صفحه نخست > دیدگاه > استبداد در فضای دانش!

استبداد در فضای دانش!

میراحمد لومانی
جمعه 12 جولای 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گزینه استبداد، گزینه ما سوای عقلانیت آدمی است!
گزینه استبداد، این همان گونه های از خصلت خشن و نا معقول، سرشت و اندیشه، نهفته در " نهاد » انسان نامعقول و تهی از شرافت آدمی میباشد! شرافت این اصولی ترین گزینه ماهیت آدمی است! شرافت و اصول های مبتنی بر ان، کنش های معقولانه و نیک بودن را در نهاد فردی و جمع بر میتابد... و استبداد ماسوای چنین پدیده، یعنی ما سوای عقلانیت و شرف آدمی عمل نموده و عامل بودن تولید " شر و رنج آدمی " را پیشه خویش مینماید. این یعنی: استبداد فرو کاستن آمال و شخصیت فردی و جمع را در تبانی با اعمال خشونت و جبر، به تحمیل بر می تابد...
استبداد و شر، گزینه های مترادف و تکمیلی هم اند. استبداد این در حقیقت بن مایه های شر میباشد. و شر؛ این در حقیقت همان پدیده رنج آدمی، در گستره تاریخ بشریت را به باز گویی بر میگیرد.

پدیده های جنگ ی میان " شر " و شرف " این همان جنگ اساطیری انسان با دیو؛ فرشته با ابلیس؛ و انسان آزاده و شریف با استبداد و شر میباشد...
پدیده استبداد؛ مجموعه رنج های تاریخی انسان های درد مند سرزمین استبداد زده افغانستان میباشد. لذا؛ شریف ترین اندیشه های بالغ، معقول، و خیر اندیش عصر حاضر در این سرزمین، در محور مبارزه در راستای زدودن رنج « استبداد» از سیمای انسان و جامعه این سرزمین توان و همت خویش را مبذول داشته اند.

خصلت ها و ماهیت های انسانی، در راستای زدودن غبار رنج از سیما و چهره انسان این سرزمین تلاش و جهد میدارند. اما؛ این خصلت های ابلیس گونه و شیطانی است که در راستای ابقا و تداوم رنج؛- در قالب استبداد قبیله و تبار، هوش و توان خویش را به فعلیت مبدل نموده اند!

استبداد همچون گزینه رنج، ماهیت جامعه و خلق مریض را در قفا خویش داشته است. لذا در پیامد چنین ماهیت؛ گزینه های " ترور، تریاک و تنش " از گریبان جامعه استبداد زده « افغانی » سر به بیرون بر کشیده است! و درست از همین پس منظر محیط دانشگاه سرزمین استبداد، بیش از هر محیط دیگری، مزرعه و جایگاه رشد و توالی استبداد تاریخی در سرزمین استبدادی افغان ها بوده است..! محیط و ماحول دانشگاهای افغانستان از گذشته های دور نماد خشن و عریان از تبعیض و استبداد تاریخی در پیکره سرزمین به اشغال رفته مان بوده است! خط / قرمز/ برا ی ملیت های ستم در محیط و محدوده دانشکده های مشخص از گذشته های دور وجود داشته است! بر همین اصل و مبنا است که، امروز در محیط و ماحول از جهان دموکراسی، طالب و فرزندان اتو کرده آنان گزینه کسب دانش و معرفت را در افغانستان به جیره بندی وا میگذارند؟؟!
کسب علم و دانش، گزینه استعداد ها، خلاقیت ها، توانمندی ها، آمال و آرزو ها میباشد! کسب علم و دانش گزینه شوق مند ی و عشق به دانستن و شدن به توسط شخصیت و استعداد های مستعد در نهاد وی میباشد! چگونه کوچک اندیشان زبون، این آمال و امیال طبیعی و خدا دادی جامعه و مردم ما را به چیره بندی وا میگذارند. کسب علم و دانش در یک رقابت سالم و آزاد، برای تمامین فرزندان این سرزمین یک " حق " و امر طبیعی آنان میباشند!! در کجای دنیا دیده شده است که پروسه کسب دانش، همچون جیره برای انسان های دربند، برای دانش آموزان جامعه ان به قسمت گرفته شود...؟!

علم و دانش پدیده های ماهیتی نور اند، و استبداد و شر، پدیدهای از جنس ظلمت و تاریکی ها! لذا، استبداد بر ساس اصل و ماهیت خویش، زوال و نابودی خود را در ظهور و درخشش " نور " درک و احساس مینماید. درست بر همین مبنا، گزینه فرهنگ ستیزی استبداد افغانی در محیط و ماحول دانشگاه های کشور از دیر باز زمان اعمال گردیده است. لذا میبینیم که، بانیان استبداد قبیله در وزارت تحصیلات عالی کشور، بدور از هر گونه شرم و حیا تاریخی پا بر گلو دانش و دانشجوی ما سوای قبیله استبداد میفشارد...!

کتله یی از انسان های درد مند و شریف این دیار، در پی اندوختن علم و دانش و شدن انسانی خویش، تلاش و تکاپو شوق مندانه انسانی خویش را معطوف نموده اند. و کتله یی دیگر گاه اسید بر صورت دانش آموزان میپاشند و گاه مدرسه و مکتب میسوزانند و گاه هم دانشگاه ها را بر روی فرزندان تشنه به علم و دانش این دیار مسدود مینمایند و.. دوستان! در این خراب آباد " استبدادکده " من گزینه بهتر و عالی تر از تجزیه ان را نه میبینم....به امید ان روز!!!

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس