در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > بازمانده گان مرز تركيه !!!!

بازمانده گان مرز تركيه !!!!

mosafeer
چهار شنبه 7 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بازمانده گان مرز تركيه !!!!

1- زنگ زده كه من شماره شمارا ازكسي درمرز اسلام قلعه گرفته ام

من : بفرماييد درخدمت ام امري باشه ؟

 او : من با فاميل ام ازمرزتركيه رد
مرز شده ايم ولي يك پسرسه ساله ام درمرزتركيه ازمن جدا شد واو ازمرزتيرشد وما
دستگيرشديم . سازمان شما مي تواند كاري كند ؟

من : چطوري شما ازاو جدا شدين ؟

او :  شد ديگه ، درمرزآدم
اختيارخودش را نداره ، قاچاقبرا ، چون قاچاقبرا درمرزاعضاي فاميل را تكي تكي ازمرز
تيرمي كنند .

من : متاسفانه سازمان ما دراين ارتباط كاري كرده نمي تواند ، شايد صليب
سرخ بتواند براي شما كاري كند .

......  

2- پيرزني دراردوگاه انصار تك وتنها رد مرزشده است . نه ازكسي شماره دارد
نه كسي را ميشناسد . همه اعضاي فاميل اش شاميل دامادها ودخترا وپسرانش
ازمرزعبوركرده اند به داخل تركيه ولي اوبازمانده است وتوسط پوليس مرزي ايران دستگيروبه
افغانستان رد مرزشده است .  

3- پيرمردي ازدودختر10 ساله و13 ساله اش ميگويد كه ازمرزعبوركرده ولي او
دستگيرورد مرزشده است .

4- پسرنوجواني ميگويد بعلت اينكه كفشم ازپايم دررفت ومن براي برداشتن
كفشم كمي ديركردم بقيه خانواده ام ازمرز رد شدند من دستگيرشدم .....

5- ......

6- .......

7-......

.......

اين شماره هارا ميشه اضافه كرد ولي اين شمه ي ازسرگرداني افغان ها دريك
نقطه ازجهان است .


آنلاين بنگريد : http://mosafeer.blogfa.com/post-719.aspx

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس