صفحه نخست > دیدگاه > اقتصادی > حاجی هاشم دزدی می کند، ملل متحد وآقای پشتون دهان جوال می گیرند

حاجی هاشم دزدی می کند، ملل متحد وآقای پشتون دهان جوال می گیرند

به امر کرزی زمین ها را به نام این که فابریکه تولیدی تأسیس می کند به کرایه ناچیز صاحب شده و سپس ماهانه 25 هزار دالر کرایه داد
چهار شنبه 25 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نویسنده: احمدالله از کابل

زمین های ملکیت وزارت انکشاف شهری هنوز از دست مافیای زمین خارج نشده و از ملل متحد میلیون ها دالر گرفته اند. گزارش وجود دارد که قسمت زیادی از زمین های دولتی مربوط به ریاست بنایی در مسیر جاده کابل – پلخمری از شش سال تا کنون از سوی افراد غیرمستحق به طور غیر قانونی مورد استفاده قرار می گیرد. در یک قسمت این زمین های دولتی هم اکنون دفاتر مختلف سازمان ملل متحد قرار دارد که از سوی اسامیان حاجی هاشم و خسرش غالب خان به طور غیر قانونی به مبلغ ماهانه 25 هزار دالر به کرایه داده شده است. درحالی که زمین ها ملکیت دولت است.

درگزارش اضافه شده است که حاجی هاشم به امر رئیس جمهور کرزی این زمین ها را به نام این که درین جا فابریکه تولیدی تأسیس می کند به کرایه بسیار ناچیز صاحب شده و سپس به جای آن که درین ساحه پارک صنعتی فابریکه تولیدی اعمار کند، زمین فابریکه را برای مجموعه دفاتر سازمان ملل متحد ( که چند سال محوطه سوپریم نیز درآن فعالیت داشت) ماهیانه به مبلغ 25 هزار دالر امریکایی به کرایه داده است. به این ترتیب، حتی به طور جمعی اگر عاید پنج سال اخیر کرایه این زمین را محاسبه کنیم مبلغ یک ونیم میلیون دالر می شود.

غصب دارایی های دولتی از سوی استفاده جویان و قانون شکنان متاسفانه به کمک خود دولت و مسئولان ارشد صورت می گیرد. تا کنون هیچ یک از ارگان های دولتی به استرداد ملکیت دولت وابسته به ریاست بنایی اقدام نکرده و هاشم هاشم و شرکایش سال هاست که به طور غیر قانونی از حساب کرایه زمین های دولتی به سازمان های خارجی، میلیون ها دالر را جیب زده اند. بعد از نشر این گزارش اگر دولت درین زمینه اقدام نکند ، ما موضوع را از طریق سارنوالی و مراجعه به سازمان ملل متحد و خود مسئولان سازمان ملل متحد پی گیری می کنیم. باید خاطر نشان کردکه رهنمایان داخلی سازمان ملل متحد نیز درین قضیه احتمالا دخیل هستندو در صورت پیگیری اصولی قضیه ممکن است درین حیف ومیل میلیون ها دالر پای مسئولان وزارت انکشاف شهری نیز کشیده شود. درین میان رسانه هایی تلاش کرده اند که وزارت انکشاف شهری درین رابطه برای آنان معلومات بدهد، اما مسئولان بلند پایه وزارت انکشاف شهری چون از اصل ماجرا خبر دارند از دادن جواب شانه خالی می کنند. این درحالی است که وزیر انکشاف شهری آقای یوسف پشتون بارها مدعی شده است که زورمندان وخائنان زمین های دولتی را غضب می کنند اما زمین های عقب گمرگ نزدیک حوزه نهم که ملکیت وزارت خودش حساب می شود در دست چند تن از فریب کاران قرار دارد و ماهانه ده ها هزار دالر مفت به جیب خود می ریزند.

حلقه فساد کاران به دور ضیا مسعود

نويسنده: احمدالله – کابل

شنبه 12 آوريل 2008


راز دیگر از دفتر ضیا مسعود

نويسنده: احمد الله از کابل

چهار شنبه 16 آوريل 2008


loading...
loading...

پيام‌ها

 • او جان بیادر او گل بیادر چه خود ه درد سر میتی او (آ‌ب) ازه مو بالا خیت اس بانیش که پردیش شوه، بیادرها و خیل و ختک کرزی سیب همیش انج و منج شدند لالا قیوم خو گپش از میلونر هم تجاوز کرده ، ای بنده خدا را چه آزار میتی بان که لوت ( پول) پیدا کنه صدقیت شوم لالا احمد بیخاریست نصیت بیادرته بشنو کلک راستگو نشو، اونه لالا کامرانه بیبن هرچه برش نصیت کردم که تیرشو از افشاگری در ای ملک به راستگو جای نمانده همرایشان بساز که چاریت شوه گپ مره نشنید و امروز فرار وطن شده میگن د کدام ملک خارجه رفته.
  چه فکر میکنی لالا هاشم و خسرش ماهانه ای بیست و پنج هزار دالر ره تنها میخورند، ای تن غافل مه که مگوم ساده استی قبول نداری پدر شان نمی تانه بیدون حق داری به نفرای دولت و خارجی ایقه لقمه کلان نه قورت کنه. ایجه دها نفر دیگر سهم دارند،وطن ما مفت مدال طلا ره در فساد و چور و موی کنک اداری نگرفته. ای بود نظر چرسی بیادرت اینالی دلت بایسکلت.

  repondre message

 • در اینکه غارتگران مال ملت و زمین های دولتی وجود دارد و روز به روز به رقم آن افزوده میشود شکی نیست ولی باید جلو همچو اشخاص فریب کار و خائین را بگیرد. اگر در توان دولت نیست پس ملت باید در رابطه به موجودیت دولت تصمیم اتخاذ نمایند.

  repondre message

 • لعنت خدا به این انسان های بی وجدان و بی احساس. برای خدا این چه ظلم است که در کشور ما پایان ندارد. اطفال ما از گرسنگی رنج میکشند و علف برای خوردن شان در کوه پیدا نمیشه یک عده فاسدی نکتای میزنند و با غرور در موتر های دولتی پایان بالا مشغول گشت زنی و خوش گزرانی هستند.
  نفرین براین رشوه خوران بی احساس.
  نفرین بر شرکای تیم کرزی و برادران تجار کرزی. برادران رستورانت چلان کرزی که در دهن شان مگس خانه کرده بود و انتظار میکشیدند تا مگر لقمه نانی را به مشتریان خود بفروشند امروز نام تجار بالای شان گذاشته می شود. این رستورانت های نیز از پول دزدی، چور چپاول و قاچاق چرس همان کسب پدری، آباد شده بود (قرار اظهارات اخیر خود کرزی که از 300 سال است خانواده اش بر مردم در کندهار حکمرانی کرده است و تجارت پیشه بوده اند) این دروغ شاخ دار. کرزی حد اقل از قوم خود بشرم. وقتی که این سخنان را بزبان میآور ی چرا خجالت نمیکشی . بهتر آن است که کرزی اعتراف کنی که خودد و برادرانت کسب دزدی و قاچاق را از 300 به اینطرف از پدران و نیا کان خود به میراث گرفته اید و پدر قاچاق برتان از سوی قاچاقچیان مواد مخدر به قتل رسید. خدا داند که با این اظهارات خودکرزی طالبان (ده دی خوری بچیان) را چقد به خنده آورده باشد، که بی شرمانه از جنایات براداران خود دفاع میکند و آنرا مایه افتخار اجداد خود میداند.
  من نمی دانم که کرزی و اجدادش چرا از ملت بخاطر ختا ها و ظلم شان معذزت نمیخواهند که نا جوان مردان از آن دروه های سیا و ننگین که هنوز میراث آن تا سر حد انتحاری مصیبت می آفریند، معذرت نمیخواهند و این دوره سیاه و 300 سال تشنج و اختناق را بی شرمانه بر روی ما میکشند. بجای اینکه با یاد این دوره 300 کرزی از عملکرد 300 ساله شان که هیچ افتخاری انسانی ندارند به ندامت یاد نمیکنند که ا ز آن به افتخار یاد میکنند. کدام افتخار؟ چه افتخاراتی را دارند که از آن یاد میکنند. 300 سال ظلم، استبداد، خشونت، عقب گرایی، چور چپاول، مزدوری بیگانه، ظلم وحشت بر ملت بیچاره دیگر چه افتخار؟
  اول اینکه کرزی باید از 300 سال بکاهد مدت زمان دقیق تری از این دوره سیا ه اجداد خود را بیان کند، دوم اینکه بجای فخر فروشی عذر خواهی کند. کرزی غیر از دروغ دیگر افتخاری را برای ملت به ارمغان نیاورده ای. از این فرصت طلای به نسبت ضعف رهبری و خبس تعصب گروهی، استفاده ای نیک برای مردمت نکرده و حال ادعا داری که 300 سال بر ما حکومت کرده ای و حسرت طالب شدن را میکشی.
  چانس طلای ملت مارا به دستان نا پاکت آتش زدی. مشرف رییس جمهور پاکستان در طی این دوره از دشوار تری بحران خودرانجات داد و تو تمام شراط و چانس استفاده خوب را به خاطر عقد ه های درون خود بر باد دادی. امروز افغانستان سالهای دیگر باید رنج عذاب این ختاهای عمدی تورا بچشند.
  ما با این امکانات جامعه جهانی چه توقع در سر داشتیم و کرزی از به چه دست آورد های دل خوش میکند و بروی ملت گرسنه و بیچاره ما آنرا میکشاند.
  یک بار دیگر لعنت به کاظم و گماشته گانش. لعنت به طبقه ای که در افغانستان دعوای خانی و بزرگی کردند. شاد باد روح شهدای بزرگ افغانستان.
  پدر و پد رکلان کاظم شخصیت های خوبی بودند و مردن از آنها خاطرات خوبی دارند، خدا کنده که روح آنها با اخلاق کاظم و نذیر در عذاب نباشد. کاظم ایا فکر میکنی که تحفه ای خوبی با خود جمع کرده ای که در روزآخرت آنرا به پدر و کاکاه شهید ت می بری. عجز، شکستگی، صداقت، راستی، گزشت و مردانه گی بهتر از ثروت های دزدی است.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس