صفحه نخست > دیدگاه > دست آوردهای شهرداران بی کفایت، مصلحتی، تحمیلی و ضدمنافع ملی در شهر کابل

دست آوردهای شهرداران بی کفایت، مصلحتی، تحمیلی و ضدمنافع ملی در شهر کابل

Toshiba
شنبه 10 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل در آئینۀ شهر داران شیخ فانی، بی کفایت، معامله گر، مصلحتی و تحمیلی

چک های چاه، گلدانهای بزرگ، دیوار های عظیم الجثۀ کانکریتی، موانع صعب العبور، پاتک ها، غرفه ها، کراچی ها و تبنگی ها، دست فروشان و پاتک های فلزی در عرض جاده های عمومی، فرعی و پیاده روها در نواحی هجده گانۀ شهر کابل عامل اصلی اخلال نظم ترافیک و مزاحمت آشکارا برای شهروندان است.

عوامل اساسی بی نظمی های شهر کابل که شامل آلوده بودن محیط زیست و مختل بودن نظام ترافیک میباشد نشاندهندۀ بی کفایتی شاروال های مصلحتی، تحمیلی و مسئولین امور خدمات اجتماعی میباشد.

شهروندان چهارمیلیونی پایتخت میدانند که جاده های پایتخت کابل باربار به مصرف گذاف دولت بطور ناقص ترمیم گردیده ولی قسمیکه دیده میشود بازهم به ترمیم ضرورت دارند، اینک ادارۀ مصلحتی اقای کرزئ شامل هفتمین سال خود گردیده است ولی افسوس که بنا بر مشکلات همه جانبه مخصوصآ عدم رسیدگی مسئولین امور به عرضۀ خدمات سالم و انسانی اجتماعی هنوز هم رنج میبرند و رویهمرفته شهروندان کابل از شهرداران بی کفایت، مسئولین ترافیک بی صلاحیت و مسئولین امور امنیتی سوء استفاده جو و غیر مسلکی داد و بیداد مینمایند.

همه میدانند که شهروندان کابل ازلوش و لای زمستان و گردوغبارکثیف و مکدر تابستان شدیداً رنج میبرند که نظر به سروی های منابع مختلف (70) فیصد شهروندان کابل به تکالیف برانشیت های مزمن، ذیق النفسی ها، تکالیف قلب، چشم و توبرکلوز مصاب گردیده اند.

بلاخره شهروندان چهارمیلونی شهر کابل خواهان تطبیق و اجرأ بدون قیدوشرط فرمان واجب التنفیذ مقام ریاست جمهوری وفیصله های اخیر کمیسیون ولسی جرگه در مورد پاک سازی شهرکابل میباشند.

شهروندان شهر کابل به منطور عرضۀ خدمات مفید و وطندوستانه در شهر کابل خواهان جدی اصلاحات و تغیرات در تشکیلات و کادر رهبری شاروالی کابل، وزارت شهرسازی، فواید عامه، ترافیک و حوزه های امنیتی پولیس میباشند.

شهر کابل وقتی از وجود کثافات و آلودگی های ازیت کننده پاک و منزه میگردد که رئیس جمهور کشور از درد ها، مشکلات، اعتراضات و پیشنهادات مشروع و برحق شهروندان آگاهی حاصل نموده و از صورت صدور و تطبیق هدایات و فرامین خود در راه فراهم آوری تسهیلات و خدمات شهری بطور جدی و قاطعانه حمایت و نظارت نمایند.

رئیس جمهوربه اصطلاح منتخب کشور با توجه به آرای مردم و مدت کوتاهی که از ماموریت شان باقی مانده است نگذارند تا بیش از این کرسی های دولتی مخصوصاً شهرداری های افغانستان بلاخص کابل در معرض معامله ها و مصلحت های حزبی و قومی مصلحتجویان و معامله گران بی کفایت و ضد ملی قرار گیرد.

مردم از رئیس جمهورکرزئ میخواهند تا کرسی های شاروالی ها و ادارات خدمات شهری را که در حقیقت مسئولیت خدمات شهری را برای مردم دارند ، مطابق قانون اساسی کشور به رائ مردم بسپارند، نه اینکه با گماشتن اشخاص و افراد گمنام، شیخ فانی، مصلحتی، مرتجع، دوآتشه و بی کفایت سبب ایجاد دها پرابلم های دردناک برای شهروندان گردند. آقای کرزی و تیم ناعاقبت اندیش وی باید از قضاوت تلخ و بیرحمانۀ تاریخ اقلآ هراس داشته باشند، نه از مشاورین گمنام آمریکائی و فشار تفنگسالاران.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • از بی کفایتی و گنده گی دستگاه فاسد و فاجر کرزی که شهرداری هم از جمله آن است همه میدانند . بعد از هفت سال زمامداری کرزی آرام آرام متوجه میشوم که کرزی اصلاً بکلی منکر از وجود و اوامر خداوند و روز قیامت است. اگر کرزی خدا را میشناخت و از خدا میترسید اینقدر ناروایی وظلم در حق مردم بخون نشسته ما نمیکرد. کرزی!!!!!!!!!!! خداوند ترا در روز محشر با من مقابل کند تا ازیقه ات گرفته و حقم را از تو بستانم. تا میتوانی درپناه برج و بار و دم و دستگاه و برادر های مافیایی ات زنده گی کن. صد سال، هزار سال، ده هزار سال ، بلاخره در میدان محشر یقه ات را میگیرم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس