در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > رد بودجه دولت از طرف مجلس نمایندگان

رد بودجه دولت از طرف مجلس نمایندگان

طــــرح بودجــــه دولــــت از طــــرف مجــــلس نمــــاینــــدگان خــــلاف منــــافع ملــــی خــــوانده شــــده و رد شــــد
شمس الحق حقانی
دوشنبه 21 جنوری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

درین زمینه توجه شما را به صحبت تلفونی میان محترم حامد کرزی و آقای روف ابراهیمی جلب می کنیم :

حــــامــــد کــــرزی :
ابراهیمی صایب ای نفر هایت که باز هم بیراهی میکنن ، مثلیکه این ها ره سیری دیوانه کده !؟

روف ابراهیمـــــی :
ولله کرزی صایب به سر میرویس جان قسم که مه کوشش بندگی خوده کدم ، باور کنین که آن ها اول موتر ( همر ) می خواستند خو مه بری شان فاماندم که بودجه دولت تقاضای ای کار ره نمیکنه و باید به ( هایلکس ) قناعت کنن.

حــــامــــد کــــرزی :
ابراهیمی صایب میگن اگه دل بسوزه از چشم کور اشک می ریزه ، پس مه نمی فامم که تو چه بدرد میخوری که دهان چار تا خر چران و سگ باز ره بسته نمی تانی !؟

روف ابراهیمـــــی :
کرزی صایب خواهش میکنم ای گپه نزنین !
اسپنتا که استیضاح شد کی وکیل صاحب ها ره به جور آمد با شما راضی کرد و آنهم فقط در بدل پنجصد دالر معاش اضافی !؟
بسم الله خان ره که بجای مجازات مقام بلند تر دادی کی رضایت نماینده ها ره حاصل کد !؟
و ده ها مورد دیگر که هردوی ما از آنها اطلاع داریم .
اما باور کنین که آنها بدون موتر ( هایلکس ) از مخالفت دست بالا نمی کنن.

حــــامــــد کــــرزی :
نی مه انکار نمی کنم فقط تعجب میکنم که چرا این دفعه باد تان رفته و از نفس افتادین !؟
مه فامیدم که چرا موتر ( همر ) را یاد کردی ، درست اس دهان شان ره بسته کو مه موتر ره برت می خرم.

روف ابراهیمـــــی :
اما مودل سال باشه نکنه که مودل پنج سال پیش ره بره مه بخری !
یک گپ دیگه ره هم باید بگویم که بری سیاف و محقق باید دو تا ( هایلکس ) بخری چرا که در غیر آن معامله خراب میشه .

حــــامــــد کــــرزی :
درست اس اگه به یک ( همر ) و دو تا ( هایلکس ) کار خلاص شوه مه قبول دارم.

با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس