صفحه نخست > خبر و گزارش > مونیخ آلمان:اعتراض مردم هزاره علیه کشتار هدفمند در کویته پاکستان

مونیخ آلمان:اعتراض مردم هزاره علیه کشتار هدفمند در کویته پاکستان

سخی زاهدی
پنج شنبه 28 فبروری 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عکس از مجتبی میرزایی و اسد همکار

امروز پنجشنبه 28,02,2013 مردم با احساس ودردمند شهر مونشن آلمان در ارتباط با حادثه ی اخیر کویته پاکستان که منجر به شهادت بیش از دوصد نفر انسان بی گناه وجراحت زیادتر از پنجصد تن دیگر گردیده بود دست به تظاهرات وراهپیمائی زدند .در تظاهرات امروز که صد ها تن از خواهران وبرادران با درد وبا احساس به همراهی کودکان واطفال خورد سالشان شرکت نموده بودند وبا در دست داشتن ده ها پلاکارت وعکسهای از شهدای انفجار کویته پاکستان وحمل نمودند پارچه های که درآن شعار های مختلف در محکومیت عاملین فاجعه ی اخیر و کشتار سیستیماتک هزاره های کویته پاکستان به زبان آلمانی نوشته شده بود راحمل میکردند. مسیر تظاهرات امروز که از ساعت 10 صبح از مرکز شهر مونشن (کارل پلاتسز) آغاز شده بود و بطرف ساختمان حکومتی ایالات بایرن تعین شده بود تا در انجا مظاهره کننده ها خواست های شان را مستقیما با نماینده های حکو.مت ایالتی ودولت آلمان مطرح نمایند.
تظاهرات کنندگان در طول مسافت راه که توسط نیروهای امنیتی وپلیس محافظت میشد با سر دادن شعار های مختلف به زبانهای آلمانی وانگلیسی چون: کشتار های هدفمندانه هزاره هارا در پاکستان وافغانستان متوقف کنید وکشتار های سیستیماتیک هزاره کویته پاکستان را متوقف کنید ،وخواندن چندین بیانیه ومقاله در ارتباط با حوادث چند سال اخیر کویته پاکستان سرانجام ساعت 11,30 به ساختمان حکومتی آیالات بایرن آلمان رسیدند. ودر آنجا خواست های شان را با قرائت بیانیه،مقاله،سخنرانی وسردادن شعار ادامه دادند تا اینکه بعد از مدتی کوتاهی نماینده رسمی رئیس وزرای حکومت آیالتی بایرن آقای دکتر فیشر در جمع تظاهرات کنندگان حاضر شد وبادر دست گرفتن میکرفون گفت با عرض معذورت که رئیس وزرا با خاطر شرکت در جلسه استعفای رهبر کاتولیک جهان بیندکت 16 در واتیکان ایتالیا رفته وتشریف ندارد تا شخصا در جمع شما حاضر میشد وضمن ابراز تائسف نسبت به حوادث کویته پاکستان قول داد که خواسته های ما را که در یک نامه سرگشاده عنوان رئیس وزرائ بایرن آقای هورست زیهوفه وصدر اعظم آلمان خانم آنگیلا مرکل ووزیر خارجه آقای گیدو ویستولی بود عملی نمایند وراجع به محتوای آن که عبارت از جلوی گیری از کشتار سیستیماتیک مردم هزاره در کویته پاکستان وافغانستان وفشار آوردن به حکومت پاکستان تا علیه گروه های تروریستی اقدام جدی کند واقلیت های مردمی را بیشتر ازین قربانی منافع سیاسی خود نکند تحقیق وبررسی نمایند وبعد از مذاکره نماینده های تظاهرات کننده ها با آقای دکتر فیشر وتسلیم نامه ها به ایشان ساعت 12 ظهر تظاهرات خاتمه یافت ومردم هم هرکدام بطرف خانه هایشان متفرق شدند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس