صفحه نخست > دیدگاه > ربانی: مصلح شُوم

ربانی: مصلح شُوم

از خاطر یک شُوم، سوخت شهری روم
امضا محفوظ است
دوشنبه 8 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نه می‌دانم به ضرب المثل‌ها چقدر باور دارید؟ اگر وقت وحوصله داشتید، این نوشته را بخوانید، انسان‌ها در رزوهای بدوی خود چیزی های را تجربه کردند، تجربه‌ها حاصل قرن‌ها زندگی پر رزم و رازی انسان‌ها است، که به مرور زمان از سینه ی به سینه ی انتقال شد، تا این‌که را باز کرد به نوشته ها، این یگانه دلیلی‌ست، برای دوام نگه‌داشتن ضرب المثل ها در میان مردم؛ ضرب المثل‌ها، مانند آموزه‌های دینی‌ مغزی انسان‌هارا تسخیر و در استناد و یا کنایه ها به کار رفت ومی‌رود.

ضرب المثلی را که در بالا تذکر کرده ام، شاید تجربه‌ی صدها ساله بشری باستان باشد، اگرچه در جمله‌ی کوتاه بیان شده است، ولی دنیای از مفاهیم را انتقال می‌دهد، اکنون رابطه‌ی مفاهیم این ضرب المثل را با زندگی برهان الدین ربانی مقایسه می‌کنم، تا روشن شود که تجربه های بشر واقعیت دارد؛ یا یاوگی جز نیست، شاید شماری؛ نگارنده را به قومی، یا گروهی برچسب دهند، ولی من، اما صادقانه و فهمم ازمفاهیم می نویسم.

ربانی از گرفتن اولین روزی قدرتش، زندگی پر ماجرای را پشت سر گذاشته است، جنگ های میان حزبی، کشماکش‌ها میان سیاست مداران بالای پست ریاست جمهوری وغیره... که تا هنوز ادامه دارد.
خوب است درین جاه این داستان را نیز علاوه کنم، روزی با جمع دوستانم نشسته بودم گاه ازین قصه می‌کردیم، وگاه از آن؛ یکی از آن‌ها جوکی گفت زیبا و دل نشین: یکی از بچه‌ها بالای سنگی همواری نشسته بود، این طرف سایه درخت به آن طرف می‌برد و از آن طرف به این طرف، در فرجام دوستم گفت: "شما مانند ربانی چوکی را بخود بستید وهرطرف منتقل می‌کنید، به سنگ پهلویت بنویس وزارت دفاع، وبه سنگ دیگری بنویس، وزارت کشور(داخله)، سنگ خودت که مقر ریاست جمهوری‌ست". اکنون هم‌مانند این نوع قصه‌ها هزاران داستان زبان زد خاص و عام است.
وی در جریان حکومتش دست به کشتار غیرنظامیان زد، وهم چنان درصدد بود، تانسلی را از جغرافیایی سیاسی بنام افغانستان حذف کند، مثال های زیادی از روی‌دادهای حکومتی جناب عالی داریم و شاهد آن بودیم، من به دلیلی طولانی شدن بحث از ادامه‌‌ی آنها خود داری می کنم.

اگرجناب مصلح بالای تقسیم حکومت باهم به توافق می‌رسیدند، وچوکی را به بدخشتان منتقل نمی کرد، دریک کانتنر، مقام ریاست جمهوری، به دیگری وزارت دفاع، وبه دیگری وزارت کشورنمی‌نوشت وضعیت این طور نمی‌شد، شاید امروز ما شاهد، چنین روی‌دادها درکشور نبودیم.

ربانی پس از کشته شدنش، امابه دلیلی تغیری نام دانشگاۀ تعلیم وتربیه کابل و جاده منتهی به دانشگاۀ پولی تکنیک به اسمی ربانی؛ به فرمان ریس جمهورنیزجنجال های را در قبال داشته است؛ در نخستین روزهای نصب لوحه و تغیرنام دانشگاۀ تعلیم وتربیه، دانشجویان تحریم درسی، و استادان به رسم اعتراض ترک وظیفه کردند.

درچندمین روز، پس از نتیجه ندادن تحریم درسی؛ دانشجویان دست به اعتراض های خیابانی زده و راهای ورود به مجلس نماینده‌گان را بستند، و پس از آن در مشاجره های لفظی و درگیری‌های فزیکی میان موافقان و مخالفان شیشه های این دانشگاه را شکستند، درس‌های این دانشگاه از همان روزی تبدیلی نام، به بعد مختل شد، و تاهنوز نیز به همان روال است، اعتراض‌ها برای دوباره برگشتاندن نام این دانشگاه به تعلیم وتربیه از سوی دانشجویان ادامه دارد.
حال شما گویید شُوم است، یا خیر، در زندگی چه جنایت های را مرتکب شد، و پس از مردنش چه اتفاق های داره به وقوع می‌پیونده، در زندگی او اقوام پارچه شده، و به جان یک دیگر افتادند، اکنون درست همان وضعیت است، دانشجویان پارچه شده اند، و پاپوش برای یک دیگرشان درست می‌کنند.

اکنون دانشجویان این دانشگاه به دوگروه موافق و مخالف تقسیم شده اند، شماری از دانشجویان پشتون جمع هزاره منهای تاجیگ‌ها، برخلاف تغیرنام دانشگاۀ تعلیم وتربیه به دانشگاۀ ربانی اند، تاجیک ها، اما موافق اند با تصمیم گیری دولت در تبدیلی نام دانشگاه، به همین لحاظ شماری از دانشجویان تاجیکی دانشگاۀ بلخ دست به راه پیمایی زدند، درکابل، اما مخالفان بیشتراند، و تلاش دارند، تا نام این دانشگاه دوباره بر گردانده شود، آروزویی که جز خواب، در بیداری غیرممکن است.

باچنین حوادثی که در کشور روی‌داد، وتغیری نام دانشگاۀ تعلیم وتربیه به دانشگاۀ ربانی در قدم نخست به نفع ملت نیست، اگرهم کرزی این کار را کرده بود نباید پسر ربانی آن را قبول می‌کرد، زیرا تغیرنام دانشگاه یکی از آن معامله های سیاسی ریس جمهور کرزی است، تا ازین طریق بتواند، آب را گل آلود کند وماهی گیرد، از سوی هم با این کارش می‌خواهد در برابرایتلاف تاجیک، هزاره‌ و اوزبیک‌ها فایق آید، یعنی تفرقه انداز و حکومت کن.

دوم این‌که کرزی و تیمی کاری اش، می‌خواهند برهان الدین ربانی را بیشتر میان مردم متنفر کنند، تا پسرش نیز قربانی آن چنانی شود، و ازسوی هم دل یار به دست آرند، زیرا انتخابات نزدیک است.

باتوجه به مسایل که برشمردم، اگر آقای صلاح الدین ربانی می‌خواهد میان مردم جنجال‌ها بیشتر نشود، یعنی در واقع می‌خواهد به عنوان کسی کارکند، که رییس شورای صلح باشد وبرای مصالح ملی تلاش می‌کند، باید درنخستین اقدامش لوحه دانشگاه را پایین کند، زیرا تاهنوز دولت نتواسته است، کسانی را راضی از دولت نبودند به میز مذاکره بنشاند، و این هم به آن اضافه شد، بهتر است بگوید این کار را به دلیلی وحدت ملی ومصالحه ملی انجام داده است، نه به خاطر دانشجویان، با این کارش شاید بتواند موقعیت واعتمادی را میان مردم پیداکند واگرنه، هر روز توهین وتحقیر مردم را نسبت به پدرش خواهد شنید، چیزی که هر روز پسر را رنج خواهد داد.

نام و مشخصات این نویسنده نزد کابل پرس? محفوظ می باشد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بلی ش احمد نظری , کاش مغزی و عقلی هم میبودی چون نظری استی اینگونه مغرضانه و متعصبانه نوشته یی
  قضاوت وهدایت جاهلا نه خودرا متوجه شو از یک سو میخواهی که اتحاد اقوام تاجک هزاره و اوزبک باید ز هم نپاشد زیرا کرزی در کوشش انست که ازین وسیله , تفرقه انداز و حکومت کن استفاده کند و از سوی دگر چنین شرارت میکنی تو خود اصلا" با همچو نامه شیطانی ات ضدیت خودرا با ائتلاف سه قوم برملا ساخته یی

  • شخصى بنام شير احمد نظرى راستى كه يك شخص طالب تبار سخت متعصب و كور ميباشد.اين شخص عصارت معده خودرا افشانده و سراسر مانند تبار مزخرفش كينه حيوانى خود را ظاهر ساخته است. اين كودن طالب تبار سراسر جنايات طالب و او غانملتى كلبدالدينى ها تو جيه كرده و بيشر مانه از حقايق جشم بوشى كرده است. طالب و اى اس اى ان مرد بزرك را كشت و اين شخص خاين از حقايق جشم بوشى كرده و خوسته همه افتخارات ان بزركمرد را به مسخره بكيرد.اين انسان بست خود را مسخره كرده است و قوم برستى خود را به نمايش كزاشته است.اكر شير انسان را خورده باشى در تاريخ اين كشور يك مثال بياور كه يك رييس جمهور مانند ربانى قدرت را واكزار شده باشد.او بر عليه هيج قومى نبود. تو نوشته يي حزف فزيكى قوم. به غير از بشتونها كه بار بار اقوام غير بشتون را به فرمايش خارجى جور و جبا ول كردند ومال ال و ناموس مردم را دزديدن و در بازار هاى با كستان نا موس فروشى كردند, ديكر كدام قوم اين كار را كرده. از كدام حزف فزيكى اين خاين مرتد و ملعون حرف زده اسيت. اكر ربانى ميخواست اين كارا بكند درياى خون را ميتوانست جارى بسازد و قتل بشتونها وطنفروش و بيغيرت را بكشد ولى اين كار را نكرده است و او بغير از دوستى در فكر خيانت به قومى هم نبوده است.شما برويد عقب قوم مزخرف و طنفروش و زن با كستانى بنويسيد كه جه مينويسيد؟
   برو با كستانى را از خانه ات بكش؟ بعد بيا به رهبران اقوام غير بشتون بنويس. شما بشتونها تحمل نخبه كان غير بشتون را نداريد. براى شما ان با كستانى كه بالاى تان سوار است بهتر است زنت را شلاق ميزند. امروز با كستانى در وزارت تجارت كسى را تحديد كرده كه همانطوريكه ما نجيب را در جنكنك اويزان كرديم تو را هم اويزان ميكنيم.اين طعنه با كستانى خيلى درد ناك است. اين جنايت را كى كرد ك؟ كى با كستانى را اورد همه تبارت همه قوم بشتون. سراسر نوشته ات ضد وحدت ملى و تو هين به رهبر قوم تا جيك است من از قوم خود هم دفاع ميكنم و جنايات قوم تورا هم برملا ميسازم. تو بر قوم من تجاوز ميكنى بدان كه هم جواب ميدهيم.شما وطنفروشان, نا موس فروشان , قران خور ها ,بي عهد ها, او لاده غدار, بت فروشان, هيرويين ديوانه ها,قوم جاهل, كتاب سوز, خون اشام, بيغيرت و ترسو. در سر جند ميله تفنك ميخوابد و غيرت ندارد. او بيناموس بزن با كستانى را كه بالاى تان سوار است.
   در تمام جنوب اكر جنك ميكند و شهيد ميشود عسكر بدخشى و اوزبيك است. شما بينا موسها كجا هستيد كه از خانه خود دفاع كنيد.

  • اقاى بهزاد اين شخص او غانملتى و از سكان قبيله زن با كستانى و وطنفروش و بيغيرت است.انها تحمل نخبه كان غير بشتون را ندارند و ضد وحدت ملى هستند. ولى اين سكان دوستى و وحت بين اقوام غير بشتون را نميتوانند متزلزل بسازند اين مثله حل شده. امروز قبيله به لرزه افتيده و سخت بيقرار است به شهدا حتى دشنام نامه مينويسند. خود شان كشتند و خون ريختند و بعد ميكويد كه ميخواست يك قوم را حزف فزيكى كند. اكر در فكر فاشيستى حزف فزيكى بوده تنها قوم بشتون بوده و اين كار را بار بار كرده است.از260 سال به اينطرف كشت و خون دبين قوم بشتون است انها تنها كشتند و بيناموسى كردند. اخرين بار عبدالله امين در كندز قوم بشتون را و يك عده دزد و رهزن را جمع كرد به دره صوف تمام قوا را برد و كفت كه مال هزاره ها از شما سرشان از ما. 20 موترلارى مال اوردند و جندين هفته تنها مال فروشى ميكردند. هزاره ها كه رفته بودند در كوه ها , قران را در بيش در بازه خانه باز مانده بودند و در بهلويش يك بسته بول هم كزاشته بودند. بشتونها قران را به لكد ميزدند و بول را درجيب ميزدند كه از خانه ميبرامد هزاره از كوه در سينه نشان ميكرفت. جند وحشى بشتون را كشتند.بولها از بيراهنش برامده بود همه خنديده بودند كه بول بدردش نخورد.

 • نام من شیراحمد است و درحوالی کابل به درس های دانشگاه هم مصروف ام، مدت ها قبل یک خبرنگار آزاد بودم ، ولی اکنون به جز درس هیچ مصروفیت ندارم . نوشتهء ش.ا. نظری در همین سایت کابل پرس? .
  خدا را شکر که از خبر نگاری دور شدی خدا داند چقدر دروغ و جعل گذارش میدادی . فعلا" نیز به چرند نویسی ات ادمه مدی تا زمانیکه , درونت را تزکیه نکنی
  نیمچه ملا آفت دین بود
  نیمچه داکتر آفت غ ین بود
  همان بسیار بهتر است که درس هایت را خوب بخوانی وکوشش کنی حقیقتء وقایع را با نظر صاف و پاک و واقعبینانه دیده واز آثار نویسنده گان با وجدان وصادق ، استفاده نموده و آگاهی پیدا کنی تو هنوز فرسنگها دور از آن استی که به چنین موضوعات بزرگ نظر پردازی کنی
  بشنو از حافظ گهرکلام .
  ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی
  تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
  درمکتب حقایق پیش ادیب عشق
  هان ای پسربکوش که روزی پدر شوی

 • برادر عزیز!
  معذرت می‌خواهم بیان کردن واقعیت‌ها‌ باعث ایجاد تفرقه میان اقوام کشور نخواهد شد، و از سوی دیگر ربانی نمی‌تواند به مثابه تمامی مردم تاجیک باشد، کسانی دیگری در تاریخ تاجیک‌هابودند که انسان‌های خوبی در تاریخ کشور بودند، بنده با سیاست وکارهای، جناب ربانی خیلی موافق نیستم، واین هرگز نمی‌تواند به معنای مخالفت با تاجیک‌ها تلقی شود، چیزی دیگر آن است، که ایتلاف را چهارتا سیاست مدار معامله گر برای حفظ موقعیت اجتماعی سییاسی شان کرده اند، نه تمام مردم، که شما بر شمرده اید، اگر این‌ها در چوکات همین دولت فعالیت می‌کردند، آیا بازهم ایتلاف می‌ساختند، مانند: کریم خلیلی و فهیم وغیره... ؟
  گذشته ازین تاکید می‌کنم اگر از رویدای امروز دانشجویان دانشگاه تعلیم وتربیه خبر هستی به عنوان قاضی شما خود قضاوت کنید، آیا این ایتلاف ارزش دارد؟

  آنلاین : http://humaeydel.mihanblog.com

 • در افغانستان همیشه عادت بر این است که هرحرفی را ازچشم انداز مسائل قومی ببینیم و چشم بسته به دفاع برخیزیم. چرا یادنمی گیریم که حرفی را بر اساس داده های تاریخی و تحلیل خردورزانه و عقلانی بسنجیم و نظربدهیم؟
  گفته های آقای نظری مبتنی بریک واقعیت تلخ تاریخی است که هیچ کدام ازمانمی توانیم انکارش کنیم. فرماندهان مجاهدین به شمول ربانی، سیاف، محسنی و مزاری و دیگران، همه درپیدایش جنگهای داخلی نقش اصلی را داشتند. در این میان اما آنچه که نقش آقای ربانی را برجسته تر ازدیگران می سازد، این است که ایشان به عنوان شخص اول این کشور[درپست ریاست جمهوری و اداره کننده ی ارشد این مملکت] در دوران پس فروپاشی حکومت کمونستی، بیش ازهرکسی دیگر درقبال این جنگ ها مسوولیت دارد. نمی گویم وی نقشی داشته در نقض گسترده حقوق بشر، در ویرانی بیشترکشور، درکشته شدن هزاران تن؛ اما این نیزپذیرفتنی نیست که بگوییم وی هرگز نقشی در این موارد نداشته، بل که وی بعنوان رییس جمهورکشور به عقیده من بیش ازدیگران شایسته بازخواست است.
  اشتباه آقای ربانی درخلال آن سالها، این بودکه وی نتوانست به مساوات بیندیشد و به عقایید و خواست های دیگران گوش فرادهد. بگذریم. تلاش های اخیر آقای ربانی درپیوند با صلح و مذاکره با مخالفان دولت ستودنی است، اماهرگزنمی تواندنقابی برکارکرد های گذشته جناب ایشان باشد. اکنون نوبت صلاح الدین ربانی است تانقشش را ایفاکند. وی فرزند امروز است که تجربه کارش درترکیه باید به دادش برسد. به این معناکه درحاکمیت دموکراسی و مردم سالاری و سیاست مدرن‌، مردم و افکارعمومی ازجایگاه ویژه ی برخوردارند. فرض می کنیم اصلاً ربانی مطلق آدمی خوبی بوده؛ امابخش گسترده از دانشجویان مخالف تغییرنام دانشگاه اند- به نام هرکسی که باشد- لازم است تا آقای ربانی برای تلاش در راستای بوجود آوردن اعتماد و تفاهم، ازخیر این نام و این امتیاز بگذرد.
  حرفی هم برای دوستان: دوستان باید دقت داشته باشند در ارائه نظریات شان. تیوری نخستین و اساسی ترین بخش عقلانیت و خردورزی است. نمی شود فی المثل جزای انسان نیک کردار را در آخرت با تمثیل آن نشان داد. و ادای آدم های ناصح و صالح را در آوردن نیز خیلی مضحک است. بخصوص باتوجه به گفته های تان. کل به کچل می خندد. بازهم ازهمان ضرب المثل ها.

  آنلاین : http://khalilpajhwak.mihanblog.com

  • اقاى بزواك امروز باز ربانى ملامت است امروز اين همه جنايات توسط قوم بشتون ميشود.همه وطنفروش شده اند. و از با كستان امده كشور ما را بر باد ميكنند. ديروز هم همين ها بودند. امروز با كستان است ديروز هم با كستان عامل اساسى بود. ايا از اين حقيقت انكار ميكنى جه را جبع به كزشته فالميبينى ,امروز را ببين؟ امروز جرا جنك است؟
   كور خو نبودى كه نواز شريف كفت كه ما بلان دردادن كابل را طرح و عملى كرديم. تو سط قوم بشتون انها عملى كردند.شما دشمنى خود را تحت نام اشخاص مخفى ميسازيد ولى سر خودرا زير ريك ميكنيد و از كو ن تان خبر نداريد. طالب تبارت ترور فزيكى كرد و تو تيغ بركشيدى به ترور شخصيتى, تو همان طالب هست همان زن با كستانى هستى.برو از تبار خاين و وطنفروش بيناموست ببرس كه جرا اين همه بستى ميكنند.

 • سلام به آقای نظری عزیز! که تنها نظر نمی دهد بل نقد هم می کند.
  باوجود که ربانی یک سلسله مشکلات را در دوران زندگی اش برای مردم افغانستان به وجود آورد و بعد از مرگ هم دست بردار از سر مردم ما نیست. در نخستین سالگرد کشته شدنش، دانشگاهی به نام او نام گزاری شد و اکنون که هفته ها از سالگرد ربانی می گذرد جنجال نام گزاری دانشگاه فروکش نکرده و هزاران دانشجو را به این جنجال سخت نموده. ربانی تنها در زندگی اش به مردم ما آسیب نرسانده بل پس از مرگش هم نام گزاری دانشگاهی به نام وی روح و روان مردم ما را آزار می دهد. نمی دانم که در این قضیه دولت طرفداران و بد خواهان ربانی را وزن می کند یا کدام پروژه‌ی سیاسی دیگری دارد. خوب بود دولت این کار را در جای دیگری انجام می داد و دانشجویان را به این جنجال سخت نمی کرد. و خلاف گفته‌ی خود رییس جمهور که می گفت دانشگاه جای سیاست نیست، عمل نمی کرد و دانشگاه تعلیم و تربیه افشار را به نام یک مرد سیاسی مسما نمی کرد.

  آنلاین : http://kahliq.mihanblog.com

 • وای بر قضاوتهای بعضیها ! نام ربانی مردم پشتون را رنج میدهد؛؟ از پشت کوه های سلیمان آمده اند وبومیهای این سرزمین را میگویند که موجودیت شما در این سرزمین ایشان را رنج میدهد! قبیله فرهنگ ستیز وجهالت یار تروریست وسر بر انتحارگر، امروز دیگر زمان ودیگر فرزندان دراین سرزمین زیست میکنند وشمارا با ریشه وبیشه ی بیگانه پروریتان شناخته اند وهرگز نمیتوانید دو باره درخر جهالت سوار شده مردم را با فریبهای خایینانه به تیره گی سوق دهید؛ اگر نام تغیر نماید باید که همه نامهای سیاه قبیله گرایان ودیوانه سالاران جاهل وجنایتکاران پشتونوال از خاک پاک کابل وسایر ولایات پاک کرده شوند ومردم این سرزمین با اراده آهنینشان در نامگزاری سرزمینشان سهم بگیرند ونامهای را بر گزینند که در تاریخ نا آور ودر خور ستایش هستند وبا خشونت وانتحار پیوندی نداشته باشند. آدم سخیف ، امروز نه زبانی است ونه مزاری ونه مسعود ، ولی جنگ ادامه دارد وقبسیله گرایان جهالت یار بی خرد با انتحار وانفجار مردم بیچاره را به نیستی میکشانند وهم پیکر نجیس خود را در این خاک مهر پر.ر می کفانند ووحشت می آفرینند! مگر گلبدین خان نبود که جنگ وبربریت را شروع کرد؟ قبیله کجا با انتخابات سازگاری دارد؟ فرهنگ قبیله بدویست ووحشت آفرین ! این کرزی چه حق دارد که شفا خانه چهار صد بستر را بنام یک دیوانه آدمکش مسمی گرداند؟ چرا دیگران مخالفت نکردند؟ نصف کابل بنام یک فرومایه ی چوچه بچه دوست محمد خان است که دو روز وزیر نبود ، امروز وزیر اکبر شد وصدهای دیگر. قبیله تحمل پذیرش واژه دانش ودانشگاه را ندارد ، زیراکه با فرهنگ دانش این تبار همیشه در ستیز بوده اند ودشمن دانش وصفایی وبهبود اند وبا کشتن وبستن وویرانی همیشه یار وسازگار بوده اند وهستند ! از همه فرزندان برومند هزاره میخواهیم که فریب وگول قبیله اندیشان اوغان ملتی وگلبدینی وطالب را نخورند که این قوم در تاریخ ثبوت کرده اند که به هیچکس وفادار نبوده اند واز هر وسیله بخاطر نابودی دیگران کار گرفته اند وحتی در قرآن شریف هم چنین خیانت را انجام داده اند! بدنبال قبیله رفتن حیثیت خود کشی را دارد ! در آخر بقاید گفت که چوچه بچه های قبیله امروز توسط دانشجویان خردمند ودرس خوان این داشگاه سرکوب شدند ودیگر هیچ بدی را مرتکیب نخواهند گردید واوغان ملتیها با یونهایشان رسوا خواهند گردید ومنتظر اقدامهای حق خواهانه دیگران دراین روزهای آینده باشند که دانشجویان دانشگاه ها با نا فرمانی مدنی خواستار حق وحقوق زبانی خویش خواهند گردید. تندرست باشید.

 • برادرم ن. ب وخواهرم فریبا زنده دل!
  در قران آیه‌ آمده، که به قلم قسم یاد شده است، این به دلیل‌ست برای حفظ حرتمت قلم، ازسوی هم قلم نشانه از تمدن‌های بشر است، بشرمتمدن نقد می‌کند ونقد پزیر است، نه اینکه دشنام نویسد‌.
  این واقعیت است، که پشتون‌ها در چندصد سال حکومت قبایلی شان چه جنایت‌های را که مرتکب نشدند، از تمام آنها اگر بگذریم، تنها دوره عبدالرحمان؛ هزاران شهروند بیگناه کشور به جرم‌های هزاره وغیره... به توپ بسته شد، وی در دوره خود چندین بار در هزارستان، دست تصفیه فریکی این قوم زد، واز کله های مردم کله منارها ساختند، این به تمام اقوام بود به شمول پشتو، تاجیک وغیره... من به دلیلی حجم بحث نمی‌خواهم بیشتر مستند کنم، ولی واقعیت تاریخی است که غیر قابل انکار است، اگر می‌خواهید بدانید به تاریخ مراجعه کنید به آثار ملا فیض محمد کاتب هزاره.
  بازهم تاکید می‌کنم که این به مثابه تمام اقوام پشتون ساکن افغانستان نیست، بنده نیز ابراز تنفر می‌کنم از سیاست های طالبانی، وعبدالرحمانی وبه قول شما گلبدینی وغیره... .
  وهم چنان شخص نمی‌تواند، کل همان قوم باشد، شاید شخصی جنایت را مرتکب شده باشد، ولی تمام قوم که نشده است، اگر شده هم تعداد افرادی بوده اندکه به دستور، عمل کرده اند.
  ولی این نیز یک واقعیت تاریخی است، که در زمان حکومت ربانی، غرب کابل به آتش کشیده شد، وهمین سربازان جناب مسعود که اکنون لقب قهرمان ملی را برایش داده اند، دست به کشتار دست جمعی در افشار کابل به فرمان ربانی زد، اگر هزاره فراموش کرده اند بروند به کوچه پس کوچه‌های افشار قدم زنند، تاهنوز بوی خون می‌آید.
  گذشته ازین داکترعبدالله که امروز ایتلاف ساخته و مخالف با همین دولت است، روز ازهمین آدرس دولت سخن می‌گفت، اگر باور ندارید دوران وزارت خارجه اش را؛ یک بار به دقت مطالعه کنید، آقای عبدالله اگر درپی استحکام وحدت ملی بود، هزاره‌های تحصیل کرده را از وزارت خارجه نمی‌کشید، و به جای آن پنجشیری‌ها‌ی بیسواد را جابجا نمی‌کرد.
  در زمان تقسیم بندی حکومت موقت، با گرفتن نه چوکی وزارت شما تاجیک‌ها دست زدید(چک زدید) وخوشحال به نظر می‌آمدید ولی چه شد؟ اکنون که را دارید؟ اگر همین نه وزارت به شما می‌ماند بازهم تشکیل ایتلاف می‌کردید؟
  من از دولت وتیم همکار با دولت حمایت نه می‌کنم، و از سیاست‌های نا درست دولت نیز متنفرم، این‌ها را برای روشنی قضیه بازگو کردم.

 • برادرم بهزاد!
  دی شیخ که با چراغ همی گشت گیرد شهر // ازدیود ودد ملولم وانسانم آروزوست
  شاید این کافی باشد برای شما، العاقل فی الاشاره

  • ش.ا.نظری نظر دهندهء مغرض متعصب و حرفوی
   آفرین خوب متوجه شده یی که شاعر, دقیق بتو خطاب کرده
   دی شیخ که با چراغ همی گشت گیرد ( گرد) شهر // ازدیود ودد ملولم وانسانم آرزوست
   ای نظری چرا دیو گشته یی و دد منش ؟ چرا چشمانت را غبارو دودء آتش که شما خود به خرمن حیات مردم این سرزمین بلا دیده و ستم کشیده زده اید , کور ساخته چرا از قتل و خونریزی سیر نمیگردی از گریهء اطفال معصوم و مادران عذاب دیده که با از دست دادن عزیزان شان غریو به آسمان کشیده اند , قلب درنده خویت نرم نمیشود هنوز هم تشنه یی و تشنهء مزد ذلت بار استی که در بدل شرارت افگنی و انداختن ایزم به آتش آدم سوز این وطن , کمایی میکنی تو اگر اوغان باشی با تو مشکل ما روشن است و تو ارزش نوشتن حتی یک حرفم را نداری زیرا تو مدافع ظالم وزورگوی و درنده خوی استی ومن از درد و رنج مردم مظلوم وطنم متأثر و پریشان اگر مرحمی به زخمهایشان نمیتوانم بگذارم حداقل همدردی میکنم ومانند تو نمک نمی پاشم .
   و تو اگر متعلق به قوم وتبار غیر اوغان استی در پیام بالا برایت مشوره داده ام , تو که هنوز متعلم استی و حتی یک دهه قبل پسر بچهء بیش نبودی تو وقتی توانستی کم کم مزه دار و بد مزه را تفکیک کنی کاکا یت کرزی سلطان سلاطین ارگ به اریکهء مزدوری بیگا نه گان نشسته بود و دروغهای را که نقل قول میکنی در گوشت سراییده اند , تو پرسیده یی ( معذرت می‌خواهم بیان کردن واقعیت‌ها‌ باعث ایجاد تفرقه میان اقوام کشور نخواهد شد،) نه , نخواهد شد تنها بیان واقعیت ها اما نه بیان دروغ پردازی ها و جعل کاری ها که نتنها باعث ایجاد تفرقه شده که باعث در گیری آتش جنگ و تباهی میگردد .
   وباز اگر تو شیفتهء بیان واقعیتها استی , تمام وقایع را در مورد هر شخص هر گرو هرقوم بدون تبعیض وغیر جانبدارانه بنویس , از 260 سال جنایات خیانت وحشیگری تاراج چور چپاول غارت و درنده گی قوم غیور و با افتخار اوغان !! نیز , بنویس اگر زرهء وجدان و شهامت آنرا داری .
   تو که خودرا خبر نگار آزاد خوانده یی ثبوت کن آزاده گی افکار و شهامت وو جدان خودرا ,بنویس از جنایات قوم اوغان , درکابل پرس و میهن وبلاگ که لینک آنرا برای جلوه نمایی در پیامت نیز گذاشته یی , نشر کن

 • دوست خوبم سمنگانی! من هرگزقبول ندارم که پشتون ها(به معنای عام آن) عامل اساسی این همه رنج است در افغانستان. عامل این همه، همان سران وطن فروش ماهستند. مزدوران ایران، پاکستان، غرب، و عربستان. نمونه اش همین رهبران من و تو هستند. محقق، ربانی، احدی، کرزی، خرم، و دههاتن دیگر...
  سهم ما در ویران سازی این کشور، مانندپشتون ها بی خبری ما، گوسفندصفتی ما و جهالتی است که دامن گیرمان شده است. وقتی محقق چیزی بگوید من بعنوان هزاره حاضرم راست و دروغ ازوی دفاع کنم و همین طورشما و دیگران. گفتم که بهتر است برای منافع ملی و رسیدن به توسعه و ترقی و وحدت ملی، فردگرایانه و عقلانی تصمیم بگیریم. نه قوم محور و غیرعقلانی. ما در واقع برای سران مان (همان اجیران که خودت هم اشارتی داشته ای) عربده می کشیم و غافل ازخویشتنیم. فکرمی کنم بهتراست باری دیگر خویشتن را آسیب شناسی نموده و از تحریف تاریخ(در واقع فریب دادن خود) حذرکنیم. کابل را همین ها بی هیچ استثنایی در دادند و افغانستان را. امروز هم پشتون ها درتبانی باهمین ها این کشور را آتش می زنند. تبانی به این معناکه بامعامله و سیاست های قوم محور و زد وبندهای غیرعاقلانه و ... به دشمنان مان میدان داده اند. درکت می کنم آقای سمنگانی. به هرحال من هم متأسفم. اما بیایید عقلانی تحلیل و آسیب شناسی کنیم فارغ ازهرمرزی!
  موفق باشی!

  آنلاین : http://khalilpajhwak.mihanblog.com

  • مسول اين همه جنايات تنها قوم بشوتن است. اين شما همه بشتونوالى ميكنيد و عقده داريد.نميدانم عقده شما از براى جه است. شما ها بشتونها يكديكر خودرا مانند سكهاى جنكى كشتيد وهم رهبران و به تعداد صد ها هزار از اقوام برادر خودرا به دستور خارجى كشتيد, عقده هم شما داريد. اخرشما انسان هستيد؟
   روس را شما اورديد.
   باربار انكليس را شما غلامى كرديد اورديد.
   بنلادن و عرب و عجم بالاى شما حكم ميرانند.
   با كستانى را شما اورديد و رييس جمهور را نسق كرديد. اثار تاريخى را شما جاهلين و بيفرهنك از بين برديد. كتاب را شما بيفرهنكها در دريا انداختيد.
   زن بجاره را شما كوش و بينى اش را بريديد. امروز ان فوتو بدست كفار افتاده از ان براى ترساندن مردم از اسلام استفاده ميكنند.هر جايكه بر عليه اسلام تظاهرات ميكنند همين فوتوى كوش و بينى بريده زن بشتون را حمل ميكنند.بكو كه جرا عقده هم شماداريد؟
   كدام شيخ با كيس ميتواند در بين شما انسان را بيداكند؟
   شما شرم تاريخ هسنيد و جطور زمين تحمل شما رادارد. اينكه با شهيد صلح ميستيزيد ,عجب نيست.
   شايد شما از ازل همينطور باشيد.
   نيش عقرب نه ازبراى كين است
   مقتضاى طبيعتش اين است
   ما نند ربانى ,مسعود,مزارى,كازمى,ربانى در قومت نكزشته...اكر كزشته نام ببر؟

  • افرين فريبا جان اين قوم جاهل انسان نميشود,همين يكطرفه قضاوت كردن خودش ضد وحدت ملى است ,اين خودش تفرقه است كه اين جاهل هل ميكنند.

 • وقتی در مورد جنایت وجنایت کاران میخوانیم و میبینیم - موی براندام ما راست میګردد ولی هستند عده ای که خود را مدافع و توجیه کننده جنایت میدانند !!!!!!!!!!!
  کجایند انهاییکه چشمان شان را در برابر جنایت کاران می بندند ؟
  کجایند جنایتکار پلیدی که از خردوانی به کادیلاک و کروزین دوانی رسیده !!!!!!!!!!!
  کجایند جنگ سا لا ران و جنایتکاران که همه خیانت ها برای ای اس ای ISI و پاکستان بوسیله فهیم پلید ، خلیلی پلید بسم الله محمدی پلید, احمدضیاء پلید, عطامحمدنور پلید که هزاران هزار جزیب زمین دولتی و مردم در ولایت بلخ است , جمیعت وحزب وحدت پلید, واسماعیل خان پلید صورت گرفته !!!!!!!!!!
  کجایند عده از آنهاییکه با نام های مستعار زهر پاشی مینمایند وخود را مدافع استبداد جنگ سا لا ران و جنایتکاران ساخته اند؟
  شما می توانید بصورت مستقیم نظر خود را ارایه کنید!!!!!!!!!
  (( شکرا له رحمانزی ))
  Kabul tel:
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128

  • دا دستا دشزى تيلفونونه ده . زه غوالم جه روسانو سره و غكيكم. ته خو دووس يي.

  • د خره زويه عقب جنايتكار جه ميكرى خودت ,بدرت و قومت و اجدادت جنايت كا هستيد و بوديد. از كزشته جه ميكويبي؟ امروز هر شب و رزوز قوم وتبار مزخرف تو اتش و خون درين وطن كه ازشمانيست جارى ميسازد. شما خو زن با كستانى هستيد. از امروزت حرف بزن جشمت مزخرفت را باز كو كزاشته را در جايش باكزار تو حافظه هم ندارى. تاريخ از موجوديت شما شرم دارد. تاريخ شما سراسر جهل و كتاب سوزى و سراسر قتل و قتال ووحشت است. شما ما نند ديوانه ها در اتش جهل خود ميسوزتد و ما را هم ميسوزانيد. كى جه كرده ميتواند كه رهبر ما قوم بشتون و خر ,خر بيدم باشد.
   ديكران تنها از شرف و ناموس اين خاك دفاع كردند و ان بادارانت را اورديد و بر شانه هاى اين كشور سوار كرديد, زده كشيدند. انها بيش قهرمان مانان اين خاك به زانو نشستند كه نزن ما ميبراييم.امروز شب و روز به امر با كستانى كشور خود را خراب ميكنيد او بينا موسها بزن ان با كستانى را امده زنت را شلاق ميزند و كوش بينى نا موست را بريده. ان با كستانى طعنه داده كه ما نجيب را در جنكك اويزان كرديم. او اين كار را تو سط شما بينا موسهاى بيغيرت كرد. تو جه امروز عقب استخوان حرف ميزنى ان استخوان هارا هم از قبر ها شما با كستان برديد. شما با انها جه كرديد؟ شما بيناموسها بايد خود كشى كنيد زندكى و اين بردكى در خانه خود كه با كستانى زنت را شلاق بزند مرك بهتر است.

  • اوغانزی08:01اكتبر9 .
   از راست هیچکس نخواهد رنجید ,اما چرا هرچه غیر اوغان بود را قطار کرده اید !! جواب واضیعیست تحلیل اوغانی, قضاوت قبیلوی همینگونه خواهد بود اخر از قوم یهود چه انتظار!!! یهود تا جهان است همان خواهد بود که بوده است !!
   داستان غصب زمین واملاک بیت المال و دولتی!!! ایا تنها غیر اوغان است که به چنین عمل زشت غیر انسانی و غیر اسلامی و غیر قانونی مباردرت نموده اند یا در قندهار جلال اباد خوست و پکتیا و کنر ..... نیز چنین افراد یغما گر وجود دارند !!
   اگر به دهه های گذشته توجه بفرماید می بینید که اوغان داریی منقول و غیر منقول به شمول زمین و خانه دیگران را بی رحمانه غصب نموده اند چندی قبل کسی از نسل ناقل یهود ساکن هراتی بنام بارکزی در تلویزیون خلیفه بیات صاحب اعلام میکرد که مالک سه هزار جریب زمین شخصیست و انرا برای شهرک سازی ...می فروشد , این ناقل که هراتی نیست متواطن شده انجاست این زمین را چگونه و چطور بدست اورده است ؟؟
   زمین های تاجک ها ازبک ها هزاره ها ...در دند شمالی , بغلان , قندوز, سمنگان, ارزگان , غزنه , هرات فراه بلخ , فاریاب , سرپل, کابل ................ از جانب شما طایفه یهودبا خشونت طالمانه غصب نشده است ؟؟؟
   جنگلات پکتیا خوست فکتیکا کنر نورستان یک عمر است که از جانب شما سگ صفت ها بی رحمانه قطع و قاچاق میشود .................... چرا در این مسایل سکوت اختیار کرده اید اگر با وجدان ووطن پرست تشریف دارید هر جا این وطن برای تان باید مهم و یکسان باشد ....
   خان

 • ربانی خدا نیامرز! بخاطر این چهره شوم و منحوس هم در دوران که زنده و سر قدرت بود و حال که بسزای اعمالش رسیده! مردم فاقد درک و منطق بسر هم میکوبند!

 • "اگرجناب مصلح بالای تقسیم حکومت باهم به توافق می‌رسیدند، وچوکی را به بدخشتان منتقل نمی کرد، دریک کانتنر، مقام ریاست جمهوری، به دیگری وزارت دفاع، وبه دیگری وزارت کشورنمی‌نوشت وضعیت این طور نمی‌شد، شاید امروز ما شاهد، چنین روی‌دادها درکشور نبودیم."
  ....چوکی را به بدخشتان منتقل نمی کرد، دریک کانتنر، در یک کانتینر، در یک کانتینر....، مقام ریاست جمهوری، به دیگری وزارت دفاع، وبه دیگری وزارت کشورنمی‌نوشت ....خراب ته نه بینم نظری، از کانتینر گفتنت خیلی خوشم آمد. چه بیان پر معنایی جناب نظری صاحب. همین یک جمله ( وچوکی را به بدخشتان منتقل نمی کرد، دریک کانتنر، مقام ریاست جمهوری، به دیگری وزارت دفاع، وبه دیگری وزارت کشورنمی‌نوشت) برابر است با متن صدها جلد کتب.
  ستایش علی

 • دوستم فریبا خواهر ذکور، و زمان الدین!
  بیایید واقع بینانه‌تر فکر کنیم؛ هیچ وقت قوم را متهم به کاری نکنیم، افراد را متهم کنیم به این‌که چه انجام داده اند، بدبختانه چیزی‌که ذهن شمار تسخیر کرده است، همان قبیله گرایی‌ست، هیچ وقت حاضر نیستید، فرد گراه باشید، تازمانی‌که فرد ارزش پیدا نکند، مطمئین باشید، که پارادوکس قبیله گرایی پایان نمی‌یابد، چنانچه در بالا نیز به آن اشاره کردم؛ هیچ وقت در تاریخ بشریت نمی‌توان یافت که تمامی افراد یک قوم یا بومی دست به جنایت زده اند، اگر رفت از استعمار سخن گفت بازهم همه افراد سرزمین مستعمره در آن دخیل نیست، بل شماری اند، که به دستور عمل کرده اند.
  حال هم شما فقط به یک نقط فکر می‌کنید چنان که ربانی فکرمی‌کرد، نه تنها شما بل افرادی مانند شما زیاد اند که به قبیله فکر می‌کنند، و به افراد فکر نمی‌کنند. گذشته ازین شما تاهنوز به تمدن نرسیده اید گرچه از وسایل تمدن استفاده می‌کیند، ارزش فرد را از کجا درک خواهی کرد، امیدوارم که مغزت را از قبیله گرایی شست‌و‌شو کنی. واگرنه افرادی به مانند شماهمان کسانی خواهند بود که به کابل هر روز هزاران راکت مثلی باران می‌فرستادند، وهمان وضعیت خواهد شد که در دهه شصت وهفتاد اتفاق افتاد

  • اقاى نظرى اكر بشتونوالى در موجوديت قانون اساسى جرم باشد.بس درين جرم تمام قوم بشتون شريك است.شما قا نون اساسى را زير با ميكنيد. اين جرم يك قوم است.همين حالا خودت قوم برستى جه كه خيانت ملى ميكنى ,امروز قومت جه ميكند در جهت اصلاح ان نميبردازى ولى استخوان شداى كه جنايت قوم تو را با خود بردند ,ارام نميكزارى. وحشيكرى امروز قومت را زير لحاف ميكنى. با كستانى زنت را شلاق ميزند تو ميكويي كه ربانى جوكى را با خود برد. ولى زن تو را نكاه كرد؟ كوش و بينى زنت را نبريد.بر عليه با كستانى همينقدر شما نمينويسيد كه بيناموسى و تباهى ميكند.خودت فكر كو. قومت استخوان مورده هاى كابل را با كستان برد. او قوم بيناموس.حالا تو ان استخوانها را ميجوى او دسبى زويه.

 • بز مرگی آمد و هرکس پی بز خویش است
  میچرد اگر بزغاله یا اگر پیره (میش)است
  من بی بزم لیک به خر نظر ها کــــــــــــــــردم
  دیدم که هنوز لوده ها ومتعصبين در پيش است

 • چه عالی کاری شد که این اشرار کثیف مردارشد !

 • سلام به اهل علم و دانش به تمام افغان
  خیلی وقت است که میخواهم واضح یک موضوع را بگویم ولی کوشش میکنم که از خویشتن داری کار گرفته و به کمک نقل و قول و شعر و مقاله، این موضوع را بشکل رسمی با شما در میان بگذارم ولی فکر کنم که اگر ساده صحبت کنم، به همه کمک خواهد کرد تا بهتر مرا و یکدیگر را درک کنند.
  من از خود توصیف نمی کنم ولی یک امر یا یک خاصه را در خود میستایم و ان اینکه نژاد گرا و تبعیض گرا نیستم. برای من بی معنا ترین، مضحک ترین و بی بنیاد ترین اساسات عقیده و ارمان سازی و ارمان گرایی در یک فرد این است که تمام عقاید خود را بر اساس و معیار نژاد و لسان شکل دهد. بله به فرهنگ و زبان و گذشته و تاریخ خود باید افتخار کرد، ولی افتخار به این معناست که وقتی کسی از شما میپرسد از کجا هستید بدون هراس بگوید که از کجا هستید و به کدام زبان تکلم میکنید و میراث فرهنگی خود را پاس دارید نه اینکه بله زبان من از زبان شما و نسل من از نسل شما بهتر است بنا یا من باید برتر و بر شما مسلط و یا هیچ کس دیگر را ولو که از من بهتر باشد قبول ندارم.....
  .خیلی ساده و بی پیرایه مینوسم تا یکبار همه گی درک کرده و هضم کرده و این بحث سپرده شود به گورستان تمام عقده های دیگری که ما در میان ملت خود داریم...از تجربه خود میگویم، .واضح میگویم من تبعیض را از هر دو گروه تجربه کرده ام، پشتون های که علیه من بودند و هستند و بدون دلیل و بدون اینکه حتی از اهداف و نظریات من اگاه باشند، بخاطر اینکه یک دری زبان هستم و از هرات، با تعیض با من رفتار میکنند...دری زبانهای که علیه من بودند و هستند بدون اینکه باز هم دلیل داشته باشند و بار ها هراتی های ایرانی خطاب کرده و گفته اند که لهجه شما ایرانی است و شما چنین و چنان هستید....بعد هم گروهی از هموطنان پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک مان، انقدر با منطق و با احترام و با تشریک افکار مثبت و عقاید مثبت با من رفتار کردند که من سالها به هر یک از انها صحبت کرده و حتی به این فکر هم نکرده ام که این هموطن من پشتون است یا تاجیک یا هزاره و ازبک..انقدر صحبت و بحث با انها منطقی و جالب و مملو از موضوعات مهم و احترام متقابل بوده است که من هرگز حتی به ذهنم نیز نژاد و زبان این گروه خطور نکرده و مطمئنم که برای انها نیز نژاد و زبان من مهم نبوده و ما منحیث یک گروه اتباع افغان و کشور افغانستان، مشخصه دیگری برای خود نداشتیم ..
  بعد با خود فکر کردم که چرا یک تعداد از پشتون ها و تاجیک ها با من با عقده برخورد میکنند و یک تعداد نه، اگر این تبعیض نژادی است چرا همگانی نیست و چرا دری زبان ها با من رفتاری از این نوع دارند در حالیکه اگر موضوع تبعیض میبود باید بلعکس قضیه صدق میکرد..بالاخره وقتی شخصیت هر فرد را که با تبعیض با من برخورد کرده بود بررسی کردم چند وجه مشترک یافتم، مهمترین و عمده ترین وجه ان این بود که این افراد، چه پشتو زبان و چه دری،دارای سواد اندک یا کاملا بیسواد، فهم محدود و درایت و استعداد پائین تر از حد اوسط بودند و بلعکس اینکه همیشه به حمایت از پشتو و دری ترویج میکردند، نه پشتو زبان بر لسان خود تسلط داشت و انرا درست مینوشت و ارائه میکرد و نه دری زبان، در حقیقت نژاد و زبان را ایندو گروه منحیث اله یی برای مخفی نگه داشتن ضعف های خود و ناتوانی های خود و اله یی برای پیشرفت با کسب حمایت چند بی خبر و کوته فکر دیگر مانند خود استفاده میکردند.
  انهایی که با من برخورد سالم داشتند، از هر گروه نژادی، افراد با درایت، با تحصیل، با سطح فهم بالا و با اقتدار کامل به زبان های مادری شان یعنی پشتو و دری و با تجارب خارق العاده در بخش های مختلف بودند.
  بنا برای من واضح شد که ضعیف ها و انهایی که منصب و کرسی و مقام خود را در تهدید میبنند، برای حفظ ان و برای ترویج خود، ناچارند که مهره های نژادی و زبانی را ترویج کنند، انهایی که سطح فکرشان از محدوده یی این طرز فکر عصر حجری گسترده تر شده است، انسان را انسان تلقی کرده و خوبی را در هر انسانی می ستایند.
  به شما توصیه میکنم که این روش را امتحان کنید، هر گاه با تبعیض برخورد کردید، بررسی کنید که فردی که تبعیض بر شما روا داشته از کداام گذشته و تجربه می اید، به شما ضمانت میکنم که یک فرد بیسواد، بی لیاقت، بی تجربه و با سطح فهم و درک پائین بیشتر نیست و باز هم ضمانت میکنم که این فرد از ترویج تبعیض لسانی برای دستاورد شخصی استفاده میکند و نه برای بهبود و ترویج نژآد و یا زبان خویش و باز هم ضمانت میکنم که فرد تبعیض گرا، اگر پشتون است زبان پشتو خود را درست نمی داند و به گفته یی شکسته و ریخته پشتو صحبت کرده و شاید حتی انرا نوشته کرده نتواند و اگر دری زبان است عین چیز،.....امیدوارم که اکثریت شما از قشر دست دوم و تحصیل کرده باشید که فکر میکنم هستید انوقت افغانستان طوریکه گزارش های تازه خبر میدهد نه تنها سقوط نخواهد کرد بلکه کشوری خواهد شد برای ترویج اندیشه ها ناب و انکشاف و پیشرفت به سوی اینده درخشان و این تعداد محدود تبعیض گرا نیز درک خواهند کرد که عصر تبعیض نژادی لسانی به سر امده است

 • دوستم ن. ب!
  این شعر مولانا به درست بخوان اگر درک داری وگرنه...
  نه شرقی ام، نه غربی ام، نه بری ام، نه بحری ام
  نه از کان طبعی ام، نه از افلاک گردانم
  نه از آبم، نه از بادم ، نه از خاکم نه از آتش
  نه از عرشم، نه از فرشم، نه از کونم، نه از کانم
  نه ازهندم، نه از چینم، نه از بلغار وسکسینم
  نه از ملک هراتینم، نه از خاک خراسانم
  نه از دنیا، نه از عقبا، نه از جنت، نه از دوزخ
  نه از آدم، نه از هوا، نه از فردوس رضوانم
  مکانم لامکان باشد، نشانم بی نشان باشد
  نه تن باشد، نه جان باشد، که من از جان جانانم.
  من بازهم می‌گویم که تنها فرد مقصر است، چشم دید یکی از سربازان اردو را از ولایت زابل به شما می‌نویسم؛ یکی از سربازان قصه می‌کنند، که در ولایت زابل در یک عملیات نظامی شرکت کرده بودم، بعد از اجرای عملیات، مردمان قریه ( اطراف زابل) گیرد ما جمع شدند، و از ما پرسیدند که علی حضرت ظاهر شا خوب اند اگردیدید سلام برسانید، او بیچاره‌ها از محرومیت تاهنوز خبر ندارند که رییس جمهور کیست، چه برسند به این که در دست برد قانون اساسی شریک باشند، همین طور از مردمان هزاره‌ها، تاجیک‌ها و دیگر اقوام؛ اگر خواسته باشید، میتوانم به صفحه‌ها بی‌نویسم. پاکستانی تروریست که در مناطق پشتون نشین دست به نا امنی زده اند، مناطق امن را نیز مختل کرده اند، نه زور من به آن می‌رسد و نه از شما، اگر توانایی به میان بود، جنرال داود داود با آنهمه محافظ کشته نمی‌شد، من از سیاست مداران پشتون با سیاست نا درستش حمایت نمی‌کنم ، بل آنها را تقبیح می‌کنم، این اصل من نه تنها بر سیاست مداران پشتون است، بل دیگر اقوام را نیز شامل است
  و برادرم ی. ل. ره!
  همان‌طوریکه شما فرمودید، از نظر روانی افرادی هستند، که آنچنان فکر می‌کنند، این ها‌جز به یک قبیله ویژه به کسانی دیگر فکر نمی‌کنند، من یکی از چشم دیدهایم را برای شما فقط می‌نویسم: در دانشگاه شماری از بچه‌های که بیشتر از شمال آمده اند زیاد اند، که در جای قابل تحسین اند، ولی آنها خوی دیگر دارند، اگر کسی موهای بلند بانند، ویا لباس بهتر ومودل روز را بی‌پوشند، به همان زبان محلی شان می‌گویند: یک وردار نکنیم، همیشه دنبال این چیزها است تا درس، زمانی‌تحصیل کرده ‌ها، این طوری باشد، از کسانی‌که تحصیل نه کرده اند و دارند چیرت می‌نویسند چه گله

 • آقای نظری،
  اگر درین سایت قومگرائی نکنی، جای پای نداری. فردگرائی درین سایت مطرح نیست، زیرا اکثریت این آقایان هنوز
  هویت فردی را بحیث یک اصل برای تکامل شخصیت شان نپذیرفته اند . هویت این افراد یا به قوم و قبیله ای گره
  خورده، یا به تنظیم ها و جریانات سیاسی.
  متأسفانه این معضله ریشه عمیقِ در فرهنگ پدرسالاری جامعه ما دارد. تعلقات فامیلی و قومی در صدر هویت فردی ما
  قرار دارد. در طول جنگ های سی ساله تعلقات مذهبی و جریان های سیاسی نیز به این معضله اضافه شد. بدون این تعلقات بحیث یک فرد در جامعه اصلاّ مطرح نیستیم.
  از نگاه روانی، این افراد بدون این نوع تعلقات، خود شانرا خیلی تنها و بیچاره احساس میکنند. و هیچ کس از تنهائی و
  بیچارگی خوشش نمی آید.

 • اگر عادلانه قضاوت کنیم در بین تمام رهبران افغانستان هم از گذشته و هم در حال حاضر دو نفر که غبارت از محروم استاد ربانی و صبغت الله مجددی میانه رو ترین رهیران بود نظر به وضعیت که افغانستان داشت . نسبت به صلاحیت که انها داشتند مصدر حد مت به مردم افغانستان شده اند ما از ایشان شکایت نداریم خدا رحمت شان نمایند و در حق ایشان ظلم شد
  از مرگ خدائی نمرد بلکه توسط پلان خصمانه شهید شد در حالیکه استاد ربانی میخواست تا اخرین لحظه حیات خد مت کند اما روز گار به او موافقه نکرد روح ان شاد جایش در بهشت برین باد .

 • هه هه هه؟!
  خوب فکر کردی، به این داستان توجه کنید، می‌گویند: روزی کمونست‌های درکابل دست به راه پیمایی زدند، وتلاش داشتند تا قشر محروم جامعه را باخود داشته باشند، یکی از پشتون‌ها؛ یک هزاره را بالای شانه هایش بلند کرد وگفت شعار بده، هزارگی چون همان لحظه‌ی سرشانه پشتون را که سده‌ها ظلم کرده بودند فکر می‌کرد گفت: همین بسه، که هزاره سری پشتون سواره، در هزارگی گویند( ای بسه، که ازره سری اوغو سوره یه) پشتون قهرش آمد انداخت به جویچه سرک، حال شما خوب فکر کرده اید، در تقسیم قدرت جناب ربانی نیز چنین کرده بود، قصه افشار را مطالعه کن.

 • دوستم نام مستعار ن. ب!!!!!!!!!!
  اگر از خود ت خريطه بوكس جور ميكني دا گز او د ا ميد ا ن you are welcome *****!!!!!!!!!!!
  همراهی کرزی با قاچاقبران افغان؛ عبدالله عبدالله,مارشال فهيم ,احمدولی مسعود, احمد ضياء مسعود و فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود مانع از نبرد نیروهای امنیتی با قاچاقبران می شود!!!!!!!!!!
  (در مورد همکاری عبدالله عبدالله با فرشته حضرتی دختر وکيل جان محمد پنجشيری خواهر زن احمد ولی مسعود که در کابل با ايجاد کانال استخباراتی با سفارت سويدن مقيم کابل ويزه انکشور را توزيع ميکند و اين ويزه توسط احمدولی مسعود و احمد ضياء مسعود در بدل ۳۰۰۰۰ دالر امريکايی به فروش رسانيده ميشود وتا اکنون ۱۶۰ تن پاکستانی و ۵۵ تن ايرانی و ۷۸ تن افغان را به اروپا فرستاده اند که بيشتر انها تقاضای پناهندگی نموده است.!!!!!!!!
  گفته ميشود که حبيب اصغری درراس اين شبکه بوده است. از قرار معلوم ، پس از آنکه از جانب فرشته تقاضا نامهً جهت تدوير " سيمينار" به اصغری ميرسيد ، جهت اشتراک اشتراک کنندگان " سيمنار" های موهومی ، وی مکاتيبی را ازدفتر مارشال فهيم ، شورای وزيران ووزارت امورخارجه برای اخد ويزه عنوانی سفارت هاصادرميکرد و برای هر نفريکه پول می پرداخت ويزه می خواست. ازين افراد بين 20000 تا 30000 دالر گرفته ميشد ، بعدا اين اشخاص قانونی به اروپا سفر ميکردند ، يک روز فرشته برای شان محفلی برپا ميکرد و سپس هر کدام را در کشور های مختلف بشمول سويدن جهت پناهندگی می فرستاد. اينکه آنها موفق به دريافت پناهندگی ميشدند ويا ميشوند ، مربوط فرشته نبوده ونيست. صرف رسانيدن آنها کافی بود.
  از قرار معلوم اصغری برطرف گردیده و ازکرسی معاون اداره امور پایين افتاده است ولی کسی نمی داند که ممکن هم اکنون ويا چند روز بعد دوباره به پابايستد. وی در اين مسايل چنان آبديده شده است که جوره ندراد. پيرامون کارنامه های درخشان زندگی ننگين وی بعدا معلومات مفصل ارائه خواهد شد.!!!!!!!!
  يک خبر جالب ديگر اينکه زنیکه بنام شريفه حضرتی در سیویدن زندگی میکند نيز چند ماه قبل درميدان هوايی دوبی هنگام انتقال سنگ و دالر قاچاقی دستگيرشد و مدت سه ماه دردوبی زندانی بود. وکیل وی بعدازبدست آوردن ضمانت مالی اورا موقتا از بند رها کرد ولی اکنون ميگويند که محکمه حکم بازداشت مجدد خانم را صادر نموده است!!!!!!!!!
  خانم فرشته در ایام نوجوانی در زمان حاکميت حزب ديموکراتيک خلق به شوروی فرستاده شد. درآنزمان محصلین افغانی در شوروی سابق قاچاق دستمال زری وگل سیب ،پتلون کوبای ،کلاه روسی ، چاینک نکلی ، الماس روسی ، دالر وربل می کردند لذا قاچاقبری این خانم هم تازگی ندارد. کسی که یک پنی را دزدید صد دالر را هم دزدی می کنند. ترک عادت موجب مرض است، مشت نمونه خروار،این یک واقعیت است نه خصومت ونه افشا گری . آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود ،قاچاق آدم کار تازه این افراد نیست. در سويدن نيز "تارنما " ساخته است و " نهاد ...." را تاسيس نموده است. به همين علت و از برکت اين پيشه های جديد است که وی اکنون در داخل و خارج کشور " جايداد" های خوبی خريداری کرده است!!!!!!!!!!!
  در زمانيکه احمدولی مسئول سفارت افغانستان در لندن بود ، به هزاران هزار دالر از درک فروش پاسپورت ، اعطای ويزه و تصديق هويت مهاجرين بدست آورد. تعدادی زيادی پاکستانی را در بدل پول هويت افغانی داد. گفته ميشود ، پولي را که ازين مدرک بدست آورد با "لطيف دزد" در هسپانيا يک هوتل خريده است( لطيف دزد پسر مامای شريفه جان است که در زمان مسعود معاون لوژيستيک وزارت دفاع بود . مسعود وی را جهت خريداری سامان آلات به دوبی فرستاد . وی با پول ها از دوبی فرار کرد و به هالند پناهنده شد و اکنون با احمدولی هوتلی را در هسپانيآ خريداری کرده است .) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  در مورد قاچاق احمدضيا ، ويکی ليکس ( از قاچاق 52 مليون دالر ، سنگ های قيمتی و داشتن خانه های مليون دالری در دوبی ) بحد کافی افشاگری کرده است که ضرورت به تشريح دوباره نيست.!!!!!!!!!!!!!!!
  در جويی که آب رفته است بازهم آب می رود!!!!!!!!!!!!!!!
  Kabul tel:
  0784035745
  0706818782
  0782109652
  0786611240
  0780031128
  (( شکرا له رحمانزی )) کابل پوهنتون د ژورناليزم محصل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس