صفحه نخست > دیدگاه > جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده امریکا و فرمایش کنار رفتن دادستان کل (...)

جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده امریکا و فرمایش کنار رفتن دادستان کل کشور محمد اسحق الکو

باقی سمندر
يكشنبه 4 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به گمانم که خواب میبینم !

دست و رویم را با آب سرد شستم تا اگر خواب دیده باشم ، بیدار شوم . اخبار را دوباره خواندم و لحظه ها به فکر عمیق فرورفتم و در مورد اخبار فکر کردم و سخنی بیادم آمد که هرخبرنگاری تنبل نیز میداند که :

1- چرا مینویسد

2- چگونه مینویسد

3- برای کی مینویسد

4- چه وقت مینویسد

بعدا سخنان ژان پل سارتربیادم آمد که تقریبا کم ازکم سی سال پیش خوانده بودم. بیاد دارم که ژان پل سارتر در مورد :

نوشتن چیست ؟

نوشتن برای چیست ؟

نوشتن برای کیست ؟

کتاب بلندی زیر نام ادبیات چیست ؟ نوشته بود. بحثهای وی را بشکل پراگنده در حافظه ام مرور کردم . بعدن با خود گفتم که :

از این اخبار خواندن دست بشوی واگر نه هر لحظه باید قلم بگیری وبنویسی .
هنوز در باره " نقش چند گانه پاکستان در مورد افغانستان " فکر میکردم و درباره نبشته
شایعه پراگنی یا عقب نشینی خجالتی ؟ "
یا پیروزی و دستا ورد ؟ "

که چند لحظه ای پیش در آن نوشته خبری از واشنگن پوست را نیز زیر نام

واشنگتن پُست در مورد تحقیقات فساد اداری در افغانستان "

واشنگتن پُست: مامورین ارشد حکومت کرزی تحقیقات فساد اداری متنفذین سیاسی را منحرف ساخته اند.
دوشنبه, 28 جون " به رسانه ها روان کرده بودم و از همه خواهش نموده بودم تامقاله ام منتشر شود ، می اندیشیدم که بازهم با چشمان باز خبری در مورد سخنان جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده امریکا در باره دادستان کل افغانستان آقای محمد اسحق الکورا خواندم. در خبرواشنگتن پوست میخوانیم که :
"
مامورین امریکایی به روزنامه گفته اند تخمین های آنها نشان میدهد که در نتیجۀ موجودیت فساد اداری گسترده، در حدود یک میلیارد دالر کمک بین المللی سالانه به خارج انتقال داده میشود. مقادیر هنگفت پول به کشور های خلیج انتقال میابد. مامورین افغان، بشمول برادر بزرگ رئیس جمهور افغانستان، در آنجا منازل مجلل دارند.
در ادامۀ مطلب آمده است که برای حکومت اوباما توانایی تحقیق کنندگان افغان تا فساد اداری را محو سازند، حیاتی تلقی میگردد. در صورتیکه مردم امریکا – که جنگ از مالیۀ آنها تمویل میشود – بدین نتیجه برسند که فساد اداری از حکومت کرزی محو شدنی نیست، حمایت از جنگ افغانستان از بین خواهد رفت.

نویسنده نگاشته است که محمد اسحاق الکو، لوی څارنوال افغانستان در آغاز کار ادعا میکرد که فساد اداری را خاتمه خواهد داد و علیه آن مبارزه خواهد کرد. به تعدادی از قضیه ها رسیدگی نیز صورت گرفت. ولی مامورین امریکایی اکنون میگویند که او بکرات قضیه ها را بخاطر روابط سیاسی در حالت تعلل قرار داده است.
در ملاقاتی با مامورین وزارت عدلیۀ ایالات متحده، آقای الکو معذور به نظر رسیده و طوری برداشت میشد که از جانب آقای کرزی و اعضای شورای ملی افغانستان تحت فشار قرار دارد. "

اینک افغان پبپر یا شبکه خبر رسانی اززبان آقای اسحق الکو می نویسد که :

"اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان یا لوی ثارنوال با اظهار این مطلب ادعا می کند که سفیر آمریکا به وی هشدار داده است که اگر رفیع الله عظیمی را بازداشت نکند باید از مقامش کنار برود."

"دادستان می گوید که سفیر آمریکا دو هفته پیش به وی هشدار داده است که اگر رفیع الله عظیمی را به اتهام دست داشتن در اختلاس محمد صدیق چکری بازداشت نکند باید از مقامش کنار برود."

نخست باید نوشت که :

مقاله واشنگتن پوست نه نظر رسمی دولت امریکاست و نه نظر غیر رسمی آن.

مقاله نویس ادعایی نموده و در همان مقاله از زبان وزارت عدلیه امریکا

"آقای الکو معذور به نظر رسیده و طوری برداشت میشد که از جانب آقای کرزی و اعضای شورای ملی افغانستان تحت فشار قرار دارد. "

صحت وسقم این نظرو خبر ایجاب به تحقیق مینماید . این تحقیق میسر نیست مگر اینکه با تنی چند از وزارت عدلیه امریکا که همچو نظری را ارایه کرده اند از نزدیک صحبت و گفت و شنیدی داشته باشیم. اما جالب تر اینست که :

جنرال آیکن بیری خواستار استعفای دادستان کل کشور افغانستان میگردد.

این خواست فقط وفقط مداخله آشکارو بدون پرده در امور داخلی افغانستان است. هیچ انسان معقولی نمیتواند این مداخله آشکار را نادیده بگیرد. هیچ افغانی نمیتواند در مورد این امر بی تفاوت باشد.

آقای ایکن بیری بایست بداند که وی سفیر ایالات متحده امریکا در کابل است.آقای آیکن بیری متاسفانه آقای الکو رابا جنرال مک ستانلی عوضی گرفته است. جنرال مک ستانلی شهروند ایالات متحده ا مریکا بود اگر اواستعفا کرد و اینک خواستار تقاعد شده است ، مساله ایست مربوط به ایالات متحده امریکا و تصامیم رهبری واشگتن وکاخ سپید .

اما مسله لوی ثارنوالی و یا دادستان کل افغانستان مربوط به افغانستان و قانون اساسی افغانستان و دولت افغانستان و قوای سه گانه دولت افغانستان است نه مساله سفیر ایالات متحده امریکا.

اگر آقای ایکن بیری اندکی از دیپلوماسی و حقوق بین الدول میدانست هیچگاه خود را ولی و قیم آقای اسحق الکو و دولت افغانستان نمیدانست بلکه هر نوع مداخله در امور افغانستان را

مردود میدانست و لی اینطور نیست.

همچنان اگر آقای آیکن بیری اندکی از علم حقوق میدانست و از روابط حقوقی افغانستان و دنیا اطلاع میداشت بازهم نه " فرمان گرفتاری رفیع الله عظیمی " را میداد و نه تهدید به استعفای اسحق الکو میکرد.
در هر دو حالت این حق را به هیچ وجه قانون اساسی ایالات متحده امریکا و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نه به جنرال آیکن بیری داده است و نه به کدام سفیر دیگر.

اگر سی آی ای برای بر انداختن حکومت ها تا حال دها دوسیه دارد و یا الاشه شکن ها فرمان داشتند تا هر چه دلشان میخواست انجام بدهند، اکنون وقتیست که تمام نا بسامانی ها باید در واشنگتن تغییر بیابند.

این تغیر بخودی خود بوجود نخواهد آمد اما ضرورت تغییر دیده میشود.

این حرفهای جنرال آیکن بیری به سو تفاهمات در افغانستان ومنطقه می افزاید.

اگر " رفیع الله عظیمی " متهم به مجرم بودن است ، باید دولت افغانستان و دادستان کل کشور با داشتن اسناد و شواهد وی را درمحکمه فراخواند. بازهم سه محکمه در فاصله های محکمه ابتدایی
تمییز و استیناف ضرور است و در هر سه محکمه " رفیع الله عظیمی " حق داشتن وکیل مدافع را دارد و از همه مهمتر اینست که بر اساس قانون اساسی افغانستان "

" کرامت انسانی ازهرنوع تعرض مصوون است " و تا زمانیکه محکمه حکم مجرم بودن شخصی را اعلان نکرده است هیچ شخصی مجرم شناخته نشده و بری الذمه میباشد.

البته در قانون اساسی ایالات متحده امریکا نیز این صراحت وجود دارد. بهتر است تا آقای جنرال آیکن بیری ازمحمد اسحق الکو در طی یک نشست خبری معذرت بخواهد و نشان بدهد که انتقاد پذیر است و حق مداخله در امور افغانستان را مرزود بداند وبپذیرد که سفیر ایالات متحده امریکاست و نه بیش از آن و نه کم از آن .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام پارسی زبان هائ عزیز نگزارید کی قومی یهود دربینی ما نفاق بندازه قومی یهود بنام تاجک میایه هزاره ها را توهین مکونه و بنام هزاره تاجک ها را ما باید فریب قومی یهود را نخوریم اگر در گوزشته ما را فریب نمیداد ما یالی بدبخت نبودیم جای شکی نیست در گزشته اشتباحات سورت گریفته ما نگزاریم کی دوباره اشتباحات تیکرار شود اگر ما متحید باشیم ازداکتر ساحب پدرام بیاموزیم بیسیار یک ایندئ روشن خواهیم داشت ما باید مفکوره پدرام ساحب داشته باشیم.افشا شدن قومی یهود را بادقت بخوانید قومی کی هجوقت با قران شریف عقیده نداشته و ندارد.

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس