صفحه نخست > دیدگاه > توطئه ارگ نشینان علیه یکی از فرماندهان برجسته ی ضد طالبان در ارزگان

توطئه ارگ نشینان علیه یکی از فرماندهان برجسته ی ضد طالبان در ارزگان

علی ناصری
دوشنبه 19 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مردم افغانستان تاریخ خونبار استبدادی نظام های حاکم قبیلوی خاندان های سدوزائی و محمد زائی ها را در طی مدت سه سده ی اخیر در مورد قتل عام ها و سرکوب جنبش های دادخواهانه ی اقوام رانده شده از حکومت علیه حکام ظالم این سر زمین بارها تجربه نموده اند. در این مدت همواره توطیه های گوناگون سردمداران قبیلوی برضد رهبران ملی اقوام رانده شده از حکومت و بخصوص جامعه هزاره در خاطره ها داشته که تاهنوز بارها تکرارمی شوند.

همه می دانند که بنا برسیاست تبعیض آمیز نظام های قبیلوی در افغانستان تاهنوز ملت واحد درین سرزمین ایجاد نشده ولی حاکمان مستبد تک قومی بار ها زیر نام ملت واحد و وحدت ملی رهبران و مبارزین ملی اقوام رانده شده ازحاکمیت را که در مبارزات دادخواهانه نقش مرکزی داشتند، بوسیله حیله و توطیه های مختلف زیرنام ناقضین وحدت ملی بنام دزد، رهزن ، چپاولگر، متجاوز و جنایت کار، جنگ سالار و ناقض حقوق بشر وغیره در هر یک از مراحل تاریخ سرکوب و بد نام ساختند. نمونه های زیادی ازسرکوب و اعدام رهبران ملی اقوام رانده شده از حاکمیت را می توان یاداوری کرد که از جمله عهد شکنی نادر خان دربرابر حبیب الله کلکانی از رهبران قوم تاجک که با قسم بالای قرآن کریم او وهمکارانش را اعدام نمود .سرکوب توطیه آمیز ابراهیم لقی یکی از رهبران ملی اقوام اوزبک توسط ظاهر شاه درسرزمین قطغن و هم چنان سرکوب ناجوان مردانه قربانعلی مشهوربه بچه فقیرک از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غوریکی از مبارزین ضد تهاجم ومظالم کوچیهای مسلح در مناطق هزاره نشین بود که از طرف دولت ظاهر شاه بنام قربان دزد معرفی گردیده است. نایب سالارسید احمد شاه نور یکی دیگر از رهبران ملی مردم هزاره و یکی از فاتحان کوتل اونی که بنا بر توطیه حکومت ظاهر شاه چهارده سال زندانی و در جامعه او را بنام دزد معرفی که در اثر مسمومیت توسط عمال حکومت در زندان جان داد.

پتنگ
یکی از طالبان دستگاه کرزی بر مسند وزارت داخله

هرزمانیکه مبارزین ملی اقوام رانده شده از حکومت دست به قیام علیه استبداد می زنند همواره از جانب حاکمان قبیلوی زیر نام دزد و رهزن تخریب و بد نام می گردند که نمونه های زیادی در طول تاریخ خونبار کشور ازین گونه جنایات علیه این رهبران مبارز اقوام رانده شده از حاکمیت وجود دارد .

درسالهای اخیر بعد از آن که جنرال دوستم اعلام نمود که اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان موافقت نمایند او آماده است بیش از بیست هزار نیروی نظامی را بسیج نموده و بوسیله این نیرو می تواند گروه مزدور طالبان را ازین سرزمین بیرون رانده وسرکوب نماید، دیری نگذشت که حکومت کنونی برای بدنام نمودن او اکبر بای یکی از عمالش را بجان او تحریک کرده تا علیه دوستم دوسیه سازی نماید واندیشه ضد استبدادی و ضد طالبی وی را سرکوب نموده وبالاخره دراثر توطیه و فشارگوناگون حکومت فعلی، دوستم مجبوربه مهاجرت و تبعید به ترکیه شد وچند سالی در آن کشور بسر برد. اینگونه نمونه های زیادی را می توان تذکرداد و درین روزها نیز ارگ نشینان هزاره ستیز و طالبان نیکتائی پوش در سازش و تبانی با گروه تروریست پشتون تبار طالبی و در راس آن وزیر داخله ی کنونی آقای جنرال پتنگ که در زمان حکومت طالبان در وزارت داخله وقت در یک مقام بلند پولیس کار می کرد و یکی از طالبان نیکتائی پوش در کابینه فعلی است، بخاطر تبارز دشمنی دیرینه با مردم هزاره و خوش خدمتی به گروه طالبان توطیه جدیدی راعلیه آقای عبدالحکیم شجاعی یکی از قوماندانان برجسته ی پولیس محلی هزاره تبار، دشمن سرسخت و آشتی ناپذیرضد گروه تروریستی طالبان را بنابرتعلق به قوم هزاره سر زبانها انداخته است. درحالیکه آقای حکیم شجاعی در جریان سال جاری شمسی از حملات تروریستی و انتحاری گروه طالبان در مناطق جنوب وارزگان جلوگیری کرده و درجریان عملیات علیه گروه طالبان، تعدادی ازین افراد مسلح این گروه را درتابستان امسال سرکوب وبه قتل رسانده که در این مورد اسناد و شواهد کافی وجود دارد و این مساله توسط هیاتی از سوی وزیر امور داخله وقت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

آقای شجاعی بخش بزرگی ازمناطق جنوبی و ارزگان را از حملات گروه طالبان جلوگیری و مردم این ساحات را از شر جنایات این گروه تروریستی نجات داده است. آقای حکیم شجاعی برای دفاع از ناموس ساحات جنوب و منطقه خود یک عمر است که مبارزه می‌کند و تجاوز بالای زنان توسط او کاملا یک دروغ محض است. ولی حامیان گروه طالبان در داخل حکومت و وزیر داخله ی فعلی آقای جنرال پتنگ که یکی از طالبان نیکتائی پوش در کابینه فعلی است تبلغات زهر آگین همیشگی قبیله حاکم را مانند نظام های گذشته علیه جامعه هزاره و مبارزات داد خواهانه شان براه انداخته و باکذب و دروغ هزاره ستیزانه می گویند که آقای شجاعی بیش از صد تن از افراد ملکی را در خاص ارزگان کشته است. زیرا در طی مدت سه سال اخیر در خاص ارزگان تاهنوز به چنین تعدادی از طالبان کشته نشده اند. اگر کسانی‌ که مدعی هستند باید مطابق اسناد ثابت کنند. اما این یکی از نمونه های دروغ پراگنی قوم گرایانه ارگ نشینان و حامیان گروه طالبان در داخل حکومت فعلی می باشد که نیت بد نام نمودن را نشان میدهد. تیم حاکم و آقای جنرال پتنگ وزیر داخله جهت خوش خدمتی برای طالبان وتفکر تبعیض گرایانه حکم دستگیری آقای حکیم شجاعی را بجرم هزاره بودن صادر نموده اند. با این‌حال آقای حکیم شجاعی فرمانده برجسته ی پولیس محلی ارزگان خاص مانع فعالیت تخریبی برخی‌ها که فعلا در دولت همکاری دارند و با طالبان همکاری گسترده دارند شده است . از جمله یکی از شاکیان علیه آقای شجاعی، حاجی عبیدالله نماینده ارزگان در مجلس نمایندگان است که در خدمت گروه طالبان قرارداشته و دو‌بار اولسوالی ارزگان خاص و یک‌بار اولسوالی چوره این ولایت را به طالبان تسلیم کرده است. او یکی ازحامیان مهم طالبان در ولایت ارزگان می باشد. حالا طالبان ، به حامیان خود در داخل حکومت وظیفه داده که دسیسه‌ بازی‌ کنند تا زمینه فعالیت تخریبی بیشتر طالبان درجنوب و ولایت ارزگان را فراهم کنند .

هزاره ها در طول 300 سال حاکمیت های استبدادی و فاشیستی قبیله و مزدور بیگانه ها تا امروز مورد تهاجم، ظلم، نقص صریح حقوق شان، کوچ های اجباری، تبعیض قومی ومذهبی بوده و میلیون ها تن قربانی داشته اند. آن ها بصورت گسترده در زمان عبدالرحمن، زمان نادر، ظاهر و طالبان قتل عام شدند. کوچیهای مسلح طالبی پاکستانی همه ساله در حریم مناطق هزاره نشین افغانستان تجاوز و قتل عام کرده و زمین های زراعتی مردم هزاره را توسط حیوانات لگد مال و سرسبزی سرتاسر را نابود و به محط زیست این سر زمین آسیب می رسانند.

كوچي ها عامل جنایت و غصب زمين های مشروع و قانونی هزاره ها هستند و صدها جنايات ديگر كه توسط قبیله ی حاکم نسبت به مردم هزاره صورت می گیرد، با استفاده از کوچی بوقوع پیوسته است. خانه سوزيهای طالبان و كشتارهای دسته جمعي مردم مظلوم هزاره در مزار شريف، بامیان و یکاولنگ ومیمنه و تخار و شمال کابل تاهنوز جنایات گروه طالبان را از ياد نبرده اند.هزاره ها مردم صادق وصالح بوده که هیچوقت نه خاک مشترک را به کسی فروخته و نه کسی را بدون جرم و گناهی قتل عام کرده است. هزاره ها در آبادی و شگوفایی افغانستان در بخش های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی سهم فعال وبرجسته داشته وعملکردهای شان در مرکز و ولایات قابل لمس است. هزاره ها برای رسیدن به عدالت اجتماعی راه طولانی و سختی را در پیش دارند. آنان با درک شیوه رفتاری و ارزشی اقوام دیگر افغانستان به این نتیجه رسیده اند که تنها عدالت، وحدت ملی، شایسته سالاری و خرد سالاری می تواند منافع هزاره ها را تامین کند. بدون شک که هیچ قومی نمی تواند یکی از اقوام افغانستان را حذف سازد. هر تلاش در راستای حذف اقوام دیگر بی نتیجه است و زیان هایی را برای تمام مردم افغانستان دارد. آنهای که تلاش کردند یک تعداد از اقوام را حذف کنند نه تنها که موفق نشدند؛ بلکه امروز مردم خود را قربانی طالب و تروریزم برخاسته از درونشان نموده اند .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جهان سپاس از جناب آقای ناصری که چنین مقاله پر محتوا را در چنین موقعیت حساس بدست نشر سپرده است.
  جای شکی نیست که یکبار دیگرتوطئه سازان ارگ چهره تبعیض آمیز خود را در برابر مردم افغانستان بنمایش گذاشتن
  که این بار در صدد بر داشتن فرمنده دلیر محلی بنام عبدالحکیم شجاعی گردیده است. فرمانده که در دشوار ترین شرایط از
  عزت شرافت وامنیت مردم خود در مقابل ترورستها دفاع نموده و امنیت سر تاسری را تا بحال در منطقه ارزگان برقرار نموده است . که این فرمانده خود ش نیز چند مرتبه هدف کمین وماین کنار جاده ئی ترورستها قرار گرفته است که به فضل وقوت
  الاهی از توطئه دشمنان مردم افغانستان نجات یافته است.

 • The more i read kabul press? or shall i call it hazara press the more i get convinced that Ghazi Amir Abdul Rahman was justified for doing what he did, may Allah bless him. How can hazara justify the killing of innocent civilean by a warlord
  i can not stop thinking if hazara realy ever accepted islam or are they still following chingis khan relegion

 • عیدی
  عید نو تبریک باشدهموطن / زان بسی گلها برفتند زین وطن
  من بماندم خانه ء ویرانه ام / با کی گویم از دل صد پاره ام
  مادران درخاک می خسپد نگر / کو شهامت تا پذیرد یک دیگر
  این همه فرزند آدم رانگر/ این شرایط کرده ما را خون جگر
  آن یکی در کاخ ثروت غوطه ور/ وان یکی در شام غم گردد سحر
  قصرها از خون مایان دور شهر/بیوه ها ناله کنان دربوم وبر
  سفلگان از مال مردم معتبر/ میرباید نان و خون و جان وسر
  گریه کردم شام مظلومان ریش/ تا بگویم این نبود در اصل خویش
  بشنوند آنجاه صدائی ما مگر/ باهمت افغانی مان باردیگر
  میشویم یکجا بهر کوه کمر/ میدهیم دستی بدست همدیگر
  تا بگیریم حق مان از کوروکر/ ظلم و استبداد ندارد جا دیگر
  م.د کابل خوشحال خان مینه
  دوم سنبله
  1391
  بیست سوم اگست 20012

  • قومندان شجاعی، جلاد پرورش يافتۀ کريم خليلی:
   عبدالحکيم شجاعی که از قومندانان جنايتکار حزب وحدت خليلی معاون دوم دولت پوشالی است، يکی از
   خونريزانی است که در ارزگان از ھيچ نوع قتل و کشتار دريغ نمی کند. او که افراد مسلح را زير دستش دارد و
   حمايت اشغالگران امپرياليست مستقر در منطقه را نيز با خود دارد تا اکنون بر اساس ادعای مردم ارزگان اين
   جلاد خونريز در سه سال گذشته ١٢١ تن را که عمدتاً دھقان بوده، کشته است و از چور و چپاول اموال مردم
   خودداری نکرده است.
   اين قاتل يک سال قبل از طرف وزارت داخله دستگير شد، اما پس از دو ساعت به دستور کريم خليلی از زندان رھا
   شد و دستش در قتل و کشتار و غصب زمين و چپاول اموال مردم باز گذاشته شد. اينک مردم ارزگان دست به
   اعتراض زده اند و تعدادی از آنان می گويند، در صورتی که اين جلاد دستگير نشود آنان به طالبان پيوسته و انتقام
   شان را خواھند گرفت.
   ده ھا جلاد مثل عبدالحکيم شجاعی در سرتاسر افغانستان که حمايت جنايتکاران دولت پوشالی و نيروھای اشغالگر
   را با خود دارند، در حال حاضر مصروف کشتار مردم، به خصوص دھقانان در روستا ھا می باشند.

  • آقای بی نام شما د روغ گوی معلوم میشوید چون نام خود را نه نوشته اید ، ا زنوکرهای آقای پتنگ وزیرطالبی داخله معلوم
   میشوید چون ادعای شما یک جانبه است به طرفداری طالب ها نوشته شده خود شما هم طالب تروریست یا ازقبیله طالب
   های خون خوارخواهیدبود ، کسی ازمنطقه خود دفاع کند فورأ اورا بدنام میکنید به نوشته های شما و امثال شما و قبیله
   شما کسی باورندارد چون بسیاردروغ میگویید ( دروغ گوی دشمن خدا است )

 • هر کس یک طالب را بکشد جایش در قلب مردم غیر پشتون است. دوستم باید یک بار دیگر این حیوانها را داخل کانتینر زنده زنده کباب کند تا بفهمند عبدالرامو کی هست.

 • بینام جان کسی بی نام بود بیشان هم مینوسد ..نه مدرک نیاز است ونه سندی دیگری . از پر توپلا نوشتن شما معلوم است از عقده درونی خودت است وبس. بعد ازین بادمدرک و مستند نوشته کن ...

 • دوست عزیز ناصری صاحب سلام برشما!
  شما خیلی ازین ناحیه تشویش نداشته باشید. زیرا چنانچه من دریکی ازمقالاتم راجع به حبیب الله غمخور نوشته ام که فاشیستان پشتون مانند گله های سگ تشریف دارند. هروقتیکه یک قوماندان هزاره ویا تاجیک ویا ازبیک یک طالب را مردار کند روشنفکران پشتون ازلاییک وکمونیست ومسلمان واخوانی هایش غوغا برپا میکنند که این جنگ سالاران مربوط اقلیتهای قومی پشتونها را قتل عام نمودند نمیگویند طالبان را ولی هر وقتی که اسدالله خالد درقندهار عین عمل را انجام میدهد میگویند که اسدالله خالد طالبان را مطابق وظیفهء دولتی اش ازبین برده است بهمین ترتیب زمانیکه سگ جنگی های گلبدین وطالبان رخ دربغلان رخ داده بود هیچکسی نگفت که گلبدین پشتون را می کشد بلکه میگویند گلبدین وطالبان باهم اختلاف ورزیدند. این تنها فرمانده شجاعی است که هدف تیر توطپه پشتونها قرار گرفته است .حالا یک نمونه ازنوشته های یکی ازتیوری پردازان مفکورهء سخیف پشتونیزم را درسایت لر وبر بخوانید که مدعی است که امرالله گفته است من بدست خودم پشتون کشته ام. درحالیکه امرالله صالح گفته است من طالب را ازبین برده است ولی نزد این آقا طالب مساوی به پشتون است. بناء بخاطر ضربه زدن به نخبه گان غیر افغان نویسنده خیلی کوشیده است که پشتون را با طالب گره بزند. اگر هرکسی بزبان پشتو بلدیت دارد لطفا این مضمون را بخواند
  امرالله صالح په خپل لاس سلګونه پښتانه وژلي دي
  دوکتور سيد خليل الله هاشميان
  Larawbar.com 2012-11-07
  کابل پوهنتون پخوانی استاد – داکتر سیدخلیل الله هاشمیان
  د لر او بر ګرانو وطنوالو ، اسلام علیکم وبرکاته
  ستا سو په ویبسایت کی مي هغه خبر ولوست چی د کاناډا دولت عبدالله عبدالله او هغه بل قاتل امرالله ناصالح ته د کانادا ویزه نده ورکړې ، نو د مرحوم فرقه مشر سیدحسن پاچا د یوه اوږده (ترکیب بند) یوه بند یی را په یاده شوه چی وایی :
  د خا نا نو په خا ني کښي
  څوک پکښي خا نا ن شول
  د چا لاړی ارتینې پکښي ـ ښې سپینې سینې پکښي
  کله چی غازی امان الله خان دانګلیس نوکران او د يرغلګرو سقاویانو له لاسه وطن پریښود او د(سقاوځوی) پاچا شو، نو ډیربیګناه خلک یې د(اماني) په نامه ووژل او سقاویان (خانان) شول. بیا کله چی نادرخان پاچا شو، ځینی خلک یی د (سقاويانو) په نامه او ډیرنور روشنفکران یی د(امانيانو) په نامه ووژل او د نوي پاچا خاندان چی پخوا د امیرحبیب الله خان نوکران ووُ، والاحضرتان او نوی (خانان) شول .
  د محمدهاشم خان د ديکتاتورۍپه اوولس کلنۍ دوره کی بیا په زرګونو روشنفکران او بیګناه خلک په جهنمی زندانونو کښی د (ضدسلطنت) په نامه شهیدان شول چی یو یی د کنړ دساداتو څخه پوخ لیکوال او ملی شاعر خدای بخښلی فرقه مشرسیدحسن خان وو چی په وزارت دفاع کی د(عینیاتو رییس) وو او د هاشم خان په امر د دفتر دڅوکۍ نه دهمزنګ زندان ته یووړل شو اوهلته شهید شو.
  د (شورای نظاریانو) په دوره کی هم د امریکی ترحمایت لاندی د ( شمال ټلوالي ) وګړی (لوی خانان) شول ،په دغه تېره لس کلنه دوره کي د بیګناه شهیدانو شوو خلکو شمیر يوازي خدای تعالی ته معلوم دی ، خو ناصالح امرالله چی ددې دورې د خانانو په جمله کښی یو (لوی خان دی) ، پخپله په (سی ان ان) او (بی بی سی) کی وویل چی ده پخپل لاس کښی په سلګونو پښتانه وژلی دي . نو زما په عقیده، د کاناډا د دولت دا موقف چی عبدالله عبدالله او ناصالح امرالله ته ویزه نده ورکړې ، د حقوق بشر دملاحظاتو سره سر لګوي ، ځکه چی دوی دواړو د قدرت پر مهال ډیر بیګناه خلک وژلي دي او د دوی ضد بشری ریکارډ ټولي نړۍ ته معلوم دی .

  • یارا بهمن خان شما هیچ شرم ندارین، تا به دیروز تمام سیا سر های فامیل مبارک تان در کارته سخی ک.و.س فروشی میکرد که مه خودم از جمله یک تن مشتریان دایمی و وفادار تان بودم ، همی چند وقت اس که کوچ خوده بردین و جای تان درک نداره، امید اس که یگان ادرس خوده بگوین تا که به دیدن ک.و.س خواهر تان مشرف شوم

 • این آقای بینام و آن احمقی که به انگلیسی نوشته هردو غلط گفته و شاید هم هردویشان یک شخص باشد. بروید دقیقا از خود محل تحقیق کنید مبینید که قوماندان شجاعی کسی است که تمام مردم عوام ارزگان از وی راضی هستند، فقط کرزی و دار و دسته شان است که این توطیه را میچینند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس