صفحه نخست > دیدگاه > اقتصادی > چلنج برای دروغ سازان

چلنج برای دروغ سازان

نویسنده: احمدنجیب دلداده
سه شنبه 22 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یک تعداد اشخاص مغرض که براساس اسناد واضح از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نظر به بی کفایتی وضعف و سوء استفاده های مالی طرد شده اند، اخیرا به فریب و دروغ های همیشگی روی آورده اند و با استفاده از حرف های ساختگی آن هم از بیرون تخریب کاری را شروع کرده اند. اما این نوع تلاش ها یک نوع جان کندن است وهیچ فایده ای برای شان ندارد. ادیب فرهادی یکی از بهترین متخصصان عرصه اداره و بازسازی درافغانستان که در چند سال گذشته ، تمام پلان ها و پروسیجر های نظری وعملی این اداره بااهمیت را مدیریت کرده و جمهوری افغانستان را از نگاه سمت دهی کلان پلان های انکشافی کمک رسانده است.

من از مقاله نویسان که به دروغ عادت دارند سوال می کنم که بیایید ثابت کنید که ادیب فرهادی یک وزیر را احضار کرده و مورد بازپرسی قرار داده باشد. من از آقای کامران میرهزار خواهش می کنم که خودش را از پروسیجری که در دفتر استراتیژی انکشاف ملی وجود دارد، با خبر بسازد. من آقای میرهزار را ملامت نمی کنم که در مورد نوشته قبل من مقدمه چینی کرد و مرا انتقاد نمود. شماکدام وزیری یا معینی را پیدا کرده می توانید که بگوید ادیب فرهادی او را مورد پرسان وجویان قرار داده است. این ادعا کاملا غلط است و هیچ بنیاد ندارد. من منحیث یک کسی که از درون بااین پروسیجر کار کار دارم این ادعا ها رد می کنم. هیچ ضرورتی به دفاع از ادیب فرهادی ندارم مگر خدای خود را حاضر می بینم و می گویم که این ادعا ها کاملا غلط و ساختگی است. در دفتری که مطابق استندرد های بین المللی و مشوره خارجی کارمی کند هیچ کسی به این آسانی نمی تواند کسی را به دل خود احضارکند. مقام یک وزیر با مقام ادیب فرهادی قابل مقایسه نیست. من انتظار دارم که وزرای محترم کابینه حکومت خود شان شهادت بدهند که این ادعا ها دروغ است و به فایده افغانستان هم نیست. موضوع ثانی این که یک شخص مغرض ادعا کرده که ادیب فرهادی پاسپورت امریکایی دارد و کلماتی از سر بی مسئولتی زده است. معلوم می شود که خود همین آقا درجیبش یک پاسیپورت خارجی است . صد ها و هزاران نفری که درحکومت محترم کرزی کار می کنند پاسپورت خارجی در جیب شان است. این که یک نفر بعد از سال ها می آید و برای وطنش کار میکند چرا نباید این حق را داشته باشد/ کسانی که می گویند انارشیزم در ادارات حاکم است چقدر می توانند حرف خود را با دادن سند واقعی ثابت کنند؟ من نوشته های آقای محمودکابلی را دیدم . اگر اشتباه نکنم من خوب این آقا را می شناسم و اگر ضرورت شود دوسیه کارکرده گی های خودش را هم در زمان کارش درین جا به مردم افشا می کنم. اما باید گفت که این مسایل چه نفعی به مملکت دارد؟

این آقا نوشته است که " جالبتر از همه ادیب نه تنها مسولبت اداره ANDS و سکرتریت JCMB را به عهده دارد بلکه مسولیت یکی از مهمترین ادارات دیگر را در چوکات وزارت اقتصاد یعنی دفتر ARDS که تمام تدارکات دولت افغانستان از این طریق اجرا می شود نیز به عهده دارد. آیا در افغانستان دیگر فردی به سویه ادیب وجود ندارد که مانند فاروق وردک در راس چندین اداره باید قرار داشته باشد. در پاسخ باید گفت که شما نشان بدهید که چند نفر دیگر به مثل ادیب فرهادی در مملکت دارید ؟ لطفا نشان بدهید و نامش را بنویسید. حرف مفت زدن آسان است ولی مسولیت حرف خود را گرفتن و به طور سند وار ثابت کردن کاری دیگری است .

ادیب هیچ گاه نگفته است که من قصدا سند استراتیژی انکشاف ملی را ضعیف می سازم تاکرزی را ضربه بزنم. این یک دعوای طفلانه است.چلنج می دهیم برای کسانی که این موضوع را اختراع کرده اند بیایند یک سند کوچک بدهند. ساختن سند با این اهمیت کار تنها وتنهای ادیب نیست. ده ها متخصص خارجی وداخلی به اضافه وزیران مهم مثلا وزیرمالیه درین کارشریک اند که سند زیر نظر شان درست می شود. همین سند تحصیلی که به نام ادیب نشر شده و عکسش از گوگل گرفته شده و در سند دروغ پیست شده نشان می دهد که هیچ اساسی ندارد. اسنادادیب کاملا معتبر است و اگر لازم شود نشر می شود. این سندی که به نام ادیب نشر شده کاملا ساختگی است. بازهم می گویم که اسناد ادیب به این سادگی نیست وشماآقای کامران می توانید این موضوع را بالا کنید که ادیب اسناد های خود را نشان دهد. همین شخص نوشته که ادیب بعضی کورس ها را در نیوریورک خوانده و به زعم خودش دکترا دارد. فکر می کنم که سخن از دست خودش رفته و خودش را کمی به حقیقت نزدیک کرده است.

بازهم تکرار می کنم که من این آقای محمود کابلی را می شناسم و تا حد لازم نمی خواهم که دوسیه اش را برملا کنم اما اگر ضرورت باشد این کار را خواهیم کرد.


افغانستان به کار ضرورت دارد نه به پروپاگند

نوشته ای از احمدنجیب دلداده در دفاع از اديب فرهادی و مديران برنامه ی استراتژی انکشاف ملی افغانستان

يكشنبه 20 آوريل 2008


اديب فرهادی، جعل سند، معاش گزاف دالری، چند وظيفه ی غير قانونی و ..

نويسنده: محمود کابلی

چهار شنبه 16 آوريل 2008


دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

يكشنبه 20 آوريل 2008


کابل پرس افشا می کند!

بيش از يک ميليون دالر سوء استفاده در بانک ملی افغان

همراه با يک مورد، 144 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده توسط انور الحق احدی

يكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: کامران ميرهزار


چور و چپاول دارايی همگانی همچنان ادامه دارد

افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386

به همراه جرم آشکار فاروق وردک و حامد کرزی

يكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: کامران ميرهزار

loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای دلداده،

  شما لطف نموده قبل از همه اسناد دست داشته تان را در مورد کار کرد های آقای محمود کابلی به نشر داده بعدآ مشخص تر صحبت خواهیم کرد.

  دوم این که اگر میخواهید نوشته های آقای محمود کابلی را نقد کنید، آنرا بصورت کامل و همه جانبه نقد نماید، در غیر آن به مواردیکه بسیار آشکار است چه می پردازید. همچنان آقای محمود کابلی گفته بودند که موارد بیشتری در مورد ادیب دارند و در صورتی که ادیب به نوشته ی آقای کابل ایرادی داشته باشد آقای کابلی موارد مشخص دیگری راافشا خواهد کرد و در غیر آن به پاسخ کسان دیگری از آدرس ادیب نخواهد پرداخت.

  شما لطف نموده اسناد دست داشته خود را در مورد آقای کابلی افشا کنید تا موضوع روشن گردد در غیر آن خود را بیهوده سر گردان نسازید.

  repondre message

  • اقای دل داده(به دالر و دروغ)
   ابهامات زیادی در ارتباط به این آقای وجود دارد که تو از دفاع به آن بر خواسته!
   1.در مدت 8 سال لسانس اش را گرفته از دانشگاهی کابل 1375-1382. اولا ایا این آقا در زمان طالبان هم در افغانستان بوده و به تحصیلش اداده میداد؟اگر بلی چرا 4 سال را در 8 سال؟
   ایا ناکام مانده؟
   اگر بلی پس چطور ماستری و دکترا..... اش را گرفت با این نمرات؟
   2.اگر در سال 1382 فارغ شده درست همین دوره کرزی و بعد از طالبان است پس از کدام سال تا کدام سال ماستری و از کدام سال تا کدام سال دکترای خویش را گرفته؟؟؟
   3.فرض کنیم او توانسته در سال 1384 ماستری و در سال 1386 دکتری خود را بگیرد اما برای مدیریت چنین برنامه بزرگی تجربه هم درکار نیست؟
   پس این تجربه را از کجا بدست آورد؟
   4. قرار اسناد و شواهد تا هنوز از بیشتر 20 سال میشود که در افغانستان دپلوم توزیع نشده بود و همه شاهد هستیم که چند روز پیش برای تعداد محدودی از دانشجویان در کابل دپلوم توزیع شد پس این دپلوم را در سال 1382 که برای او داده است؟

 • آقا دلداده،

  اگر شماواقعآ درست میگوید و چلنج میدهید لطفآ اسنادی را که ادعا کرده اید در باره اقای کابلی دارید آنرا افشا کنید. در غیر آن اگر به ادیب رحم داردید بهتر است خاموش بمانید، از اینکه در مورد ادیب و حامیان شریک وی موارد زیاد وجود دارد و دفاع ضعیف شما سبب افشای مواردی مشخصتر دیگری میگردد که ادیب و یارانش بیشتر از این شرمسارخواهند گشت.

  repondre message

 • He is a good man. When he was a small boy, he went to USA. He compeleted his school, university and his PhD in USA.He doesn’t need Kabul univesity document
  Death to Pakistani ISI propaganda aganist Adiab

  repondre message

 • no need to panic man if he is a good person then it will be known from the results of his works.i do not know about Adib, what i know is that the whole system is curropt and inefficint. i know this through my contacts with the diffrent public departments and offices. every one has to appreciate the good deed and criticise the bad, i hope the writers from both sides provide us with enough proof. by the way why do you deffend Mr Adib and others do you have a pecunary stake with them or because you feel responcible to do so?

  repondre message

 • Salam to evryone,

  I want to ask Mr Badakhshi of his oppinion about Mr Uonos Qanoni who is doning his master degree right now, working at very high position and can’t give acount of his previouse higher education.

  repondre message

  • عجب دلداده ی پیدا شد،

   تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آقای دلداده لطفآ اسم و شهرت تعداد اشخاص مغرض را گه شما به آن اشاره نموده اید لطفآ آنرا به همه هوانندگان این مطلب روشن سازید وگرنه در غیر آن چنین معلو م میشودکه دفاع شما خود یک دفاع مغرضانه است.

   "یک تعداد اشخاص مغرض که براساس اسناد واضح از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نظر به بی کفایتی وضعف و سوء استفاده های مالی طرد شده اند، اخیرا به فریب و دروغ های همیشگی روی آورده اند و با استفاده از حرف های ساختگی آن هم از بیرون تخریب کاری را شروع کرده اند".

   بسیار عام نوشته شده است، شاید افراد خوب و دلسوز و مستعدی در ANDS کار کرده باشند که در نتیجه بی بند باری و خلاف کار ادیب و یارانس این اداره را ترک کرده باشند تا باشد در زمره این خاینین به شمار نیایند.

   منتظر جواب مشخص آقای دلداده میمانیم.

 • salam to every one there,
  Adib Farhadi Head of ANDS and 3 other important govt depts. For sure it is an unwise and unjustifieble that a person should work on 3 or 4 important posts. I dont know how he tackle it and how he manage it. Being the Head of ANDS it is questionable that whether this strategy is made by him or other Afghans in the govt or it has been written or drafted by advisor then translated by this department. The misery is that we have always relied and counted on foreign think tankers who thinks that afghanistan is having nothing and draft every thing based on their countries experience. They dont know the ground situation in afghanistan, so an unrealistic strategy is drafted. I would argue that if my friend the writer claims that there is no one capable as compared to farhadi then please search for the website you will find lots of afghans with seeking jobs having good degree and qualifications. Do you think that the National strategy drafted got the Vision, the ground realities of Afghanistan, the problems towards the execution of the strategy. The capacity builing, The right personnel for the execution of it, the capable minister of carrying out the job. We have experienced the problems in the past then how it would be possible that the same people will comply and act on the tasks outlined in the national strategy. Has the GDP, the foreign direct investment, security, Inflation, the poverty rate, political changes, and global political changes has been kept into consideration. Why we make judgements and lie for one person. We should consider the national interests not the personal. so please be patriorate not Chaploos

  With respect

  Sargand UK

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس