صفحه نخست > دیدگاه > روز قدس مانورگاه سیاسی رژیم اسلامی ایران

روز قدس مانورگاه سیاسی رژیم اسلامی ایران

بشیر بختیاری
سه شنبه 30 جولای 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از 34 سال بدین سو در چنین روزهای بنا بفتوای خمینی رهبر مدفون ایران به بهانه ی حمایت از فلسطین ( مهد اقتدار یهود) سرسپرده های رژیم خمینی در کشور های عقب مانده تر مثل افغانستان ، پاکستان و برخی مناطق دیگربا استفاده از احساسات مذهبی مردم ، تعدادی را به سرک ها کشیده وظاهرن برای مظلومیت فلسطینی ها و در حقیقت برای منافع سیاسی ایران به راهپیمایی می پردازند.

درین به سرک ریختن تعدادی از آدمها که این رمه تنها نقش سیاهی لشکررا دارند همه ی آنچه که شعار داده میشوند و یا بنمایش گذاشته میشوند مُبین نمایش نفوذ سیاسی ایران در این کشور هاست.همچنانکه همیشه استفاده از مذهب و عقاید ملل ضعیف برای مقاصد سیاسی بدین منوال بوده اند.
اما در ماورای این وضع که اعراب فلسطین فروش قرار دارند ، درین مدت 34 سال هنوز واکنش مثبت یا منفی از خود نشان نداده اند ،گویا هنوز نمیدانند که مشتاقان شان در تهران و مزدورچه های ایران در کشور های عقب مانده مثل افغانستان و پاکستان وبرخی ملل مفلوک دیگر بحمایت از آنان یکروز از سال را به سرک ها میریزند و علیه دشمنان ایران " ! " شعار میدهند.
اما از منظر مذهبی مردم فلسطین ، ایرانی ها و همه آنانیکه با دهل ایران لگن خاصره میجنبانند کافربوده ودر کیش آنها کسانی که به مذهب شیعه عقیده مند اند بدون استثنا نا مسلمان ، رافضی ونجس هستند.علمای دینی فلسطین،حجازومصر بارها فتوا داده اند که شیعه های مشرک ناپاک بوده و دردین مقدس اسلام آنها در ردیف نجاست ها مثل خوک ، بول و غایط قرار داشته و ریختن خون ،چپاول دارایی و تجاوز به نوامیس شیعه ها نه تنها حلال بوده بلکه ثواب آخرتی را نصیب آنانی میسازد که علیه فرقه گمراه و کافرشیعه جهاد،انتحاروقتال نموده باشند و برای کسی که توسط رافضی ها شهید شوند بهشت برین، الکل انطهور، حورباکره و بچه بی ریش های بهشتی(غلمان) را قسمت خواهند کرد.

سالهاست که برخی از هزاره های شیعه مذهب و احساسات مذهبی شان برای این هدف شوم در پاکستان و ایران استفاده می شود. این مردم بدون درک و توجه به موقعیت اجتماعی خویش و بدورازآگاهی سیاسی ، توسط گماشتگان سازمان جاسوسی رژیم رو به سقوط ایران مورد سو استفاده قرار میگیرند.درمدت زمان قریب به نیم قرن حاکمیت رژیم شیعی ایران ، سهم هزاره های شیعه ازمشترکات اعتقادی با ایران جز جذب بد بینی ، بی اعتمادی و رجم ازسوی جامعه ی جهانی ، خفت وشکستهای سیاسی اجتماعی و ممهوریت به وابستگی چه برداشتی را داشته اند؟
تاریخ را زنده نگه میدارند تا از سرگذشت گذشتگان شان عبرت بگیرند.آیا وقت آن فرا نرسیده است که هزاره های که بارها بیرق عبرت تاریخ گردیده اند یک بارتغییر موقعیت داده واز تاریخ عبرت بگیرند؟ یکباربیاستند و فرصت استفاده های نامشروع را به آنانیکه ازهزاره ها بعنوان طعمه استفاده مینمایند ندهند و خود را ازین خلسه ی مرگبار بتکانند؟!

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • انطوری که شما نوشته اید واقعیت ندارد .... خودت یگ مدت زمان زیاد برای رادیو امریکا در کویته کار میکردی و حالا هم در خارج نشسته ای افگارت فاسد شده و مثل حیوانات خصوصا خوک قضاوت میکنی .... زیادتر مظاهره کنندگان روز جهانی قدس را مسلمان های با غیرت در کشورهای اروپایی تشکیل میدهد که تعداد ما هزاره ها در ان بسیار کم است .... در کابل نیز زیادتر مظاهره کنندگان تاجیک هستند اما رهبری مظاهره را هزاره های ما به دست دارند .... قطع نطر از روحانیون ایران در حدود 50 سال قبل در نظام ظاهر شاهی یگبار در کابل اعلام شد که به دفاع از فلسطین مردم به لبنان بروند ..... هجوم سیل اسای مردم به سفارت لبنان در کابل دیدنی بود ان وقت روحانیون ایران هم در صحنه نبودند اتفاقا بر عکس اگر حالا همین روز قدس را ملا های بدنام ما خراب نمیکردند یقینا شرکت مردم شیعه و سنی در ان به مراتب زیادتر بود..... حساب چند وهابی خبیث از حساب میلونها برادر اهلسنت ما جدا است چنانچه حساب بی دین های خود ما مردم هزاره از حساب 99 فیصد ما جدا محاسبه میشود ..... اگر روز جهانی قدس توسط جامعه جهانی تجلیل میشد شما کاسه لیسان غرب و مزدوران بی کله هم پیروی میکردید اما حالا که بین غرب و ایران اختلاف است شما حقیرانه طرفداری غرب را میکنید .... خنده اور است بخدا .... تا دیروز که امریکایی ها با طالبان مخالفت میکردند همه مخالف بودیم اما حالا که برای انها دفتر باز کردند و مقدمات برای شامل کردن اها در نظام سیاسی اینده کشور زمینه سازی میگردد همه ما مثل کله پاچه گنگ و منگ مانده ایم ...... ایا خنده اور نیست ؟ ایا در ضمیر خود احساس حقارت نمیکنیم ؟ در سیاست امکان هر چه وجود دارد اگر بین تهران و واشنگتن اشتی شود باز ما جیره خواران چکار خواهیم کرد ؟ در ان صورت روز قدس در واشنگتن برگزار خواهد شد و باز ما مثل وجدان فروش ها سکوت مرگبار خواهیم کرد ..... کمی فکر کن اوه بختیاری الاغ اگر واشنگتن با طالب خر اشتی کرده میتواند با روحانیون با فرهنگ و پرحرف ایرانی اشتی نمیکند ؟ صحبت های چاپلوسانه وزیر خارجه لندن را چند روز قبل در سایت bbc نخواندی که چقدر از فهمیدگی ملاه های ایرانی تعریف کرده بود ؟ خدا شاهد است که من نه طرفدار ایران هستم ونه مخالف واشنگتن اما هر چه را انسان باید بر اساس واقعیت ان محاسبه کند ..... کار ایران در سوریه غلط است و به مثابه ادمکشی محسوب میشود و خون مردم ان دیار به گردن دولت ایران تا قیامت سنگینی میکند اما روز قدس کاملا بر حق است و باید انسان های با وجدان از ان طرفداری کنند ..... بنی ادم اعضای یگدیگر اند .... اسراییل فاسد و حیوان باید از بین برود ... و فلسطین مقاوم و سربلند ازاد باید گردد .... روز قدس باشکوه است اما ملاهای ما مردم هزاره ان را خراب کردند

 • قدس چی و کار چی؟ برای خمینی مفعول و دزد چی غرض به بیت المقدس؟ بیت المقدس را یهود ها هزارا سال پیش از تولد محمد دزد مدینه ساخته بودند. در اول محمد روی خود را طرف بیت المقدس گرفته نماز میخواند. پسان در دلش گشت که اگر اینکار را دوام بدهم قصه مکه و تجارت و عاید مکه خراب میشود.روی خوش را سوی مکه دور داد. تمام سگ های جهان بر قبر محمد دزد دروغگوی شاشه کند. توف بر اسلام و توف بر قبر محمد و توف بر خمینی.

 • دوستان این کثافت ها یک مشت اجیر و خود فروخته ای بیش نیستند این دجال را غرب به خاطر قدرت و نفوس خود به خاور میانه و استفاده از بی خردی مسلمانان خرد باخته در ایران اورد تا بتواند همه ازادی ها ی مدنی را تحت تسلط اسلام افراطی در اورد و بتوانند پدر همه را در اورد تا انها به هدف شان برسد و بتوانند از نزدک افغانستان را نیز ترسد نمایند و این دجال در اولین روز همه زندانیان را کشت و به دستور این دلقک همه ارتش و افراد عادی به کام مرگ رفتند ان وقت بود که مردم فهمیدن که زیر کاسه چه کاسه کوچیک و بزرگ قرار داردند . این ها همه قاتل و خاین هستند ثروت ایران را به حراج گذشتند خود مردم غذا ندارند قصر های ملیونی در خارج از ایران سر به فلک می رسد.

 • باز نوبت خایه مالی ونوکری وبوت پاکی نوکران اخند های ایران در افغانستان رسید. این خایه مال ها ونوکرهای ریال بی ارزش وبوت پاک های رٰژیم اخندی ایران این شیخ محسنی ها وسید های بدون نمبر پلیت و مزدور اخند های ایران با استفاده از نام تشییع وهزاره که اکثریت قاطع هزاره ها را تشکیل میدهد وبعضی این خر سید ها را حتی بنام نمیشناسد و خر گری ومزدوری این خر سید ها بنام تشیع وهزاره ختم میشود . این خر سید ها عده بیخبر را دور اش جمع نموده وبنام قدس وخر خمینی باعث بد نامی تشیع وهزاره های افغانستان میشود. خداوند این مزدوران اخند های این خر سید ها این لکه های ننگ وبد نامی در دامن تشیع و هزاره را زود تر وارد جهنم کند .امین .

 • )باز نوبت خایه مالی ونوکری وبوت پاکی نوکران اخند های ایران در افغانستان رسید. این خایه مال ها ونوکرهای ریال بی ارزش وبوت پاک های رٰژیم اخندی ایران این شیخ محسنی ها وسید های بدون نمبر پلیت و مزدور اخند های ایران با استفاده از نام تشییع وهزاره که اکثریت قاطع هزاره ها را تشکیل میدهد وبعضی این خر سید ها را حتی بنام نمیشناسد و خر گری ومزدوری این خر سید ها بنام تشیع وهزاره ختم میشود . این خر سید ها عده بیخبر را دور اش جمع نموده وبنام قدس وخر خمینی باعث بد نامی تشیع وهزاره های افغانستان میشود. خداوند این مزدوران اخند های این خر سید ها این لکه های ننگ وبد نامی در دامن تشیع و هزاره را زود تر وارد جهنم کند .امین .

 • Ahaylمحمد رضا حسین داد Man tu wa IRAN wa mazhabi kharat ra migayam.tu sagi IRAN hasty maderet ra kun kunam ba in nazar dadanat .sag dergahi Akhund hai najis.

 • فلسطینی یا همان عرب گوه خورد که سرزمینش را به یهود فروخت. با دیدن پول چند برابر پاهای یهودیان را حتی میبوسیدن و خاکشان را فروختند.
  ما را چه به روز قدس و بیت المقدس؟؟؟؟؟ این مشکل عربها و ایرانیها اخوند هست به ما چه؟

 • اقای حسینی مزاری مراسم روز قدس را به زور خود و به مثل نر در کوته سنگی برگزار خواهد کرد هر کس مخالف ان هست عملا به میدان برود و مخالفت فیزیکی کند نه اینکه مثل زنها از کنج خانه توسط انترنیت به سید ها فحش بدهد ..... اشخاص بی ناموس کارشان فحش دادن است و چتیات گفتن اما مردها کارشان عمل کردن و انجام دادن ..... حالا دا گز او دا میدان اگر زور داری برو جلوی مراسم روز قدس را بگیر و اگر زور نداری لافهای زنانه ای نزن

 • iiداود محمد شما هم حتما از سگان وپیروان وهابی استید یا یکی از مخالفین جبهه عدالتخواهی غرب کابل برهبری استاد عبدالعلی مزاری استید چرا تبلیغ وتوطعه سگان سیاف و مسعود این بود که عبدالعلی وجبهه عدالتخواهی غرب کابل به ایران ارتباط دارد و به همه معلوم بود که سگان و مزدوران کاسه لیسان اخند های ایران و سید های خایه مال ومزدور اخند های ایران سید هادی سید انوری سید جاوید سید فاضل سید کاظمی و دهها سید مزدورایران در پهلوی مسعود جا خوش کرده بودند و استاد عبدالعلی و جبهه عدالتخواهی فقط حق مشروع مردم محروم خود را در تصمیم گیری های سیاسی میخواست و هیچ ارتباط به قدس وایران نداشت. کوبیدن میخ های ده انچ در پس وپیش مادر داوود محمد عاری ا زحقیقت بوده و فقط جنگ روانی وتبلیغاتی علیه جبهه عدالتخواهی غرب کابل بوده ومیباشد. سید نسیم حسین زاده تو وامثال ات از نام تشیع وهزاره قدس خمینی را با یکتعداد غریب کار بی خبر از نام حسین علی استفاده کرده خوش خدمتی و مزدوری کرده خایه مالی اخند های ایران را میکنی وسگان تند روان لشکر جنگوی یکتعداد هزاره های بیخبر و غریب کا ر وبیطرف را باکودکان و زنان بخاطر مزدوری تو به اخند های ایران انتحاری کرده بخاک خون میکشد. هزاره ها بیخبر غریب کار و بیطرف تاوان شما مزدوران را میپردازد

 • هر سال همین جنجال بالا میشود ..... عده ای مراسم روز قدس را برکزار میکنند و از طرف دیگر چند نفر ادم عقده ای که زور شان بخر نمیرسد پالان را فحش میدهند ..... مخالفین روز قدس اگر غیرت دارند بروند و ترتیب یگ مظاهره بزرگتر را بدهند تا معلوم شود که مخالفین روز قدس زیاد است ویا موافقین روز قدس ؟ ادم های بی دین و خایه مال غرب قدرت و توانایی جمع کردن حتی 50 نفر را هم ندارند و لهذا فحش دادن را شروع میکنند .... او خر بی عقل اگر از ناحیه فحش دادن تو کارها پیش میرفت تا حالا دنیا به کام تو میبود در حالیکه تو حالا مفلوک و بدبخت و درمانده شده ای..... زنده باد فلسطین .... زنده باد مقاومت مردم مسلمان .... مرگ بر اسراییل وحشی و حیوان و طرفداران بی دین ان در غرب کبل

 • نادر مهدوی دردت از کجاست؟ سپاه انقلاب اسلامی ایران پول دور دسترخانت را دیگر نمیدهد؟ یا خمس و زکاتت دیگر از غرب کابل نمیرسد؟
  ببین آدم به حساب عاقل! مردم در این خراب شده هزاران مشکل دارند که مهمتر از حج و قدس و کربلا و ... است. به جای اینکه برای فلسطینی که خودش همه چیز خود را فروخت بر سر بزنی، برو و به یتیمان و گرسنگان وطنت کمک کن.

  شما چه شیعه و چه سنی آنقدر خر هستید که نام خر را هم بد کرد هاید. یک عده حتی برای برکنار محمد مرسی اخوانی راهپیمایی کردند! آخر این هم شد عقل؟ طالبت مثل پشه خود را انتحار میکند به امید بهشت. سنی بر ضد شیعه در سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان میجنگد. شما را مثل سگ به جان یکدیگر انداختن. شیعه بر ضد سنی در ایران و بحرین و عربستان میجنگد. به به عجب مسلمانانی. چه یکپارچه!

  تو اگر مَردی برو ایران یا عربستان و یا مملکت مسلمان دیگری و پناهندگی بده. ببین مثل سگ تو را میزنند و از خانه اشان بیرون میکنند. چون خونشان برایشان از دینشان مهمتر است. اسلام دین خوبیست اما مسلمان خراب است. خمینی که مینالید که اسلام مرز ندارد تو را هیزم اتش عقید هاش میدانست که تنها برای سوختن خوب هستی. همانطوری که سعودی طالب را مثل هیزم برای رسیدن به اهدافش میسوزاند.

  بروید و خود را برای فلسطین بکشید و یادتان نرود که شیخ عرب و ایرانی وقت مُردن شما سر دسترخان هفت رنگ افطاری میزنند.

 • محمد نادر مهدوی . دهن ات از چوشیدن خایه اخند های ایران قف کرده او خر بی دم بی عقل عرب ها حتی از شب قدس خبر ندارد چی رسد به روزش تو که قربانی سر سبکسر وبی عقلت را قربانی خایه های سیاست ملا های ایران میکنی .اینقدر غیرت داری برو مرد واری سلاح گرفته در فلسطین جنگ کن ازین خر گری مرده باد زنده باد هزاران فرسخ را دور از فلسطین حتی خایه اسراییلی ها تکان نمیخورد و تنها خرانی مانند خودت را تشویق به انتحاری وانفجار در بین جمعیت مظلوم وغریبکار شیعیان کویته ویا کابل میکنی بااین خایه مالی و دنباله روی سیاست باداران ایرانی ات.

 • ما فردا مردانه وار مراسم قدس را برگزار میکنیم و هیچکس هم جلوی ما را گرفته نمیتواند شیعه وسنی در مظاهرات شرکت میکنند ..... روز قدس مربوط به فلسطین است و هیچکس هم از ان استفاده سیاسی نمیتواند بکند .... اسراییل باید از جغرافیای جهانی محو شود ..... باید نوجوانان ما به این ترتیب با معضله جهان اسلام اگاه شوند ...... کسانی که مخالف این مراسم هستند اولا دین ندارند ..... دوما خایه مال غرب هستند ...... سوما زور مردمی ندارند و فقط در انترنیت فحش داده و غالمغال زنانه ای میکنند اما در عمل هیچ غلطی نمیتوانند بکنند وگرنه دا گز او دا میدان ...... فردا معلوم میشود هر کس مرد بود بیاید همانجا مخالفت کند تا خواهرش را صیغه کنیم....... همبستگی اسلامی و علایق انسانی حکم میکند تا به طرفداری مطلومان فلسطین فریاد سر بکشیم ...... اگثریت مردم هزاره ما موافق مراسم فردا هستند اما چند نفر بدبخت بداخلاق و مفعول مخالف هستند که از فرط عصبانیت سکته قلبی و مغزی خواهند کرد .... ما فردا مردانه وار در پل کوته سنگی ساعت 2 بعد از ظهر مراسم قدس داریم ..... هر کس مرد بود بیاید همانجا مخالفت کند...... مرگ بر بی دین های بی غیرت که فقط در انترنیت وجود دارند اما درمیدان عمل نه ..... ما عمل میکنیم مردانه وار .....و شما هیچکاری کرده نمیتوانید انجام بدهید او بی غیرت ها .... فردا ساعت 2 بعد ار ظهر ..... پل کوته سنگی .....

 • حمد حسین غریب زاده که نام ات جعلی است شاید یا کدام خرسید باشی یا شاشه خور کدام خر سید و کیر چوش اخند های ایران از غو غو تان در سرک های کابل هیچ چیز از جا تکان نمیخورد چندین ممالک عربی که که در امد سرانه اش حتی از مردم امریکا و اروپا کرده بیشتر است حتی از قدس خبر ندارد تو امثال ات را اخند های ایران وسگان مزدور اش در کابل با شکم گرسنه وکون لچ وادار میسازد که در سرک های کابل بر امده یک روز را با کم گرسنه دهن به اسمان غف غف نمایی مگر این غف غف بیجا ات را غیر اخند های بادارت دیگر کس حتی به اندازه یک غف غف سگ هم ارزش نخواهند داد وجایی را هم نمیگیرد.برو هر قدر میخواهی بخاطر خوشنودی باداران ایرانی ات غف غف کن.

 • با سلام به دوستان شیعه و سنی بنده
  میخواستم بنویسم اینکه ما شیعه ها صرفا برای فریب دنیای اسلام دست به این کار ها میزنیم. قدس هدف ما نیست ما میخواهیم حکومت شیعی را مثل ساختن حزب الله در انجا تقویت کنیم وگر نه راه مثل سابق بسته نیست که خمینی میگفت از عراق میگذرد حالا دیگر راه بوسیله امریکایی ها باز است راه عراق سوریه لبنان به ایران باز است چرا سرفا شعار میدهیم و بس. این مثل انست که در مکه به پدران ما گفته میشد که دوری از مشرکین را شعار دهیم در همان روز از مسولین روس با دادن گل توسطه دخت رفسنجانی و خود ان اغا در ایران خوش امدید رسمی صورت میگرفت ویا مثال دیگری که به پدران ما میگفتند بروید در مکه پشت سنی نماز بخوانید دست های تانرا هم ببندید ولی خمینی فتوا میداد اینکه وای اگر در نماز دستهای ما به هم بخورد زیرا نماز ما باید دوباره ادا شود. این مثال ها برای ان تحریر شد که برادران شیعه مذهب خودشان را بشناسند و برادران سنی شیعه های مکار را بشناسند که جز فریب مسلمان ها و امت اسلامی کار دیگری نداریم.
  با احترام.

 • در مورد وجود ان مسجد الاقصا در بهار النوار مجلسی کتاب حدیث نا حدیث (به دروغ حدیث ها بدون سند به پیامبر نسبت داده شده اند) خود داریم که ان مسجد در اسمان است و همچنان در تفسیر عیاشی چنین چیزی داریم پس باید بدانیم که با وجود این دو کتاب نا کتاب و عقیده عدم وجود ان در سطح زمین باز چرا دنبال به رسمیت شناختن ان مسجد هستیم. این هم یک چل دیگر ما شیعیان است برای فریب امت اسلامی بنام اسلام. باز میگویم فریب مانرا نخورید ما مسلمان نیستیم بلکه دشمن اسلام و مسلمان هستیم.

 • حسین غریب زاده.خیلی متا سف استم برایت با این افکار احمقانت.جالب است انوری و محسنی هنوز هم در بین جامعه هزاره جا دارد. مردم هزاره واقعا که کور و کر اند . راستی این سید ها کی میتانند مستقل شوند تاکی ما تاوان کارهای احمقانه شما را بدهیم دست بردارید از سر کچل ما.نوکری ایران مبارکتان باشد اگر غیرت دارین راه بیمای تانرا در خیرخانه بگیرد نه در کوته سنگی .شما سید ها اگر دل تان به حال برادران همخون فلسطینی تان میسوزد ربطی به هزاره ها ندارد .

 • این روز قدوس دیگه از کجا شد؟ خداوند ریشه این رژیم خونخوار ایران را از بیخ بکند با این فیتنه انگیزیها!

 • من افعانی سنی هستم و در ایران زندگی می کنم. مردم ایران خیلی خوب هستند. روز قدس هم برای فلسطینه و برای ایران نیست. همین حرف ها را زدید که رلبطه ایران و افعانستان را خراب می کنید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس