صفحه نخست > دیدگاه > فیصل امین استاد سابق دانشکده علوم اجتماعی قلم می‌شکند و راکت بر میدارد

فیصل امین استاد سابق دانشکده علوم اجتماعی قلم می‌شکند و راکت بر میدارد

امضا محفوظ است
چهار شنبه 29 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اولین حرکت مدنی که در طول تاریخ افغانستان نتیجه گرفته است. این حرکت دانشجویان که منجر به جنبش دانشجویی در افغانستان شد حمایت‌های دانشجویان، دانش آموزان، استادان دانشگاه، فعالان جامعۀ مدنی، هنرمندان، آوازخوانان، عالمان دین نویسندگان و غیره را به خود جلب کرده بود.

این حرکتی بودکه ازسوی دانشجویان از قشرخاصی‌که همه وقت تحقیر و توهین می‌شدند ومرد تبعیض و تعصب قرار می‌گرفتند به منظوری عدالت، شایستگی و ازبین بردن تبعیض و تعصب راه اندازی شد و درمدتی کم حامیان داخلی و خارجی پیداکرد. خداوندان عقل و اندیشه و فرهنگ بادرک واقعیت‌ها از اقوام گوناگون به‌حمایت آنان استادند.
شماری به شمول دولت خواستند این حرکت‌را قومی وسیاسی جلوه دهند؛ اما نفس حرکت دانشجویان ملی بود و به نفع کسانی‌که طالب علم و تحول در نظام تحصیلات عالی اند. تحول در نظام تحصیلات عالی خواستی دانشجویان بود؛ ضعف مدیریتی و اخلاقی، نداشتن علم وتفرقه افگنی رییس و فیصل امین یکی از استادان این دانشکده میان دانشجویان از اقوام مختلف؛ دانشجویان‌را وادار به این حرکت تاریخی کرد.

امااین دانشجویان بودندکه بامدیریت عالی سیاست‌مدران، نمایندگان، فعالان مدنی و دیگران‌را به نفع خود استفاده کردند و به هدف شان رسیدند. اگرچه شماری نمایندگان دانشجویان‌را تهدید می‌کردند دست ازاین کار بکشند، و شماری دیگر نیز می‌خواستند دانشجویان‌رامعامله کنند و امتیاز بگیرند. اما دانشجویان با پافشاری بر روی اهداف‌ِشان دولت‌که همه چیز‌را برمبنای قوم می‌دیدید از پا در آورد و نام‌شان‌را درتاریخ به عنوان کسانی ثبت کردند که در حرکت مدنی شان نتیجه گرفته اند.

درهمین‌حال موافقان رییس دانشکدۀ علوم اجتماعی وشماری استادان دانشگاه کابل نیز در راه پیمایی تصمیم دولت مبنی برکناری رییس و استاد فیصل امین‌را محکوم کرده اند. آنان در راه‌پیمایی امروزشان مرگ بر دموکراسی، مرگ برحقوق زن زنده باد پشتانه‌را سرداده واز دولت خواسته‌اندکه تصمیم‌شان‌را پس گیرند. اما واقعیت چیست؟ حرکت مدنی آدمان متمدن می‌خواهند.کسانی‌که شعار مرگ بر موکراسی و حقوق بشر و زنده پشتانه سرمی‌دهند می‌شود گفت در سال 2013 متمدن و وفادار برحقوق بشر و حقوق شهروندی و دموکراسی است؟ نه. بدون شک آنان هنوزهم همه چیزرا برمبنای قوم می‌بینند چنانچه فیصل استادهمین دانشکده علوم اجتماعی که جامعه شناسی نیزدرس می‌دهند در گفتمان تلویزیون ژوندون ثابت کرده است که وی طالب نکتایی پوش است و هنوزهم برمبنای قومیت فکر می‌کند. او گفته است که کرزی من را خلع وظیفه کرده است و من قلم را می‌شکنانم و می‌روم با طالبان که مخالفان مسلح دولت اند و هر روز بالای شهرواندان و نیروهای نظامی افغانستان که پسران همین کشور ونسل سرگردانند حمله می‌کنند وبه‌خاک و خون می‌کشند. نمونۀ آن حملۀ طالبان در شمال کوه تلویزیون بالای یک دفتر خارجی بود، گذشته از آن چندین حملۀ طالبان و انتحاری در کابل بالای مراکز دولتی و غیره.

سوال این‌جا پیدا می‌شود که چرا استاد جامعه شناسی چنین منطق دارد که باطالبان می‌پیوندد؟ همه چیز تاهنوز روشن است حرکت عصیان‌گر مسیحایی برای حفظ چوکی در اروپا و حرکت عالمان دین در کشورهای اسلامی به منظور بقا؛ نمونه‌های‌است که تااکنون نیز ادامه دارد. امادانشگاه‌ها نیز عاری از آن وضع نبوده است. بیشتر استادان دانشگاه‌ها بنابر روابط شخصی استاد شده اند تالیاقت. اکثری مردمان که در کشورهای غرب تحصیل کرده اند و برگشته اند در کدرهای دانشگاه‌های کشور شامل نشده است؛ به‌جای آن چند استادی که قبلاً به حیث استاد مقرر شده بود فامیل و اقاریب‌شان‌را خواه نخواه به‌حیث استاد مقررکرده اند؛که سوادی کافی نیز نداشته است. نمونۀ آن در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل و هم‌چنان دانشکده علوم اجتماعی دال برهمان روابط شخصی است. اگرهیچ سندی مبنی برجهالت و تعصب این استادان نمی‌بود همان مصاحبه‌های شان نشانگر تعصب و تبعیض داشتن‌شان است و برحق بودن دانشجویان معترض. فیصل امین در مصاحبه‌اش گفته است که چندسال بعد دانشجویان هزاره از ترکیه وایران ماستر برمی‌گردد و در آن زمان بازدیده می‌شود که چه خواهدشد؛ این جملۀ فیصل امین خود نشانگر این است که وی ازافزایش تحصیل‌کردها و دانشجویان هزاره در هراس است. آیا کسی ماستر باشد و دردانشکده علوم اجتماعی استاد باشد چنین منطقی دارد؟

این استاد نیز گفته است در صنف که وی درس می‌دهد بیشترین دانشجویان‌را هزاره‌ها تشکیل می‌دهد. آیا هزاره لیاقت ندارند که درس بخوانند؟ هزاره‌ها بالیاقت‌شان در دانشگاه را پیداکرده اند، دانشجویان هزاره دنبال دختربازی نیستند، بالندکروزر و لکسس نمی‌گردند، دنبال علم اند و تحصیل می‌کنند. پس این چه ربطی دارد به این‌که دانشجویان از اقوام دیگر به دانشکده راه پیدا نکرده اند و به این لحاظ دانشجویان هزاره مورد تبعیض و تعصب استادان قرار می‌گیرند. هزاره هیچ‌گاه مانع تحصیل کسی نشده است، ولی دیگران مکاتب هزاره‌هارا نیز بسته اند و حتا دانش آموزان و دانشجویان هزاره‌را نیز به تیر بسته اند. در این کی تقصیردارد هزاره‌های که دنبال علم و تحصیل اند ویا اقوام دیگر که دنبال عیاشی و وحاشی ؟

به هرصورت جنبش دانشجوی راه خودرا می‌رود و هیچ سیاست مدار وابسته نخواهندشد. اگر هرسیاست مدار بخواهد بازهم ناکام است که دانشجویان را به طرف خودکشاند چنانچه درمدت هشت روز اعتصاب نخست دانشجویان را تهدید کردند وزمانی‌که حرکت و جنبش دانشجویی نتیجه داد آمدند و عکس یادگاری گرفتند. اکنون نیز اگر چیزی می‌گویند نظری شخصی‌شان است و به حرکت دانشجوی مربوط نیست.

نام و مشخصات این نویسنده نزد کابل پرس? محفوظ می باشد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اقای محوترم حقانی! تا حالی نتیجه نداده ، کمی صبر کو نتیجیش کمی وخت میخوایه ، دولت را اگر به زانو در اورد مردم را تا به حالی به پای خود ایستاده استند... این یک دسیسه بسیار بزرگ دشمنان بود ، ولی محصلین و استادان وطنپرست هنوز وجود داره ، که این دسیسه را به زانو در بیاره ، کمی صبر کو و تماشه گر باش ... و گپ دیگه اینکه رئیس پوهنزی و استاد هر دو پشتون نیستند ، اقای فیصل امین تاجک است ، همه چیز را به پشتونها ربط نتی.

 • بله چمبرک. کار دشمنان نادانی و وحشت. کار دشمنان شیطان و فاشیست. کار دشمنان تو و پدرت.

 • میگویند ازکوزه همان تراودکه دراوست فکر میکنم
  چبار (قاتل) را هنگام تولد دهنش را با پس آب و پیش آب شیرین کرده باشد
  اگر چند بار دهنت را بشویی شاید ازین مرض خلاص شوی

 • نظری صاحب که دورافشانی کرده وهمیشه حکومت افغا نستان را به باد انتقاد گرفنه که حق شان است من به او کار نه دارم اما دروغ شاخدار دیگری شان را قویا رد می کنم که محصلین که مخا لف فیصله سپنتا است که شعار زنده باد پشتانه را سرداده نظری کمکی از عقل سلیم کار بگیرید وموضوع را به اقوام دیگر نس بت نهدهید وانرا اقوام ها عیاش ووخشی نه گوید بد بختی هزاره ها زمانی شروع شد که در دهه ا هفتاد کارهای رادر کابل انجام دادند که قلم از نبیشتن ان به لرزه می اید وبشر به ان می شر مند ویکبار دیگر میخواهید هزارها که قوم شریف است به میدان قمار بگذارید که نتیجه ان منفی است پشتونها بدون ازی هم تباه وبرباز است در چندین جبهه مصروف جنگ است با پاکستان ایران امریکا اشغالگر ودشمنان داخلی مانند نظری واسلاف میخکوب شان هزاره ها ره بگذار که بادیگر اقوام به شکل صلح امیز زندگی کنند به گذار اقوام دیگر بر علیه هزاره تحریک نشود توصیه من را جدی بگرید از بی اتفاقی چیزی بو ر نه موشه

 • سلام بخواننده گان سایت وزین کابل پرس?!
  درین چند روز احساس میکنم که این آقای شیر احمد نظری عقل به سرش آمده است، ورنه این همان شیر احمد نظری است که درهمین کابل پرس چند ماه پیش در دفاع ازساختار قبیلوی پشتونها چنان گلو پاره کرده است وچنان خزعلیات نوشته است که هر انسان باوجدان ازخواندنش شرم میکند، من تا بسیار وقتها معتقد بودم که این موجود حتما کدام اوغان است که تا مغز استخوان خر تشریف دارد ، ولی حالا لله الحمد می بینم که برخلاف آن خزعلیاتش ، این موجود انسان بوده است، باهمه حال هرجه باشد بازهم جای خوشی است که عقل برسرش آمده است وحالا حقیقت را درک کرده است که کی ها شعار" مرگ بردمکراسی را سر میدهند" من درهمان زمان به این شیر احمد نظری بی عقل گفته بودم که ارزش های دموکراتیک، با ارزشهای قبیلوی هرگز جور در نمی آید واینکه شما تنها پادشاهان پشتون را محکوم میکنید ولی ازجهالت ولجاجت وسرتمبگی ملیت پشتون چشم پوشی میکنید حماقت وسفاهت شما را نشان میدهد ولی حالا لله الحمد خودش طوطی وار، راپور مصاحبهء فیصل امین خان را در تلویزیون ژوندن نشر کرده است.، من نیز ضمن ابراز تبریکی به آن سرداران عزیز و سرفرازان پیروزمند از آزمون زمان یعنی دانشجویان معترض که هشت شبانه روز خورد ونوش وخواب را برخویش حرام ساختند وبا این حرکت مدنی، نخستین گام را برای حرکتهای بعدی تحول آفرین گذاشتند میخواهم این مطلب را عرض کنم که هنوز این اول کار است، قبیله اندیشان اوغان تا دم مرگ حاضر شده اند تا ازتکرار این حرکت مدنی بی نظیر تاریخی درکابل جلوگیری نمایند. خودتان را برای حرکت بعدی آماده بسازید. درین باره مقالهء مفصل نوشته ام که تاکنون درمیز سردبیر سایت قرار دارد.
  اما یک عرض ادب دیگر خدمت میوند جان قندولک هم دارم ودربارهء فرمایشات وی نیز میخواهم کمی مکث کنم، ایشان فرموده اند که هزاره ها درسالهای هفتاد کاری کردند که انسان ازنوشتن آن عاجز است وکمی بعدترا فرموده است که پشتونها درشرایظ حاضر درچندین جبهه مصروف نبرد می باشد.
  اولا دربارهء حوادث سالهای هفتاد خدمت آن سرور گرامی باید بعرض برسد که درآن حوادث به اندازه ایکه پشتونها ظلم ووحشت را برشهروندان عادی کابل روا داشته هیچ گروه قومی دیگری روا نداشته است، گلبدین خان وسیاف خان دومهرهء اساسی کشورهای بیرونی عربستان وپاکستان، آنقدر برخانه وکاشانهء مردم بیگناه راکت فیر کرده است وقوماندانهای سیاف آنقدر وحشت وبربریت درغرب کابل نموده اند که حالا حتی انجنییر احمدشاه احمدزی هم از آن حوادث منکر نیست وحالا حاضر است که خودش را به میز محاکمه بسپارد.
  دوم اینکه پشتونها درکدام جبهه با کی ها مصروف جنگ اند؟ میوند جان!
  پشتونها باخودشان هم قرنها درجنگ بوده اند، این جنگ به دیگران چه ارتباط دارد؟ جنگ های قبیلوی پشتونها درپهنهء تاریخ به اندازهء عمر انسان درزمین می باشد، این جنگها که اصلا نه خصلت انسانی دارد ونه هم آزادیخوانه ونه هم دینی ونه هم میهنی، میتوانی برای خواننده گان کابل پرس تشریح کنی که آیا پشتونها درکدام جبهه مصروف جنگ اند وخصلت این جنگ چه می باشد؟ . حکیم الله محسود، با اسفندیار ولی درپشتونخوا وکراچی درجنگ است، ملاعمر وگلبدین با کرزی، درحالیکه هم حکیم الله محسود با امریکائیها وپنجابی ها درخفا سازش کرده وهم ملاعمر وگلبدین با امریکایی ها در ارتباط ومذاکرات وتفاهم قرار دارند ولی درین میان یگانه طرفی که قربانی این سگ جنگی هاست مردم بیگناه است، پس حالا خودت بگو که پشتونها درکدام جبهه مصروف نبرد استند؟
  با احترام
  پرویز بهمن

 • هم کرزی مارآستین بلای چان غیر پشتونها گاهی -امریکایی - گاهی انگلیس یاپاکستانی و حالا هم هندویی و روسی.

 • گور پدر تو جبار مفعول گور پدر خامنی یی فاشیست وجنایت کار ودیکتاتور.خامنه یی هم همین حالا مشغول پر کردن کون طالب وحشی جنایت کار است وهمه نوع کمک در اختیار این جنایت کاران وحشی قرار می دهد. از سلاح واکمالات گرفته تا آموزش وپول وپناهگاه.
  جبار قاتل هم آخر گو به گور شد.واز دست شما دزد ها وراهزن های موتر شوی بی کلتور وحشی نیز کاری ساخته نخواهد بود.من سخنان فیصل امین این مفعوب سر چوک را شنیدم که از فرط حقارت پایین وبالایش می سوخت وبه همه هزاره ها توهین میکرد. وحشی های بی کلتوری مانند فیصلک باید بدانند زمان وحشی گری ودزدی وچپاول گری گدشته وباید امثال این وحشی آدم شوند وادم گیری را یاد بگیرند وگرنه کشور ما همچنان که از قافله تمدن بشر عقب مانده از این هم بد تر خواهد شد.از خواب خرگوشی بخیزیدوحشی های خود بزرگ بین.

 • گور پدر تو جبار مفعول گور پدر خامنی یی فاشیست وجنایت کار ودیکتاتور.خامنه یی هم همین حالا مشغول پر کردن کون طالب وحشی جنایت کار است وهمه نوع کمک در اختیار این جنایت کاران وحشی قرار می دهد. از سلاح واکمالات گرفته تا آموزش وپول وپناهگاه.
  جبار قاتل هم آخر گو به گور شد.واز دست شما دزد ها وراهزن های کلتور وحشی نیز کاری ساخته نخواهد بود.من سخنان فیصل امین این مفعوبل سر چوک را شنیدم که از فرط حقارت پایین وبالایش می سوخت وبه همه هزاره ها توهین میکرد. وحشی های بی کلتوری مانند فیصلک باید بدانند زمان وحشی گری ودزدی وچپاول گری گدشته وباید امثال این وحشی آدم شوند وادم گیری را یاد بگیرند وگرنه کشور ما همچنان که از قافله تمدن بشر عقب مانده از این هم بد تر خواهد شد.از خواب خرگوشی بخیزیدوحشی های خود بزرگ بین.این سرزمین سرزمین مولانا وابن سینا وسنایی است.شما هویت این سرزمین را به طالب/ترور/وتریاک تبدیل کرده اید.شرم تان باد.

 • به به، نوادگان بچه بیریش نادر افشار احمق شاه غوولدانی توفدانی، در این صفحه باز هم فرهنگ غولان پشکون را یک بار دیگر به نمایش گذاشته اند.
  .
  قطعه شعر به جواب نوادگان ناقلین غووووول مفعول بابا احمق شاه توفدانی!
  جهنم از تو شد بی گفت وگو مردار ای پشتون
  توای وحشی توای قاتل تو ای خونخوار ای پشتون
  نجاست از دهانت می چکد در دامن ميهن
  زبس در زندگی خوردی ازان بسيار ای پشتون
  ازان آتش که در دادی به جان ملت وکشور
  کنون سوزد سراپای تو ای مکار ای پشتون
  بود در گردنت از شعلهء لعنت بسا زنجير
  به حلقت از شرارجان ستان افسار ای پشتون
  گلويت رافشارد چنگ مظلومان که دردنيا
  نمودی حلق شان را آشنا با دار ای پشتون
  به زير پای مظلومان کنون افتاده يی شايد
  به پطلونت نمايی دمبدم ادرار ای پشتون
  برآراز خاک ذلت سر ببين زان کشت خونينت
  نباشد حاصلی جز وحشت وکشتار ای پشتون
  فغان وناله ونفرين درخون خفتگان آنجا
  دهد روح پليدت را بسی آزار ای پشتون
  نه تنها تو الاغ آسا کشی بار گناهانت
  که احمد خان ملتاني هم آنجا می برد اين بار ای پشتون
  به ذلت گرچه اکنون خفته يی در زير پای مرگ
  مریدانت مگر ديوانه اند وهار ای پشتون
  چه شد آن غرزدنت هايت کجا شد آنهمه غوغو
  صدايی برنياری از گلو يک بار ای پشتون
  کنون لعنت فرستی برخود وراهی که می رفتی
  چوپيچد برسروپای کثيفت نار ای پشتون
  کنون ازکردگارمنتقم زنهار می خواهی
  که خلقش را ندادی هيچگه زنهار ای پشتون
  چه حاصل شد زجاسوسی ترا ای بندۀ اغيار
  سوای لعنت وجزننگ وغير از عار ای پشتون
  کنون چون موشٍ بيجانی به چنگال اجل دربند
  چرامانند سابق نيستی کفتار ای پشتون
  دوچشمانت دوتا گودال ترس انگيز را ماند
  دهانت گشته همچون دان کونت غار ای پشتون
  درآنجا می سزد با مار وگژدم همنشين باشی
  که بودی درجهان برجان ملت مار ای پشتون
  نگردد ازدعايی روح ناپاکت گهی خرسند
  که بودند از تو ابنای وطن بيزار ای پشتون
  زخيرات سگان وز رقص دام ودد بود قبرت
  هميشه بهره ور، پيوسته برخوردار ای پشتون
  وطن ويرانه شد از دست تو ويرانه گورت به
  برويد برفرازش صد جهنم خارای پشتون
  بيفتد شعله بر خاکت زآه ملتی مظلوم
  که آتش خيزدش از هربن ديوارای پشتون
  فرازخوابگاهت گنبد نفرت به پا سازد
  تما م نسل های ملت بيدار ای پشتون
  و تو ای مرده گاو! طالب خواهی ماند درتاريخ
  مثالی ازبرای خدمت اغيار ای پشتون
  طالب است منفور جهان تا درجهان باشد
  نشان کوچکی زين ديو آدمخوار ای پشتون

 • عزیزان , کشور افغانستان شاهد اتفاقات جدی تر خواهد شد , این شروع کاراست و شو های خیلی زیاد در راه است , نمی گویند سال 2014 ,که مردم بی دفاع کشور را ببرند به قهقرا زمان طالبان , قسم که معلوم است بوی ان از همین روز ها استشمام میگردد دست های پنهانی در قبال این همه جریانات در کار است ما باید این دست ها را کوتاه کنم نه این هم دیگر فحش و نا سزا بگویم کسانی که به این سایت ها چیزی می نویسند همه با سواد اند . عفت کلام را باید حفظ گردد کشور افغنستان از قوم ملیت های تشکیل شده بایدبه هم دیگر احترام گداشت ما همه انسانم به کرامت انسانی و بس.
  گور پدر خمینی دار و دسته اش قبول می کنم که خون هزاران انسان را ریخت به تاریخ معلوم است , این را نباید فراموش کرد هر ابر قدرتی که به سیاست رسید همه را چایدن و خوردند این قانون سیاست است اما باید جامعه چه کند ؟ قانون مدنی چه کار کنند این را نمی توان کارش کرد ....
  منتظر بود .

 • این یکی هم خریت و غولی نواده بچه بیریش نادر افشار احمق شاه توفدانی را نشان میدهد! هزاره یک قوم و شیعه یک فرقه مذهبی است! نواده غووول بابا از خریت هزاره و شیعه را یکی میداند! این غوول خان باید بداند که، همانطور که پشکون شیعه و تاجیک شیعه وجود دارد، هزاره سنی هم وجود دارد.

 • چه اسف‌بار نوشتید ونقد کردید. چه بی‌شرمانه دشنام‌های‌را نصیب یک دیگر کردید. و چه جاهلانه در پی یک‌دیگر بر آمدید خداوند شمارا به راه نیک نیک هدایت کند. به‌جای این همه چرند نوشتن بیایید با منطق یک دیگر را نقد کنیم. نه اینکه دشنام و چرندیا یاوگی را نصیب یگ دگر کنیم.
  دیگر به هیچ پیام شما جواب نخواهم داد فقط همین شعر شاید برای همۀ شما کافی باشد
  زجاهل کرزیینده چون تیر باش!

  آنلاین : http://humaeyblogspot.com

 • زنده باد پشتون ها زنده باد هزاره ها زنده باد تاجیک ها زنده باد ازبک ها مرگ بر جاسوسان امریکا مرگ بر جاسوسان ایران و پاکستان و عربستان مرگ بر افراد نادان داخلی که مورد استفاده قدرت های خارجی قرار میگیرد همه باید مطلع باشید که کشور ما شاهد حوادث وحشتناک جدبد خواهد شد امریکایی ها پاکستانی ها و ایرانی ها در حال جنگ استخباراتی هستند و نمیگذارند که ما و شما در افغانستان ارام باشیم و متاسفانه و هزار بار با تاسف زیاد که عوامل پست انها ازخود ما هستند که بالای ما مصیبت ها را وارد میکنند ای مردم بیدار شوید اگاه شوید خود را به بربادی ندهید

 • تو سیگوین کثیف جت نژاد پس چی بودند سیگوین جت بودند؟؟؟؟.یک نظر به عکس مولا نای بلخ بامی بنداز باز می فامی که از کدام مردم بود.مه خودم یک هزاره سنی استم وبه امامان خود ساخته عرب ها وفاشیست های جنایت کار وقدرت طلب ایرانی اصلاُ باور ندارم دهن کنارابه بسته کو سیگوین کثیف که همه جا را بوی بد تان گرفته.

 • نظرى گرامى,
  نگارش تان بسيار درست است. ازحقوق يک فرد اگرهم دفاع شود , بجا وسزاوار است .چه که ازيک گروه , طبقه, مليت وملت . ويا ملل و يا بشر. با قومى وسياسى ناميدن يک حرکت شايسته دولتهاى قومى کشور ساختگى نونام و ازطرف انگليس نامنهاد افغانلند ميخواستند ومى خواهند کوششهاى دانشجويان را دردانشگاه کم بها جلو دهد. با اين گرز يعنى سياسىت بايد دور از دانشگاه باشد خواست دىکتاتورهاست. دردانشگاه ها دانشجوها هم بشر انسان و آدم اند وانسان يک مخلوق سياسى اند.
  چيزيکه ويژه گى دردانشگاهها دارد آن است که هواداران کليه احزاب سياسى ميتوانند به گونه جدا گانه تبليغ براى احزاب خود کند ولى دفتر دانشجويان در دانشگاه اجازه ندارد که مواد براى يک حزب مشخص دهد. واين کار در کشور فغان مى شود که دفتر دانشجويان در دانشگاه - اگر اصلن چنين چيزى در دانشگاههاى سرزمين دردمند ما وجود داشته باشد.
  به گونه همهگانى دانشجويان باوجود هوادارى دريک حزب مشخص عملکرد هاى مشترک مى کنند که از آن کماببيش بسيارى شان مى کند.
  هر تپش ازسوی دانشجویان عليه تحقیر و توهین , تبعیض و تعصب در برابر مرد و زن, پير و برنا , چه يک فرد باشد و هزار , بادين وبدون دين, چه اين دين وآن دين وچه اين زبان ونژاد ويا آن نژاد و زبان داشته باشد, حق است. تفکر بشر دوستى است تفکر بين المللى است.
  دولت قومى که اينجا وآنجا ازعروسکها ويا گودى کوکى از اقوام غيرڀشتون در رهبرى دولت به گونه نمايشى گذاشته ازتفکر ملى فقط قوم پشتون يعنى افغان تاريخى وسياسى وقومى ودولتي رامى شناسد ونه شهروندان کشور بااين نام منحوس!!!!
  به منظور عدالت، شایستگی و ازبین بردن تبعیض و تعصب شهروندان وهم ميهن نان نازنين هندوان وسهکها در گذشته واکنون مورد آزار و پيگرد
  ازبزرگوار نظرى خواهشمندم که در گفتن “کوه تلويزيون” ب جاى کوه آسمايى ديگر دلم را نرجانيد.
  دولت يک دينه در کشور فغان و نالشت, نام اين کوه را تغير داده است . کوه آسمايى - کوه اميد مادر ) به کوه تلويزيون . اين خوداش به شهروندان ومردمان چندين هزارساله اين سر زمين توهين مى شود. در فراز کوه آسمايى سنگ مادر قرار داشت که سهکها وهندوان بر قله اين کوه مى رفتند . مندير اميد مادر مادر ويا بى بى در دامنه کوه آسمايى قرار داشت وهنوزهم دارد.
  خواهشمندم قبول نمايد که هردين سنگ کعبه ( مکعب سنگ ) دارد. کعبه "پوجا" و کعبه زردشت , کعبه مکه که کعبه مردمان اهبراهيمى بود.
  فرهنگ مهاباراتا مذهبهاى هندويسم در آبادى فرهنک دره هندو Indus Valley Civilization نقش بسزاى بازى کرده وبدون جوش با فرهنگ ايران وتوران تمدن وفرهنگ گندهارا کابلستان , بلخ (باخترى) ..... امکان پذير نبود. اين سه فرهنگ همخانواده يکى ديگر خود را تکامل بخشيد. اين فرهنگ و رسم و رواجها هم در تاروپود مردمان همين سرزمين گره خورده است.
  شيواکى, وهندکى , خم هندو کوهاى و دهها کوهاى 2000 مترى مانند شير دروازه و کوه آسمايى (سانسکريت کوه اميد مادر) کوهاى مقدس هندوان واهل هنود بودند. زنبيلک وزنبورک شاهان (Zunbil) وکابلشاهان مردمان پارينه اين ملک اند. هندوان اين سرزمين درگاها وعبادتگاهاى خود را در کوه تپه ها بنا کردند
  شاه بهار بود در شيواکى کابل و سوبهار در تپه سردار غزنى مانند نوبهار بلغ درشمار هفت بناهاى عجيب گيتى شمرده مى شد.
  بت ١٦ متره که درسوبهار بود طالبان درسال 2001 تخريب کرد.
  ولى حاکمان دروغگو وتقلب به جهان چنين وانمود کرده بودند که انگار شاهنشاه تورانى محمودغزنه اين بتها را خراب کرده بود. همين قسم انگليس هم ادعا کرده بود که محمودغزنوى در سومنات را دزدى وبه غزنه آورده بود. اين دروغ شان رسوا شد درخود پارلمان انگليس ودر تاريخ به جنجال در جنجال گيت مشهور است
  شاعران پارسى:
  ‏چو آمد به بتخانه ی سو بهار‎
  ‏یکی خانه دید از خوشی پرنگار‎
  ‏برین مژده خواهم کزاین کار زار‎
  ‏چو رفتی به بتخانه ی سو بهار‎
  ‏بر آن خانه وآن بد پرستان گزند‎
  ‏نسازی ، که یزدان ندارد پسند‎
  ‏برین مژده خواهم کزاین کار زار‎
  ‏آخر چنین شوند درختان روح نیز
  ‎ ‏پیدا شود درخت نکوشاخ بختیار‎
  ‏لشکر کشیده شاه بهار و بساخت برگ‎
  ‏اسپر گرفته یاسمن و سبزه ذوالفقار‎
  ‏چو رفتی به بتخانه ی سو بهار‎
  ‏بر آن خانه وآن بد پرستان گزند‎
  ‏چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت‎
  ‏فرود آمد از تخت و بربست رخت‎
  ‏به بلخ گزین شد بران نوبهار‎
  ‏که یزدان پرستان بدان روزگار‎
  ‏مران جای را داشتندی چنان‎
  ‏که مر مکه را تازیان این زمان
  منابع: گذشته نگاران
  1- ‏كتاب البلدان‎ یعقوبی, احمد بن ابی یعقوب
  2-مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر علی بن حسین مسعودی

 • در پيوند شاه بهار در شيواکى کابل و سوبهار در تپه سردار غزنى مانند نوبهار بلغ اين کتابها به زبان عربى برگردان شده به فرانسه وانگليسى
  اشاره نموده اند در تارنما اين کتابها بگونه کاپى در دسترس مى باشد . لطفن پيش از لينکها ://http اضافه نمايد
  ‏كتاب البلدان‎ یعقوبی
  احمد بن ابی یعقوب
  archive.org/stream/kitabalbuldan00yaquuoft#page/87/mode/2up
  archive.org/stream/kitabalbuldan00yaquuoft#page/83/mode/2up
  علی بن حسین مسعودی
  مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر
  archive.org/stream/lesprairiesdor04masuuoft#page/474/mode/2up
  / archive.org/stream/lesprairiesdor04masuuoft#page/48/mode/2up
  archive.org/details/lesprairiesdor01masduoft
  مروج الذهب ومعادن الجوهر
  ‎مسعودی مى نگارد:
  النوبهار بناه (منوشهر) بمدينة (بَلْخَ) من خراسان، على اسم القمر، وكان مَنْ يلي سِدَانته تعظِّمُه الملوكُ في ذلك الصقع، وتنقاد إلى أمره، وترجع إلى حكمه، وتحمل إليه الأموال، وكانت عليه وقوف. وكان الموكل بسدانته يدعى (البرمك)، وهو سمة عامَّة لكل من يلي سدانته، ومن أجل ذلك سميت البرامكة؛ لأن خالد بن بَرْمَك كان مِنْ وَلَدِ مَنْ كان على هذا البيت، وكان بنيان هذا البيت من أعلى البنيانتشييداً‎
  برگ ٤٨

 • خایه مال بچیم خایه مالی نشان ملی وسمتی شما دزدان وچپاول گران بی شرف است.خوب است که خودت این صفت را قبول داری.

 • یکی از جزو هایی را که این فیصل امین خر در پوهنهنهنتون تدریس میکند را خودتان بخوانید و از خریت و بی سوادیش بهره ببرید. نه تنها از او را بلکه خران زیادی در پوهنهنهنتونها به نام استاد تدریس میکنند که سواد ندارند و همه را با خود به سوی نابودی کامل میکشانند. فاروق عبدالا و فاروق بشر و فاروق ورردک پوهنهنهنتون ها را به طویله تبدیل کردهاند. PEPSI

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس