در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > کودکان کار می کنند از گرسنگی نميرند، چپاولگران بابای ملت، رییس جمهور، (...)

کودکان کار می کنند از گرسنگی نميرند، چپاولگران بابای ملت، رییس جمهور، وزیر، والی و وکیل می شوند!

عکس هايی از چونگ عکاس آسيايی از کار کودکان افغانستان
شنبه 1 می 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پس از برچیده شدن ظاهری رژيم آدمکشان طالب، دولت و حکومت افغانستان به ترکیبی از جنایتکاران و چپاولگران باقیمانده از دوره ی دیکتاتور محمد ظاهر تا دوره ی اکنون تبدیل شده است.


Copyright © Chien-min Chung

كارنامه

جستجو در کابل پرس