صفحه نخست > دیدگاه > پشت پرده حمله به اسدالله خالد

پشت پرده حمله به اسدالله خالد

امضا محفوظ است
جمعه 4 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

معلوماتی را که با شما شریک میسازم با صداقت و مسولیت کامل برایتان گفته میتوانم که صد فیصد حقیقت میباشد بنا براین اگر به واقعیت وطن خود را دوست دارید و پوشش خطا های یک شخص را بر حیثیت پرستیژ و فداکاری ارگان مهم استخباراتی کشور به اسم امنیت ملی ترجیح نمیدهید: پس این مطلب را بعداز تدقیق در سر خط روزنامه تان قرارداده و مردم سردرگم مارا آگاه سازید.(امیداغلاط انشایی را به نسبت نداشتن فونت مناسب خود اصلاح نمایید. و یا هم بعضی از قسمتهای این نوشته اگر مطابق به پالیسی تان نباشد شما میتوانید در آن تغیر بیاورید.)

وعده های اسدالله خالد به مردم (من جلو توطه ها دشمن را در لانه هایش میگیرم)

در مورد اینکه اسدالله خالد چه گذشته دارد, یا هم به کدام حد دارای سواد وتوانمندی برای مدیریت همچون منصب مغلق داشت و یا هم تا چه حد ضعفهای مدیریتی و اخلاقی دارد و یاهم به کدام جناح سیاسی مرتبط میباشد و یا هم با پرداخت پول اوپراتیفی امنیت ملی به جنبش افغانستان 1400 کدام اهداف را دنبال مینمود و یا هم به دلیل وابستگی های نامبرده با مرحوم احمد ولی کرزی و یا هم قیوم کرزی و یا هم آقای استاد سیاف که به احتمال قوی کاندیدان آینده ریاست جمهوری خواهند بود که بر همه اهل سیاست و خبره کشور هویدا است در این جا به آن نمیپردازم. میخواهم فقط آخرین معلومات موثق را به ارتباط حمله تروریستی به جان آقای اسدالله خالد را با هموطنانم در میان بگزارم و واضح بسازم که در این مورد ارگان امنیت ملی که با وجود کمی ها و کاستیهای ناشی ازجنگ سی ساله یکی از منابع امید مردم رنجدیده ما و خار چشم دشمنان وطن عزیز ما میباشد هیچگونه تقصیر و ضعف کاری نداشتند.

اصل قضیه:

شخصی به اسم محمد نعیم که اهل منطقه من و اسدالله خالد (ناوه غزنی)میباشد و چهار سال قبل با امنیت ملی همکار بود اما بعدا به نسبت ارایه معلومات کاذب از جانب امنیت ملی توقیف و بعد از مدتی رها میگردد. در اواخربرج نومبر2012 نامبرده محمد نعیم نام خود را به اسدالله خالد از طریق دوست شخصی اسدالله خالد به اسم نعمت (نعمت نام اهل ولایت زابل و برادر یکی از وکلای پارلمان میباشد و درهنگام حمله بالای اسدالله خالد نیز موجود بود و از ناحیه چشم زخمی بر میدارد و در جرمنی زندگی میکند) میرساند و برایش اظهار میدارد که حاضر است برای وی(اسدالله خالد) در کویته به نفع وی کار به اصطلاح اوپراتیفی نماید و اسدالله خالد برایش بعد از تادیه پول و تکت پرواز به ولایت قندهارو ظیفه میدهد تا اولا مشکلات و دشمنی شخصی اش را با فامیل ملا رحیم الله که نامبرده نیز اهل ولسوالی ناوه غزنی میباشد و در زمان جنگهای داخلی و تنظیمی و هنگام متصدی بودن اسدالله خالد بحیث والی غزنی رخ داده بود (درزمانیکه اسدالله خالد والی غزنی بود دو برادر ملا رحیم الله به طور مرموز به قتل رسیدند.) حل نماید.

پنح روز قبل از حمله بر جان اسدالله خالد محمد نعیم نام با اسدالله خالد از کویته پاکستان تماس بر قرار مینماید و برایش میگوید تا با ملا رحیم الله صحبت نماید در جریان مکالمه بین اسدالله خالد و ملا رحیم الله به گیله و گزاری های محلی میپردازند و اسدالله خالد برای ملا رحیم الله پیشنهاد آشتی مینماید و ملا رحیم الله به شرط رهایی سه زندانی برایش وعده میدهد که مشکلات محیطی را با نامبرده حل مینماید و اسمای سه تن از زندانی های مربوط به اقارب خویش را برای اسدالله خالد میدهد. و برایش اظهار میدارد که بزود ترین فرصت برادر خود را به کابل میفرستد تا از نزدیک با اسدالله خالد صحبت نماید و در این مدت پنح روز چندین بار بین اسدالله خالد و ملا رحیم الله از طریق تلفون مستقیما صحبت صورت میگیرد.

اسدالله خالد چون هیچگونه تجربه و یا هم بهتر است بگوییم اعتمادی بالای معاونین و روسای مربوط به امنیت ملی ندارد این موضوعات را با آنها شریک نمیسازد در حالیکه یک روز قبل از حمله بر جان وی با دو نفر از وکلای طبقه اناث به اسم شینکی کروخیل و گلالی نور صافی جهت فعال نشان دادن خویش به آنها اظهار مینماید که فردا بسیار مجلس مهم و سر نوشت ساز دارم (آژانس پژواک از این دو وکیل در همان زمان نقل قول نموده اند) و همچنان جهت فعال نشان دادن خویش نزد رییس جمهور هم همچنین اظهارات داشتند (مراجعه گردد به کنفرانس مطبوعاتی رییس جمهور بعد از اجرای حمله).

وقتی ملا رحیم الله به اصطلاح خامی اسدالله خالد را در میابد با در نظر داشت عمق دشمنی محلی فورا به فکر توطیه میافتد و یکی از اقارب خویش به اسم ثناالله را موظف میسازد تا بسته مواد منفجره را تهیه نموده و در پلانگزاری و عملی نمودن پلان با وی همکاری نماید.

ملا رحیم الله برای فرستادن و اجرای عمل انتحاری شخص دیگری به اسم محمد حافظ (که نامبرده نیز از ولسوالی ناوه غزنی میباشد و در زمان والی بودن اسدالله خالد به جرم ارتباط با طالبان گرفتار میگردد و از طرف شخص اسدالله خالد شکنجه میگردد و بعد از طی مراحل عدلی و قضایی به ده سال حبس محکوم میگردد. که این عمل نامبرده را سخت در مقابل اسدالله خالد کینه توز میسازد اما نامبرده چهار و نیم سال قبل از کابل بنا بر موجودیت فساد تبدیل محکمه میگردد و بعدا با تادیه پول به یکی از مقامات اداره امور نامبرده از فرمان عفو رییس جمهور مستفید میگردد و رها میگردد). تعین مینماید و جهت انتقال بسته مواد منفجره که به سیستم فشار دکمه عیار گردیده است خانم برادر خود را راضی میسازد. (در زمان حاکمیت طالبان ملا رحیم الله برای برادرش که فعلا در عربستان سعودی به سر میبرد با استفاده از مشکلات سیاسی و اقتصادی مردم کابل از قریه خواجه رواش یکی از دختران نزده ساله را از فامیل مجبوری در مقابل مبلغ پانزده میلیون افغانی آنزمان به عقد نکاح در می آورد و با در نظر داشت حساسیت موضوع از اخذ نام خانم و فامیل نامبرده خود داری مینمایم).

فامیل متذکره بعد از رسیدن به کابل با اسدالله خالد از رسیدن خویش از منطقه کوته سنگی اطلاع میدهند و اسدالله خالد هم ذوق زده گردیده و یکی از خواصان خویش را به اسم مسعود که با وجود نداشتن هیچ نوع تجربه استخباراتی بنابر رفاقت شخصی بحیث رییس یکی از ادارات مهم امنیت ملی تعیین گردیده است وظیفه میدهد تا مهمان خاص که گویا برادر ملا رحیم الله است به مهمان خانه خاص و شخصی اسدالله خالد واقع تایمنی انتقال بدهد. که اسدالله خالد در این مدت بدون اشخاص غیر مسول و رفقای شخصی خویش هیچکس را از جزییات موضوع آگاه نمیسازد. حتی بررسی و تلاشی و بر رسی بدنی شخص انتحاری از طرف افراد شخصی و دوست خاص اسدالله خالد به اسم مسعود صورت میگیرد. به این ترتیب رییس عمومی امنیت ملی به اساس اغراض شخصی و سوٌ مدیریت مورد حمله قرار میگیرد که در این رابطه پنج مرد و یک خانم که همه شان اهل ولسوالی ناوه غزنی میباشند از طرف امنیت ملی دستگیر میگردد و فعلا در توقیف امنیت ملی قرار دارند. رییس جمهور از تمام جزییات از طریق وزیر داخله آگاه گردیده است و به خاطر اینکه رییس جمهور خطای خود را کتمان نموده باشد از افشای این موضوع جلو گیری مینماید و به اصطلاح عزت و آبروی یک ارگان مهم کشور را فدای رفاقت شخصی خویش نماید. به همین جهت رییس جمهور موضوع را در دیدار سه جانبه ترکیه جدی دنبال نکرد چون میدانست موضوع ناشی از سو مدیریت شخص اسدالله خالد بود.

ملا رحیم الله که اهل ناوه غزنی میباشد و هم چون من و اسدالله خالد از قوم تره کی میباشد برای مدتی معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت غزنی بود وفعلا منحیث یک مهاجر افغان در شهر کویته پاکستان زندگی مینماید.

جنگ تریاک در قبایل و انتحار از مقعد ابتکار تازه آدمکشان طالب!
شنبه 8 دسامبر 2012, نویسنده: کابل پرس

"امضا محفوظ است" برای کسانی ایجاد شده که نمی خواهند هویت و نام آنان در کابل پرس? افشا شود. "امضا محفوظ است" مربوط به یک نویسنده نمی باشد و ممکن است نویسندگان زیادی از این امضا استفاده کنند. تشخیص اینکه چه کسانی می توانند از "امضا محفوظ است" استفاده کنند، پس از درخواست نویسنده، بر عهده کابل پرس است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • فکر میکنم که این نوشته‌ از یک کارمند امنیتی که خیلی بی‌تجربه و در کار خود خام است ، باشد. آغا جان هدفت از این نوشتار چیست؟‌ اینکه اداره کرزی فاسد اسد و کار را به اهل کار نمی‌سپارد؟‌ اسدالله خالد یک انسان فاسد و ناکاره بود و ارزش آن‌را نداشت در چنین پست مهم دولتی ایفای وظیفه کند؟ آیا همین‌ها؟ برادر سالهاست که مردم این مسئله را بخوبی میدانند. حتی خود کرزی هم از آن انکار نکرده. ما از همان ابتدا گفته آمده ایم که این دولت با تمام ارکانش فاسد اند و کار به اهل کار سپرده نشده است که اسدالله خالد هم جز همین دم و دستگاه است و جای تعجب ندارد. داستان که بسیار عجولانه نوشته شده و سر و ته آن معلوم نیست، راستش کدام چیز تازه‌ای را نمیرساند. هر کس در پهلوی مشکلات کاری درگیر مشکلات خصوصی خود هم میباشد و اسدالله خالد از آن مستثنی نمیباشد.
  موفق باشید

 • برادر ها هدف همچون مقاله چیست , چه چیز را دنبال می کند , میدانید سیاست پدر و مادر ندارد؟ شما چرا این را درک نمی کنید که چه چیز در پشت پرده انجام میگردد باید از 100% اقلا یک % باید در چلو پرده به نمایش در بیایدو گز نه نه سیاستی می ماند نه هدفی . این هم پلان شده بود مانند اقای ربانی و برادر جناب کرزی صاحب و این که این اقا زاده جان به سلامت برد حرفی دیگری است . این پلان ها از بالا طرح ریزی شده بود هیچ کسی حقی هیچ عتراضی را هم نخواهد داشت .

  • جناب نویسنده !!
   میخواهید چه را ثابت بکنید , چنان پرت و پلا سر داده اید که گاهی انسان فکر میکند جناب تان با مخالفین خالد در نقشه کشی حاضر و ناظر بوده اید ,گاهی هم فکر میشود که در گرد ونوا خالد ادمکش دزد قرار دادشته اید ..
   چیزی که ثابت است جناب تان اوغان و خواسته اید قضیه خالد را دوشمنی شخصی وا نمود بکنید ....نمیدانم از این یاوه گویی تان چه منظور دارید !!
   هر چه بود هر چه شد نه خالد ادم درست و حسابیست و نه هم کسانیکه وی را تا دم قربستان برده اند از سوی هم فکر کنم کابل پرسی ها چندان علاقه به مسایل خالد سیافی نداشته باشند خوبست این داستان ها را به تول اوغان و تول جرمن و لر و بر به نشر برسانید .

 • خا م ويا بخته و لى يك حقيقت مسلم است كه اى اس اى با كستان مسسول همه كشتار عساكر امريكايي و افغان است. اين با كستان اضافه از 2000 امريكايي انكليسى و المانى را كشته است. طالب يك عده بشتونهاى مزخرف بيوطن و بيناموس كه مزدور بيكانه شده اند,هستند. حالا با كستانى بالاى بشتون افغانستاتنى ريشخند ميزند ,بم را در ك و نش تير ميكند و ميكويد برو بينا موس وطنت را خراب كو فرزند وطنت را بكش. ايست واقعيت قوم بشتون .
  با كستانى بشتون با كستانى بشتون اوغانستانى را مزدور جيره خور و زبون خود ساخته است و انها بر عليه كشور,خاك و ناموس وطن استفاده ميكند و تو سط انها نخبه كان ما ميكشد.
  درين كشور قدرت توسط خارجى ها بدست هيرون ديوانه ها از قوم بشتون كه با با كستانى ك س بيوندى دارند ,داده شده است. يكطرف هيرويين و طرف ديكر قدرت دولتى و راه كريز ازاد اين قوم را به جنايت بيشه تيديل ساخته است.افراد اين قوم درين كشور دست به خيانت تجاوز و خونريزى ميزنند و بعد به باكستان فرار ميكنند و انجا در اغوش اى اس اى قرار ميكيرند.
  هر كه كريزد زخراجات شاه ...بار كش غول بيا بان شود.
  اى اس اى براى اين جاهلين و بيفرهنك غول بيابان شده است. يك غول بالاى غول ديكر سوار و اين غولها حكومت ميكنند.و اينجا غول ديكر كه تنها اكر بشتون باشد بس تسليم است اين غول سوم در قومبرستى در خواب خر كوش رفته بالاى ديكران اعتماد ندارد.اينه بشتون خودت.

 • غربی ها میگویند: کسیکه با شیطان پیمان ببندد، باید عاقبت آنرا نیز پیشبینی کرده باشد.
  این اسدالله خالد ها هم خود شیطان اند و هم با شیاطین مانند خود همپیمان. پس اینها خوب میدانند که عاقبت، یکی شان باید ازبین برود.

 • به جواب نوسینده محترم زه : بنده چیزی که ثابت شود این است که نه من طرفدار خالد خاین هستم نه طرفدار رجال دولتی ار a -z همه خاین حقوق بگر خارجی ها تشریف دارند , هستم و شما ها باید با چشمان باز به وطن نگاه کنید و باید واقعیت های جامعه را انکاس داد گر جه جای را هم نمی کیرد , شما خود نمی دانید که اقای خالد چه حنایت ها در قندهار انجام دادند و در مجلس رهی کم اورد و باز چطور به همان رهی چند در صدی به قدرت تکیه کرد؟ ما افغان ها چون که همیشه یک طرفه به قاضی رفته ایم از واقعت ها طرفه میرویم .من از تعلیل خودم میگویم .

 • عجب کشوری است. بخاطر دشمنی شخصی مردوم ما همیش قربانی این توطیه میشویم. خدالعنت کند این رهبران خاین مارا

 • اسدالله خالد یکی از مبارزین ضد وحشی گری طالبان است او بخاطر ضدیت اش با این گروه ضدبشری وضد اسلامی مجروح شد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس