صفحه نخست > خبر و گزارش > وضعیت مهاجران افغانستان در ایتالیا و یونان و تظاهرات در دفاع از حقوق آنان

وضعیت مهاجران افغانستان در ایتالیا و یونان و تظاهرات در دفاع از حقوق آنان

کشورایتالیا نیزدرسال 2009 شاهد ورود سیل آسای مهاجرین افغانستانی بوده است اما به دلایل قوانین ضد مهاجرت دراین کشور؛ این پناهنده گان یا دوباره به یونان رد مرز شده اند ویاهم مجبور به فرار ازاین کشور شده اند. درسال 2009 تنها ازبندر شهر ونیز ایتالیا 3843 مهاجر افغانستانی به یونان رد مرز شده است.
بصیر آهنگ
دوشنبه 21 جون 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روزیکشنبه 20 جون 2010 روز جهانی پناهنده گی ست. این روز درسراسر جهان جهت همبستگی بامهاجرین گرامی داشته میشود.
درایتالیا نیز طبق معمول دراین روزبرنامه های خاصی ازطرف مهاجرین وسازمانهای خیریه _حقوق بشری تدارک دیده میشود. گرچند اکثراین برنامه ها بطور سمبولیک اجرا میشوند اما درایجاد یک پیوند اجتماعی بین مهاجر ومیزبان تاثیر زیادی دارند. امسال روز پناهنده درایتالیا ویونان ؛ به دلیل برخورد بد این کشورها با پناهنده گان؛ با اعتراض گسترده ی همراه بود. تعداد ازسازمان های خیریه یونانی وایتالیایی با هماهنگی مهاجرین دراین کشورها علیه قوانین ضد مهاجرت امروز در هفت بندربحیره مدیترانه ، جایی که روزانه شاهد ورود ده ها مهاجر ازکشورهای مختلف می باشد ؛ تظاهرات کردند.

تظاهرات تحت نام (WELCOME) درساعت 9 صبح همزمان در بنادر شهرهای ونیز، انکونا، باری، برندیسی درایتالیا وشهر های پاترا، ایگومونیتزیا وآتن درکشور یونان؛ باحضور هزاران نفر آغاز وبا وجود باران شدید تاساعت 12:30 ادامه یافت. آقای جینو سترادا رییس سازمان امرجنسی ایتالیا باحضور دربین تظاهرات کننده گان درشهر ونیز، فرش سبزی را که درآن واژه Welcome نوشته شده بود؛ جلوی دروازه بندر گاه کشتی، جایی که ازسال 2008 تاحال شاهد مرگ پنج نوجوان افغانستانی وعراقی بوده است؛ پهن کرد وپس ازآن درسخنرانی اش برخوردهای دولت ایتالیا نسبت به پناهنده گان را محکوم نموده وازدولت خواست برای اینکه نسل آینده ایتالیا شرمسار تاریخ نباشد باید ازسیاست های فاشیستی دست کشیده وبه تعهدات بین المللی وحقوق بشری اش پابند باشد. جینوسترادا افزود ؛ نوجوانان زیادی ازافغانستان وکشور های دیگر به دلیل زنده ماندن وفرار ازوحشت وترور فرار میکنند و با شعار های حقوق بشری که ازکشورهای غربی میشنوند، اینجا پناه می آورند واین واقعن شرم آوراست که این نوجوان درجلوی دروازه های مان زیر لاستیک های کامیون، تکه پاره شوند. اوگفت ما شاهد روزی خواهیم بود که ایتالیایی ها به دلایل رشد فاشیزم مجبور شوند این کشور را ترک کنند وبه کشورهای دیگر پناهنده گی را اختیار کنند.

پس از به قدرت رسیدن احزاب ناسیونالیست دست راستی درایتالیا؛ این کشورقوانین سختی را درمورد پناهندگی به تصویب رسانده است. دراواخر سال گذشته دولت ایتالیا با تصویت قانون موسوم به Pachetto sicurezza ؛ سخت ترین شرایط را برای پناهندگی درنظرگرفت. طبق این قانون هرگونه ورود غیرمجاز به خاک ایتالیا جرم محسوب میشود وکسانی که نظربه این قانون متخلف شناخته شوند ؛ به مدت شش ماه زندان و5 تا 9 هزار یورو جریمه خواهند شد. پس ازتصویب این قانون ایتالیا بعداز یونان دومین کشور ضد مهاجر دراروپا شناخته میشود. ازسوی دیگر دوکشوریونان وایتالیا سالانه شاهد ورود هزاران مهاجر ازکشورهای افریقایی، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، ترکیه وعراق هستند که ازجمله اینها آمار مهاجرین افغانستانی درسال 2009 به شدت بالا بوده است. آمار منتشرشده توسط گارد ساحلی یونان درسال 2009 حکایت از ورود 19000 هزار مهاجر افغانستانی دراین کشوردارد. دراین آمار همچنان تذکر داده شده است که ممکن است تعداد این مهاجرین خیلی بالاتر باشد زیرا عده معدودی ازمهاجرین درهنگام ورود به جزیره های یونان توسط گارد ساحلی دستگیر وراجستر میشوند.

ازسوی دیگر رییس اداره مهاجرت دریونان بانشر گزارش، تعداد مهاجرین افغانی دریونان را؛ بیش ازچهل هزار نفر اعلان نموده است. دراین گزارش همچنان آمده است که ازاین تعداد فقط 200 نفر که شرایط پناهندگی را دارا بوده اند ازطرف دولت یونان پذیرفته شده وبرای آنها مدارک موقت داده شده است وبقیه بنابه نداشتن شرایط پناهندگی باید خاک یونان را ترک کنند.

کشورایتالیا نیزدرسال 2009 شاهد ورود سیل آسای مهاجرین افغانستانی بوده است اما به دلایل قوانین ضد مهاجرت دراین کشور؛ این پناهنده گان یا دوباره به یونان رد مرز شده اند ویاهم مجبور به فرار ازاین کشور شده اند. درسال 2009 تنها ازبندر شهر ونیز ایتالیا 3843 مهاجر افغانستانی به یونان رد مرز شده است. عده ی ازسازمان خیریه دریونان وضعیت مهاجرین افغانستانی رد مرز شده ازایتالیا را، درد ناک توصیف میکنند. درگزارش سازمان خیریه دانشجویی دریونان آمده است: صدها مهاجر افغانستانی که ازایتالیا رد مرز شده اند دربنادر پاترا وایگومونیتزیا درقفس ها نگهداری میشوند، این مهاجرین کاملا بی سرنوشت اند و درحالیکه دربین آنها زن ها وکودکان نیزشامل هستند؛ دولت یونان هیچ توجه به آنها ندارد. گفته میشود خیلی ازخانم های حامله فرزندان شانرا دراین قفس ها به دنیا آورده اند.

درحال حاضر؛ تعداد مهاجرین افغانستانی پذیرفته شده درایتالیا به 3500 نفر میرسد ولی بازهم تعداد زیادی تا هنوز بی سرنوشت مانده اند. اکنون نزدیک به 200 مهاجر افغانستانی که درمیان آنها نوجوانان زیر سن 18 سال نیز شامل است درپارکهای شهر روم میخوابند ومنتظر رفتن به سوی کشورهای شمال اروپاهستند.

هفته گذشته چهار نوجوان افغانستان که با مخفی شدن درزیرکامیون های باربری ازبندر پاترای یونان به ایتالیا رسیده بودند؛ توسط پلیس مرزی ایتالیا دستگیر ودوباره به یونان رد مرز شدند ودر راه برگشت؛ یکی ازاین چهارنوجوان به دلیل گرسنگی وسردی پیش ازرسیدن کشتی به یونان جان باخت. باوجوداین؛ دولت افغانستان درمورد رسیده گی به وضعیت مهاجرین افغانستان دریونان هیچ اقدامی نکرده است. این درحالیست که دوسال قبل پس ازنشر گزارشهای ازوضعیت وحشتناک مهاجرین دریونان، آقای اسپنتا وزیر خارجه درآن زمان ؛ دریک مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بود که دولت افغانستان به زودی جهت حل مشکل مهاجرین دریونان اقدام خواهد کرد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند
  از زبان خود پشتون ها بشنویند که میگویند

  ما از اقوام یهود هستیم با معلومات بیشتر

  لطفآ این ویدیو ها را نگاه کنیند
  http://www.youtube.com/watch?v=_6Ue

 • به‌نام حقیقت، به‌نام حق سلام حرف حق گفتن جرم است ؟
  درمورد مهاجرین هرکسی پشتون است

  حق پنایندگی را در هر کشور دارند

  مردم غیر پشتون کرزئ یا وزیر مهاجرین

  گفتند برگردانید أیا این

  خدمت است یا خیانت؟

  مثلً یک مهاجر بیچاره در اروپا در یک

  ماه 2000 هزار دالر کار میکند آیا

  این را خدمت میدانید یا خیانت ؟

  از نگا ه سیاسی معنی این کار جنگ زبانی نیست ؟
  http://www.youtube.com/watch?v=mzdJ...
  http://www.youtube.com/watch?v=24LN...
  http://www.youtube.com/watch?v=eyWw...
  http://www.youtube.com/watch?v=6QL2...
  http://www.youtube.com/watch?v=hD2E...
  http://www.youtube.com/watch?v=jQrW

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس