صفحه نخست > خبر و گزارش > تبعیض دانشجویان را شاکی ساخته است

تبعیض دانشجویان را شاکی ساخته است

لطیفه رئیسی/ موسسه فرهنگی – اجتماعی تساوی
يكشنبه 24 فبروری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شماری از دانشجویان شاکی اند که درمحیط دانشگاه کابل تبعیضات زبانی، قومی و نژادی وجود دارد.
دانشجویان می گویند که تبعیض در همه جا وجود دارد اما از آنجا که دانشگاه یک محیط علمی و آکادمیک است باید عاری از همچو مشکلات باشد. ولی برعکس سر منشا این مشکل است.

روح الله حکیمی دانشجوی سال سوم دانشکده ادبیات دانشگاه کابل گفت:"تبعیض در محیط دانشگاه از زمان قدیم وجود داشته وفعلآ هم وجود دارد وازاین به بعدهم وجودخوهد داشت."

وی میگوید که تبعیضکه امروز در جامعه افغانستان دیده می شود، منشا آن همین دانشگاه هاست.
او به این باور است که این مشکل در جامعه تا حدی نیست که در دانشگاه وجود دارد. مردم از اقوام و نژادهای مختلف در بیرون از دانشگاه به آرامی و بدون مشکل با یکدیگر زندگی می کنند.

وی وجود تبعیض در محیط علمی دانشگاه را یک مشکل بزرگ می داند زیرا همچو اماکن الگوی رفتار مردم در جوامع می باشد.

او افزود که دانشجویان در سال های نخست با این مشکل بیشتر رو به رو می شوند.

روح الله گفت: "درسالهای اول کسانیکه وارد دانشگاه می شوند اگرازنگاه قوم،قبیله،مذهب بااستاد درنقطه مخالف قرارداشته باشند، در امتحانات ناکام می شوند. این بارزترین شکل تبعیض در دانشگاه است."

عمررزاق استاد دیپارتمنت زبان چیناىی دانشکده ادبیات دانشگاه کابل تایید می کند که همچو تبعیضات در دانشگاه کابل وجود دارد که مانع پیشرفت دانشجویان می گردد.

او میگوید که سه دهه جنگ در کشور تاثیرات منفی زیادی به جا گذاشته که مفکوره های آلوده به تبعیض نیز از همین تاثیرات است.

وی به این باور است که تبعیض از خانواده ها همراه با مفکوره افراد وارد دانشگاه می گردد، اما باید با آموختن و دانا شدن، این تبعیض روز به روز کاهش یابد.

اما تبعیضی که در دانشگاه ها وجود دارد، تاثیر مستقیم روی روحیه،اهداف وآینده دانشجویان دارد. شماری از دانشجویان بخاطرهمین مساله حتی تغییر رشته دادند و گاه تحصیل را نیز ترک کردند.

استاد رزاق می گوید که اگر تبعیض در محیط دانشگاه به چنین منوال ادامه یابد، صدمه زیادی به روحیه و اهداف دانشجویان می زند.

طالب حسین ساحل عضو اتحادیه دانشجویان باطو ضمن تایید وجودتبعیض در محیط دانشگاه، میگوید که تبعیض سال به سال در دانشگاه کاهش نه، بلکه افزایش یافته است.

او میگوید:"بیشترین تبعیضی که من در دانشگاه می بینم تبعیض قومی است تا تبعیض زبانی!"
وی تاکید دارد که دانشجویان به عنوان روشنفکران جامعه نباید به تبعیض ها در جامعه دامن بزنند.
و به کشورهای پیشرفته اشاره می کند و می گوید در همچو کشورها هیچ تبعیضی دیده نمی شود.

او گفت: "دانشجویان ما روزنه امید این کشور رنج دیده هستند که همانند کشتی طوفان زده برامواج خروشان اقیانوس ها قرار دارند. ما نباید به دامن زدن همچو مسایل بپردازیم."

اما عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت: "تبعیض در محیط دانشگاه را رد میکنم."
وی نیز تاکید می کند که محیط دانشگاه یک محیط آکادمی و علمی است و جایی است برای سازندگی و بالنده گی آموزش و پرورش.

او افزود که پیشرفت و ترقی کشورها از دانشگاه ها منشا گرفته است.

وی می گوید که توصیه رهبری وزارت تحصیلات عالی اینست که افغانستان زمانی میتواند به بالندگی وقله های شامخ مسایل علمی وانکشافی برسد که تبعیض را از خود دور سازد.

تبعیضات قومی، زبانی و نژادی از سال های بسیار دور به این سو در افغانستان وجود داشته است اما برای پیشرفت کشور و حل مشکلات موجود باید ملت واحد و یک پارچه شود و این یک پارچگی باید از محیط های علمی آغاز گردد تا به خانه ها برسد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای عظیم نوربخش سخن گوی وزارت تحصیلات عالی ، که خودش نورنداشته چطوربه دیگران نوربخشی میکند ؟؟ ازیکطرف سخنان استادان و محصلین را رد میکند و دروغ میپندارد . و ازدیگرطرف دروغ گویی خود را اینطورثابت میسازد . وی می گوید که توصیه رهبری وزارت تحصیلات عالی اینست که افغانستان زمانی میتواند به بالندگی وقله های شامخ مسایل علمی وانکشافی برسد که تبعیض را از خود دور سازد .

 • واه از ان روز که بگندد نمک؟!. دوستان اشخاص مخرب در پشت این مجرا قرار دارد که بتوانند از اب گل الود ماهی بگیرد . کسانیکه پشت این مجرا هستد نمی خواهند افراد با سواد و تحصیل کرده وجود داشته باشد و این تبعض را به وجود اورده , این تبعض از زمان دزدان هفت تنظیم شروع شده بود که در کابل نمتواستید از شهر نو به چهل ستون بروید . باید شناسنامه خود را نشان می دادید که از کدام محل هستید و گر نه چه سر روز کار تان می اورند؟.
  هر قدر جامعه بسواد باشند این به نفع ان بالا های هستند. یعنی افغانستان تحصیل؟؟با اشخاص با سواد نمی توانند انها دیل کنند.من فکر می کنم که همه شاگردان دانشگاه کابل توسط این تنظیم ها خریداری شده انها هم به پول ضرورت دارند! و پول تحصیل خود را نیز بدهند همه می دانند که مردم ما همه خود فروخته اند . شاگردان دانشگاه هم از همان هفت تنظیم جهادی هستند از اسمان که نیامده اند.

 • تبعیض در تمام پوهنخی های پوهنتون کابل به شکل منظم سیستماتیک و سازماندهی شده وجود دارد و من خودم که در همین محیط هستم باید بگویم که تمام امور در مورد اعمال تبعیضات از بالا فرماندهی شده وتوسط استادان اجرا می شود. تبعیض شدید علیه محصلین و محصلات هزاره جات می باشد همین زد وخوردها و تنش های ماه محرم در داخل مسجد پوهنتون کابل که محصلین هزاره می خواستند مراسم مذهبی خود را اجرا کنند، اما عده دیگر ازمحصلین که تعصب شان زیادتر از متعصبین بی سواد کوچه و بازار بود ، نگذاشتند تا مراسم ماه محرم درداخل مسجد پوهنتون انجام شود. مسئولین پوهنتون و چند نفر از وکیلان پارلمان برای میانجیگری امده بودند و در مسجد در حال سخنرانی بودند که محصلین غیر هزاره با سر و صدا و بوجود آوردن جنجال جلسه سخنرانی رابرهم زدند. گمان نمی کنم که محصلین چه تاجیک و چه پشتون برعلیه محصلین هزاره جات نفرت داشته باشند، مگر اینکه از بالا پول ، نقشه و تحریکات شده شده باشند
  بعد از آن حادثه چند نفر از محصلین مخالف از طبقه سوم لیلیه پوهنتون با چوب های در دست به جان محصلین هزاره جات هجوم برده و یکی از آنها را به پائین انداختند که منجر به شهادت او شد و به همین خاطر دولت پوهنتون را برای 15 روز تعطیل اعلام کرد
  کنترل احساسات و تزریق هدایات بر محصلین پوهنتون کابل توسط تنظیم های هفتگانه در پوهنتون کابل به نظر من زیر صفر است و حالا تمام امور به دست یک تنظیم است و ان مراکز استخباراتی خارجی در هوتل اریانا کابل متصل ارگ می باشد و درامه اخری در ساخت و اعمار یک پوهنتون دیگر اسلامی به مبلغ صد میلیون دالر توسط سعودی در تپه مرنجان کابل و تکمیل ان در سال 2015 و شروع حملات مسلحانه بالای شیعه مذهبان در غرب کابل به صورت قوی موثق خواهد بود

 • شکر خدا قسمت من پوهنتون کابل نبوده. اما از دوستان شکایات زیادی را شنیده ام. یک پوهن هن هن هن...خی رو به دانشجویان غیر پشتون کرده و گفته که در وقتش همه شما را مثل توت از درخت میتکانیم.
  اگر راستی چنان اتفاقات رخ میدهد خود دانشجویان باید در مقابلش ایستاده شوند.

 • حسین بنعلی در کربلا به شهادت رسید ولی این محصلین غوغا بیجا اش را به سر وصورت زدن وا ویلا نمایشی اش را در شهر بر امدن و سرک ها را بند کردن هرسال وظیفه خود ساخته که نه به ارمان حسین ونه به شعار حسین بن علی مطابقت دارد.انقدر که مومن ومسلمان استید فقط ختم قران نمایید و در حق حسین دعا نمایید این چه حماقت و زنجیر زدن و مزاحمت کردن مردم است که شما میکنید و موردنفرت وخشم الهی وخلق خدا خود را قرار میدهید.شهید شهید است مگرخود علی به شهادت نرسید چرا در روز شهادت علی به سر و صورت خود حماقت وار زنجیر نمیزنید مگر علی مقام اش از حسین پاینتر است ای احمق های خرافاتی بیشعور.

 • آقای کرزی بیشتر از دانشجویان به تعصب و تبعیض دامن می زند، بیشترین مشکلات فعلی افغانستان از زمان سر کار آمدن اقای کرزی و تیم گمراه اش بوجود آمده است.

 • کرزی یا خرزی هر کسی باشد ولی کرزی هزار مراتبه خوبتر از طالبان و رزیم های پیشتر از ان است ولی فراموش نکینیم عقیده انتخاب فردی وشخصی است ولی ما شیعییان محرم را قسما نمایش وقسما ساعت تیری ساختیم این واویلا و شور وشرر و زنجیر زدن در کجای قران گفته و اگر نقل از امامان میشود کدام سند از امامان دارید که ندارید اگر سند میداشید بعد از فوت یا شهادت هر امام پیروانش به چندین گروه و دسته تقسیم نمیشد.همه اش روایت وخو د من در اوردی و از مذهب توسط اکثر سید نام های مفت خور وبعضی ملا های مزدور بی خاصیت استفاده سو وشخصی میشود. اینها در منبر بالا و روایت افسانه سر میدهد که علی اکبر ها ها اینطور و علی اصغر اینطور شد راوی میگوید علی اصغر اینطور شد.ههه ها ها واویلا مگر کسی سوال کرده کوس کش تو انجا بودی راوی کی بود نام اش چی بود کوس کش فلم سند مستند داری که نه کوس کش چرا دروغ میگویی واز مذهب دروغ و افسانه ساخته و مردم به خرافات دچار میسازی وخودت عمامه سیاه بسر عام را وادار به احترام کاذب و خود بزرگ بین و خود خواه استی .مگر این همه خرافات و جعلیات راه حسین است نه حسین مخالف این خرافات و اسلام و دین اسلام خرافات افسانه سازی روایات را مردود میداند.

  آنلاین : http://ijijiji

 • tabeez ast ya nest hale ma chitoresh konem

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس