صفحه نخست > خبر و گزارش > افغانستان تنها در فساد سرآمد کشورهای جهان نیست!

افغانستان تنها در فساد سرآمد کشورهای جهان نیست!

کابل پرس
چهار شنبه 5 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: زیاد تعجب برانگیز نیست که سازمان شفافیت بین المللی در سال 2012 نیز افغانستان را در فهرست فاسد ترین کشورهای جهان قرار داده است. در این فهرست افغانستان، سومالی و کوریای شمالی به عنوان فاسد ترین کشور های جهان انتخاب شده اند. در این فهرست دانمارک، فنلاند و نیوزلند نیز جزو غیر فاسد ترین کشورهای جهان می باشند.

و اما واقعا تعجبی نیست که افغانستان فاسدترین کشور جهان باشد. در کشوری که شخص حامد کرزی با نقض قانون بر کرسی نشسته و رییس جمهوری غیر قانونی محسوب می شود؛ در کشوری که همین شخص خود مستقیمن در فساد گسترده دست دارد و برادرانش و اعضای خانواده اش از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از اموال مردم به ثروت های نجومی دست یافته اند، نباید تعجب کرد که فاسد ترین کشور دنیا انتخاب شود. مقامات عالی رتبه ی افغانستان بويژه آنانی که پیوند فامیلی، آشنایی، قومی- قبیله ای و سپس داد و ستد سیاسی و اقتصادی با حامد کرزی دارند، در این چند سال با دست باز به چپاول و غارت پرداخته اند و قاضی و محکمه و همه چیز هم خودشان هستند و حتا برای مبارزه با فساد هم نه یک کمیسیون و تشکیلات بلکه چنین کمیسیون و دم و دستگاه راه می اندازند تا فساد خود را بیشتر گسترش دهند. این جماعت رهزن کسانی هستند که حتا از مبارزه با فساد نیز در افغانستان ثروتمند می شوند.

و اما افغانستان تنها در فساد دست بالا ندارد. این کشور در موارد زیادی در جهان بی رقیب است که برخی از آنان بصورت فهرست وارد چنین می باشد:

1: تولید و قاچاق مواد مخدر:

همین چند روز پیش بود که بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرد که تولید مواد مخدر در افغانستان 17 درصد افزایش داشته است. بهار قبایل جنوبی و شرقی که امسال نیز با کشت خشخاش آغاز شد، حاصل بسیار خوبی برای آنان داشته و آنان توانسته اند در این سال علاوه بر دست یافتن به پول گزاف، میلیادرها دالر به شبکه جهانی مواد مخدر یاری برسانند و البته هنوز آمار دقیقی نیست که آنان چه تعداد را توانسته اند به کام مرگ بفرستند.

2: طولانی ترین تاریخ جنگ و جنایت

در همین کشوری که نامش به گونه ای توهین برای صاحبانش محسوب می شود، طولانی ترین جنگ ها و جنایات جریان داشته و هنوز هم با وجود گذشتن بیش از دو قرن، جنگ و جنایت به فجیع ترین شکل ادامه دارد.
در این کشور نسل کشی، برده داری، کوچی اجباری، تبعیض نژادی، جنایت جنگی، تجاوز جنسی و اشغال زمین به شدیدترین شیوه ی خود جریان داشته و این جنایات در حد و اندازه ی توان حکومت و همدستانش همچنان بوقوع می پیوندد.

3: امن ترین مکان برای جنایت و تروریزم

افغانستان امن ترین و مساعد ترین مکان برای جنایت و تروریزم می باشد. حاکمیت صاحبان فرهنگ ضد انسانی قبایلی که محور اصلی آن خشونت و تجاوز است، این سرزمین را نه تنها فاسد ترین کشور و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر تبیدل کرده بلکه باعث شده که مساعد ترین مکان برای رویش جنایت و تروریزم باشد. سالانه در این کشور هزاران تن جانشان را از دست می دهند تا تروریزم قبیله ای پا برجا باشد.

4: دروغ

در این کشور دروغ و نیرنگ ریشه عمیق دوانده است. دروغ گویی به یک عادت تبدیل شده و اگر مقام دولتی باشد که باید دروغ همیشه در جیبش داشته باشد. اگر کرزی و یا یکی دیگر از حلقه ی مافیایی وی می گوید اوضاع بهتر شده، یعنی دقیقا بدتر شده؛ اگر می گویند مواد مخدر کم شده؛ یعنی زیاد شده، اگر می گویند تقلبی در زمینه ای نشده یعنی تقلب به شدت وجود دارد و اگر اگر می گویند منافع ملی را گسترش می دهند، دقیقا علیه منافع ملی کار می کنند. در این کشور است که هشتاد درصد اقلیت قومی می شوند و حدود بیست درصد اکثریت. در این کشور است که فرهنگ جنگ و خشونت، افتخار تبلیغ می شود و به چیزهایی بالیده می شود که می توانند مستقیم باعث شدیدترین جنایات ضد بشری شوند. در این کشور است که اعتراض به جرم و جنایت و دروغ، برچسب ضد ملی ضد زده شده و در کشوری که وحدت ملی وجود نداشته و وجودش دروغی بیش نیست، معترض و قربانی به برهم زدن وحدت ملی متهم می شود.

5: فقر

افغانستان فقیرترین کشور دنیاست. گرسنگی مردم را تهدید می کند و حکومتش آرد گندیده برایشان می فرستد و در لیست خود کمک های انجام شده را دو برابر اعلام می کند. بیش از هفتاد درصد مردم آن زیر خطر فقر زندگی می کنند و همین مساله آمار جنایت را بالاتر می برد. کشاورز این کشور نمی تواند هزینه ی سالانه ی خود را تامین کند، کارگر و کارمندش زیر خط فقط قرار دارند و معاش مقام عالی رتبه اش که بر مسند وزارت تجارت و مالیه قرار دارد، صدها برابر یک کارمند و کارگر است. حتا همان افراد قبیله ای که در کشت مواد مخدر بکار گرفته می شوند نیز در فقط بسر می برند، نسبت به کشاورزی که گندم، خربوزه، بادام یا سیب کشت می کند، چندین برابر درآمد دارد اما تفکر باطل قبیله ای و سران قبیله نگذاشته اند او از دنیای فقیر قبیله ای خارج شود.

6: بدترین کشور جهان برای زنان

در این کشور زن یعنی هیچ و از هیچ هم هیچ تر. در این کشور زن در زندانی بنام برقع نگهداری می شود. در این کشور زن فروخته می شود، زن تیرباران می شود و زن اجازه ندارد به مکتب برود، درس بخواند و در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت داشته باشد. اگر زن فعالیت کند، نیروی وحشت پشتونیزم فرزندانش را پیش چشمانش آتش می زند و سرش را از تنش جدا می کند.

7: بدترین کشور برای کودکان

کودکان این کشور در هر جایی آن که باشند قربانی هستند. تنها فرزندان مقامات ارشد مانند میرویس پسر حامد کرزی است که در ناز و نعمت کلان می شوند. در این کشور قاتل و همدست قاتل پدر و مادر کودک، کودک را بغل می کند و برای فریب اشک می ریزد و در ذهن خود، پلان کشتار عده ای دیگر را طرح ریزی می کند و در رسانه هایش جار می زند که ولش مشر کودک قربانی را در آغوش کشید. اگر فقر است، اگر مواد مخدر است و اگر سایر شکل های جنگ و خشونت است این کودکان هستند که اولین قربانیان آن می باشند.

8: تبعیض نژادی

تبعیض تنها از امروز نیست و بیش از دو قرن ریشه دارد. در این کشور برای تبعیض پلان ریخته می شود. تیم ارگ نشین مستقیم برنامه ریزی می کند در کجا غیر پشتون و بويژه هزاره و اوزبیک است تا همانجا مرکز اصلی تبعیض باشد. در این کشور که حکومتش با طالبان بنا بر اشتراکات قومی دست برادری داده، راه ها را مسدود می کند، مسافر هزاره را از موتر بیرون می کشد و سرمی برد و با تیرباران می کند و آب از آب تکان نمی خورد.
در این کشور است که بودجه ی ملی آن برای چند ولایت غیر پشتون نشین که میلیون ها تن را در خود جای داده، کمتر از دو درصد محاسبه می شود.

9: پناهجو و پناهنده

افغانستان همچنان در صدر کشورهایی ست که بیشترین پناهجو و پناهنده را در جهان دارد. قرار داشتن افغانستان در صدر فهرست صدور پناهنده و پناهجو دلیل بسیار خوبی بر این است که در این کشور جرم و جنایت نیز در صدر قرار دارد و مردم ناچار می شوند خانه و کاشانه ی خود را ترک کرده و در جایی دیگر پناه بجویند.

10: همکاری اشغالگر با اشغالگر

در این کشور است که بیش از 150 هزار سرباز بین المللی وارد می شوند تا برای نخستین بار در تاریخ جهان، دموکراسی را با سلاح وارد کنند. آنانی که تروریزم را حمایت کرده اند، دست به دست هم می دهند تا در ظاهر آن را رام کنند و چه از نوع طالب و کرزی باشد و چه از نوع نکتایی پوش آن، در قدرت حفظش کنند و یا به قدرت بازگردانندش. اشغالگر فرامنطقه ای با اشغالگر منطقه ای بخوبی هماهنگ می شود. فرقی نمی کند در کجای تاریخ قرار داشته باشند، فرقی نمی کند یک قرن یا دو قرن پیش باشد یا قرن 21 که اشغالگر را سلاح دهد و حمایت مالی و سیاسی کند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • کرزی خان توگفتی ومردم باورکرد؟! سخنان توراحیوانات هم قبول نمیکنند چ برسه با انسانها تنها حرفهای تو برای دزدان وطنفروشان وخاینین ملی قابل پذیرش ودلپسند میباشد . کرزی یک سوالم راجواب بده!!! تورا به همپیمان تان (ابلیس) قسم میدهم که تووپنجشیری هدف تان جزتباهی افغانستان انهم با همکاری باداران یهودونصارای تا هدف دیگری دارید؟؟؟؟ وتا وقتیکه باند پنجشیر یا باند شما درافغانستان برسرفدرت باشند ملت افغانستان تا ابد روی خوشبختی وسعادت را خواهند دید؟؟!!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس