صفحه نخست > دیدگاه > طرح تجزیه افغانستان!

طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.
کابل پرس
دوشنبه 6 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به دنبال طرح افغانستان فدرال، کابل پرس? طرح تجزیه افغانستان را با دیدگاه های مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق به بحث می گذارد. طرح تجزیه ی افغانستان در کابل پرس به معنای این نیست که این رسانه ی اینترنتی با تجزیه ی افغانستان موافق است یا مخالف. هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

افغانستان در 150 سال اخیر قربانیان زیادی داشته و هر روز بر شمار این قربانیان افزوده می شود. میلیون ها تن تاکنون جانشان را از دست داده اند، میلیون ها تن ناچار به ترک خانه و کاشانه شده اند. میلیون ها تن زیر بار ظلم و ستم، زندگی خلاف تمام ارزش های انسانی را تجربه کرده اند و مانند میراثی ظلم و ستم از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده و می شود.

کشوری که اکنون افغانستان می نامندش خود پاره ای از جغرافیایی سیاسی بزرگتر بوده و در نتیجه ی تجزیه این نام بر آن نهاده شده و حکومت های آن با پشتیبانی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوجود آمده، ادامه حیات داده و یا به زیر کشیده شده اند.

آيا تجزیه ی افغانستان به چند کشور دیگر می تواند آغازی برای پایان رنج و ستم تاریخی و ادامه دار در افغانستان باشد؟

از شما می خواهیم پاسخ های خود را به پرسش های زیر به کابل پرس ارسال کنید. شما می توانید در صورتی که لازم دانستید، پرسش های دیگری نیز طرح کرده، به آن پاسخ داده و بحث را گسترش دهید.

یک استریپ ساده کاری از بشیر بختیاری

پرسش های زیر در فایل ورد

پرسش ها ی زیر در فایل پی دی اف

پرسش های عمومی درباره تجزیه افغانستان:

يک: چرا طرح موضوع تجزیه افغانستان، عبور از خطوط ممنوع دانسته می شود؟ (لطفا شرح دهید)

دو: آيا لازم است موضوع تجزیه افغانستان به عنوان یکی از راه های آغاز برای پایان رنج و ستم تاریخی به بحث گرفته شود؟ (لطفا شرح دهید)

سه: آیا تجزیه طلبی در کشور افغانستان یک حق پنداشته می شود و یا مساوی با وطن فروشی و همراهی با بیگانگان است؟ (لطفا شرح دهید)

چهار: آيا برای تجزیه طلبان مرز و محدوده ای برای عمل و رسیدن به تجزیه افغانستان قایل هستید؟ (لطفا شرح دهید)

پنج: آيا به مخالفان تجزیه افغانستان حق می دهید که از تمام روش های ممکن برای سرکوب تجزیه طلبان استفاده کنند؟ (لطفا شرح دهید)

شش: با تجزیه افغانستان مخالف هستید؟ (آری یا نه)

هفت: با تجزیه افغانستان موافق هستید؟ (آری یا نه)

هشت: آيا درباره تجزیه افغانستان نه نظر مخالف دارید و نه موافق؟ (آری یا نه)

پرسش ها برای مخالفان تجزیه افغانستان

يک: چرا مخالف تجزیه افغانستان هستید؟ (لطفا شرح دهید)

دو: آيا پس از چندین دهه کشتار، چپاول، تبعیض و کوچ اجباری و تداوم آن، هنوز به ساختن افغانستان به عنوان یک کشور یکپارچه امیدوار هستید؟ اگر بله چرا؟

سه: آيا معتقدید که حکومت ها در افغانستان جامع و یکپارچه عمل کرده اند و تبعیض، برتری طلبی نژادی، مذهبی، اجتماعی و زبانی و فرهنگی در افغانستان وجود نداشته و ندارد؟ ( لطفا شرح دهید)

چهار: آيا معتقدید که حکومت ها در افغانستان تبعیض، برتری طلبی نژادی، مذهبی، اجتماعی و زبانی و فرهنگی را در برنامه ی خود داشته و شما با آن مخالفید و راه مبارزه با آن را تجزیه طلبی نمی دانید؟ (لطفا شرح دهید)

پنج: آيا معتقدید تجزیه طلبان عوامل کشورهای دیگر، جاسوس و مزدور هستند؟ ( لطفا شرح دهید)

شش: آيا معتقدید تجزیه افغانستان امری ناممکن است؟ (لطفا شرح دهید)

هفت: آيا مخالف تجزیه افغانستان هستید اما تجزیه افغانستان را دور از ذهن نمی دانید؟ در صورت تجزیه چه تغییرات جغرافیایی را در در افغانستان فعلی و منطقه متصور هستید؟ (لطفا شرح دهید)

هشت: آيا معتقدید که با تجزیه افغانستان جنگ و نقض حقوق بشر برای تثبیت مرزها بوقوع می پيوندد؟ آيا معتقدید علی رغم ادامه دار بودن چندین دهه جنایات حاد علیه بشریت و زیان های غیر انسانی در افغانستان، هزینه ها و تلفات انسانی و غیر انسانی برای مبارزه و تغییر و اصلاح پایدار در افغانستان واحد، کمتر از تجزیه طلبی ست؟ (لطفا شرح دهید)

نه: راهکارهای پیشنهادی شما برای جلوگیری از تجزیه طلبی و در نهایت تجزیه افغانستان چیست؟ (لطفا شرح دهید)

ده: لطفا هر مورد دیگری را که لازم می دانید و در پرسش ها نیامده، با شرح آن بنويسید.

پرسش ها برای موافقان تجزیه افغانستان:

يک: چرا موافق تجزیه افغانستان هستید؟ چه عوامل و انگیزه هایی باعث شده تا شما موافق تجزیه افغانستان باشید؟ (لطفا شرح دهید)

دو: آيا تجزیه افغانستان را عملی می دانید؟ چه عوامل و انگیزه هایی باعث تجزیه افغانستان می شود؟ (لطفا شرح دهید)

سه: آيا علی رغم اینکه موافق تجزیه افغانستان هستید، تجزیه را امری بعید می دانید؟ چه عوامل و انگيزه هایی مانع از تجزیه افغانستان می شود؟

چهار: افغانستان باید به چه شکلی تجزیه شود؟ کشورهای جدید چه مشخصات جغرافیایی را باید پیدا کنند؟ (لطفا شرح دهید)

پنج: تغییرات جغرافیایی جدید با تجزیه افغانستان باید بر چه اساسی صورت گیرد؟ نقش عوامل نژادی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا چه اندازه در تقسیم بندی جغرافیایی جدید اهمیت دارد؟ (لطفا شرح دهید)

شش: آيا هزینه و بهای جنگ و نقض حقوق بشر در نتیجه ی تجزیه و تثبیت مرزهای جغرافیایی جدید کمتر از وجود و ادامه افغانستان با پیشینه ی سرشار از نقض حقوق بشر و ادامه نقض حقوق بشر در چنین کشوری ست؟ آيا معتقدید راه هایی برای جلوگیری از جنگ برای تثبیت مرزهای جدید وجود دارد؟ این راه ها کدامند؟ (لطفا شرح دهید)

هفت: آيا معتقدید که تمام راه ها برای داشتن افغانستان واحد همراه با رعایت حقوق بشر مسدود شده است؟ آيا همه ی گزینه ها را برای سامان دادن به وضعیت انسانی در افغانستان پر هزینه تر از تجزیه افغانستان می دانید؟ (لطفا شرح دهید)

هشت: با تجزیه افغانستان چه کشورهایی باید بوجود آيد؟ اين کشورها باید دارای چه مشخصاتی باشند؟ نظام های حکومتی در اين کشورها چگونه باشد؟ پادشاهی ، امارت، جمهوری، اسلامی، سکولار و...؟ (لطفا شرح دهید)

نه: آيا کشورهای جدید می توانند خود را به سرعت سامان داده، وضعیت قابل قبول حقوق بشری داشته و نیازهای مختلف مانند نیازهای اقتصادی خود را تامین کنند؟

ده: لطفا هر مورد دیگری را که لازم می دانید و در پرسش ها نیامده، با شرح آن بنويسید.

پرسش ها برای آنانی که نه موافقند و نه مخالف

يک: چرا نه موافق تجزیه ی افغانستان هستید و نه مخالف؟ (لطفا شرح دهید)

دو: آيا احتمال می دهید افغانستان تجزیه شود؟ اگر تجزیه شود یا نشود، علت، عوامل و انگیزه های آن چیست؟ (لطفا شرح دهید)

سه: آيا با راهکارهای دیگری مانند فدرالی شدن افغانستان موافق می باشید؟ (لطفا شرح دهید)

پرسش ها در فایل ورد

پرسش ها در فایل پی دی اف

ما افغان نیستیم و افغانستان نام جعلی برای کشور ماست

ما افغان نیستیم و افغانستان نام جعلی برای کشور ماست. ما اوزبیک، هزاره، تاجیک، تورکمن، قزلباش، ایماق، بلوچ، بیات و نورستانی هستیم. به جنبش تجزیه افغانستان بپیوندید تا به چند قرن استبداد افغان ها بر غیر افغانستان خاتمه دهیم.

سه شنبه 3 آوريل 2012, بوسيله ى جنبش تجزیه ا ف غ ا ن س ت ن


آگاهی و اتحاد برای تجزیه افغانستان و تشکیل کشورهای مستقل بلوچستان، پشتونستان و خراسان بزرگ

پشتونستان به عنوان کشوریکه مناطق قبایلی پاکستان و افغانستان را شامل میشود. پشتونها میباید کشور واحد خود را داشته و پشتونستان را ایجاد کنند. در آن صورت پشتونها به خواسته ها و آلام خود جهت ساختن یک پشتونستان واحد دست پیدا میکنند. اگر که پشتونها به امارت اسلامی از نوع فعلی راضی شوند، برای منطقه خطرناک میباشد و اگر چه خطر آن در یک کشور جداگانه کمتر است ولی میباید نیروهای دیموکرات پشتون تقویه شوند.

يكشنبه 1 آوريل 2012, بوسيله ى فرید سمیع


بحث افغانستان شمالی و جنوبی در نروژ و مستقر شدن افراد مسلح ظاهر غدیر در اطراف پارلمان

يكشنبه 26 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


تجزیۀ افغانستان

نقشه کشی بر صفحه ی کابوس

يكشنبه 26 ژوئن 2011, بوسيله ى رزاق مأمون


طرح تجزیه افغانستان قوت گرفته است، اشغالگران افغان با کشتار در غزنی و میدان، مرزهای خود را گسترش می دهند

پنج شنبه 23 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


از 10 هزار و 91 رای، 7 هزار و 271 رای به تجزیه افغانستان

این نظرسنجی را می توانید در پایین تمام مقالات منتشر شده در کابل پرس بیابید.

شنبه 11 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


طرح تجزیه افغانستان قوت گرفته است، اشغالگران افغان با کشتار در غزنی و میدان، مرزهای خود را گسترش می دهند

پنج شنبه 23 ژوئن 2011, بوسيله ى کابل پرس


افغانستان در چند قدمی تجزیه

شنبه 4 ژوئن 2011, بوسيله ى احمد کیان


تجزیه قطعی سودان، خیزش همگانی در تونس، مصر، یمن و اردن؛ در افغانستان راه پایان چند قرن استبداد چیست؟

با توجه به تجربه ی ده ساله ی اخیر، به نظر نمی رسد، قبیله سالاران با مفاهیمی مانند آموزش، مکتب، دموکراسی، حقوق بشر و ...خو پیدا کنند و به حقوقی برابر با سایر شهروندان یک جامعه راضی شوند.

جمعه 28 ژانويه 2011


سرنوشت افغانستان، تونس یا سودان؛ فرار قبیله سالاران و پایان چند قرن استبداد یا تجزیه؟

با توجه به تجربه ی ده ساله ی اخیر، به نظر نمی رسد، قبیله سالاران با مفاهیمی مانند آموزش، مکتب، دموکراسی، حقوق بشر و ...خو پیدا کنند و به حقوقی برابر با سایر شهروندان یک جامعه راضی شوند.

جمعه 21 ژانويه 2011


سودان: نفت، جنگ و تجزیه

بقلم نورمن پیچ/ بفارسی از حمید بهشتی

چهار شنبه 19 ژانويه 2011, بوسيله ى حمید بهشتی

— -

انگیزه های اساسی و امروزی طرح تجزیۀ افغانستان در شرایط کنونی

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

شنبه 15 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


سودان: عکس هایی از همه پرسی برای تجزیه؛ و اما سرنوشت افغانستان؟

جنگ و کشتار در افغانستان بیش از یک قرن است که ادامه دارد. جنایتکاران افغان مانند عبدالرحمان با کشتار سیستماتیک، و غصب زمین های مردم در نقاط مختلف مانند جنوب، آنان را به صفحات مرکز و شمال راندند و زمین های غصب شده را بین سربازان خود تقسیم کردند. این جنایات سیستماتیک همچنان با کشتار، غصب زمین و تخریب گذشته و تاریخ مردم جایی که امروز افغانستان نام دارد، در حضور بیش از 100 هزار سرباز بین المللی ادامه دارد.

دو شنبه 10 ژانويه 2011


پیش زمینه های تاریخی تجزیه در افغانستان

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

چهار شنبه 5 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


تأملی بر تعریف و شناخت تجزیه

طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل ( پیش زمینه های تاریخی ، انگیزه های کنونی، وپیآمد های آیندۀ تجزیۀ افغانستان در منطقه وجهان) توطئۀ تجزیه یا سلاح سرکوب نهضت های دادخواهانه درافغانستان

دو شنبه 3 ژانويه 2011, بوسيله ى توردیقل میمنگی


پلان بی در افغانستان

چرا تجزیه ی بالفعل کمترین انتخاب بد در افغانستان است؟

مقاله ی جدید بلک ول منتشره ی فارن افیرز 13 دسمبر 2010 / مترجم: دکتر ذکی پاهنگ

يكشنبه 19 دسامبر 2010, بوسيله ى دکتر ذکی پاهنگ


سودان در چند قدمی تجزیه؛ آیا افغانستان به سرنوشت سودان دچار می شود؟

يكشنبه 19 دسامبر 2010, بوسيله ى کابل پرس


تجزیه افغانستان، گروه پاکستانی پښتونخوا و مغزهای متفکر قبیله!

شنبه 2 اكتبر 2010, بوسيله ى کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

کافی است خود خواهان و عظمت طلبان قومی دست از این کردار های خود بردارند و خود را برتر از دیگر اقوام ندانسته و حقوق خود را به سطح یک شهروند عادی پائین بیاورند.

شنبه 18 سپتامبر 2010, بوسيله ى م- فرهنگ دوست هروی


تاکید بلک ویل بر پلان ب، تجزیه افغانستان

بلک ویل می گوید، طالبان در حال پیروزی هستند و ما در حال باخت. آن ها روحیه ی بالایی دارند و می خواهند به نافرمانی خود ادامه دهند. پلان ب با شکست مواجه شده است. او تاکید می کند که مناطق پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان را باید در اختیار طالبان گذاشت. او می گوید دهه ها در نزدیکی غرب با افغانستان خطاهای زیادی صورت گرفته است.

دو شنبه 13 سپتامبر 2010, بوسيله ى کابل پرس


هدف از تجزیه افغانستان وعقب نشینی به شمال چیست؟

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی در برابر یکی از کمیته های کنگره این کشور نسبت به عواقب اجرای توافقنامه دولت پاکستان و یک افراطیون اسلامگرا در دره سوات، در شمال غرب این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت پاکستان خطری مهلک را متوجه امنیت جهان می کن ولی اقا جان چپمن باخاطرارام میگوید که این همه اهداف که غربیان درمورد مبارزه با ترریزم داشتند محقق شده است

جمعه 10 سپتامبر 2010, بوسيله ى عبدالصبور


تجزیه طلبی واقعیت یا برچسپی ناروا

وقتی ما خوب تجزیه طلبی را شناختیم و به ابعاد مختلف آن آشنا شدیم آنوقت است متوجه میشویم در کشور ما تجزیه خواه وجود دارد یا نه

جمعه 30 ژانويه 2009, بوسيله ى ناصر فیروزی


طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

دو شنبه 16 اوت 2010


احمق خودتان هستید آقای اشرف غنی احمد زی، آقای وحید عمر

اشرف غنی: کسی که در رژيم جنایتکاران طالب، این رژيم را رژيمی مردمی معرفی می کرد و پس از روی کار آمدن کرزی یکی از کلیدی ترین افراد در بنا نهادن سیستم فاسد و مافیایی بود و بصورت غیر قانونی رییس دانشگاه کابل بود و در انتخابات ریاست جمهوری بصورت غیر قانونی با داشتن تابعیت آمریکا شرکت کرده بود.

چهار شنبه 4 اوت 2010, نويسنده: کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

تجزیه افغانستان باعث می شود که مردم قرون وسطایی به روش خود زندگی کنند و از آن لذت ببرند و مردم متمدن تر به شیوه ی دلخواه خود زندگی کرده و آزاد باشند. در ضمن در این صورت از سیطره طلبی یک قوم خاص که صدها سال است بر گرده ی ملیت های دیگر سوار است خلاصی خواهیم یافت.

يكشنبه 1 اوت 2010, نويسنده: مهرورز


طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 14 ژوئيه 2010, نويسنده: احمد بهار چوپان


رابرت بلک ویل: آمریکا باید افغانستان را به دو قسمت تقسیم کند

عدم پرداختن به مسایل افغانستان و عدم جسارت برای عبور از خطوط ممنوع که بیشتر درونی می باشد و نوعی خودسانسوری همراه با وطن پرستی چشم بسته را با خود دارد، به ضرر جامعه ی افغانستان است. دیگران به راحتی بدون اینکه درگیر وجدانی تقلبی شوند، به بحث و تجزیه و تحلیل مسایل مختلف در حوزه های مختلف می پردازند و کند و کاو درباره ی مسایل را لازمه ی برخورد سالم تر و صحیح تر با آن برای منافع خود می دانند و در افغانستان اما وقتی دیگران درباره ی سرنوشت و آینده ی مردم بحث می کنند، اهالی قلم به همان احساس وطن پرستی چشم بسته پناه می برند.

شنبه 10 ژوئيه 2010, نويسنده: کابل پرس


طرح تئوریک تجزیه افغانستان

در شرایط فعلی طرح تئوریک تجزیه یک ضرورت به نظر می رسد، مهم ترین حد و مرزی که باید از آن عدول نکنند، این است که از تعصبات و خشونت های قومی به دور بوده و عدالت در طرح های تقسیمات در نظر گرفته شود، برای بدست امدن این شرایط، بهترین راه حل این است که جامعه جهانی و بخصوص سازمان ملل بر روند تجزیه اشراف کامل داشته باشد و داوری در تقسیمات اراضی به سازمان ملل داده شود.

چهار شنبه 7 ژوئيه 2010, نويسنده: محمد اسحاق فياض


به تجزیه افغانستان بیندیشیم و یا به تغییر پشتونها؟

جامعه شناسان باور دارند که خلای ایدولوژیک موجب بیداری و تقدس ارزشهای قومی میشود/اگر بنا میبود تا برای هر گروه قومی و زبانی یک کشور مستقل وجود داشته باشد امروز در جهان بجای 195 مملکت باید شش هزار و پنجصد کشور وجودمیداشت./. تجزیه افغانستان به هیچوجه یک تجزیه آرام، صلح آمیز و متمدنانه مثل، چک و سلواکیا، نخواهد بود/معجون "پشتونوالی و شریعت" سمی است که باید آنرا از مغز پشتونها شست/ چگونه می توان انتظار داشت که پشتونها مثل فارسی زبانها و یا ترکها فکر کنند در حالیکه در زبان پشتو منابع فکری، علمی، ادبی و هنری بسیار اندک وجود دارد؟

دو شنبه 5 ژوئيه 2010, نويسنده: جعفر رضايی


طرح تجزیه ی افغانستان

پاسخهای به کابل پرس: چون من یکی از مخالفان تجزیۀ افغانستان هستم بنا برآن در بخش مخالفان تجزیۀ افغانستان به پاسخ دوستان و وطنداران ام خواهم پرداخت.

شنبه 3 ژوئيه 2010, نويسنده: نعمت الله ترکانی


طرح تجزیه ی افغانستان

درمیان مردم عامه – عناصرغیر"اوغان"- هنوزاین آگاهی بوجود نیامده است که بدون "اوغان" ها می توان راحت تر وانسانی تر زندگی کرد وبنابران باید کشوررا تجزیه کرد تا ازشرمصیبت های تمام ناشدنی ی که این طایفه برکشور تحمیل کرده است؛ درامان ماند.

چهار شنبه 30 ژوئن 2010, نويسنده: ربانی بغلانی


طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

سه شنبه 29 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس


خاورميانه با طراحی آمريکا!

افغانستان از نقشه ی جهان حذف می شود؟

سه شنبه 5 فوريه 2008

گالری عکس

واژه های کلیدی

تجزیه افغانستان | فدرالیسم
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ج یک : زیرا درصورت تجزیه این کشورخطوط حاکمیت قبیله حاکم محدود گردیده وآنان از چپاول منابع تحت سیطره شان محروم خواهند گردید.
  ج دوم : بلی حقیقت این امر، شکستاندن یک سنت زنگیده وتراشیده کسانیست که تا امروز با شعار ملی از مردم وداشته های شان بعنوان سرم استفاده نموده اند.هرچند که از طرح تا اجرای این موضوع راهی دشواری را در پیش خواهیم داشت اما این یک آغاز برای پایان یک سرنوشت دست ساخته ی شوم خواهند بود.
  ج سوم : همه انسانها آزاد آفریده شده اند این حق مردم است تا برای آزادی خویش متوصل به قیام علیه بیدادگری گردند.این ربطی به بیگانگان ندارد.وطنی که تنفس ما در آن قاچاق صورت پذیرد هزار مرتبه بی وطنی افضل تر است
  ج چهارم :وقتی برای رهای ایستادیم ودر مقابل زورگویان مزدور نه گفتیم محدوده ها خودبخود مشخص خواهند گردید.
  ج پنجم : آنها بدون هرگونه اتخاذ مجوز دست به سرکوب آزادی خواهان خواهند زد این روش همیشگی استبداد علیه جنبش های رهایی بخش بوده است.
  ج ششم: خیر ابدا
  ج هفتم:بلی
  ج هشتم : موافقم
  پرسش ها برای مخالفان تجزیه افغانستان
  1:مخالف نیستم
  2:هیچ امیدواری وجود ندارد
  3:هنوز درین کشور دولتی که مبنای موجودیتش امتیاز طلبی های قومی ،چپاول،حق کشی و استبداد نبوده باشد بمیان نیامده است.مردم ما با تجارب ازین قبیل کاملا بیگانه هستند،حاکمیت همیشه تک قومی جابر وروبرو با مردم درپناه سرنیزه ی بیگانگان بوده اند.
  4:خیر
  5:احتمالا تحریک بیرونی ها موثر باشند اما درین کشور اگر قیام تجزیه خواهی صورت بگیرد بعید میدانم که از جان بلب رسیدن دستگاه حاکم قبیله یی نباشد.
  6:خیر هرگز نا ممکن نبوده و بخاطریکه مردم داغ دوصدساله دارند اگر این موضوع مطرح گردد این ممکن از آن مردم خواهند بود .
  7 :اگر این کشور تجزیه گردد دیگر قومیت های ممتاز برای اتلاف حق دیگران کشته نمیدهند و مردم نیزبرای دفاع شان نیاز مند آمادگی های هرآنی نخواهند بود.طوایف تحت ستم با هم داخل یک چوکات کشوری را خواهند ساخت که در آن وزنه ها همه متعادل خواهند بود و کسی خواهان امتیاز قومی شده نمیتواند.
  8 : اگر افغانستان واحد که داریم پابرجا بماند همیشه باید باج داد و از حق خویش محروم بود واحساس شهروندی را از خودبرید وبازندگی قاچاق خو کردیعنی همه عمر بامرگ ذلت بار هم آغوش باید بود .درصورت قیام عمومی ورهایی از شر قیبله سالاران مزدور به هر اندازه که قتال صورت بگیرد بسوی خط پایان نزدیک میگردد نه چون حالت فعلی که زمان متوقف گردیده باشد.
  9 : تاوقتی که انگلیس درین کشور دست باز مثل امروز داشته باشد این طرح بعید بنظر میرسد که به منصه اجرا گذاشته شود زیرا بریتانیا این کشوررا برای قبایل گمشده اش میخواهد.انگلیس افغانستان را برای جهانی شدن اسرایل جهانگیر در نظر دارد ،اما در صورت تجزیه یی این کشوراین امر یک مژده بزرگ برای همه شهروندان ساکن این سرزمین خواهند بودکه با آغاز فصل جدید همه چیز جدید خواهند بود ودغدغه های هجوم وغارت و تجاوز و امتیاز طلبی دیگر وجود نخواهند داشت زیرا در آن صورت توازن برقرار میگردد.
  10:تمام

  • من جوابات باجه ازره عزيز را صد درصد تاييد ميكنم. همين نظر من هم ميباشد.
   قبيله جه باشد كه شاهى كند..به هر جارسد او تباهى كند
   ولى يك التر ناتيف خوب طرح داكتر لطيف بدرام را نيز ميدانم.كرجه تجزيه درد اور است بسيار كشت خون نورا در قبال دارد ولى طرح داكتر لطيف بدرام شايد يك تولد بيدون درد باشد.اين طرح شايد ارزان تمام شود براى مردم ما.هم لعل بدست ايد و هم يار نرنجد.كارى شود كه نه سيخ بسوزد ونه كباب.

  • Man ba gofta ha ee Bache Azra kamelan movafeq astem

  • تجزیه داروی تلخ ولی نجات بخش است. باید دانست که با جهل پشتون ساختن و سوختن مهال شده است. کوریای جنوبی, کروشیا, بوسنیا, کوسوو و غیره از شر استبداد برای همیشه نجات پیدا کردند.

   این تحیل جالب را بخوانید و در سایت جاویدان در نظر سنجی در مورد تجزیه سهم بگیرید.

   http://jawedan.com/index.php?o...

  • با عرض سلام به همه دوستان!
   باچه آزره از کیسهء خلیفه میبخشه... برادر! ما در مورد افغانستان بحث داریم نه مغلستان که عاجل از تجزیه گپ میزنی...افغانستان از خود صاحب داره...نه اوغو میتانه این مملکت ره تجزیه کند و نه آزره. دل تان کوه واری جمع باشه...این مثل اینست که مهمان بیایه و برای صاحب خانه بگویه نصف خانه اترا برای همسایه ات میدهیم....بسیار جالب است...

  • سلام دوستان
   به جواب افغانستانی
   باید گفت کسی صاحب خانه گفته میشود که تاریخ در این سرزمین دارد نه آنان که از کشور های که هم نام شان هم است به این سرزمید آمدن و نه کوچی های خیمه نشین بیخود دل خوش نکنید که هیچکدام تان صاحب خانه نیستین
   اگر میگی نه
   بیا سابیت کن که تو از چه رو خود را صاحب خانه میدانی
   شما چی بخواهید و چی نخواهید این کشور تجزیه خواهد شد.

  • به بينا
   اول سلام بر همه
   بعد به بينا بايد بگويم كه تو بينا نيستي و نه هم شنوا استي زيرا اگر بينا ميبودي از طرح يك شوونيست دفاع نه مي كردي پدرام چه است كه او طرح در مورد افغانستان يا مردمش داشته باشد
   پدرام بيش به يك بچه بي ريش (اول بچه بي ريش مسعود و حال دوستم ) ميماند تا يك طراح و يا پلان گزار

  • سلام آقای افغان!
   کاش میشد که خودت باور داشتی که تاجکها، ازبکها، هزاره ها و دیگران نیز افغان اند، تاهنوز از یاد نبرده ایم طالبان شما با باداران پاکستانی و عرب شان میگفتند که تاجکها به تاجکستان بروند، ازبکها به ازبکستان، هزاره ها به گورستان، چون هزاره ها را شما نوه چنگیز یا بقایای آن میدانیستید و میگفتید که باید به گورستان بروند، و چنین کار را کردید، دست به نسل کشی (ژینوسایر) زدید و هزاران مردم بیگناه هزاره، تاجک، ازبک و غیره را کشتید...
   مسئله تجزیه افغانستان نه به پدرامی تعلق دارد، نه به گروه مشخص...تجزیه افغانستان بعنوان یک گزینه نهائی جهت رهائی از معضلات موجود اجتماعی و سیاسی در افغانستان طرح و از طرف مردم افغانستان (مردم غیر پشتون و پشتونها روشنفکر) و همچنان جامعه جهانی که حل معضله افغانستان برایشان مهم است، طرح گردیده و اجرا میگردد.
   چرا مردم افغانستان به تجزیه علاقمند اند؟
   دلایل مختلف دارد، مانند عدم موجودیت تحمل پشتونها برای اشتراک نخبگان غیر پشتون در قدرت سیاسی، وجود تبعیض گسترده نظیر حلقات فاشیستی افغان ملت، و امثال آن در حکومت که چون سگان رمه ئی بر دروازه ارگ نشسته اند و به طرف دیگران غوغو میکنند....
   شما، یا بهتر بگوئیم، پشتونها همواره تمایل دارند تا بفروشند، اما تاجکها، هزاره ها و ازبکها بخون جان شان میخرند، دیگر این سودا برایشان سودبخش نیست، چون تا امروز فکر میشد که باید خرید، اما انحصار یکجانبه عرضه، باعث سقوط بازار خرید میگردد....دیگر اگر بفروشید، دیگران نخواهند خرید...پس معامله ختم است...
   در افغانستان فقط به گمان تخمینهای که دولت دارد، 30 درصد پشتون است، اما این 30 درصد برا 70 درصد دیگر همچنان میل حکومت کردن دارد...اینکه چرا افغانستان همیشه جنگ است، علت آن نیز ناشی از همین خودخواهی و عدم تحمل پذیری است...
   قبول میکنیم که اخلاقاً با هم برادر اند، اما برادران دیگر باهم دور یک صفره نان خورده نمیتوانند، نمیتوانند دیک مشترک داشته باشند، پس باید از هم جدا شوند، اگر کاکایت با پدرت جور نیامدند که باهم زندگی مشتر کنند، چه میکنند؟ یقیناً که از هم جدا میشوند، پس "جدا شدن" همان "تجزیه" است که باید چنین شود
   اگر میخواهید بیشتر بدانید، با بزرگان و اهل خبره ببینید و درین مورد برایتان بیشتر تفصیل خواهند داد...وقت کمتر دارم، و گرنه همش را خودم برایت شرح میدادم...
   موظب خود باش دوست عزیز!

  • Tajzia shodani ast. Ba brother key az Alman nawishat bodand wa bacha azra kamilan mawafiq astam. Agar tajzia nagardad. Mutabaqi khak ra ham ba arab ha wa panujabi ha mifroshand. kasi namoos khoodr befroshad khak hich chizi nist.

  • ســــــلام برادر عزیز:
   بعــــــــــنوان یک افغان میخواهم چند سطری بنویسم:
   نمیدانم چرا شما میخواهید که این خاک میان تعداد از افراد خودخواه و باردوش این خاک تقسیم شود . من اصلأ نمیدانم که چرا ؟ ولی یک چیز را بعنوان یک جوان مسول و بااحساس بگویم که بیائید تا از تحولات گذشته و نابسامانی های
   گذشته پند گرفته، نگذاریم تا همچو موضوعات پوچ و بی معنا در اذهان ما خطور نماید. کشور هایکه تجزیه شده اند، بدون شک ازخود امکانات کافی داشته و قبل از علت تجزیه نمودن شان هم خودکفائی و موجودیت ملیت های کثیر بوده است . بهرحال، روی این موضوعات نمیخواهم که زیادتر صحبت کنم ولـــــــــــــی یگانه چیزیکه مهم و پُر ارزش که که ما و این ملت دارد اینست که" درقدم نخست این یک کشور اسلامی بوده که تمام اساسات و زیربنا های آن طبق اصول و قواعد اسلامی استوار بوده، درضمن دارای یک فرهنگ متمدن، کهنه و پُر از ارزشهای مادی و معنوی میباشیم که نظیر آن در تمام جهان هم وجود ندارد. درحقیقت افغانستان از هر لحاظ غنی و ثروتمند بوده، ولی یگانه چیزیکه ما نداریم، رهبری سالم است . تصور کنید که افغانستان تجزیه شد، ولی بازهم همان مرض بی اتفاقی درمیان خواهد درضمن تمام امکانات موجوده صرف بخاطر منافع شخصی خودشان خواهند بود نه برای من و تو . بهر ترتیب" فکر تجزیه و تحلیل ( استخوانهای پدرکلانهای ) مارا در ذهن نه پرورانید که عاقبت لعنت خداوند(ج) نیز بالای مان خواهد شد . بجای طرح نمودن این موضوع، بهتر است تا درمورد اتحاد، برادری، اخوت، صمیمیت، یکپارچه گی و اتفاق سعی و تلاش بخرچ داده، تا حداقل اگر برای ما نشد، برای نسل آینده این کشور یک تاریخ جدید بجا بگذاریم تا مبادا ازبرکت آنان ماهم رضائی پروردگار را کسب نمائیم. بهترین کار ایجاد روابط حسنه میباشد. پس بیائید کاری را که تعدادی ازبزرگان ما ناتکمیل گذاشته، تکمیل نموده، ثبات کنیم که ما واقعأ بنام و افتخارات که آبا و اجداد ما بخاطر ابقأ منو تو کسب کرده افتخار نموده ، آرزوی های شانرا برآورده سازیم . درد دل زیاد است ولی نمیخواهم که شمارا درد سر دهم . صرف دُعا میکنیم که خداوند به برکت همین ماه روزه که در پیش رو داریم ، یک اخوت و برادری سرتاسری را درین ملت حاکم سازد آمین یا رب العالمین . تشکر از خواننده گان عزیز که این متن را به خوانش گرفتند. الله حافظ وناطرتان باد....... ایمیل آدرس خودرا نوشته ام اګر میخواهید معلومات بیشتر را باهم شریک سازیم ، آزادانه تماس ګرفته میتوانید.

  • تجزیه افغانستان یګانه راهی بیرون رفت از این همه بدبختی ها است تا به کی تاجک ازبک هزاره ترکمن به خون خود دفاع کند از این سرزمین که توسط اوغان ها فروخته می شود وتوسط ان ها خراب می شود این سیاست زنک زده سابق بس است دفاع از تمامیت ملی
   باید تجزیه شود
   تجزیه شود هم مانند کوریای شمالی جنوبی بس امروز پایان ظلم است ږ تشکر از سایت کابل برس

  • Pedram padarat ast madar janat hmraysh zik zik kada bod wa to payda shode ay hrame

  • ay bradar ba khar che ra tashreh me kone o ra ke be koshe ba do pay rawan na mesha , char pay char pay ast

 • سلام برای همه هموطنان عزیز ممنون ازنویسنده محترم
  از تحلیل ها نظر ها و پیش بینی های تان، در اخیر نگاشته اید که چه باید کرد؟ خیلی خوب
  سوالی است.
  همه اقوام غیر پشتون که در طول تاریخ یعنی از آمدن نام افغانستان تا امروز ازین سیستم قبیله ای فاشیستی که متضاد به تمام قوانین انسانی،
  صلح و آ زادی ،آ بادی وترقی پیشرفت ،علم و دانش است ضرر دیده اند و زهر تلخ اوغان سالاری را چشیده اند، در مورد
  تقسیم بندی اوغانستان شمالی و جنوبی و یا شکل بهترش او غانستان فیدرالی که نام جدیدی بلای این سر زمین گزاشته شود
  که همه ای اقوام سرزمین هویت واقعی خود را بیابند، فکر کنند ، نظرات و عقاید خود را انسجام بخشند تا شود ازین وحشت
  اوغانی نجات یابیم.
  یقین دارم که بلاخره این قوم با هم برادر یهود میروند با خیل خود مپپیوندند پشتون خواه خود را
  میسازند و ما هم خراسان کهن را میسازیم و آ بادش نگهمیداریم
  http://www.youtube.com/watch?v=-tyJ...
  http://www.youtube.com/watch?v=6FHN...
  http://www.youtube.com/watch?v=BRCj...
  http://www.youtube.com/watch?v=l-jE...
  پشتونها تاریخ ما رانابودکردن
  http://www.youtube.com/watch?v=JJ4L

  • دوستان
   سلام
   از ابرازنظرهمه متشکرم واز جناب نوشته های khorasan کاملن حمایت میکنم

 • تاچه وقت مردمی بهچاره ما این ظل راه تحمل کنند ؟
  هزاره‌ها در سه مرحله، «زمان نادرشاه افشار، ناصرالدین شاه قاجار بعد از کشتار هزاره‌ها توسط عبدالرحمان» به ایران مهاجرت کرده‌اند. رضاشاه نام این قوم مهاجر به ایران را از «هزاره» و «بربری» به خاوری تغییر داد
  پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران سیل مهاجرت به ایران بیشتر شد. در افغانستان از گذشته به آنها ظلم بسیاری وارد شده و تاکنون ادامه دارد یکی از بدترین ظلم‌ها به آن‌ها کشتار و اخراج ان‌ها از مناطق سکونتشان در زمان
  عبدالرحمان یکی از شاهان افغانستان می‌باشد در آن دوره تقریبا 62 درصد مردم هزاره قتل و عام شدند
  درگذشته‌های دور هزاره‌جات کنونی بنام‌های زیر یاد شده‌است: به گفته (بلیو) غر مارث که این نام در کتاب مقدس نیز آمده‌است –به قول مرحوم غبار نویسنده افغانستان در مسیر تاریخ، نزدیک ۵۰۰ سال پیش از هزاره‌جات به نام «ستا گید یا» نام برده شده‌است شاهان هزاره‌جات قبل از اسلام به نام‌های شیران بامیان از اولاده کوشانی ویفتلی و بعدآ به نام‌های هزار بنده – شار و ریو شاران یاد می‌شدند که عمدتآ در دو نقطه تاریخی این سرزمین به نام‌های (پشین) یا افشین یکاو لنگ کنونی و (سورمین) سر پل فعلی که پایتخت تابستانی و زمستانی ایشان بودند حکومت میرا ندند.
  کنت کورت و بطلیموس مورخین عهد سکندر کبیر، فریبه جهانگرد فرانسوی، هنری فیلد کریستیاتس محقق دنمارکی و جورج راورتی، از مورخان غربی. مقدسی، مولف گمنام حدودالعالم در ۹۵۹ میلادی، ابی بکر مشهور به ابن فقیه، ابن خرداد در ۹۲۰ میلادی، ناصر خسرو بلخی از مورخین اسلامی و همچنان هیوان تسنگ راهب چینی از موجودیت غرج الشار، غرجه، غرجستان، شاران غرجستان و موجودیت هزاره‌ها در غرجستان به کرات یاد نموده‌اند.
  حکمرانی شیران بامیان توسط غزنویان ساقط و بعد از آن غوری‌ها شنسبی‌ها – خوارزمی‌ها در هزاره‌جات حکومت کردند با شکست خوارزم‌شاه شهر غلغله توسط لشکر چنگیزخان تخریب و به بامیان آسیب زیادی وارد گشت

 • پشتوسازی در بلخ
  در زمان) امانالله شا ه( یکی از افراد او به نام ( وزیر محمد گل مهمند ( نایب‌الحکومه ولایت بلخ شد. وی سیاست پشتوسازی را در این ولایت پیشه کرد و اقدامات زیر را انجام داد:

  غصب ۵۰ هزار جریب زمین آبی تاجیکان و ازبکان و توزیع آن‌ها میان پشتوهای آورده‌شده به منطقه. اختصاص مالچرها (مراتع) به پشتوها.
  نابودسازی آثار تاریخی بلخ از جمله سنگ‌نوشته‌ها و سنگ مزارهای زرتشتی و سغدی پیش از اسلام.
  سوزاندن ۲۳۷ دست‌نویس کهن فارسی، عربی و ترکی.
  مدارس منطقه تا سال ۱۳۴۵ تنها مجاز به آموزش به زبان پشتو بودند.
  تغییر بیشتر نام‌های جغرافیایی منطقه از فارسی و ترکی به پشتو از جمله: چارباغ گلشن (شینکی)، دلبرجین (شلخی)، پلاس‌پوش (زوزان)، چهل‌ستون (غندان)، بوینه‌قره (شولگره)، آدینه‌مسجد (چاربولک)، سمرقندیان (زرغون‌کوت)، کدوخانه (بانده‌گی)، ده‌دراز (غشی)، چقیش (استولگی)، یول‌بولدی (لیندی)، کول انبونه (مندتی) و...
  در آن دوره، پس از پشتوسازی نام‌ها در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب، هر فرد بومی که نام بومی مکان‌ها را به زبان می‌آورده جریمه نقدی می‌شده‌است
  روش دیگر پشتو سازی عبارت از تغیر نام محل‌های مختلف به نام‌های جدید پشتو است. به عنوان نمونه می‌توان به تغیر اسم این مناطق اشاره کرد:
  تغیر نام سبزوار درهرت به شیندند
  در سال‌های ۱۳۱۶-۱۳۱۷ خورشیدی (۱۹۳۷-۱۹۳۸ میلادی) دولت افغانستان دانشجویانی را برای آموز‌ش دیدن در زمینه نظامی به اروپا و آمریکا فرستاد. بنا بر سیاست پشتون‌سازی، فرزندان مردم )هزاره قز لباش (ایرانی‌تبار و فارسی‌زبان) و شیعه‌ها از شرکت در این دوره‌های آموزشی محروم شدند
  در سال ۱۳۱۸/۱۹۳۹ بر پایه دستور دولتی زبان تدریس در همه دروس مدارس سراسر افغانستان از فارسی به پشتو تبدیل شد
  کمبود منابع به زبان پشتو و عدم آشنایی بخش بزرگی از مردم افغانستان با این زبان، باعث فلج شدن نظام آموزشی و گسترش بی‌سوادی شد. پس از چندین سال و اعتراضات عمومی سرانجام در زمان وزارت (نجیب الله خان توروایانا ،) وزیر معارف وقت، آن وزارت‌خانه ناچار شد تدریس به زبان فارسی را به مناطق فارسی‌زبان افغانستان بازگرداند. از آن پس مقرر شد در مناطق فارسی‌زبان کلاس‌ها و دروس به فارسی باشد و پشتو به عنوان یکی از درس‌ها آموزش داده‌شود و در مناطق پشتوزبان زبان تدریس پشتو باشد
  از سال ۱۳۱۸ خورشیدی برای کارمندان ورازت‌خانه‌ها، بانک‌ها و دیگر ادارات افغانستان به صورت اجباری دوره‌های زبان پشتو گذاشته‌شد. این دوره‌ها تا ۱۳۵۷ خورشیدی ادامه یافت ولی با ناکامی روبرو بود. کم‌تر کسی از فارسی‌زبانان که این دوره‌ها را گذارندند قادر به نوشتن و خواندن پشتو در سطح کافی بودند
  انجام مهاجرت‌های اجباری برخی از گروه‌های قومی و ملیتی در افغانستان یکی از روش‌های پشتوسازی بوده‌است.به‌عنوان مثال سیاست انتقال گروه‌های قومی پشتون به سمت شمال افغانستان در دورهً صدارت محمد هاشم خان می‌توان ذکر کرد.
  در زمان صدارت نامبرده ریاست ناقلین در چارچوب وزارت داخله ایجاد شد که محمد گل مومند بسمت وزیر داخله ایفای وظیفه می‌نمود. ریاست مذکور وظیفه و تطبیق اسکان قبایل آنطرف سرحد آزاد جنوب افغانستان را در نواحی سمت شمال بعهده داشت به آرزوی آنکه بتواند گروه قومی پشتون را در افغانستان توسعه بخشد. نامبرده برای تشویق هرچه بیشتر ناقلین زمین‌های درجه اول نزدیک سرآب را برای آنها توزیع می‌کرد

 • http://www.youtube.com/watch?v...
  تا چه وقت سکوت اختیار کنیم در مقابل فاشیزم اوغانی ؟
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  از زمانی که اوغانها از کوه سلیمان به سرزمین های اطراف آن سرازیر شدند ، سلسله ی تجاوزگری و اشغالگری و چپاولگری ایشان تا به همین امروز ادامه دارد و مردمان غیر پشتون از دست آنها در رنج و عذاب می باشند . به ویژه پس از آن که دو صد شصت سال پیش قبایل اوغان ( پشتون ها ) موفق به ایجاد یک دولت غاصب و تجاوزگر در خاک پاک خراسان شدند ، دیگر کسی رنگ آرامی و خوشی و پیشرفت و ترقی را در ساحه ی جغرافیایی تحت حاکمیت منحوس اوغان ها ندیده است .

  یکی از ارمغان های شوم و مصیبت بار حاکمیت اوغانشاهان پدیده ای به نام " ناقلین " بوده است . شاهان جنایتکار پشتون برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب و بی خانمان ساختن مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره ، هزاران هزار پشتون را از مناطق شرق و جنوب اوغانستان و همچنان از آن سوی خط مرزی دیورند ، به مناطق شمالی ، ساحات مرکزی و تخارستان ( بخش شمال کشور ) ، انتقال دادند و برای شان زمین های مردمان بومی آن جا ها را تقسیم کردند و خود مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره را بی خانمان ساختند . اگر از دیگر خیانت ها و جنایتکاری های شاهان خاین اوغان یاد نکنیم ، همین جنایت شان صد ها و هزاران داستان غم انگیز بر جای مانده است .

  حقیقت این است که بخش زیاد زمین های که پشتون ها در ساحات زیست کنونی شان در دست دارند ، غیر از بخش های کوه سلیمان ، دیگر همه زمین های اشغالی تاجیکان و مردمان بومی دیگر می باشند که در اثر تجاوزگری ها و جنگ های متوالی در طول چند قرن به زور غصب کرده و در آن جا ها ساکن شده اند . اما مسکن گزین شدن پشتون ها در مناطق مرکزی و شمال اوغانستان به صورت برنامه ریزی شده از طرف دولت های اوغانی به طور گسترده در صد سال اخیر انجام شده است که این ها به نام " ناقلین " یاد می شوند . یعنی کسانی که از شرق و جنوب به مناطق مرکزی و شمال اوغانستان نقل داد شدند و خانه و زمین و زنده گی مردم بومی را به زور و جبر اشغال نمودند و از همان وقت تا کنون به مکیدن خون مردم غیر پشتون در آن مناطق مشغول می باشند .

  کوچی های اوغان نیز یک بلا و مصیبت دیگری اند که بالای مردم غیر پشتون هر سال نازل می شوند و زنده گی مردم را تیره و تار می سازند . هم ناقلین غاصب و طفیلی ، هم کوچی های تجاوزگر و وحشی ، همیشه از طرف دولت های پشتونی مورد حمایت عام و تام قرار گرفته اند و به همه جنایت ها و بیرحمی ها و وحشی گری های شان از جانب دولت ها مهر تایید نهاده شده است .

  ما به این باوریم که مردمان تاجیک و هزاره و اوزبیک و دیگرانی که مورد ظلم و بی رحمی ناقلین و کوچی ها قرار گرفته اند ، برای دفاع از خود و برای بازپس گرفتن زمین و جایداد خود ، دیگر هیچ راه ندارند جز این که مصیبت ناقلین و کوچی ها را به زور دفع سازند و از میان بردارند .

  ما تجاوزگری و وحشت افگنی کوچی های ظالم را در مناطق مرکزی و دیگر بخش های کشور نکوهش می کنیم و موجودیت ناقلین طفیلی و غاصب را در زمین های مردم غیر پشتون یک لکه ننگ می دانیم . از نظر ما ، مردمان غیر پشتون این حق را دارند که ناقلین را دو باره به جایگاه اولی شان برگردانند و زمین و جایداد خویش را از چنگ شان رها سازند و همچنان این را حق مسلم مردم غیر پشتون می دانیم که نگذارند پای کثیف کوچی های تجاوزگر و قاتل به خاک شان نهاده شود . وقتی که دولت پوشالی و مزدور پشتونیست های غدار از ناقلین و کوچی ها به مثابه ابزار فشار و سرکوب دیگران کار می گیرند ، دیگران هم باید از چنان یک دولت سیاهکار هیچ توقع برای تامین عدالت و انصاف نداشته باشند . امید بستن به تامین عدالت از جانب دولت اوغان سالار که خود حامی و تجهیز کننده ی کوچی ها و ناقلین می باشد ، یک کار نادرست می است . همان گونه که دولت پوشالی کرزی در سال های گذشته هیچ کاری برای جلو گیری از فاجعه ی تجاوز کوچی ها نکرد ، امسال و سال دیگر نیز هیچ کاری به سود مردمان غیر پشتون در این زمینه انجام نخواهد داد

 • اوغان ذلتی ها ، سورخلقی ها و دیگر پشتونیست های دزد و قاچاقبری که در اوغانستان حاکمیت را به دست دارند ، نه تنها هیچ تمایلی به جلو گیری از تجاوز کوچی ها ندارند ، بلکه کوچی ها را تقویت ، حمایت و تشویق می کنند که هر سال بیشتر از پیش بر شدت کشتار و وحشی گری خویش بیافزایند . همچنان ، دولت کرزی و پشتونیست های رنگارنگی که با آن همپیمان اند ، از اوغان ذلتی ها گرفته تا گلبدینی ها و طالب ها ، همه بر اساس دستورات کتاب مقدس شان ( دویمه سقوی ) به صورت بسیار جدی و قاطعانه خواهان این استند که ناقلین رانده شده از شمال را به آن جا برگردانند و در عین حال صد ها هزار نفر دیگر از پشتون های مناطق شرق و جنوب و حتی پشتون های آن سوی مرز دیورند را به مناطق تاجیک ها ، اوزبیک ها و هزاره ها در شمال ، مرکز و غرب اوغانستان ، سرازیر سازند و همان طرح " ناقلین " دولت های پشتونی قبلی را به شدت و قوت بیشتر ادامه دهند .

  مردمان غیر پشتون باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و از خود واکنش های مناسب نشان دهند و نگذارند که همان اندک زمین و جایدادی که در اختیار شان قرار دارد مورد چپاول و تاراج اوغان ها قرار گیرد . ما این را به خوبی میدانیم که تجاوزگران اوغان ، زبان نرم را نمی فهمند ، کسی نمی تواند آن ها را با سخن خالی ، با گریه و زاری ، با عریضه نویسی و گردن پتی به جاده ی خردمندی و عدالت و انصاف رهنمون گردد . تنها زبانی را که آنها می فهمند و بالای شان تاثیر دارد ، زبان زور است . تا وقتی که خوب محکم و پخته بر دهان شان کوبیده نشود ، به هوش نمی آیند و در همان شتر جهل و خودپرستی و افزون خواهی و فاشیزم سوار استند و هر کسی که در دم شان بیاید زیر پا می کنند .

  برای دفع تجاوز کوچی ها و شکست برنامه ی ناقلین و پایان دادن به حاکمیت ظالمانه ی تک قومی و اوغان سالاری، ما به یک مبارزه و مقاومت گسترده و همه جانبه نیاز داریم . برای اینکه بتوانیم حقوق مردم خویش را به دست آوریم ، باید توانایی به کاربست تمامی اشکال مبارزه و مقاومت دادخواهانه را داشته باشیم . تا زمانی که اوغان سالاری در کشور ما حاکم باشد ، تا زمانی که مردمان غیر پشتون در اسارت قرار داشته و گروگان قبیله و قبیله پرستان باشند ، تا زمانی که مشکلات حاکمیت سیاسی و مناسبات قومی و اجتماعی به صورت عادلانه و شایسته حل نگردد ، همین اوغانستان خواهد بود و همین اوغوکراسی و کشور توسط اوغان ذلتی ها و پشتونیست های تمامیت خواه و فاشیست به سوی ازهمپاشیده گی بیشتر ، به سوی بی ثباتی بیشتر و سر انجام به سوی تجزیه و چند پارچه شدن سوق داده خواهد شد

 • تاچه وقت مردمی بهچاره ما این ظلم راه تحمل کنند ؟
  محترم لطيف پدرام بهترين برنامه برای راه حل افغا نستان دارند
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...

 • طرح تجزیه اوغوستان
  بنام خداوند یکتا

  مردوم جهاد کردند که زند گی کنند وازحقوق حقه شان به صفت یک انسان که شائیسته انسانیت هست انهم نه به صفت یک انسان دست دوم ویاسوم مستفید شوند. مردوم اینهمه بد بختی را سالهای متمادی قبول کردند برای چه؟؟؟

  ایابرای چند تاقاچاقجی. زارع تریاک. اد م کشان وبلاخره برای شترچرانان

  وحشی والاغ منیش که در طول زندگی شان بوئی ازادمیت نبرده؟؟؟

  ننگ برماکه اینهمه نوکرخرمنیشهاباشیم .ماغم بخوریم ایشان بزند گی ننگاورشان ادامه دهند وووو.... تجزیه چه بهتر ایکاش نام کثیف اوغوستان

  بنام خوشنام هزارستان ویاهم خراسان بدل شود.اگراین مملکت شوم تجزیه شود

  چه سعادت. دراولین روز بعدازتجزیه مابه سعادت ابدی میرسیم واز شراینهمه

  گند پشتونیزم خرمنیش هاکه درتمام دونیا جزسرافگندگی چیزی بارنیاورده خلاص میشویم ووو.....

  سپاس علی

 • تجاوزگر اوغانها در خاک پاک خراسان
  از زمانی که اوغانها از کوه سلیمان به سرزمین های اطراف آن سرازیر شدند ، سلسله ی تجاوزگری و اشغالگری و چپاولگری ایشان تا به همین امروز ادامه دارد و مردمان غیر پشتون از دست آنها در رنج و عذاب می باشند . به ویژه پس از آن که دو صد شصت سال پیش قبایل اوغان ( پشتون ها ) موفق به ایجاد یک دولت غاصب و تجاوزگر در خاک پاک خراسان شدند ، دیگر کسی رنگ آرامی و خوشی و پیشرفت و ترقی را در ساحه ی جغرافیایی تحت حاکمیت منحوس اوغان ها ندیده است .

  یکی از ارمغان های شوم و مصیبت بار حاکمیت اوغانشاهان پدیده ای به نام " ناقلین " بوده است . شاهان جنایتکار پشتون برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب و بی خانمان ساختن مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره ، هزاران هزار پشتون را از مناطق شرق و جنوب اوغانستان و همچنان از آن سوی خط مرزی دیورند ، به مناطق شمالی ، ساحات مرکزی و تخارستان ( بخش شمال کشور ) ، انتقال دادند و برای شان زمین های مردمان بومی آن جا ها را تقسیم کردند و خود مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره را بی خانمان ساختند . داستان های ظلم و جنایتکاری شاهان خاین اوغان صرف در همین مورد بی شمار است .

  حقیقت این است که بخش زیاد زمین های که پشتون ها در ساحات زیست کنونی شان در دست دارند ، غیر از بخش های کوه سلیمان ، دیگر همه زمین های اشغالی تاجیکان و مردمان بومی دیگر می باشند که در اثر تجاوزگری ها و جنگ های متوالی در طول چند قرن به زور غصب کرده و در آن جا ها ساکن شده اند . اما مسکن گزین شدن پشتون ها در مناطق مرکزی و شمال اوغانستان به صورت برنامه ریزی شده از طرف دولت های اوغانی به طور گسترده در صد سال اخیر انجام شده است که این ها به نام " ناقلین " یاد می شوند . یعنی کسانی که از شرق و جنوب به مناطق مرکزی و شمال اوغانستان نقل داد شدند و خانه و زمین و زنده گی مردم بومی را به زور و جبر اشغال نمودند و از همان وقت تا کنون به مکیدن خون مردم غیر پشتون در آن مناطق مشغول می باشند .

  کوچی های اوغان نیز یک بلا و مصیبت دیگری اند که بالای مردم غیر پشتون هر سال نازل می شوند و زنده گی مردم را تیره و تار می سازند . هم ناقلین غاصب و طفیلی ، هم کوچی های تجاوزگر و وحشی ، همیشه از طرف دولت های پشتونی مورد حمایت عام و تام قرار گرفته اند و به همه جنایت ها و بیرحمی ها و وحشی گری های شان از جانب دولت ها مهر تایید نهاده شده است .

  ما به این باوریم که مردمان تاجیک و هزاره و اوزبیک و دیگرانی که مورد ظلم و بی رحمی ناقلین و کوچی ها قرار گرفته اند ، برای دفاع از خود و برای بازپس گرفتن زمین و جایداد خود ، دیگر هیچ راه ندارند جز این که مصیبت ناقلین و کوچی ها را به زور دفع سازند و از میان بردارند .

  ما تجاوزگری و وحشت افگنی کوچی های ظالم را در مناطق مرکزی و دیگر بخش های کشور نکوهش می کنیم و موجودیت ناقلین طفیلی و غاصب را در زمین های مردم غیر پشتون یک لکه ننگ می دانیم . از نظر ما ، مردمان غیر پشتون این حق را دارند که ناقلین را دو باره به جایگاه اولی شان برگردانند و زمین و جایداد خویش را از چنگ شان رها سازند و همچنان این را حق مسلم مردم غیر پشتون می دانیم که نگذارند پای کثیف کوچی های تجاوزگر و قاتل به خاک شان نهاده شود . وقتی که دولت پوشالی و مزدور پشتونیست های غدار از ناقلین و کوچی ها به مثابه ابزار فشار و سرکوب دیگران کار می گیرند ، دیگران هم باید از چنان یک دولت سیاهکار هیچ توقع برای تامین عدالت و انصاف نداشته باشند . امید بستن به تامین عدالت از جانب دولت اوغان سالار که خود حامی و تجهیز کننده ی کوچی ها و ناقلین می باشد ، یک کار نادرست می است . همان گونه که دولت پوشالی کرزی در سال های گذشته هیچ کاری برای جلو گیری از فاجعه ی تجاوز کوچی ها نکرد ، امسال و سال دیگر نیز هیچ کاری به سود مردمان غیر پشتون در این زمینه انجام نخواهد داد .

  اوغان ذلتی ها ، سورخلقی ها و دیگر پشتونیست های دزد و قاچاقبری که در اوغانستان حاکمیت را به دست دارند ، نه تنها هیچ تمایلی به جلو گیری از تجاوز کوچی ها ندارند ، بلکه کوچی ها را تقویت ، حمایت و تشویق می کنند که هر سال بیشتر از پیش بر شدت کشتار و وحشی گری خویش بیافزایند . همچنان ، دولت کرزی و پشتونیست های رنگارنگی که با آن همپیمان اند ، از اوغان ذلتی ها گرفته تا گلبدینی ها و طالب ها ، همه بر اساس دستورات کتاب مقدس شان ( دویمه سقوی ) به صورت بسیار جدی و قاطعانه خواهان این استند که ناقلین رانده شده از شمال را به آن جا برگردانند و در عین حال صد ها هزار نفر دیگر از پشتون های مناطق شرق و جنوب و حتی پشتون های آن سوی مرز دیورند را به مناطق تاجیک ها ، اوزبیک ها و هزاره ها در شمال ، مرکز و غرب اوغانستان ، سرازیر سازند و همان طرح " ناقلین " دولت های پشتونی قبلی را به شدت و قوت بیشتر ادامه دهند .

  مردمان غیر پشتون باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و از خود واکنش های مناسب نشان دهند و نگذارند که همان اندک زمین و جایدادی که در اختیار شان قرار دارد مورد چپاول و تاراج اوغان ها قرار گیرد . ما این را به خوبی میدانیم که تجاوزگران اوغان ، زبان نرم را نمی فهمند ، کسی نمی تواند آن ها را با سخن خالی ، با گریه و زاری ، با عریضه نویسی و گردن پتی به جاده ی خردمندی و عدالت و انصاف رهنمون گردد . تنها زبانی را که آنها می فهمند و بالای شان تاثیر دارد ، زبان زور است . تا وقتی که خوب محکم و پخته بر دهان شان کوبیده نشود ، به هوش نمی آیند و در همان شتر جهل و خودپرستی و افزون خواهی و فاشیزم سوار استند و هر کسی که در دم شان بیاید زیر پا می کنند .

  برای دفع تجاوز کوچی ها و شکست برنامه ی ناقلین و پایان دادن به حاکمیت ظالمانه ی تک قومی و اوغان سالاری، ما به یک مبارزه و مقاومت گسترده و همه جانبه نیاز داریم . برای اینکه بتوانیم حقوق مردم خویش را به دست آوریم ، باید توانایی به کاربست تمامی اشکال مبارزه و مقاومت دادخواهانه را داشته باشیم . تا زمانی که اوغان سالاری در کشور ما حاکم باشد ، تا زمانی که مردمان غیر پشتون در اسارت قرار داشته و گروگان قبیله و قبیله پرستان باشند ، تا زمانی که مشکلات حاکمیت سیاسی و مناسبات قومی و اجتماعی به صورت عادلانه و شایسته حل نگردد ، همین اوغانستان خواهد بود و همین اوغوکراسی و کشور توسط اوغان ذلتی ها و پشتونیست های تمامیت خواه و فاشیست به سوی ازهمپاشیده گی بیشتر ، به سوی بی ثباتی بیشتر و سر انجام به سوی تجزیه و چند پارچه شدن سوق داده خواهد شد

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند

 • تا که ما بهسود و جاغوری و دایزنگی موشه

  کارهای رنگ به رنگ ضدی آزره گی موشه
  http://www.andohdil-jaghori.bl...

  • 1000000000سال تیرشودتجزیه نخواهدشد کسانیکه موافق است تحت سطره ایران خبیث غلام است

 • دوســــــتام هموطنان عزيز ســـلام و تهنيت !
  بنده نيز از علاقمندان سايت وزين « کابل پرس? » به گرداننده گی جوان کامران ميرهزار بودم ، شوربختانه اخيرأ هويت ، ماهيت ، هدف اين سايت نيز افتابی شد که از کجا ، چگونه ، چطور آبميخورد !!!
  هر بار چشم به کلمه درشت [ تجزيه ] در سرمشق سايت ميخورد چون تير بود واست که بر قلب من ومليونها افغان باشرف ، باعزت ، با ناموس ، با غيرت ، شجاع ، اگاه ، بادرک ، سالم و عاقل اصابت ميکند ، و از هر سينه داغ ديده ، رنج کشيده هر افغان که شمارش به ۳۰ مليون و يا بيشتر ميرسد آه ، شکوه ، ناله ، سوز بلند و خارج گرديده برای عاملين ، اساطير تجزيه وطن ، نابودی وطن ، دعای بد و نابودی نموده که خداوند بزرگ خانه وخانواده تجزيه گر را سرنگون ، واژگون ، نابود سازد . از عمر ، اولاد ، بنياد ، زنده گی خود خير نه ديده ، از هر افغان مسلمان تمنا ميکنم که پنچ وقت نماز برای نجات افغانستان از تجزيه ، دعا نيک و برای مزدوران بيگانه که از طريق سايت ، تلويزون ، روز نامه ها تلاش دارند ، کثافات را نشخوار دارند تا افغانستان چندين پارچه نمايند ، تا اخوند ها در قوم وتهران ، جرنيل ها در لاهور و اسلام آباد ، روس های در تاشکند ، دوشنبه و مسکو و انگليس در لندن مسرور گرديده به آرمان ديرينه خود برسند . بيشترين را سايت کثيف « کابل پرس » و شخص کامران ميرهزار نوکر سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ايران به راه انداخته و بيشترين وابستگان موصوف را سران احزاب چپ و راست ناسوناليست ، قوم گرا تشکيل داده که ميتوان شفاف از فعاليت خصمانه ، خاينانه ، زذيلانه سلطان علی کشتمند سابق صدراعظم ، اسد کشتمند ، عوض نبی زاده ، بصير کامجو ، بيژند پور ، پدرام ، نام برد . اقايان کشتمند با بی شرمی ، سبک سری در لندن اعلان کشور بنام ( غرجستان ) را نموده ، و پروژه غرجستان توسط سازمان اطلاعات ايران و وزارت خارجه انکشور کمک ، تمويل ميگردد . بنده شاهد روابط نزديک سلطان علی کشتمند و بردارانش با سفارت ايران در لندن و پاريس ميباشم که برای انها چک سفيد داده ميشود . وزارت خارجخ افغانستان ، پارلمان افغانستان و شخص ريس جمهور اين اقدامات را دست کم نه گرفته انها انتظار وقت مساعد را دارند، و بايد از شخص سلطان علی کشتنمد بازرسس صورت پذيرد اين همه ايجاد کانفرانس ها ، نشستها در لندن ، المان ، هاليند و پاريس با شرکت کثير ايرانيان طرفدار رژيم به چه منظور بوده ؟ و مصارف گزاف ان از کجا تمويل ميگردد . جلال بايانی ـــــ ســـــويدن

  • خادیست های خایین خیانت و وطنفروشی های همیدیگر را افشامیکنند. امروز جلالک پالانی میگوید که کاکا سلطانعلی جاسوس ایران است ولی من خادیست های دیگر را میشناسم که ببرک کارمل را دیده اند که برای روسها اتن میکرد ویا نجیب الله گاو را دیده اند که در طبیله کاجی بی علف میخورد وبنابر روابط نزدیکش با ای اس ای در کابل ماند و زمانکه سر خود را در دار دید یادش امد که عجب گوی خورد و با مسعود نرفت.

   در اصل چیزی خادیست وحزبی که بود بیناموس بود وبیناموس پرور بود. امروز که جلالک پالانی برعله کشتتمند شهادت میدهد کسانی دیگری هستند که برعله سایر سگ های خادیست وکمونیست شهادت میدهند.

   مرگ بر جلالک پالانی مفعول

   یگانه راه حل تجزیه اوغانستان است

   مرگ بر جواسیس مفعول کاجی بی

  • سلام دوستان
   آقای جلال شما میگین که برای تجزیه نشدن افغانستان دعا کنید مخاتبان تان این را از شما پزیرفته و هر روز بمب به کمر می بندد و خودرا در میان مردم منفجیر میکند
   آخر احمق در سویدن زندگی میکنی راحت و آرام فکر می کنی در افغانستان هم چنین است؟
   چرا مردم خواهان تجزیه است ؟ چونکه راه دیگر وجود ندارد 30 سال جنگ بس نیست؟
   اگرما تجزیه نشویم روی آرامیش را هم نخواهیم دید
   چی کسان حاضر به تجزیه کشور است؟ مسلما کسان که ترفدار جنگ نیست و خواهان پشرفت کشور است
   چی سود دارند یکجا بودن ما در باطلاق جنگ
   در کجای دنیا شما دیدن که مردم باهم کنار نیا مدن و جدا نشدن از کریای ج و ش تا کوزوو
   زندگی با تروریستان کار آسان نیست مردم از ترس بمب گذار ثانیه آرامش ندارن اون وقت توی احمق
   میگین برای انطور زندگی دعا کنید
   جدای برای آرامش حکم است از طرف خدا (ج) وقت زن و شوهر بر سر زندگی به توافق نمی رسند از همدیگه طلاق میگیرن در کشور هم چنین است اگر ما باهم بوده نمیتوانیم زندگی کنیم بجای کشتن همدیگر از هم جدا شویم
   این بهترین راه حل از بحران کنونی است.

  • وطنداران عزیز سلام ! من یکی از طرفدارن سایت کابل پرس? هستم.
   سایت کابل پرس بنظر من از بهترین سایت های افغانستان است
   و من مخالف تجزیه افغانستان هستم و برادران که می خواهید نظر
   بدهد .
   سعی کنید به کسی نسبت های دروغ ندهید که اینها از کشور
   های دیگر حمایت می شود اولا کسیکه این حرفها را می زند خودش
   مزدور بیگانه است و برای اخلال گری به افغانستان امده است.
   زنده باد کامران میرهزار و تمام هم فکرانش و مرگ بر کسانی که برای دزدی و چپاول و غارت به و نفاق در اففانستان کار می کنند .

  • زندگی به این وحشیها تا صدهاسال دیگر فقط جنگ با خود دارد. تجزیه بهتر است.

  • agha agar shuma sharaf wa hayseyat meshnased pas ba mulla omar baradari aghay raes sohbat koned wa begooeid ki babradarash chera mejangad aaya malumhast ki enmardum haqi zendagy kardan wa aramesh nadarand
   payan.

  • میخواهم چند موضوع را یاد آور شوم.

   1- این جا طرح تجزیه AFG مطرح شده لطفآ نظرات ارزنده خود را بنویسید فرق نمی کند که تجزیه شود یا نه، یا راهی دیگری برای بهتر شدن موجود است.
   2- چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. (تاریخ در این زمینه وضاحت دارد)

  • با سلام
   باید است که برای شما یک چیز واضیح نماییم
   طرح تجزیه افغانستان یک کار نا عاقلانه است این به معنا است که ما زندگی خود را با دست خود از بین میبرم
   وبه دشمن با سر تواضع تسلیم مشویم
   ما باید به این فکر باشیم که پاکستان را که دشمن دیرینه ما است تجزیه شود که باعث تمام بدبختی های ما شده است
   باید است در مرز افغانستان وپاکستان یک دیوار ویاخندق درست شود تا از کمک های پاکستان به شورشیانی که در افغانستان در ذهن شان تخم تعصب کاشته شده است جلو گیری شود
   احمد پنجشیری

  • jawab tan manteqe ast , gonah-e Jalalak nest aowghan ha az nam tagzya tab larza me shawand zera agar felan nokare pakistan astand , ba zaher hokomat Aowghanistan and ke dar sorate tagzya ba asarate kamele pakistan dar me ayand

  • این جملات از جلال بایانیست !!چه جالب!!
   هر بار چشم به کلمه درشت [ تجزيه ] در سرمشق سايت ميخورد چون تير بود واست که بر قلب من ومليونها افغان باشرف ، باعزت ، با ناموس ، با غيرت ، شجاع ، اگاه ، بادرک ، سالم و عاقل اصابت ميکند ، و از هر سينه داغ ديده ، رنج کشيده.
   پاچه گیر مگر تو باشرف هستی با ناموس هستی با عزت هستی با غیرت هستی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • با آمد تغییر نام جعلی او غانستان به خراسان
  تا زمانی که بیگانه پزیر نباشیم بیگانه حضورندارند
  با آمد حذف هفته ولایت قوم خود فروخته ما بازهم خراسان کهن می ساز یم
  تاریخ و فرهنگ خراسان بزرگ ایران

  صفحه 1 2

  گستره خوراسان بزرگ شامل : قندهار - بلخ - بدخشان - بادغيس - تخار - زابل - كابل - هرات - هلمند - بخارا - سمرقند - عشق آباد - دوشنبه - خجند - كافرنهان - مرو - خوارزم - تاشكند و . . . است كه متاسفانه امروزه همگي با توتطئه استعمار روس و انگليس از ايران بزرگ جدا شدند . امروزه اين شهرها در افغانستان - جنوب ازبكستان - تركمنستان و تاجيكستان است .

  گذری بر تاریخچه سرزمنیهای پهناور خراسان بزرگ ایران

  خراسان بزرگ ايران پس از تجزیه در طي سيصد سال گذشته و در دوره قاجار توسط روس و انگليس امروزه با اين حال دارای 320 هزار کیلومتر مربع مساحت پهناورترین استان ایران زمین محسوب می شود . به گفته مورخان نژادهای آریایی "که پارثوکا" در این منطقه سکونت داشته اند . منطقه افغانستان كنوني در كتب تاريخي ايران آريانا ايران ناميده مي شد و در تمامی سلسله های هخامنشی و پارتی و ساسانی و ساماني حتی دولت یونانی سلوکی خراسان به صورت متحد و بزرگ در خاك ايران برقرار بوده است . با قدرت گرفتن استعمار روس و انگليس در فلات ايران و بخصوص دست يابي به مراكز ثروتهاي خداداي افغانستان ( خراسان بزرگ ايران ) مانند نفت - گاز - مس - اورانيوم - گوگرد - سرب - روي - كروميت - سولفات باريم و . . . . بناي تجزيه و دست اندازي به اين شهرهاي ايران پايه گذاري شد . در سال 1744 ميلادي از بطن سرزمينهاي غصبي كشور سياس و متجاوز بريتانيا كشوري ساختگي به نام افغانستان ( آريانا ايران يا همان خراسان بزرگ ايران ) بنا نهاده شد و نخستين پادشاهي به ظاهر مستقل اين كشور را احمد شاه ابدالي تشكيل داد . در سال 1919 افغانستان اعلام استقلال كرد و از از آن روز تا كنون افغانستان در فقر - فساد - مواد مخدر و عقب ماندگي گسترده دست و پنجه نرم مي كند و از يكسو حاصل اين سيصد سال اسعتمار روس و انگليس در اين كشور به وضوح ديده مي شود و از سوي ديگر حاصل جداشدن شهري ايراني از پيكره ايران بزرگ آشكارا ديده مي شود و امروز نيز متاسفانه آريانا ايران ( افغانستان كنوني ) در دستان طالبان - ارتش ناتو و آمريكا در خون و عقب ماندگي غوطه ور است . بزرگ ترین قیام مردم خراسان قیام تاریخی اشک اول می باشد که منجر به رهایی ایران از زیر یوش یونانیان شد . در سال 250 قبل از میلاد اقوام پارت آریایی در شهر آساک ( قوچان امروز ) به فرماندهی اشک اول دست به اقدامی تاریخی در ایران زدند که به اشغال ایران توسط قوای سلوکی پایان داد و سلسله ملی شاهنشاهی اشکانیان را پایه گذاری کردند . بعدها بار دیگر امپراتوری هخامنشی توسط پارتیان زنده شد و مرزهای ایران گسترش یافت و امپراتوری پارتیان شکل گرفت . سلسله اشکانی پس از حدود 400 سال امپراتوری در نهایت رو به زوال رفت و سلسله ملی دیگری به نام ساسانی در سال 241 پس از میلاد روز کار آمد . ساسانیان بناها - امارتهای و آتشکده های بسیاری در خراسان به جای گذاشتند . ولی خراسان پس از اسلام بارها مورد یورش اعراب قرار گرفت . خراسان بزرگ و واقعی از شمال تا سواحل رود جیحون و از مشرق قسمت زیادی از خاک قوم پشتو یا افغانها بوده است . شامل سمرقند - بخارا - مرو - خوارزم - خیوه - هرات و . . .بوده . به عبارتی می توان گفت که همه تیره های آن منطقه بخشی از ایران و ایرانیان هستند . منجمله تاجیکها - بلوچها - تركمنها - پشتو ها . پس از اسلام در سال 31 هجری مردم خراسان چون حکومتشان سقوط کرده بود و دولتی برای دفاع نداشتند تسلیم سپاه مسلمانان عرب می شود . ربیع ابن زیاد فرمانده سپاه اسلام که مردی بلند قامت و سیاه چهره و خشک و چروکیده بود بعد از فتح سیستان قبل از آنکه مرزبان آن شهر را به حضور بپذیرد دیواری قطور از اجساد ایرانی بنا نهاد که صف عظیمی را تشکیل داده بود . وی در بالای این دیوار بر روی اجساد ایرانیان نشست و بعد از آن مرزبان سیستان را فراخواند و قراردادی را در آن حالت منعقد ساخت که مرزبان باید هزار جوان ایرانی را به همراه خراج سالیانه تحویل عربها دهد . بعد از آن ایرانیان از قرارداد سرباز زدند و دوباره لشگری راهی سیستان شد و اینبار 2000 هزار جوان اسیر و مبلغ 2 میلیون درهم اهدایی از ایرانیان گرفتند . بعد از آن خراسان و نیشابور فتح شد و خراجهای بسیار سنگینی منعقد گشت . در سال 32 شخصی از خاندان کارن در خراسان پرچم مبارزه و طغیان بر ضد اعراب مسلمان را بلند کرد . او با سپاهی که بالغ بر 40 هزار تن بود . متشکل از مردمان طبیس - بادغیس - هرات - کهستان و گرگان . بلاذری مینویسد : خاندان کارن در خراسان که از مشهور ترین خاندهای ساسانی بوده است با اسلام بنای جنگ نهاند و در شبیخونی از طرف عبدالله خازم فرمانده آنان به قتل رسید و مردمانش به کلی کشتار شدند .

  بار دیگر در سال 36 ایرانیان ساکن خراسان کارگزار امام علی را به کلی از خراسان بیرون راندند . زیرا خراسان در کنترل فرمانده امام علی بود . به گفته طبری "ماهویه سوری" که شاهنشاه یزدگرد را کشته شده بود برای بستن قراردادی به کوفه به نزد علی رفت . امام علی به جهت خشنودیش از کار ماهويه - وی را به ریاست شهر مرو خراسان گماشت و در نامه ای به ساکنان مرو خواست تا همگان از وی اطاعت کنند . ولی بعدها ماهویه سوری از بیم کشته شدنش توسط مردم به نیشابور گریخت و در همانجا درگذشت . زیرا در نزد ایرانیان آن زمان شاه از فر ایزدی بر خوردار بوده است و کشتن شاه گناهی نابخشودنی به حساب می آمده است . تاریخ طبری
  ادامه مطلب
  http://www.ariarman.com/khoorasan.htm

 • اوغانستان تجز یه شود یا نابود؟اوغان ها برای نابودی مردم غیره
  اوغان نقشه کشیدن!!
  هر کسی که پشتون هست ، هرکسی که پشتو را یاد دارد و میتواند گپ بزند ، هرکسی که برتری پشتون ها و زبان پشتو را می پذیرد ، خوب هست ، انسان هست ، قابل اعتماد هست ، وطن دوست هست ، باغیرت هست ، از اوغانستان هست ، اما هر کسی که پشتون نیست و پشتو را یاد ندارد و برتری پشتون ها و زبان پشتو را قبول نمی کند ، از اوغانستان نیست ، قابل اعتماد نمی باشد ، حتما خائن و نوکر خارجی هست ، مهم نیست که در کدام حزب و گروه و تنظیم مذهبی و سیاسی حضور دارد
  ادمه مطلب....
  http://www.tajikmedia.com/inde...

  • salam brader aziz
   "awalan ki harf bi mana mizani. pushtu zaban pushtun ast. dari zaban 2 afghanistan ast.
   dar afghanistan mardum :- pashtun, tajik, hazara, uzbak , wa ghira , zindagi mikonad.
   wa guftan ien gap ha afghanistan wa mardum ra ba gumra he wa taba hee mikashani.
   afghanistan ba dashtan chinen insan ha imruz tabba wa mardum ash awara dar har sarzamin shud. lutfan harf ha ee ba mana nazanet harf musbat bizanet

  • in tor kho nist ama ba in kar ahmaqane shoma az in badtar khahed shod . behtar ast ba bradari beandishi

 • salam
  salam ba hamma afghan ha wa ba khusos onha ee ki ba kabul press? dar bara "tajzia afghanistan" payam feristadan"
  A:- tajzia shudan afghanistan means tabba shudan afghan
  B:-ba fker man az tajzia shudan ITIHAD kardan behtar ast

 • او برادر همین افغان بود که هندوها را برای نوکری در خانه خود نگهداری کرد وتاجک هار رای برای آوردن آب در مشک و هزاره ها را برای بار برداری جوالی باز هم ای خوش نیستند حال که بعضی کرسی ها را هم گرفته خوش نیست درکدام کتاب نوشته شده که نوکر صاحب خانه است همین که افغان ها نام افغان رابه شما اطلاق میکند برای افغان ها یک شرم است نام پر افتخار خود را بیدوم کدام تعصب وغیره بالای شما میماند شما خوش هم نیستین افغان =مسلمان است مه نمی خواهم بگویم که شما کفار هستید ولی تعصب گناه است شما ره به کفر نزدیک میسازد
  او برادر شما به فرهنگ غلط تان ببنین کابل را چور نموده بالای دختر ها تجاوز نمودند
  در ولایات که هستند بالای دختر ها تجاوز و یا هم کار شاقه (؟) می کنید بد است بیا و ببین که در کدام جای افغان ای کار را میکند ساعت 4 صبح از 5 حصه کابل به هوتل سرینا دختر ها را میاورند انها از کجا میایند میدانید
  کی ها هستند کی ها ای کار را میکند نام های کلان های تان را میگیرم قسم بدهید به ایشان که اینقدر پول را از کجا کرده است
  نجیب بر خلاف آی اس آی میجنگید نه همکاری میکرد
  به کا جی بی کسی کمک کرده که فعلا قبرش را به پول وطن خود بازسازی میکند و معاش برایش میدهد

 • افغانستان هرگز تجزيه نخواهد شد اين طرح استكبار است ميخواهند باتجزيه افغانستان راازنقشه جهاني حذف كنندجنگ دوباره به راه اندازد مردم راضعيف كنندعقب مانده نگه دارندتاازاين راه برمردم حكومت وسرمايه هاي انان راغارت كنندماسالها جنگيديم جوانان زيادي شهيد شد تاامروزافغانستان تجزيه شود مايك كشور واحد هستيم. قوميت ها با هم كنار مي ايند

 • سلام ! وطداران عزیز ایرا خوب خبر دارید که در تاریخ آفغانستان عزیزما چیگزشته است . بنا آن بیاید همی ما و شما در وازه ی مکتب را باز کونیم تا از دنیا هم یاد بیگیریم که درس کاری اول است . تاکی درسی ما و فهما بلا نرود همن تاریخ است و ماه وشما . چرا در اروپا استرالیا کانادا امریکا عدالت است ؟اگر هم در همین کشورها هستی از خود سوال کون برای چی آمدی؟ .پس خواهیش من این است برادرم برو در مکتب درس بخوان تا آغای خدشوی و افتیخارمن و آفغانستان عزیزتان تشکور نغمت ا لله سروری سویدن.

  • سلام دوست عزیز،
   فکر میکنم شما برای افغانستان کشورت خیلی دلتنگ شده باشی، خیلی محبت میکنی به مردم و کشورت، تشکر.
   اما حقیقت تلخ افغانستان زندگی میلونها انسان را تلخ کرده است، کاش میشد که مردم افغانستان همانند گذشته ها نمیدانستند که حقوق شهروندی چیست، حق سیاسی و اجتماعی چیست، عدالت چیست، دیموکراسی چیست، فاشیزم چیست و امثال آن. حکمروایان کنونی، یا به اصطلاح حاکمان سنتی افغانستان که متعلق به قبیله خاص اند، تاکنون ادعای حق حاکمیت را برمبنای تسلسل قدرت تاریخی احمدشاه ابدالی دارند، تاهنوز فکر میکنند که افغانستان سرزمین افغانها (پشتونها) است و حق حکومت کردن، و تصمیم مبنی تعیین حقوق "سایرین" از صلاحیت تام آنهاست. اما ازانجائیکه دیگر این فرضیه ها که زمان حقیقت داشتند و اکنون نی، دیگر باعث آن گردیده است که نارضایتیهای اجتماعی اوج بگیرد و در هیچ فرد با این خاک صداقت نداشته باشد. یکی از علل عمده وجود فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستا تنها مسایل اقتصادی و یا حرص مادی نیست، بلکه موجودیت عدم صداقت و علاقه به موفقیت نظام است..این است نتیجه آشتفگیهای اجتماعی.
   وقتیکه دو برادر در یک خانه مشترکاً زندگی کرده نتوانستند، همسایه ها یا افراد خیراندیش اطرافیان سفارش خواهند کرد که باید خانه خود را یا روزگار خود را از همدیگر جدا کنند، این یک نمونه ساده و عام در سنت خانوادگی مردم افغانستان است. پس جدائی دو برادر باعث فروکش کردن همه تنشها گردیده و مشکلات برطرف میگردد.
   اکنون مسئله افغانستان نیز به همین الگو تطابقت دارد... شما توقع نداشته باشید که تقسیم قدرت در افغانستان برمنبای میزان جمعیت باشد، فرض کنید که این تقسیم برمبنای جمعیت هر قوم و قبیله است، اما مبارزات بی امان حلقه حاکم در افغانستان که میلیونها دالر از خزانه دولت را اختصاص داده است به تقویه زبان پشتو، که در حقیقت تقویه زبان پشتو به معنی رشد دادن آن در مقابل پارسی و سایر زبانهای مروج در افغانستان است....پس اجازه دهید که پشتونها پشتونستان خود را بسازند، و دیگران خراسان خود را...یقین داشته باشید که بازنده و برنده کسی نیست، بلکه برنده همگی اند...چون پشتونستان که یکی از آرمانهای دیرینه پشتونها است، میتوانند به راحتی حکومت دلخواه خود را داشته باشند، و دیگران نیز خراسان که نه متعلق به قوم خاص است، و خانه مشترک تاجکها، ازبکها و هزاره ها بدون تفوق طلبی و غیره....این بهترین راه رسید به حل معضله افغانستان است.

  • in chiz hay ke to migi mesle dastan hay takhaili ast
   hal khod ra az in ham badtar nakoned
   Hich waqat in aqwam da sorat tajzye ba ham jor namiaind
   da 5 sal qodrat tajik ha didim az ke az az hazara wa ozbek estefada karda
   mesle kaghaz tashnab dor andakht .
   felan da qawm tajik panjshir khod ra asil tarin mishomara dega qawm ha ra kho hich da nazar nadarand

 • تجزیه تنها راه رهایی اقوام غر پشتون از ظلم پشتون ها است.

 • سلام بر همه،

  آقای سیف الله خان لطفاٌ مقاله بی منطق و بی مورد که رابطه به یک شخص روحانی نوشته کردید کاملا غیر منطق بوده فکر میکنم تحلیل روی یک موضوع از شان خودت دور است. لطفا با این کار غیر منطقت به جز از ایجاد فاصله بین انسان دیگر چیزی بوجود نمآید. به حیث یک انسان حق نداری که رابطه به یک انسان دیگر چیزی بگوی لطفاٌ اگر انقدر قدرتمند مردم افغانستان می بود امروز گدایگر بیگانگان نمیبود، دوم اینکه روی یک موضوع بی منطق وقتت را ضایع کنی بهتر است روی یک موضوع بحث بکن که همه از آن چیزی بیاموزد و افتخار کند نه اینکه نا جوان مردانه از پشت پرده به کسی دشنام زنی. برای قضاوت گناه های انسان ها خداوند خودش حق دارد. ما انسان های خاکی صرف مسولیت خویش را باید پیش ببریم که برای انجام دادند ان هست گردیدیم. و یا اگر خودت آنقدر عقده دار هستی روی کاغذ بنویس و در دریای پلخمری بیانداز ، و خودت کاملاٌ مانند بچه های بی منطق کوچه معلوم میشی که هر چیز به زبانش امد چه خویش چه دورانه باشد فقط دشنام دادند را یاد دارد نه چیزی بیشتر از آن.
  لطفا آقای میر هزار مقالات بی مورد را در کابل پرس? بلاک کنید بهتر است

 • تر مخ تردې چي دتجزیې خبره وکړو راځو دافغانستان اوسنۍ جګړې ته. په دې کي هیڅ شک نسته،چي امریکا په افغانستان کي په جګړې بوخته ده اودا جګړه یوازي دناریه اوجاریحه سلاحو له لاري مخته نه ځي بلکه داستخبارتي،سیکالوږيکي، (ډیوایډ اینرول)،پروپاګندا اونورو عملیاتو له لاري مخ ته ځي. یوه لویه خبره یې سیکالوژوکي جګړه ده، چي په دغه کي د تجزیې خبره هم راځي. ولي چي افغانان په عامه توګه بیا پښتانه په ځانګړې توګه د تجزیې خبره نه مني. دتجزیي خبره د امریکا له خوا سیکالوژیکي جنګ دی. دافغانستان تجزیه وامریکاته دا مانالري،چي د منځنۍ اسیا څخه وتل او دامریکاد ځواک ضعف دی. داولي داسي دی؟ داځکه چي دافغانستان اتنیکي جوړښت (پښتون،تاجک،هزاره،اوزبک،بلوڅ،ترکمن،نورستاني او نورو) څخه جوړ دي. دافغانستان مذهبي جوړښت (سني،شعیه، اسماعلیه،وهابیزم اونورڅخه)تشکیل دي. دافغانستان ژبني جوړښت ( پښتو،پاړسي،اوزبکي،بلوڅي،پشه یې،ترکمني اونورو) څخه دی. جیوفزیکي جوړښت دافغانستان،افغانستان په لوړو اوجګو غرونو کي د هندوکش پروت دی او په منځني اسیاکي موقعیت لري. چي شمالي ګاونډیان یې دروسیې ملاتړي دي اولوېدیز ګاونډی يې ایران دی،چي د امریکا سر سخته مخالف دی او سهلي ګاونډی يې پاکستان دی، ستوزه یې دافغانستان سره سیاسي او دډيورنډ کرغېړنه کرښه ده،چي په دې کي انګرېزان لویه ونډه لري. د افغانستان ختیز ګاونډی چین دی،چي دا دولت اوس د امریکا اقتصادي رقیب دی . دافغانستان اتنیکي اوژبني او مذهبي ستونزه خاص دافغانانو خپل منځي موضوع ده،چي له دغي تشي څخه ګاونډیان مغرضه سیاستمداران ناوړه استفاده کوي، تل افغانان پخپل منځو کي جګړه سره کوي. اوبله موضوع پخپله ګاونډیان دي .ګاونډیان زموږ دخدایه غواړي،چي افغانستان تجزیه سي او هریوله دغه څخه خپله ګټه چي په کلوکلو ورته سترګي پرلاروه ،واخلي. نو تجزیه امریکاته هیڅ ګټه بېله تاوانه نه لري. که اوس افغانستان تجزه سي تاجک له تاجکستان سره، اوزبک له ازبکستان سره ترکمن له ترکمنستان سره او هزارګان دایران سره کې ټول وغواړي او کې ونه غواړي سیاست یې غواړي،چي ټول هزارګان دایران پرخوا ودريږي. نو امریکاته به یوازي جګړه او د جګړي مصرف سوی تاوان ورپاته سي بل شی یې پلاس نه راځي. د تجزیې خبره که امریکا کوي سیکالوژیکي جنګ دی څرنګه چي مو ترمخ وویل او که نور افغانان دافغانستان د تجزیې خبره کوي دګاونډیانو ځيره خواره اود ګاونډیو په ګټه خبري کوي . موږ ټوله افغانان که په بهر کي دي اوکه دننه په افغانستان کي يو دجګړې په لامل اوعلت مو سر سم نه دیخلاس سوی .
  او دامریکا د جنګ ستراتیژي په افغانستان کي سمه نه ده واضح او نه ده څرګنده. دامریکا جګړې دافغانستان ټولنه، دافغانستان دعنعوي دولت جوړښت اوقومي ارتباطات یې ټوله سره ګډوډ کړل. که د دغه کار لپاره راغلی وه دغه کار خو وکی. که ولاړسي هم کېدای سي چي ووایي بریالی سو . دافغانستان تجزیه اصلا ګاونډیان او د هغولاس پوڅي غواړي او امریکا یوزي بېرېدل کوي. که روښتیاهم امریکا افغانستاتجزیه کړي نو امریکابه په افغانستان کي دوې سختي ماتي له خپل رقیبانو څخه خوړلي وي

 • اوغان ستان جعلی باید تجزیه شود چون یگانه رای حل در تجزیه است نجات یافتن از دست اقوام ادم کش در تجزیه است

 • به تجزیه رای میدهم تا از شر اوغانان خلاص شویم

 • گیریم که تقسیم شد به شمال و جنوب. بعدش پشتون ،پشتون را در جنوب به خاطر قدرت خواهد کشت. و دیگر اقوام این مرز و بوم نیز از شعله های اتش در امان نخواهند بود.
  ما باید سعی کنیم تا وطنداران پشتون را از خوابشان بیدار کنیم. حتماً انسان با وجدان در بین این قوم پیدا خواهد شد.تر و خشک در هر قومست دوستان. مردم این مرز و بوم به جز از غم و زجر دیگر چیزی از رهبرانشان ندیدند. به خدا قسم که قوم پشتون خودش بیشترین زیان را برده و میبرد .بیدار شو ای وطندار پشتون و دست ان کسی را که به فرزندان شما واسکت بهشت را تقدیم میکند، بزن. ان پاکستانی پشتو زبان که واسکت را به اطفالتان میدهد، همان است که در ارگ نشسته. تو و فرزندت هیچ ارزشی برای او ندارید. بیدار شو وطن دار پشتون.اگر نشوی همان پاکستانی تو و نسلت را نابود خواهد کرد. و شاید ان روز دیگر وطندارم نخواهی بود. بیدار شو و با ما یکجا شو. بر روی طالب بدون نکتایی و با نکتایی تف کن و به سوی مدنیت بیا.

 • افغانستان باید حتما"تجزیه شودچراکه اگردرحالت کنونی گذاشته شود بدترشده وخوبترهرگزنمیشود...وقایع همه روزه خودشهادت میدهد. بدون کدام دلیل من نظرم این است که یا باید افغانستان ازنقشه جهان برداشته شود ویااینکه تجزیه شود زیرادرتجزیه شدن امیدها ی است که این کشورازبدنامی بیرون آید. من خودم درافغانستان زندگی نمیکنم ولی همیشه ضربه ای به من به خاطرافغانی بودنم میخوردحالانکه بنده یک محصل هستم وکوچکترین جرم درافغانستان نکرده ام.

  • اقغانستان چرا باید تجزیه شود افغانستان یک کشور مستقل است هیچ غیرت داری که کشور خور را نگاه کرده نمیتوانیم آینده این کشور به دستان جوانان همچون من و تو است به استثنای تو

  • حفاظت وطن ضرورت به عقل و درایت دارد. نه به غرورجاهلانه به نام غیرت متاسفانه پشتونها مردم جاهلی هستند که زود فریب میخورند لهذا اگر بخواهیم که از تجزیه افغانستان جلو گیری کنیم باید پشتون ها را عاقل ساخت که این غیرممکن است.

 • یعنی نتیجه ؛نشاندهنده :
  7021 فاشیست بی هویت!!!
  7021 هموطن از جهان بیخبر!!!
  7021 جاسوس ووطن فروش!!!
  7021 خاهین ناموس فروش به بیگانگان!!!

  • صفات خود را نوشته ای یا صفات حامد کرزی را؟

  • افغانستان یک کشور واحد است باید واحد بماند بخاطریکه درین کشور بیشترازوطن فروشان قهره مانان مفتخر زنده گی کرده ومیکند معامله گران سیاسی مانند آغا کرزی که تا دیروز فرزندان ما را قربانی تروریزم ساخت امروز تروریستان برادرش شده میخواهند با تفرقه اندازی بین اقوام را از یکدیگر دور ساخته وبه نفع خود ومافیهای شرکا جریمی اش استفاده نمایند ملت افغانستان هوشیار باشید که قاتل تمام فرزندان شما رئیس جمهور معامله گر شماست نه پاکستان ونه هیچ کشور دیگری ؟
   با احترام

  • سلام به همه
   تجزیه راه حل نیست و مشکل شوونیزم و فاشیزم قومی میتواند دامنگیر تاجیک ، هزاره و ازبیک هم شود. ازینرو بالای حکومات فدرالی اگر بحث کنیم منطقی تر و آسیب کمتری می بینیم وان هم در صورتی که حکام متعصب و فاشیست از عملکرد فعلی روگردان نشوند. فاشیستان به انگولک انگلیس بی توجه به نتیجه عملکرد شان کاری میکنند که بیشترین ضربه را اقوام بیگناه خودشان خواهند خورد. اگر تنویرها ، صالح هاو یا کاکرها واقعا معترف به حقیقت تلخ تاریخ معاصر این وطن میبودند بجای موضعگیری های تحریک امیز پیشنهاد اصلاح به همتباران شانرا میدادند که وضع رو به بهبود میرفت نه خرابی..
   ما خواهان افغانستان واحد هستیم و در صورت عملکرد حکام جابر به گونه فعلی خواستار نظام فدرالی.

 • صدها سال از حکومت پشتونها بر مملکت ما گذشت و هیچ جنگ و خونریزی ختم نشد. در تمامی این وقت پشتونها اقدام به قتل و قتال اقوام غیرپشتون کردند. اقوام غیرپشتون به امیدی که قتل و قتال در مملکت ما تمام شود ولی هیچ تغییری نکرد. باشد پشتونها برای خودشان کشور پشتونستان را داشته باشند طالب را قبول میکنند یا حزب اسلامی را کار خودشان است. ما مملکت خود را به سازیم.

 • تاجک ، هزاره و ازبک چرا قربانی فرهنگ ستیزی و دهشت افکنی پشتونها باشند؟

  • آیا میدانی که در ولایت مختلف تنها پشتونها آماج حملات ناتو قرار می گیرد، پس چرا دیگر اقوام آنها را حمایت نمی کند، چرا بیگونه ها به شهید میشوند، اگر شما آنها را حمایت کنین هیچ پاکستانی بنام پشتون افغان حمله انتحاری کرده نمی تواند، تشکر

   برادر افغان که هیچ نمی گوید هزاره، تاجک، اوزبک، پشتون، پشه ای، بلوچی وغیره
   فقط افغان از افغاتسنان

  • طوریکه خودتان گفتید این پشتونها اند که مورد آماج قرارمیگیرند چون آنان همین فرهنگ ستیزه جوئی را به ارث برده اند نه خود آرام مینشینند و نه دیگر اقوام را میگزارند که آرام زندگی کنند

  • افغانستان از يك طريق ديگر هم ميتواند كه تجزيه نشود اگر نامي افغانستان تغير كند در آنصورت ميتواند كه از بحران
   هاي شديدي نجات بيابيم نامي گذشته را بالايش بانيم( خراسان نوين ) نه به قومي است نه به كدام نژادي همين است را حل اگر نشود باغث تچزيه ميشود .اگر نشود قانون 1 از بين ميرود و قانون 4 رم هم از بين ميرود.با عثي پارچه شودن افغانستان ميشود.احمدوليد وليزاده

 • kasse ke aqeeda tajzia Afghanistan re dared ya Pakistani asst wa ya Irani yak Afghan waqee hichgah hawoaee tajziayee wataneesh re bar serr nameprwaraneed pass nwkarane pakistan wa Iran aien omed re InshaAllah ba qabeer mebarend .

  • Pakistan wa iran alaqa bi tajziya afghannistan nadarand. dar doorati tajziya afghanistan in du kishwar ham tajziya mishawad. maa tajziya afghanistan ra mikhaim ta az share zalimane pashtun nijat yabim

  • Kodam Pashton, Pashton ko zayad hast mesiel Shoma kie Farsi zoban kodam megoien, ma tanha Pashtom wa Dari hastien na farsi, wa agar ma tajziya koniem pas 100% az do taraf hemayat shoda jank sorat megerat, Pakistani ha pol wa tofang meta kie dari zobanha ra bezan
   wa Irani ha pol wa tofang meta kie pashtona ra bezan
   to chie fekar mekonie kie eiy yak jaieda shoda hast bas,
   na ien yak bam to hawa mesha, ya dan to zoban mesha
   boro beyadar tajzya ra reha ko wa khodieta jor ko,
   thaskaor
   borother afghan kie heich na mega hazara, tajik, ozbak, ooghan, pashie, baloochi wa qirra tanha AFGHAN az AFGHANISTAN

 • I think it is too bad for partition,
  ?what do you think after partition what will be Afghanistan,
  the experiences and histories says that the local war between two parts will start,
  cause the 1st part do not want that the 2nd part grow and governance on the part of them and same as the other part,
  and there will be such two brothers one land,
  each will demand for more and here it is that the war starts,
  thanks
  one of the Afghan citizen who never says
  Hazara, Ozbak, Tajik, Torkman, Pashaie, Balochie, ooghan, and others,
  only AFGHAN from AFGHANISTAN

  • We are Hazara, Tajik, Uzbek and Turkmen. We are not Afghan and we want our separate state.

 • باور داشته باشید -مقصدم به همه کسانی که حدفشان تجزیه وطن محبوب ودوستانی ما افغانستان سربلند وباغرور است به سرمنزل مقصود نمی رسید !!! مابه خاطراین سرزمین کم خون نریخته ایم . بابرآمدن باداران خارجیتان همه چیز به جای خود قرار خواهد کرفت وشما تجزیه طلبان مثل موشها راهی وطن های اصلی تان میشوید باور داشته باشید!!!

  • اوغوها ملیونها هزاره اوزبیک و تاجک را قتل عام کرده و سرزمینهایشان را تصرف نمودند. سرزمین زیبای ما را شماها به سرزمین ترور طالبان و القاعده تبدیل کردید. لعنت بر شماها که تاهنوزم آدم نشدید

  • کجایش سر بلندیست ؟
   وطن اصلی لوی غر تور غر سلیمان غر خواهد بود !!

   یگانه راه حل فدرالی و اگر که نشد تجزیه الترناتیف دیگری وجود ندارد چونکه یهودی ها هرگز منافع قبیله راقربانی منافع عامه نخواهد کرد . هرگز از غلامی وطن فروشی انسان کشی و تریاک و انتحار و همجنس گرایی و زن فروشی دست بر دار نخواهد شد .

  • Ay ahmaq be sawad , kalan taren moshkil shoma nadane tan ast wa kalan taren moshkele mardom khorasan shoma ghol ha asted , awal tarekh ra bekhan baz medane ke en shoma wahshe hay koh hay Solayman ba watan ma mhager asted

 • در مطالعاتی که صورت گرفه است سه اقوامی کلان من جمله برادران پشتون فارسی زبان ما به این نتیجه رسیده اند تجزیه یگانه راه حل است دیگر نمی خواهند که فرزندان شان بی سواد ب ار آیند وزیرستمی یکتعداد طالب اجیر دهشت افگندو خود فروخته شده بیافتن اینها راه قبول ندارند چونکه یک دهه قبل انها را آزموده اند ازموده را آزمودن خطاست

  • سلام به تمام مدیران وکارکنان این سایت خبری وتمام هموطنان عزیزم :
   درمورد تجزیه کشورعزیزما افغانستان باید گفت که این یک خواب وخیال است که شما وهم مسل شما درسرمی پرورانید
   تا که یک نفر افغان است زنده افغانستان است صدجند ویک بسم الله کشور عزیزما اصلا بعید است که تجزیه شود اگرهمت وغیرت داریم بیایید دست به دست هم داده کشوررا ازبحران واین بدبختی ها نجات دهیم ونگزازیم که دشمنان سوگند خورده دربین ما افغان ها درزایجادکند وسوه ببرد ومشکل ما به تجزیه حل نمی شود بلکه زیاد هم می شود
   ببینید کشور امریکا را همه شان ازمهاجرین سراسر دنیا که به نزادهای مختلف قوم مختلف وادیان مختلف است تشکیل شده اما زیر یک بیرق ویک نمام امریکا زندگی می کند آیا ما ازآنها چی کمی وکاستی داریم با جودیکه همه ما یک دین هم زبان مستیم پس چرا فکر آبادی وهمزیستی نکنیم که درفکر تجزیه آن هستیم . بنده سخت مخالف تجزیه کشورمان هستم . وسلام

  • سلام به تمام افغان های درد کشیده ی کشور

   شنیدن کلمه ی تجزیه ی افغانستان عزیز برای هر افغان وطن دوست و یا اګر کمی هم دوستی وطن در دل داشته باشد نا گوار خواهد بود اما مشكلات و چالش هاي دوامدار بيشتر از سه دهه و ساليان پيش از آن براي هر شهروند اين كشور كه بيشتر پيامد تحركات منفي يك قوم خاص در اين كشور است انسان را مجبور به قبول كردن تجزيه ي افغانستان مي كند . هنوز تجزيه در افغانستان در افكار عامه منحيث يك راه حل گفته مي شود و اگر تحركات قوم گرايي ، سمتي زباني و .......... از سوي اين قوم مشخص كه همه مي داند ادامه يابد كاسه صبر شهروندان اين كشور لبريز خواهد شد و راه حل را در تجزيه جستجو خواهند كرد تا اين قوم مخصوص با داشته هاي منفي كه دارند با هم يكجا زنده گي كنند و ديگران از دهشت و وحشت آنها راحت وطن و كشور خود را بسوي مدنيت و تمدن حركت دهند.

  • aziz jan in azmoda shoda digar ke dobara qodrat ra greftan da bare in ha chi migi

  • fباسلام خدمت تمام هموطنانی که این سایت رامیبینند واداره می کنند من شخصا به تجزیه افغانستان راضی هستم من قبول دارم که همه افغانها مسلمان هستند به یک کتاب (قران)به یک خدا(الله)وبه یک پیامبر(محمد)ایمان دارند ووجه های مشتری مان بیش ازوجه های است که ما مشترک نداریم ولی متااسفانه کسانیکه ازعقل خودکارنمی گیرند این چند مساله ناچیزرا خیلی جدی می گیرند وحرف های ملاهای را گوش می کنند که اصلا نمیدانند اسلام یعنی چه؟ این ملاها که خودش چیزی نمیداند به جای امربه معروف امر به منکرمیکنند که عبارت از انتحاری ،کفردانستن اقوام دیگر وغیره وغیره میباشد مردم که ازاین ملاها پیروی می کنند اکثراسنتی است که حاضرنیست این سنتی که اصلا ارزش ندارند رها کنند وملاها هم متاسفانه ازآنها سو استفاده میکنند
   من خودم اصلا به این سنت ها پابند نیستم چون ارزش ندارند وازسنت افغانی نفرت دارم چون سنتی است که آدم رابدبخت میکنند واصلاه به خودم افتخارنمی کنم که افغانی هستم چون فکرمی کنم فرق نمی کند آدم ازکجا باشد مهم اینست که کارآمد وبا تقواباشد به همین دلیل برایم مهم نیست که صفت افغانی ازمن گرفته شود بلکه مهم اینست که مثل آدم باشیم وقتی میتوانیم آدم باشیم که ازنزد نامردان جداباشیم

 • این سوالها متوجه پشتونها است که صادقانه و بدور از احساسات جواب دهد

  1-لطفاٌ سند یا اسناد تاریخی نه 2000 نه5000 هزار سال، فقط از 300 سال پیش به زبان پشتو که دلالت به بومی بودن شما نماید بیاورید؟
  2-لطفاٌ کوچی و کوچی گری را تعریف کنید، یعنی بی زمین، بی خانه و بی وطن یا چیزی دیگر؟

  3- آیا شما کسی را غیر از قوم پشتون به درازای تاریخ خود تان سراغ دارید که این سر زمین به بیگانگان فروخته باشد؟
  4- آیا کسی را غیر از قوم پشتون سراغ دارید که دست به حذف کامل اقوام دیگر این سر زمین زده باشد، کله منار زده باشد، اقوام دیگر را به عنوان کنیز وغلام از کشورش صادر کرده باشد، باغ ها و خانه ها را سوختانده باشد، آثار تاریخی را نابود کرده باشد، حکم جهاد بر علیه مسلمانان که از قوم خودش نبوده داده باشد، و حتی به خاطر تثبیت کردن حاکمیت قبیله ای اش به کار خداوند دست زده باشد(نعوذ با الله پناه میبرم به خدا) و کلید بهشت را به آسانی دالر آمریکا، ربل روسیه و دال پاکستانبه جاهلان قبیله تو زیع نموده و وادار به خود کشی نماید؟
  5- آیا صاحب خانه که با هزاران خون دل خوردن و زحمت خانه اش را از پایه سنگ، سنگ سنگ و خشت خشت چیده باشد و به امید که در داخل آن با روحیه آرام همرا با دیگر اعضای فامل زندگی کند خانه اش را چنین خراب می کند؟ یانه، کسی که از بیرون آمده و کوشش دارد که آن خانه را نابود تا آثاری از صاحبان ومعمارانش باقی نگذارد، صاحبانش را قتل عام تا کسی میراث دعوا نکند، و جایش را چنان تصاحب نموده که نه تاریخی و نه هم زنده جانی از صاحب اصلی اش باقی مانده باشد؟
  6-آیا کسی را غیر از حاکمان پشتون سراغ دارید که این خاک را دودستی به خارجیان(بریتانیای کبیر، شوروی، آمریکا، پاکستان) تحویل داده باشد؟
  7-آیا شما اسراییلی ها را صاحب خاک فلسطین میدانید؟
  8-آیا شما با هر کسی یا قومی که مادرش را(وطن) به کرارو بسیار به آسانی با خارجی معامله کند، به برادر، خواهر وناموسش(هموطن) خیانت کند و منحیث غلام و کنیز بفروشد ویا دینش را(اسلام) مسخره کرده و به علیه هم کیشش حکم جهاددهد و هموطنش را مانند دشمن سر سختش به طور فجیع به قتل برساند آن هم نه یک روز نه دوروز، نه یکسال نه ده سال بلکه بیش از یک و نیم قرن چنین کارهای وحشیانه را تکرار کند، می توانید زندگی کنید؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9- آیا شما غیر از قوم پشتون قوم دیگر را سراغ دارید که معلم ومتعلم خود را بکشد؟ مکتب را بسوزاند؟ با زنش که در واقع مادر است مانند حیوانات معامله کند؟
  وصد ها موارد غیر انسانی دیگر.

  باز هم از خوانندگان محترم خواهش دارم که بدون تعصب جواب مرا دهند. اگر این سوالهای من مورد ندارد یا واقعیت ندارد برایم دلیل بیاورید.

  تشکر:
  به امید آن روز که اقوام تمدن گرا ازدست قوم واپس گرا و بواقع متحجر نجات یافته تا بتواند این سرزمین خراسان شگوفا و متمدن سازد.

  • خر آسان. از این نام معلوم است که نفری ره کسی به آسانی خر کرده.

   برو بچیم اول آدم شو باز بیا که جوابهایته بتیم.

  • بدماشک سرشار، ولی جان ! وقتیکه پاسخ داده نمیتانی ، چرا گ . . اوعانیته میکنی ؟ تو اگه آدم میبودی ، آدم واری پاسخ میدادی !

   بی منطق نیکری ! حال خُراسانه دل تان که خر آسان میسازین یا خر مشکل ! همین کفایت میکنه که گ .. خورد و کلان تانه کشیده . مه میگوم بیشک امو کسی که ای گپه ده بین مردم انداخته .

   راستی نیکری جان ، برو و بیرون ریخت تحقیقات ا. د. گ. ب. و. پ.ف . پژواک تانه مزه کو که چی نوشته ! بوی سیر و پودینه تانه کشیده . ناحق هرسو جف نزن !

  • چلو بچیم وقتی دهن بویناک منافقین باز شوه چی باید کرد؟ جواب معلوم است که (گ...و افغانی) خودت هم همین تعبیر را کردی. آفرین.

  • چلو بجیم راستی یک سوال.

   حال که از خورد و کلان ما را کشیدین یا کشیده. با چی میخوره. منظورم اینکه با دست یا قاشق؟

  • ولی جان ! ده کاسه همرای شلمبو گد کده یا چوش میکنین سر میکشین ، قاشق و دست په کار نشته !

  • ولی جان لطفاٌ منطقی حرف بزن، از جوابت معلوم است که چه منطقی را خواهانش هستی. این یک واقعیت است که قوم پشتون پیشینه اش حتی کمتر از هندو های افغانستان است، اگر چنین نیست پس سند بیاورید و همین طور در مورد دیگر واقعیت های که در سوالم ذکر است.

   گفتی که خر آسان: اگر هم چنین فکر کنی باز هم درست است چون کار های را که خر به انسان انجام میدهد به مراتب بهتر از کارهای که قوم پشتون در درازای بودوباشش در این سر زمین انجام داده است.

   به همین منظور اگر شنیده باشی مردم بامیان با یک حرکت طنز آمیز مدنی چندی پیش تقدیر نامه ای رابه یک خر به خاطر سالها خدمتی بی ریا اش به گردنش آویزان کرد، ای کاش یک حاکم پشتون چنین تقدیر نامه ای واقعی را از اقوام محروم این کشور در یافت می کرد.

   بحث این جا است که یک راه حل باید در این کشور پیدا شود و در عین حال راه کوتاه باشد تا دیگر نسلهای این مردم جاهل نماند و کشورش مورد تاخت وتاز بیگانه گان قرار نگیرد.
   من فکر می کنم که کوتاه ترین را همین تجزیه است چرا که شما پشتونها حد اقل 2 قرن دیگر به این جهالت گرفتار هستید و این موریانه ی به نام قبیله مارا که در طول تاریخ خورده است و شمارا 2 قرن دیگر خواهد خورد.

   باز هم اگر کدام راه کوتاه تری را مخالفان تجزیه سراغ دارد لطفاٌ پیشنهاد کنند گرچند راه دیگری هست که بسیار زمان می خواهد و فعلا قابل اجرا نیست و آن این است که متمدنان دیگر اقوام به مناطق پشتون گسیل شود و به آنها تمدن و انسان گریت بیآ موزد که این خود خود کشی به حساب می آید.

  • چلو بچیم اگر مزیش خوب بود به مه احوال بته که در نخصی سایر منافقان هم نوشتیش کنم.

 • خر آسان گوش کو. تو اول خوده با خبر بساز بعد بیا و در مسایل مهم حرف. در صورت داشتن عقل سلیم شاید با من موافق باشی. اگر چنین است پس مه برایت یگان نقل میتم دیگشه خودت پیدا کو که اگر من برایت بگویم حتماً قبول نمیکنی.

  ۱. کتاب خیرالبیان را کی و چی وقت نوشته؟

  ۲. جنبش روشانیان چی وقت و به چی شکل شروع شد و مهمتر از همه شکل مبارزات شان چگونه بود.

  ۳. دعوا متمدن بودنرا که داری پس برو و یک شاعر نامدار را از قوم به اصطلاح خودت نامتمدن پیدا کن که مثل ستارهً شعر و نابغهً سیاست و سخن تان( پدرام خان) عفیده و جفیده باشه.

  ۴. یک سند عکسی یا ویدیویی پیدا کو که کسی از قوم نامتمدن در آن از جیب مرده ها دزدی کرده باشه. بوتهای مرده ها را کشیده و پوشیده باشه . دندانهای نقره یی مرده ها را دزدی کرده باشه و از همه بد تر که در حق مرده ها اعمال غیر اخلاقی دور از اسلام یا انسانیت انجام داده باشه؟

  ۵. یک وکیل زن پارلمان را پیدا کو که مثل نظیفه جان ذکی (نمایندهً قوم متمدن ) درخشیده باشه.

  ۶. تعداد پوچنویسان. منافقین و دروغگویان معلومرا در همین کابل پرس? حساب کن و بعد فکر بزن.

  اگر به جوابهایم پاسخ درست دادی جواب درست میگیری ورنه مثل کلانترچلو ها پر دور کون مرغ جورت میکنم. 

  • بابر گله یی من زنده ام من پایت را نعل و دهان را بسته خواهم کرد .

   خیرالبیان را گویا بایزید انصاری نوشته بایزید خود اعتراف دارد که از تبار ابو ایوب انصاریست پس کجا شد نسب اوغانی اش یا خود دورغ گفته یا شما !!! این خیر البیان تان مقارون دوره بابریان زاده کابلستان و حاکمان بر هند میباشد شوربختانه قدامت تاریخی ان همین است.

   نیمچه باسوادان اوغانی تان عقیده دارند که بایزید خان اهل طریقت , شعریت , گوشه نشینی , چله نشینی ,توبه وتقوا بود!!!

   حال از این اهل توبه تقوا تان یا به باور امثال من غارتگر و راهگیر تان کوتا عرض مینمایم که چه گل های نبوده که اب نداد!!!

   او با بابریان و دیگر قبایل اوغان خصومت داشت و در حال نبر بود !!!(اخر اوغان است باید همین طور باشد ) جنگ و اختلاف بایزید و گروه زردادگونه اش "روشانیان " با بابر یان از کجا شروع شد :کاوران بابریان از هند روانه کابل بود نزدیکی های خیمه و گدر اوغان ها یا پیروان طریقت , توبه , تقوا وچله نشین های بایبزیدخان , حینکه کاوران یان برای لحظه اسایش بار بنیه شانرا زمین گذاسته بودند, مریدان بایزید ذکر , توبه وجنت ....را فراموش خرقه ملنگی را کناززده و به راه گیری قطاع الطریقی پرداخته و حین که کاروانیان نفس تازه نکرده بودند به انان حمله و مال و منوال انان راغارت و افراد انرا کشتن !!!

   حکومت کابل سخت خشمگین و برای ادب کردن دزدان قوا فرستاد بایزید خان مثل اکثر اوغان ها پای پیاده به کوه ها فرار و خود را به تیرا و خیبر رسانید و مردمش را تنها گذاشت بایزید که پای پیاده به تپه ها پرار کرده بود مژی(مشک اب ) با خود نداشت از تشنه گی مرد و به هشت نغر دفن اش کردند اینک مزار این دزد راهگیر زیارت چرسی و تریاکی هاست !!!

   گویا او در لحظات اخر زندگی به پیروانش گفته است که انچه به او الهام شده بود!!!! همه در خیرالبیان اورده شده است ( اگر زنده میبود حتما همردیف رسول اکرم خود را جا میزد الهام شده هایش را حیثیت حدیت و آیت اسمانی میداد ).

   سال ها بعد گویا مولوی ها و نیمه باسوادن اوغانی خیر البیان ان راهگیر را بنام قدیمترین متن اوغانی دستکاری و در پشاور چاپ کردند تحقیق کامل در زمینه وجود ندارد تا ثابت کند که این خیر البیان بمانند پته خزانه ساخته دست مولوی ها و چند تا یه قربان گویان اوغانی نیست که میخواهند اوغان را صاحب نوشته و کتاب و تاریخ نمایند !! به هر صورت قدامت این سیاه نوشته ها بدوره بابر یان هم نمی رسد پس این همه غوغا شرو شور خود سبب ابروریزی اوغان چیزی بیشتر از انرا فراهم نخواهد کرد !!

   تعدادی از تبار خودتان او را ملا تاریک نامنهاده اند چون که خوداش خود را پیر روشان یا روشانیان نامیده بود !!!

   اما داستان پدارام !! پدرام از جمع صد هاو هزار ها و میلونها مردم درد دیده ماست که خواسته است در راه حق و حقانیت وعدالت انسانی و انسلامی و غربی گام بردارد او میگوید نام کشور به خراسان ویا هر نام دیگران تغیر کند تا به همه مربوط باشد نه به یک قوم غاصب ظالم نوکر صفت , او میخواهد نفوس شماری از راه توزیع تذکره انجام شود تا کم و بیش همه معلوم مردم به حق خود قانع باشند , او میگوید زبان و فرهنگ ...من بر دیگران نباید تحمیل گردد هر که بزبان مادری اش تعلیم کند کسی زبان مرا برای خودم تشریع نکند مثلا نگوید دانشگاه نا درست است فوهنتون درست ...او میخواهد عدالت باشد حکومت قانون باشد مردم این سرزمین یکی بر دیگر خود را بر تر فکر نکنند در امتیازات و مجازات مساوی باشند زن هم حقوق اش رعایت گردد ....تاریخ چنانچه بوده و گذشته باید بیان گردد نه به شکل دستوری و درباری و زیر نظر حاکمان قبیله , جا های تاریخی وطن من دوباره به نام های کهن ان برگردان گردد ...پس این ها کجایش بد است !!

   اما سند بی احترامی بر مرده جسد نجیب و برادراش , اویزان کردن طفل هشت ساله در هلمند , بریدن گردن نقشبدی و راننده اش , اویزان کردن جسد غازی سردار محمد در چوک شهدا قندهار از جانب دار و دسته ناجیان دمکراسی ( کرزی خان ) سنگسار کردن زنان بریدن گردن مرد توسط شیر خواره مولوی حقانی خان ....!!

   چپاول کردن در بین مجاهدین یک امر قطعی بود که فرد را اول غارت و بعد تیر باران میکردنند یعنی قبل مردنش نه بعد کشته شدن , این دندان طلا و نقره ... داستان ملا ضعیف و فاشیستان اوغانیست که میگویند ایتلاف شما ل این کردند وان نکردند در گذشته نیز گفته بودنند کسانی سینه بریده وکله پزی کرده و رقص مرده دیده اند ...

   اما داستان اقدام ان زن بی تربیت پارلمانی : رفتار وکردار فرد نشان از تربیه فامیلی و محیطی و درسی وی را دارد اکثر مردم ما عقیده دارند تعداد زیادی از نماینده های پارلمان نماینده های حقیقی مردم نبوده اند بل پولدارها زمین دارها افراد وابسته به گروه های جنگی و کشور های خارجی.... از طرق مختلف رشوه مصرف پول زور واسطه بازی پشتیبانی حاکمان کنونی ...به خانه ملت راه یافته داند و دنبال منافع خود بعضا گروه بخصوص و کشور های بخصوص اند تا غم یتیم و بیچاره و کشور رنج دیده ما ...

   در گذشته ها نماینده های اوغانی به کردار ومرار با بوتل و چپلی خود بر سر وکلا مرد و زن پارلمان کوفته اند در تلویزیون ها کاندیدا ولسمشری با بوتل بر فرق رمضان دیوانه زدنند صرف نظر از جبهه گیری گله و تبار وکلا مطرح اوغانی و خطاب دادند ناقل به وارثان اصیل سر زمین ما ... این همه ثابت کنند با تمدن بودن تان نیست ؟؟

  • ولی عو(صدای سگ)-غان (صدای گاو) ستان از چه وقت صاحب نویسنده های پشاتین تبار شد؟

   تا جایکه اینجانب اطلاع دارم اولین نویسنده رسمی شما عودل حی حبیبی بود که فته خزانه را جعل کرد. خوشحال بابای شما خو از درد رابطه جنسی داشتن خانمش با یک دوره گرد روبه هزیان گویی کرده بود

  • یکی خو از دست مگسهای دوغ و سگهای پاچه گیر تا بینی رسیدیم.

   خان (حیوان) بچیم. این مواد را از کدام موًخذ گرفتی؟ خدا کنه که چانتهً مومیت نباشه.

   دوم اینکه بان که ما گپ خوده با خر آسان بزنیم.

  • حیوان خان گپهایت خنده آور است و ملامت نیستی چونکه حیوان استی. مگر تو چرا باز به رسم پدرانت از گ..زت استدلال میکنی و برای هرچیز دلیل تراشی لق و پق میکنی؟ بس است درین کارزار پدرانت خوب هر چیزرا به اثبات رسانده اند. همه میدانیم که قهرمانان گپ مفت استین ضرورت به بار بار ثابت کردن نیست. به خدا همهً ما و مردم دنیا اینرا قبول دارند. لطفاً کمی از زاویهً منصفانه و منطق به مسایل نگاه کنید. تاکی تگماری؟ حالا باز شاید دلیل بیاری که تگمار نیستی. 

  • ولی جان پختونخواه! به خدا قسم که اگر سر در گریبان فرو بری و در باره "خر" آن حیوان زحمت کش، بدون دهن وزبان و بی آزار که همیشه خدمت بدون توقع را به خلق خدا انجام میدهد فکر کنی واز سوی دیگردر مورد اوغانها و کارهایش. و آنرا مقایسه کنی با اعمال بی آلایش خر، آن وقت کاملا متوجه می شوی که این قوم یهود(مراجعه به لینک زیر)(http://kabulpress.org/my/spip....) نه تنها به مقدار آن خر بی شعور بلکه به مقدار سرگینش هم به این وطن بدرد نخورده است درعوض مایه ی سر افگنده گی و شرمنده گی آن گردیده.
   1. خیر البیان که گفتی هم کاملا مبهم و مشکوک است ( مؤلف از قول خنینکوف نوشته است که قدیمترین اثر در زبان پشتو "تاریخ فتح سوات" میباشد که توسط قبیله یوسفزایی(آیا می شود تمام قبیله جمع شده باشد و یک کتاب تالیف کرده باشد؟) در قرن پانزدهم نوشته شده است. از سال تالیف آن چیزی نمیدانیم احتمالاً این کتاب توسط شیخ فانی از چهره های روحانی یوسفزایی ها تالیف گردیده است(احتمال است خدا میداند!!!!!). حالانکه بسیاری از مؤرخین کتاب "خیرالبیان" اثر بایزید انصاری را نخستین اثر مکتوب در زبان پشتو میدانند.

   • کاربرد برخی از سالها در بر شمردن حوادث تاریخی دقیق نیستند. مؤلف سال نگارش کتاب خیرالبیان را 1650 میلادی نوشته اند. حسب گزارش همین بحث شخص بایزید روشان در سال 1524 در قریه جلندر (جلندهر) تولد گردیده است، که باینحساب بایزید بایست این کتاب را در 136 سالگی خود نوشته باشد. (عجب است!! پشتونی که در 60 ساله گی سگ را"او خزه" گفته صدا می کند چه رسد به کتاب نوشتن؟) حالانکه نهضت روشانیان در سال 1542 یعنی در هجده سالگی موسیس آن پیر روشان بوجود آمده و سال 1638 پایان یافت و شخص بایزید انصاری در سن 56 سالگی در یک نبرد خونین از سوی صوبه دار مغولی کابل و نیروهای آخند ملا در ویزه جلال آبادی در منطقه شنوار کشته شد.(شاید بعدی 80 سال تحقیق در دوزخ یا هم شاید بهشت این کتاب خیرالبیان را روان کرده یا خود راغلی دی اوکتاب ته راولی دی) سال مرگ او را 1597 تذکر داده اند)
    "تاریخ تحلیلی افغانستان" تالیف و ترجمه آقای عبدالحمید محطاط.
    از نوشته ای فوق معلوم است که چه کسانی به این نوع تاریخ ها تکیه می زند کسانی که دچار بی هویتی است یانه کسانی که اصلا به این گونه اوهام هیج ضرورتی ندارد.
    درحالیکه انصاری تخلص پشتون نیست بلکه ازاقوام بومی این سرزمین است و جالب تر این است که این بایزید انصاری توسط ملا درویزه جلال آبادی کشته شده است.
    وقت خوش منتظر جوابهای دیگرت باش.
  • ولی ناقل !

   من در همان ابتدا یکی دوسال قبل عرض کرده بودم که اوغان بجای صحبت منطقی , علمی ,تاریخی دلیل و برهان به دو ودشنام ضرب و شتم میپردازند , از زنان فروشان چه گله زنان تان در محضر مردان پوچ زبانی میکنند میگویند غیم دا چی شی دی ....., مردان تان در حضور" برادر مادر و پدر و برادر طفل" از ناز و قهر طفل را مخاطب قرار داده میگویند دیر ک و س مادر هلک دی ...

   دشنام عادت پدری تان است , قبل از ان که یک مسله را بیان بکنی باید در باره ان تحقیق جامع انجام دهی تا رویت سیاه نگردد .

   فاشیزم تن وجودات را گوشت و پوست ات را میسوزاند از این رو خواسته یی کوه فارسی را کم بزنی و برای قبیله تاریخ درست بکنی از این رو خیر البیان تاریخی تان برای کسانیکه هیچ علاقه مندی در باره ان ندارد بیان نمایی بی خبر از اینکه چانته خان تا هنوز نیم نشد و پر از کارتوس است !!!

   ولی خان گله یی بزرگان تان عقیده دارند که خیرالبیان قران پشتو ست هر سطر ان متوازن با ایات اسمانیست !! توبه از این کفر اوغان و قبیله !! در گذشته هر کدام تان ناره سر داه اید که با اوغانی به جنت به زور داخل میشویم ...

   حال وظیفه توست که در باره این جهالت نامه تان تحقیق کنی و برایم این حقیر اشپارلس بگویی من عادت ندارم چیزی را از خود بنویسم هر چه گفته امده ایم از تاریخ از کتاب خودتان از اعمال خودتان است .

   همچنان این حقیر به پنجشیر و "مومه" " ادی " ارتباط ندارم مردم عادی پنجشیر را مردم دند زیبا شمالی را مردم شمال و غرب و نقاط مرکزی را دوستان هنود و سک را تن و وجود خود برادر خود میدانم من با دزدان پنجشیر و مزار و هرات بامیان... میانه ندارم انانرا دشمن مردم ما تلقی میکنم از ادم کش , اختلاس گر, راهگیر ... خوششم نمی اید ...

   من از کابلستان و افکارم نیز کابلیست ..

   دشمنی با افکار پوچ قبیله ,تریک کاری قبیله , غلامی قبیله ,دورغ وتاریخ سازی قبیله , اوغانوالی قبیله , دختر فروشی قبیله , کشت و کشتار و گردن بریدن قبیله , مکتب سوزی قبیله , وطن فروشی قبیله ...در رگ رگم در خونم ریشه دوانیده از همین رو گفته ام به قبرستانی نباید دفن شوم که اوغان دران دفن باشد ....

   حال خودت فکر کن که چرا کسی تا این سرحد ضدیت با ناقلان کوه های سلیمان و بخت نصر دارد , من نژادم را از دیگران بر تر نمیدانم , رنگ وپوست چشم بینی ام را از دیگران خوبتر قلمداد نمی کنم قبله من عدالت برادری برابری اخوت انسانیت و اسلامیت است ....

  • حیوان بچیم هیچ گپهایت نمیفاریم. تو در اول حیثیت خودرا معلوم کردی که یک آدم ک..ن پاره و چشم پاره استی. حالا تو میتوانی خود را چی و چی معرفی کنی یا فکر کنی که استی اما قضاوت به دست تو نیست. بگذار ذهن بی طرف فیصله کند و بس. باید بدانی که بعد از این همه گ..ه بازی ( آغازگرانش هم معلوم اند) جایی برای بحث منطقی دیگر باقی نیست آنهم با افراد مثل تو. برو تو که از دست پشتون ها سوزش معقد داری اعلاجت را بکن. تو کجا و منطق کجا.

  • حالا که در اخیر مودب بودی و گپ بین من و تو بسیار مردار نشده. جوابت را مجبورم مودبانه بدهم.

   ببین آقا!

   چیزهایرا که تو ذکر کردی در حصهً اکثریت قاطع کتابها گفته شده میتواند اما اگر حدف از زندگی مصالمت آمیز باشد باید دامن یکدیگر را بالا نکنیم بلکه باید معکوسشرا فکر کنیم. تو فکر میکنی که ما نمیتوانیم برویم نوشته های کسانیرا که مولانا بلخ را همجنس باز یا (gay) میخواهند ثبوت کنند را بخوانیم و به رختان بکشیم؟ یا نوشته های کسانیراکه فردوسی را شاعر دروغگو. مداح و فرومایه میخواهند ثبوت کنند. استاد خلیلی را شاعر چاپلوس دربار محمدزایی ها میخوانند و غیره. آنوقت از طرف شما هم حتماً کسی به دفاع شاید برخیزد اما جان برادر در آخیر مفاد اینهمه ایزارکشک چی خواهد بود؟

   من چندین بار گفته ام و باز تکرار میکنم که هیچ کدام ما خشتک چرمی نداریم.

   خراسانی عزیز اینرا بدان. که بنده با نام خراسان هیچ مشکلی ندارم و اگر روزی خدا بخواهد که کدام همه پرسی در فضاً صلح آمیز شود شاید به نفع تغیر نام کشورم به خراسان رای دهم. و یا حتی اگر کشورم به شکل مصالمت آمیز تجزیه شود هم کدام مشکلی ندارم. چرا مگر برادران از یک پدر از هم جدا نمیشوند؟ حتی اگر در بعد از تجزیهً مصالمت آمیز قسمتیکه به برادران دیگرم میرسد نسبت به ما آباد تر شود خوش خواهم شد و شاید یک روزی بیاییم و در کدام پارک سرسبز تان اتن کنیم.

   اما اگر کسی بخواهد برای رسیدن به هدفش چه تجزیه باشد یا تغیر نام نفاق افگنی یا نفرت افگنی کند باز تو هم میفهمی و من هم میفهمم که برای حصول هر هدف خونریزی صورت خواهد گرفت در آنصورت امید تشویش و دشمنی بنده را درک کنی.

   درذیل صرف لینک از یک نمونهً از نوشته های ضد فردوسی را برایت میفرستم اما نظر شخصی خودم در حصهً فردوسی چیز دیگریست.
   http://afghan-german.com/acc/u...

    

  • آقایان خان و خراسانی ! با این طایفه و به ویژه همین ک. لچ دلیل نگوئید که نمی فهمد . اشخاص بی طرف این یابو ، یا شبیرکاکر است یا بابرشینواری و یا تنویر چتلستان . این غیرتی ها و ک. لچان همیشه به گفتۀ خوشان گ. میکنند و بعد میپرسند با دست بخوریم یا قاشق . فقط برایش بیآموزانید که چگونه گ. کرده گی خود را بخورند . فقط همین !

   خیرالبیان و پته خزانه دو جعلنامه یست که اوغانان میخواهند یکی را قرآن و دیگرش را حدیث بسازند . خوب است که زیاد نیست ورنه پتاق شان عالم میگرفت و نصف جهانیان را با این آثار دروغین شان جبرأ پختون می ساختند .

  • ولی جان روز بخیر،

   تشکر از حسن نیتت به بحث آزاد و عقلانی دور از احساسات که من و تو به آن نیاز مبرم داشته و تنها راه چاره حل معزلات کنون این سرزمین همین است به این معنی که تاریخ را بیطرفانه مورد مطالعه قرار داده وواقعیتهای عینی را مورد بررسی قرار داده و از آن به نفع آینده ای خود کارگیریم. حال اگر این تاریخ به سر بلندی کسی وقبیله ی گواه دهد، فخر فروشی نکند واگر به رسوای وسر افگندگی انجامد عقده مند نشود.

   لطفاٌ خودرا به جای کسی که تمام مردان بزرگ فاملش سربریده شده باشد، اطفال خورد سنش به شمول خودت منحیث کنیز و غلام درداخل کشور یابیرون آن بفروش رسانیده شده باشد، خانه و کاشانه ات تخریب ویا هم سوزانده شده باشد، اموال خانه ات منحیث غنیمت بین عساکر تقسیم شده باشد وسر انجام ملک و زمین ات به کسانی که حتی از کشورت هم نیست داده شده باشد و آن درخت تنو مند فاملت که قرنها آنجا ریشه گرفته بود و به آن آب و هوا خو گرفته بود خودرا از ریشه کنده بیند و بعد ها این قصه را از مادرت که پیرو زمین گیر شده و تو هم یک غلام بچه ای جوان رشید که بر علاوه خدمت به آقایت حس کنجکاوی هم داری و زمان که به صورت مادرت نگاه می کنی احساس غم و اندوه ناخود آگاه به تو دست میدهد و می خواهی از گذشته ات بدانی همه اش را بدانی و مادرت آه سردی می کشد و اشک از چشمانش سرازیر می شود و تمام اتفاقات فوق را مانند یک افسانه برایت باز گو می کند در حال که هق هق گریه اش امانش نمیدهد.

   ببینم آن وقت چه حالتی به تو روخ خواهد داد؟ و اگر روزی دستت به عاملان آن جنایت ویا هم کسانیکه به آن افتخار میورزد رسد چه معامله ای خواهد کردی؟

   ببین ولی جان اینها همه واقعیت های تاریخ این صده های اخیر این سر زمین است، آنوقت تو از دزدی کفش ها ولباس ها وغیره حرف میزنی که ممکن اتفاق افتاده باشد که خدا شاهد است من هیچ سند معتبری را هم در این موارد نخوانده وندیده ام. باز هم فرض به این می گیرم که اتفاق افتاده باشد آیا چند فی صد جنایات که در طول تاریخ بر آنان روا داشته شده است را تشکیل خواهد داد؟000000001% یا حتی کمتر از این. درحال که این جنگهای داخلی بین اقوام این سر زمین بخاطر حذف ونابودی یکدیگر نبوده بلکه برای تثبیت وجود فزیکی و حق خواهی شان که در طول تاریخ انکار شده است بوده که باز هم بر میگردد به همان سیاست های بر تری خواهی و قبیله گرای قبیله.

   اما ولی جان چه قدر ویدیو وعکس از وحشی گری قبیله خواه واقتدارگراهای پختون می خواهی نه از 1،2 یا 3 قرن پیش بلکه از همین حالا که منو تو باهم بحث داریم مگر هر شب از تلویزیون ها به طور زنده نمیبینی ویا اگر بخواهی خود میتوانی به صدها ودیو و عکس از انترنت پیدا کنی که حاجت من هم نیست.

   ولی جان امید وارم خاطرت مکدر نشود اگر هم شد به گذشته ای 300 ساله ای من فکر کن و یا به اعمال سیاست بازان قبیله ات، مطمئنم در این میان نیروی سوم به تو پیدا خواهد شد و معجزه خواهد کرد که نه ظلم را میخواهد و نه مظلوم را بلکه عدالت را و آن وجدان انسانی ات خواهد بود.

   به امید آنروز که راه حل کاملاٌ منطقی و انسانی مورد قبول شما واقع گردد ویا به دو کشور مستقل و همسایه بیانجام تا هم تو(پختون) و هم من(اقوام دیگر) کوشش کنیم به آن ارزشهای که باور داریم برسیم.
   منتظر نظرات سازنده است هستم.

  • اقای ولی بنده جمال هستم ودراینجا جدیدا سر زده ام. به نظر من تجزیه عو-غان-ستان میتواند زیادتر به شما فایده برساند. مثلا در صورت تجزیه شما باز با وجود ادعای اکثریت بودن که هرگز متاسفانه انرا به ثبوت رسانده نتوانسته اید از این مسله که زبان مبارک پشتو( که اضافه از صد سال میشود حکام قبلی وفعلی کوشش میکنند این خر لنگ را جلو بیندازند که حداقل فارسی را پیش کرده نمیتواند اما در عقب ان قدم بردارد) چرا رشد نمیکند ویا توسط فارسی زبانها وترک ها صحبت نمیشود رنج بکشید. در صورتکه شما در وطن خودتان تنها باشید برایتان رنج اور نخواهد بود که ببینید که کسی نیست که اتن ملی را اتن قبیلوی بگوید وبالای ان تمسخر کند ویا مفعول بودن باباها ونیکه های تان ودلالی های ایشانرا به ایرانی ها به رخ تان بکشد.

   شما در وطن خود یعنی عو-غان-ستان میتواند هرجای که دلتان خواست خودرا انتحار کنید. میتوانید حتی بالای بام های خود تریاک کشت کنید, میتوانید تروریست های عالم را درخانه های تان دعوت کنید وکسی نخواهد بود که بالای تان خنده کند که چرا خانم های تان همرایشان یکجا ان کار دیگر میکنند.

   شما میتوانید در وطن خود در لنگی هایتان بمب انتقال بدهید واگر کسی از کدام عشیره دیگر بدتان امد کافی است که دست به سر برده وفیوز انرا بکشید ودنیا را روده بگیرد وکسی این شیوه جدید تانرا تقبیع نخواهد کرد. شما در وطن عزیز تان میتوانید دختر های تان را به هر نرخ کلداری که دلتان میخواهد به ولور بدهید وکسی برای تان نمیگوید که او ادم تو که یکهفته بعد از عروسی برای ده سال دبی رفتی وهرگز در این مدت دوباره خانه نامدی پس این ده طفل یک الی ده ساله از کی است؟

   بخدا اگر شما میخواهید که هویت تان حفظ گردد همان بهتر که از ما جدا شوید در غیر ان انقدر زیر فرهنگ ما خواهید رفت که پختونوالی از یادتان برود. دلکتان

  • هههههههههههههههههههههههههه خیلی خنده آور و شوخی آمیز به نظر می رسد اما متاسفانه کاملا واقعیت دارد.

   و بسیار تلخ درد آور است. اما بهترین را ه همان است که گفتی

  • kon kho az Pest-ton ha sokht dara ke poch goee wa hrza saraye darand

 • سلام دوستان .

  اینک به دشنام های این لشمک بی مو اوغانی که اسم زنان "ثمر گل" را برایش انتخاب کرده است توجه بفرماید .

  Samar Gul
  ssta so di tolu pa mour ghen womandma prta la pakhtoon na the wotan di pakhtoon the aw the ba we ta s khu tol di afghanistan pakawolu ta raghli ya yes inshallah omed lrma chi ta so pakhesha qaum ba deer zar la di wotan na worak shi.

  ستا سو دی تولو په مور غین ومندم پرته له اوغان نه, دی(دا) وطن د اوغان دی او دی به وی , ستا سو خو تول د اوغانستان پاکولو ته راغلی یس (حتما از جمع سگ های لوی فکتیا میباشند -راغلی یاست )انشاالله امید لرم چه تاسو پایشه (فاحشه) قوم به دیر زر(ژر) له دی وطن نه ورک شی.

  قضاوت با شما عزیزان !!!!!!!!!!!!

  • زه ستاریم او غوارم دا مرویس نیکه او ملاعمر صاحب ته خدمت کوم او په روغنتون سره رازم او زمونگ شکم سره عمل کوم او بمب زای په زای کوم او توله سقویان، هزاره گان اوازبکان ته په جهنم روان کوم.
   زه په مرویس نیکه افتخار لرم چی دغه شمله او چادری ته په ارث پاته دی چه موژ په دی سبب په آسانی سره انتحاری کوو او ده تولو سقویان، هزارهگان ازبکان او هم بل کاپران ته په جهنم روان کوو.

   خدای پامان زه غوارم په دیر ژر سره په جنت تزم، او آخرین پیامبر اسامه بن لادن علیه سلام سره ملاکات کوم.

   هههههههههههههههههههههههههه هههههههه هههههههههههههههههههههه

  • کونلچ که سر خشتک پاره خنده کنه.

   بسیار جالب اس والله

  • کن لوچ به خشتک و شمله پاره ارث مرویس نیکه خنده کند یا نه، اما دخشتک و شمله که مین زای پرزای شود دیر خنده خاد کد.

   اهههههههههههههههههههههههه اههههههههههههههه هههههههههههههه

   توره والله امی ستاره ببی، کاملا آماده رفتن به بهشت قبیله است فقط چیزی که کم داره امو کلید بهشت قبیله است که در گردنش آویزان نیست ولی شاید در جیبش باشد.

  • منظورم ثمر گل است دکوم دغیرتی زوی

 • It is no secret that the Hazaras of Afghanistan have been belittled and ridiculed for many reasons, especially by the Pashtuns. The Pashtuns have shamelessly mocked Hazaras for being descendants of the Mongols, something that no one can control. For years they have called Hazaras "foreigners," "invaders," etc. There really is no way to pinpoint just where the origins of the Hazaras started and there have been many speculations but one thing is clear—the Hazaras have longer, stronger, and more solid ties to the region than the Pashtuns have. For years, however, the Pashtuns have held the Mongols’ past as a shameful pall over the Hazaras. Now, there is major irony here once this matter is deeply delved into. The Hazaras might share physical features but it isn’t anything significant because the Uzbeks, Turkmen, and other people like the Chinese, Vietnamese, Philippines, and Japanese have the same features. Whereas the Hazaras might share their physical features with the Mongols at the most, it is the Pashtuns who actually have more in common with the Mongols than any other ethnicity—in fact, they actually owe many of their terms and parts of their culture to the Mongols.

  The information for this article was provided by the book The Secret History of the Mongols by Paul Kahn. I was very fascinated by this book because it was to be an assembly of the ruling families during the time of the Mongols and it was made only for the royal families to read and possess. Their history and what they left behind is an interesting one. The Mongols ruled over the region for nearly a century. And then their Persianized descendants continued to rule for hundreds of years later—they were the Uzbeks and other descendants that had converted to Islam and had adopted the nature and culture of the region they were in. They were known as looters, destroyers, barbarians—ironically the very same words have been used to describe the Pashtuns, signaling another thing they have in common. The Pashtuns do not hesitate to throw this in the face of the Hazaras when in fact they should probably thank the Mongols because if it wasn’t for them, they would be missing half their tribes and culture. Pashtuns are known for their stubbornness and pride. What they have pride over is questionable. They are not as original or established as they like to believe they are. They have many borrowed terms and words from the Mongols.

  One of the major words borrowed by the Pashtuns from the Mongols is the word "Khan." Khan is a Mongolian title that originally meant commander, leader or ruler. Khan also means a leader of a tribe now, giving the word connotations of honor. Though the title is very common all over Central Asia, it is the Pashtuns who use it more than anyone else. They even use it twice in their names i.e. Khan Abdul Ghafar Khan. If it weren’t for this title, the Pashtuns wouldn’t know how to label their own leaders. And there are plenty of other terms and words.

  Many of the Pashtun tribes are derived from Mongolian names and terms. "Zadran" and "Zazai" are Pashtun tribes in Paktia, Paktika, and Khost. Their roots are from "Jadarin" and "Jaji" two Mongolian terms. "Zadran" and "Zazai" are also known by non Pashtuns in Afghanistan as "Jadran" and "Jaji". Jadarin is the name of the clan that Changiz Khan was from. Jaji was the name of Changiz’s grandfather and he was the leader of the Jadarin clan. In the Mogolian language "Jaji" means "foreigner" so the Zazai’s are basically calling themselves foreigners. "Khil" means "clan" in the Mongolian language, a term very much familiar with the Pashtuns. "Orya" is the name of one of Changiz’s grandson and "Oryakhil" is a name of a Pashtun tribe. "Zay" means "son" in the Mongolian language. The very-similar Pashto word "Zoy" also means "son." The Pashto words "Zai" and "Khil" signifies groups in Pashto and they were obviously taken by the Mongolian words mentioned earlier—"khil" and "zay." A few other words that are copied or "borrowed" are the Mongolian words "Wolos" which means "people," "Jerga" which means "council," and "Shahghalay" which means "mister." Changiz’s first wife, Borte Ujin, came from the Karot tribe and "Kharot" is the name of a Pashto tribe. This is obviously not a mistake or a coincidence. The Pashtuns basically "borrowed" or stole these name and applied them to themselves, illustrated just how obsessed they were with the Mongols.

  Karo was the title of a spiritual man in the clan of Changiz Khan’s first wife. And now, Karokhil is the name of a Pashto tribe. Also, another major source of pride for Pashtuns is the Mangal tribe from Paktia, Khost, and Paktika. I have seen many Pashtuns proudly proclaim themselves as mighty and proud Mangals. Interestingly enough the Mongols called themselves "Mangals." "Mongol" itself is an English word and "Mangal" is the Mongolian term just like "Mughul" is the Farsi word for Mongols. For example, Americans call the people of Germany as "Germans" but the Germans call themselves "Deutsch." There is also an island in Mongolia called Talkun which has two rivers that run through it. The names of the rivers are Selenge and Orgon. Changiz Khan’s clan was based right next to the Orgon River. Now, in Paktika, there is a place called Urgun.

  These were just some of the major terms and names that the Pashtuns took from the Mongols. I know that not a lot—if hardly anyone—is aware of the origins of some of the Pashto names and terms but they were obviously taken from the Mongols, a group of people that the Pashtuns have spent years making fun of. This exemplifies just how little claim the Pashtuns have over their own culture and names—what makes them think they can have any legitimate claim over anything else like the land? At the most, the Hazaras and others with similar features just share an outward appearance of the Mongols which is shared by probably one-third of the world. The Pashtuns’ resemblance to the Mongols goes deeper than just features. They have mentally and historically copied the Mongols in acts of savagery and barbarisms. Whereas the Mongols committed horrific acts in the 13th Century, the Pashtuns have and are committing horrific act to the present day in the form of Abdali, Abdul Rahman , the Taliban, and political oppression. Another thing the 13th Century Mongols and the present-day Pashtuns have in common is the fact that they both had tribal systems. The 13th Century Mongols were all different tribes which Changiz Khan united them all and became the Khan over them. Modern-day Mongolia is no longer tribal but the Pashtuns still hold unto their tribal system to this day—just like Changiz Khan’s people. For more on the Pashtun tribal system please refer to the article titled "Baba-ocracy."

  The Article is from AfghnMirror!

 • منهم به نو به خود به تجزیه این وطن که افغانستان نام نهاده موافقم خدا کند که شود

 • قرار دادي كه درسال ١٨٩٣از طرف عبدالرحمن امضاءشده است متن آن موجود است و انتشار یافته است ومقید به مدت و زمان نیست. معنی قرارداد دیورند این بوده است که آن طرف خط مستعمره و این طرف تحت الحمایه انگلیس است. پاکستان رامذهب ایجاد کرده است و برخی سندیان و پنجابیان پاکستان را در مخیله خود هند مسلمان با دولت مسلمان میدانند در محدوده هند برتانوی سابق. در محدوده پاکستان بجز سند و پنجاب بلوچستان شرقی که معروف به بلوچستان انگلیس شده بود وسرزمین افغان نشین سر حد قراردارد واربابان وقت بااین تفاوت هااز طریق قبول حالت فدرالی مقابله کرده اند وبا چسب مذهب دولت مرکزی ایجاد کرده اند . توقع پاکستان آن بوده است که دولت همسایه کابل اولین دولتی باشد که این دولت اسلامی را برسمیت بشناسد.لکن دستگاه کابل باین احساس اهمیتی نداده و به نوعی به وضعیت جدید در همسایگی خود معترض شده است که پیچیده و مبهم و مسلماً فاقد اساس مذهبی است.از یک طرف کابل نشان داده است که نسبت به قرارداددیورند منعقده در زمان تحت الحمایگی پس از استقلال نظر مساعد ندارد و از طرف دیگر از پشتونستان آزاد و پشتونستان محکوم سخن گفته است.در واقع باطناً امیران کابل خود را میراث دار احمد درانی سردار نادر افشارمحسوب و کل پاکستان(پاکستان غربی قبل از جدائی بنگال شرقی)رااز شمال تا برسد به اقیانوس از رعایای خود تصور میکرده اند و تحرکات آنان راانگیزه همین بوده است .پاکستان در کویته ایستگاه رادیوئی براه انداخت که شعارش چنین بود:«دل را به دل رهی است در این گنبد سپهر//از کینه کینه خیزد و از روی مهر مهر».پاکستان جمهوری بود اما فرماندار کل داشت ووقتی دوره فرمانداری طی شد در طول زمان نظامیان مصدر قدرت شدند و نیروی عسکری راه کار ایجاد و روابط را رقم میزند.در حوزه کابل هم امیران برافتادند.امروزحوزه اسلام اباد و حوزه کابل دم از جمهوری و دموکراسی میزنند.بنظر میرسد اول باید آزاد شد و بعد در شرایط جدیدذ آزادانه تصمیم گرفت.اول پشتون میتواند جداشود(به محض این جدائی پاکستان عقده اش باز خواهد شد و سلاحش بر زمین خواهد افتاد.بعد دیگران هم اگر همراهی را آسان نیافتند میتوانند همین آزادی را انتخاب کنندوباشد که شرایط ایجاد دولت ایالات آزاد ومتحد حتی بشمول ایالات پاکستانی فراهم شود.

 • موضوع تجزیه افغانستان یک توطئه علیه افغانستان و مردم افغانستان است که توسط غلام های وطن فروش تبلیغ می شود
  قضیه اقوام در افغانستان چیز تازه نیست افغانستان با همین ترکیب چند ملیتی از هزاران سال بدینسو بوده وخواهد بود.
  دشمنان افغانستان که چشم طمع به ذخایر زیرزمینی به این سرزمین دوخته اند در دوره های مختلف هجوم بریتانیائی ها و شوروی ها و امریکایی ها و انگلیس ها و پاکستانی ها وایرانی ها و غیره متجاوزین مورد به مقابله ودفاع ملت مسلمان ومومن ما مواجه شدند اگر این سرزمین توسط کسی چون ترکی و امین پشتون تبار به معامله گرفته ویا ببرک تاجک تبار و یا دوستم ازبک تبار ویا هم مزاری هزاره تبار وحامیان آن ویا مسعود تاجک تبارویا ملاعمر پشتون تبار وغیره به مخالفت عمومی مردم مسلمان اعم پشتون ازبک هزاره تاجک وغیره مواجه شدند که جریان انقلاب وجهاد در افغانستان می رساند که علیه معامله گران همه اقوام به پا شده وجلو توطئه ها را گرفته اند حال دشمنان به فکر تجزیه قومی افغانستان اند تا اگر معامله توسط یک یک جنایتکار مربوط به یک قوم صورت می گیرد برای سایر مسلمانان و اقوام مجال مخالفت وجود نداشته باشد تا بدین ترتیب افغانستان به هزارستان وترکستان وتاجکستان و پشتونستان وبلوچستان و غیره تقسیم شود.
  اگر تجزیه در افغانستان رونما گردید ایران و پاکستان نیز تجزیه خواهد شد زیرا بلوچهای مظلوم کرد ها عربها ترکها و فارسها وغیره اقوام در ایران و پشتون ها و بلوچها و پنجابیها و اردوزبانها و کوهستانی ها و غیره در پاکستان وسلسله این تجزیه ها تا عراق و ترکیه نیز توسعه خواهد یافت
  بنا من مخالف تجزیه افغانستان بوده طرح تجزیه را یک توطئه انگلیسی و روسی میدانم وتوسط حقق بگیر های وطن فروش به بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها تبلیغ می شود .

 • با این طرح موافقم

 • mafeq astam100% , yagana rah baray zendage ensane ba dor az hywanat

 • امیدوارم با تجزیه اوغانستان ما برای همیشه از شر و شرارت وحشیهای اوغو آسوده شویم.

 • من معتقدم در حوزه کشورهای ترکستان - خراسان - افغانستان - پشتو نستان- بلوچستان ایجاد شود .

 • marg ba kase ke chinin nazare kasefe dada Afghanistan zanada bad. marg ba kasane ke nazare movafeq darad tof ba roe tan Afghanistan hargez tajze nakha had shod en tarhe pakistan va iran kasef hast.

 • اسلام علیکم!

  هر کسیکه واقعا خواهان تجزیه افغانستان هستند،بنابرین معلوم دار او هویدا است که پشتون در خود افغانستان، تاجک به تاجکستان، ازبک به ازبکستان،هزاره به گورستان،ترکمن به ترکمنستان.

  انشاالله گوم خواهد شدید شما بی ناموس های این وطن بابا ما و دست نشاندهاي ایران که یک حکومت اصلا کفري او غیر مسلمانی. آمریکا به زود ترین فرصت وطن ایران تان را از این کره زمین نیست و نابود خواهد کرد.

  به زور الله تعالی هیچ کس نمیتوان افغانستان را که خود لوي احمدشاه بابا نام نهاده است تجزیه نماید و بالاخره پشتونها در این سرزمین از همه کرده بیشتر خون دشمن این وطن را ریختانده.

  مرگ به ایران پرستان او زبان پارسی

  هر کسیکه طرح تجزیه افغانستان را مطرح میکند اصلا از افغانستان نیست نه بود او نخواهد شد.
  تشکر مرگ به دشمنان و طرح تجزیه گرا افغانستان........!

 • ein qawme fashist mara ba tajikestan hazara ra ba gorestan uzbak ra ba uzbakestan torkaman ra ba torkamanestan medanand ein ahmaq ha anqadar khar wa ahmaq astan ke namefaman yahood astan ya awlade pakistan ei ahmaq ha az zamane ahmad shahe dorani ba bad khod ra maleke ein esarzamin medanand yaki nest az khabe ghaflat bidareshan konad ke ein zabane dari ast ke ba qedmat tarin zabane donya ast da tole tarikh watan ra frokhtan hala ham amadan khod ra sahebe watan medanad marg ba pashtonizme be namos nokar haye pakistan ein afghanistan nest khorasan ast o ghol haaaaaaaaa o khar haaaaaaaaaaaa

 • دلته می ولیدل هغه ورڼوچه دافغانستان دتجزیه په اړوندکوم نظرورکړی وو زه ورته درنښت لرم دیوځوان په حیث خوددغوټولواغاواوشاغونظرونه له یولاری هم دقضاوت په تله کشی نه ځایږی ځکه چه هرچا یوداسی اړخ نه دفاع کوله چه هغه دیوی ډلی پور ګټه نه تمامیږی اوتل به له زیان سره مخ وی دغه کوم سرلیک چه ده دایادیته دافغانستان تاریخ دانګریزی فرمول خطاب کړی اومونږباید له تاریخ خبرشوبیاخبری وکړواوپه یوه داسی مسله کشی نظرورکول ستادشخصیت اومفکوری خاموالی ښی نه نظریاانسانی مفکوره اوله ورڼوغوشتنه کوم چه شخصیتونوته درناوی ولری راځم موضوع هغه داده تجزیه اودیته ورته خبری اومشاجری می له خبروړنکوسیاستوالو اوریدلی چایوډول اوچابل ډول تعبیرکړی چه هغه هغه ځوک وو یادی چه تل یی ازموینه ورکړی اوناکام راوتلی اوتل زمونږ دهیوادوالوله هرډول کرامتنوناوړه استفاده کوی چه هریوییپه کوردننه اوبهرکشی دمال اوقدرت خاونددی اوافنان اولس یی تل دخپلوناوړوګټوشکارکړی چه دفغانستان تاریخ به ورته جزا ورکړی کنه خدای ج خوشته
  زه خپله دتجزیه له نظریی مفکوری پریکړی اوحتا کلمی سره نه تنها چه مخلفت لرم بلکه غندم یی هم اودادافغانستان دخلکواودنړی په جغرافیه کشی دافانستان دشتون ددشمنانوناکامیسهځی بولم اودیوپاک افغان دورورولی اوسولی دکورغوشتونکی یم اویوواربیادعاشورا دلسمی ترهگریزه پیشه غندم اوکورنروته یی دجمیل صبر اوشهیدانوته یی دجنت فردوس غوشتونکی یم

 • من باتجزیه افغانستان موافق هستم در صورتیکه به آرامی صورت گیرد
  و بعد از تجزیه حقوق اقوام رعایت شده عدالت برقرار گردد.

 • با اوغان وطن ساختن مشکل است. در دوصد سال نشد حال چطور شود؟

 • سلام به همه خواننده گان گرامی سایت کابل پریس!
  من راجع به طرح تجزیه افغانستان به این باورهستم که این نظریک نظرخوب ونیکی است چراکه مامردم افغانستان ازجنگ وبرادرکشی خسته شدیم ودیگرنمیخواهیم این خستگی راتحمل کنیم تاچه وقت قوم پشتون بگویدکه درافغانستان من هستم ودری زبان بگوید که من هستم هزاره،ازبک وغیره ....درافغانستان بگویدکه من هستم اگرافغانستان مانندکوریاتجزیه شودمردم افغانستان خواهدیک ترقی ونیکبختی راتجربه کردندچراکه مادرطول 150سال اخیربدبختی های زیادی رانیزتجربه کردیم .
  بااحترام مجیب الدین راسخ بدخشانی.

  • برای اینکه در وطن محبوب ما عدالت اجتماعی ومردم سالاری حاکم شود تجزیه یک گزینه خوب است زیرا در حدود 250 سال حاکمیت بدست یک قبیله ظالم ومتحجر قرارداشته ظلم وبیعدالتی در حق ملیت های دیگر صورت گرفته حتا اموال وجایدغاد های شخصی وپدری ملیت ها به زور اشغال شده وبه قبیله حاکم توزیع گردیده است که بهمه معلوم وغیر قابل انکار میباشد شما نمونه های آنرا در صفحات شمال کشور ملاحظه نموده میتوانید که شاهان وامیران بهترین زمین هارا به قبایل خود توزیع نموده ومالکین اصلی آنرا از جایداد وحق شرعی شان بزور وجبر محروم نموده اند.مالک زمین آنها شده دهقان بی زمین دیگران شده اند که در شمالی,وولایات بدخشان,تخار,قندز,بغلان,بلخ,جوزجان وفاریاب نمونه های آنرا مشاهده نموده میتوانیم که از اقوام منگل,جاجی,جدران,وهم از ولایات لغمان,لوگر,پکتیا,قندهار,وردک,غنزی,تگاب کاپیسا وغیره ولایات جنوب به سمت شمال ناقل(ناقلین) آورده شده وبهترین زمین های آبیودوفصله بطور رایگان حاتم بخشی گردیده است که غیر عدلانه میباشد.درپلوی آن این ناقلین بالای آن مردم اصلی بسیار ظلم هم نموده وحکام وقت به شکایات شان رسیده گی نکرده یک مثال را صرف باید نام برد که در زمان سلطتنت محمد ظاهر شاه یک وکیل شورای ملی از قوم اسحاق زی در شبرغان یک فامیل هموطنان ازبک مارا زنده زنده در آتش انداخت وطعمه حریق شان ساخت که هیچ کس پرسان شانرا نکردودر مطبوعات همان وقت موضوع آدم سوزی انعکاس یافته بود وبس.برای رسید به عدالت اجتماعی یک گزینه تجزیه وگزینه دیگر فدرالی هم نظر وگزینه خوب استو تا مردم ازین ظالم ها نجات پیداکند.فدرالی بصورت مسالمت آمیز بهترین گزینه خواهد بود ومشکلات زیادی را پیشرو دارد.وامید است نسل های آینده آنرا عملی ساخته بتوانند. بااحترا .صدف عبید.کابل.

 • باید تجزیه شود اما بعد از به دست آوردن خط دیورن چون خط یورن مربوط به افغانستان است وقت ولایات فروخته شده به دست ملت افغان آمد بعد تجزیه افغانستان یک امر ضروریست.
  بخاطر تجزیه افغانستان ضروری میشود چون همین مردم پشتون هستند که همیشه بخاطر به دست آوردن قدرت به کشتار و خون ریزی دست زده اند این گونه مردم هیچ وقت اصلاح نخواهند شد همه این ها اشخاص فروخته شده و دست نشانده پاکستان هستند هیچ امکان ندارد که تاجکان با این ها یک جاه کشور را آباد کنند. چندین دهه گذشته ولی این دو قوم بین هم صلح نمی کنند پس تجزیه افغانستان یک امر ضروری و حتمی است
  با حترام فیض "بارش"

 • ګرانودوستانو دافغانستان ويش دادايران پلان اوارمان دي چه دخپلو مزدورانو په ګمارلو يي عملي کول غواړي خودا ارمان به يي هرګز ترسره نشي اوافغانستان به يوموټي پاتي وي.په درنښت سادات

  • در زبان دری ستان به معنی جایگاه و هزاردر یک تلفظ به معنی بلبل است و درتلفظ دیگربه معنی عدد هزار.اما در باره جایگاه هزاره ازپسوند وان( به قیاس با ایروان وامثال آن) که رساننده همین معنی است میتوانیم کار بگیریم.اگر بخواهیم از پسوند ستان استفاده کنیم میتوانیم با نگرش به شاهنامه فردوسی توسی و ملاحظه گزارش سفارت کابل محمد آصف فکرت که شهر باستانی بربر را توصیف کرده است و گزارش های کنسولگری انگلیس در مشهد که حاکی است هزاره هائی که پس از سال1891 به ایران امدند چون از بند بربر واقع در باشگاه هزارگان امده بودند در ایران به بربری شهرت یافتند نشیمنگاه هزارگان را بربرستان بنامیم

   زیرنویس:
   1-
   گزارش سفارت كابل به كوشش محمدآصف فكرت
   (سفرنامه 1286- انتشارات بنياد دكتر محمود افشار)
   ازيكه اولنگ الي فيروزبهار3فرسنگ است ودرجائي كه حوض خاص مي نامند راه دوتاميشود..راهي كه به سمت شمال ميرود الي دوفرسنگ به بندامير مي پيوندد وبهشهر بربر ميگذرد.بربر برسركوهي است كه ازپاي آن رودخانه ميگذرد.راة آن منحصراست به آنكه ازآن رودخانه بايد گذشت وبرآن كوه بالا رفت وسرآن كوه زمين مسطحي است كه آن شهر درآنجاساخته شده آثارقلعه وبناهاي قديمه آن هنوزباقي است.
   2-
   (در کتاب جنبش کلنل محمدتقی خان پسيان بنابرگزارش های کنسولگری انگليس در
   مشهد گردآورنده ومترجم غلامحسين ميرزاصالح چاپ اول 1366 نشرتاريخ ايران صفحه 35 دررابطه بااشاره ای که درمتن بانفصال افراد بربری شده است در زير نويس چنين آمده است»<طايفه ای از هزاره های افغانستان که درسال های پس از 1891 به ايران آمدند و درخراسان وبلوچستان ساکن شدندآنان چون ازبندبربر واقع درهزاره جات افغانستان آمده بودنددرايران به بربری شهرت يافتند

   آنلاین : هزاره جات نه هزارستان هم نه بلکه هزاره وان یا بربرستان

  • جناب بیسواد، بربر واقعی بنا به گواه تاریخ ایرانیان جد نژاد میباشند. یونانیان قدیم، قوم ختودت گر و جد نژاد ایرانی را بنام بربر یاد میکردند. و یا رومیان باستان اقوام جرمن را بربر و وحشی مینامیدند.

 • به گر گر گفتن دهان شرین نمیشود!!!!!
  فقط در مورد حالت تان بعد از 2014 فکر کنید!!!!
  فقط یک ولسوالی ولایت هلمند حق تان را خواهد داد!!!! مثل که خرده جان تانرا "مزاری" در چادری در ساحه ریشخور کابل مردار ساخت.

 • بهترین راه حل برای رسیدن تمامی اقوام به حقوق شان و تامین عدالت اجتماععی هما نا تجزیه افغانستان به آریانا و پشتونستان میباشد.
  درین صوت ما به شکل مردمان متمدن و آنها به شکل بدوی زنده گی خواهند کرد که مطلوب هردو طرف میباشد.

 • بنده هم باتمام عزم وجزمم ازطرح تجزیه افغانستان حمایت میکنم، امابه لحاظ نامگداری کشوری جدیدالتاسیس بایدبه گونه ای باشد که تمام اقوام ساکن دران باید با آن نام موافق باشد.مثلا آریانا نامی درستی نیست .....
  بنآ بهترین نام همان (خراسان) خواهدبود.
  ف.ازهند

 • تا یک نفر افغان است
  زنده افغانستان است

 • هیچ کسی حق ندارد حتی در باره تجزیه افغانستان صحبت کند چه رسد به تجزیه.هر قومی که خواهان تجزیه افغانستان عزیز باشد بدون شک رو سیاه تاریخ د ومورد لعنت آیندگان قرار خواهد گرفت.

 • خدا را شکر که نوبت برمن مسکین نیز رسید ای برادر که تحریر نموده اید تا یکنفر افغان است افغانستان است
  وقت که احمد شاه ابدالی خاک خراسان را به اسم قوم خود ساخت خوب خوشحال شدی از سال 1126 الی
  1391 دست اورد شما چیست فقط به زور تفنگ توانیستید میلیون ها نفر افراد این سرزمین را کشته و به اندازه
  یک ولایت زمین های درجه اول را در سمت شما ل غصب و به قوم پشتون توزیع نماید . ایا این مردم غیر پشتون
  را خدا پیدا کرده و یا شما که هرتصمیم بگیرید عملی گردد شما با عنعنات پوسیده خویش خیلی تاخت و تاز نمودید
  دیگر مردم بیدار شده حتی با پشتبانی کشور چتلستان یکجا بالای این مردم حمله نمودید ایا کامیاب شدید دیگر غصب
  زمین های مردم را ارمانش را به گور ببرید . خجالت بکشید از طرف شرق زمین های خود را به ای اس ای تسلیم
  و به سمت شمال سرازیر و چشم دوخته اید . در گفته های خود طور وانمود میسازید که احمد شاه ابدالی این وطن
  را خریده باشد . اول کوشش کنید اگر خود را افغان میگیرید پول کلدار را از ولایات خود برچینید بعدأ بگوید ما
  افغانیم . اگر غیرت میداشتید در این مدت زیاد باید راکت های قاره پیما میساختید شما فقط به فکر این هستید که زمین
  کی را بگیرم . خبر ندارید که پا کستان با خوردن دال شما را چنین بزند که دیگر نام افعان از یاد تان برود .

  آنلاین : http://ندارم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس