صفحه نخست > کارتون > پالوان عطا خودکشی می کند

پالوان عطا خودکشی می کند

یک کارتون
عتیق شاهد
چهار شنبه 5 جون 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام بر شما، کاش یک عکس از یک پشتون که همواره قبیله گرایی یا پشتونوالی را مطرح می کند و تعصبات قومی را ایجاد می کند هم نشر می کردید، چرا تنها عکس از یک تاجک باشد.

 • انشقاق، تفکیک و جدایی میان ملیت های تحت ستم در افغانستان؛ و بخصوص میان اقوام هم ریشه تاجیک و هزاره دراین سرزمین، این در حقیقت اب ریختن در اسیاب دشمن تاریخی خلق های ستمدیده در این سرزمین میباشد! ایجاد هر نوع تنش در این امر، جفا نا بخشودنی تاریخی است که به قیمت تداوم استبداد کشنده اوغانی در این سرزمین میانجامد! حرکات و کنش های تاریخی اخیر جناب عطا محمد نور والی بلخ، این درحقیقت دفاع " مطلق، قاطع و مردانه " تاریخی یکی از فرزمدان فرزانه خراسان زمبن، از مظلومیت تاریخی چندین صده خلق های بومی آن میباشد. تاریخ و عصر ما نیاز مندی چنین تبهور و مردانه گی ها را از ما و نسل هی مان میطلبد!!!

 • تاریخ قهرمان ساز نیست؛ بلکه این قهرمانان اند که تاریخ میسازند!
  سردار؛ این همان سرو بلند قامت انسان ازاده یی است که، در بلندای همت وی، و در پهنای وسعت تبهور، درایت، ایثار و فداکاری او، خلق و ملتی به سعادت تاریخی خویش نایل میگردند!
  سردار، این سرو بلند غرور و شرف انسانهای آزاده ایست؛ که گاه، در گونه ها یی از پاکباخته ترین انسان های شریف، و در جلوه ها یی از سربداران تاریخی ملت ما به ظهور نشسته اند...!
  بیاییم مرثیه ها در رثای خفته گان را تعدیل داده، و در راستای شخصیت سازی تاریخی قامت های زنده عصر مان، همت و تلاش های انسانی خویش را معطوف و مبذول بداریم...

 • آقای شاهد
  مردان آزاده با همین تفکر قدرت نمایی مینمایند و تو کی هستی و درکجا بود وباش داری و سوانح خود را بنویس که -کاسه قبیله را تاچه اندازه لیسیده ای -
  وبااز این کارتون چند کمایی نمودی؟؟؟؟
  ممکن چوب قبیله شما را تاهنوز سرگیچ ساخته و باید طوری از تجارب گذشته تان با قبایل مینوشتید و به استاد عطا محمد نور از در اخلاص و راستی گوشزد مینمودید که با قبایل پشتون مدارا مینمود و به سرنوشت شما دچار نمیشد-

 • این عتیق شاهد بی عقل چنان معلوم میشود که تازه از خواب بیدار شده است ونمیداند که " بم تضادهای قومی" از روزیکه نام این کشور چند قومی را " افغانستان" گذاشته اند انفجار کرده و چره هایش حالا به تمام اعضای بدن عتیق شاهد ازجمله آلات تناسلی اش نیز اصابت کرده است واورا عقیم ساخته است. چه کارتونیست بی عقل وبی سنجنش وبی مطالعه ای که هرچرند وپرندی که در ذهنش خطور کرد آن را ترسیم میکند.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • این عتیق شاهد فرزند حرامزادۀ قبیله است> شما یک کارتون ازوی از قبیله پرستانی چون روستار تره کی ، اسماعیل یون و انور الحق احدی نشان بدهید ؟؟

 • من قبلأ هم نوشته ا م ، عتیق شا هد یک شخص متعصب بی تتروغ ا ست ، آدم بی عقل منکر ا مر خد ا و عمل کرد به کلام خداوند ا ست ، ا ز ا نسانیت وآدمیت
  و آداب و مدنیت خبری ندارد . تبعیض قبیله ای او را کورکرده ا ست .

 • این اولین با است که که در سایت تبصره می کبم
  من عتیق شاهد را می شناسم وی همصنفی من بود بر عکس تبصره های شما وی تاجک تبار است ،نه پشتن .بهمن جان وی کارتون دزد را کشیده واین کاری خوبی است وی دکاکین اطراف مزاشریف را به زور غضب نموده ،و خودت صرف به خاطر اینکه وی تاجک است دفاع می نمایی.
  به یاد داشته باش حقوق اقلیت ها بدون اینکه عدالت پیاده نشود ممکن نیست .
  من پشتن نیستم که دشنام ندهی

 • منظورم پشتون است

 • آقای شریف!
  مهم نیست که پشتون باشی ویا تاجیک. این هم مهم نیست که عتیق شاهد ازکدام جنس وتبار باشد. ازهمه مهمتر انسان بودن مهم است وداشتن یک وجدان سالم بشری خیلی اهمیت دارد. ازآن پائین تر مهم این است که عتیق شاهد چه چیزی را ترسیم کرده است. ایشان درین کارتون نوشته اند که استاد عطا محمد نور، بم تضاد های قومی را درحال انفجار دادن است. درحالیکه چنین ادعای توخالی ازمغزهای مالیخولیایی فاشیستان نشأت میکند وزاده خیالات باطل نژاد پرستان است.
  استاد عطا محمد نور، شاید بسیار اشتباهات وخطاهای زیادی را مرتکب شده باشد که اینجا درغیاب وی نه شما میتوانید مدعی العموم یا دادستان قرار گیرید ونه هم من بیچاره میتوانم وکیل مدافع وی باشم. خصوصا به مطالب حقوقی که شما اشاره کرده اید، این ادعاها را محاکم بیطرف وعادل میتوانند تثبیت کنند. موارد غصب زمین وجایداد، تنها درمزار نه بلکه حالا همهء افغانستان را فرا گرفته است. دختر شاه امان الله خان هم بالای بسیاریها ادعا دارد که ملکیت های مادرش درشمالی ازطرف زورمندان غصب گردیده است. خاندان نادری نیز هرکدام ادعاهای مشابه را درولایات مختلف دارند. من به قول حافظ شیراز علی العجاله اکتفا میکنم که میگوید: : بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم.
  افغانستان کنونی ما بنیادش براساس غصب مال ودارایی های مردم نهاده شده وسنگ تهداب آن براساس زور وچور وچپاول هموطنان خودی گذاشته شده است. خدا داند که درین موارد اتهامی شما چقدر شما مستند حرف زده اید وچقدر عقده گشایی کرده اید. این را به وجدان تان میگذارم ولی من بحیث یکفرد بیطرف حرف خودم را میزنم.
  استاد عطا بم تضاد های قومی را بکدام دلیل میتواند انفجار دهد درحالیکه این تضاد های قومی سالها قبل ازتولد وی درین ماتمکده وجود داشته باشد؟ این ادعای کارتونیست دقیقا مانند ادعای بعضی مخالفان سایت کابل پرس? است که سردبیر کابل پرس را متهم به دامن زدن به تضادهای قومی میکنند. درحالیکه این سایت مربوط همه است، بناء استاد عطا نیز چیز زیادی نگفته است وی گفته است باید درشناسنامهء رسمی ام هویت قومی من درج گردد آیا این خواست معنای انفجار بم تضادهای قومی را دارد؟
  یک مطلب دیگر نیز قابل مکث است که یکی ازپیامگذاران دیگر اینجا نوشته است که درکاتونهای عتیق شاهد هرگز، رسم ها اشخاصی مانند : انورالحق احدی، اشرف غنی احمدزی ودیگران تا کنون دیده نشده است که این خود علامهء سوالیه را پیش روی کارهای این کارتونیست بی اندیشه میگذارد.
  با احترام

 • آقای بهمن سلام
  من شما موافقم که انسانی فکر کنیم زیرا برای تر قی وتعالی کشور قبل از همه باید انسان باشیم اگر به تاریخ جوامع بشری نگاه کنیم جوامع که افکار متحجر خودرا کنار نگذاشته اند در جهل تاریکی زیسته اند مثلا کشور اروپایی تا اواخر قرن 20همیشه در فکر مداخله در مسایل هم دیگر بودند.ولی بعد از اینکه تحجر گرایی را کنار گذاشنتند به پیشرفت بیشماری نایل شدند.
  اما توجه ات را یه نکات زیر جلب می کنم .
  1-اگر خودت واقعا انسانی فکر می کردی نیازی به قسمت تناسلی شاهد نبود با بحث منطقی واصولی میتوانستی وی را قناعت بدهی.
  2-من هیچگاهی از افغانستان خارج نشده ام مزه فقر؛بیکاری ,وتنگدستی را چشیده ام ولی عطا وامثال ان ها مثل سیاف احمد شاه احمدزی حاجی الماس , حاجی قدبر 400 میلیون دالری با پول های حرام خرمستی می کردند.در مورد سند که باید ارایه کنم لازم نیست کافی است بلند منزل های انان سند کافی است.
  3-اگر وقعا انسانی فکر میکنی اوغان غول که ورد زبان است هرگز استعمال نمی کردی.
  4-از نظر من خشنونت به هر نحوی آن محکوم است ولی کهدامنی صرف بخاطر اینکه پوزه مسکین یار به خاک مالیدمورد ستایش ات قرار گر فته با توجه به اینکه من مخالف مسکین یار هستم.
  5-متاسفانه در نوشته های ات کلمات رکیک استعمال می شودکه کاملا بر خلاف ادعا خودت است......و مسایل بی شماری دیگر
  حرمت شریف
  5-یک اصل دیموکراسی همدیگر پذریری است هرگز ,از کلمات پوچ خوداری می کردی
  3-بلی دیگران نیز غضب کرده اند ولی به هیچ وجه عطا را براءت داده نمی تواند.

 • آقای شریف!
  نمیدانم که خودتان شاهد استید ویا وکیل مدافع وی، عتیق شاهد را من نمی شناسم واو هرگز درسایت کابل پرس? با کسی بحث نکرده تا کسی را قناعت داده باشد ویا قناعت کرده باشد درضمن من ازین جملهء شما سر بدر نیاوردم:
  " اگر خودت واقعا انسانی فکر می کردی نیازی به قسمت تناسلی شاهد نبود با بحث منطقی واصولی میتوانستی وی را قناعت بدهی."
  حالا من در قسمت تناسلی آقای شاهد چه نوشته ام؟ آیا میتوانید کدام سند ارائه کنید؟
  موضوعات دیگرتان با اصل بحث چندان تسلسل منطقی ندارد. داشتن بلند منزل ها سند حرام خور بودن یک انسان بوده نمیتواند، شاید ازنظر احساسات وغرایز انسانی، بتوان همهء صاحبان بلند منزلهای جهان را حرامخور خطاب کرد، ولی قوانین وضعی جهانی وهمچنان قوانین شرعی ، این اجازه را بشما نمیدهد. تا وقتیکه شما به شکل مستند حرام بودن اموال منقول وغیر منقول شخصی را ثابت نکرده اید، حکم بر حرامخور بودن شخص توجیه شرعی ومنطقی ندارد.
  کاربرد اصطلاحات اوغان خر یا اوغان غول ازقلم من هم تاکنون جنبهء تحقیقی وپژوهشی دارد ومستند به گفته ها ونظریات دیگران است که من از قول آنها روایت کرده ام. شما میتوانید با نقل قول درست ومنطقی ازمقالات من ادعای تانرا ثابت کنید.
  دربارهء آقای مسکینیار نیز نه تنها من از اقدام آقای فهیم کوهدامنی پشتیبانی کرده ام بلکه بسا پشتونهای مربوط حزب گلبدین ازجمله آقای عمر خطاب نیز از وی پشتیبانی نموده واظهار مسرت وافتخار کرده است.

 • استاد عطا محمد نور فرزند خدمت گذار وطن هست که من منحیث یک شهروند که در کابل زندگی میکنم و هیچ نوع علایق وگورهی وابسته نیستم بر وجود استاد عطامحمد نور افتخار میکنم / اینکه موضوع درج ملیت در تذکره های یا شناخت نامه های برقی ذکر شود یا نه هر کس تعبیر وتحلیل بخصوص خود را دارد بنظر بنده اگر ذکر نشود بهتر خواهد بود. مگر این را نباید فراموش کرد که فلحال افغان ملیتی های خاین ونژاد پرست همواره در صددتضعیف ساختن زبان پارسی تلاش میکنند که
  و واکنش های اخیر بعضی ازپاسداران زبان پارسی مشت کوبندهی به دهان آنها هست .
  عبدالمتین از کابل matinhakimi yahoo.com

 • حالا مقصد جناب عالی را دانستم . جهت معلومات مزید جناب عالی باید عرض کنم که:مقصد از ذ‍کر نام آلات تناسلی عتیق شاهد بخاطر این بود که آقای شاهد نیز چنین توهین را به آقای عطامحمد نور روا داشته است. درین رسم مسخره وتوهین آمیز آلات تناسلی این مرد ریش دار که بزعم عتیق شاهد عطامحمد نور است نیز ازلای نیکر سرخ مانندش آش‍کارا معلوم میشود وچنین توهینی به یک شخص حقوقی جز اساءه ادب به مقام یک انسان چیز دیگر تلقی نمیشود ومن از استفادهء واژهء آلات تناسلی آقای شاهد دقیق مقصدم همین بود تا عتیق شاهد نیز بداند که کشیدن چنین رسم توهین آمیز وبرجسته ساختن آلات تناسلی آقای عطا محمد نور وطرفداران شان با ذکر نمودن آلات تناسلی خودشان هردو مساوی است.
  مزن به در کس به مشت
  تا نزند کس درت را به مشت
  با احترام
  پرویز بهمن

 • آقا ی بهمن تشکر از اینکه مطلب مرا دانستی ،فرض کنیم شاهد به همین منظور این کاریکاتور ا کشیده با شد .آیا خودت واقعا معتقد هستی که جواب مشت را با لگد بدهیم .
  ایا این فرهنگ انتقام جویی را تر ویج دهیم .؟ویا فرهنگ گفتگو وبحث های منطقی را.
  به نظر خودت کلما ت رکیک را وارد ادبیات خود بکنیم ؟ تا نسل جوان را به همین کلمات رکیک و پوچ عادت بدهیم ویا ادبیات متر قی بالنده را؟
  مخصوصآ اشخاص مثل خودت که در ادبیات و نوسیندگی دست بالایی دارید
  شریف

 • سلام به جناب محترم شریف!
  دربارهء پرسش که جناب عالی مطرح ساخته اید>
  " به نظر خودت کلما ت رکیک را وارد ادبیات خود بکنیم ؟ تا نسل جوان را به همین کلمات رکیک و پوچ عادت بدهیم ویا ادبیات متر قی بالنده را؟"
  جواب من: هرکدام که مناسب حال باشد. زیرا درعربی یک مقوله وجود دارد : "لکل مقال مقام" که ترجمهء فارسی آن همان ضرب المثل مشهور است که هرسخن جا وهرنکته مکانی دارد. اگر خارج ازموضوع عتیق شاهد باشما کمی پیشتر بروم خدمت جناب عالی باید عرض کنم که:
  گاه گاهی درین سایت ، با انسانهای برخورده ام که جز با همان ادبیات خودشان به چیز دیگر قناعت نکرده اند، هرقدر از در اخلاق ونرمی پیش آمده ام، تصورشان این بوده که من منطق ام ضعیف است وهمیشه از اصطلاحات : بی عقل ، بیمار روانی ، چوکرهء جهادی ، تفالهء پرچمی ، سگ هار کابل پرس? وغیره درحق بنده کار گرفته اند من نیز مجبور گردیده ام که با دلایل قانع کننده برایش بگویم : حالا که قناعت ندارید پس اجازه دهید که دلیل لجاجت تان را برایتان بیان نمایم : شما بخاطری قناعت نمیکنید که جناب عالی " افغان" تشریف دارید ومشخصات " افغان" را برایش بیان کرده ام ، آنگاه نه تنها که دلیل بنده را پذیرفته بلکه دربسیار جاها درخط دفاع ازبنده نیز قرارگرفته وبا مخالفان دیگرم پرخاش نموده است که مشت نمونهء خروار ازیک شخص خیلی محترم بنام: " نادرجان" برایتان یاد میکنم. هر وقتی که وی را " نادرجان" خطاب کرده ام وی برمن تاخته است، هر وقتیکه " اوغان خر" خطابش کرده ام، بامن از درمنطق پیش آمده است. به همین ترتیب نامهایی ازقبیل: کا کا جعفر، چمبر علی، بامیانی وصدها نام دیگر.
  ولی درکل، من باشما موافق هستم، کسیکه حرفی برای گفتن دارد ، او هرگز متوسل به استعمال کلمات رکیک نمیشود، مطابق همان مقولهء مائووتسه دونگ که میگوید: هرگاه منطق پایش لنگید، جایش را به دشنام وجنگ میدهد. من همیشه از مدافعان منطق وحدت ملی اوغانی میخواهم که با اعصاب آرام دلایل خودشان را دربحث ومناقشهء کابل پرسی درمیان بگذارند تا اگر حرفی برای گفتن داشته باشند از ایشان بیاموزم ، زیرا زنده گی نزد من جز آموختن چیز دیگری نیست، انسان تا زنده است باید بیاموزد، هیچ وقت یک انسان نباید گمان برد که همه چیز را میداند، من یکبار دیگر به چمبر علی خان هم گفته بودم که من ازشما می آموزم، همین بگو مگوهای اینترنیتی است که انسان را می آموزاند پس ضرروت به استعمال الفاظ رکیک چیست ، بیائید که ازیکدیگر خویش بیاموزیم واز امکانات موجود استفادهء احسن ونیکورا بنمائیم . اما کمتر چشم بینا وگوش شنوا برای این پیام خویش یافته ام. هرزمانیکه من مطالب اساسی ام را با ایشان درمیان گذاشته ام که بیائید، بسوی مبارزه برای ازبین بردن نام منحوس کشور خویش مبارزه کنیم واین نام را به زباله دان تاریخ بسپاریم، سیستم ونظام کشور را تغیر دهیم هویت های قومی ساکنان این کشور چند قومی را برسمیت بشناسیم، آنها از در خشونت پیش آمده اند ومن نیز مجبور شده ام که با منطق خودشان با ایشان برخورد نمایم

 • تشکر اقای بهمن
  به قول خودت شاهد تا در هبچ منظره شریک نشده و جواب هیچ کس را نداده بنابران به خشنونت ضرورت نبود
  من می خواهم تجربه خودرا همرایت شریک سازم در زمان طالب ها از ان جای مردم مظلو م چند لا یه زیر فشار بودند به مجردی که بحث بسیار پیش پا
  افتاده صورت می گر فت بدون درنگ برایم دشنام میدادند ولی من به اعصاب ارام جواب اش را می دادم که یقنا از شدت عصبانیت شان کاسته می شد
  من ممکن در بحث کمتر شرکت کنم زیرا من معلم هستم و دسترسی به انترنیت برای دشوار است
  به امید اینکه یک دولت پاک از فساد اداری و فا رغ از هر تبعیض داشته باشیم
  شریف

 • مناظره منظورم است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس