صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > سلسله ي فراردختران !!!

سلسله ي فراردختران !!!

mosafeer
شنبه 22 سپتامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

زنان
قرباني ودختران فراري !

مثل
هميشه ودرسلسله فرارهاي دختران ازخانه، امروز نيزدختري فراري به اينجا پناه آورد .
دراينكه زن دراكثراتفاقات وجنگ ها نقش داشته ويا انگيزه ي براي جنگ ها وصلح شده
است شكي نيست ، ولي درخيلي موارد نقش كالاوقرباني بسياركم ارزشي براي اهداف مردانه
بوده است . رمان كوري را شايد بيشتركساني كه با رمان سروكاردارند وزندگي مي كنند
خوانده باشد . رماني كه گرچند كمي ديرخودش را برخواننده تحميل مي كند ولي
پرازماجراهاي وحشتناك وهيجان برانگيزاست . درپي تحليل اين رمان نيستم ، بلكه صرفا
درتاييد جمله اول نوشته ام ميخواهم چند سطري ازاين رمان وچند سطري ازيك داستان
بلند ازگيدوموپاسان بنويسم .  دريك بخشي ازرمان
كوري دسته ي ازكورها كه دريك محوطه مجبوربه زندگي شده اند با استفاده اززوروقلدري
وخشونت بردسته ي بيشتري ازكورهاي محصورشده دراين محوطه، شروع به حكم روايي با
استفاده اززورمي كنند . درقدم اول جيره غذايي كورها را كه سربازان مياورند داخل محوطه
حصارشده ميگذارند، درانحصارخود درآورده به ازاي تحويل غذاي كه حق همه كورهاي
زنداني است ، ازآنها باج گيري مي كنند . اول ازآنها خواسته هاي كوچكي دارند وصرفا
ازسهميه آنها براي خودشان ميزنند . بعد ازآنها ميخواهند تمام موجودي خودشان را به
آنها كه مسلح هستند تحويل دهند . كم كم درمرحله ي مي رسد كه اين كورها ازبقيه
كورهاي زنداني براي ارضاي جنسي درخواست زن مي كنند . دراين قسمت است كه مردانگي
مرد ها ي موجود دربازداشتگاه به چالش كشيده مي شود وآنها را دريك امتحان بين غيرت
ومردانگي ومردن ازگرسنگي قرارمي دهند . يا بايد ازگرسنگي بميرند يا بايد تن به ذلت
هم خوابگي زنان شان با مردان كوروقلدري بدهند كه غذاهاي موجود را درانحصارخود
دارند . بلاخره غيرت مردان ومردانگي آنان دربرابرشكم وزندگي شان كم مي آورد وآنها حاضرمي
شوند تن به همخوابگي زنان شان با مردان قلدربدهند . عين قضيه ازنظرمحتوا درداستان
" تپلي " ازگيدوموپاسان رخ ميدهد . با اين تفاوت كه درداستان "
تپلي " تعدادي ازمردان وزنان اشراف فرانسه براي نجات جان ومال شان درحال فرار
هستند . درين اين گروه فراري اشراف دختري است به نام تپلي كه ازهرنظرچشم نوازوبراي
هرمردي دلربا است . درمسيرراه ، دريك هتل بين راهي به دام سربازان فاتح پروسي
ميفتند . فرمانده سربازان پروسي توسط صاحب هتل به آنها خبرمي رساند كه شما اجازه
رفتن نداريد مگراينكه تپلي را براي يك شب به بستراو بفرستيد . دراينجا است كه
مردان وزنان همراه تپلي درمبارزه ي دردسرآفرين بين وجدان واخلاق وغيرت ونجات جان
شان قرارميگيرند . ازطرفي تپلي نيزبه
سادگي حاضرنيست تن به همخوابگي با فرمانده گروه پروسي بدهد . دراين ميان جالب تراينكه
دونفرراهبه بين گروه است كه با تسبيح هاي شان مدام ورد ميگويند وبلاخره اين
دوراهبه بعد ازچند روز كه درميان راه ميمانند چون تپلي حاضرنيست با سربازپروسي
بخوابد ازراه نصيحت واندرزاخلاقي كوشش مي كنند تپلي را قانع كند كه براي نجات جان
همسفران شان حد اقل براي يك شب به بسترسربازپروسي برود . تا بلاخره ازروش هاي
مذهبي ونقل داستان هايي ازفداكاري هاي زنان بسياري كه براي نجات جان ديگران
ازناموس خود گذشته اند ، تپلي را فريب ميدهند تا به بسترسربازبروند . بعد ازهم
بسترشدن تپلي با سربازووقتي ازمخمصه خلاص مي شوند، همين گروه همگي به خاطراين
كارتپلي ازاو روي گردان مي شوند ازجمله همين دوراهبه به تپلي پشت مي كنند واورا
دختربدكاره ونجس مي پندارند .

اين داستان هارا نقل كردم كه بگويم امروز نيزدرادامه سلسله
فرارهاي دختران ازخانه دختري ازيكي ازولسوالي هاي اطراف هرات فراركرده به دفترآمده
بود . وبه دنبال او نامزد پيروبرادروپدراو نيزآمدند . وقتي قضيه را جويا مي شويم
مي بينيم كه پدراين دختر، حاضرشده دختر16 ساله اش را درسن 13 سالگي براي خودش با
دختري آليشاني يا بدل كند . اين دختركه اكنون حدودا 16 ساله است به خاطربرآورده
شدن نيازپدرش به مردي نامزد شده  كه
ازنظرسني بزرگترازپدرش مي باشد .
  


آنلاين بنگريد : http://mosafeer.blogfa.com/post-710.aspx

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس