صفحه نخست > دیدگاه > دعوت عام به تظاهرات رسانه یی

دعوت عام به تظاهرات رسانه یی

بشیر بختیاری
دوشنبه 7 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درقاموس قبیله یی پشتون ها ، مقابله با دشمنان این مرزو بوم بمثابه ی جرم نابخشودنی تلقی میگردد.
در طول تاریخ ، نظام های وارداتی قرون اوسطایی قبیله یی حاکم در این سرزمین تحت لوای نظامی اجنبی با فرزندان راستین این وطن در مقابله بوده اند.

تاریخ میگوید : معامله با مبارزان پیشین راه آزادی این مملکت تا میریزدان بخش بهسودی و ابراهیم گاو سوار و مزاری بزرگ " رح" ، روند حاکمیت فاشیسم کوچی بدین منوال بوده اند.

میریزدان بخش را بجرم مقابله با انگریزهای متجاوز ریسمان برگردن انداخته زیر سم اسپ ها تکه پاره مینمایند.گاوسوار 28 سال در سیاه چال ارگ شاهی نگه داری میگردد که (بنا به مصاحبه گاو سواراز رادیو کابل 1359) وی درین 28 سال یک بار آفتاب را ندیده بود.

امروز نیزنظام فاسد کابل ، با مفکوره تلقین گرفته ی از فاشیسم انکشاف یافته میخواهد قدم در راهی بگذارد که اسلاف خبیث ومتحجر شان مانده اند غافل ازین که امروز با روزگاران دوران سیاه عبدالرحمان خانی متفاوت بوده و وحشی گری های تکروانه امروزی کاربرد دیروزی را ندارد.

همیشه در نظام های فاسد و فاشیست قبیله گرایان ، چلپاسه های جزام گرفته ی همچون کریم خرم ،فاروق وردک و خواخوژی ها نقش تعین کننده را داشته و نخبگانی که با رژیم همخوانی اتنیکی نداشته باشند ذلیل و مجرم بحساب میایند.

بعنوان مثال عبدالحکیم شجاعی مردی از تبار درد مندان تاریخ این مرزو بوم قد میافرازد تااز مردمان بومی این کشور دفاع نماید.اما دولت فاسد بجای تقدیر از وی ، با هزارگستاخی مشمیزکننده ی برای گرفتاری و محاکمه وی وقت تعیین مینماید.

ناگفته نباید گذاشت که موجد بسیاری این فرصت های استبدادی توکل بر خدای مردم بوده اند.اگرمردم در مقا بله با "فارسی ستیزی،حذف هویت اقوام بومی ،دستکاری و پشتونیزه سازی اوراق و اسناد اداری و دولتی ، قتل های زنجیره یی تاجیک ها ، هزاره ها و ترکها طی سالهای قبل دست به اقدامات جدی میازیدند امروز رژیم فاسد کابل با دهان گجی جرات مندانه از رسانه ها ، گرفتاری مدافعان واقعی این کشوررا اعلام نمیتوانستند.

امروز این رسالت همگانی جوانان این وطن است تا با یک تظاهرات همگانی رسانه یی( انترنت ، مطبوعات و رسانه های صوتی و تصویری) حمایت های خویش را از شجاع مرد خطه ی اقتدار ملی ( حکیم شجاعی ) به دفاع برخواسته و این فرصت گستاخی را از کوچی های وحشی نکتایی دار بگیرند .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شما در سايت جاويان مصاحبه بايك بشتون وكيل بارلمانرا بشنويد كه جقدر اين حيوان زهر الود و تعصب كور است. جقدر اين حيوان بد بين اقوام غير بشتون است . راستى وحدت اين سه قوم بزرك اين كشور را از دوزخ قبيله بيرون خواهد كشيد. اين كشور تو سط خارجى ها بدست قوم بشتون تسليم شده و افراد اين قوم ديكران را از دولت راندن و تنها جند نفر بنام نمونه قدرت جهت خاك باشى در جشم جهانيان.
  ما بشتونيزه ساختن حيات اين كشور را نميخواهيم ما ميخواهيم كه به هويت خود و اجداد خود زندكى كنيم. من بشتون نيستم و تسلط يك قوم را نميبزيرم. من تا زنده ام بر عليه فاشيزم قومبرستى و بشتونوالى قوم بشتون مبارزه ميكنيم تا به دموكراسى واقعى برسيم. نه اين اينكه فاشيزم قبيله بشتون را بنام دموكراسى جاه بزنند.اين خيانت به قانون اساسى ,خيانت به مردم و خيانت به دموكراسى است.ما ديكر راهى نداريم بايد عقب اين سه ابر مرد تاريخ اين سه رهبر باايستيم.

 • شما را به خدا هی نگویید پشـــــتون؛ پشــــتون!!! صاف و سچه بگویید اوغــــــــــــــــــــان و یک کلام!!

 • این جا دست های مخرب هستند که مثل سابق تفرقه بنداز حکومت کن است را به پیش گرفته اند انها در نظر دارندکه فارسی زبانان را از افغانستان محو کنند و صرف پشتونیزم را روی قدرت همه جانیه در رس همه جکومت , ادارات دولتی و خلاصه مثل زمان طالبان به قدرت میخ کوپ کنند در کابل اگر متوخه شده باشید همه لوحه های ادارات پشتو انگیسی میباشد خود فکر کنید دارد چه اتفاق می افتد انها از طرف باداران گوش به فرمان مصدر خدمت هستند هر چه گیند انها انجام میدهند .

 • ok
  ya allah shoroooooooooooooooooooooo
  magar yak shart darad ke agar gardanendagan dast ba maamela zadand bayad ba sazaye khod berasand
  ok

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس