صفحه نخست > کارتون > حکمتیار، ملا عمر، کرزی، ربانی و گل روی قوماندان قسیم فهیم

حکمتیار، ملا عمر، کرزی، ربانی و گل روی قوماندان قسیم فهیم

دو کارتون
عتیق شاهد
يكشنبه 30 سپتامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • راستى اوغان ملتى ها با كلبدالدينى ها تحت بوشش مافياى كرزى هيا هو را بر با كردند بخاطر يك نام.در سراسر كشور به هزار ها نامهاى بومى اصلى را به نامهاى بشتونها تغير دادند و همه با تحمل قبول كردند.بايد نامهاى بومى باز كردانده شوند و نامها در مناطق كه خلاف ميل مردم محل باشد به راى كيرى كزاشته شده همه بايد به راى كيرى كزاشته شود به هر ناميكه مردم خوش بود همان نام انتخاب شود.در سمت شمال يكنفر هم به نامها بشتونهاى شداد و زن فروش و قران خور موافق نيستند.

 • ربانی عالم دین بود. ملت افغانستان همه مسلمان می باشند. پس این کار از نظر دینی درست. اما مشکل این است که این دین از ریشه غلط است و به همین خاطر تمام بزرگانش هم دزد و قاتل می بر ایند.
  خانه از پای سنگ خراب است. فقط ربانی و یا ملاعمر و یا مزاری نیست. تمام رهبران جهادی از سیرت رسول الله پیروی می کنند و حیوانات درنده می شوند. به مثل خود رسول الله.

  • بسم الله الر حمن الرحيم
   بز رگان ميفر ما يند از با ن كر ده سلا حي خطر نا ك ديگر در دنيا وجو د ندا رد مثل اينكه
   ميگو يند زخم شمشير مير ود ز خم زبان نمير ود وا كثر اين جنك ها ي خانه به خانه قو م با قوم
   ميصبت ها ي در بين مر دم ما از ا ثر زبا ن پيد ا شده است
   پيغمبر ( ص ) را پر سيد ن كه چه عمل ما را بد و زخ مي برد
   فر مؤ د زبا ن با ز فر مؤ د شخصيكه زبا ن شر مگا ه خو د ر را حفا ظت
   كند من ذ مه ميگر م به جنت بر ود ٢ خد ا وند كر يم از گفتن حرف ها ي
   بي فا يده مسلمان را منع كر ده است
   ٣ بزر گا ن سخن ميفر ما يه ا نسان با با يد حر ف خو د
   را سنجد يده بيگو يد
   اين مقر رأت مر عات كند مؤ قع شنا سي مز آج شنا سي مر دم شنا سي
   وقت شنا سي يعني هر مر دم هر وطن را مطا بق ان صحبت نما يد
   عز يز م از كردي خو د تعر يف نكنيد برا ي ما ملو م است
   حرف ها ي فحشا وبي و بي إد بي نگو
   اين خود ستا يي پيشه شيطا ن است
   از اين زبا ن ها ي چر ب اين منا فق عقبش
   علا مات خا ص دارد از مجا هيد بغلاني

 • لعنت بر شما هزاره های کثیف که نه احترام به ریس دولت دارید نه به مرده ها امیر عبدالرحمان خان و ملا عمر میدانستند با شما چطور معامله کنند.
  کابلی

  • جناب کابلی کثیف زاده، خالق این اثر ارجمند عتیق شاهد هزاره نیست. به فرض اگر هم باشد دیدگاه شخصی ایشان است و ربط به عموم هزاره ها ندارد.

  • اين شخحصيكه به مقدسات هزيان ميكويد هميشه نام خودرا تغير ميدهد.همان يك شخص است و براى او مهم نيست كه موضوع مورد بحث جيست ما نند همان فكاهى جهاز هاضمه كنه قرار ذيل است...بعد شروع ميكند.موضوع را جيع به ناف است فلهذا جهاز هاضمه كنه قرار ذيل است.او خود را ميخواهد خريطه بوكس جور كند.اكر درخت هم در كونش سبز كند بعد در سايه اش مينشيند.اصلا او با ن ش ين خود مشكل دارد.اين برادر ديكر ما اينجا هيج هزاره نيست و حرفى نزده شروع كرد كه شما هزاره ها...
   او برادران به لهاظ خدااين فغانستان نيست كه به ديوانه خانه تبديل شده است.اين ما جه ميكوييم.
   مزارى صاحب تو يك كمى خوب هستى ما از نوشته هايت بهره ميكيريم جه شدى؟بيا يك زنجير را كرفته...
   من به اين زنجير ارزيدم كه بستندم به با
   كاش ميبرسيد كس وكيشان بجند ارزيده اند

  • بانو بی ادب، هر شخص را می‌شود از نوع نگارش آن شناخت (البته اگر سواد داشته باشید) اگر منظور شما من هستم، من که همیشه به یک نام پیام داده‌ام. در بحث‌های همگانی فکر می‌کنم بسیار هم موفق بوده‌ام. و هر کسی را به زبان خود او پاسخ داده ام.
   دیگر اینکه بانو بی ادب، مقدسات وجود ندارد. هیچ ایده و ایدئولوژی مقدس نیست، اگر تقدس هم باشد در وجود انسان و انسانیت او است. آیا اینکه اسلام می‌گوید کفار نجس است و باید کشت، یا زن انسان درجه ایکس است مقدس است؟

  • کابلی نام اوغان کودن
   تو بی وجدان فاقد تمام صفات انسانی سگ پاچه گیر به کدام حق به یک قوم دشنام میدهی شما قبیله یی های فروشنده تمام ابرو عزت مردم کشور مارا نزد دنیا برباد دادید , توان شنیدن حرف حق را از دیگران ندارید

 • راستی یک جنرال بی سواد جایش کم است، منظورم جنرال قوای بحری افغانستان، آقای دوستم. به هزاره ها چیزی نمیگویم چون جواب آنهاره کوچی ها میدهند.

  • بحر را خو شما دو دسته به با كستان تسليم كرديد.امروز ما راهاى بحرى ضرورت داريم با كستان راه نميدهد.با زهم رهبران قبيله برست و با كستان برست ما انقدر احمق بودند كه تمام شاه رك هاى ما به دست با كستان است.ما در حقيقت در تسخير با كستان هستيم. اينها اين فكر را نكردند كه يك روز با كستان بنادر خودرا بر روى ما ببندد مردم جه بخورند. بعد بنامها اين زمامداران مستبد مكتب و سرك ها و جوكها و شفاخانه ها نامكزارى ميشود. امروز ما دربند با كستان هستيم.امروز همان با كستانى ها اورده شده بنام نا قلين همه طالب و اى اس اى هستند و همه با باكستان رابطه دارند و در تباهى كشور ما نقش دارند.

 • ربانی شهید صلح نی شهید پول است ان بیچاره گاهی در دستان مسعود میلولید و سخنگوی مسعودبود که به بسیار ناز و زور زده هی ها کرده سخن میزد وبزیر امر مسعود بود گاهی اله دست کرزی شد وقتیکه در خانه اش چپه ناف که ازپول چور چپاول و خون ناحق غریبان بدست اورده در دوبی خانه گرفته بود فکر کرد باز هم کدامی یک بندل اضافه دالر برایش میدهد عاجل طیاره سواری کرده خود را شهید راه نام و پول کرد . در زنده گی خود یک کار خیر نکرده بود در مرده گی اش هم مردم و محصلین بیچاره از دست اش در عذاب است.

 • یکروز در کندز تلویزیون بیانیه استاد بی صلاحیت و عاجز را میدیدیم رفیقم گفت این گپ میزند یا مریض است ها هو میکند ما گفتیم نی بیچاره خواب بوده مسعود بزور در کون اش با لغط زده بیدار کرده که یک بیانیه مفت به تایید کار های جنک جنگ بزن بته

 • و. از حرف هاي شما ملوم ميشو د يك منا فق ميبا شيد
  همين بود گفتم

 • ربانی مگر ادم بد نبود اما بسیار بی صلاحیت بود. او را اول مسعود به عنوان پارچه ای کهنه استفاده کرد و بعد هم کرزی خدازده او را مثل قوطی نسوار استفاده کرد. بیچاره بسیار ساده و گوسفندی بود. هر کس که دست در کونش می کرد خیال می کرد که او را ماساج می دهد.

 • کابلی
  شما انقدر طویله زاده استید که نمی فهمید که کاریکاتوریست هزاره نیست. حتی اگر او هزاره هم باشد باز هم نباید به چنیدن ملیون انسان فحش داد. از سخن گفتنت معلوم است که یک حرامزاده ای و عقده ای و حسود هستی. برو از حسادت پاره شو. حیف انترنت که به حیوانات مثل تو فرصت ابراز نظر داده است.

 • همراهی کرزی با قاچاقبران افغان؛ عبدالله عبدالله,مارشال فهيم ,احمدولی مسعود, احمد ضياء مسعود و فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود مانع از نبرد نیروهای امنیتی با قاچاقبران می شود!!!!!!!!!!!!!
  (در مورد همکاری عبدالله عبدالله با فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود که در کابل با ايجاد کانال استخباراتی با سفارت سويدن مقيم کابل ويزه انکشور را توزيع ميکند و اين ويزه توسط احمدولی مسعود و احمد ضياء مسعود در بدل ۳۰۰۰۰ دالر امريکايی به فروش رسانيده ميشود وتا اکنون ۱۶۰ تن پاکستانی و ۵۵ تن ايرانی و ۷۸ تن افغان را به اروپا فرستاده اند که بيشتر انها تقاضای پناهندگی نموده است!!!!!!!!!!!!
  گفته ميشود که حبيب اصغری درراس اين شبکه بوده است. از قرار معلوم ، پس از آنکه از جانب فرشته تقاضا نامهً جهت تدوير " سيمينار" به اصغری ميرسيد ، جهت اشتراک اشتراک کنندگان " سيمنار" های موهومی ، وی مکاتيبی را ازدفتر مارشال فهيم ، شورای وزيران ووزارت امورخارجه برای اخد ويزه عنوانی سفارت هاصادرميکرد و برای هر نفريکه پول می پرداخت ويزه می خواست. ازين افراد بين 20000 تا 30000 دالر گرفته ميشد ، بعدا اين اشخاص قانونی به اروپا سفر ميکردند ، يک روز فرشته برای شان محفلی برپا ميکرد و سپس هر کدام را در کشور های مختلف بشمول سويدن جهت پناهندگی می فرستاد. اينکه آنها موفق به دريافت پناهندگی ميشدند ويا ميشوند ، مربوط فرشته نبوده ونيست. صرف رسانيدن آنها کافی بود.
  از قرار معلوم اصغری برطرف گردیده و ازکرسی معاون اداره امور پایين افتاده است ولی کسی نمی داند که ممکن هم اکنون ويا چند روز بعد دوباره به پابايستد. وی در اين مسايل چنان آبديده شده است که جوره ندراد. پيرامون کارنامه های درخشان زندگی ننگين وی بعدا معلومات مفصل ارائه خواهد شد.!!!!!!!!!!!!!!!!
  يک خبر جالب ديگر اينکه زنیکه بنام شريفه حضرتی در سیویدن زندگی میکند نيز چند ماه قبل درميدان هوايی دوبی هنگام انتقال سنگ و دالر قاچاقی دستگيرشد و مدت سه ماه دردوبی زندانی بود. وکیل وی بعدازبدست آوردن ضمانت مالی اورا موقتا از بند رها کرد ولی اکنون ميگويند که محکمه حکم بازداشت مجدد خانم را صادر نموده است!!!!!!!!!!!!!
  خانم فرشته در ایام نوجوانی در زمان حاکميت حزب ديموکراتيک خلق به شوروی فرستاده شد. درآنزمان محصلین افغانی در شوروی سابق قاچاق دستمال زری وگل سیب ،پتلون کوبای ،کلاه روسی ، چاینک نکلی ، الماس روسی ، دالر وربل می کردند لذا قاچاقبری این خانم هم تازگی ندارد. کسی که یک پنی را دزدید صد دالر را هم دزدی می کنند. ترک عادت موجب مرض است، مشت نمونه خروار،این یک واقعیت است نه خصومت ونه افشا گری . آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود ،قاچاق آدم کار تازه این افراد نیست. در سويدن نيز "تارنما " ساخته است و " نهاد ...." را تاسيس نموده است. به همين علت و از برکت اين پيشه های جديد است که وی اکنون در داخل و خارج کشور " جايداد" های خوبی خريداری کرده است!!!!!!!!!!!!
  در زمانيکه احمدولی مسئول سفارت افغانستان در لندن بود ، به هزاران هزار دالر از درک فروش پاسپورت ، اعطای ويزه و تصديق هويت مهاجرين بدست آورد. تعدادی زيادی پاکستانی را در بدل پول هويت افغانی داد. گفته ميشود ، پولي را که ازين مدرک بدست آورد با "لطيف دزد" در هسپانيا يک هوتل خريده است( لطيف دزد پسر مامای شريفه جان است که در زمان مسعود معاون لوژيستيک وزارت دفاع بود . مسعود وی را جهت خريداری سامان آلات به دوبی فرستاد . وی با پول ها از دوبی فرار کرد و به هالند پناهنده شد و اکنون با احمدولی هوتلی را در هسپانيآ خريداری کرده است .) !!!!!!!!!!!
  در مورد قاچاق احمدضيا ، ويکی ليکس ( از قاچاق 52 مليون دالر ، سنگ های قيمتی و داشتن خانه های مليون دالری در دوبی ) بحد کافی افشاگری کرده است که ضرورت به تشريح دوباره نيست.!!!!!!!!!
  در جويی که آب رفته است بازهم آب می رود
  وقتی در مورد جنایت وجنایت کاران میخوانیم و میبینیم - موی براندام ما راست میګردد ولی هستند عده ای که خود را مدافع و توجیه کننده جنایت میدانند !!!!!!!!!!!!!!!
  کجایند انهاییکه چشمان شان را در برابر جنایت کاران می بندند ؟
  کجایند جنایتکار پلیدی که از خردوانی به کادیلاک و کروزین دوانی رسیده !!!!!!!!!!!!
  کجایند جنگ سا لا ران و جنایتکاران که همه خیانت ها برای ای اس ای ISI و پاکستان بوسیله فهیم پلید ، خلیلی پلید بسم الله محمدی پلید, احمدضیاء پلید, عطامحمدنور پلید که هزاران هزار جزیب زمین دولتی و مردم در ولایت بلخ است , جمیعت وحزب وحدت پلید, واسماعیل خان پلید صورت گرفته !!!!!!!!!!
  کجایند عده از آنهاییکه با نام های مستعار زهر پاشی مینمایند وخود را مدافع استبداد جنگ سا لا ران و جنایتکاران ساخته اند؟
  شما می توانید بصورت مستقیم نظر خود را ارایه کنید:
  Kabul tel:
  0784035745
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس