صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > آزادی مطبوعات یک امر حياتی برای آزادی و عدالت در افغانستان

آزادی مطبوعات یک امر حياتی برای آزادی و عدالت در افغانستان

نمايندگی دفتر سازمان ملل در افغانستان
شنبه 3 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

کابل، 3 می 2008 - در حاليکه ژورناليستان در سراسر جهان از روز جهانی آزادی مطبوعات تجليل بعمل
ميآورند، امروز يک تن از مسئولين بلند پايه حقوق بشر ملل متحد در افغانستان خواهان احترام به آزادی
مطبوعات در افغانستان گرديد.

خانم نورا نايلند، رئيس حقوق بشر دفتر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) روی اهميت آزادی
مطبوعات، در حاليکه افغانستان برای دور جديد انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی در سال آينده آماده گی
ميگيرد، تاکيد نمود.

خانم نورا نايلندد، رئيس بخش حقوق بشر يوناما گفت: "در آستانه آماده گی برای انتخابات افغانستان در سال
2009 و 2010 آزادی مطبوعات بيشتر از هر زمان ديگر يک امر حياتی دارد و مردم تنها زمانی ميتوانند
تصاميم آگاهانه در مورد آينده کشور شان بگيرند که با معلومات هدفمند متوازن توانمندی حاصل نمايند. رسانه
ها يک نقش مهمی را در اين راستا ايفاء مينمايند."

با آنکه در قسمت موجوديت معلومات در افغانستان يک رشد قابل ملاحظۀ رونما گرديده است و بيشتر از 400
نهاد رسانه يی در اين کشور فعاليت دارد، افغانستان هنوز هم شاهد افزايش حملات بر ژورناليستان بوده است.
خانم نايلند گفت: "رسانه ها حق دارند که بدون خوف و هراس از هيچ طرفی آزادانه کار کنند، و مردم
افغانستان حق دارند در مورد آنچه که در کشور شان اتفاق می افتد معلومات عاری از تعصب و غير جانبدار
را دريافت کنند."

امسال موضوع "روز آزادی بيان" به توانمند سازی و دسترسی به معلومات تخصيص داده شده است. رئيس
عمومی موسسه تعليمی، علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو)، کوچيرو ماتسورا، در پيام خود در اين مورد
خاطر نشان ساخته است که آزادی بيان و دسترسی به معلومات مردم را در قسمت دست يافتن به اهداف بزرگتر توسعه توانمند سازی از طريق رساندن معلومات که آنها را درقسمت حاکم بودن بر زندگی و
سرنوشت شان کمک کند، تقويت می کند. توانمند سازی از طريق ارتقای ظرفيت شهروندان برای سهم گرفتن
در بحث های عمومی و مورد سوال قرار دادن حکومت و ديگران در حقيقت از يک ديموکراسی مشارکتی
حمايت می کند.

آزادی بيان يکی از بنيادی ترين حقوق بشری است که در ماده 19 اعلاميه جهانی حقوق بشر که شصتمين 60
سالگرد آن امسال تجليل شد، به رسميت شناخته شده است.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس