صفحه نخست > کارتون > طنز روز > دلیل سکوت وزیران فارسیوان

دلیل سکوت وزیران فارسیوان

آیا علـــت ســـکوت وزیران فـــارسی زبان در مقـــابل فـــارسی زدایی کـــرزی ترس بود یا ننـــگ و غـــیرت افغـــانی !؟
شمس الحق حقانی
دوشنبه 11 مارچ 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

توجه شما را به سخنرانی جلالتماب کرزی در مجلس شوری وزیران که به مناسبت بررسی اصطلاحات مانوس و نامانوس دایر شده بود جلب می کنیم.

وزیر صاحب های محترم سلام !

خصوصاً امروز روی صحبتم طرف وزیر صاحبان فارسیوان است .
متاسفانه که معضله پوهنتون و دانشگاه هنوز از ذهن مطبوعات بیرون نشده و یکعده عناصر تفرقه انداز ازین معضله به نفع شان استفاده کرده و در آن نان مراد می پزند.
حالا من مجبور شدم در جواب آنهایکه سنگ برتری زبان فارسی را به سینه کوبیده از " قند پارسی سخن " گفته دانشگاه را بر پوهنتون ترجیح میدهند به مقابله برخاسته و از جناب های شان خواهش کنم که قبول زحمت فرموده سری به تاریخ معاصر افغانستان و کشور های همسایه بزنند.

یک قرن پیش از شبه قاره هند گرفته تا ایران و ترکیه همه این ممالک مستعمره انگلیس بودند و دار و ندار مادی و معنوی شان را امتعه صادراتی انگلیسی تشکیل میداد.
قبل از استیلای انگلیس درین ممالک یگانه امکان سواد آموزی برای مردان فقط رفتن به مساجد و یا مدارس دینی بود و با مستقر شدن نظام اجتماعی غربی چیزی بنام سکول و یونیورسیتی درینجا رایج گشت که نام شان هم همراه با خود شان درین ممالک وارد شدند.

سالهای درازی چیزی بنام پوهنتون و داشگاه اصلاً وجود نداشت و برای اولین بار در افغانستان بنیان گذاران پشتو تولنه استعمال کلمه انگلیسی یونیورسیتی را مغایر غیرت افغانی پنداشته و بجای آن اصطلاح پوهنتون را بکار بردند.

چندی نگذشت که ایرانی ها طبق خصلت ذاتی شان که دزدی و غارت امتعه مادی و معنوی دیگران است به غارت کلمه پوهنتون دست زده و آن را بفارسی دانشگاه ترجمه کرده و با نهایت چشم سفیدی و دیده درایی ادعا نمودند که کلمه دانشگاه را اول آنها بکار برده بودند.

مگر در قسمت سید جمال الدین افغانی همین کار را نکردند !؟
حتی برای درست جلوه دادن ادعای دروغین شان نام شهر سید آباد را به اسد آباد تغیر دادند چون شنیده بودند که سید جمال الدین از قریه اسعد آباد کنر است ولی درست نمی فهمیدند که نام آن محل اسعد آباد است و نه اسدآباد.

بهر صورت غیرت افغانی من بمن اجازه نمیدهد که نیم خورده ایرانی ها را که اصل آن هم از خودم بوده نشخوار کرده و دانشگاه کابل بگویم ، پدران ما پوهنتون کابل گفته اند و ما هم راهشان ادامه خواهیم داد.

لکه ونه مستقیم پخپل مکان یم ...که خزان راباندی راشی که بهار

اما این نظر شخصی بنده است و من بهیچ صورت تصمیم ندارم که آنرا بالای دیگران تحمیل کنم چون ما بفضل خداوند در یک نظام دیموکراسی به سر می بریم که هر کسی می تواند مطابق فکر و اندیشه خود عمل کند.

حالا اگر فقط سه نفر از وزیران فارسیوان مخالفت شان را با نظر بنده با ایستادن بر سر جایشان اظهار دارند من از عملی کردن فرمان جدید صرفنظر کرده و در آینده خودم نیز بجای پوهنتون دانشگاه خواهم گفت.

اما خیلی جای تعجب بود که یک نفر از وزیران فارسی زبان هم از جایشان تکان نخورده و همه با سران خمیده و نگاه های به زمین دوخته بر سر جاه هایشان میخکوب شده بودند.

من نمی توانم تصور کنم که علت سکوت آنها ترس از کرزی بوده چون در میان ایشان دو نفر مجاهد جان بکف و جنگسالار تقاعدی هم تشریف داشتند که حتی از توپ و تانک روس هراسی نداشتند پس حالا چطور ممکن خواهد بود که از پف و پتاق کرزی ترسیده باشند.

همچنین خیلی جای تعجب بود که کرزی این گرگ باران دیده که هر قدمش را ده بار می سنجد با چه جراتی دست به چنین قمار بزرگ زده و اجرای فرمانش را به نظر وزیران فارسیوان مشروط می گرداند !؟

ما همه کرزی را بخوبی می شناسیم که او در فنون مداری گری ، چشم بندی و مارگیری در مدارس نامدار و مشهور سند و پنجاب پاکستان تحصيلاتش را به پايان رسانيده و به اخذ مدارک عالی علمی و هنری درين فنون توفيق يافته و به دعای پير طريقت حضرت صبغت الله مجددی هميش درکارهايش موفق بوده و هرگاه که خواسته شير را به قير و قير را به شير تبديل کرده ، کلاه احمد را به سر محمود مانده و ده سر تر کرده ويکی هم کل نکرده ، آب و آتش را يکجا کرده دران نان مراد پخته و دود و خاکسترش را به چشم دشمنان زده.

پس حالا هم عقل سلیم انسانی قبول نمی کند که کرزی برای حرف مفت چنین قمار بزرگ بزند بلکه باز هم دست به نیرنگ شیطانی زده و در زیر کاسه اش نیم کاسه ای را پنهان کرده.

کرزی همان روزی که تصمیم به دایر کردن این جلسه گرفته بود با مولوی بول الدین ادراری تلفونی تماس گرفته و از وی خواهش فرستان یک بوتل از آن مایع زرد رنگ را می کند.

بعداً هشت خریطه پلاستیکی کوچک را از آن مایع پر کرده و با سر سوزن شگاف کوچک در آنها تعبیه کرده خریطه ها را در بین اسفنج و رویکش تکه ای چوکی های وزیران فارسیوان قرار میدهد.

بعد از گذشت نیم ساعت از جلسه وزیران فارسیوان یک رطوبتی را در تحت معقد شان احساس کرده و بوی عطری به مشام شان می رسد بیچارها گمان می برند که فصل پیری و ضعیریست و گرده و مثانه هم آنطوری که در جوانی در اختیار صاحبان بود دیگر نیست.

یکی بسوی دیگری نگاه کرده و نگاه هایشان از حالت رقتبار شان به همدیگر حکایت می کنند و همه فقط یک فکر در سر دارند و در دلشان نزد خدا دعا می کنند که روی کدام علت مجبور به ایستادن بر سر جایشان نگردند.

در همین لحظه صدای کرزی را می شنوند که می گوید :

" حالا اگر فقط سه نفر از وزیران فارسیوان مخالفت شان را با نظر بنده با ایستادن بر سر جایشان اظهار دارند من از عملی کردن فرمان جدید صرفنظر کرده و در آینده خودم نیز بجای پوهنتون دانشگاه خواهم گفت.

"

آنها با قید کردن نفس ها در سینه فقط ختم جلسه را ثانیه شماری کرده و بعد ازینکه دیگر وزیران صالون را ترک گفتند همه به یکبارگی موبایل ها را از جیب بیرون آورده و از اقارب شان درخواست فرستان یک پطلون خشک را کردند.

به این صورت باز هم مداری کرزی بر سر وزیران فارسیوان کلاه مانده و همه را به دریا برده خشک پس آورد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • شما دشمنی کرزای و پیرامونیانش را در این جا ببینید که تابلوی نگارستان را به این بهانه که ایرانی است پائین می کشند و به جای آن تابلوی گالری که فرانسوی است را بالا می برند.به فرض که زبان های فارسی و دری جدا از هم هستند!!!!نزدیکترین زبان به دری چیست؟فارسی است یا پشتون و عربی و فرانسوی؟
  پس نام افغانستان را هم افغانتون بکنید.ما واژه ی نگار و همچنین پسوند ستان را سده ها به کار برده ایم اکنون نگارستان می شود بیگانه!!!!!!
  یا واژه ی دانش و پسوند گاه در همه ی آثار ادبی ما هست.اکنون چرا واژه ی دانشگاه می شود بیگانه؟
  این ستیز با زبان فارسی است این دشمنی با فارسی زبانان است.حامد کرزای در روز جهانی گرامیداشت زن سخن می گفت و در آن جا چنین گفت ممالک خلیج!!!!مردک کدام خلیج تو نمی خواهی بگویی کشورهای خلیج فارس تا مبادا واژه ی فارسی را به کار برده باشس تو با آن جامه ی قبیله ای دشمن سرزمین و زان فارس ها هستی.کسی هم از ایشان نپ
  رسید از کدام خلیج سخن می گویی خلیج مکزیک یا خلیج گوانتانامو؟

  repondre message

 • hamae wazirani ka dar jelsa hamed karzaye boda wa yawae-goye haa karzaye ra shanidae wa dom shaan ra najonbaande and,madomdam wa wajebol ghatl mi baashand,agar naam ash esmayel khani ast ya har chiz degar.merdom ba rooz ash hesaab in haa ra mi rasand.in khayanat nist ,pas chist ? an kas haa-ye farsi zaban ka dar an ja bode and,chera eteraz nakerda and ? pesh an haa mogham wa choki az aabro ghom shaan mohem-ter bode ast. an do boridah ha feker mi konanand amreka ta ghayamat an ha ra komak mikonand. in kazaye bichara yek saal pas ba kodam gor ferar khahad kerd ? az arg beron shawad merdom au ra zanda namigozarand.shaayed andiwal ash khalilzad saheb au ra ba khod baborad,baaz zir baal wa par ash bagirad,ab wa dana dahad

  repondre message

 • yek gap ham ba beradar shamsulhagh haghane daram,ho haghae saheb dar ini daur wa zamaanah ka doshaman az her sooye ber farse zabanan mi rezad -shama bayad ba ham zaban ha ma doshmane nakonid,in ka herf shama rastie ast ya dorgh ma kare nadarem.daneshgah ra shayeer ha ma 1000 sal pesh dar ketab ha naweshtah and-shama az kotah fekre me goyeid-yegan irane az ma dozdede ast ? kame ketab ba khaned ta mulah shawed. her kas mojahed bode ast dalil namishawad ka au az karzaye natersde bashad.merdoman bichrah haman taur ka az ters khalghi ha - khalghe meshodand ta hokomat an ha nakoshad-haman taur az ters mojaheden - mojahed mishadand ka mulah saheb an ha nakoshad.sham az ham watan ha-ye khod ka pakestan ra dede and baporsid baver mi koneed-iran ham mulah ash mesl pakestan ast fahmeded-mulah- mulah ast dar har ja ka bashad.mojaheden gham zameen wa maal ferwan ka gharat kerde and darand,agar karzaye saheb an ha ra bakoshad,maal shan ra ghasb mikonad-pas az ters dom shan ra tekan namidahand

  repondre message

 • بدبخت اول ببین که خودت فارسی می نوسی بعدا ببین این تاریخ کهن فارسی را و بعد این را نگاه کن تمام درس ها و مکتوب ها وغیره ..... در افغانستان به زبان فارسی است من به این تعجب هستم شما کوچی های کثیف را چه به فرهنگ با شما حتا نمی شود در یک کاسه غذا خورد از بس که بوی بد می دهید امروز در جهان بی غیرت ترین انسان ها شما پشتون های کثیف هستید که امروز در داخل مسجد انتحاری می کنید از بس که احمق هسیتد همین آمریکای ها از شما استفاده می کند چرا کدام هزاره خود را انتحاری نمی کند چرا کدام فارسی زبان خود را انتحاری نمی کند . یگبار سایت youtube را ببین مردم بحرین در مورد شما پشتون ها چی می گوید آنها شما را بی غیرت ترین مردمان جهان می گویند می گویند آبروی اسلام را بردید

  repondre message

 • احمق ببین خودت همین حالا در یک سایت فارسی هستی بدبخت شما غول ها تا به حال ادبیات تان تکمیل نشده است

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس