طنان مهاجر افغان مان در ولایات البرتا، سسکتچوان، مناتوبا و برتش کلمبیا کانادا , تعداد کثیری ازنما یندگاه اقشار اجتماعی مقیم این شهر ها , به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای رفع دشواری های خود,خواستار ایجاد گشایش دفترقنسلی ,در شهرونکور کانادا شدند.که درین راستا نقش محترمه خانم سهیلا امان صدیقی ریسۀ پیشن اتحادیه ی افغانها با ارائیه پیشنها دات مشخص به مقام سفارت افغانستان در اتاوا و وزارت خارجه افغانستان برای ضرورت گشایش قنسلی, نهایت برجسته ودرخور ستایش بوده که در نتیجۀ مجموعه این تلاشها لاجرم دفترقنسلی به تاریخ 19اکتوبر2011 درحضورداشت محترم رشاد احمدی سر پرست سفارت افغانستان در "اتاوا" ومحترم لطف الله سا دات رئیس قنسلی وزارت خارجه, در شهر ونکور به سردمداری یکی از مشهورترین "چاپ اندازان " بد نام وشناخته شده وزارت خارجه بنام "غیاث( توخی) "ایجاد گردید . که البته حین تهیه این یاد داشت وجمع بندی معلومات ومشاورت ها با بزرگان اهالی جامعه افغا نان مقیم "ونکور" برخی ازچکیده های سوانح این جنرال قنسل چپاولگر ازطریق سایت "گوگل " بدست آمد که دوستان مان با دخول درلینک های ذیل که قبلآ در سایت های وزین ومعتبر "آریائی " و"شبکه اطلاع رسانی افغانستان (افغان پیپر)" انتشاریافته , ,با تاریخچه ننگین وی,آشنا, وپی خواهند برد که چه کسانی در وزارت خارجه افغانستان درعقب این دزدان حرفوی لمیده اند وپیوسته دست به غارت زده وخون هموطنان گرامی مان را چون دریانوش مینمایند.

با تاسف,برخلاف شادمانی های روزهای آغازین اهالی شریف ونکوربرای گشایش دفتر قونسلی درین شهر,اکنون دفترقنسلی "ونکور" به مرکز نفرت انگیز داد وستید پولی مبدل شده وهموطنان مان ,رشوه چه که پیوسته برای خوشباوری های پیشین شان برای گشایش این دفتر باج می پردازند.

برای کوچکترین امورات قا نونی از قبیل ترتیب وثایق برای خرید وفروش زمین ها وجایداد های داخل کشور,ترتیب اسناد شرعی ,ترتیب نکاه خط ,واخذ پا سپورت...باید معادل "نو تول انگور"برای شخص جنرال قنسل, غیاث (توخی) پول پرداخت ,تا بتوان امورات قا نونی خویش را براه انداخت.

دفتر قنسلی "ونکور " علاوه برابعاد گسترده فساد مالی ,اکنون واضحآ به یک مرکز" قاچاق " ,وشخص جنرال قنسل ,جناب غیاث (توخی ) نه در مقام وجایگاه شایستۀ یک دیپلومات,بلکه به حیث یکی از قاچقبران معروف در کانادا شهرت یافته , واکنون وی با تحیه "دعوت نامه"ها برای مشتریان خویش ,تحت عنوان اقارب فامیلی خویش مثل برادر,دختر,عروس ,مبلغ 20-30هزار دالر دریافت مینماید.

وی علاوه بر ارتکاب ده ها دستبرد,در بخش قاچاقبری نیزسرمایه گزاری نموده و فقط طورنمونه همین چندی قبل پروسه یک "دعوت نامه "را برای یکی از مشتریان خویش تحت نام برادر خود تکمیل نمود ودر ازای آن ,از وی مبلغ 20 هزار دالر امریکایی دریافت داشت.این شیوه اکنون به یکی از شیوه های معمول رایج وننگین این دفترقنسلی مبدل شده واین دفتربه دفتر قاچاقچیان کانادایی شهرت یافته است.

حین چنه زدن مبالغ قاچاق ورشوه, مو صوف بی پرده اذعان میداردکه این پُست راتحت شرایط "سرقلفی" بدست آورده ام واین مبلغ تنها به جیب من نه بلکه قسمت اعظم آن وارد پاکت جناب وزیر صاحب آقای زلمی( رسول) می گردد.ومن مجبورم تا هزینه تقررخویش را درین پُست, تکمیل نمایم.
در هنگام تحیه یی این یادداشت ,ما !با "جستجو"یی لینک های پایان این صفحه, در اینترنیت وبرخی معلومات آفاقی از سوی قربانیان وی درحوزه ونکور,با مشاهده کارکرد های یومیه این دلال وزارت خارجه وسوابق کاری آن ,در حیرت فرو رفتیم که واقعا هرگاه موضوع" سر قلفی " با مقامات عالی وزارت خارجه مطرح نباشد ,پس این انسان غیر مسلکی که با هیچ یکی از زبان های ملی کشور مثل پشتو ودری وزبان خارجی مثل انگلیسی ,آشنای نداشته وبا فقرسواد گرفتار بوده واز هرگونه فهم سیاسی ودیپلوماتیک محروم میباشد وبا این سوانح مشهوروانتشار یافته در سایت های اینترنیتی , ,چطورتوانسته تا درهنگام "نظام فساد گستر"کرزی به حیث رئیس افغان کارت,مدیرخدمات وزارت خارجه ,رئیس اداری وزارت خارجه وجنرال قنسل شهر ونکورکانادا تقرریافته ومالک جایداد های بیشمار,رستورانت ها ودوکانها وسرمایه های عظیم وقارونی در شهرکابل شده ونصف اقارب خویش را به شمول دو پسرخود در وزارت خارجه خلاف استحقاق وتوانائی شان مقررنماید ؟

گفتنیست که بر اساس کاوش های اطلاعاتی وتماس بابرخی از مراجع سفارت افغانستان درکانادا وشعبات وزارت خارجه افغانستان درین خصوص دریافتیم که جناب توخی در زمانیکه دوسیه اختلاس اش ,هنگام تصدی ریا ست اداری وزارت خارجه ,از سوی مقامات ثارنوالی کشور مورد بحث بود,بخاطرسترواخفای سائرمقامات دخیل درین دوسیه,به سمت قنسل گری ونکوردیسانت گردیده است.
به هرحال عملکرد ها وچپاولگری های جناب غیاث توخی به مثابه مشت نمونه خروار ازابعاد فساد وارتباطات نا سالم ونا مشروع بدون هرگونه معیاراخلاقی درین وزارت در گزینش وگمارش کارمندان ودیپلوماتان این وزارت خانه , پرده برمیدارد.همان جناب توخی که بر قول نویسنده محترم ,نان را از حلقوم کارمندان وهمکاران خویش در هنگام تصدی ریا ست اداری وزارت خارجه می دزدید ودر یک تبانی با مقامات وزارت از مجموع سه لک افغانی پول ماهانۀماکولات ,تنها سه لک آنرا ماهانه به جیب می زد ,اکنون مصمم است تا این شیوه های غارتگرانه را در وجود شهروندان شریف افغان ,مقیم ونکورکا نادا ,ادامه داده وبرتعدادعمارات ودوکاکین خویش در شهرکا بل بیفزاید.

طوریکه گفته آمدیم شمعه یی از فساد ها ورشوه ستانی های جناب جنرال قنسل آقای غیاث( توخی) را طور فشرده بیان داشته واز مقامات وزارت محترم خارجه کشور تمنا داریم تا برخواست و ارادۀ هزا ران هموطن خویش در شهر ونکور احترام گذاشته وبدان رسیدگی نموده واین قنسل گری ومردمان آنرا اززیر سایۀ شوم این "خفاش" نجات دهد.در غیرآ ن ,ما, مصمم ایم تا در برابرنمایندگی های خارجی افغانستان در کانادا , ودفترنمایندگی ملل متحد در کانادا به تظاهرات گسترده مبادرت ورزیم!

با احترامات فایقه

سید جوادسادات و جمعی از باشندگان شهرونکورکانادا

لطفآ لینک های جالب را باز نماییند:

http://www.ariaye.com/dari6/si...

http://www.afghanpaper.com/nbo...

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • جناب توخی تا آنجا که من از وی شناخت دارم یکی از جمله دریا نوش های حکومت کرزی است.وی از جمله کساننیست که در پلان فروش جایداد سفارت افغانستان در کانادا همدست بود.در آنزمان وی رئیس اداری وزارت خارجه بود واین پلان بو سیله همین شخص طراحی شده بود.

  repondre message

 • این شخص یعنی غیاث توخی یک انسان نهایت چا پلوس ومتملق میباشد.راز خیزش وی نه کار دانی ولیاقت بلکه بوت پاکی وچا پلوسی است .اما تعجب میکنم که چگونه مقا مات صالحه این دزد خیا نت کار را با این سوابق ننگین اش به چنین وظایف میگمارند.غیاث توخی که خود اعتراف میکند که درین دزدی ها جناب وزیر شخص زلمی رسول نیز دخیل است ,اگر وی دخیل نباشد پس چگونه این دزد به طور سر سام آور دست به چنین اختلاص ورشوه میزند.

  repondre message

 • محترما!
  من خود شهروند ونکور کا نادا میبا شم ,آنچیزی که درینجا تحریر یافته است بکلی صحت داردومن از جناب آغا صاحب سید جواد تشکرمیکنم که مو ضوع را به آگاهی مردم رسانید .امید وزارت محترم خارجه هر چه زود تر مردم را از شر این انسان خونخوار ورشوت خور فاسد نجات دهد .حوصله بسر رسیده است ومسئولیت بعدی بدوش مردم نخواهد بود.

  repondre message

 • Dear Sayeed Jawad Jan,
  Thank you for a very truthful story about the office of General Consulate of Afghanistan in Vancouver, BC, Canada. As an example, though small but true of the nature of the reality on the ground. A few months ago we went to this office to get some paper travel documents done for us to help facilitate our trip back to Afghanistan. At our shock and disbelief, we were asked to pay in the amount of $30. It was shocking because at the website for Afghan Embassy in Ottawa and its consulates, such services are listed as free of any charge for Afghan citizens. So we inquired and received an answer to either pay the money and get the damn paperwork done with or leave. So we found ourselves with no choice but to pay the money. We were still thinking it might be part of THIS office’s processing fee so we asked if we could pay with debit or credit card at which point the serviceman got mad and answered " WE ARE NOT THERE WITH THOSE MACHINES YET; GIVE ME CASH". We eventually handed him the cash and we were asked to wait outside until they get the paperwork done. We finally got the document which was very unprofessionally done. There is no issuance of date on it. Our last names are not even on it. And a few other crucial missings. But we were very glad to have managed to at least get something from this office back. For a moment it brought all the memory of when you were back in Afghanistan and you could get nothing done unless you bribed the office holder.
  It is amazing to see how bad it is when you end up expecting a service from an Afghan government office.
  It is a very sad fact of life to go and hope to receive service from Afghans.
  A corrupt government, a corrupt representative.

  repondre message

 • من خود از جمله قربانیان همین آدم خوران هستم .من چندی قبل با یکی از دوستان خویش؛برای تحیه یک وثیقه به این دفتر رفتم واز اینجانب مبلغ 200 دالرخواسته شد وبعد از چنه زدن زیاد این رقم به 120 دالررسید .من بعد از پرداخت این مبلغ رسید خواستم ,ایشان در جوابم گفتند که ورق رسید عبارت ازین است که شما دوباره اسناد های خود را تسلیم نماییند وبر گردیند .من در آنجا شاهد بودم که مثل کوچه مندوی کابل هرسو پول خواستن وچنه زدن است .واینها حاضر نستند تا کوچکترین امور را بدون اخذ رشوه انجام دهند

  repondre message

 • من چندی قبل در منزل یکی از دوستان دعوت بودم وبا یکی از چهره های جدید آشنا شدم از جناب میزبان پرسیدم که این دوست کیست گفت پسر خاله من است وتازه از افغانستان آمده اند.من پرسیدم که چطور؟وی پاسخ داد که جناب جنرال قنسل یعنی غیاث توخی ,برای وی یک دعوت نامه تحت نام اقارب خویش تحیه نمود ومبلغ 25هزار دالر دریافت داشت .

  repondre message

 • وافعآ غیاث توخی به شرم و(لته حیز)وزارت خارجه مبدل شده است .من به حیث کارمند وزارت خارجه از خوانش نوشتار های فوق احساس خجالت مینمایم .وی برای اینکه اعمال قارونی خویش را برای بلند بردن میزان رشوت توجیه نماید ,جناب وزیر صاحب را شریک جرم خویش تلقی مینمایدومن مسئولانه اظهار میدارم که جناب وزیر صاحب درین اعمال شنیع غیاث توخی شریک نمی باشد. وی در گذشته نیز این عادت را داشت که بعضآ جناب اسپنتا را درکار های اختلاس ورشوه خویش شریک جلوه میداد.

  repondre message

 • دوستان عزیز !
  این مقاله والله سروپا درست است .درهمین سال نو, این( ماهی نهنگ) یعنی غیاث توخی مبلغ 3000دالر از بودجه قنسلگری را تحت نام میله نوروزی دستبرد نمود ومصرف آنرا تحت همین نام انجام داد ولی ازین پول برای مشایعت پسر وعروسش که از آمریکا به کا نادا عازم شدند,استفاده کرد.این انسان نهایت غارتگر,بیسواد وبد اخلاق است .با زیر دستان خویش مانند فرعون برخورد مینماید وبا مراجعین مانند برده ها.انسان نهایت بی غرور,مرتجع وخائین است.مسلک وی چا پلوسی وبوت پاکی میباشد.

  repondre message

 • خم وطنان عزیر این ها دار و دسته های دزد های افعانستان هستند , شما فکر میکنید هر کس که خارج از کشور رفت
  ادم میشود اهنا احمال خودش را با خود میبرند دزد , دزد است چه امزیکا چه کانادا , در تورنتو کانادا همی ها روی قدرت اند

  repondre message

 • من از نو یسنده محترم تشکر مینمایم.واقعا چندی پیش در یک ختم قران شریف در تورنتو,شهروندان افغان مان گرد آمده بودند.از آغاز تا انجام محفل ,قصه ها وداستان های غیاث توخی هرسو می چرخید.هرکس داد ویلای داشت هرکس میگفت که در فلان کار از ایشان اینقدر پول وآنقدرپول خواسته است .در مجموع چهره که در میان جمیعت از وی ترسیم شد ,یک انسان نهایت فاسد,رشوه ستان ودزد بیرحم وبی حیا بود.مردم همه اظهار میداشتند ,که بلای بر سر شان نازل شده است وبا اشتهای سیری نا پذیر,پیوسته دست به غارت وچپاول مردم میزند.یک انسان وحشی وبد کرداربوده وقنسل گری را به خانه شخصی ومیدانگاه چپاول مبدل نموده است. از هر امضای خویش دالر مطالبه مینماید.

  repondre message

 • برادران عزیز !
  اگر بنا بر حرف همین جناب توخی وزیرخارجه دزد وغارتگر نباشد ,پس چگونه چنین انسان بد نام را با این سوابق بد در چنین جا مقررکرد.معلوم میشود که شخص وزیر درین چپاولگری ها شریک است .آقای توخی با جرئت اظهار میدارد که این پست را سر قلفی نموده است ووزیر شریک اش است.اگر نیست ,پس با همین بی اعتنای این آدم پیوسته چنین کاری را انجام داده خواهد توانست؟ دزد ودروغگوی معلوم میشود من یقین دارم اگر تا کنون جناب وزیر این دزد را نمی شناخت اکنون با خوانش این مقالات آنرا خواهد شناخت,اینکه وزیر چه میکند این یک آزمایش خوب برای دست داشتن وزیر درین دزدی ها میباشد!

  repondre message

 • با سلام .
  دزدی به کیسه بر گفت که ای موزیی گزنده / کارت نمی رود پیش با آستین ژنده
  خواهی اگر به هر جیب باشی تو رهبرنده / رنگین بکن جلت را چون یابوی دونده
  ازسالها قبل کارمند وزارت صحت عامه بودم . غریب بچه ی جل مرغ در شعبه نشرات صحی کارمند بود . به والله که مالک یک بایسکل نبود . این شخص در دوره حزبی ها به پاکستان مهاجر گردید و نزد پیر گیلانی مرید و دست پیر گرفت و از آن طریق با فامیل مجددی آشنایی یافت و نواسه مجددی را برای پسرش « سلیمان فاطمی » خواستگاری و بعداً عروسی و چپن وردار مجددی شد . شخصی دیگری به نام فیض محمد کاکل که او نیز یک نواسه دیگر مجددی را برای پسرش عقد نموده بود دست توأمیت دادند و در حکومت مجاهدین اولی به حیث وزیر و دومی به حیث معین در وازارت صحت عامه مقرر گردیدند . اینان از تدویر و تأسیس هر شفاخانه شخصی ، لابراتوار و مراکز تشخیصیه شخصی مبلغ یکصد هزار دالر رشوه حق الامتیاز اخذ می نمودند و آب از آب تکان نمی خورد و نه هیچ کسی چرأت داشت از آنان شکایت کند . از قرارداد های ادویه ووسایل و تجهیزات طبی مبالغ گزاف میلیون دالری از کمپانی های خارجی رشوه می گرفتند . پس از ده سال غارت و چپاول بلاخره وزیر بی سواد از فرط پرخوری به مرض قلبی دچار گردید و خودش را کنار کشید و توسط جناب مجددی همین اکنون به حیث سفیر افغانستان در کشور جاپان عز تقرر یافت . لاکن فیض محمد کاکل همچنان به دزدی خویش ادامه میدهد . میگه مربی داری ، مربا بخور . اون وزیر ( محمد امین فاطمی ) و این معینش روزانه ده بار در دفتر جا نماز پهن می کردند و ساعت ها به نماز میپرداختند . آمر دفتر به مراجعین میگفت : وزیر صاحب سری نماز است . معین صاحب نماز می خواند . حتی در اثنای جلسات رسمی فاطمی بلند میشد به نماز .
  : « لطفاً شما ادامه بدهید ، من به اجازه برادر ها چند رکعت ادای فرض نمایم » ... ای لعنت خدا بر این مسلمان نمایان دزد بی وجدان .
  از کدام یکی این دزدان بگویی ؟
  ماهی از سر گنده گردد نی زدم
  فتنه از عمامه خیزد نی ز خم

  repondre message

 • برادران عزیز ! همین غیاث توخی بنا بر اختلاس بزرگ از ریاست افغا ن کارت سبکدوش شد.در وزارت خارجه توسط یک باند ما فیا در رائس کبیر فراهی ,به حیث مدیرخدمات داخلی مقرر شد واز همان زمان به بعد کار اختلاس را دربیرون وداخل شروع کرد.زما نیکه رئیس اداری شد تبرش بیشتر دسته یافت وتنها از جمله پنج لک افغا نی ماکولات مامورین ما هانه سه لک آنرا دستبرد میزد.وی در خرید وفروش وکرایه یی جایداد های منابع خارجی افغانستان, سفارت خانه ها ,اقامت گاه های سفرا وقنسلگری ها نقش بسیار تاراجگرانه داشتالبته طی مدت تصدی خویش در وزارت خارجه .این همه دزدی ها همه در روز روشن اتفاق افتیده است .اگر دزدان کلان همدست وی نباشند ,این لچمرغ بیسواد کیست که دست به چنین دزدی کلان بزند ,ولاجرم از قنسلگری کا نادا,هم به حیث پناهگاه وهم به حیث گاو شیری اسفاده نماید؟؟؟/////.

  repondre message

 • هموطنان گرامی سلام بر شما
  من به حیث کارمند وزارت خارجه کشور,اولا از هموطنان شریف حوزه ونکور کا نادا که دستخوش رنج وعذاب از دست قنسل ما گردیده اند عذرخواهی مینمایم.نیات ما از گشایش این قنسل گری,انجام خد مت ورستگاری شهروندان عزیز ما بود.اینکه اینکار به مسیردیگری کشانیده میشود وبا لای حلقوم شهروندان مهاجر افغان مان در تحت خواست های آزمندانه گام گذاشته میشود,جدآ متئا سف هستیم.جناب وزیر صاحب از رویدادهای اخیر,آگاه گردیده است وعنقریب,تر تیباتی اتخاذ خواهد شد ,تا به قناعت دوستان ما پرداخته شده وسهولت های لازم ایجاد خواهدشد. در رو شنی اطلاعات حاصله قبلآ اسمای افرادی چون محترم غیاث توخی قبلآ در لست های تبدیلی این وزارت خانه گنجا نیده شده است وتدابیر کادری روی دست است ,که درروز های نزدیک در منصه اجرا قرار داده شده ودر روشنی این تغیرات ما خبری خوشی برای همو طنان عزیز ونکور خواهیم داشت.
  با احترام کارمند وزارت خارجه

  repondre message

  • جناب کارمند ناشناس وزارت خارجه،
   اگر این محترم توخی خر را از کنسولگری بکشید و جای دیگر مقرر کنید شما نیز مانند وزیر خارجه شریک جرم هستید. این توخی و توخیهای دیگر باید زندانی شوند و جواب گو باشند. از وزارت خارجه به وزارت داخله اوردن این فاسد تنها جای مشکل را بدل میکنند. اما مشکل باقی خواهد ماند. این را منطق افغانی گویند.

 • تا کنون نظریه پردازی های متعددواکثرآواقعبینانه نسبت به عملکرد های جناب غیاث توخی صورت گرفته است ,تا آنجا که من از جریان واقف هستم در نتیجه تداوم اختلاس های پیهم ورشوه ستانی های لجام گسیخته,لاجرم جناب اسپنتا آبروی خویش را نجات داد واین جنوروحشی(غیاث توخی ) را از مقام ریاست اداری وزارت خارجه سبکدوش نمود.غیاث توخی ,روز های انتظار را بسر میبرد که ستاره آن طلوع مجدد نمود وهمای بخت بو سیله زلمی رسول بر سرش پرواز داده شد.طوریکه حلقات نزدیک از قول آقای توخی حکایت مینمایند.این پست را در بدل دونیم لک دالرجمع واسطه ,از نزد آقای زلمی رسول خریداری نموده است .واینکه اکنون بی مها با جناب توخی با داس دوسره دالر دروی را در شهرونکورآغاز کرده است تحت وجیزه اینکه( مربی داری,مربا بخور) صورت میگیرد.حال باید زلمی رسول در برابر ملت پاسخگو باشد ,با این همه سر قلفی بازی های خویش.ومن یقین دارم که همو طنان ونکور مان این شهامت افغا نی را خواهند داشت تا بوسیله سنگ وچوپ ,به داد این خائن رسیدگی نموده وسرنوشت فنسل گری خویش را تعین واز چنگال بیدادگری نجات یابند.

  repondre message

 • من خود از جمله شهروندان شهر ونکور کا نادا هستم,هر چند خوشبختانه تاکنون وجودم از شلاق های رشوه خوری های جناب توخی زخم بر نداشته وهیچ کاری اصلآ نزد وی نداشته ام.اما دوستانم پسر کاکا ,خاله ورفقایم از دست وی در امان نبوده اند.سطح مطالبات وی نهایت بی اندازه ودیوانه وار میباشد وبا گیر نمودن ناخون افگار ومجبوریت مردم نهایت سو استفاده مینماید وکاری که به رشوت بیست -پنجاه دالر باید تمام شود همان کار کا ملآ قا نونی به 100ذالر ویا حتی بیشترتمام میشود.شخص توخی گفته میشود نهایت شاخ کبروانسان بد خور میباشد,با مردم نهایت برخورد تحقیر آمیز مینماید.به هر صورت ما مصمم هستیم تا مزه ونکور را برایش نشان دهیم.
  اسماعیل

  repondre message

 • در نبشته دو خانه با لاتر کدام دوستی غیاث توخی را خر خطاب نموده است که من را شدیدآ آزرده ساخته است .مقا یسه چنین انسان خون آشام که مانند "کنۀ " سگ دیوانه,به جان هموطنان مان چسپیده است وهرروز خون های شان را نوش مینماید ,با مقا یسه کردن وی با خر,کلان تحقیر به مقام خر است.خر حیوان بی آزار وکار آمد میباشد.خر خون خر را نمی خورد.خر انسان ها را آزار نمی دهد.خر مصیبت نمی آفریند.حتی مقایسه این انسان خون آشام با سگ ,قابل مقایسه نمی باشد.با یگانه حیوانی که قابل مقایسه میباشد کم وبیش خوک است که بی حیا وبی شرم ودیده درا میباشد.

  repondre message

 • تصویر واقعی غیاث توخی:
  تمام قرینه سازی ها در باره غیاث توخی در باره تمثال سازی های وی باخر,سگ وخوک ,با کرکتر چپاولگرانه ,مردار خوری ودون صفتی وی نا سازگار است .وی سرا پا یک انسان نهایت کثیف است.تنها میتوان وی را با (کرکس) ولاشخورمقا یسه نمود. اما برخی تفاوت ها در مقایسه با کرکس نیز وجود دارد :چرا که همیشه کرکسان ولاشخوران ,در بدن انسان های مرده وحیوانات مرده چسپیده اند وبا داخل ساختن منقار شان در بدن آنها غذای خود رابدست می آورند. اما این جنور(توخی ) در وجود موجودات زنده منقار خویش را داخل مینماید. کرکس قادر است تا معادل 25فیصد وزن خود را نوش جان نماید ,اما این انسان حریص ودیوانۀ ثروت میتواند 1000مرتبه بیشتراز وزن خویش, دالرنوش جان نماید.کرکس ها عادتا گوشت حیوانات وانسان های مرده را نوش جان مینماید ,اما این حیوان(غیاث توخی ) گوشت انسان های زنده را نوش جان مینماید.کرکس ها قادراند تا 6کیلومتراجساد را رد یابی نمایند ,اما این حیوان درنده (غیاث توخی) تا هزاران کیلومتر یعنی از فاصله افغانستان تا کانادا میتواند تا صید را رد یابی نموده وبه شکار هموطنان افغان خویش ,بپردازد.کرکس کثافات وگوشت های مردار را از جامعه دور مینماید .اما این حیوان (غیاث توخی )جامعه را آلوده وکثیف میسازد.دیگر اینکه کرکس سرطاس دارد که غیاث توخی نیز سرطاس دارد. کرکس زمانی که تهدید میشود بسوی دشمن خویش ,استفراغ خود را که دارائی مواد سمی است پرتاب مینماید ,اما این جنور(غیاث توخی )بسوی مراجعین خویش ومشتریان ناسازگارکه حقش را نمی پردازند,دو ودشنام وحرف های بوی ناک خود را پرتاب مینماید.کرکس حیوان بلند پرواز است اما این حیوان (غیاث توخی) نهایت پست, پست پرواز وبی غرور میباشد. دیگر اینکه کرکس همیشه گوشت میخورد ,اما این حیوان (توخی )هم گوشت انسان وهم دالر نوش جان مینماید.کرکس با همنوعان خویش برخورد نهایت صمیمانه دارد اما این جنور(توخی )با همنوعان خویش برخورد نهایت زشت ودشمنانه دارد. کرکس منقار قوی دارد اما این جنور(توخی ) چنگال قوی دارد. کرکس, پاهای کثیف خود را با ادرار خود پاک مینماید,اما این جنور(توخی )روی خویش را با ادرارمردم پاک مینماید..کرکس محیط خویش را پاک مینماید اما این جنورکثیف, محیط خویش (ونکور) را آلوده نموده است.
  با احترام صافی (بیولوژیست ) از شهرونکورکا نادا .

  repondre message

 • من یاد داشت های فوق را خواندم وتا آنجا که با اعمال اختلاس ورشوه ستانی های غیاث توخی در وزارت خارجه آشنا هستم ,همه جریا نات فوق صحت دارد .همین اکنون یکی از پسرانش که هنوز چوشک بدهان دارد, بنام قیس توخی در وزارت خارجه شعبه تشریفات کارمینماید که اصلآ سواد ندارد ویک بچۀ لاوبلی که اصلا با نورم های تشریفات ونورم های عادی دیپلوماتیک ومسایل عادی اجتماعی , آشنانیست .اما نمی دانم که مقامات , کدام نورم معین را برای این خانواده استخراج نموده است که زمینه های چپاولگری ودزدی را برای ایشان فراهم نموده است .
  کارمندوزارت خارجه

  repondre message

 • یگان عکس این خوک را میگذاشتید که مردم را جای دیگر با نام دیگر تازی ندهد. مقصد سوی المان نیایی توخی خان که خطرناک مشه برت.

  repondre message

 • هوشیارباش؛
  من از یا داداشت کارمند وزارت خارجه درفوق, فهمیدم که در نظر دارند, برای پوشا نیدن بوی این کثا فات غیاث توخی ,وی را ازکا نادا تبدیل نمایند.اما این تداوم فساد ونوع جنایت است ,باید موصوف در دادگاه ملت محاکمه شده ,تمامی دارائی های دزدی شده از نزدش حاصل وبه بیت المال سپرده شود.این یگانه اقدامیست که شهروندان شهرونکور بدان قناعت خواهد کرد.
  امید هرچه زود تر این تصمیم عملی شود,در غیرآن وزارت خارجه با عواقب غیر قابل پیشبینی وعبرت انگیزمواجه خواهدشد.

  repondre message

 • The Vancouver councillor mr Tokhy is the most corrupt man ever seen. Once upon I went at his office to sort out my marriage certificate .not only i was committed to pay the sum of the fee which was announced, but also I was asked to pay some extra money .I refused such as request and told them it was a bribe. my paper work was returned back violently , until the amount was paid .I always here such as .incident by my relative ,while they are going for some duty at that that department

  repondre message

 • بلی؛ دفتر کونسلی شهرونکور به به یک میدان بزکشی تبدیل شده است .هر مراجعینی که درین دفتر سرمیزند,در برابر چاپ اندازان قرار گرفته وتکه تکه پارچه پارچه شده وبه حالت کو ما به خانه برمیگردد.ما از گشایش این دفتر اکنون بیزار بوده واز مقا مات میخواهیم تا یا سگ های تعلیمی شان را مانند محترم توخی ازینجا دور نماید .یا درب قنسل گری را بسته نمایند.همان دوری سفارت کا نادا برای ما بهتر خواهد بود ,تا زحم زبان وتادیه پول سرسام آور ویا پرداخت احمق پولی برای عناصر فاسدوچپاولگر.
  با احترام مندوزی از شهر ونکورکا نادا

  repondre message

 • برادران؛
  این غیاث توخی هنوز چوچه بود که در وزارت مالیه در شعبه خدمات مشق وتمرین فساد مینمود.اکنون وی به شکل تمام عیار به یک مرغ کار آزمودۀ شکاری تبدیل شده است .رشوت واختلاص ,طوریکه در نو شته با لا بو سیله جناب آغاصاحب جناب سید جواد ,خاطر نشان شده است ,برای توخی به یک عمل نوع نصوار تبدیل شده است ,هر روزیکه وی رشوت نگیرد مثل که قطی نصوارخود را گم کرده باشد ودست به بد خویی میزند.در همین وزارت خارجه غیاث توخی بو سیله یک باند مثل آقای فراهی وعبدالرزاق یعقوب و محی الدین صاحبزاده که همکاران قبلی او در وزارت مالیه بودند,مقررگردیدوفر صت یافت تا با تمام بیشرمی دست به چپاول بزند.وی اکنون تلاش دارد تا جناب مارشال فهیم مسابقه داده وبر تعدار جایداد های خویش بیفزاید.
  حا لا درروشنی این همه اطلاعات درمی یابیم که واقعآ یک حرف جناب غیاث توخی راست است که این پُست را از جناب زلمی رسول وزیر خارجه به سر قلفی گرفته است ! ورنه چگونه این انسان فاسد پس از برکناری اش از ریاست اداری وزارت خارجه در زمان اسپنتا دوباره به حیث سر قنسل ونکور,در زمان زلمی رسول تقرر یافت؟کسیکه بخاطر اختلاس در ثا رنوالی معرفی شده بود.وبری بندی شدن ومحا کمه شدن حا لت انتظار را سرمیکشید؟

  repondre message

  • همكاران عزيز دبلوماتهاى وزارت امور خارجه دولت جمهورى أسلامى افغانستان اسلام عليكم ورحته الله وبركاة !
   خدمت شما اخلاص مندانه عرض است كه من نيز يكى از دبلوماتهاى سابقه وزارت خارجه هستم ومدت شش سال است كه بدون سر نوشت بسر مى برم وبا مراجعات مكرر خواستم كه وزير أفخم خارجه جلالتماب زلمى رسول را ملاقات كنم وبمجرد كه سكر تر شان نام مرا خد مت شان مى كيرد برايم جواب مى اورد كه بيك فرصت مناسب وزير صاحب شمارا ملاقات خواهد كرد كه ازين فرصت مناسب تقريبا دوسال وشش ماه مى كذرد ونمى دانم كه اين فرصت مناسب جى وقت ميسر خواهد شد ويا هم احتمال بعد از ختم ماموريت شان خواهد بود زيراجناب شان قبل از عز تقرر شان درين يست روابط حسنه را نيز با من داشت وعلت تغير موضع وكم لطفى شانرا در موردم عده از دوستان شخصى من وجناب وزير صاحب از حضور شان جويا كرديد كه اوشان سفارش يكى از بستكان خودم را كه روى عواملى ممكن با من ميانه دوستانه نداشته باشد از جناب ريس صاحب جمهور كه دلائل ان نيز بمن روشن نيست توجيع كرده است . كه با شعار اقاى كرزى كه بمراتب مى كويد مامور ما مصونيت قانونى ندارد اكر ريس جمهور ويا هم وزير ويا هم افراد زورمند اكرخواست مامورمقرر ويا هم بركنار مى كررد وبايد مامور را قانون بياورد وقانون ختم وظيفه اش كند كه منافات مطلق وعوام فريبانه دارد كه جناب وزير انراتمسك كرفته است كه جلالتاب رئس جمهور بمن سفارش كرده !است كه دوسيه اين دبلومات را براى مدت نامعلومى الا هدايت رئس جمهور به حالت تعليق قرار دهم واز صلاحيت من نيست واين وزير جر يت ندارد كه برايش عرض كند كه اين إرشاد والا شانى ات با اين شعار كه إيراد فرموده ايد وبا اصول قانون مأمورين دولت در تناقض وشكننده همه اصول وموازين اخلا قى وادارى است ميباشد تا با اين استدلال مامورحقوقش تلف نكردد وممكن مانند من بصد ها مامور حقوق تلف شده موجود باشد .واكنون كه موضوع سر قفلى أقاى توخى را درين سايت را شنيدم خيلى شوكه شدم كه ازجناب وزير صاحب از ناممكنات است كه جنين جرئت كند واز كسى رشوت بكيردوانرا در جاى مقرر كند واكر متهم به محافظه كارى وكم جرئتى ومصلحت أنديشى كه همه از ضعف مديريت وى است كه نمى تواند طور مستقل با جرئت أخلاقى كه قانون برايش صلاحيت داده است اقدام كند ودر برابر مامور زير دست خود أقدام مسولانه كند كه جاى ترديد نيست واو داراى جنين خبط وبى كفايتى ادارى است .تا جاى كه با من صورت كر فته است .قبول دارم ويك حقيقت تاريخى خواهد بود كه هر مامور در خاطرات زندكى شان انرا ذكر خواهد كرد.كه من نيز منحيث يك خاطره تلخ درج ياد داشتهايم نموده ام .ولى در مورد سر قفلى ورشوت با وجود ضررى راكه بمن وارد اورده است طرفدار اين اتهام نيستم زيرا رشوت خوردن وسر قفلى كرفتن از جانب او با جنين كركتر غير عملى است وحتى يك دروغ شاخدار نيز است ورشوت خوران وغارتكران را همه مى شناسند جهره هاى نا اشنا هم نيستند .وكامنت كذاران محترم بايدجيزى را بنويسند كه با منطق وشرائط مسلط موجود نظام سياسى كشور مطابقت داشته باشد ومورد قبول باشد .كه از زبان بد كويان أمان مى خواهم . با احترامات فائقه كارمند اسبق ) 

  • سلام بر همه کامنت گذا ران گرامی؛
   درخصوص سرقلفی مقام قنسلی ونکورکا نادا که از سوی غیاث توخی برای مشتری اش ,ادعا شده است ,که گویا فلان مبلغ را برای وزیر خارجه جناب زلمی رسول پرداخته است واینجا مقرر شده است ,پا رادوکس های بمیان می آید .من با برخی نظریان محترم کارمند در حال انتظار وزارت خارجه دربا لا موافقم که ممکن است جناب زلمی رسول این پول را نگرفته باشد واز سوی غیاث توخی این ادعا بخاطری صورت گرفته است که سهمیه رشوت خود را با لا ببرد.اما اطلاعات میرساند که غیاث توخی از فرط رشوت واختلاس سرسام آور در واپسن دورۀ آقای اسپنتا وزیر اسبق خارجه از مقام ریاست اداری وزارت خارجه سبکدوش شد ,پس چگونه در زمان آقای زلمی رسول وزیر خارجه فعلی به حیث سر قنسل ونکور تقرر یافت؟ این سوال را کسی که جوابش را میداند فقط شخص محترم زلمی رسول وزیر خارجۀ فعلیست
   والسلام

 • دوستان جنرال قونسلی ونکوور بشنوید که تبدیل به دفتر صدور ویزه برای افغانهای که 20 تا 30 هزار دالر می پردازند شده است .
  چند روز قبل در اوتاوا یکی از دوستان کابلی ام را دیدم که تازه به کانادا امده بود بعداز احوال پرسی ایشان را به خانه مجردی ام دعوت نموده ازش پرسیدم که چیگونه خود را به کانادا رسانیده است وقتی راز امدن اش را شنیدم نزدیک بود دیوانه شوم (یعنی آقای غیاث توخی در بدل 20 هزار دالر این دوست کابلی ام را منحیث برادر خود به کانادا دعوت نموده است )

  repondre message

 • چهرۀ ضد ملی
  من یا د داشت های با لا را همه خواندم ,واقعا منصفانه در باره محترم غیاث توخی قضاوت شده است ,چیزیکه در دیگ بود در کاسه برآمد.اما یک چیز در قسمت تحتانی دیگ باقی ماند,وآن عبارت ازینست که تا آمدن این نکبت ,مردمان ونکور مثل برادران از یک دیاردر فضای صلح وبرادری ووحدت ملی زندگی داشتند.اما از ما نیکه این نجس ,درین جا گام گذاشته است ,دست به ما جرا های قومی وزبانی زده وسرا پا منحیث یک فاشیست ونژاد پرست ,تلاش مینماید تا ما جرا های قومی را در ونکور کا نادا شیوع دهد.این انسان نهایت آتش افروزومتعصب است .دل ودرون وی مملو از نضاد ونژاد پرستیست.مردم از تداوم ما موریت وبرهم زنی مناسبات دوستانه بین القومی شان نگران اند.

  repondre message

  • أقاى قادرى شما مردم جرا اينقدر استعمال شونده باشئد كه به شيطنت يك ادم بى هويت مانند توخى استعمال شده ارزش هاى ملى وزندكى نيك خود را با وطنداران تان خراب بسازيد واين نقض در وجود خود شما است كه هر بى سرو يائى مارا بدول أحماقت خود برقصانند ومن اكر جاى تان مى بودم اين مكروب را توسط بكس از خانه ملت كه شايستكى نمايندكى انرا او ندارد بدرش كرده دكونش جوب زده نامش را كشمش مى كذاشتم واكنون نيز دير نيست به زور وتوسط شكايت نامه دسته جمعى تان اورا رخصت كنيد اكر بمن ضرورت داريد من با يك قطعه تكت در ين كار شمارا همكارى مى كنم (امير محمد ) 

 • جناب قادری صاحب را سلام باد!
  دوست عزیزم شما از روحیه همبستگی مردمان ونکور کا نادا ستایش نمودید ,واز اعمال تفرقه افگنانه غیاث توخی شکایت کردید .من حرف محترم امیر محمد خان را تائید مینمایم که سزای قروت آب گرم است .فقط میشود تاطور دسته جمعی به ضرب مشت و لگد در صورت که وزارت خارجه تعلل نشان دهد,به داد, این بیداد گر برسید ووحدت ملی تان را حفظ نماییند .شما باید از تجارب مردمان شریف وباغرور غزنی ,جلال آباد,هلمندولوگر,که اخیرآ روی طا لبان را سیاه کردند وازده وقریه خویش راندند,آیاشما یک انسان رشوت خور وخاین را نمیتوانید تا از میان دفتر قنسل گری ونکور کانادا بیرون نماییند؟ البته زریعۀ مشت ولگد که در تاریخ نام خود را جاویدانه سازید؟؟؟؟؟؟؟؟

  repondre message

 • خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان, تا سيه روى شود هر كه دروغش باشد.
  من هم نظریات محترم کارمند سابق وزارت خارجه را خواندم وهم نظریات محترم وطنوال را.اینجا موضوع قیام مردمان یک شهر یعنی شهرونکور علیه سر قنسل آن جناب غیاث توخی از یکسوواز سوی دیگرادعای غیاث توخی مبنی بر سرقلفی شدن این مفام از سوی وزیر خارجه یعنی محترم زلمی رسول مطرح است . اگر واقعآوزیر خارجه درین قضیه دست ندارد پس باید واکنش اش در برابر غیاث توخی وخواست های برحق مردمان ونکور بسیار شدید وآنی وفوری باشد در غیر آن معلوم خواهد شد که در زیر کاسه نیم کاسه وجود داشته وادعای توخی برای سرقلفی دادن برای وزیر فعلی صحت دارد.یقینآ جناب وزیر از مجموع جریانات واین کامنت ها که در جهان نشرمیگردد واهمیت بسزائی برای وزارت خارجه دارد بیخبر نیست .ما باید منتظر عکس العمل جناب وزیر صاحب باشیم.
  ومن برای کارمند در حال انتظار وزارت خارجه که شش سال را به حالت انتظار سپری نموده است همینقدر میگویم که محترما! هرگاه شما هم خدا نا خواسته درین گنداب خود را مثل توخی پرتاب مینمودید ,بیکار نمی ماندید ومن یقین کامل دارم که از جمله افراد نجیب زاده وشریف هستید وترجیح میدهید که باقی عمرتان را مثل همیشه پاک وباغرور سپری نمایند.آنچه که آقای غیاث توخی بدست آورده است جئز بخشی از جیقه یی چرکین دنیا ,شرم وننگ ابدی چیزی دیگی نیست که هزا ران لعنت نثارش باد با این بیوگرافی ننگین وخجالت آور.
  باید علاوه نمود که هنوز هستند کسانی در وزارت خارجه که با وجدان های سالم برای ملت اش خدمت مینمایند اما افسوس اگر این مکتب واین ملا بود ,حال طفلان را خراب میبینم وطول دوران ایشان را کوتاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  با احترام حبیب زی

  repondre message

 • مردم ونکوور میتوانند شروع مبارزه با فساد، بر علیه این حکومت فاسد، در خارج از افغانستان را رقم باشند.

  repondre message

 • ترجیح روابط بر ضوابط در وزارت خارجه؛
  در حیرتم که چگونه برخی از دیپلوماتان واقعآ کارشناس ,مجرب وکار آزموده که تعداد شان کم نیست ,درگوشه های کشور وبیرون از آن از دید حا کمان بازمانده اند ودر عوض ایشان دیپلوماتان ما شینکی, بیسواد رشوت خور واختلاس گرومعامله گروخائین مثل داوود زی نوکرپاکستان وغیاث توخی دزد سرگردنه ,به چنین مقامات تقررمی یابند.این هم نتایج کارچرخش دیپلوماسی فلج شده وزارت خارجه.

  repondre message

 • همو طنان گرامی !
  از کامنت های دو ستانه وغمشریکانه همه شما سپاس ,اما بیاد داشته باشید که مردمان باغرور وباشرف ونکور با روحیه وحدت وهمبستگی ملی ,الگوی جدیدی خواهد بود برای آغاز مبارزه قاطع علیه عناصر فاسد چون غیاث توخی درین شهر.درروز های نزدیک ما به جهانیان نشان خواهیم داد که چگونه با فساد مبارزه خواهد نمود؟؟؟ امید این الگو نسخۀ جدید برای آنانی باشد که تلاش دارند خودرا از قید اسارت وبردگی آزاد نموده وبرای دزدان باج نپردازند.
  با احترام اجمل از شهرونکور

  repondre message

 • با خطاب با هموطنان شهرونکورکا نادا ,اذعان میداریم ,که آنچه از سوی قنسل ما آقای غیاث توخی رخ داده است,اعمال مختص بفرد ومبین سجایای شخصی وی بوده نه نیابت از پالیسیهای انساندوستانه وزارت خارجه. واقعات پیرامون عملکرد های قنسل ما,جناب توخی ,در ونکور,وزارت خارجه را با یک بازنگری ملزم نموده است وما دراشتباهات کادری وگزینشی خویش در خصوص تقرروی ملتفت شده وازمردمان شریف ونکوردرین راستا عذر خواهی مینماییم .اطلاعات حاصله حاکیست که شهروندان عزیز ونکور درنظر دارند تا گره دست را بدندان باز نموده وبا استفاده از فرصت های پیش آمده ,خود سرنوشت دفتر قنسلی را معین نماییند,که این رویکرد بدون شک سیمای دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بیش ازپیش صدمه خواهد زد.هموطنان گرامی !شما درک مینماییند که پروسه تغییرات وتبدلات دیپلومات ها دروزارت خارجه بلنسبه یک پروسه طولانی تروپیچیده تر میباشد,لذا امید فرصت داده شود تا وزارت خارجه موضوع تبدیلی ,تحقیق وحتی محاکمۀ کارمند خویش یعنی جناب غیاث توخی را ,هرچه زود تردر یک روندمعمول پیریزی نموده وبه خواست های مشروع وبر حق شما همو طنان گرامی پاسخ گوید.
  با احترام کارمند وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

  repondre message

  • كارمند محترم وزارت امور خارجه را احترام تقديم است !
   از نوشته ات معلوم است كه كارمند بى صلاحيت وزارت هم نيستئد وشخص نزديك به جناب زلمى رسول ميباشيد خوب است كه شما رادرين كامنت كذارى فريبنده يافتم خوب توجه كنيد :عامل خشونت ها وانقلابات وجنك هاى طويل مدت بى عدالتى است واين زمانى به اوج خود مى رسد كه ملت از شعار هاى فريبنده وكذابى دولتمردان فاسد ودزدش خسته شده باشد در حاليكه اين بى عدالتى ها در كشورى ما تحت ذعامت قلابى كر زى بى داد مى كند وهر روز ملت شاهد وضع يوم البدتر است وشما خوب ميدانيد كه بهار عرب از يك واكنش سبزى فروش تونسى الهام كرفت وسر نوشت مليونها عرب ستم ديده را از زير يوغ استبداد امرأى يوشالى ورشوت خورش نجات داد وامروز همه به طرف مردم سالارى بطور استوار كام مى كزارند وذعيم خدمت كار خودرا بر اساس اراده خود بر مى كزينند واين حركت در وجود افغانان مهاجر ونكور اغاز كار است كه مردم مهاجر افغان در سراسر جهان اين واكنش مثبت وخيزش منطقى ملت كه سر اغاز انقلاب مدرن است اغاز نموده اند وازطريق اين صندوقجه با هنر ومحير الحقول ساخته دست بشر به اطلاع همه در اقصى دنيا رسانيده اند وزود است كه شاهد عكس العمل غير قابل مهار نخست در دروازه هاى وزارت خارجه براى محاكمه صحرائى علنى حميد صديق وعبد إلهى حيدر وخود جناب وزير خواهيد بود كه هر فاسد مانند موش ها غارى را به مليون خواهيد خريد واكر از بى تفاوتى در برابر سر نوشت صد ها دبلومات حقوق تلف شده باز نكرى منطقى وياسخكو نباشيد ودروازه هاى بسته اين وزير بى كفايت اقا بلى كو توسط معترضين خشم كين كشوده واين حركت خود جوش غير قابل مهار دروازه هر فاسد دزد راكه دولت با انها شريك جرم اند دق الباب كرده وفاسدين را ملت خودش جزا مى دهد وشما نيز با اين ترفند هاى تنظيم شده نمى توانيد جلوى قيام مردم عقده مند كه شاهد حكومت يك قشر خاص كه طور تسلسل ودوامدار از كر سى وزارت به سفارت وازيك سفارت به سفارت ديكر ديسانت مى كردند ويك والى فاسد به ولايت ديكر ارتقا دادهومى شود وعده ديكر به سالها انتظار اين خايئن است ونيز هست وبود ملت را با جند معامله كر فاسد ديكر بنام سران اقوام مانند بلاى بى يناهى بلعيدند وامروز مردم شاهد قصر ها وشهرك هاى اين دزدان جراغ بدست در داخل كشور وبيرون كشور اند واين قصر هاى دوبى ولندن را مرم سر سبيل فرزندان فاسد شان خواهند كرد واين ملت را انقدر كوسفندى هم فكر نكنيد كه تازه كار اغاز شده وانتظار اجرا ات عوامفريبانه شمارا نمى كشند ودر هر جاى كه بستكان ودلبندان اين معامله كران باشد انتظار أقدام مردم كه لذت ازادى ومبارزات سياسى وزور مردم وارزش مندى مردم را ديده اند وازين وسيله برهان شان عليه دولت فاسد ومخصوص اين وزارت مغرور در برابر سر نوشت انسانها استفاده خواهد كرد (امير محمد ) 

 • Hi
  Thanks to the official of Afghanistan Foreign Ministry, there is not more tolerance about your corrupt councillor .as soon as possible remove him from here and take
  . him to the prison as best example to the others

  repondre message

 • کارمند محترم وزارت خارجه!
  ما تو ضیحات شما را شنیدیم ,به حلوا گفتن دهن شرین نمی شود ,هرچه زود تر منتظربرخورد قاطع شما در باره این انسان فاسد وچپاولگر مثل غیاث توخی هستیم.آنا نیکه موفق شدند تا در کشوری مثل افغانستان سر نوشت والی های فاسد مثل بغلان وجوزجان را تعین نمایند ,باید بیاد داشته باشند که اینجا کانادا است ,سالها قبل نظام بردگی پایان یافته ودموکراسی سرنوشت بشریت را معین میسازد.سعی نکنید تا در برابر تظاهرات وخشم مردم این برنامه تحقق یابد .شماخود این گره را با دست بازنماییند.
  با احترام انجینرحلیم شهروند ونکور

  repondre message

  • جناب كارمند وزارت خارجه !
   من ميدانم كه اين نبشته را به هدايت زلمى رسول شما از دفترش ترتيب داده ايد در سراسر سفارت خانه ها در كزينش دبلوماتهاى در اشتباه وخوش باورى محض قرار داريد بر شمار سفراى محمد زائى روز بروز افزوده مى شود واز ساير مليت ها كاسته مى شود وبصد ها سفير مجرب و كار فهم به اتهام ملى ومذهبى دوسيه شان بسته مى كردد وسياست هاى مستبدانه خاندان نادر خان كه در وزارت خارجه ودفاع غير از يشتون ومحمد زائى كسى ديكر لياقت وشايستكى كار را ندارد يكى يى ديكر بطور نرم وسأزمان يافته در حالت تحقق است ملت بى خبر ونادان نيز نيست كه از حركات مزورانه زلمى رسول أكاه نباشند در كشور هائكه زنجير هاى برده كى وطبقاتى را سالها قبل درهم كوبيده اند اكر بخود نيائيد وازين اعمال تبعيض كرانه درين عصر خود دارى نكنيد به وجدان أفغانيت ما سوكند است كه اين حركت را در سراسر كشور ها عليه اعمال سياه كار شما براه مى أندازيم وحركت دوستان ونكور را الكو ونمونه قرار داده بايك حركت سراسرى طومار استبداد شما را درهم خواهيم ييجاند وبيرقهاى دولت فاسد را يائين والى تصميم بجا دروازه هارا مسدود ومسؤليت امنيتى انرا داوطلبانه خود ما بعهده مى كيريم وما خواهان بركنارى زلمى رسول حميد صديق أشيز وعبدالهى حيدر دزد هستيم در صورت بازنكرى نكردن كوش بطرف سفارت خانه ها در بيرون باشئد واين حركت ما نا شى از انست كه دولت فاسد درمبارزه خود عليه فساد ادارى كه خودش عامل انست ناكام است وجامعه جهانى را در شعار هاى فريبنده أش فريب مى دهد وما خود دست به تصفيه زده وجهانيان را از نيات زشت شما مطلع مى كنيم ، ومردم ازاده افغان در برابر اين دولت نا كاراز داخل بحركت امده از بهار عرب الكو كرفته با دزدان وفاسدين محاسبه قهر أميز مى نمايد :ودرين اقدام خدا يسندانه كه عدالت وبرابرى را شعار خود قرار داده به لياقت كرائى وأهليت كرائى ارج مى نهيم واز رشوت وهر نوع اعمال ضد بشرى نفرت داريم صفا وصداقت وأفغانستان أزاد ودموكراتيك واقعى شعار ما است .با احترام .(فائق )

 • دوستان عزیز؛
  اقای حمید صدیق رئیس تشریفات از تاپۀ ریاست تشریفات در حالی که پدرش چپلک فروشی داشته و خودش در شهر مونش آلمان ترکاری فروشی مینمود و چند صبایی هم در هتل آقای ضیاءالله محمود آشپزی میکرد، فعلا به ملیونها دالر دست یافته و قصر پغمان و اماکن وزیر اکبرخان و ملکیتهای دبی و آمریکا را خریداری نموده است .من میدانم که این انسان در حا لیکه برنامه اخراج غیر قانونی من را از ریاست تشریفات , طرح کرده است توسط چوکره های خویش درقنسل گری ونکور علیه پدر من غیاث توخی,این سازمان دهی را شروع کرده است .اگر شما وزیر شناس هستید دیگران نیز از بیخ بته نبرآمده اند. و این فاسد متجاوز نوامیس مردم، با سرنوشت صدها انسان شریف وزارت امور خارجه بازی کرده و خواهد کرد و تحصیلاتش فقط و فقط صنف 11 یازده مکتب است.
  احمد قیس توخی ازریاست تشریفات

  repondre message

 • آب در گلون بچه زیر پا
  در کا منت با لا متوجه میشویم که آقای غیاث توخی که عنقریب در اعماق آب فرو خواهد رفت پسرخویش را بنام قیس توخی که در ریا ست تشریفات کارش تمام است,زیر پا گذاشته ومیخواهد با تحریف افکار مردم قصه را بسوی حمید صدیق ریس تشریفات بکشاند.جانم ما میدانیم که در وزارت خارجه یک باند بد نام حا کمیت مینماید وهمه بشمول پدرشما که نفر خدمت این باند است , صاحب مال ومنال فراوان شده واکنون نبرد بر سر مرداری بین خود شما آغاز شده است .تا جایکه من آگاهم چندین نفر از فا میل شما در وزارت خارجه وبیرون از آن بشمول خودت ,با همه بی شایستگی مقامات فرزندان مردم وجا یگاه بهترین فرزندان زیحق اینکشوررا اشغال نموده ایند.فقط شما در چاپلوسی وتملق ووزیر شناسی خون مردم را هرروز نوش جان مینماییند.
  رشاد

  repondre message

  • دوستان عزيز !افغانستان وطن مشرك تمام ساكنان اين كشور يشتونها تاجك ها ازبك ها هزاره ها عرب ها تركمن ها جار أ يماقها نورستانى ها اهل هنود وغيره ميباشد كه تمام ساكنان اين مرز وبوم مانند اعضاى يك خانواده در يك منزل نزد يدر ومادر حقوق مساوى دارند ولى دولتمردان افغانستان شرائط عينى وذهنى اين كشور را مانند زلمى رسول زمان هاشم خان صدر اعظم فكر مى كند در حاليكه اين ملت ملت زمان صدارت هاشم خان نيست جوى سياسى موجود كشور وتحولات جهار دهه انقلابات وتحولات اين كشور واتباع انرا از ريشه تغير داده است ولى زلمى رسول كودن به اين فكر است كه هر جى رئس جمهور جر سى برايش هدايت دهد مطابق ان در سر نوشت كادر ها وشخصيت هاى سياسى با نفوذ وطن تصميم احمقانه بكيرد وأنان را بى سر نوشت رها كند كه يس منظر اين غفلت خود را توام با كزينيش دبلوماتهاى مانند غياث توخى خوش باورانه خودش بوجود اورده است .بدون اينكه شرائط جامعه را درك كندو مردم به بيدارى كامل خود رسيده است وبا يك خبط خرابى هاى را بوجود مى اورد وبا لاخره خودش با نادانى وضع را مانند قونسلكرى وانكور بوجود مى اورد كه هر اقدام منفى عاملش خود زلمى رسول است وسيس رئس تشرئفات رشوت خورش حميد صديق ومعاون ادارى أش حيدر دزد كه همين أكنون دوسيه دزدى أش از مدرك ترميم ليفت سفارت يولند تصفيه نكرديده است واوفكر مى كند كه كسى انرا بر رسى نمى كند همه فراموش كرده است .ولى اين را بداند كه با تغير نظام اين دوسيه دوباره مورد أرز يأبى قراركرفته واو به تاوان ان مكلف است ودر قدم نخست عامل تمام بد بختى اين حميد نا صديق است كه خداوند لعنتش كند. (امير محمد ) 

 • مردمان ونکور از دست این دزدان مانند غیاث توخی لعنتی دزدبه ستوه آمده اند.ما برای مدت معینی انتظار عملکرد ووعده های وزارت خارجه را خواهیم کشید,درغییرآن حرکتی را آغاز خواهیم کرد تا ثبت دیوان تاریخ گردد.شاید این حرکت الگوی باشد که سرنوشت همه مفسدان ورشوت خوران ودزدان بیت المال رادر آینده مشخص ساخته والفبای مبارزه برای بر اندازی این قماشان بد نام باشد!

  repondre message

 • غیاث توخی وافغانکارت
  زما نیکه غیاث توخی درافغانکارت رئیس بود,با متشبسین خصوصی ارتباط داشت .زمانیکه اموال دولتی به کابل وارد میشد,البته اموا لیکه در بازار قیمت با لا داشت ,همه بسوی گدام های شخصی ره می یافت وپول غارت شده به جیب این انسان فاسد سرازیرمیشد.از سوی دیگر,هیئتی را موظف ساخته بود که قسمت زیاد از اموال وارده را به نام داغمه وشکسته ثبت میکرد وپول آنرا به جیب میزد.وی معادل ملیون ها دالر دولت را هنگام تصددی افغانکارت حیف ومیل کرد که تا کنون متئسفانه کسی درین وطن پرسانش را نکرد.
  اما نیارمامور سابق افغان کارت

  repondre message

 • توخی وونکورکا نادا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  باید غیاث توخی با دیگاه فکری که دارد کنسول پا کستان مقررمیشد ,نه از کشور متمدن مثل کانادا,هر روز که در دفتر وی سر میزدیم یا تعریف از گلبدین بود,یا از ملاعمرویا هم قصه سگ جنگی ,این انسان نهایت متعصب وبد بخت وبیسواد است .اصلا این آدم مرتجع وخاین ودزد باید به سمت اسلام آباد ویا کنسول پشاورمقرر میشد تا نزد باداران خود میرفت.

  repondre message

 • من در با لا خواندم که کنسول ونکورکا نادا بنام غیاث توخی ,در بدل 20-30هزار دالر قاچاقبری نموده وتحت نام اقارب خویش دعوت نامه ترتیب مینماید.اما مدت ها قبل وی پنج هزار دالر از یکی از دوستان پیشکی گرفت که برادرش را به کانا دا می آورد. وماه ها ازین جریان گذشت.بعد ازآن دونفردیگر که پسانتر پولهای خود را داده بودند به کا نادا رسیدند.وقتیکه دوستانم نزد مراجعه کردند که خیلی دیر است که مسافرشان نرسید ,دلیل چیست ؟وی گفت برادر کیس شما ردشده است .دوستم برایش گفت ,پس وقتیکه کیس ما رد شده است باید همان پول پیشکی را که پنج هزار دالر میشود مسترد نمائی.وی گفت که این پول مصرف شده است , دعوا با لا گرفت دوستم تحدید شد که در صورت اصرار زیاد به حیث تروریست ,به پولیس معرفی خواهد شد.بلا خره دوستم ترسیدو ازین دعواگذشت وپنج هزار دالر را از دست داد.

  repondre message

  • دوستان شكايت كننده ونكور كانادا !
   به فكر من باد وبخار شما در مورد غياث توخى برامد ورنه اين دولت راكه ببينيم سرا يا كنده شده است بخصوص محاكم به جنان با فساد الوده وغرق است كه هردوسيه ويا قباله معتبر را توسط رشوت اين قضات فاسد باطل كرده حق را باطل وناحق را حق مى سازند ومعيار نزد شان رشوت است وهزاران حق را اين جنايت كاران باطل كرده است واين اداره مبارزه با ارتعشا وفساد ادارى كه در راس شان داكتر لودين قرار دارد اكر مى خواهد كه جلوى اين بى عدالتى را بكيرد طبق نظر استاد سياف دوتن از قاضى رشوت خوررا براى عبرت ديكران به محظر عام بدار اويزان كند خصوصا قضات محاكم بغلان را كه ديكر فاسدين فساد نكند وبزركترين فاسد رشوت خور نعيمى ريس محكمه شهرى يلخمرى است كه سنك وجوب از رشوت او مطلع است قاضيان محاكم وكمركات وزارت ماليه عملا به جور مشغول اند.وبسيار خوب بود اكر اين حركت را شما از وانكور ادامه ميداديد وفكر كنم كه صداى شما خاموش شد وديكر ان كششى سابقه وجود ندارد (يكى ازدرد هاى اين بخش )

 • دوستان عزیز!
  طی چند روز اخیر پیام های متواتر از مقام وزارت خارجه افغانستان وسفارت افغانستان در کانا دادمواصلت نمود وایشان وعده سپردندکه با با این انسان فاسد, رشوه خور وقاچا قبر,یعنی جناب غیاث توخی عنقریب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت وشما آبروی دولت را بخرید وبرای ما مجال دهید تا به سر وقت این خائین برسیم ,لذا ما برای مدت کوتاه حالت انتظار را اختیار نموده وببینیم که اولیای امور چقدر صادق اند.البته ما مصمم هستیم تا مثل مرداری خر این جسم کثسف را به نیروی مردمی از داخل کنسول گری پرتاب نماییم .شما عنقریب این حرکت را به تماشا خواهی نشست.

  repondre message

  • مقصد طرفای ما روانش نکنن که باز مسولیت زندگی این آقا به گردن زلمی جان است. از آلمان

 • بزرگان ودوستان ونکور,من طی چند روز اخیر ضمن مکا لمات تلفونی با شما ,کرکتر واقعی دولت فاسد ومامورین فسادپییشه دولت را برای شما تشریح کردم.برادران !با لای این دولت وقول وقرار این دولت اعتبار نیست ,همین اکنون تندور داغ ومردمان ونکورهیجانی اند,شرایط عینی وذهنی برای قیام مردمی وجود دارد,بیاییند هرچه زود تر تصمیم اتخاذ نماییم تا بصورت عاجل به این بنبست پا یان داده ویک الگوی عالی را برای سایر هموطنان خویش فداکارانه ایجاد نموده وعناصر فاسد وخونخور چون غیاث توخی را از درون قنسل گری دورنموده از دولت تقاضا نماییم تا یک انسان شریف وپاک را درینجا مامورسازد.تعلل به نفع شما نیست واز دولت کا نادا نیز استمداد جوییند تا درین کار قنونی وپا یان بخشیدن به فساد ما را مساعدت نماید.
  خسرو از ونکور

  repondre message

 • اطلاعات میرساند که برنده غیاث توخی تیز تر شده است ,از روزیکه غیاث توخی درک نموده که آفتاب اش به نوک بام رسیده است ,اندازه وتناژ رشوت ومردار خوری خویش را دو چندان ساخته است .همین روز مورخ دهم سپتمبر چندین نفر را در دفتربرای کار های قانونی شان , لچ نموده وبا روحیه سرا سیمه ووحشی گرانه با مردم برخورد نموده وگفته است آب که از سر پرید چه یک قدم چه صد قدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  عظیم

  repondre message

 • این نمرود سر دل همه افتیده والله اگر درعمر خویش چنین انسان فاسد را دیده باشم ,امید هموطنان ونکورهر چه زود تر این غایله را حل وما را از شر این فاسد یعنی غیاث توخی نجات دهید.از دولت این توقع نیست.
  مراد علی

  repondre message

 • غیاث توخی غلام غلامان است.وی کچکول بر گردن آویزان کرده است وبه شکل نهایت ننگین وبیشرمانه اش دست به گدایی می زند.بعض اوقات حتی گفته میشود که برای دریافت رشوت , با تزرع وبعضی اوقات با غرش مثل پشک ,از مشتری پول دریافت مینماید.
  وحیدالله

  repondre message

  • دوستان عزيز مى كويند تا ابله در جهان است مفلس در نمى ماند . حال كيرم غياث توخى رشوت خور باشد ولى تو احمق جرا رشوت مى دهى ؟ زمانيكه از خودت رشوت خواست با مشتان كره كرده جنان بدهنش بكوب كه اصلا ديكر جرئت خواستن را نداشته باشد وهمين كه مى كويد من براي زلمى رسول سر قفلى داده ام اين كيش دروغ است ممكن براى حميد صديق سر قفلى بدهد وزلمى رسول با وجود همه كمبود وضعفي كه در اداره دارد وادم سخت بى جرئت است در ان يقين دارم ولى رشوت خور نيست بلكه معامله كر خر كوس است بى كفايت است كه رشوت وسو استفاده را همين حميد صديق وداكتر عبد إلهى حيدر دزد مى كند وبد نام او مى كردد (امير على )

 • شناختی که من از روند کار وزارت خارجه وباندیتیزم دارم غیاث توخی سگ زنجیری همان باند ما فیائی وزارت خارجه است واین انسان نهایت بوت پاک وچا پلوس ,برای همین باند مافیا چون حمید صدیق ,پول جمع میکند تا خود را بو سیله ایشان درین پست ها حفظ نماید.اگر زلمی رسول سر قلفی نگرفته باشد هم ,پس درین جنایت شریک است.من هم این گفته یی محترم امیرعلی خان را تایید مینمایم که بو سیله مشت دهن انسان خاین ودزد مثل غیاث توخی بد نام را باید کج نمود واز دفتر ودیوان به زمین پرتابش کرد.

  repondre message

 • طبق اطلا عات موثق ازچندی بدینسو,غیاث توخی از ترس اینکه مبادا با لای دفتر کنسلی ونکور قیام مردمی صورت گیرد مخفی شده است ,وطی این روز های اخیر حتی ارتبا طات تلفونی خویش را با همکاران مظنون خویش ,نیز قطع نموده است.

  repondre message

 • اطلا عات میرساند که مردمان ونکور از دست غیاث فاسد کا ملا به ستوه آمده وآماده میشوند برای یک راه پیمای بزرگ وتظاهرات در مقابل دفتر قنسلی وبیرون کردن وسیاه ساختن ““““””” روی غیاث توخی در برابرخلایق ,ایشان منتظر آخرین مهلت وزارت خارجه اند,که گفته اند این فاسد را عنقربیب دور نموده وبه محاکمه قانونی می سپارند.

  repondre message

 • با توجه به حوادث اخیر درونکور,وبا لاگرفتن آوازه مجا زات وتبدیلی غیاث توخی, چندی قبل یکی از دوستان مقدار پولی را که برای توخی داده بود تا برادر خویش را بو سیله غیاث توخی بطور قا چاقی تحت نام خسر بره توخی ,درکانادا بخواهد ,پول خویش را با رسوائی در مقا بل دفتر دوباره بدست آورد. اول آقای توخی تلاش کرد که این پول را زیر زند,اما پساز تهدیدات مجبور شد,تا بو سیله صدورچک ,پولش رامستردسازد.

  repondre message

 • یکی از اطلاعات حاصل از آنست که غیاث توخی با بکسی پر از دالر طور مخفیانه به کابل بر گشته است تا در باره سبکدوشی خویش از کنسول گری ونکور چاره جوید .

  repondre message

 • برادر گلم علمیار صاحب!
  حال چاره سبکدوشی غیاث قوخی وفاسد نزد مردمان ونکور کا نا داست ,نه وزارت خارجه.به امرخدا طی چند روز بعد دیگر آب این قنسول گری را این دزدفاسد نخواهد خورد,دل شما جمع باشد.ما عنقریب به دادش خواهیم رسید.دیگر برای ما آبروی مردم مطرخ خواهد بود نه آبروی وزارت خارجه دزدان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ( سید نجف)

  repondre message

 • MR TOKHY MUST BE REMOVED AS SOON AS POSSIBLE FROM Vancouver AS THE MOST CORRUPT MAN IN THE WORLD .HE SHOULD BE PUNISHED AND THE BRIBED MONEY SHOULD BE RETURNED TO THE PEOPLE

  repondre message

 • دوستان گرامی؛
  اطلاعات حا صله که از درون ارکان وزارت خارجه درزنموده مشعر است که حمید صدیق مبلغ 250000دالر را از غیاث توخی اخذ نموده بود تا وی را در ونکور به حیث قنسل وپسرش را بنام قیس توخی دردفتر تشریفات وزارت خارجه مقرر نماید.مبلغی که از نزد محترم توخی اخذ شده است,گویا که برای زلمی رسول وزیر محترم خارجه تحویل داده میشود.اما از قراین طور نتیجه گیری میشود که این مبلغ توسط حلقه ما فیا در راس حمید صدیق وداکتر عبد الحی ...به با لا جیب زده شده که زلمی رسول ازین ماجرا اخیرآ واقف شده ودر تلاش است تا با توجه به رسوای های اخیر درونکوروبر پایی قیام مردمی ,با یک تیر دو فاخته را شکار نموده ,هم برای مردمان ونکور پاسخ مثبت داده وانسان گندیده مثل غیاث توخی را از آنجا بر کنار نموده وهم برای تیم ما فیای وزارت خارجه جراغ قرمز نشان داده ودر یک عملیه واکنشی,غیاث توخی وپسرش را از وزارت خارجه دور پرتاب نماید. چون این پروسه اندکی زمانگیر است,عنقریب تحقق خواهد یافت.
  با احترام
  مامورگمنام وزارت خارجه

  repondre message

  • دوستان عزيز وزارت امور خارجه !
   اكر اين جريانات درست باشد كه حميد صديق رئس تشريفات وزارت خارجه 250000دالر امريكايئ را از غياث توخى به منظور تقرر وى به ونكور كرفته باشد واين مبلغ را از يك نفر تنها حميد صديق كرفته نمى تواند ودرين معامله شيادى معين ادارى وشخص زلمى رسول وزير امور خارجه زيدخل است ويس ثابت است كه انعده كارمندان وزارت كه از سالها بدينطرف بى سر نوشت اند ووزير خارجه انان را به فرصت مناسب وعده دروغ داده به ملاقات نمى يذيرد موضوع ندادن رشوت است .واين اقايون زلمى رسول وحميد صديق متيقين باشند كه نه تنها از ين كارمندان رشوت كرفته نمى توانيد وبلكه رشوتهاى كر فته شده را مجبور خواهيد بود كه استفراغ كنيد وان روز را محاسبه نيز كنيد كه امدنى است .ويس حركت مردم مهاجر ونكور منحيث سر اغاز قيام ملى با شما فاسدين رشوت خوار است .كه در سرائر دنيا دربين مهاجران افغان قابل تقدير وحمايت بى دريغ است كه اين اميدوارهستم الكوي باشد براى مبارزه قاطع وبى امان عليه دولت فاسد كر زى وتيم مافيائى او . كه براى ملت در داخل كشور نيز يك تشكل خود جوش والهام بخش است كه با عوامل رشوت وفسادكسترده خود مردم دست بكار شده ومانند بهار عرب كه از يك سبزى فروش تونيسى الهام مى كيرد وسر نوشت جهان عرب را رقم زد ومردم را صاحب اراده خودش براى تعين تعين سر نوشت سياسى شان كرد واين حركت مهاجران محترم ونكور مانند طلا يه داران افتخارات نياكان غازى شان در جهت نجات وطن از دست مافيائى ثروت وقدرت جون ابو مسلم خراسانى وغازى وزير محمد اكبر خان واعلحظرت أمان الله شاه علم يرور و ازادى دوست است .كه من اين حركت را يشتيبانى كرده واز تمام كسانيكه دل شان بخاطر اين وطن كه خانه مشترك همه ما است مى تيد تقاضا دارم كه اين جنبش را حمايت كرده تا زنكى خطرى باشد به غاصبين مال وثروت كشور كه مغرورانه به بلعيدن خون اين ملت حيوان صفت نشخوار مى كند وتا باشد كه اين دغل بأزان سيا رو بيدار كردند كه اين ملت وكشور مردمان قاطع ويا كبازانى دارند كه با مشت هاى يولادين فرق اين عفريت هاى ثروت وفساد را شكستانده جهره شانرا رنكين مى كند وجهره نجيس ونا ياك شانرا بملت افشا مى سازد واز خداوند بزرك التجأ دارم كه اين حركت خدا يسندانه دوستان ونكور مارا به قوام برساند .با احترام (امير محمد )

 • مامور صاحب وزارت خارجه!!!!!
  این انسان قصاب پیشه وبیرحم کیست که امروز دروجود چها رنفر مهاجر آفت زدۀ وطن که ازجور روزگار,بیخانه شدند وبه کا نادا رفتند ,در همانجا هم از دست این گرگان درنده ووحشی وفرو مایه بی حیثیت مثل غیاث توخی در امان نیستند.نفرین بر این چوچه سگ,این انسان فاسد ورشوت خور,هزاران نفرین براو, تُف بر رویش .

  repondre message

 • وزیرخارجه مرغ بی آزار!
  وزیر خارجه ظاهرآ یک مرغک بی آزار است. یکی از مرغکها بنام مورچه خورک نهایت بی آزار است وی در شاخه های درخت خود را به حالت مرده زده وزبان خویش را از دهن بیرون مینمایدتا مورچه ها داخل زبان وی شده ویکباره در حلقوم وی داخل گردند.وزیر خارجه با چهره گک عاجزانه خویش,همین انسان های بدنام وفاسد مثل غیاث توخی را مامور ساخته تا گوشت مردم را در کام وزیر وشخص خودش داخل نماید. ورنه امروز جهان میداند که غیاث توخی یکی از فاسد ترین چهره های بشریت امروز است,که اکنون با یک چهره حیوانی ظاهر شده وبا کُل بی حیایئ دست به دزدی ,رشوت وچپاول میزند.وی چطور مجال می یابد تا دست به چنین کار نماید؟؟؟؟؟؟

  repondre message

 • سگ برادر شغال است .غیاث سگ زلمی رسول شغال .هردو دزد وغارتگر اند.وای بحال مردم

  repondre message

 • کدام فساد؟
  من کامنت های با لا را یکجا با دو مقالۀ که در لینک های فوق تحریر یافته است ,همه اش را بدقت مطالعه نموده واز آنجا یکه خود کارمند سابق وزارت خارجه میباشم وبا کرکترستیک غیاث خان توخی وسرگذشت وی در وزارت خارجه آشنائی دارم,همه را شفاف حقیقی وواقعبینانه یافتم ,با آنکه برخی از کارمندان محترم وزارت خارجه نیز درین بحث ها شریک گردیدند,اما یک حلقۀ گمشده از بحث ها ونظر ها کنارکشیده شده است وآن عبارت از(فساد اخلاقی) غیاث توخی میباشد,که با توجه با رسوم وعنعنات عالی کشور,واحترام حریم خانواده وسطح غرورملت مان ,نسبت به( فساد مالی) اولویت دارد .فکر کنم که هیچ ماموروزارت خارجه وجود ندارد که از فساد اخلاقی غیاث توخی وحلقه مربوط ,در زمان ریا ست اداری اش وبا سوئ استفاده از موقفش جهت تعرض به نوامیس ملی ,آگاه نباشد.از رسوای های سکرتربیچاره وی وقربانی کردن او,در پای هوس های جناب توخی ,همگان آگاهند.اگراربا بان قدرت خود را حامیان نوامیس ملی تلقی مینمایند.پس چگونه با این شغالان نامرد وناموس ستیز,مناسبات بر قرار ساخته ودرین وظایف,ایشانرا میگمارند؟ من منتظرهستم تا غیاث خان توخی این قیمت را بیپردازد,به هروسیله ممکن!
  والسلام
  مامور سابق وزارت خارجه

  repondre message

 • والله ,من نوشتۀ نریمان صاحب را خواندم,وبسیار دلچسپ یافتم. دلچسپی اش بخاطریست که این دیپلو مات پیره کی بدبخت ؛مسئول کنسلی افغا نستان درونکورکه توخی تخلص میکند,نام ونشان افغانستان را بخاک زده,شب های خود را در نایت کلپ های" ونکور" با مهرویان سپری میکند.برای این انسان, حیثیت وشرف وطنش دیگرهیچ ارزش ندارد.این انسان دایم الخمر,روز لا دالر ساعت تیری میکند وشب با شراب ومهرویان .

  repondre message

 • بهر صورت با توجه به سر گذشت غیاث توخی که حا لا میخوانیم ,حرکت شهروندان قهرمان ونکور کا نادا یک مثال زنده وتا بنده است ,امید این حرکت سرمشق خوب برای پایان فساد نظام کرزی در بیرون از مرزها باشد.امید اولیای امور درک نمایند که دیگر این لته های ملامت وتکه های حیظ ,برای مردمان آگاه جهان امروز قابل قبول نیستند.امید از صدور وتجارت این دانه های کثیف بپرهیزند.من حرکت شجاعانه مردمان ونکورکا نادا را ارج گذاشته ,وامید است تا با خط زرین با این مقاوت وبیرون ساختن این دزدان حرفوی ,نام خویش را در تاریخ کشور,ثبت نمایند.

  repondre message

 • مردمان مهاجر افغان مان درآسترلیا ,حرکت وقیام مردمان ونکور کانادا را برای پا یان فساد در آن شهر قدردانی نموده وهمبستگی خویش را با ایشان اعلان میدارند.

  repondre message

 • آخرین اطلاع از شهر ونکور کانادا حاکی ازآنست که کنسول پچول اش بنام غیاث توخی طی چند روز اخیر از ترس حمله مردم با لای دفتر,به کار خود نیامده است.درعین زمان از قول یکتن از مامورین دفتر کنسلی , گفته میشودکه مقام وزارت برایش گوشزد نموده که الا تعین سرنوشتش به دفترنرود. اما بنظر من خود مرده را قربانی حساب کردن غلط است .حق مردم بالیش باقیست ,خوب است تا رویش از طرف مردم سیاه شده از دفتر بیرون شود تا عبرت دیگران شود.

  repondre message

  • نظر برادر نيك يى قابل تائيد است كه مردم نكذارند يول هارا با خود انتقال دهد در صورتيكه اين كار نشود غياث توخى با بكس يور ميرود ويك سر قفلى دهنده ديكر به زلمى رسول وحميد صديق با بكس خالى به منظور يور كردن ان مى ايد كه درين صورت خوبست كه دست بكار شد زيرا اكر جنين نشود بكذاريد غياث بكس يور به وظيفه أش ادامه دهد كه نسبت به بكس خالى جهره اشنا است ودشمن شناخته شده بهتر است از دشمن نا شناس (.امير محمد )

 • این فاسد ,این رشوت خور , ، این شياد ، این بوقلمون ، این بوت پاک چاپلوس,، این پليد ، این کثافت ، این بی عزت ، این قاچاقبراین غیاث توخی ,آخر چیزی را بنام شرم وننگ وشرف وجدان وقار میشناسد ؟ آیا با لاتر از پول ,چیزی بنام انسان وانسانیت وآبرو وعزت نزد وی وجود دارد؟ این رسوای جهان ,در نهایت از جان این ملت ومردمان شریف ونکور چه میخواهد؟ میترسم که خود را به کسی به سر قلفی نسپارد بخاطر پول,که میگوید این مقام را از نزد وزیر جناب زلمی رسول به سر قلفی گرفته است ! .

  repondre message

 • برادر گرامی ,این آدم لچک که امروز قنسل ونکور است لا اقل دوبار,قرارگفته عزیزان,از کاردولت مثل کرزی نسبت اختلاس سبکدوش شده است , مثل اینکه از کلوخ آتش پرید وپس فکر کنید که کارروایی وی برای دزدی چقدر گستاخانه بود ؟اگر عزت میداشت پس چرا فنسل گری ونکور را به بازارخربوزه مبدل میکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  repondre message

 • the Vancouver councilor has been discredited.He hasn’t got any reputation and he cannot dear to face with the people in Vancouver any more .the Afghanistan foreign office mus be standing on it,s promise and dismiss him from Vancouver council as soon as possible otherwise the people themselves would do it

  repondre message

 • دو ستان گرامی,شهروندان شجاع وبا غرور ونکور کانادا سلام بر شما!
  حوادث اخیر ونکور وپایمردی های دلیر شما هموطنان گرامی ورد زبانها در شهر های امریکا شده است .شما مثال بینظیرمقا بله با فساد لجام گسیخته حکومت کرزی هسیتید.بیاد داشته باشید که پیروزی شما درین نبرد وبر چیدن گلیم فساد در شهر ونکور کانادا , ,بر جان نظام فساد پیشه کرزی وشرکاء زلزله بر پاخواهد نمود.هموطنان شریف شما در ایالات متحده امریکا ازین نبرد شما,قا طعانه حمایت نموده ودر صورت لجاجت وزارت خارجه وشکستن پیمانهای اخیر شان درخصوص برکناری ومحاکمه غیاث توخی ,ما آمادگی داریم تا همزمان با شما تظاهرات مشابه را به حمایت شما در ایا لات متحده امریکا براه انداخته ومشت واحد خویش را بدهن این نظام پوشالی وغرقه در فساد وارد نموده وکنسول خائین وفاسد ونکور را به جزای اعمالش گرفتار سازیم.ما منتظرحوادث باقی مانده وامید در روز های نزدیک ,این غایله به نفع عدالت خاتمه یافته وغیاث توخی به محاکمه ملی سپرده شود.
  با احترا مات فایقه
  سران ونمایندگان انجمن های افغانی در ایالات متحده آمریکا

  repondre message

 • “نمایندگان جامعه افغانان درونکورکانادا” از پیام های همبستگی هموطنان مقیم آسترلیا وایا لات متحده امریکا وسایر دوستان سراسر این کره خاکی ,ابراز شادمانی وسپاس نموده واطمینان میدهدکه شهروندان شهرونکور درین رستاخیز ,دنیای دیگری خواهد ساخت .ما باید ارزش های دموکرا تیک وجوهر اصلی حقوق بشرووجاهت جامعه مدنی ومدرن جهان امروز را به نمایش کشیده ودر برابر نظام فساد گستروعناصر فاسد این نظام وکنسول سارق ورشوه خواراو چون غیاث توخی ,الگوی نوینی را به ارمغان جسته ودرس مقاومت وپایداری را برای جامعۀ ستم زده افغانستان ومردمان مجروح آن به نمایش بگذاریم .خواست ما نهایت مشروع,انسانی وقانونی ودرنهایت ساده وبسیط بوده که عبارت از قطع فساد, رشوه ,اختلاس وقاچاق انسان بوده که بو سیله کنسل دولت یعنی غیاث توخی کرارآ وبطور مستمر ولجام گسیختۀ آن صورت میگیرد.ما خواهان محاکمه عادلانه وپایان ماموریت ضد انسانی وحیوان صفتانۀ غیاث توخی بوده که پیوسته خون هموطنان مان را نوش مینماید. شهروندان ونکور بیش از پیش درین عظم متعهد بوده وبا سپاس گذاری از همبستگی شما , منتظرعملکرد های سریع حکومت جناب کرزی ووزارت خارجۀ آن بوده ,درغیرآن با راه اندازی قیام ملی ومردمی ,لانه فساد را در شهرونکوردرهم کوفته وقنسل فاسد ورشوه ستان آنرا محاکمه تاریخی مینماییم.اینست عهدوپیمان مان!
  با تقدیم احترا مات فایقه
  نمایندگان جامعۀ افغانان شهرونکورکانادا

  repondre message

 • اخیرآ از قول یک تن از کارمندان قنسل ونکورکه نخواست نام اش فاش شود, از قصه هاوافسانه های جناب غیاث توخی حاکیست که مبلغ 250,000 سر قلفی وی برای آقای زلمی رسول وزیرخارجه در هنگام تقرر اش دردفترقنسلی ونکور ,بوسیله معین اداری موجود,وشخص حمید صدیق رئیس تشریفات, سازماندهی شده وبرای جناب زلمی رسول ,در دفترکارش این پول تحویل یافته است.لذا روی این انگیزه جناب غیاث توخی,میدان را برای خود باز یافته وبا حمایت این افراد,بی محابا ,برای تکمیل پشتارۀ بزرگ از قنسل گری کانادا آمادگی گرفت وبا داخل ساختن پنج انگشت بدهانش,این لقمه با خون آلوده گشت ,ازهمینروامروز این قیام در شهرونکور,داردمراحل پختگی خویش را تکمیل نموده ومواد حل ناشده از معده ومقعد غیاث توخی در فوران است.
  با احترام داکترشفیق

  repondre message

 • ونکوریان گرامی ,همت تان قابل قدر وستایش است.پیروز باشید,دوعای ملت بیچاره ودردمند افغان با شماست.
  واسع

  repondre message

 • درین روز ها یگانه خبر خوش ونسیم دل انگیز سیاسی,در افغانستان وماورائی آن ,همانا اعتراضات شدید وقیام مردمان ونکوربه حیث بدیل خوب برای پا یان رشوه وفساد است .دولت نخواست ونتوانست ,ملت خواست وخواهد توانست.پرده از رخسارمفسدین خون آشام وزارت خارجه چون زلمی رسول وچاکران دون صفت وفرومایه آن چون ,حمید صدیق وچکرۀ مزدوروکثافت کارآن غیاث توخی برداشته شد.جایکه سالها از نظر خلایق پنهان مانده بود,حا لا در برابر انوار"ونکور"کانادا بیشتر افشا شده است وقصه ها وداستان های سر قلفی بازی حکومت وخرید انسان ها ,افشاء شده است.
  مرگ بر مفسدین ,اختلاسگران,دزدان ورشوت خوران !1
  معاشر

  repondre message

  • مردان بيداردل ونكور اسلام عليكم ورحمته الله !
   از حركت مثبت وإنسانى شما در برابر رشوت خوران واستفاده جويان حرفوى بى نمك مطلع شديم .برادران مهاجر شما در بريتانياى كبير اين حركت خدا يسندانه شمارا كه عليه فاسدين براه انداخته ايد با تمام إحساس وعمل انرا يشتيبانى كرده در صورت نيامدن تغيرات به منظور محاكمه فاسدين در راس زلمى رسول مار مولك كه اين وزارت را ملكيت شخصى رسول جاسوس يدرش دانسته است وفريب كارانى جون حميد صديق كه إمظاى باباى ملت را جهل كرد وملكيت هاى اورا بنام خود كرد واين بى حيا بى شرم طياره عامل كر زى را از المان به أجاره تاجران در برابر يول به كرايه داد واز مهرتشريفات وزارت با صدور ياسيورتهاى سياسى به تاجران مليون دالر را بدست اورد وقصرهاى در يغمان وكابل اعما وبه خريدارى قصر ها در دوبى وامريكا اقدام كرد واكنون از هر يست ديلوماتيك بنام زلمى رسول سر قفلى مى كيرد وكر زى با عزيزالله لودين ريس فاسد مبارزه با فساد ادارى خودرا به كوجه حسن جب زده كه درين فروش ومعامله خود كر زى ومحمود كرز ى شريك اند كه همه روزه به سفارش محمود اين سفرا وجنرال قونسلكرى ها بفروش مى رسد ورنه اين زلمى رسول به تنهائى خود جرئت كرفتن سر قفلى را ندارد وهم حميد صديق جرا محاكمه نمى شود؟بلكه او به كر زى ومحمود وزلمى رسول حق دهى مى كند وضرور است كه عليه اين حكومت غرق در فساد مردم بيا خيزند وعليه فساد وبى عدالتى مبارزه قاطع وفيصله كننده را مانند بهار عرب انجام دهند زيرا اين دولت اراده نابودى فساد را ندارد وجنانجه ما ديديم زاخيل وال دزد همين حالا نيز با صلاحيت مصروف امر ونهى در وزارت ماليه است واين دولت وكابينه همه در زدوبند غرق وبا مافياى جنايت ورشوت مصروف اند وبا ايجاد ادارات مبارزه با فساد عملا ترويج كننده فساد است ودوسيه هاى اعضاى كابينه در لوى سارنوالى جرا مورد مطالعه قرار نمى كيرد كه رشوت خوران صد دالارى را مزورانه به محبس انداخته ومليون دارى رشوت خور را أزاد كذاشته است واكنون ملت در كنار شما با هم صدائى با شما با مشت هاى كره كرده فاسدين را از سفارت خانه وقونسلكريها بيرون كرده دروازه هاى اين كانونهاى فسادرا به زور مسدود كرده وملت را عليه دزدان در سراسر دنيا دعوت به همكارى وقيام شريفانه مردمى مى نمايد تا وطن وخانه مشترك خودرا از شر اين عفريتهاى خونخوار نجات دهيم .ودرين راه خداوند بزرك را باخود داريم . با احترام دوستان مهاجر شما در انكلستان موفق وسر بلند باشئد .

 • صدای مهاجرین آلمان!!!
  ما مهاجرین کشور آلمان ,اخیرآ وقایع جامعه ونکور کانا دا را با دلگرمی تعقیب نموده وبا مباهات نسبت به تعهد وپایمردی جامعه ونکور کانادا ,همبستگی خلل ناپذیر خویش را با این جنبش ابراز داشته وامید واریم تا هموطنان جسورونکوربتواند پیشکسوتان نهضت ضد فساد رشوه واختلاسی باشند که تاروپود جامعه افغانی را ازکران تاکران درهم طنیده است. یقینآ حرکت شما در مسیر آزادی ورهایی به پیش رفته ویقین کامل داریم که این صاعقه تا روز های نزدیک دروازه وزارت خارجه دولت پوشالی ودرب قصر ریاست جمهوری ,نظام فساد سا لار کرزی را درهم خواهد کوفت.ما انتظار داریم تا عنقریب عناصر فساد پیشه وروباه صفت ولاشخورمثل غیاث توخی سرکردۀ دزدان دردفتر قنسلی ونکور به پنجه قانون ویا به دادگاه ملت سپرده شده وآنگاه تصویر رادمردان تاریخ از سر زمین کا نادا ازمیان ونکور از قلب مهاجرین افغان مان ,ثبت اوراق زرین تاریخ خواهدشد
  ما در حالیکه همبستگی خویش را با قیام شما برادران جسور ونکور ابراز داشته ,پیروزی شما را درین نبرد خواها نیم.
  نمایندگان انجمن های افغانی درآلمان

  repondre message

 • هموطنان عزیز درود به شما؛
  طی حوادث اخیر ما نیز به حیث بخشی از جامعه افغا نی, در نگرانی های اخیر مردم خود را شریک میدانیم.ما در آغاز گشایش این دفتر قنسلی ,مخالف فساد ورشوه گیری ,درین دفتر بودیم]امامتئسفانه برخی از کارمندان عزیز از طرف شخص توخی صاحب برای پرداخت پول ]نظر به مقام شان طور روزانه به حیث پول سهمیه شخص قونسل مجبورشدند,وبرخی کا ملآ مثل خودم به آن مخالفت نمودیم.ما کارمندان بصورت کُل درین فساد وگناه شریک نبوده وخداوند را شاهد می آوریم .حساب مان با شخص توخی صاحب جداست وبه ما ربطی ندارد تا پول سر قلفی وی را تکمیل نماییم .از همینرو مجموع صلاحیت های از قبیل ترتیب وثیقه ,پاسپورت,نکاه نامه...تحت نظر وامضای خودش صورت گرفته وتمات حق دهی در دفترکار خودش صورت می گیرد.روزی که وی خواست تا مبلغ 3000دالر را از وجهه قنسل گری تحت بر گزاری سال نو,بدست آورده واز پول متذکره , برای مخارج سفر پسر وعروسش از امریکا استفاده نماید ,ما به آن مخالفت کردیم که باخشم وتهدید وی گرفتار شدیم.منظور اینست که گوسفند از پا وبُزاز پای خود آویزان است >از مقا مات محترم وزارت خارجه انتظار برده میشودتا بخاطر کیک پو ستین را در ندهد.از سوی ما, با مردمان شریف افغان خویش در ونکورروابط برادرانه داشته وآنرا حفظ مینماییم. کسی را که حسابش پاک است ,از محاسبه چه باک است.
  با احترام
  نمایندگان دفتر قنسلی ونکور کانادا

  repondre message

 • برادران محترم کارمند دفترونکور.
  اگر شما با این فاسد یعنی غیاث توخی در رشوت گیری وقاچاقبری ودزدی , همدست نبوده ونیستید,پس باید هرچه عاجل با نمایندگان (انجمن جامعه افغا نان ونکور) ارتباط بر قرار نموده وبا این جنبش بپیوندید تا حساب خویش را از کتاب چهره بد نام قنسل تان جدا سازید! در غیر آن با حلوا گفتن دهن شرین نمیشود.مزدم خود در تعینات بعدی در ونکور,نقش خواهند داشت وپس از تحقیق نسبت به پاکی شما ,از شما حمایت خواهندکرد.
  انجمن جامعه افغا نان ونکورکا نادا

  repondre message

  • كار مندان دفتر قونسلى ونكور !
   در صورتيكه شما با اين فاسد همكار نيستيد جرا رايور جنايات وسو استفاده جوئى اورا با نام فروشى هاى او كه كفته است من اين كر سى را 250000 دالر امريكائى از زلمى رسول سر قفلى كرفته ام را جرا به وزارت خارجه اطلاع نداديد ؟ وجرا اواز اورا ثبت نكرديد؟ واكنون كه كار به اينجا كشيده است وشما دهن تا نرا ياك نموده خود را بيغرض كرفته ايد در حاليكه سرا ياى اين اركانهاى دولتى را در داخل وخارج فساد احاطه كرده است وحال هم دور نيست الى معلوم شدن وضع روابط خود را با معترضين تامين وبه موقع تعاطى اطلاعات كرده غياث توخى دزد را زير نظر بكيريد كه خود را از نظر غايئب نكند تا باشد كه با او تصفيه حساب صورت كيرد . (امير محمد ) 

 • ونکورآتش زیرخاکستر!
  تا آنجا که من با دوستان وهموطنان ونکورکا نادا ارتباط دایمی دارم,هر لحظه آتش نفرت وکینه علیه دولت وشخص قنسل ونکور در دل شان جا می یابد وهر لحظه منتظر یک جرقه کوچک هستند.این جرقه را تاخیر اجراءت وزارت خارجه لاجرم آماده خواهد کرد.اطلاعات حاصله از درون دفتر قنسلی حاکیست که دفتر قنسلی وشخص قنسل غیاث توخی که هنوز در حالت اختفا بسر میبرد,پیام های غلطی را به مرکز صادر نموده ووعده میدهند که گویا با مردم این مشکل را از طریقه مفاهمه حل خواهند کرد.در حا لیکه مردم سبکدوشی ومحا کمه غیاث توخی را مطالبه مینمایند,وهر لحظه آماده میشوند تا با لای دفترهجوم ببرند,اما درقدم اول به وعده های پیشین وزارت خارجه مبنی بر مجازات غیاث توخی دل بسته اند.یکی از افراد دفتر قنسلی اظهار نمود که شخص قنسل تلاش دارد تا مرکز را از وقایع جدید بی اطلاع گذاشته ودر یک عمل دروغین وفریبنده ,دل خوش نموده وبا لای آتش مردم آب پاش دهد,که در نهایت عواقب آن به ضرر شخص قنسل تبدیل شده ومردم با قیام خویش, سرنوشت دفتر قنسلی را تعین نموده وافتخار کمائی خواهند کرد. اطلاعات محرم میر ساند که حتی دفتر پولیس محل با قیام کنندگان بخاطر حجم فساد نظام کرزی واعصاب خرابی جهانی درین مورد توافق نموده است.
  رسا شهروند ونکور

  repondre message

 • من ترجیح میدهم که این قنسل ,خریده شدۀ دونیم لکی , این انسان فاسق وسالوس وبدکردار,که نام انسانیت وافغانیت رابرهم زده است ,بو سیله قیام مردمی برداشته شده تا درس عبرت برای دیگران شود.
  همدرد

  repondre message

 • مثال ونکور را باید توسعه بخشید تا گلیم فساد از میهن برچیده شود.زنده باد ونکورومردمان قهرمان آن

  repondre message

  • دوستان عزيز ونكور !
   قيام ازادىبخش شما كه نؤيد والهامى است براى يايان استبداد رشوه ستانى در كشورى كه بارها در محافل بين المللى وعده داده است كه فساد را نابود وحكومت دارى خوب بوجود مى أوريم ولى به ان عمل نكرده است وبا اعمال مزورانه خود حيثيت وعزت ملتى را نزدجهانيان زير سوال برده است كه تاريخ درخشان وغرور افرين دارد وبا هر خباثت واستعمار تا ياى جان به قوت إيمان و شهامت أفغانيت در برابر بزركترين ابر قدرت هاى جهان كه با مدرن ترين سلاح هاى رزمى مجهز بودند با دست خالى وبا تفنك هاى جقماقى وكارد هاى معمولى رز ميد وتاريخ سياست كشوريكه در قلمروش افتاب غروب نمى كرد رقم زد وازادى وحريت خودرا بدست اوردند وبيرق ازادكى را بر تارك زمان به اهتزاز در اوردند وبار ثانى با ابر قدرت روس درين عصر أتم جنان نبرد كرد كه كويا در هر برزن وكوه خانه اين كشور ازادى خواه رستم هاى زمانه وإرش هاى وجود دارد واكنون شما وارثان رستم وكاوه اهنكر با أقدام قلبى خود در قاره امريكا خود را تثبيت نموديد واين شهامت ودلير مردى خودرا بجهان به نمايش كذاشتيد كه افغان در هر نقطه دنيا كه باشد در برابر زلت مى ايستد وبه غولدوران وقلدوران زمانه اجازه نمى دهند كه با زور اراده فاسد خودرا بالاى ملت سر إفرازتحميل كند واين اواز شما زنك خطرى است كه حاكميت يوشالى وفاسد ييشه كر زى را يقين ببار اورده است كه عمر ان افتاب لب بام است وديكر نمى توان با خدعه وفريب بر سر اين ملت كلاه كذاشت زيرا ملت بيدار است وبا استفاده از فضاى دمو كراسى واقعى كشور هائكه سالها قبل برضد بردكى وبيعدالتى حكومت هاى مردم سالار عدالت خواه را بوجود اورده اند ومظاهرات وتظاهرات را از حقوق شهر وندان دانسته در قانونهاى اساسى شان تسجيل كرده اند واين اواز عدالت خواهى شما بر ضد اعمال رشوت وفساد لرزه بر أندام اين نابكاران فريب كارانداخته است ونكذاريد كه عده با وعده هاى دروغين بر احساسات ياك شما بازى كنند وشمارا از راه مقدس مقابله با فساد باز دارد ودرين مبارزه مقدس تمام افغانان متعهد وبا إيمان در سراسر جهان شمارا حمايت وهمزمان با شما در تمام نقاط جهان با بر يائى اعتراضات عليه فساد وقوم يرستى ويكه تازى حاكميت يك كروه تبهكار را براه خواهد انداخت وجهانيان را از اعمال فا شيستى فاشسيزم نو در كشور أكاه خواهد سأخت به شما موفقعت وسر افرازى ارزو داريم . اتحاديه هاى افغانا ن مقيم بريتانياى كبير 

 • بر طبق اطلاعات حاصله از دفتر قنسلی ونکور,طی چند روز اخیر غیاث توخی قنسل ونکور,برای افراد نزدیک خود ,پس از نومیدی از ابقای خویش در پُست قنسلی ,برای افراد نزدیک خویش هدایت داده است تا تمامی اسناد مالی را که پول های مربوط آن به خزاین شخصی سرازیر شده است ,تا حدی دست کاری وقسمت اعظم آنرا نابود نمایند.این خبر زمانی مواصلت مینماید ,که اعتراف جناب توخی مبنی بر پرداخت مبلغ دونیم لک دالر برای آقای زلمی رسول واخذ (سر قلفی ) مقام قنسلی ونکور,در وزارت خارجه ورد زبان ها شده وتا دفاتر پارلمان کشورسرایت نموده است واز سوی دیگر مقاومت سر سختانه وشجاعانه مردمان ونکور,عرصه را برای غیاث توخی بیش از پیشتنگ ساخته ووی آماده فرارمیباشد.
  با احترام
  انجینرمحیب

  repondre message

 • هموطنان ورزمندگان پرغرور ونکور کانادا را هزا ران سلام باد!
  حرکت جسورانه شما وتدارک قیام ملی در شهرونکورکانادا,همزمان با رشد قیام های آزادیبخش ملی علیه طالبان مزدورواربا بان پاکستانی شان دربرخی ولایات کشور مصادف است. این تحرکات نوید بخش سر آغازاستقرارتسلط مردمان دربند واسیردر پیکره جامعه ودولت بوده ومبین آنست تا افسار حاکمیت از دست حلقات بی کفایت وفاسد دولت بیرون شده ومردم سرنوشت ومقدرات سیا سی خویش را خود معین سازند.حرکت خلق های پرشور وپرغرور ونکور کانادا برای پایان بخشیدن به فساد جانکاه وبرچیدن محافل وعناصر فاسد وکثیف چون غیاث توخی ,صاعقه ایست که سیاره مارا درهم پیچانیده وحس حرکت وجنبش ملی ومردمی را در افکاروابتکارات خلاقانه انسان های وارسته پرورش میدهد.ما با آنکه همبستگی کامل خویش را درین نبرد ملی ,با شما برادران وطنپرست اعلام داشته از نظام جبار وفاسد کرزی ووزارت خارجه غرقه در فساد آن میخواهیم تا بطور هوشیا رانه به این بنبست خاتمه بخشیده وقنسل فاسد وخائن ونکور را هرچه زود تر به دادگاه ملی کشانیده ومسئولیت عواقب اعمال خیره سرانه خویش را درین قبال بدوش گیرند.
  بااحترام
  اتحادیه انجمن های افغانی کشور سویدن

  repondre message

 • چند حرف دو ستانه با جناب وزیر خارجه دولت افغانستان!
  تا آنجا که من ملاحظ مینمایم ,گرد باد وطوفان سیاسی که از شهرونکور کانادا آغاز یافته است ,قصر استور وزارت خارجه شما را به لرزه درآورده است.البته این طوفان نه طبیعی,بلکه از اعماق ستم ,تبعیض وفسادویرانگرانۀ را که شما وشرکاء جرمی تان چون غیاث توخی در درون جامعه , پرورش داده اید,برخاسته وآنروز دورنیست تا این حرکت انگیزه بخش بر چیدن تاج وتخت اولیای بی کفایت وفاسد امورشده وهمه تا راجگران ودزدان بیت المال را به دادگاه ملی سیردهد.شعار های خلقهای آزادی بخش ونکورنهایت واضح وآفتابی بوده وپرده از اعمال فساد کارانه وسر قلفی بازی های ننگین وشرم آورشما,پرده برداشته وشما را ملزم میسازدتا طور هوشمندانه با خواسته های برحق مردمان شریف ونکورگردن نهاده وبه آن احترام بگذارید.
  هرچه عاجل پرونده عنصر فاسد مثل غیاث توخی را به ثارنوالی معرفی داشته وموضوع ارتباط خویش با ادعای سرقلفی را واضح سازید.
  به پالیسی های قومی سازی جریان کادری وزارت حارجه پایان بخشیده از سیاست تبعیض ونژاد پرستی اجتناب واز ریزرف های تخصصی برای تقرر مقامات دیپلوماتیک استفاده معقول نمایند.
  با یک باز نگری عا قلانه ,دست به تصفیه کا دری سراسری زده ووزارت خارجه را در یک دید کارشناسانه ,از عناصرتصادفی ,فاسد وبیسوادوآنا نیکه تصدیق نامه های جعلی ترتیب داده ومفا مات عالی را با تادیه رشوت , چون غیاث توخی اشغال نموده وبرای شما شرم وننگ خریداری مینمایند ,پاک کاری نماییند....

  repondre message

 • قابل توجه پارلمان وریا ست مبارزه با فساد؛
  دو ستان عزیز!
  آنچه که درونکور میگذرد ,یک شعله یی برخاسته از قلوب مردم است مردمی که در زیر شلاق قنسل دولت ,به فغان آمده اند,ودارند در عرصه جهانی آبروی دولت کرزی را به چالش می کشانند .تا آنجا که من از عمق حوادث ونکور آگاهم ,زایش جدید وقیام نوین در راه است.این همه از درون انبار های فساد ورشوت مامورین وشخص قنسل غیاث توخی برخاسته است.این یک بستر وزمینه نوین است ,که توجه مسئولین را بسوی دریا های آرام فساد موج خیز دولت معطوف میسازد.اینجا سرنوشت سر شار عواید وچشمه زار های خارجی دولت مطرح بوده که پیوسته غارت وبر باد میشود.تا کنون اگر توجه بسوی جیب های مامورین پاین رتبه بیچاره معطوف بوده ,اما با توجه به حوادث اخیر درونکور کانادا ,ملتفت میشویم که در هسته های بیرونی وزارت خارجه کشور ,پیوسته دریای سروت بی مهابا غارت میشود. تراکم سر مایه ودارای های غیاث توخی نشان میدهد که این انسان فاسد ومعلوم الحال طی سالهای اخیر وتصدی مقامات وزارت خارجه ,چه مقدار ازین دارائی های ملی را حیف ومیل ساخته است. اکنون بر شماست تا برین بساط توجه نموده وتدابیر لازم جهت بر رسی دارای های بر باد رفته اتخاذ نماییند.
  با احترام
  روشان

  repondre message

  • ونكورباروتى درزير خاكستر كرم در حالت است !
   در دهات افغانستان وسائل طبخ شان درختان كوهى وكيائى بنام بوته است كه ذريعه ان نان مى يذند وخاكستر كرم انرا در زمستان سرد زير صندلى كذاشته وخويش را از صدمه برودت حفظ مى كنند واكر درين خاكستر باروتى را مخلوط كند بعد از لحظاتى اين باروت به جنان انفلاق را بار مى اورد كه أسيب ان انسانهاى حيطه دسترسى خودرا داغون مى كند .واين حركت مردمان شجاع ونكور نيز به اين باروت شباهت دارد كه وزارت كنده وبى كيفيت خارجه را با وزير بى كفايت وسر قفلى كير ان زلمى رسول ورئس تشريفات بدنام ان حميد فاسق باتمام كارمندان دزد ان از بيرون وداخل انفجار مى دهد وهيت رهبرى فاسد أنرا با محمودكرزى سهم دار درين سرقفلى ها داغون خواهد كرد .واين جرقه به اتشى مشتعلى مبدل مى كردد كه مانند لوكوس تمام كنديكى ها را كه دولت مفسد ومتعفن كرزى در ان غرق است رامى سوزاند ومكروبهاى رشوت خوار در دولت فاسد كر زى رابه خاكستر مبدل ميسازد ويك بار ديكر مردم شجاع افغان به جهانيان ثابت مى سازند كه ملت فاسد نيست بلكه نابود كننده ان ميباشد ودستكاه دولت را با اين قيام خود فلتريشن مى كند كه اين خواست مردمان اصيل اين مرزوبوم است كه شعله اين اتش غير قابل مهار ارك رياست جمهورى حكومت يوشالى وغاصب مال وثروت مردم را تحت شعله هاى سوزنده اش نيز نابود خواهد كرد ودولتيان بز دل ودزد يك غار را به مليونها خواهند خريدار شد .ولى مردم خشمكين مجال شان نداده أنانرا به كيفر اعمال ننكين شان خواهند رساند كه درين نبردحق عليه باطل. نبرد اهورا مزدا عليه اهريمن بيداد كر را خداوند بزك يارومددكارخواهد بود . با احترام( دهقان نثراد ) 

 • جناب روشان صاحب ؛اطفایه را آتش گرفته است ! خود ریاست مبارزه با فساد را ,فساد درهم پیچا نیده است ,پس چگونه این ریا ست ,اختلاس ودزدی غیاث توخی را در ونکور,ووزارت خارجه را درکابل برسی نماید. میشود تا یک تیم با صلاحت تحت نظر کمسیون پارلمانی وترکیب هیأت ثارنوالی ,بوجود آمده وواقعآ این منبع مهم عواید دولت است که باید نجات داده شود.بویژه دفاتر قنسلی وسفارت خانه ها که از دید ارگانها دور واقع شده است.
  با احترام
  شهاب

  repondre message

 • لحظات فرار
  بر طبق اطلاعات واصله از کابل ,اخیرآ وزارت خارجه افغانستان درک نموده که نباید بخاطر کیک پوسیتن رابه آتش کشید وباید آبروی از دست رفته وزیر خارجه را که در سر قلفی بازی های اخیر واخذ رشوه از جناب غیاث توخی برای تقرر اش درونکورکا نادا متهم شده است ,باز ستانید.اخیرآ مقامات وزارت خارجه با نمایندگان قیام کنندگان درونکور کانادا با تماس شده وضمن فرا خواندن ایشان به خویشتن داری ,وعده سپرده اند که عنقریب غیاث توخی دزد وفاسد رشوه خورواختلاس گر,را به کابل فراخوانده وپرونده وی را به ثارنوالی معرفی داشته ومحاکمه مینمایند .
  غیاث توخی از تدابیروزارت خارجه افغانستان ,در زمینه مطلع ونهایت نا امید شده وبا سراسیمگی ودست پاچگی مواجه شده ودیوانه وار برای نجات جان وفامیلش وبرای زدایش این رسوایی ومحاکمه ,از سفارت پاکستان در کانادا پناهندگی سیاسی تقا ضا نموده است... تحلیلگران امور سیاسی با این عقیده اند که درخواست پناهندگی سیاسی از سفارت پاکستان در کا نادا هرگاه از یکسو ,روابط خاینانۀ افرادی چون غیاث توخی را با این شبکه ها ی جا سوسی بیان داشته از سوی دیگر,آبروریزی بزرگ برای اعتبار وزارت خارجه ودولت افغانستان خواهد بود.
  بااحترام وارث
  ازشهرونکورکانادا

  repondre message

 • درصورت فرارغیاث توخی وپناهند گی وی به سفارت پا کستان ,باید زلمی رسول وزیر خارجه به علت سر قلفی بازی وتفرر عناصر خائین وفاسد چون غیاث توخی ,به محاکمه سپرده شود. البته باند گروپ ما فیائی وزارت خارجه نیزباید ریشه کن شده
  وارکان اصلی این وزارت بوسیله افراد شایسته ملی ووطنپرست تکمیل گردد.

  repondre message

 • معلوم میشود که تقابل مردمان غیور ونکورکانادا با دولت وعناصر فاسد از نتایج خوب برخورداراست .بایداین قیام تا پیروزی آخر دنبال شده وازآن به حیث الگوی خوب در بسا نقاط جهان استفاده شود.باید چهره های ضد ملی وخونخواررا هر چه بیشتر افشاکرد وملت را از شر ایشان نجات بخشید.زنده باد مردمان سلحشور ونکور.
  با احترام سرفراز

  repondre message

 • ملخک درجال!
  من هم نوشتار با لا وهم لینک های مربوط را به دقت مطالعه نمودم .در یافتم که غیاث توخی یکی ازدزدان حرفوی بوده وتمامی دوران وی به فساد ورشوه خوری سپری شده است.اما خوشبختانه امروز این ملخک از خیز افتیده , حال باید تمامی دارائی های وی که ازپول ملت بوجود آمده ,دوباره به بیت المال تحویل داده شود.وی باید به محاکمه سپرده شود وبا روی سیاه عکسش در اخبار های جهان نشرگردد.بیداد گری وی چنان اوج پیدا کرد که برای بار اول آنهم در بیرون از مرز های کشور,با عث بر انگیختن قیام ملی شد .این قیام باید در سراسر جهان از سوی نیروهای ملی ومردمی حمایت شود.باید هر انسان باشرف وباوجدان پیام های حمایت خویش را از برادران ونکور ,در همه جا صادرنمایند.
  فرشید

  repondre message

  • مردم غيور وسلحشور كشور .!
   با فراخوانى غياث توخى كه نوع دلقك بازى زلمى رسول است فريب نخوريد وعرصه را به اين روباه مكار وحيله كريير جنان تنك اوريد ،ودفتر اورا مورد هجوم قرار دهيد .كه اين اجنت وهابيت سعودى نتواند خود را به سفارت ال سعود در شش درك كابل برساند وتا بادارن وهابى خود مساعدت يناهندكى بخواهد .واين قيام مردان مقاوم ونكور كانادا ثبت اوراق زرين مدافعين حقوق حقه وتلف شده مردم كه توسط اين بازيكران متقلب ريا وفريب غصب مى كرددوهم زور بازوان توانمند أنان اعاده كردد.و تاريخ ير افتخار كشور اين حماسه عدالت خواهانه مردم سر إفراز افغان مقيم وانكور را به نسل هاى بعدى باز كو و مردم حقشناس افغان هيج كاه اين صداى برحق شانرا فراموش نكرده وبمردان تاريخ ساز وانكور كانادا سر تعظيم فرو اورده صفوف خود را برضد دزدان ومعامله كران به سر نوشت كشور فشرده تر ساخته در داخل كشور اين غاصبين ثروت ملى راكه در وجود كر زى وبرادران بد نام وهيرويئن فروش وجلاب ان با تيم سازش در يغما دارائى ملت را ارام نكذاشته با دق الباب در هاى هريكى ازين غولدوران خيره سر را خواهند بصدأ در اورد وأنان را به يرداخت دوباره مال ملت وأدار خواهد سأخت .ودر صورت عدم تمكين شان به اراده مردم ازاده وصفا ييشه ما با مشت هاى فولادين خود فرق زور مندان را خواهند شكست ولى اين قيام در شرائط اساس كشور به رهبرى سالم ضرورت دارد كه با برنامه كذاريهاى دقيق نظم به اين خيزش داده تا مرحله نهايئ از تعقيب دزدان مانند كر زى ها فهيم ها خليلى هاى شهرك ساز وزاخيلوال وعزيزالله لودين ورهبران معامله كر دروغين خود تراش كه بساط وتومارشيادى هريك را درهم يئيجد وبا ايجاد محاكمه مردمى به جنايت فرد فرد اين سيارويان بى وقار تاريخ رسيدكى جدى شود . با احترام( صداى مردم )

  • فرشید جان
   کرزی و وزیرکش زلمی رسول این دزد را از ونکور برده و مقامی دیگر در سفارت دیگر به او خواهد دادند.

 • dear Vancouver brave people.
  we are very happy and proud for your recent successful strugle aganist of the ccorrupt govermemnt ant it,s corrupt counciler such as Mr gheyas Tokhey
  we would like to join your strike to remove this notorious smugler counciler.
  let me to appreciate your movment for freedom and breaching the record of the
  challenge against of the corruption in the country
  California afghan i association

  repondre message

 • از بیشه گمان مبر که خالیست شاید پلنگی خفته باشد
  کی تصور میکرد که مهاجرین افغان مان در سر زمینی دوری مثل کا نادا چنان همت والا ووطنپرستانه را علیه نظام فاسد وقنسل رشوت خور وچپاولگر آن به نمایش بگذارد.من یقین دارم که این درد شخصی نه که از جنایت وتاراج غیاث توخی قنسل ونکور کانادا در قلب مردم برخا سته باشد,بلکه این درفشیست که بخاطر آزادی از شرنظام فاسد وچپاولگرکرزی وشرکاء مثل زلمی رسول وزیر خارجه بلند شده است .امید که این جرقه هرچه زود تر در سراسرگیتی زبانه کشیده وگلیم نظام فاسد را درهم پیچد.
  سید منور

  repondre message

  • اگر مردم ما صدای خود را در برابر هر دزد، که از انها رشوت میخواهند بلند کنند، فساد خودش کنار میرود.
   اما تا وقتی ما رشوه خوار را نان بده ایم، باعث رشد بیشتر او در جامعه خواهیم شد.
   وطنداران ونکور صدایشان را در برابر رشوت خواران بلند کردند و به امید خدا الگوی تمام ما در خارج و داخل کشور خواهند بود.

 • اطلاعات حا کیست که غیاث توخی برای مقامات وزارت خارجه گفته است ,که در صورت که از وی حمایت نشود ویا پرونده اختلاس قاچاق ورشوت وی به ثارنوالی معرفی شود ومورد محاکمه قرارگیرد. بنا برآن در معا ملات سرقلفی وسایر دسیبرد های پیشین , اسمای وزیر خارجه وریس تشریفات جناب حمید صدیق ومعین اداری را نیز در لست اضافه نموده ودر صورت تطبیق عادلانه عدالت یکجا با ایشان هم زنجیر خواهد شد.حا لا وزیر خارجه در دو راهی قرار گرفته که چگونه با قیام مردم در ونکور پاسخ گوید وچگونه ازین رسوای وکار برد نام اش در مطبوعات جلو گیری نماید.آنچه که به مردم ونکور تعلق دارد عبارت از تداوم فشار بر غیاث توخی وراندن آن از ونکوروپا یان به فساد در قنسلگری میباشد.مردمان ونکور بیش از پیش درین عزم متعهد بوده ودرین راستا به پیش میروند.
  حکیمی از ونکورکنادا

  repondre message

  • جناب حکیمی صاحب
   این سرشت طبیعی دزدان ورهزنان است که پیوسته با لای تقسیم جیفه , نزاغ بر پا کرده واز شعار آب درگلون وبچه زیر پا استفاده برده اند.وجهه مشترک ایشان جئز حرام خوری ,فساد ودزدی هیچ چیزدیگر نبوده واینگونه افرادمثل غیاث توخی درین بازی حتی با لای مادر خود هم رحم نمی نماید.اینجا اصل مشکل ,مشکل خلق های رنجدیده وداغدیده ونکور است که طی دوران پس از گشایش دفترقنسلی ,شیره های جان شان بو سیله قنسل فاسد تاراجگر ورشوت خور مثل غیاث توخی برآمده است .اکنون قیام مردم خوشبختانه به آخرین مراحل پختگی رسیده وشخص قنسل هنوز در مخفیگاه بسر برده واز ترس خشم مردم حتی به دفتر آمده نمیتواند وبا کارمندان نزدیک خویش ارتباط تلفونی دارد.اینجا موضوع سرنوشت وآبرو وعزت مردمان ونکور مطرح بوده تا, غیاث توخی این روباه ترسو وجبون را از سوراخش بیرون نموده وسر نوشت دفتر قنسلی را خود تعین نمایند.گفته میشود که سفارت پاکستان ,تحت فشارمقامات کانادائی ودستان دیگراز پذیرش پناهندگی سیاسی عمال اش ,(غیاث توخی) اجتناب نموده است .پس یک راه حل باقیست وآن راه اندازی قیام مردمیست.
   با احترام رادمنش

 • پیام همبستگی جامعه افغا نی لاس انجلس امریکا!
  دو ستان وهمو طنان ونکورکانادا !!
  ازصمیم قلب همبستگی قاطع خویش را با شما راد مردان تاریخ کشور عزیز مان افغانستان اعلام داشته وپیروزی شما را برای پا یان فساد وراندن قنسل فا سد و ورشوه خور مانند غیاث توخی خواهانیم .مردمان شهر لاس انجلس ,تحرکات ونکور را هر لهظه تعقیب نموده وبه عزم ومقا ومت شما برادران وخواهران گرامی ارج بیکران قایل است.امید هر چه زود تر این قیام بتواند,جاده رادر راستای خواسته های بر حق شما باز نموده وتکانه نیرو مند برای درهم شکستاندنماشین فساد درکشور شود.
  با احترام
  انجمن افغا نان در لاس انجلس آمریکا

  repondre message

 • من از مدتی که این سناریو آغاز شده است ,آنرا با دلگرمی به حیث یک جریان نو ظهور در بیرون مرزی تعقیب مینمایم.من تعجب میکنم که وزارت خارجه ا فغانستان بخاطر یک انسان بر باد رفته وشرف باختۀ دزد مثل غیاث توخی, که به قول کارمندان خود شان به( لتۀ حیظ) وزارت خارجه تبدیل شده است ,تاخیر مینمایند.آیا موضوع اصلی پروسجر تبدیلی ویا محاکمه قنسل ونکور است ویا استرداد پول سر قلفی مبلغ دونیم لک دالر که بر قول غیاث توخی این مبلغ بوسیلۀ حلقه ارتباطی یعنی حمید صدیق رئیس تشریفات برای شخص وزیر حین تقرر این لعنتی رشوت خور به حیث قنسل ونکور پرداخته شده است؟؟

  repondre message

 • راشد جان بزرگوار,
  این غیاث توخی دیگر پس ازین همه رسوایی جهانی,نه لتۀ حیظ وزارت خارجه بلکه به (کمُود )وزارت خارجه تبدیل شده است .طی تصدی وی به حیث مدیر خدمات داخلی وریا ست اداری وزارت خارجه ,وی به حیث کاغذ تشناب بو سیله گروپ ما فیا در وزارت خارجه استفاده میشدودر عین زمان وظیفه بوت پاکی ومسواک کاری ویگان کار های ظریف دیگر را نیزبدوش داشت ,وهمیشه مقا مات با لا را خوش وسرحال نگاه میکرد. تنها با زیر دستان بیچاره میانه خوب نداشت واز پول ما کولات کارمندان بیچاره از جمله پنج لک افغانی تنها سه لک آنرا ما هانه بالا میرفت وبس .لذا خانه ها ودوکانها وهوتل های که وی خریداری نموده است هر خشت آن از خون هموطنان بیچاره کشور,از پول اختلاس ,دزدی,قاچاق,ورشوت بدست آمده است.

  repondre message

 • سید نبی آقا سلام !
  نمیشود که غیاث توخی اکنون نقش کمود را در پارک های و"نکوربازی کرده وپول بیشتربدست آورد.وی آبرو میفروشد وپول بدست می آورد.پس بهتر است تا درنقش کمود در پاک های ونکور این پول را بدست آورده وهموطنان خویش را لُچ نکند؟ از سوی وزارت خارجه میتواند وی را به حیث" تشناب باشی" مقرر کند.

  repondre message

 • جناب عمرزی ,شما خوب فرمودید!!! پس اینقدر چتلی وکثافات خود غیاث توخی در کجا دفن شود اگروی در نقش کمود پول جمع کند؟؟؟؟؟؟

  repondre message

  • وزير خارجه از تبديلى وجزاى غياث توخى عاجز است زيرا در تماس تيليفونى كه از جانب توخى به وزارت خارجه شده است إخطار داده است كه اكر وزارت از من دفاع نكند من موضوع سر قفلى وزير خارجه ومعين ادارى وحميد صديق را كه نه تنها از من كرفته است بلكه سر قفلى كه از ديكران هنكام خدمتم در رياست ادارى بوسيله خودم كر فته شده است مو بمو ويك بيك افشا مى كنم ازينرو او مطمين است كه مكتوب تبديلى أش به شكل ديكر وارتقاى ان به به جاى يور درامد تر ديكر ممكن مشهد ويا يشاور كه مخزن يول است فرستاده خواهد شد واين وزير خارجه فاسدترين شخص رشوت خوار در طول تاريخ است كه نذير اورا كسى نديده است واين حميد صديق حتى سر قفلى هارا به وزير خارجه ومحمود كر زى كه به يقين خود كر زى جنايت ييشه شريك همه اين خباثت ها است ميباشد وتا حميد صديق است اين جرخ سر قفلى در جريان است واين سنت منفى را او در وزارت خارجه مروج كرده است .وخودش از طرف.محمود كرز ى حمايت مى شود.( احمد كارمند وزارت خارجه )

 • وزارت خارجه وخانه تکانی ,
  رسوای های اخیر جناب غیاث توخی وخشم مردمان وقیام ملی مردم ونکور,همه چیز را در وزارت خارجه که به مرکز دزدان تبدیل شده است ,از پرده بیرون آورد. این رویکرد میرساند که با یک دگرگونی بنیادی باید در یک زمین لرزه وزارت خارجه تصفیه کاری شود. به یقین تا زمانیکه آب از سربند خیت نباشد,این آدمک ها مثل وزیر خارجه بی زبان ولوده وبی کفایت ویا سگ های زنجیری آن ,معین اداری ویا رئیس تشریفات کیست که چوکره های گوش بفرمان شان را مثل سگ های شکاری به جان مردم رها سازد.غیاث توخی عملا دیگر مرده است وی مرده یی متحرک میباشد.وی فاقد جوهر انسانیت ,فاقد غرور افغانی وفاقد شرف وعزت انسانی میباشد.وی فعلآ رسوای جهان بوده وخود واولاده غیاث توخی در جامعه افغانی دیگرفرصت سر بلندی را ازدست داده اند.اما اینجا حرف بزرگتر ازآنست که باید تدابیر ملی برای بر چیدن پایه های این نظام پوشالی ومذدور اتخاذ گردد.امروز عنقریب یک دزد مثل غیاث توخی درنتیجه طوفان خلق های ونکور ,نابود می گردد,اما باید بیاد داشت که یک دزد دیگر,جایش را اشغال خواهد نمود.پس بهترین تدبیر ,تدابیر یک جنبش ملی است که باید تمامی ملت از شر این گرگان درنده نجات یابد.درین صورت وظایف همه نیرو های ملی ووطنپرست است تا بدون هرگونه تبعیض وتمایز بر پایه مشترکات ملی ,جبهه نیرومند را تشکیل نموده ودر راه آزادی ملی وایجاد دولت ملی تحت یک لوا ویک شعار مبارزه نمایند.
  صحرائی

  repondre message

 • برادران وخواهران دلیر شهرونکورکانادا سلام !
  با تقدیم درود های آتشین به فرد فرد شما رزمندگان وطنپرست ,ما از آغاز جنبش اعتراضی شماعلیه عناصر فساد پیشه چون غیاث توخی قنسل آن شهر درجریان بوده ومیخواهیم تا با تمام جسم وروح وطنپرستانه درین رستاخیز خود را شریک بدانیم.حرکت شما برادران وخواهران گرامی در جوهر خویش یک اقدام نهایت وطنپرستانه وشجاعانه بوده ووجاهت شما را در تاریخ پرافتخار کشور معین می سازد.تحرکات اخیر در ونکورکانادا,جرقه های متعدی را در اطراف واکناف کشور رنجدیده ما افغانستان عزیز,ایجاد نموده ودور نیست تا این مشعل شکوهمنداز کرانه ها تا کرانه ها ,آتش کده های بزرگی را بنیاد نهاده وکاخ استبداد وفساد گسترکرزی وشرکاء را به خاکسترمبدل وجهان نوینی را اساس بگذارد.ما در حالیکه وعده میدهیم تا درین خط تا نقطه پیروزی کامل درین مسیر با شما همسفر بوده ,برای شما سر بلندی وپیروزی های بیشتر را درین امر نجیبانه استدعا مینماییم.
  با احترام
  انجمن های افغانی مقیم تورنتوی کاناداد

  repondre message

 • از روزیکه این جنبش در شهرکونکور کا نادا بوجود آمده است,من با دوستان واقارب خویش زریعه تلفون تماس داشتم واز سر گذشت عملکرد های وحشیانه وضد مردمی غیاث توخی خبرشدم .بخدا داستان های را در مورد وی شنیدم که تا کنون هیچ رشوت خوروفاسد ,مثل وی در افغانستان نکرده است.حتی خبر شدم که یکی از هموطنان مان که خواست جنازۀ پدر خویش را از ونکور به افغانستان انتقال دهد واسنادی مربوط را در قنسل گری تحیه بدارد ,این قنسل لعنتی بیشرم وخدا ناترس ,از نزدش پول خواسته است .شما حا لا فکر نماییند که این کفن کش بیرحم وفاسد با زنده گان چگونه برخورد خواهد کرد؟؟؟
  من که از داستان های این خونخور خبر شدم , یقین دارم که شب هنگام وی قبور مسلما نان را شگافته وکفن های شان را در بازار بفروش خواهد رسانید.قیام برادران ونکور علیه این انسان فاسد برحق است ومن از آن حمایت مینمایم
  داکتر خراسانی

  repondre message

 • There Vancouver Dear afghan people.
  It’s the Wright time now to launch our upraise over the Vancouver conciliate and to take the councillor to the justice. I think the Afghanistan foreign office is playing with us and is not honest.

  repondre message

 • صدا های آشنا
  سا لهای قبل فکر میکردیم که هر کس خارج رفت وطن خود را فرا موش میکند ,احساسات افغانی خود را از دست میدهند,در برابر نا ملایمات زندگی بی طاقت میباشند,ودر برابر بی عدالتی وظلم بی تفاوت میباشند.اکنون با توجه به قیام کمنظیر مردم کا نادا علیه استبداد دولت افغانستان وقنسل فاسد اش مثل غیاث توخی در ونکور کاناد,از ریشه عقاید ما نسبت به همو طنان مهاجر ما تغیر یافت وحا لا ما به همین دوستان امید بسته ایم که اینها میتوانند خوبترین الگوی مبارزه را برای بر چیدن گلیم فساد وظلم درکشور برای ما تقدیم نموده تا غیرت در جانهای ما جایافته وخود را از ازین زنجیر های اسارت نجات دهیم.آفرین بر شما دو ستان ونکور,دوعا وحمایت ما با شماست.
  نورالله از شهر کابل

  repondre message

 • ونکوردیگر یک نام زیبا ,سنگر مبارزه ,مکتب آموزش وپرورش , جا یگاه قیام های عا دلانه ومیدان آزمایش برای مبارزین وطنخواه است .ما این جریانات را همیشه تعقیب نموده وبرای پیروزی آن وسیاه روی قنسل خائین غیاث توخی وسایر جنایت کاران وفاسقین ومفسدین ,نماز میخوانیم ودوعا میکنیم.
  شهابی از شهرمزار شریف

  repondre message

 • با توجه به جریانات فوق وبر ملا شدن چهره اصلی وزارت خارجه فعلی,دیگرآبروی جهانی دولت فاسد وچهره فاسد اولیای اموردر وزارت خارجه ,واقعآ بسیار آفتابی شده ومن خجالت میکشم که هنوز در میان دزدان گیر افتیده ام ,اما راه فرار نیست برای اینکه چندین سال درین مسلک کارکردم وتجربه اندوختم.هر وزارت خانه را با چلی وملا وطالب وبیسواد وکمسواد میتوان حد اقل براه انداخت ,اما وزارت خارجه ضرورت به افراد حرفوی ,کارشناس وپروفیشنل دارد,اما با تئسف این وزارت خانه به تجمعات فامیلی تبدیل شده است .از همین غیاث توخی که واقعآ یک انسان نادان وبیسواد وبی زبان است,وهنرش در تملق نهفته است ,چندین تن اعضای فامیلش پُست های دیپلوماتیک را اشغال کرده وازخون انسان ها وپول بیت المال ثروت می اندوزند . اما جالب است که امروز غیاث توخی , آقای وزیروجناب حمید صدیق را در فساد خویش شریک جلوه داده وطوری وانمود مینماید که گویا شرکت ایشان درین جنایت ,به فساد جناب توخی مشروعیت بخشیده واز گناهان اش میکاهد. بهر صورت وزارت خارجه امروز رخسار دولت افغانستان واعتبارش را نهایت صدمه زده است اگر پارلمان واقعا خانه ملت است ,باید این فساد همه گیر را ازکشور دورنموده وشخص وزیر را مورد استهزاقراردهد.
  با احترام
  دیپلومات وزارت خارجه

  repondre message

 • دوستان عزيز سلام برشما !
  من نظريات عالمانه برادر صحرائى را بخوانش كرفتم وانرا موافق هستم ولى حرف بالاى علت است كه غياثك توخى يك معلول فرستاده شده از علت دزدى وتاراج است كه اين علت در تيم كارى خود أقاى كر زى ومركز فساد خود وزارت خارجه است كه بايد علت را متوجه بود زيرا در اثر قيام مردان اهنين ونكور كه درود برهمه شان باد نابود ورسوا كرديد ولى از مركز معلول زا فتنه را تحت فوكس قراردهيد كه از نطفه خنثى كردد وتا زمانيكه اين وزير بى كفايت نماد رسوائى ومعامله با معين ادارى جيز كر ورئس تشريفات يلان كر وجود داشته باشد واين دزدان به حمايت شخص مقتدير يشت يرده كه در حقيقت مانند زردارى ياكستان بايد برايش تونتى يرسنت نام كذارى شود كه به اسم محمود كر زى علت ألعلل تمام مفاسد اقتصادى است توجه كرد كه دزدان جراغ بدست در يك حلقه مافيائى دولتى قراردارند كه از داخل مردم همت كند وفقط سه روز در دهن ارك رياست جمهورى خيمه زنند وصداى خود را مانند ميدان تحرير قا هره مصر عليه فرعون درانى ها به جهانيان بلند سازند وتاريخ را بدستان خود رقم زنند ودر غير ان يك دزد بابكس يور ميرود ودزد ديكر بابكس خالى بسراغ اين ملت بيدفاع حاضر مى كردند كه اين راه حل قضيه شده نمى تواند واين الكو به مردم داده شود كه هر فاسد كه از نزد شان توقع رشوت كند فقط با مشت ها ى كره كرده رويش را خضاب سرخ كند كه ديكر زمينه جريت به دزدان نماند وبدينمنظور يك كميسون با صلاحيت از شوراى ملى ايجاد وبدون هراس دارائى هاى داخل وخارج اين دزدان ديده درا را به بر رسى وته حكم محكمه ضبط كرده ملى اعلان كنند كه اينست راه مبارزه با فساد . در حاليكه اقدامات جناب كر زى جز دفع الوقت فريبنده ديكر جيز نيست . واين بيانيه أش در يارلمان نيز يك حقه وفريبى بيش نيست ونبود زيرا . ما قضيه كابل بانك فروش زمين هاى دولتى كندهار واستفاده جويئ هاى زاخيل وال را ديديم كه علت ألمعلول در ارك نشسته است ودو دزد ديكر در شانه راست وجيش يا لا خير كويان است .زيرا اكر فهيم ويا خليلى يك فيصد علاقه به مبازه را عليه فساد ميداشتند ثروت ياسين فهيم ونبى خليلى را داو طلباته به بر رسى مى كرفتند . ويس يك ائتلاف از دزدان بيداد كر تيغ را كرفته كوشت ويوست مردم را خوردند واكنون به مغز استخوان رسيده است .كه جاره اساسى كار را مقتضى است وان عبارت از قيام دسته جمعى مانند خيزش خود جوش مردمان عرب كه شاهدش بوديم وسلوى فروش تونيسى مانند جرقه اى به طوفان مبدل شد وطو مار مستكبران فاسد را در هم ييجيدند . با احترام( صداى مردم )

  repondre message

 • بنی آدم اعضای یکدیگر اند که در آفرینش زیک جوهر اند
  از چندین سال آفای کرزی بردران خویش را در داخل کشور تحت نام طالب وتروریست به جان مردم افغانستان انداخته اند وروزانه ده ها تن از هموطنان بیگناه ما اعم از پشتون تاجک وهزاره قربانی بازی های خاینانه کرزی میگردد.کرزی وشرکاء جرمی اش چون وزیر خارجه جناب زلمی رسول(این موسیچه بی آزار) به این هم اکتفا نکردند وخواستند تا ازین زهر کشنده هموطنان مهاجر ما در بیرون نیزمحروم گذاشته نشوند ,لذا سگ های تعلیمی وپاچه گیر فاسد شانرا چون غیاث توخی ,به جان همو طنان ما انداخنتد,تا از بیرون نیز برای آنها مرداری جمع آوری نمایند.بنآ افغانهای ما که برادر ما اند باید با جنبش ونکور کانادا ملحق شده وتا پایان نظام فساد پیشه وجنایت کار درکنارهم برزمند.اینجا تنها سرنوشت ونکور مطرح نیست .باید این جنبش به جنبش سراسری تبدیل شده واین سگان زنجیری ودیوانه ثروت از سراسر جهان جمع شوند ودر باغ وحش ویا موزیم کابل جا بجاشوند.
  با احترام صفی الله از شهر با ستانی هرات

  repondre message

 • ونکور در جستجوی منافع “مشترک
  با آنکه غیاث توخی نه تنها حامل فساد مالی در ونکور بود بلکه سعی نمود تا بشیوه شیطان صفتانه حمایت گروه های هموطنان پشتون ما را نیز جلب نماید وبا حرکات تبعیض آمیز ضد ملی خویش در برابر سایر گروه های قومی از برخورد های نژاد پرستانه کارگرفت.اما این انسان نا بکار همزمان با آن فساد گسترده ورشوه واختلاس وقاچاق را در ونکور به شکل وحشیانه ولجام گسیخته آن آغاز کرد ومردم را به فغان آورد.با توجه به غارت گری های جنون آمیز این انسان فاسد وحریص ,مردم دیدند که وی در مورد فساد ورشوه با لای هیچ یکی رحم نمی کند واز کوچکترین اجرآ ت خویش دریا های پول را خواستار است ,لذا مردمان ونکور با یک صدا در برابر وی متحد شده وبصورت یک پارچه تا سرحد مجازات ومحاکمه وراندن وی از ونکور استاده گی دارند.این مثال بسیار برازنده برای تمامی اقوام وسا کنان کشور است تا در برابر خائنین وظالمان وستمگران چون کرزی ,خلیلی وفهیم وسایر دزدان خوردو کوچک بصورت یکپارچه با توجه به منافع مشترک عمل نمایند.امروز آنقدر پشتون های ونکور ازین انسان پشتون نمای بی زبان وسوءاستفاده جو نفرت دارند که دیگران ندارند.حتی تصور برینست که این انسان بی هویت واز بیخ "بته" برآمده ,بر طبق وزش باد ونرخ روز "توخی" تخلص مینماید اما یک کلمه باز تکرار مینمایم یک کلمه هم پشتو یاد ندارد.اما میخواهد تا در یک برخورد تبعیض آمیز عیله برادران غیر پشتون مان ,گویا حمایت پشتون هارا بسوی خویش جلب نماید.اما پشتون ها با هوشیاری چهره شیطانی این انسان مکار وفساد پیشه دزد را درک نموده وامروز این انسان به لکه ننگ پشتون ها تبدیل شده است .هر چند تا هنوز وی مخفی میباشد اما در صورت ظاهر شدن با مردم, درک خواهد کرد که اعمال فساد انگیز وی چه واکنشی را در بر خواهد داشت.بهر صورت ونکور مثال خوب وحدت ملی در برابر جبا ران وستمکا ران است.
  پوپلزی از شهر ونکورBC کا نادا

  repondre message

 • ونکور صدای اسلام ,عدالت ودموکراسی
  صدای همو طنان شریف مان در ونکور کا نادا ,صدای ملت است ,صدای ملتی که تا کنون خاموش بود,این غلغله امروز همه جا بر پا شده است ونباید خاموش شود.اینجا یک آزمون بزرگ است .جنگ حق وباطل ,جنگ ظالمان ومظلومان ,نبرد ستمزده ها در برابر ستمکاران است.باید ازینجا شمله پیروزی بر اهتزاز آمده ونوای آزادی وعدالت ؛هرکوه وبرزن میهن مانرا فراگیرد.ماکه بهار عربی نداریم اما این بهار بهار ونکوریان گرامیست .این عناصر فساد پیشه ورشوت خورمثل غیاث توخی باید بدست خود مردم ونکور که شکار شان است محاکمه شود ,البته محاکمه صحرائی ,باید با لای خر چپه سوار شود ورویش با دیگ سیاه آلوده شده وتصویرش به حیث انسان فاسد ,در مجلات واخبار های کشور نقش یابد.وباید پند دیگران شود.چراغ ونکور نباید خاموش شود هر انسان با شرف وبا وجدان با هر زبان ممکن همبستگی خویش را باید با قیام ونکور اعلام داشته واز استوره های آن مردم را آگاه سازد.امید هر روز هر هموطن مان درین صفحه حمایت اش مطرح شده تا برای ونکوریان گرامی انرژی بیشتر داده شده وآنرا به قیام همگانی مبدل نماییم. باید این قیام درب وزارت خارجه کرزی را که مرکز دزدان است,دق الباب نماید.باید طوفانی باشد که کاخ ظلمانی را,سر چپه نماید.ای هموطن عزیز آغازش با همت برادران ونکور صورت گرفته است وانجامش باید بوسیله ملت صورت گیرد.به این چراغ همیش روغن بیندازید ونباید خاموش شود .درینجا راز آزادی واستقلال شما نهفته است برادر عزیزافغان من .دیگرش به احساس وشرف وجدان خودت تعلق دارد,برادرعزیزم!!!!
  با احترام سید جلال از شهر مکه در عربستان سعودی

  repondre message

 • آنچه که در وکور می گذرد جنبش ملیست,جنبش همگانیست وتمام ملت باید آنرا حمایت وپشتیبانی نماید.باید در دیگر سفارت خانه هایکه فساد درآنجا وجود دارد این حرکت راه اندازی شود.ملت نباید دیگر سکوت نماید.عناصر فاسد مثل قنسل ونکورباید در همه جا باید سرکوب شود.
  آصف از کشور سویدن

  repondre message

 • ما منتظریم تا هوا ونسیم سیاسی ونکور روزی بر سر نما یندگی های افغانی در امریکا ودر مقر وزارت خارجه افغانستان وحول قصر ریاست جمهوری کرزی نیز در چرخش شده وخیمه های آنانرا در آسمان بلند نماید.امید سرکوب قنسل فاسد ونکور جناب توخی هر چه عاجل تکمیل تا نوبت دیگران شروع شود.
  با احترام سلیمان از کلیفورنیای امریکا

  repondre message

 • صدای ونکور کا نادا !
  طی روز های اخیر پیام های فراوانی از گوشه وکناردنیا برای مردمان ونکور وبه حمایت قیام شان مواصلت نمود,که جا دارد تا از همبستگی برادران وخواهران خویش چه در داخل کانادا وچه خارج ازآن سپاس های بیکران خویش را تقدیم نماییم.این جنبش که از انگیزه فسادهای جانکاه نماینده فاسد نظام کرزی یعنی قنسل آلوده آن غیاث توخی ,برخاست ,خوشبختانه امروز از مرزکانادا عبور نموده وبسا اقصی جهان را فرگرفته وپیوسته به اعتقاد وباور های خلل ناپذیر همو طنان افغان مان مبدل میشود.دلیل تاءخیر اقدامات فیصله کن وآگاهانه هموطنان ونکور شما هم درهمین راز نهفته است تا این شعله بر خاسته از سینه های مردم زود خاموش نگردد.شخص قنسل ونکور کا نادا جناب غیاث توخی, درعقب دود این جنایات خویش پنهان شده ومانند روباه جبون وترسو در مخفیگاه ها بسر برده واز ترس خشم مردم ونکور,با دفتر ودیوان خویش وداع گفته است.وزارت خارجه افغانستان در یک تائخیر بزدلانه وجلوگیری از فراگیر شدن وجهانی شدن این جنبش ,در پی کمائی کردن فرصت وائتلاف زمان بوده وخود دیوانه وار تلاش مینماید تا گره موجود را بدندان باز نماید. تماس های اخیر نماینده وزارت خارجه هر چند دال بر تعویض ومحاکمه قانونی غیاث توخی داشته ,استدلال مینمایند که پروسۀ دیپلوماتیک, یک روند پیچیده وطولانی بوده وباید هموطنان ونکور با خویشتن داری ,چند روزبه آن فرصت دهند.بنا بران عناصر مطرح در ونکور, پیشرفت های موجود را مورد تحلیل وارزیابی نقادانه قرار داده وتا کید مینمایند کا با تمام عهد وپیمان در راه تحقق کامل آرمانهای این جنبش به پیشرفته وتا سرحد مجازات ومحا کمۀ مردمی قنسل رشوت خور, خائن وفاسد ونکور جناب غیاث توخی به پیش خواهیم رفت.بگذار این مشعل پیو سته بر فراز ونکور بتابد ودزدان وغارتگران بیت المال را به آتش کشد.پیروز باشید
  نمایندگان جامعه افغانی مقیم ونکورکانادا

  repondre message

 • ونکوریان افغان سلام وهزا ران درود بر شما
  همت تان ,احساس تان ,مقا وت تان قابل ستایش است.قیام تان بر حق است .افسانه های قنسل رشوت خور ونکور,در هر خانه ورد زبانهاست ویک تا راج عمومی بو سیله وی براه انداخته شده بود .سزای قروت آبگرم است وتلاش نماییند تا پس از ریختن آب گرم بر فرق این قروت,این نمونه بد وننگین را به یخ های قطب شمال تسلیم نموده که در آنجا خرس های قطبی با گرسنگی زیاد منتظر هستند.اگر شما اینکار را کردید بدانید که کوفت پس وپیش از این دزد بیت المال بیرون میشود.
  میرویس از شهر تورنتو کا نادا

  repondre message

 • من تصا دفا امروز سایت کابل پس را که واقعآ یک سایت با اعتبار است باز کردم وحوادث مربوط به ونکور کانا دا را واقف شدم .احسنت برادران ونکور ,مثل شما هرگاه چند مرد در کابل پیدامیشد وعلیه نظام فاسد نه میگفت روزگار ما تا این حد نمی رسید. امید وارم تا هرچه زود تر این قنسل فاسد دولت را به سزای اعمالش برسانید.
  با احترام زمانی از خیر خانه کابل

  repondre message

 • یکی از برادران من همین اکنون در ونکور کا نادا زندگی مینماید .وی واقعات اخیر را برایم قصه کرد واقعا چنان ظلم وفساد را این قنسل خدا ناترس در ونکور شروع کرده بود که ظلم عبد الرحمان خان را با لایش شکربکشی.وی در برابر اجرای عادی ترین وقانونی ترین کار ها واقعآ پول گزاف از مردم رشوت میخواست.مردم ناگذیر ومجبوربودند تا برای انجام برخی امورات کاری شان این پول را بپردازن. وبرادرم تائید کرد که غیاث توخی گفته است که این چوکی را به سر قلفی گرفته است وباید پول های سرقلفی را مردم تکمیل نمایند .پس مردم بر حق است وخدا برای شان توان بدهد که این قنسل چوچه سگ را گم کنند.
  کوهستانی

  repondre message

 • هر گاه میخواهید تا از بند زنجیر این دولت فاسد وخون آشام خلاص شوید.راه اش راه قیام ملی است در داخل ودرخارج ,باید مردم علیه مامورین فاسد ورشوت خور دولت مثل غیاث توخی قیام نمایند وعرصه را برای دولت وما مورین آن تنگ سازند.همین اکنون مردم باید برادران ونکور مارا تنها نگذارند.
  سید رضا محمدی

  repondre message

 • از گزارشات معلوم میشودکه قیام برادران ونکور به پختگی رسیده است ومردم تحت یک شعار واحد ,همبسته اند.من فکر میکنم که وزارت خارجه حا لا دزد به پشتاره گیر شده ورسوای جهان شده است.در کشوریکه آزادی وجود دارد وهمین خارجی ها میگویند که باید فساد در افغانستان خاتمه یابد.پس برادران ونکورکانادا معطل چیستند؟؟؟ باید این شغال یعنی غیاث توخی را از هر گوریکه مخفی شده است بیرون کرد وبه جزای اعمالش رسانید وسرنوشت قنسل گری را تعین کرد.
  نادرعلی

  repondre message

  • به اداره محترم شبكه كابل يريس !
   اميد نامه فوق نشر شود !
   به شوراى محترم ملى ، نمايندكان ملت باعظمت افغانستان ،امروز جشم اميد ملت نااميد از وعده هاى دروغين وفريبنده دولتمردان فريبكار به تصميم شما كه در خانه ملت نشسته ايد واز نام ملت به كفالت ملت به نفع ملتى كه شمارا بخود نمايندكان با اعتبار با رأى مستقيم خود بر كزيده اند دوخته شده است . لطفا با تصميم بجا ى خود بخواست ملت يأسخ داده اين وزير سرقفلى كير را رد صلاحيت فرموده معين ادارى جيز كر وريس تشريفات يلانكر اورا به جنكال قانون سيرده اين كانون عالى دبلوماسى ونماينكر سياست خارجى يك ملت كبير را از شر اين فاسقين بى حيا وبى شرم نجات داده يكبارديكر مردم را به مرجع قانون كذارى شان اعتماد بخشيد .ودرين أقدام صفا أنديشى شما خداوند بزرك واراده ملت را با خود خواهى داشت( .صداى مردم ) 

 • ای ملت رنجدیده
  شما سالهاست که بخاطر بی حرمتی به پیامبر بزرگ اسلام وبی حرمتی به قرآن مقدس تان که از سوی دشمنان مان براه می افتد ,خود وخانه وکا شانه خود را به آتش میکشید.هرگاه یک روز بخاطر ظلم ,استبداد وبی عدالتی که در حق شماست که سا لها بو سیله نظان فاسد کرزی وگرگان خون آشام شان چون زلمی رسول ومزدوران وآدم خواران شان چون غیاث توخی صورت میگیرد,این خائنین را به آتش می کشیدید امروز این جور روزگار را بسرنمی کردید.هنوز دیرنشده است واین کار را آغاز نهاده وملت را از شر این دزدان ورشوت خوران نجات دهیند.
  تاج الدین تاج از شهر پلخمری

  repondre message

 • برادران !
  گوش خربهتر است ازگوش کر.
  اولآ این دزدان تانرا به شفاخانۀ گوش و گلو برده گوش های شانرا درمان نموده بعدا به گوش شان آذان دهیند.
  سنگ شکن

  repondre message

 • برادران عزیز به شما مژده میدهم که عنقریب طوفانی از ونکور به هوا خواهد برخاست وقنسل فاسد ورشوت خور دولت کرزی وسر قلفی والای وزارت خارجه را به هوا بلند نموده ,آنگاه ملت می آموزند که چه کنند.
  معراج از شهرونکور کانادا

  repondre message

 • حضور باند مافیا در وزارت خارجه
  در وزارت خارجه یک باند حاکم است. باند مافیا ,این باند با شبکه وتیم اختاپوتی کرزی وشرکاء بافت خورده است .درینجا چندین هدف سیاسی واقتصادی پایه گذاری شده است .این باند تمامی چشمه های عوایدی دولت را به شکل سر قلفی ,اجاره وتمام شد بفروش رسانیده وافرادی غلام ومذدور خویش مانند غیاث توخی را چون (احوال دار)های شاروالی ها مامور ساخته اند تا جیب های مردم بیچاره را تکانده وبرای شان پول جمع نماید .اینکه غیاث توخی ادعا دارد که این چوکی را از نزد وزیر خارجه جناب زلمی رسول به سر قلفی مبلغ دونیم لک دالر بدست آورده است ,درین شکی نیست.اینها در حقیقت امر هر کیسه وهر جیب هموطنان مان را درگوشه وکنار دنیا به سرقلفی گرفته وخون شان را نوش مینمایندونو تازه یک صدا ازونکورکانادا بلند شده است وامید واریم تا این صدا فصل نوین زندگی را در وزارت خارجه شکل دهد.
  مامور پیشین وزارت خارجه

  repondre message

 • حوادث ونکور کا نادا به پشتوانه قوی وملی ضرورت دارد.اگر میخواهید تا این جنبش ریشه گیرد باید در کنارش استاد.باید علیه تمامی دزدان بیت المال سنگر واحد گرفت وقاچاقبران, رشوت خوران ودزدان را از دفاتر بدست خویش جاروب کرد.
  عمادالدین

  repondre message

 • امروز خو شبختانه پیام های متعدی از سایر شهرهای کا نادا برای هموطنان ونکور موا صلت نمود وایشان حمایت عام وتام خویش را از قیام ابراز داشتند.آنها وعده سپردند که در صورت تاخیر تعین سرنوشت قنسل ونکور جناب غیاث توخی از سوی وزارت خارجه دولت ,مردم به شهر ونکور جمع شده وقنسل ونکور را از دفتر خارج نموده وبه چنگال قانون می سپارند.لذا هنوز مردمان ونکور با خویشتن داری ,وحو صله مندی ,فضای گرم وآتشین این جنبش را حفظ نموده وبرای تداوم این قیام ,از بین بردن رشوت درقنسل گری واخراج قنسل فاسد ازین شهربیش از پیش مصمم میباشند.هر لحظه مردم به وجد آمده وآماده میشوند تا در زمینه پاسخ قاطع ارائیه نمایند.
  با احترام
  نجم از شهرونکورکنادا

  repondre message

 • هر گاه قیام ونکور به پیروزی رسید میتوان گفت که مرگ دولت کرزی امضا شد. شهروندان افغان مان در شهر های روسیه منتظر آخرین انکشافات هستند ومیخواهند تا از شر سفیر فاسد افغانستان در روسیه فدرا تیف خود را رهای بخشند.اینجا نیز آتش وحرارت آن بسیار زیاد است .
  اشرف از جمهوریت فدراتیف روسیه

  repondre message

  • دوستان عزيز فدراتيف روسيه اسلام عليكم ورحمته الله وبركاة !!
   جاره اساسى كار فكر مى كنم مراجع قانونى ان عبارت از شوراى محترم ملى است كه بنياد ظلم را از مركز دادوستود ان يعنى زلمى رسول سر قفلى كير ومعين ادارى فاسد وريس تشريفات كه همه اين جنايات را يلا وكذارى مى كند است وبا كشيدن يك سفير در فدراتيف روسيه وجنرال قونسل درونكور جاره اساسى نابودى رشوت در وزارت خارجه نيست بلكه تمام نهاد هاى اين دولت مخصوصا بخش هاى اقتصادى ان تا كلو درين كثافات غرق اند كه يشت سر اين همه خرابى ها وثروت اندوختن ها يك باند قوى دولتى وجود دارد كه رهبرى اين باند را محمود كر زى بعهده دارد وبا مصاحبه هاى تكتيكى خود زركر كونه حركات مرموز وسازمان يافته خودرا با مهارت از ديدكان مردم ينهان مى كند وبه جمع كردن ثروت وحق كيرى ازين سر قفلى هاى مأمورين مصروف است و شما يشنهاد دارم كه در حدود امكانات خود عليه فساد در خارج كشور ذهنيت مردم وجهان را به ماهيت اين حكومت فاجر معطوف كرده كه نهايت ارزش مند است و واصل كار اساسى بستكى به نهاد هاى داخل منجمله شوراى ملى وجامعه مدنى وملت رنج ديده افغان از داخل مثمر ثمر است . ولى اين قيام مردان اهنين ونكور سبب بيدارى واغاز كار است كه در تاريخ مبارزات عدالتخواهانه ثبت اوراق زرين تاريخ سازان است كه أقدام شما نيز عليه اين كرك يير خليفت طماع نيز قابل تقدير است . با احترام (صداى مردم ) 

 • بر حسب اطلاعات سری که ازمیان دفاتروزارت خارجه درزنموده است ,اخیرآ وزیر خارجه افغا نستان جناب زلمی رسول درک نموده است که جناب غیاث توخی بخاطر خواست های آزمندانه خویش ,دست به فساد گسترده زده وپرستیژ وحیثیت وزارت خارجه وشخص وزیر را به بازارکشانیده است .لذا در عقب درهای بسته پروسه تبدیلی ومعرفی وی را به ٍثارنوالی با توجه به پیشینه سوابق کاری وی در وزارت خارجه ,مورد بحث قرار داد ه اند.تصامیم لازم مبنی بر تبدیلی وی اتخاذ شده واگریمنت قنسل جدید ,از مقامات وزارت خارجه خواسته شده است.در وزارت خارجه این ترس وبیم ایجاد شده است تا سرنوشت غیاث توخی با نفرتی که علیه خویش در ونکور کانادا با رشوه ستانیهای بی دریغ وجنجال آفرینی که ایجاد کرده است,مبادا به سرنوشت سفیر امریکا در بنغازی لیبیا گرفتار شده واز سوی مردم خشمناک به قتل برسد.با توجه به چنین نگرانی ها, وزارت خارجه مصمم است تا هرچه زود تر به این غایله پایان بخشیده شود.
  مامور وزارت خارجه

  repondre message

  • محترم مامور وزارت خارجه احترام تقديم است !
   زلمى رسول از ندانم كاريهاى خود به تشويش است كه بالاى حيدر معين ادارى وحميد صديق اعتماد كرد كه اورا به اين بد نامى توسط غياث توخى بدام انداخت وسر نوشت بنغازى در ونكور اتفاق نمى افتد زيرا كانادا كشورى است كه سخت از انظباط امنيتى برخوردار است ولى عوض او اكر يك انسان حليم ومردم دار را روان نكند سر نوشت قونسل جديدش نيز مانند غياث توخى خواهد بود زيرا غياث توخى مى تواند بطور دزدانه از يكى از شهر هاى ديكر خودرا به يناهندكى برابر سازد ولى قونسل جديد يأسخ كوى سو استفاده جوئى ها ومقروضى كه مردم را ويزه وعده داده است مى كردد كه اصل إصلاحات بر مى كردد به برطرفى خود زلمى سر قفلى كير وشركاى جرمى أش . زيرا اين ملت بيدار را با تعويض يك كادر با كادر ديكرى نمى توان فريب داد بلكه همه بايك صدا از محاكمه شدن وزير خارجه فاسد بسنده مى كند وبس . ( احمد )

 • من با بسیاربا دلچسپی سروپای این مقاله تاریخی ,لینک های مربوط وکامنت های خوانندگان گرامی را مطالعه کردم وتصمیم دارم تا دوبار همه را به خوانش گیرم.هر چند قضیه حول یک مورد کوچک که موضوع رشوت وبیداد گری در شهرونکور است می چرخد,اما این حادثه وقیام مردمی در برابر نظام ومامورین فاسدش نهایت کمنظیر وبی مثال وبا اهمیت است.خوب است تا هموطنان مان بیشترروی این پدیده نو بحث نمایند,واندیشه خلق نمایندواندیشه نجات ازین آشغال دانی های حکومت ونجات از دست دزدان وغارت گران بیت المال وسر انجام پایان این نظام پوشالی وحکومت دزدان وغارتگران درکشور,که یکی ازین مثال های نهایت ننگین وشرمسار همین قنسل فاسد ورشوت خور بنام غیاث توخی است.امید هموطنان عزیزم پیرامون این حادثه بیشتر بحث نمایند وخوشبختانه درین یاد داشت ها فرهنگ نوین وبدون دشنام وهرزه گویی به نمایش کشیده شد.تمام بحث ها را واقعی علمی ومدلل یافتم .نگذاریم که این گُل نو شگفته در ونکور کا نادا پژمرده شود باید این گل ها در سراسسر جهان شگوفه نموده وبه باغستان های بزرگ تبدیل شود. من در حا لیکه پیروزی هر چه زود تر این قیام را آرزو میبرم ,امید وارم تا درس های این قیام برای همه کافه ملت آموزنده باشد.
  روبین از ایالت کلیفور نیا آمریکا

  repondre message

  • نجات از دست اين دزدان همانا يك انتخابات شفاف وبركزيدن يك ذعيم داراى ايده ال كه خوشبختى وسعادت مردم افغانستان را بر منافع خانوادكى وقبيله كرائى خود مقدم بداند وأفغانستان را براى همكان همسان فكر كند ودست مافياى اقتصادى را از منابع دولتى كوتاه سازد وتمام دزدان را كه در هر سطع هستند مطابق قانون جزا دهند ونكذارد معامله كران حرفوى با شيادى كه دارند اقوام خودرا با غاصبين مانند دو دوره كذشته بفروش برسانند واين در صورتيئ مقدور است كه مردم به اراده خود ونه بفرمايش اين قوماندان وسران يك قوم كشانده شوند زيرا اكر دست اين كله خوران دركار بود هر ائينه به نفع خود وخانواده خود مردم را كرو مى دهد وبر سر نوشت مردم ظالمانه دوباره حاكم مى شوند( جواد از لندن )

 • ونکور یکی از بلند ترین صدا را تاکنون در افغانستان خلق نموده است .تعجب منمایم که چرا تاکنون این صدا در پا رلمان کشور تا کنون قا بلیت شنوائی نیافته است .آیا این بیخبری پارلمان است ویا اعمال نفوس وزارت خارجه وباند ما فیائی ایشان درآنجا این صدا را خاموش ساخته است ؟؟؟؟؟
  جمشید از جمله سر بازان مردم درونکورکانادا

  repondre message

 • برادران وخواهران عزیز ,شهروندان شجاع ورزمنده ونکور!
  جا معه ترکتباران افغانستان ازآنجایکه درفش عدالت وداد خواهی را به اهتزار کشانیده است ودر کنار مظلومین ومستظعفین کشور عزیزما افغانستان قراردارد,خود را درکنار شما برادران وخواهران گرامی قرار داده واز قیام عدالت جویانه شما بر علیه فساد,رشوه واختلاس ,بوسیله مذدوران مافیای خونخوررنظام غارتگر,چون غیاث توخی ,که بر نامه تاراجگری را در ونکور براه انداخته ,قاطعانه حمایت نموده ودرین مقاومت درکنارشما, اشتراک خواهد نمود.ما خود, بخشی از قربانیان اسشتبداد این فا سقین ومفسدین بوده ویکجا با شمادوستان, صدای خویش را بلند نمودهواز مقامات دولت وشخص وزیر خارجه که خود درین بازی لکه دار شده است, خواهش نموده تا هوشیارانه در برابر اراده نیرومند خلق های ونکور تمکین نموده, وعناصر مذدور وخون آشام خویش را به جزای اعمال شان رسانیده واین آتش راخاموش نماییند.در غیر آن مسئولیت بعدی متوجه این مقامات خواهد بود.
  جامعه ترکتباران افغان مقیم کانادا

  repondre message

 • غلغله ونکور شهر هرات را نیز فرا گرفته ومردم هرات منتظرپیروزی مردمان ونکور استند.همت بیشتروغزم راسختر میطلبم .
  صابری از شهر هرات

  repondre message

 • اقارب من در ونکور زندگی نموده واز دست این قنسل رشوت خوروچورگر به فغان آمده اند>من بخدا دوعا نموده تا روی این قنسل سیاه ودست مردم با لا گردد.
  فرشته از شهرکابل

  repondre message

 • برادران گُلم از شهرونکورکا ناداسلام؛
  شما ببینید که بیش از یک سال است که با لای سر زمین شما در همین شرق کشور,در ولایت کنر از خاک پا کستان تجاوز آشکاروجود دارد وروزانه ده ها تن از همو طنان بیگناه ما شهید میشوند,اما همین وزیرخارجه بی ناموس وبی غیرت خود را کور وکر انداخته ومثل غلام پا کستان لب سکوت اختیار کرده است وبه گوش جهانیان صدای این ملت را نمی رساند.حا لا یک انسان آدم خوار وسگ صفت دیگر مثل غیاث توخی که در یک شهرک کوچک به جان مردم افتیده وبرای وزیر ورئیس خود پول رشوت جمع میکند ,آیا این وزیر خارجه بی غروروشمله شکسته,آنرا خواهد دید؟؟ وخواهد مجا زات کرد؟؟.لذا شما خود که بر خاسته اید این قنسل رذیل وفاسد را خود محاکمه کرده ودرس تاریخی ایجاد کنید که پند دیگران شود.
  رشید از کشور سویس

  repondre message

 • رشید عزیز سلام!
  من حرف شما را تائید میکنم که ازین زنبور های ماده که هر یک نزد آی اس آی پا کستان دوسیه جا سوسی دارند چیزی بر نمی خیزد.نصف کابینه کرزی به شمول خود اش جا سوسان پاکستان اند.اینها زنان پاکستان هستند. شما دیدید که چند روز پیش زن دیگر پاکستان بنام غیاث توخی زیر فشارمردمان ونکور,از سفارت پاکستان درکانادا درخواست پناهندگی سیا سی نکرد؟؟؟؟.خوشبختانه که سفارت پاکستان زیر فشار مقامات کانادایی این تقاضا را قبول نکرد.لذا من هم از دوستان ونکور این تقا ضا را دارم تا معطل اجرآت وزارت خارجه کرزی نشینند واین شغال بزدل را ازهرگوری که خزیده است بیرون کرده وبه سزای اعمالش برسانید.باید لا اقل وی را سرخر سوارنموده دم خر را به دهنش نموده وفو توهای آنرا درتمام مجلات جهان به چاپ رسانیده وشخص این دزد را به افغانستان پارسل نمائیند.
  امانیار از کشوربلجیم

  repondre message

 • دو ستان گرامی درود بر شما!
  در مورد سرنوشت ننگین وچگونگی مجازات وبیرون ساختن پول رشوت از حلقوم غیاث توخی قنسل فاسد ونکور,کا ملآ ماهموطنان ونکور,به موافقه رسیده ایم.برای اینکه گفته اند که زدۀ صد کس باش ملامت یک کس نه ,ما منتظرقول وقرار وزارت خارجه هستیم.در غیر آن همه چیز آماده است وما میدانیم که چه کنیم .فقط شما منتظرباشیدوبس .
  حاجت خان از شهرونکور

  repondre message

 • مجموع ترکیب دولت, بویژه وزارت خارجه فعلی مرکب است از متملقان، فاسدان، معامله گران ودلالان . اگر وزارت خارجه یک فسد ودلال را مثل غیاث توخی از دست بدهد میتواند به آسانی جای وی را بادلالان وفا سدان تازه دم اکمال نماید.چیزی که مهم است اتگیزه قیام است وباید در همه جا این انگیزه جان پیدا کند تا از ریشه این بنیاد تغیر یابد.
  زارع

  repondre message

 • هر چه زود تر این سگ های پاچه گیر تانرا از کانادا خارج نموده واینجا مردم را آرام بگذارید

  repondre message

 • ونکور میجوشد
  اینجا در ونکور,خشم مردم به غلیان آمده است.انسان های فاسد وقاچاقبرمثل غیاث توخی که لباس دورغین دیپلومات را به تن کرده است وروز ملنگ وشب پلنگ میباشد.درجه بیداد گری وخونخوری وی به حدی رسیده است ,که دیگر امکان حوصله نیست.از مردم عزیزم در ونکورتقا ضا مینماییم که امر قومانده را هر چه عاجل صادر نموده تا پطلون جناب غیاث توخی قنسل نام نهاد را از تنش بیرون نماییم
  نورالله از شهر داغدیده ونکور

  repondre message

 • برادران عزیزم درونکور سلام برشما!
  مردمان تورنتو کا نادا پیوسته جریانات ونکور را تعقیب نموده وبه آن افتخار مینمایند.هر زمانیکه شما قیام خویش را نهای می سازید لطفا از قبل اعلام داشته تا در کنار شما حضور یافته وسر نوشت قنسل رشوت خور دولت را یکجا یکطرفه نماییم.
  بشیر از شهر تورنتو

  repondre message

 • ما با لای مردمان ونکور افتخار نموده وبرای پیروزی قیام شان دوعا مینماییم .در شهر سدنی,هر سو حرف از ونکور است ,امید تا بیرق شما وطندا ران را درآنجا بلند دیده وروی قنسل ونکور ودولت خائین را سیاه ببینیم.لطفا یک قطعه عکس این قنسل لعین را نیز نشر نموده تا درمجلات چاپ شده ونفرت همگانی علیه این دزد بلند شده وروی آنرا سیاه ببینیم.
  ایوبی از شهر سدنی آسترلیا

  repondre message

 • قنسل ونکور جناب غیاث توخی از جمله دزدان ایست که از گله خطا خورده ودر چنگال مردم افتیده است .من چرم این دزد حرفوی را از افغان کارت میشناسم ,یک انسان غارتگروچپاولگر ویک خاین پست است.من از جنبش برادران ونکور خویش حمایت مینمایم.
  شهاب

  repondre message

 • من از مردمان دلیرونکور میخواهم تا پیش از هر گونه گرد هم آیئ ,قبل از همه باید یک نمایش بزرگ را در شهروکور در برابر موسسات ملل متحد براه انداخته وتوجه جها نیان را راجع به فساد وچپاولگری دولت مرکزی جلب نمایند.بعد از آن قنسل ونکور را جنسآ ,رویش را سیاه نموده وبه حیث نماینده رژیم فاسد به دفاتر ملل متحد تسلیم نمایند.
  باوری

  repondre message

 • برادران وخواهران( ونکور)کا نادا
  دوستان گرامی ؛
  اخیرآ درنتیجه رسوای های محترم غیاث توخی وحرکت مردمی درشهرونکور,که رخسار وزارت خارجه وروسای مربوط مثل رئیس صاحب تشریفات ومعین صاحب اداری را نسبت به ارتباط شان در قبال تقررغیاث توخی درثهرقنسلی ونکور, شدید آ لطمه دار ساخته,بدینوسیله ,دامان جناب وزیر صاحب خارجه را نیز لطمه دارنموده است, اخیرآدر یک عمل سریع وخشمگینانه , مقامات وزارت خارجه,پسرغیاث توخی, به نام قیس توخی,ازشعبه ریاست تشریفات وزارت خارجه سبکدوش گردید.اکنون برنامه تبدیلی ومجازات شخص غیاث توخی قنسل ونکور دردستور کار قرارداشته وبرای شهریان گرامی شهرونکوراطمینان داده میشود تا طی روزهای آینده برنامه تبدیلی سایر اعضای فا میلی ومجازات ومحاکمه جناب غیاث توخی نیزنهایی شده ومرحمی برای درد های زخم های اخیر شما گذاشته خواهد شد!
  با احترام کارمندوزارت خارجه

  repondre message

 • تشکر مامورصاحب وزارت خارجه ,
  اقدام شما نیک است اما کافی نیست یک گام آغازین است .ما منتظر محا کمه ومجازات شخص قنسل لعنتی وفرومایه شما بنام غیاث توخی باقی میمانیم.ما آمادگی عام وتام داریم تا قیام خویش را راه اندازی نماییم .ما منتظر اقدامات سریع شما هستیم تا این دزد تانرا زود تر ازینجا گم کنید
  با احترام جلیل جراح از ونکور

  repondre message

 • برادران ونکورسلام؛
  پیروزیها ی بزرگ در انتظار شماست .همت تان جاویدانه بادوعزم تان پایدار.

  repondre message

 • از گزارش مامور وزارت خارجه دربا لا چنین نتیجه گیری میشود که شاید پسرغیاث توخی نیز در دفتر تشریفات مثل پدر خویش دست به کدام خیانت بزرگ ویا دزدی زده باشد که بزودی اخراج شد ورنه کیس اخراج پدرش پیشتر ازوی آغاز شده بود.به هر صورت این اقدامات نمیتواند تا مردم ونکور را قانع بسازد.ما منتظر هستیم تا دشمن مردمان ونکور ,انسان فاسد ورشوت خور وبدکردار ضد ملی که غیاث توخی است به سرنوشت ننگین خود گرفتار شده وبه محاکمه سپرده شود.
  میرویس ازشهرونکور کانادا

  repondre message

 • این حرکات وزارت خارجه در مورد اخراج پسر توخی , به معنی پخش کردن چاکلیت برای اطفال است .تعداد دزدان ووابستگان غیاث توخی در مربوطات وزارت خارجه با توجه به محتوای مقالات فوق زیاد است.ممکن یک چپاولگری تمام عیار از سوی این خانواده در وزارت خارجه براه افتد یده باشد. ما مردمان ونکور بیش از پیش به مجازات دزد کلان شان غیاث توخی مصمم بوده ودرین جاده به پیش میرویم.
  نادراز شهرونکورکانادا

  repondre message

 • مسافرتوخی رسید
  دیروز یکی دیگر از مسافرین غیاث توخی مع الخیر به کانادا رسید.بنا برقول دوستان, غیاث توخی که قبلآ پروسه دعوت نامه وی را بنام خسر بره خویش آغاز کرده بود وقرار اضهار این مسافر 22 هزار دالر برای این دیپلومات کارکشته یعنی توخی پرداخت صورت گرفت.اخیرآ این مسافر به کانادا برگشت.این بزنس دیپلوماتیک ادامه دارد,نمیدانم که نام این قنسل گری را چه باید گذاشت ؟؟قاچاقبر خانه ,فساد خانه ,اختلاس خانه ویا قنسل گری ؟
  توکلی از شهرونکورکانادا

  repondre message

 • سرنوشت ننگین غیاث توخی قنسل دزد ونکورکانادا!
  امروز موزخ 25اکتوبر سال 2012,انکشاف جالبی در خط اعتراض مردمی وتدارک قیام ملی علیه قنسل فاسد دولت, در ونکور کانادا رخ داد.غیاث توخی با برخی از کارمندان خویش درحالیکه قرآن پاک وچندین رائس گوسفند را دردست داشت به شکل عذری ,در منازل رسوخمندان شهرونکور داخل شد واظهار توبه نموده واز مردمان ونکور طلب بخشش نمود ,حتی گفته میشود که وی خود را درپایی مردمان ونکور انداخته وازتوقف رشوه وفساد اداری , در قنسل گری ونکور برای مردم اطمینان داده گفت که وی دیکر برای اجرأت خویش از مردم رشوه نخواهد خواست .این درحالیست که وزارت خارجه دولت در یک ابتکارتازه با مردمان ونکور تماس های مستقیم برقرار نموده وگزارشات حوادث ونکور را ازطریق مردم دریافت داشت است .با توجه به انکشافات اخیر وقهروغضب مردمی ,وزارت خارجه برای مردم اطمینان داده است که غیاث توخی را از ونکور تبدیل نموده ووی را مجازات نماید.همچنان از مردم خواسته شده است تا شکایت نامه های خویش را طور کتبی ترتیب وبرای نماینده سفارت درکاناداتسلیم نموده ,تا برای وزارت خارجه ارسال شده وپیرامون رشوه ستانی ها واختلاس وقا چاقبری های ویرانگرانه غیاث توخی یک برسی اساسی بعمل آید. اما مردم ونکور گوسفندان غیاث توخی را مسترد نموده وقرآن پاک را بوسه نموده برایش گفتند که آزارواذیت ورشوه ستانی های وی ,برای مردمان ونکور قابل بخشش نبوده واینجا موضوع یک حرکت وخواستهای برحق یک ملت مطرح بوده وایشان نمیتوانندتا به نمایندگی مردمان داغدیده کانادا,این وظیفه بزرگ را انجام دهند .لذا مردم منتظر وعده های وزارت خارجه باقی مانده ودرغیر آن به این قیام ادامه داده وغیاث توخی را تا پای محا کمه ملی همراهی خواهند نمود.
  پارسا از شهرونکورکنادا

  repondre message

 • این یک دست آورد بزرگ برای دوستان ونکور است ,امیداست تا این قیام به گُل نشیند وسرنوشت غیاث توخی این دزد مشهورونامی وزارت خارجه دولت کرزی زود روش شده وبه سرنوشت ننگین خود مواجه شده تا پند وعبرت دیگران شود.
  بارز از شهر نیویارک

  repondre message

 • حما سه سازان ونکور !
  امروز قیام شما برادران عزیز وارد فازجدید شده ودارد نظام فاسد کرزی وسگان پاچه گیر وزنجیری شان در برابر ارادۀ توانای شما زانو می زنند.این پیروزی بزرگ را برای شما تبریک گفته وعزم واستواری بیشتر برای شما دوستان آرزو برده تا این قنسل سگ صفت وخائین را به سزای اعمالش گرفتار نموده وبه فسادپائین دهیند.
  سنگرمل ازکشورآلمان

  repondre message

 • وزارت خارجه افغا نستان ,انکشافات اخیر شهرونکور را مورد توجه جدی قرارداده ,خاطر نشان میسازد که نزاع میان جامعه برادران افغانی وقنسل ونکور جناب غیات توخی,نه برخاسته از تضاد های فا میلی ومنازعات شخصی ,بلکه بر پایه ادعا های ,فساد,قاچاق واختلاس از سوی قنسل ما,جناب غیاث خان توخی,استوار میباشد .چون درین نگرش قبل ازهمه موضوع اعتبار ووجاهت وزارت خارجه از یک سو وحق دادخواهی مردمان ونکور از سوی دیگر درمحراق توجه وزارت خارجه قرار داشته ,لذا وزارت خارجه جمهوری افغانستان ,در حا لیکه بر اراده مردمان عزیز ونکور احترام عمیق گذاشته ,واطمینان میدهد که بر چنین اصل منذکره,این قصیه را دنبال نموده وموضوع تبدیلی وبرسی محاکمه وادعا های جناب قنسل را در مورد (سرقلفی )مورد کنکاش قرارخواهد داد.لذا از هموطنان ونکور خویش التجا داریم تا آرامش خویش را حفظ نموده وبرای وزارت خارجه فرصت دهند تا به چنین برنامه رسیدگی نماید.
  با احترام
  ماموروزارت خارجه

  repondre message

 • مامور صاحب وزارت خارجه !
  این مطلب نیز باید بر رسی شود که وزیر خارجه شما در عقب این جنایات غیاث توخی قراردارد.ادعای غیاث توخی مبنی بر اینکه این پول سرقلفی بو سیله معین اداری ورئیس تشریفات آقای حمید صدیق برای وزیرخارجه جناب زلمی رسول پرداخت شده است ,نیز باید مورد بر رسی قرار داده شود . شما زمانیکه درک کردید که حالا مردم ونکورچوب را درکون غیاث توخی کوفته نامش را کشمش میگذارند واز کامش پول های هضم ناشده خویش را بیرون مینمایند,بامردم همصدا شدید؟ این همصدای بامردم بخاطر آبروی خود شماست نه بخاطر مردم ونکور!!!!!!!!!!!!!!

  repondre message

 • برادران ونکور سلام ؛
  ولله من خو درگرفتم از دست همینقدر انتظار!! شما چه وقت در دهن غیاث توخی, این لعنتی شاش میکنید؟؟؟ این قنسل را چه وقت تنبانش را کشیده سر خرسوار ونزد بادرانش دروزارت خارجه می فرستیند؟؟؟ در همین سایت از همین غیاث توخی یک دزد نامدارویک رشوت خورمعروف ساخته شده است ]شما چه وقت به این داستان پایان خواهیند داد؟؟؟

  repondre message

 • هموطنان افغانم ؛از همبستگی شما با مردمان ونکور تشکر میکنم ,اما ارزو میکنم تا برای ما خوردن میوه های خام را سفا رش نکنید.ما می دانیم که با غیاث توخی این لتۀملامت وزارت خارجه چگونه برخورد نماییم.زمان کاراست وقول وزیر!!!مردم غیاث دزد را هرگز نخواهند بخشید وتوان هرگونه مقابله با این فاسد وجود دارد!!!!!!!!!!!!!!!

  repondre message

 • آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان داشت
  این مقاله با شمول دو لینک که ضمیمه آن میباشد حاوی صد ها حقیقت و فاکتیست که جریان را به آفتاب مبدل ساخته است ,حا لا شما غیاث توخی وچوکره های فاسد وبد اخلاق تان ,که نه تنها فساد مالی بلکه فساد اخلاقی وتربیت خانوادگی تانرا به نمایش میکشد,بیهوده تلاش مینماییند,تا این آفتاب روشن را به دو انگشت پنهان دارید.این مجموع حقایقیست که سوانح یک انسان فاسد را طی یک دوره کاری به نمایش میکشد.این اطلاعات میتواند بو سیله نزدیکترین همکاران ویا نزدیکترین قر بانیان این فساد خانمانسوز جمع آوری شود.درینجا حقایق تکاندهنده نهفته است,که باید بوسیله یک بخشی عظیمی جامعه ,طی یک دوره کاری تمرکز یابد.هرگاه شما تلاش نمایند تا با این ترفند ها واین حقایق ناب ,افکار ملت را بسوی دیگرکشانیده وبرای موضوع, جنبه شخصی وفردی داده ,معنایش اینست که شما اکنون آفتاب را به یک انگشت پنهان میداریند.این خشم وخروش یک ملت به پا خاسته است واین طوفانیست که عنقریب از درون ونکور برخواهد خواست وجنایتکاران را به پنجه قانون خواهد سپرد.بهر صورت این افتخا رات که حاوی حمایت وپیام های جهانی است به مردم ونکور وقیام ظفرآفرین شان علیه فساد وعناصر فاسد ,آغاز یافته است ,شما تلاش نکنید که ملت را به چند دشنام خود قانع ساخته وپرده بر رخسارخود بیفشانید. شما در روز افتتاح قنسل گری چه وعده ها ی چرب ونرم را برای مردم در حضور محترمین فرید کاکر,رشاد احمدی ,لطف الله سا دات ,باری جمال وجمیل خان زارع ,اعلام داشتیند واز روزیکه این تصدی را بدوش گرفتیند شما انسان خائین وفاسد ,دست به رشوه وچوروچپاول زدید. ومثل حیوان وحشی به خوردن گوشت مردم آغاز کردیند.نام هایکه درین کامنت ها گنجا نیده شده است اکثرا بوسیله مردمان ونکور کانادا صورت گرفته است واین ندا وفریاد مردم است , ما منتظر تصمیم وزارت خارجه کشورهستیم .آنها از ما تقا ضانمودند تا بخاطر حفظ آبروی وزارت خارجه دست به کدام عملی ملی نزنیم ,تا آن زمان منتظر بوده بعدا این موش را از سوراخش بیرون نموده وبه سزای اعمالش گرفتار نموده وپول های خویش را از حلقومآن بیرون خواهیم نمود
  با احترام
  انجینرفریدون از شهر ونکورکا نادا

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس