کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کارتون > طنز روز > مـواد بی کیفـیت در تعمـیر دیمـوکـراسـی

مـواد بی کیفـیت در تعمـیر دیمـوکـراسـی

تعمــــیر دیمــــوکــــراســــی کــــه در آن از مــــواد بی کیفیــــت اســــتفاده گــــردد عمــــر دراز نخــــواهــــد داشــــت !

جمعه 21 جون 2013, بوسيله‌ى شمس الحق حقانی

تــوجــه شــما را درین باب به مصــاحبــت دوســتانه ای میــان مــارشــال فهیــم و مــولــوی شــمشــیر الــدین خــواصــی
در دامــنه هــای کــوه بابا جلــب می کنــــم :

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صاحب صبر کنین مه هم همرایتان میرم !

مــــارشــــال فهیــــم :
خواصی صیب مه خو ده کوه بالا می شم .

مــولــوی خــواصــی :
می فامم مارشال صایب مه هم همی قصد ره دارم.

مــــارشــــال فهیــــم :
او بیادر کوه بالا شدن کار مفت نیست مه خو بیست سال عمرم مه ده کو تیر کدم.

مــولــوی خــواصــی :
می فامم مارشال صایب ، هیچ کس از شوق ده کوه بالا نمیشه.

مــــارشــــال فهیــــم :
گپ حق ره گفتی مولوی صیب ، مردم اوغانستان بسیار مردم بی پاس و نمک حرام هستند.
مه بیست سال بری شان جهاد کدم ، شب و روز ده کوه همرای مار و گژدم تیر کدم تا که لشکر روس ره شکست دادم و ملک شان ره آزاد کدم .
ده سال دیگه ده دوره پاچاهی کرزی بری شان دیموکراسی آوردم ، سرک های شان ره قیر کدم ، صدها صالون عاروسی و قصرهای شیشه ای بریشان آباد کدم ، ملک شان ره چراغان کدم .

حالی که شکم شان سیر شده و ترنگ شان خوش به فکر انتخابات افتاده و قصد دارند مه ره فالتو مشر ساخته خانه نشین کنن ، یعنی که تمام فداکاری ها و جان نثاری هایم فراموش شد ، اما ای آرمان ره ده گور ببرن ، مه ره میگن مارشال فهیم به خدایی خدا قسم اس تا روز روشن ره سر شان شب سیاه نسازم اگه آرام بانم شان.

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب مه درد های شما ره درک می کنم و از همی خاطر شما ره تا سر کوه همراهی میکنم .

مــــارشــــال فهیــــم :
خواصی صیب ازی که مه ره تا سرکوه همراهی میکنن ممنون تان هستم ، اما دلیل اصلی کوه بالا شدن شما چیست ؟

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب مه پیشتر هم گفتم که هیچ کس از شوق ده کوه بالا نمیشه.
مه علیه رسانه های آزاد اعلان جهاد کدم و شما خوبتر می فامن که جهاد ده روی زمین نمیشه پس برای انجام جهاد باید آدم سر کوه بالا شوه.

مــــارشــــال فهیــــم :
او بیادر توعلیه کدام سانه های آزاد اعلان جهاد می کنی ؟
ده ای سالهای آخر که سانه مانه درک نداره ، یاد او سالها بخیر از سانه مندیی شب و روز صدای خاندن های قمر گل ده گوش می رسید و رقاصه های پشاوری شب تا صبح با رقص شان مندیی ره به لرزه می آوردند.

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب سانه های آزاد نی بلکه رسانه های آزاد یعنی تلویزیون ها خصوصاً تلویزیون طلوع که در یک مملکت اسلامی رقص زن های نیمه برهنه ره به نمایش میگذاره.

مــــارشــــال فهیــــم :
خواصی صیب مقصر اصلی غرب بی پدر اس ، آزادی زن ها خو ای چیز ها ره داره ، مه همیشه مخالف رقص زن در مجلس ها بوده ام ، یاد او وقت ها بخیر بچه ره زنگ جامن بسته کده تا گل صبح می رقصاندند و دنیا گل و گلزار بود.

سر صفحه روفتگی گل بادام ریختگی
ده پایک ظالم جان زن جامن بستگی

همو وقت ها خیر و برکت هم بود ، ده افغانی ره یک هفته خرچ میکردی و ده آخر هم چند پیسه باقی می ماند ، یاد مرحوم سیفو بخیر که می خاند :

بچه بازی موقوف شد خیر و برکت گم شد

مــولــوی خــواصــی :
بهر صورت مارشال صایب مه خو از سر کوه یک راکت بالای تلویزیون طلوع فیر میکنم تا چند تا رقاصه و سازنده ره به جهنم روان کنم.

مــــارشــــال فهیــــم :
یادت باشه پیش از فیر راکت الله اکبر بگویی که راکت ده خانه کدام مسلمان اصابت نکنه.

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب خاطر جمع باشین حکمتیار صایب ای چیز ها ره به مه یاد داده.

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


58 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > کارتون > طنز روز > مـواد بی کیفـیت در تعمـیر دیمـوکـراسـی

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.