صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > شبی با افغانستان

شبی با افغانستان

میلان میزبان دو فلم کوتاه ازافغانستان
محمد امین وحیدی | فیلمساز و وبلاگ نویس
سه شنبه 8 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شبی با افغانستان عنوان برنامه ای بود که بتاریخ چهارم اپریل 2008 برابر با 16 حمل 1387 با نمایش دو فلم کوتاه ازافغانستان درشهرمیلان ایتالیا برگزارشد. " گنج درویرانه است" اثرکوتاه داستانی از محمد امین وحیدی و "لیمه" مستند کوتاه اثرمهدی ظفری دراین شب به نمایش گذاشته شد.

شبی با افغانستان عنوان برنامه ای بود که بتاریخ چهارم اپریل 2008 برابر با 16 حمل 1387 با نمایش دو فلم کوتاه ازافغانستان درشهرمیلان ایتالیا برگزارشد. " گنج درویرانه است" اثرکوتاه داستانی از محمد امین وحیدی و "لیمه" مستند کوتاه اثرمهدی ظفری دراین شب به نمایش گذاشته شد.

دراین برنامه بیش ازهفتاد میهمان اعم از فرهنگیان شهرمیلان، دانشجویان رشته سینما و رشته علوم سیاسی و فعالان حقوق پناهجویان و عده ای از پناه جویان افغان و ایرانی حضورداشتند که پس از نمایش هرفلم اولاً درباره فلم و ابعاد مختلف آن و سپس درمورد وضعیت افغانستان بحث و تبادل نظرصورت گرفت و به سئوالات تماشاچیان فلم ها پاسخ ارائه شد.

وضعیت فرهنگ و فعالیت های فرهنگی درشرایط کنونی افغانستان، آزادی بیان درافغانستان وچالشهای فراروی آن، کارآیی یا ناکارآیی دموکراسی وارداتی غربی درکشوری مانند افغانستان و اینکه فعلاً افغانستان به کدام سو درحال حرکت است، ازموضوعات اصلی مورد بحث دراین برنامه بود که ازکارگردان فلم دراین زمینه سئوالاتی مطرح گردید و ازطرف وی پاسخ داده شد.

دو فلمی که دراین شب به نمایش درآمدند هریک به نحوی نشاندهنده وضعیت کنونی افغانستان بود. موضوع اصلی فلم کوتاه "گنج درویرانه است" نشان دادن عواقب و آسیب های مستقیم و غیرمستقیمی است که ازجنگ بجا میمانند که رفع آن به زمان کافی و توجه جدی نیازمند است؛ فقراقتصادی واجباراطفال به کارشاقه، خشونت درمکاتب، حس کنجکاوی دراطفال و بی توجهی و کم مهری به آنها و ویرانی های باقی مانده از جنگ دراین فلم به نمایش گذاشته شده است و اینکه چه کسانی مسئولیت بازماندگان جنگ بخصوص اطفال بی سرپرست و بی پناه را پس ازجنگ به عهده میگیرند سئوال اصلی ایست که این کوتاه داستانی مطرح میکند.
درداستان این فلم هما دخترهفت ساله ایست که با مادر مریض و تنها برادرش زندگی میکند که نصف روز به مکتب میرود و نصف روز قالین میبافد. شبانگاه مادر برای هردو فرزندش قصه میگوید تا آنها به خواب نروند و بیشترقالین ببافند. هما با شنیدن قصه قدیمی پسرک فقیروگنج ویرانه میخواهد خودش را درقالب او بیاندازد و ازواقعیت ها بگریزد تا باشد گنجی نصیبش گردد ولی هرچه ازخرابه های شهرش میابد، چیزی نیست جز نشانه های جنگ و ویرانی و بدبختی. سرانجام مادرش میمیرد و هما همه یافته هایش را حتی مدالها و نشان های دولتی را که به خیال گنج یافته بود دفن میکند و بعضی چیزهای دیگررا بالای قبرمادرش به آتش میکشد.

قابل یاد آوریست اینکه این فلم کوتاه سال گذشته دربخشی از جشنواره بین المللی فلم ونیز و جشنواره فلم میلان نیز به نمایش گذاشته شده است.

فلم مستند "لیمه" نیز به اطفال میپردازد، اما نه به اطفالی که بازماندگان جنگ اند، بلکه به اطفالی که بصورت طبیعی و به نحوی ازسایرین متفاوت اند و این تفاوت ممکن دررفتارها و جایگاه آینده شان درجامعه تاثیرمنفی بگذارد.

"لیمه" که درپشتو به معنی بینایی است، نام دخترخرد سالیسست که هم پدروهم مادرش هردو نا بینایند و او تنها چشم والدین خود و تنها امیدآنهاست.

مهدی ظفری با تیزبینی و با زیبایی خاص این مستند را ساخته است.

این برنامه که با همکاری موسسه غیرانتفاعی و غیردولتیCIVIL SERVICES INTERNATIONAL دایرگردیده بود، درواقع زمینه ای را برای جشنواره فلم های کوتاه و مستند افغانی هموار میسازد که قراراست درماه اسد امسال با عنوان هفته ای با افغانستان درشهرمیلان برگزارگردد. شبی با افغانستان که این دومین بارآنست درمیلان برگزارمیگردد درنظراست برای بارسوم نیزدرمرکز فرهنگی دیگری درمیلان برگزارگردد که بعد از آن درشهربلونیا نیزبرنامه مشابه ای راه اندازی خواهد شد تا دراین تک برنامه ها استقبال مردم ازفلمهای افغانی مورد ارزیابی قرارگیرد و زمینه تدویرجشنواره "هفته ای با افغانستان" فراهم گردد.

هفته ای با افغانستان: جشنواره فلم های مستند و کوتاه ازافغانستان درشهرمیلان

"هفته ای با افغانستان" عنوان جشنواره ای است که قراراست توسط "سینمای دید نو- افغانستان" درماه اسد امسال اولاً درشهرمیلان ایتالیا برگزارگردد ودرصورت حمایت ازآن درسایرشهرهای ایتالیا نیزبصورت سیارانتقال یابد که این برنامه های یک شبه درواقع مقدماتی برای این جشنواره است.
دراین جشنواره که حدود بیشتراز 30 فلم مستند و کوتاه داستانی ازافغانستان به نمایش درمی آید، درواقع ازیکسو زمینه معرفی فرهنگ، مردم و سنن و وضعیت کنونی سیاسی - اجتماعی افغانستان میسرمیگردد و فلمسازان جوان و مستقل کشور به مردم ایتالیا به معرفی گردیده با فلمسازان ایتالیا وصل میگردند که امکان زمینه های همکاری های بعدی فلمسازی شان نیز فراهم میگردد. ازسوی دیگرهدف این جشنواره معطوف داشتن توجه مردم ایتالیا جهت تداوم کمک های بشردوستانه کشورشان به افغانستان میباشد.
هرچند اعلامیه رسمی این جشنواره هنوز منتشرنگردیده است، با آنهم پیشا پیش ازهرگونه همکاری فلمسازان عزیز چه درداخل و چه درخارج از کشور برای این جشنواره کوچک و نو پا قدردانی مینماییم.

"زندگی، عشق و مذهب درایتالیا"

هرچند زندگی درایتالیا خالی از گرفتاری های دست وپاگیرروزمره نیست، با آنهم سینمای دید نو درپهلوی راه اندازی این جشنواره یک هفته ای یک فلم کوتاه و کم هزینه داستانی زیردست دارد که درصدد یابیدن تهیه کننده برای آنست "زندگی، عشق و مذهب درایتالیا"عنوان فلمنامه کوتاهیست که به تازگی ها امین وحیدی آنرا تکمیل نموده است و تا اواخرماه جون سال روان میلادی آنرا خواهد ساخت.

دراین فلمنامه گوشه ای از وضعیت مهاجرین و پناهجویان، بخصوص پناهجویان سیاه پوست مسلمان آفریقایی و رفتارایتالیایی ها با آنها و روابط مسلمانان ومسیحیان درایتالیا مورد بررسی قرارگرفته است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس