در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ســگ مــاهی بجــای نهنــگ

ســگ مــاهی بجــای نهنــگ

این جـــــنایتـــــکاران از طـــــرف مـــــردم محکـــــوم به اعـــــدام شدند ولی کـــــرزی آنهـــــا را عفـــــو کرده بجـــــای شان چـــــند مـــــرغ دزد و ســـــگ باز را بدار آویخـــــت
شمس الحق حقانی
يكشنبه 25 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پسرکی از مکتب بخانه آمده و با چشمان پر از اشک به مادرش گفت که قصاب سر کوچه او را یک سیلی به صورتش حواله کرده چونکه او بسوی رفیقش سنگی انداخته و سنگ بر تخته دوکان قصاب اصابت کرده.

پدر از شنیدن شکایت پسر خیلی به خشم آمده و دست پسرش را گرفته با غر و فش فراوان بسوی دوکان قصاب براه می افتد. در آنجا مردی تنومندی را با بروت های ذخیم و سر طاس می بیند که یک ساطور پر خونی در دستش و کارد بزرگ در کمرش آویزان است.
او از دیدن هیکل هیبتناک قصاب بخود تکان خورده و بسوی او سر تعظیم فرود می آورد ، در همین اثنا چشمش به بابه سبزی فروش همسایه دوکان او می افتد که با اندام نحیف و دستان لرزان به شستشوی دسته های گندنه و نیش پیاز
مصروف است.

وی فوراً بسوی او رفته و بی محابا سیلی محکمی به صورت پیرمرد حواله کرده و فریاد می زند :
پیر مرد خجالت نمی کشی که با این سن و سال یک طفل معصوم را بی موجب سیلی می زنی !؟

پسرک فریاد می زند که پدر جان تو اشتباه کردی بابه سبزی فروش نی بلکه کا کا قصاب مرا با سیلی زده.

پدر با خشم و غضب برپسرش فریاد می زند که ای پسر احمق و بی ادب تو میدانی یا پدرت !؟

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • آقای شمس الحقانی سلام.
  ترو خشک را یک جا ساختی این از متعصب بود ن خود شما دلالت دارد ازاین کارنا معقول تو ما فهمیدیم تو هم نا حقانی هستی
  کسیکه به مملکت افغانستان خیانت نکرده ، فساد نکرده ، قاچاقبر هیرویین نبوده ، کابل را راکت باران نکرده ، مرد م مسلمان را د ر هزاره جات ، د ر مزارشریف ، د ر راه روان عمومی قتل عام نکرده ، مکا تب را نه سوختانده ، تروریست نبوده ،
  عمل انتحاری انجا م نداده ، به دیگراقوام د ر افغانستان تعصب اصلأ نداشته است تا توا نیکه داشته به مرد م افغانستان خدمتی
  انجام داده است ، شما که متعصب هستید لحظه ای فکرنمیکنید و نمی اند یشید نمی فهمید که نمی فهمید هنوزهم جهالت دارید. ومن الله توفیق

 • آقای نور کدام اینها " تا توا نیکه داشته به مرد م افغانستان خدمتی انجام داده است"؟

 • MR NOOR: THERE SHOULD BE YOUR PICTURE TOO.REGARDS FARHAD

 • چرا عکس مسعود گوش بریده در بین این ها نیست؟

جستجو در کابل پرس