کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کارتون > طنز روز > کابل کثافت خانه دزدان و رشوه خوران کرزی

کابل کثافت خانه دزدان و رشوه خوران کرزی

پنج شنبه 15 نوامبر 2012, بوسيله‌ى کاکا مراد

مقاله انتقادی

ده سال شده کابل توسط رفیق های کرزی خان اشغال شده، در طول این ده سال نما وچهره کابل توسط دود موتر های قیمتی وزیران عیاش وفاسد، دزدان جهادی ، چپاولگران خارجی ، فاسدین وکلا وثناتوران قمار باز فریب کار غرق پرق مانده و بازتمام شان داد وطن دوستی و میهن پرستی را شعار شب و روز خود گشتانده اند.

از کرزی شروع تا شاروال از وزیران تا وکیلا چرت شان خراب نیست که پایتخت شان جای که به فرق مردم حکومت میکنند ، جای که از هستی ودارای مردم چور میکنند وبلاره جای که بنده گان مسکین وغریب خدا درآن شب روز فقر وبیچاره گی را سپری میکنند را ازیاد برده وبر نظم و نظافت آن به اندازه سر سوزن توجه ندارند.
شاروال صاحب جگر گوشه مارشال عزیز دل کرزی یاریاور چکه چورها از برای خدا یک کمی سر ته دگریبانت پرتو و تماشا کو که تو آیا آدم هستی یانی اگر انسان هستی وبرشهر که در آن انسان ها زندگی میکنند توشار وال هستی خو ای حالت را نه می داشته باشه اگر کدام جنس دگه ویا روح دگه هستی که ما ازشناختت عاجزیم باز خطش دگه است.

دوستای عزیز کاکا مراد باز در این روز ها قهر شده ومیخواهه کتی رفیق ها ویاران کرزی تصفیه حساب کند.
نو اندیش بچیم : مه باور دارم که تو آدم کار کن هستی ودلت میشه که کم کم خوده شور بتی اما یگان دفه که سرت بد خورد باز همه چیز هارا لغت زده بر سر خرت چپه سوار میشی، وباز دگه دقصه مردم وطن شهر خانه و بازار نیستی تا که یک چند نازک نلغه و شیرک را برت نیاورده فیض شانه گرفته باز کمکی خوده شور میتی. ( چطور بد خو نگفت کاکا مرادت اها)

اینه بچیم باز نگوی که کاکا مراد از هیچ چیزت خبر نداره، بچیم گل کاکای خود تو از حد وحود خود برامدی مردم را بر خود قهر ساختی تره به ایمانت قسم که از کوچه مندوی کابل ، چهار طرف مسجد پل خشتی ، دریای کابل، جاده پل محمود خان تا پل خشتی که حالی به تشناب و شاش خانه مردم تبدیل شه خبر داری؟

که خبر نداری آیا مسولیت داشتن به صفت شاروال همینطور میباشه او کل بچه؟ ناحیه اول وریس ناحیه اول که ازتو بد تر بیکفایت میباشه آیا کدام روز رفته از امور کاری ومنطقه مربوط به آن ناحیه را خبر گرفتی منحیث مسوول درجه اول وبا صلاحیت ؟ که جوابش گل کاکا واضح است که نی است .

نواندیش بچیم خداوند امو شش تار موی دگه راهم از فرق سرت بریزیانه که بیغم شوی، مه صرف از یک کنج کابل گپ زدم وانتقاد کردم در حالیکه تمام کابل ازدست تو ریسان بیکفایت دزد چورگر وخایین ناحیه ها به شهر کثافت و فلاکت تبدیل شده ، روزگار سرک ها خو بیخی از گفتن برامده ، کابل چهره پایتخت وشهر که کمک تمام دنیا در آن سرازیر شد را ندارد ، که تمام این بد بختی و عقب مانده گی هارا اول از دست کرزی خان وبعد هرکس که شاروال بود رخ داده.

از برای خدا یازده سال تیر شد چیزی پول دارای که دنیا د دامن کرزی انداخت که بیگی و طن خوده جور کو اما کرزی خان چیزیشه د آینو مینه اس یا هاینو مینه که نامشه دقیق یاد ندارم مصرف کرد ، کابل بانک را خو چی میکنی که تمام دارای ونقده اش در حساب مارشال ، کرزی وشرکای دالریش انتقال یافت.

بهر صورت بحث مه امروز سر نظافت شار کابل است از برای خدا دلکم کفید اوشاروال او قدوگک چرا دغم شار کابل نیستی چرا دلت به حال مردم نه میسوزه چرا خپ ته زدی از خدا بترس ویک بار از مندوی کابل دیدن کو که مردم چی حال کردن داخل مندوی را آیا تو منحیث یک انسان که وژدان داشته باشه او حالت تحمل کرده می تانه؟
باز ازهمه بد وبدتر اینکه یک کیلو متری ارگ ریاست جمهوری کرزی؛ جاده پل محمود خان پیاده رو لب دریا از سر تا آخر تشناب مردم و شاش خانه عام جورشده او خدا غیب غارت کنید شاروال ، چرا رییس ناحیه مربوطه متوجه ازی مشکل اجتماعی نه میسازی او گوش بینی تو بریده شوه.

فروشگاه و جاده راخو بان که بر لنگ ها تسلیم دادی وضعیت و حالتش را خو میدانم که هیچ خبر نداری و دقصه اش هم نیستی مه خو بچیم گل کاکای خود از دل سوزی برت میگم که بروبه مسولیت هایت رسیده گی کن دست مردم ده گریبان لب سرین پر وگلوی دندان کنده خود ننداز کمی به آخرت و روز قیامت توجه داشته باش.

شاروال کابل نواندیش بچیم دومین نوشته کاکایت مراد است که در باره کارهای تو نشر میشه برت بسیار جدی میگم اگر از زمان نشر الی 15 قوس بر پاک سازی جاده کنار دریای کابل از پل محمود خان تا پل خشتی را از وجود کثافات و تشناب کردن مردم پاکسازی نکردی باز مناسبات کاکا مراد و شخص خودت آنقدر خراب شوه که گریه کنان از شاروالی فرار کنی بچیم دلت که این حرف مرا نصیحت میدانی ویا هشدار اختیار بدست خودت.

نو اندیش بچیم کوشش نکن هشدار کاکا مراد را از نظر پرتی مه خو برت گفتم شاید نوشته سوم کاکایت فرق داشته باشه وحرف آخرم را خوب حفظ کو پیشت بچیم که رییس ناحیه اول را نیز در همین مدت یعنی تا15 قوس به دلیل همی بی کفایتی وبی توجه بودنش که دهان مردم وعصاب کاکا مراد را برتو خراب کرده از وظیفه اش برکنار کنی وراستی اولین کسی که باید جواب این سوال هارا بگویه ریس ناحیه اول شار کابل است ، بچیم خداکنه یاد داشت کاکا مراد یادت نروه.

مه دگه درباره چیزهایکه در شار کابل زیاد است وبر گفتن میباشه در نوشته دومی حرف نمیزنم گل کاکای خود.
از نوشته های: کا کا مراد

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


49 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > کارتون > طنز روز > کابل کثافت خانه دزدان و رشوه خوران کرزی

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.