صفحه نخست > خبر و گزارش > یک فعال بلوچ: بلوچستان پشتونستان نیست!

یک فعال بلوچ: بلوچستان پشتونستان نیست!

کابل پرس
شنبه 15 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: یک فعال سیاسی بلوچ در افغانستان که نخواست به دلایل امنیتی نامش فاش شود به کابل پرس گفت که دسیسه علیه بلوچ ها برای تصرف سرزمین آن ها در پاکستان و افغانستان ادامه دارد و پشتون ها کوشش می کنند پشتونستان ادعای خود را در بخش بزرگی از سرزمین بلوچستان برپا کنند. او می گوید تقسیم بلوچستان به بلوچستان شمالی و جنوبی و تصرف قسمت شمالی سرزمین بلوچ ها توسط پشتون ها و با هدایت گروه هایی همچون "پشتونخواه ملی عوامی پارتی پاکستان" در همین راستا می باشد. این منبع بصورت مشخص از محمود خان اچکزی رهبر پشتونخواه ملی عوامی پارتی پاکستان نام می برد که به عنوان رابط بین سرویس جاسوسی نظامی پاکستان آی. اس آی و تیم حامد کرزی فعالیت کرده تا از راه های مختلف بلوچ ها را از سوی دو کشور تحت فشار قرار داده و جنبش های مردمی بلوچ را برای ایجاد بلوچستان آزاد سرکوب کنند.

این منبع می افزاید که در سال های اخیر در نتیجه ی پلان آی. اس. آی و گروه های پشتونیستی، بخش قابل توجهی از سرزمین بلوچ ها به محل بود و باش پشتون ها تبدیل شده و گروه های پشتونیستی همچون طالبان این مناطق را مرکز فعالیت خود قرار داده اند. او تاکید می کند که بلوچستان همانگونه که از نامش پیداست سرزمین بلوچ هاست و اشغال این مناطق به معنای پذیرفتن آن از سوی بلوچ ها نمی باشد.

این فعال مردم بلوچ می گوید بلوچ های افغانستان، پاکستان و ایران جزو کسانی هستند که تبعیض و حملات خشونت آمیز را هر روز تجربه می کنند و هیچ نهاد مدنی از حقوق آن ها به دفاع بر نخواسته است. او با انتقاد سخت از نهادهای مدنی افغانستان و احزاب سیاسی گفت که نهادهای مدنی افغانستان و احزاب سیاسی حقوق اقلیت ها را در افغانستان نادیده می گیرند و همین امر باعث شده تا مردم بلوچ در افغانستان در حاشیه قرار گرفته و از حقوق اولیه خود باز مانند. او می گوید روند پشتونیزه کردن مناطق بلوچ نشین در افغانستان سرعت گرفته و نخبگان جامعه بلوچ از سوی گروه هایی همچون طالبان هدف قرار می گیرند.

این فعال بلوچ به شخصیت های مستقل بلوچ در افغانستان هشدار می دهد که اگر حرکتی فراگیر را برای بیداری و حق طلبی بلوچ ها آغاز نکنند، جابجایی پشتون ها در مناطق بلوچ در افغانستان و پاکستان و سرکوب جنبش های استقلال طلبانه مردم بلوچ شدت بیشتر خواهد گرفت و مردم بلوچ با نابودی کامل روبرو خواهند شد.


عکس از صفحه فیلکر بلوچ رایز،

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Balochistan or Baloch-Pashtun Province

  Balochistan, along with the Khyber Pakthunkwa are the victims of an imaginary line, called Durand Line, which was described by Hamid Karzai, the Afghan president as the “line of Evil”. In deed that line signifies both the British and Pakistani imperialism that have subjugated the Baloch and the Pashtuns.
  In 1893, the Afghan and British governments agreed to demark a 2,450-kilometer (1,519 miles) long border dividing British India and Afghanistan. The signatory of the document, known as The Durand Line Agreement, were Amir Abdur Rahman Khan, ruler of Afghanistan, and Sir Henry Mortimer Durand, the foreign secretary of the British Indian government. After a series of battles and false treaties signed by the British, ‘The Durand Line Agreement’ of 1893 divides boundaries between three sovereign countries, namely Afghanistan, Balochistan and British India. According to that agreement Britain had taken a lease of the area in N.W.F.P and Balochistan, without the knowledge of Balochistan. Sir Durand gave verbal assurance to Afghanistan that the lease will last until 1993, but in the written agreement there is no mention of it. Otherwise just like Hong Kong, N.W.F.P would have gone back to Afghanistan in 1993.
  The Durand Line Agreement should be a trilateral agreement and it legally required the participation and signatures of all three countries. However, the clever British drawn the agreement bilaterally between Afghanistan and British India only, and it intentionally excluded Balochistan. Thus, Balochistan has never accepted the validity of the Durand Line. The British, under false pretenses, assured the Afghan rulers that Balochistan was part of British India, and therefore, they were not required to have the consent of anyone from Balochistan to agree on demarking borders. Meanwhile, the British kept the Baloch rulers in the dark about the Durand Line Agreement to avoid any complications. According to International Law, all affected parties are required to agree to any changes in demarking their common borders. Hence, under the rules of demarking boundaries of the International Law, the Agreement of Durand Line was in error, and thus, it was null and void as soon as it was signed.
  Also, International Law states that boundary changes must be made among all concerned parties; and a unilateral declaration by one party has no effect. However, the British government disregarding the objection of Afghanistan gave away the N.W.F.P to Pakistan after a fraud plebiscite. However, it never gave Baluchistan to Pakistan in the same way the British never gave away Jammu & Kashmir to India.
  The Implications of Durand Line in Balochistan:
  The Durand line not only divided the Baloch and Afghan Countries but also creating confusions and differences between the people living in the Pakistan occupied Balochistan. Due to this Imaginary boundary which was never accepted by Baloch nation is today creating rifts among the Baloch and Pashtuns/Afghans.
  Baloch Nation is fighting a war of independence against Pakistani occupation, and Baloch should expect support of their Pashtun brothers who are for generation living side by side with the Baloch and millions of Afghans refugees were supported and accommodated in Balochistan after the Soviet occupation of Afghanistan. The same Afghan Refugees illegally through bribery and support of Pakistani Authorities got the nationality of Pakistan and are now siding against Baloch Nation.
  In past few years one can observe the negative role Pashtuns of Balochistan against Baloch movement.
  Pashtun don’t let any chance of defaming Baloch Cause go unturned, just for instance we never find the Pashtuns protesting the massacre of Baloch political activists or Baloch women and children, but if in reaction to the murder of Baloch a Punjabi settler is killed, the Pashtun start a planned campaign to condemn the killing of a Punjabi, similarly the afghans are using the name of BLA to threat the Punjabi settlers in Balochistan in order to buy their property at a cheaper price. In this way not only the afghan are buying property in Quetta but also defaming Baloch nation for being barbarian and violent against civilians.
  Similarly we see the Pashtun leaders calling Balochistan as Baloch Pashtun province and showing their hatred towards Baloch nation by not even tolerating the name Balochistan, in the same way wherever the word Balochistan is used in a institute or something these racist Pashtuns try to ignore it or use any other word instead, just for example University of Balochistan is referred as Quetta University, whereas the official name of the institute is University of Balochistan.
  Mehmood Khan Achakzai in his interview claimed the right of Pashtuns over Quetta, Sibi and Bolan, ignoring the historical background and demographic realities. This is deliberate attempt to blackmail Baloch leadership at a time when Baloch are at war with Pakistan’s mighty army and intelligence agencies. Sibi was the capital of Mir Chakar Rind and winter capital of Kalat State, with majority population of Baloch.
  Pakistan occupied Balochistan is comprised of 30 district out of which only districts are Pashtun populated whereas 21 belong to Baloch, and still the Pashtuns claim to be in majority of the population of Balochistan.
  Each year on 14th of August Balochistan observe the day as Black day, even the Punjabi settlers do not raise Pakistani flags in Balochistan, but the Pashtuns intentionally challenge Baloch and raise Pakistani flags on their homes. Moreover recent statements and the planned attack on Baloch Students in University of Balochistan and Agriculture Collage, shows the real intentions of Pashtuns.
  Pashtuns of Balochistan are playing in the hands of Punjabis for protecting their interests and have their shares of the resources of Balochs.
  It’s the time for Balochs to realize the evil faces of Pashtuns and that they are not the well-wishers of Balochs, but taking advantage of the situation and exploiting the rights of Baloch people.

  آنلاین : http://balochistanwatch.blogsp...

 • نظرات این فعال بلوج واقعا از درک درست او از اوضاع اجتماعی وسیاسی بلوچها در شرایط کنونی منشاء میگیرد، که متوجه بوده ودرک می کنند که بلوجها در چه شرایط در اوضاع کنونی قرار گرفته، اگر روند به همین گونه ادامه پیداکند خلق ستمدیده بلوچ به یقین که در اینده خسارات جبران ناپذیر رامتحمل خواهد شد. بناء بر مردم بلوچ است که از منافع خود در ساحه های مختلف به دفاع بپردازند.
  زنده باد همبستکی تمام مردم تخت ستم جهان

 • به ما چه ؟ این چه ربطی به ما هزاره ها دارد؟ برای من اصلا مهم نیست که رابط میان دو قوم پشتون و بلوچ چه قسم است. خودشان حتما صلاحیت ان را دارند که رابط میان خود را هر طور که صلاح می دانند تنطیم کنند.
  اگر هم بلوچها شکایت دارند بیایند از قلم خود نوشته کنند. اینجا ازادی بیان است. مگر ما را به کار شان کار نیست. بلوچ و پشتون هر دو هموطن ما است اما پشتون همسایه ای ما است.

 • پشتونستان پشتونستان خواهد بود این یک روزی است که امدنی است .

 • آغای نور !
  تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی
  زنده باد آزادی ، زنده باد قوم بلوچ .

 • گفتار است مربی داری مربا بخور.
  به زور ریال ایرانی وسپاه پاسداران هزارت جات راچه میکنی که غم بلوچستان رامیخورن

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس