صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > در صورت حمله آمریکا به پاکستان، کرزی با پاکستان است؛ در صورت حمله پاکستان به (…)

در صورت حمله آمریکا به پاکستان، کرزی با پاکستان است؛ در صورت حمله پاکستان به افغانستان چطور؟

کابل پرس خبری
پنج شنبه 4 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: درست یکسال پیش حامد کرزی در گفتگویی با یک رسانه ی پاکستانی گفته بود که اگر آمریکا به پاکستان حمله کند، افغانستان (او) در کنار برادران پاکستانی اش خواهد بود. چند ماه پس از این مصاحبه پاکستان به مناطق مرزی افغانستان یورش آورده و این مناطق را هدف حملات خود قرار داد که این حملات همچنان ادامه دارد. ظاهرا مهره ها و جاسوس های پاکستانی همچون کریم خرم و فاروق وردک از نفوذ خود در دستگاه کرزی استفاده کرده و کرزی علاوه بر حمایت از پاکستان در مصاحبه با رسانه پاکستانی، در یکسال اخیر نیز در قبال حملات ارتش پاکستان سکوت اختیار کرده است. اکنون جای سوال این است که در صورت حمله همه جانبه ی پاکستان به خاک افغانستان، حامد کرزی و دستگاه او که در اختیار جاسوس های پاکستانی ست، با افغانستان خواهند بود یا پاکستان؟

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به نظر بنده كرزى با باكستان به توافق رسيده كه انها كومك كنند كه قبيله و هم از قبيله كدام او غانملتى فاشيست بايد در جاى كرزى بيايد.كرزى تنها قدرت براى قبيله ميخواهد و ديكر برايش مهم نيست.هربارى با كستان كوشيده كه قدرت 90 در صد بدست بشتونها باشد.از همين سبب امروز تمام شاه ركهاى اقتصادى ما بدست با كستنان است و بنام كوجى اى اس اى نيم كشور را قبضه كرده. او بشتون است بس ختم است.اين همه زندكى برزيتى قبيله با باكستانى است.مشرف كفت كه از قوم بشتون بشتيبانى ميكنيم.يك جيز واضح است كه كرزى قوم برست است.
  به اصول دموكراسى با بند نيست.بشتونوالى ميكند.تحمل نخبه كان غير بشتون را ندارد, با وصف اينكه به زور و بازوى تواناى انها به قيمت عزيزان انها بر تخت جلوس كرد.بعد به تقلب دست زد .امروز باز شعبده بازى دارد كه اب را خط كند و ماهى بكيرد.مسول خرابى وضع امنيتى خود كرزى و تيم اوست.جرا طالب را به هزار نفر رها كرد.

  • در صورت حملهء پاکستان به اوغانستان کرزی در پهلوی مردم پاکستان است
   او گفت ما نمیخواهیم که مردم انطرف مرز کشته شوند بنا" به راکت باران پاکستان جواب مشابه نمیدهیم !!!!!!!!!!
   مردم اوغانستان خود قضاوت کنند در مورد ( ولس مشر )

 • راستی خنده آور انکه جنرال بیشرف در مورد این تملق کرزی گفت که ما اول با امریکا کدام منازعهء نداریم و هیچگاهی هم با امریکا نمی جنگیم و دوم اینکه کرزی کی است که ما را کمک کند .
  برای کرزی بیچاره که نوکرک پاکستان بود و است بسیار خجالت آور است . بهتر است کرزی یک اندازه غیرت و شرم پیدا کند و از مردم خود اقلا" در زبان وحرف , دفاع کند

 • اکتر حبیب قویاش: 10سرطان 1391
  اعلامیه شورای همبستگی روشنفکران افغانستانی در کشور بلغاریا در حمایت از اهداف جبهه ملی:
  پیشگفتار: تاریخ کشور،کشور که تحت نام افغانستان را اندکی وکوتاه واجمالی مطالعه وبه بررسی قرار داده وکلیه حوادث ورویداد های تاریخی را چنانچه در شقیقه سفید تاریخ بایگانی یافته و بدون
  کم وکاست به نسل کنونی ؛نسل که در گرداب وتحریف وتقلب تاریخی وهویتی در دو قرن آخیر؛ جان کنی میکند ،انعکاس وانتقال داده وپیشآمد حوادث تلخ ودرد ناکتر را هوشدار داده وبه واکنش ورزم وبزم عاقلانه را که مبتنی بر خواست ونیاز شرایط و تشخیص اهداف وآرمان انسانی ،آرمان وآرزو های که در اثر جنایت پیشه گان درونی وحامیان مناسبت دون ومنحط قبیله ها ؛سال ها است در میان کام وزبان به بیرحمانه ترین شکل کوبیده شده ودر نطفه خفه وخاموش شده است ؛مستلزم میداشته ویکرنگی وبا هم بودن وحرکت انسجام یافته را متن وبستر شعار قرار داده است.
  ما ،اگر در بستر ودرزنای تاریخ دو قرن اخیر کشور "افغانستان " مکث وتآمل کوتاه نمایم ؛آنگاه دیده میشود که ؛دو قرن سکوت ؛دو قرن جهالت ؛دو قرن غارت ،دو قرن بیداد ،دو قرن واپسگرای از لحاظ تمدن وتنکنالوژی ،دو قرن تخریب تمدن باستانی که ،دستآورد رنج وتلاش ملیت های بومی اصیل ،دو قرن تهاجم وتجاوز قبیله هادر سرزمین ومحل مردمان بومی ،دوقرن ترور شخصیت های ملی ومردمی ومبارزین راه عدالت وبرابری از جمله ولی دروازی طاهر بدخشی ،بحرالدین باعث ،استاد بلال تالقانی ،میجید کلکانی ،قهرمان کشور احمد شاه ،جنرال داود تخاری ،استاد ربانی وووإاست.
  در طول وعرض این تاریخ "دو قرن اخیر" کشور از مسیر رشد وتکامل وپیشرفت در همه ابعاد عمدآ باز وعقب نهگداشته شد .
  نام جعلی وتقلبی وقلابی که هیچگونه پیوند به ریشه واصلیت از دیدگاه تاریخ وبافت ملیت های بومی واصیل که شامل اوزبیک ها ،تاجیک ها ،هزاره ها ،تورکمن ها ،نورستانی ها ،قزل باش ها وغیره نداشته ،به این سرزمین باستانی وتمدن زا تحمل شد.
  در سایه شوم نام استعماری و انحصاری "افغانستان " باشند گان بومی این خطه تاریخی چی رنج وشکنجه ها نبود که ،تحمل نکرده باشند. در روال وگسترده این زمان ،تاجیک کاتب ،هزاره جوالی کش ،اوزبیک نفر خدمت ،تورکمن قالین باف ،نورستانی کافر وده ها توهین وتحقیر که ،زبان از گفتن وتکرار شرم میبایست کرد ،عارض روزگار شده واست إ
  در دو قرن" سکوت وسیا هی وظلمت "،قبیله های دو سوی سلیمان کوهی بنابه دید وملحوظات دون بدوی ؛ کشور ومردم را به شرق وغرب جهت تاراج ودستبرد عرضه نموده ودر پیشاپیش نیروهای اشغالگر وبیگانه قرار گرفته وبه چور وچپاول مردمان غیر قبایل پرداخته وعلیه مقاومت گران ضد استعمار در جنب لشکر تجاوز شمشیر آختن ودر جهت نابودی فرهنگ وتمدن این خطه تاریخی بیشرمانه تاختند وپر روشن است که ،زوال فرهنگ وتمدن مساوی به زوال صاحبان تمدن وفرهنگ است که ؛این عمل وسیاست یکی از برنامه های استعمار وحامیان درونی قبیله ها بوده وهنوز که هنوز است این برنامه فرهنگ ستیزی وزبان ستیزی دارد قوام یافته وروز به روز ابعاد گوناگون را به خود مگیرد.
  قبیله ها از درون کاخ ریاست جمهوری واز بیرون طالبان بگونه سیستماتیک وگسترده در جهت تطبیق برنامه فاشیستی سقاوی دومه تلاش ورزیده ودارند جنایت وخیانت های برزگ را در حق دیگران تدارک وعملی سازند ویکی از این جنایت تاریخی همانا ارقام جعلی وهوایی وبدون کوچکترین نورم علمی است که تازه از دانشنامه آریایی انتشار شده ونفوس افغان ها "پشتون" ها را بالا تر از 62 فیصد نشان داده است ؛عجباإإ
  از سوی دیگر تا دیروز سیاست "من " و"ما" ناشی از آبجانی وعدم شناخت وتحلیل از تاریخ خونابه دو قرن سیاهی که در بالا اشاره یافت ، زمینه پیشرفت وتجاوز دشمن مشترک را هموار ساخته وتا سرحدی که بخش های حیاتی در کشور شامل نیروی نظامی ،اقتصادی وسیاسی در انحصار قبیله های مهاجر وتجاوزگر وخراب کار در آمده است.
  بازی های سیاسی در گرداب عدم خودباوری و عدم اعتماد بین "من"و"ما" طی 15 سال اخیر
  یکی از دردناکترین دوران تاریخ است که ،بین رهبران ملیت های محکوم کشور مستولی شده
  پیامد آن عبارت از سقوط کابل به دست قبایل افغان وارتش پاکستان میباشد.
  جنایت قبایل ها "طالبان" در کشور غیر قابل شمار اند واین جا ،ما،نمیخواهیم پیرامون عملکرد این
  وحشیان دوران ماقبل تاریخ اذهان خویش را جریحه دارنموده وتاریخ است که همه کارروایی ها را
  در آرشیف مغز خویش حفظ وبایگانی مینماید ودرسی باشد در مسیر بعد تاریخ إ
  واما ،امروز شرایط وجو سیاسی بعد وبحث دیگری را باخود گرفته است .امروزفاصله یی "من" و"ما"
  در اثر بازپرسی وباز خوانی از تاریخ دوقرن "سکوت" در کشور در پرتو دانش وگذشت بگونه عیاری پیموده شده وعیاران خراسان چون مسلم خراسانی ،ناله را به فریاد تبدیل نموده وآهنگ مقا ومت و مبارزه رادر کوچه ها وپس کوچه ها طنین انداز نموده وبه نیروی انسجام یافته ،با درک رسالت تاریخی در جهت طرد دشمن وطن ومردم عذاب کشیده ورنجور در حرکت میباشند .تا باشد –چنین باداإ
  وحدت وهم پارچگی ،اتحاد ویک رنگی ،حرکت وتلاش مردمان غیر قبایل که در اثر دستور شرایط
  وتاریخ تحت رهبری وقیادات رهبران ملیت های دردمند ودر بند اسارت در چارچوب جبهه ملی ومردمی شکل گیری شده را ؛ما؛نیاز مبرم زمان پنداشته وامیدواریم که ،این ضرورت تاریخ درپرتو دانش وخودگذری به اهداف استراتیژی تبدیل شده ودر قالب این استراتیژی ؛نظام پارلمانی مرکزی ،تشریک همه اوقوام وملیت ها درساختار دولت ،توضیح ثروت به اساس معیار نفوس ولایت ها ،انتخاب والی ها از سوی مردم وتعین سرنوشت مردم برمبنای حقوق مساوی وشهروندی که حق مسلم هر تبعه کشور است ،تحقق ببخشد و، پروگرام واهداف جبهه ملی بازتاب دهنده همچو آرمان واهداف میباشد ،قابل تایید وما به عنوان کتله روشنفکران در جهت تحقق برنامه ملی ومردمی جبهه اماده گی نشان داده واز هیچگونه سعی وتلاش دوش به دوش سایر مقاومت گران دریغ نخواهیم نمود.
  با احترام:
  داکتر حبیب قویاش
  repondre message

 • او برادرا خدا جنگ را دور کند. اما متأسفانه حامد کرزی رئیس جمهور ما سادگی کرد که اول به پاکستان بیش از اندازه اعتماد کرد و هرچه پاکستان پشتونها را گروه گروه به جنگ همدیگر فرستاد بازهم کرزی پاکستان را دوست خواند. شما دیدید که پاکستان با بی سواد نگهداشتن پشتونها و ایجاد جنگ بین آنان پشتونها را هم در پاکستان و هم در افغانستان در بدر و خاک به سر کرد که دیگه تا قیامت هم نمی توانند صدای استقلال خواهی و پشتونستان آزاد را بلند کنند.
  اما حالا کرزی پشیمان شده و مطابق گزارش خبرگزاری پژواک که یک خبرگزاری پشتون گرا است کرزی در مقابل پاکستان اعلان آماده باش کرده است رييس جمهور حامد کرزی به وزارت دفاع دستور داد که بخاطر دفاع از تماميت ارضى کشور، ظرفيت توپچى و هوايى را تقويت نمايد.در خبرنامۀ که از سوى دفتر رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که اين دستور را حامد کرزى امروز در اجلاس قوماندانان قول اردوها و منسوبین بلند رتبه ستر درستیز اردوی ملی صادر نمود.
  حامد کرزى بر اهمیت قابلیت های دفاعی به منظور دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور تاکید کرد و پیرامون مسایل مهم دفاعی کشور نظرات آنها را استماع نمود.
  وى به وزارت دفاع هدایت داد تا علاوه بر امکانات موجود تسلیحاتی، به منظور ارتقای ظرفیت های محاربوی جزوتام ها و قطعات اردوی ملی افغانستان، در قسمت ترمیم مقادیر هنگفت وسایط زرهدار، زرهپوش، توپچی، هوایی و همچنان وسایط و تخنیک حربی که به قدر کافی در دیپو های آن وزارت موجود است، اقدام فوری نمايد.
  سپس سترجنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع ملی, هر نوع آمادگی خویش را در زمینه ابراز نموده، اطمینان داد که این هدایت بدون اتلاف وقت عملی می گردد.
  او افزود که طی دو هفته آینده تمام نیازمندی های اردوی ملی و پالیسی دفاعی کشور را به جلسه بعدی ارايه خواهند کرد.
  اين درحالى است که حامد کرزى در نشست خبرى پنجشنبه گذشته گفت که افغانستان از امريکا خواسته است که قواى هوايى کشور را با سلاح و طياره تجهيز نمايد، اما تا حال امريکا جواب مثبت نداده است.
  وى علاوه کرده که بحث با جنرالان وزارت دفاع روى اين موضوع جريان دارد که اگر امريکا و ناتو نيروهاى افغان را تجهيز نه کند، چه بايد کرد؟
  رييس جمهور تصريح نمود که در اين مورد بحث ميشود که آيا افغانستان انتظار پيمان ستراتيژيک با امريکا را بکشد و يا از روسيه، چين و يا کشورهاى ديگر سلاح خريدارى نمايد.
  http://www.pajhwok.com/dr/2012/10/07

 • حامد کرزی در مصاحبه با سی بی اس امریکا حرفهای دلش را ابراز کرد و به جهانیان نشان داد که هرچه افغانستان می کشد از دست آتش افروزیها و دخالتهای پاکستان است. سخن صریح حامد کرزی این بود که پاکستان لانه ای تروریست است و جامعه ای جهانی بخصوص امریکا باید به پاکستان حمله کند یعنی به جای حمله به افغانستان به پاکستان حمله می کرد بهتر بود و هنوز هم دیر نشده است این سخنان کرزی برای پاکستان بسیار معنی دار بود و پاکستان دقیقا متوجه شده است که نزاع پشتونها با پاکستان نزاع یک روزه نیست بلکه کرزی خوب فهمیده است که پاکستان عامل بدبختی پشتونها است و از استقلال و اقتدار پشتونها می ترسد به خاطر همین در صدد تحریک امریکا و دنیا بسوی پاکستان است. حالا احتمال تشدید حملات پاکستان به افغانستان بیشتر شده است و ممکن است در واکنش به سخنان اخیر کرزی پاکستان, زور خودش را به کرزی نشان بدهد که دیگر هیجوقت یک پشتون صدای اعتراض خود را برعلیه پاکستان بلند نکند

 • راستی کرزی صاحب گفت ما نمی خواهیم مردم آنطرف مرز کشته شوند. چرا در مورد کشته شدن روزانه دهها انسان در این طرف مرز کاری نمی کند؟ او به جای اینکه جلو طالبان و عاملان استخبارات پاکستان را بگیرد روز بروز تقویت می کند ودر در مدت یازده سال گذشته یکبار نشد که کرزی به خاطر کشته شدن انسانهای این طرف مرز یک عکس العمل جدی نشان بدهد و به اردوی ملی اجازه بدهد که روی عاملان خود فروخته استخبارات پاکستان عملیات کند.
  کرزی یادش رفته که به قران عظیم الشأن سوگند یاد کرده بود که برای منافع افغانستان کار کند

 • کرزی قطعا با پاکستان خواهد بود زیرا او هیج تعلق خاطری به امنیت و ثبات و پیشرفت افغانستان ندارد اگر می داشت جامعه ای جهانی را به مبارزه با تروریزم تشویق می کرد نه اینکه مانع مبارزه با تروریستان و طالبان می شد پس کرزی هرگز امنیت و ثبات افغانستان را نمی خواهد همان را می خواهد که پاکستان می خواهد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس