صفحه نخست > دیدگاه > قتل "انیسه" و پنهان کاری وزیر معارف

قتل "انیسه" و پنهان کاری وزیر معارف

میرویس جلالزی
سه شنبه 11 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هفته قبل یک دختر نوجوان و معصوم در حصه ی دوهم کوهستان ولایت کاپیسا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت.
انیسه یی 17 ساله که متعلم صنف دهم مکتب بود به جرم اینکه گویا با یک تیم صحی به صفت رضا کار مصروف فعالیت بود از سوی چند تن از کوردلان نشانه تیر قرار گرفت.

طی ده سال اخیر صد ها تن از دختران بی گناه و معصوم در کنار هزاران فرد ملکی دیگر در ولایت مختلف افغانستان قربانی خشونت های مختلف شدند.

"انیسه" که رضا کار صحی کمپاین واکسیناسیون اطفال بود یگانه جرمش همین خدمت بشری اش بود، و کور دلان طالب و یا هم حزب اسلامی جنایت کار وی را سزاوار قتل خواندند.

به گفته "صفورا کوهستانی" ریسه ی امور زنان این ولایت" انیسه" از چندین سال به این طرف منحیث رضا کار صحی در کمپاین های واکسینیشن وزارت صحت در منطاق مختلف ولایت کاپیسا اجرای وظیفه نموده و از سوی دو تن عمدا هفته قبل هدف گلوله قرار گرفت.

بعد از گفته های خانم کوهستانی حکومت افغانستان این قتل را سیاسی نه دانسته و آن را کار تصادفی خوانده که میان دو گروه متخاصم به صورت نا گهانی و غیر عمدی انیسه هدف قرار گرفت.

وزیر معارف افغانستان چند ساعت بعد از این حمله در سخنرانی در حاشیه یی نشست تعلیمی در هوتل کابل سرینا گفت که عاملین این قضیه که همان تروریستان و دشمنان وطن هستند به زودی گرفتار خواهد شد.
اما یک روز پس از ان وزیر معارف وتیم تبلیغاتیش از این گفته های کنار رفتند و گفتند که این یک مسله تصادفی بوده که هیچ انگیزه سیاسی نه داشت.

در حالیکه فاروق وردگ که گفته میشود از افراد سرشناس حزب اسلامی است یک روز قبل چیزی دیگر گفته بود.
محراب الدین صافی والی کاپیسا به تعقیب این حادثه به کابل آمد و طی کنفرانس خبری این مسله را غیر سیاسی خوانده و گفت که حکومت میداند که این یک کار تصادفی بوده و تحقیقات در مورد آغاز شده است .

در حالیکه انیسه در چند کیلومتری پایتخت افغانستان در محله اش از سوی دشمنان وطن به قتل میرسد همه مقامات افغان خاموشی اختیار نموده اند اما زمانیکه دو ماه قبل ملامه دختر متعلق به قبایل پاکستان در سوات هدف قرار گرفت وزیر معارف ، ریس جمهور افغانستان و همه نهاد های مردی افغانستان این عمل را محکوم نموده و سوگوار شدند.
فاروق وردگ به دستور کرزی و نزدیکانش حدود 9 ملیون کودک را به دعای دسته جمی فرا خواند و با لحن شیرین و در عین حال مکارش این عمل را یک جنایت بزرگ عنوان نمود.

اما امروز که یک دختر معصوم افغان در کاپیسا به صورت فجیح به قتل میرسد اما این مقامات دست نشانده افغان خاموشی اختیار نموده اند.

شاید آنها از این مسله بهره برداری سیاسی نمایند و به ظلم و ستم طالبان چشم پوشی کنند کسانی که حکومت افغانستان در تلاش است تا با آنها صلح نماید.

وزیر معارف افغانستان که مسول تمام مکاتب و در عین زمان شاگردان است در این قضیه قتل تلاش به خرچ میدهد تا آن را از افکار عامه بیرون نموده و این بدنامی را که متوجه وی میباشد از پیشانی خود تراش نماید.

در حالیکه فامیل انیسه میگوید که دختر آنها از چهار سال به این سو در کمپاین واکسناسیون پولیو به صورت وقفه ی مصروف کار بود.

به گفته برادر انیسه آنها از قتل خواهرشان تکان خورده اند و تا حال هیچ مقامی از وزارت معارف و صحت از آنها دیدن نه نموده تا حد اقل انها را دلداری دهد.

در عین حال انیسه یگانه نان آور فامیل بود که هم کار می کرد و هم درس میخواند او دو خواهر و دو برادر کوچکترش و مادرش را حمایت مالی مینمود در حالیکه اکنون همه دروازه ها به روی این فامیل بسته شده است.
وزیر معارف افغانستان در حالیکه یک دختر سواتی که نه هم وطنش است و نه هم از قریه اش، را مورد حمایت سیاسی افغانستان قرار میدهد در حالیکه یک د ختر معصوم این مرزوبوم از سوی جنایت کاران طالبان و حزب اسلامی به قتل میرسد، خاموش اختیار نموده و تلاش دارد تا از پالیسی پنهان کاری کار گیرد.

جنایت از این قبیل هرگز مردم بی گناه و معصوم این سرزمین را خاموش نه خواهد کرد و هزارن دختر و طفل این کشور هنوز هم آماده ی قربانی به خاطر آینده بهتر برای نسل های آینده هستند، اما تاریخ جنایت کاران را که به قتل و کشتار افراد بی گناه و معصوم دست میزند نه خواهد بخشید و کسانی را که مسول حفاظت از منافع عامه در افغانستان هستند و برای منافع شخصی ایشان خون مردم بی گناه را پامال مینمایند تاریخ درج صفحات خود خواهد نمود.

واژه های کلیدی

حقوق کودکان و زنان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این قلم نخست ازهمه از احساس غم شریکی ونوع پروری و وطنی آقای میرویس جلالزی بحیث یک نویسندهء باشهامت و حقنویسی که خود اصالت پشتونی دارد استقبال میکنم وآنرا به فال نیک میگیرم ولی خدمت آقای جلالزی ودیگر قلمبدستان باید عرض کنم که:
  استان کاپیسا خصوصا محمود راقی بحیث مرکز این استان ازسالهای مدیدی تحت قبضهء عناصر گلبدینی بود وعناصر گلبدینی را هم شوروی سابق وهم دولت جنرال نجیب الله احمدزی برضد شورای نظار وقت نگاه کرده بودند تا همیشه جنگهای تنظیمی میان آنها شعله ورباشد، جنرال نجیب الله احمدزی خودش روزی دریک جلسهء کارمندان خاد بصراحت گفته بود تا وقتیکه مسعود زنده باشد دلیلی برای جنگ با استاد فرید درین منطقه ازنظرما وجود ندارد، علاوه برآن یک فرد ارتباطی میان جنرال نجیب الله احمدزی واستاد فرید نیز درآن سالها در رفت وآمد بود که نامش گل محمد کوهستانی بود، گل محمد کوهستانی را میگویند که مامای جنرال طارق آخرین والی ولایت پروان درحاکمیت جنرال نجیب الله احمدزی بود. اخبار تائید ناشده میرساند که جنرال نجیب الله احمدزی با قشر اناث یابه قول معروف اجسام لطیفهء این خانواده نیز خیلی آزادانه برخورد میکرده است یعنی اینکه کدام قیوداتی دررفت وآمد رئیس جمهور بخانهء این خانواده موجود نبوده وحالت خودمانی وجود داشته است. خدا خودش میداند گوش شیطان کر!
  آوازه است!!! گور وگردن دروغ گوی یاراستگوی!!
  ولی قوماندان محلی حزب گلبدین بنام استاد فرید به بهانه های مختلف ازدرگیریهای تنظیمی وجنگ با شورای نظار شانه خالی میکرد روی همین منظورگاه گاهی منطقه آماج خشم روسها قرار میگرفت ولی بازهم بخاطر گل روی حکمتیار وپاکستان شوروییها همیشه این منطقه را بحیث یک الترناتیف درمقابل شورای نظار حفظ کرده بودند تا اینکه بعدازخروج قوای شوروی سابق ازافغانستان حزب اسلامی برهبری گلبدین رسما به شکل ائتلافی با دولت نجیب الله احمدزی زمام امور ولایت کاپیسا را مشترکا به عهده گرفتند.گلدین حکمتیار شخصا درسال 89 میلادی درزیر سایهء حاکمیت جنرال نجیب الله احمدزی وجنرال طارق والی پروان ازساحات تحت کنترول دولت به شکل مطمئن چندین بار عبور ومرور نموده وباری درفابریکهء نساجی گلبهار تشریف آورده وبرنامه های سیاسی حزبی خویش را برای حاضران طی ایراد یک بیانیهء غرا تشریح کرد.
  خلاصهء مطلب این است که این ساحه بصورت طبیعی ازقدیم الایام پایگاه گلبدینی ها بوده وتا حالا هم می باشد. این والی که بنام محراب الدین ساپی درین مورد اظهارات ضد ونقیض نموده نشان میدهد که وی سابقهء گلبدینی دارد. بناء درصورتیکه هم منطقه وهم والی وهم قوماندان امنیه وهم وزیر معارف همه گلبدینی باشند شما درهمچو شرایط چه توقع دارید که انیسه را درسطح ملاله یوسفزی قبایلی پاکستانی کیها باید تجلیل نمایند؟ اصلا چنین توقع بیجا است.
  با احترام
  پرویز بهمن

  • نوشته های مستعار نویسی خیالرداز به اسم پرویز بهمن، شباهت های زیاد به نوشته های بی سروته ثریابهاء دارد. هر پرچمی که در دولت نجیب دارنده منصبی بوده باشد ، امروز بوسیله خانم ثریاء ، متهم به فساد میشود، یا بصورت اهریمنی محیل، نمایانده میشود .گزارش های در باره داکتر کبیر رنجبر ، وکیل سابق پارلمان، در رسانه ها منتشر شد که گویا ، کبیر رنجبر ، دختری را فراری داده و برا و تجاوز کرده است!
   ثریا بهاء فورا مطلبی نگاشت و در چندین سایت ، منعکس کرد که گویا، کبیر رنجبر، به چندین زن و دختر دیگر نیز تجاوز کرده بوده است که افکار عامه ازان مطلع نشدهاست!
   پرویز بهمن نیز هر گاه فرصت یافت ، گلب الدین را تقبیح و احمد شاه مسعود را تبجیل و تقدیس میکند!
   اتفاقا خانم بها، نیز از همین منطق کودکانه استفاده میکند ، یعنی در نظر ایشان نیز، مسعود ، فقط مجاهد اعظم و نابغه است و سایر سرکردگان جهاد ، قطاع الطریق و شیطان اند( مصاحبه خانم بهاء با بخش ، چهره های ماندگار ،تلویزیو ن نور)!
   خوب، برای عامه مردم کابل که جان و مال و آبروی شان، در جنگ های تنظیمی کابل، از میان رفت ، چه فرقی بین راکت گلب البدینی و خمپاره مسعودی ، وجودد ارد ؛ خدا میداند و بعد از خدا، پرویز خان بهمن ، تشخیص میدهد!
   افشاگری تیم حاکم کابل ( که اتفاقا تحت تاثیر افکار هژمونیستی و فاشیستی پشتونیست ها ، عمل میکنند) و نیز اقدامات سکتاریستی، دماگوژی و محیلانه به اصصلاح اپوزیسیون ، وظیفه هر نویسنده مردمی و روشنفکر غیر حکومتی است ، اما خامه پرویز بهمن ، کمتر به پشتون های حکومتگر و سر سپرده امپرالیزم مثل خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی ، فاروق وردک و ...... میپردازد، در عوض چند قلمزن و روزنامه نگار کم اهمیت برونمرز پشتون را ، آماج ملامت و شماتت قرار میدهد!
   بصورت مثال پرویز بهمن (گربز عطاخیل سابق) ، طارق بزگر را ملامت میکند که میان افکار پشتونیستی و اسلامی ، دست و پنجه نرم میکند!
   آیا طارق بزگر حق دفاع ازز بان و قومیت خود را ندارد؟
   آیا مرحوم مسعود که پرویز بهمن بقچه بردار مرام و ایده اوست، یک اخوانی دو آتشه نبود؟
   آیا افکار اسلامی گلب الدینی با افکارا سلامی مسعودی اینهمه تفاوت دارد که طارق بزگر متهم به عضویت به تنظیم حکمتیار میشود و گویا کشف عظیمی صورت پذیرفته است!
   آقای پرویز بهمن، داکتر نجیب را، ژنرال نجیب الله احمد زی مینامد، در حالیکه « نجیب گاو» هرگز به این اصطلاح یعنی[ ژنرال؟] در حلقات داخلی افغانستان ، زبانزد نیست ، شاید بهمن، کمتر در افغانستان، زندگی کرده باشد!
   اما آن عده نویسندگان پشتون که در خارج نشسته اند و « ترور طالبان» را تطهیرو توجیه میکنند
   یا مستقیما رمز وشیفر ترور و خرابکاری ، صادر میکنند ، همانند، سید خلیل هاشمیان ( که اتفاقا به فارسی مطلب مینویسد) ، روستار ترهکی ، و.... چندان مورد توجه جناب پرویز خان قرار نگرفته اند یعنی در باره اینان، در حاشیه سخن پردازی شده نه مستقلانه و موثرانه!
   ثریا بها که نجیب الله را به ۴ کتاب ، کافر میکشد و از بیرحمی این مردک یاد میکند ، در نظر نخست آدم گمان میبرد ، خانم بهاء با دستگاه جهنمی خاد ( یا هر گونه استخباراتی ) مخالفت داشته باشد،و با جاسوسان نیز ، میانه خوبی نداشته باشد ، اما مراجعه به وبگاه این خانم، این امید را برباد میدهد، زیرا در صفحه ایشان، عکس و مصاحبه و مرام های امرالله صالح ( رییس امنیت کرزی) را مینگری و مقالات کاظم کاظمی، جاسوس سرشناس ایران را....

  • انسان بی عقل وبی منطق بنام فرید که این بندهء حقیر را متهم به تطهیر قهرمان بزرگ وافسانوی مسعود بزرگ ساخته است خودش را مسخره ساخته است!
   او بی عقل!
   کسیکه ذاتا طهارت نداشته باشد اورا هیچ نیرویی به زور وجبر تطهیر کرده نمیتواند. مسعود قهرمان خود مطهر بود وبه تطهیر افرادی چون من چه نیازی دارد؟ اینکه چرا خرهای بزرگی چو خلیلزاد واشرف غنی وغیره را زیر تیغ نقد خویش قرار نمیدهم بخاطریکه زورم به خرهای بزرگ نمیرسد وفقط همین خرهای کوچکی مثل طارق بزگر و مرادزی وغمخوررا که دربارهء شان معلومات دارم افشا می سازم. اینکه فرموده اید آیا طارق بزگر حق دفاع اززبان وفرهنگ خودش را ندارد؟ درجواب میگویم هزاربارمرتبه دارد ولی دیگران نیز حق دفاع ازهویت وفرهنگ وزبان خویش را دارند. طارق جان حق دارد که اززبان وفرهنگ خویش دفاع کند ولی کسانی دیگری که مانند خودشان به عمل بالمثل دست میزنند نباید بنامهای سکتاریست وفاشیست و(پشتون دشمن)؟؟؟ ونوکران ایران وخاینین وطنفروش وغیره مورد شماتت قرار گیرند. فرموده اید که فرق میان گلبدین ومسعود درچیست؟ درجواب عرض میکنم که فرق میان مسعود وگلبدین به اندازهء زمین وآسمان است. خاستگاه گلبدین طویلهء حیوانات وقبیله است ولی خاستگاه مسعود بستر فرهنگی مولانا وشهنامه ومحل نشو ونمایش هم دره های خوش آب وهوای پنجشیر شهرکابل وهرات ومکتب خوجه علی موفق واستقلال کابل .
   گلبدین ازحضور زن درمقابلش نفرت دارد مسعود مانند یک انسان باسواد ونورمال درمقابل زنان می نشست وبه درد دل شان گوش میداد وخواهان مشارکت زنان درنظام ودولت بود. (مرجع سایت یوتوب دیدار مسعود بزرگ با افغانستانی ها درپاریس)
   مسعود مثل یک انسان نورمال به استدلال ومنطق طرف مقابل گوش میداد واشتباهات خویش می پذیرفت ولی گلبدین خودش را نابغهء دهر دانسته ومثل یک خر درموضعگیری خویش چه حق وچه باطل ایستاده گی میکند
   واما دربارهء کبیر رنجبر خود جنابعالی نفرموده اید که آیا واقعا رنجبرصاحب بالای آن دختر بیچاره تجاوز جنسی کرده بود ویا نه؟
   خلاصه اینکه بسیار بی عقل بودی تا همین جا با خودت اکتفا میکنم

 • To all our hounrable hazara people
  I have hard prove that some hazara leaders including Muhaqeq are running tens of brothels in kabul and mazare sharif, they mostly use under age hazara girls for prostitution in these brothel, and PARWIZ BEHMAN is the managing director of these brothels
  According to my knoledge , some of prawiz behman close female relatives also work there.

 • باعرض احترام : اول اينكه خبرمنتشر شده از سايت شما بسيار تاسف باربود واقعابسيار ناراحت شدم . مكر يكتعداد دوستان دربالا دربشت مردان رحلت شده اين سرزمين تبصره دارند. اندكي شرم كنيد از خوبي خود يك جيزي ياد كنيد اكر داريد!!!!!!!
  خوب مكزريم ازاين مسله: اول خو اين وزير معارف نيست اين يك سياست دار در عرصه استخبارات است هيجكاه به عرصه معارف توجه ي نداشته دوم اينكه جندي قبل به يك دختر بيكانه ها كه انهم. دشمن هميشكي مردم ماهستند به بسيار تاسف بار تقبيح نمود والبته كه جند لحظه ي تمام معارف را درحالت سكوت اعلأم كرد. حتي تا كرزي تاسف خودرا درمقابل ان اعلان كردند. بس اين دختر مظلوم ايكه نفقه اور خانه خود ازطريق همين كسب ايكه هم خدمت به وطن بود وهم سربرستي اعضاي فاميل را به عقده داشت. ...كدام يكي از مقام هائ دولت فاسد به اين دخترمظلوم تاسف خودرا اعلام كردند. باز اينرا ببنيد كه ميكويند اين يك تصادفي بود كدام انكيزه سياسي نداشت هرجه بود ازطرف دشمنان وطن ومعارف بود بايد درقسمت عاملان ان اقدام جدي صورت ميكرفت ، حيف كه دولت خودش شكار استخبارات بيكانه هاشده.
  بازهم اين دولت داد از حقوق بشر ميزند ، و از حقوق زن ميزند. كدام حقوق بشرهمين ...شرم اور است به اين دولت باكابينه فاسد اش... خودم خجالت ميكشم حيف به اين مردم كه همه روزه يكتن از اعضاي فاميل خودرا ازدست ميدهند. وسلام

 • قابل توجه فرید:
  درد کون را به شقیقه چه و چنین و چنان بودن بهمن را به اصل مطلب در این زمینه چه؟ شما چرا بحث را از مسیر اصلی آن خارج می سازید؟ خوب یا بد، بهمن در مورد مبحث نظر داد ولی شما چرا این مبحث را به ثریا بها .... که هیچ ربطی به این بحث ندارد می کشانید؟ لطف نموده در دفاع یا رذالت فاروق وردک خود فروش چیزی بنویس. راستی هم که این بی وجدان شرف باخته در عزای یک پاکستانی افغان ماتم ملی در خراسان بزرگ اعلام کرد و عاملین قتل او را بدون تامل و تردید و تحقیق طالب قلمداد کرده و با حدت و شدت کوبید ولی در مورد قتل انیسه تاجیک نه تنها کاری نکرد بلکه اصل گپ را مثل شما از مسیرش منحرف ساخت و آن را یک موضوع مغلق شخصی اعلام کرد! مهمتر از همه بدون تحقیق نقش طالبان در این کشتار را نفی کرد. چرا؟ سئوال اصلی این است که تا بکی باین افاغنه بی وطن اجازه داد که سرزمین آبائی ما یعنی خراسان کبیر را ملوث و ملوث تر سازند؟

 • جناب پرویز بهمن:
  نظر شما در مورد اصل بحث را خواندم و آن را تبصره جالب یافتم. لطف نموده از اثر تحریکات افرادی از قبیل فرید که از بزدلی خود تحت نام مستعار می آید و می رود مسیر خود را از تمرکز بالای اصل مطلب منحرف نساز. موفقیت شما را در مورد اصل مطلب می خواهم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس