صفحه نخست > کارتون > طنز روز > فتـوی تجـاوز جنسـی بر زنان سـوری

فتـوی تجـاوز جنسـی بر زنان سـوری

شـــیخ الاســـلام و المســـلمین محمـــد یاســـین المعـجلـــونی ســـلفی فتـــوی شـــرعی تجـــاوز جنســـی به زنان شـــیعه ســـوری را صـــادر کـــرد
شمس الحق حقانی
يكشنبه 7 آپریل 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

خدا راشکر گذار باشیم که ما در قرن بیست و یکم و عصر انترنت و فیسبوک زندگی کرده از امکانات زندگی مدرن و متمدن و مزایای جامعه مدنی چون حقوق بشر، حقوق زن ، آزادی فکر و عقیده و ازادی بیان بهره مند هستیم.
زمان قدر این دست آورد های ارزنده بشری را بخوبی درک میکنیم که در یک سفر خیالی به اعصار گذشته سری زده
و حالت رقتبار و اسفناک گذشتگان را پیش چشمان خود مجسم سازیم.

ضرور نیست که خیلی به گذشته های دور سفر کرده و خود را از حال انسان قرن حجر که زمستان سرد را بدون لباس در مغاره های کوه سپری کرده و از شکار حیوانات وحشی زندگی می کرد با خبر سازیم بلکه کفایت خواهد کرد اگر چند قرن به عقب باز گشته و دوران جهالت و وحشت اروپا را از نظر بگذرانیم که کلیسای کاتولیک به فروش زمین بهشت پرداخته و تخلف با عقاید کلیسا را با شکنجه و قتل و زنده سوختاندن گمراهان مجازات میکرد.

در کشورهای اسلامی نیز وضعیت خیلی بهتر از آن نبود ، در آن دوران که جهالت و نادانی ، بیسوادی و خرافه پرستی بیداد میکرد مسلمانان مانند امروز هشیار و بیدار با هم دوست و برادر نبودند بلکه بنام تشیع و تسنن به سرهمدیگر می زدند گرچه ایشان در تمام امور زندگی با هم اتفاق نظر داشتند و هر دو گروه خلاف تعالیم اسلامی به دزدی ، حق تلفی ، تزویر و ریا کاری ، ظلم و بیدادگری دست می زدند ولی فقط یکی دست باز و دیگر دست بسته به نماز ایستاده و از همین رو با هم دشمنی و کینه و عداوت دیرینه داشتند.

قدرت های سیاسی آن وقت که سلاطین ترکان عثمانی و شاهان صفوی ایران بودند ازین اختلافات مذهبی برای تحکیم پایه های قدرت شان استفاده اعظمی را برده و توسط دلالان دینی به این کینه توزی های مذهبی دامن می زدند.
ملاهای سنی فتوی میدادند که اگر شیعه مذهبی را به قتل رسانده با خونش کفنت را رنگین کنی دروازه بهشت برویت باز میگردد و ملای شیعه در مقابل کشتن سنی را بهتر از صد ها سال عبادت برای پیروانش توصیف می کردند.

این خصومت و کینه توزی های مذهبی حتی مرز قتل و کشتار را عبور کرده و به تجاوز ناموسی و زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی وکرامت انسانی انجامیده بود تا جایکه یک شیخ سلفی عرب بنام محمد یاسین المعجلونی رسماً فتوی شرعی تجاوز جنسی بر زنان تشیع را صادر کرده و هزاران نفر از پیروانش به آن لبیک می گفتند.

بلی پس هزاران بار خدا را شکر گذار باشیم که ما در آن دوران ظلمت و تاریکی ، وحشت و بربریت نزیسته ایم و چنان به ناز و نعمت زندگی در دنیای متمدن با معیار های انسانی و اخلاق خجسته و متعالی آن عادت کرده ایم که حتی از تصور آن دوران ظلمت و وحشت مو بر اندام ما راست شده و شب ها خواب راحت از چشمان مان نا پدید می گردد.

میدانم هستند کسانی که از تصور این وقایع هولناک و دلخراش در عالم خیال هم عاجزند و آنرا یک افسانه زشت و وحشتزا می پندارند ولی باور کنید که این ها نه قصه های خیالی از کتب کلیله و دمنه و نه افسانه های مشهور هزار و یکشب اند بلکه واقعاً چنین دوره های ظلمت و تاریکی ، جهل و تعصب در تاریخ بشریت وجود داشته که چنین وقایع وحشت انگیز و غیر قابل باور به راستی در آن رخ داده که برای انسان متمدن امروزی تصور آن ها هم ناممکن است.

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

پيام‌ها

 • کسانی که فتوای قتل و تجاوز جنسی را میدهند باید از طریق نهاد های مدنی بر علیه آنها در ممالک شان اقامه دعوا صورت بگیرد.اگر دولت های مربوطه شان در زمینه عمل نکردند،پس باید خود نهاد های مدنی و مردم آنها را مجازات نمایند و در یوتوب نشان دهند،تا پندی برای دیگران باشد.

 • جناب شمس الحق حقانی سلام ، خواهی به قلب همه نزدیک باشی راستی حقانی باش ، قوم سیتیزی تورک سیتیزی مکن خلافت عثمانی ، وشا ها ن صفوی هرد و تورک ها بود ند . د ر زما ن خلافت عثمانی تا جا ییکه من مید ا نم د ر قلمرو عثما نی ها د ر آ ن زما ن ا ز سلفی سلفی گری سخن نرفته ا ست ، شهرت سلفی سلفی گری و وها بی گری ، نام
  نشانی نبوده اگربوده هم آشکارنبوده پیدایش آن ا واخرقرن 20 ا ست
  شمس الحق خان سخن خود را سنجیده و علم اوری کرده بگویید و بنویسید ، اهل سنت و جماعه هیچگاه
  سلفی نه بوده اند وسلفی نمیباشند سلفی سنی نیست
  و سنی سلفی نیست ، اهل سنت براساس حدیث حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ( خیر اومور اوسطهی ) عمل میکنند اصل سنی کسی را بد گویی نمیکنند بدبین هیچ کسی نیستند اهل سنت به اهل بیت وازواج مطهرات وخواندان حضرت محمد
  صلی الله علیه وسلم را د وست دارند حرمت واحترام زیاد قایل هستند و به خلفای راشدین هم حرمت واحترام و د وست دارند
  شمس الحق خان . نما زبخوان با د ست باز یا با د ست بسته هرد و د رست ا ست ا ز اهل سنت هم با د ست باز هم ا د ا ی فریضه میکنند ا ز همه را الله قبول فرما ید

 • بر رهروان راه خمينى وبيروان رزيم اخوندى معلوم باد كه:
  اقلبت حاكم بر سوريه علوى هستند وكافر . متوجه باشيد كه ايران ازخاطر منافع خود از سوريه دفاع ميكند. عين مسئله در مورد
  ارمنستان , كه ايران از ارمنى هاى مسيحى در جنك در بين اذربايجان و ارمنستان كه قسمتى ازخاك اذربايجان (قره باغ) را غصب كرد , رزيم اخوندى ايران با كمك هاى هنكفت نظامى , سلاح ومهمات ازارمن هاى مسيحى متجاوز دفاع كرد ماهيت اين رزيم كثيف اخوندى را بشناسيد

  • شما سگ سنی ها دیگه زر نزیند که تمام ای ادم کشی ها و بدبختی های مردم افغانستان به خاطر عقیده و طرز فکر شماست

 • جانم حقانی دروغ و دروغ بستن به علما کار ما شیعیان شده بهتر است از مسیر دیگری به فکر بازی دادن بیفتی. این خمینی بود که به ما شیعیان فهماند چگونه از طفل داخل خانه لذت جنسی ببریم. او بود که به ما اجازه داد اگر با خانم خود که خواب است یکجا شویم برای او غسلی واجب نمی شود و صد ها خرافه دیگر که خارج از اسلام است. خدا را شکر علمای اهل سنت (به نظر شما همان وهابی ها) همانا سنی سنی ها اند که ما شیعیان را بیدار نمودند.
  خداوند اجر ایشان را دهد.

 • هیچوقت علمای شیعه فتوای قتل برادران اهل سنت را نداند ... نمونه اش حکومت جمهوری اسلامی ایران است که توهین به برادران اهل سنت را حرام میداند
  درود بر اسلام

جستجو در کابل پرس