صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات، رسالت و مسئولیت!

انتخابات، رسالت و مسئولیت!

میراحمد لومانی
يكشنبه 22 سپتامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یکی از گمانه های قریب به یقین عدم پیش کشیدن کاندید ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده از جانب جبهه ملی و متحدین آنها را تا هم اکنون، عدم توافق، و یا دسترسی آنان به شخصیت مطلوب از « ملیت افغان » در پست معاونت اول باید به گمانه گرفت. بحث معاونیت اول از جانب هزاره ها نیز میتواند در این پروسه و تعامل، چالش زا و تامل برانگیز باقی بماند! فرض براین که؛ هر گاه اگر توافق بر کاندیدا توری شخصیت اول از ملیت تاجیک مهندسی گردد، در آن صورت، و بدون شک معاونیت اول را ملیت هزاره حق مسلم و طبیعی خویش میدانند. که در آن صورت موضوع کتله مهم و پر موازنه افغانها در این تعامل مورد بحث بوده، و سوال برانگیز باقی خواهد ماند! بدون شک، رهبران جبهه ملی در یکی از پیچیده ترین ادوار تاریخ سرزمین افغانستان قرار گرفته اند. شکستن لایه های ضخیم سنت های موروثی حاکمیت های استبدادی گذشته در این سرزمین، چالش های عینی اند، فرا راه سیاست مدار ان سنت شکن و تحول طلب در افغانستان کنونی!

پروسه ملت سازی از جانب حاکمیت افغانها در این سرزمین به گونه یی بوده است، که؛ حتی یک کوچی بیابان نشین افغان، حمیت و غرور افغانی اش به وی اجازه نخواهد داد تا در معاد لات اساسی تعیین قدرت و سیاست، به عنوان معاونیت، در پروژه های ماسوای از قوم و تبار خویش به ظهور بنشیند!

این خواجه گان و دلقک های سیاسی ملیت های دیگر « ؟؟» اند که با پشتوانه عظیم مردمی، حیثیت و غرور تاریخی خلق های در بند این سرزمین را هرچند گاه در پستو های " روسپی گری " معاملات سیاست و قدرت، به حراج میگذارند!

پروسه انتخاب، و انتخابات؛ پدیده مهم، و امر حیاتی تاریخی میباشد! افغانستان و انسان های مملو از درد، و خفته در خواب تاریخی خویش، به همت و مشارکت جامعه جهانی، در مرحله حساس از شکل گیری سیاسی، و عبور بسوی شدن توام با دموکراسی، سعادت، و اقتدار ملی نسل های آتی خویش به سر میبرند...! لذا روشنفکران که چراغ بر فراز راه تاریخ این ملت و جامعه محسوب میگردند، فرصت ها و زمینه های ( نبض گونه تاریخی را « باید» در یابند!)
تعداد ابن الوقت در کریدور های مملو از دغل بازی های سیاسی، سرگرم لابیگری ها و به حراج گذاشتن های تاریخی سرنوشت و حیثیت مردم، جامعه و سرزمین ما میباشند! لذا لایه روشنفکری جامعه افغانستانی در این مرحله حساس و تعیین کننده تاریخی، نباید ذلیل، ناتوان و مسکوت مانده، بلکه فریاد رسا و روشنگرانه تاریخی خویش را در اعماق جامعه، تاریخ، و زمان، به اهتزاز در آورند! ور نه؛- آنان نیز در قضاوت تاریخی، هم ردیف با روسپی های سیاسی خواهند بود!!

بخش اعظم از مسئولیت های نا توانی های تاریخی مان، یعنی فساد موجود، جرم و جنایت های رایج در بتن و روان جامعه، بیداد استبداد و گردن بریدن ها و سنگسار کردن ها و... همه و همه بر شانه های روشنفکران عصر و زمان من سنگینی مینماید؛- هر گاه اگر روشنفکر " خود " در خواب غفلت نبوده، یا این که سر در آخور ارباب ستم فرو نبرده باشد!

/ ای آنان که وجدان، شعور و شرف، در نهاد تان زنده است، و این ودیعه شریف الهی و خدا دادی را در پساب خانه فاضلاب ده و قریه تان دفن ننموده اید؛ مسئولیت و رسالت تاریخی خویش را دریابید! بودن کشور و مملکت تان در لیست و ردیف اولین های از فساد و جنایت، مایه ننگ و شرمساری تاریخی تان میباشد! تاریخ، تقدیر، و سرنوشت جوامع بزرگ به همت و به توسط همین قشر و لایه از روشنفکران آنان مهندسی و اعمار گردیده است! ( دوستان! خدا را مددی!!)

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس