صفحه نخست > خبر و گزارش > هنوز حداقل 1700 گروه مسلح غير قانونی در کشور وجو دارد!

هنوز حداقل 1700 گروه مسلح غير قانونی در کشور وجو دارد!

در افغانستان 300 گروه مسلح غير قانونی منحل شد
دوشنبه 2 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: سازمان ملل با انتشار ورقه ای بيانيه ای بنام صفحه ی حقايق از منحل شدن 300 گروه مسلح غير قانونی در کشور خبر داد. اين در حالی ست که همين سازمان در بيانيه های قبلی خود در اين مورد، از وجود بيش از 2 هزار گروه مسلح غير قانونی که خبر داده بود که هزاران کودک، در اين گروه ها مورد سوء استفاده قرار می گيرند.

با توجه به بيانيه ی جديد اين سازمان، هنوز 1700 گروه مسلح غير قانونی در کشور وجود دارد که در راس آنان بسياری از مقامات بلندپايه دولتی قرار دارد.

صفحه ی حقايق سازمان ملل، بدون کم و کاست چنين می باشد:

صفحه حقايق

در افغانستان 300 گروه مسلح غير قانونی منحل شد

پروگرام انحلال گروه های مسلح غير قانونی به عرصه مهمی رسيد

دولت افغانستان در پروگرام انحلال گروه های مسلح غير قانونی (داياگ) با انحلال 300
گروه مسلح غير قانونی به مرحله مهمی رسيده است. اين خبر از سوی محمد منير منگل معاون وزير داخله
افغانستان، کريستوفر الکساندر معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و عزيز احمدزی رئيس
دارالانشای مشترک پروگرام انحلال گروه های مسلح غير قانونی در يک کنفرانس مطبوعاتی امروز اعلام شد.
پروگرام انحلال گروه های مسلح غير قانونی در 71 ولسوالی در حال اجرا است که تا هنوز در 31 ولسوالی به
پايان رسيده. تا کنون تحت ابتکار انحلال گروه های مسلح غير قانونی نزديک به 40 هزار ميل سلاح سبک و
سنگين جمع آوری شده. بيش از 1050 نفر از گروه های مسلح مختلف و گروه های جنائی دستگير يا خلع سلاح
شده اند. نزديک به 7 هزار ميل سلاح از گروه های که فعلأ در خدمت نيرو های امنيتی کشور اند، جمع آوری و
مصادره شده است. ايجاد سيستم جواز گيری و ثبت سلاح در وزارت داخله توانسته بيش از 7 هزار ميل سلاح
ديگر را تحت کنترول دولت بياورد.

پروگرام انحلال گروه های مسلح غير قانونی با ادامه پروسه خلع سلاح، دولت را در ايجاد ثبات در افغانستان
حمايت می کند. پروگرام آغاز نو افغانستان با حمايت پروگرام انکشافی ملل متحد و يوناما در حال ارايه حمايت
تخنيکی و لوژستيکی به دولت افغانستان برای تطبيق پروگرام داياگ می باشد.

داياگ تلاش خود را به برکناری مسئولين دولتی مرتبط به گروه های مسلح غير قانونی نيز معطوف می دارد. از
جمله 72 کارمند دولتی مرتبط به گروه های مسلح غير قانونی مورد هدف 23 تن پروگرام داياگ را تطبيق نمودند
و 16 تن آنها از خدمت برکنار شده، اما 28 تن ديگر هنوز مخالفت می نمايند.

پروگرام نامبرده با ايجاد يک چهارچوب حمايتی و ظرفيت سازی نهادی در داخل وزارت داخله و تطبيق آن، در
تحت قانون در آوردن شرکت های امنيتی خصوصی نيز سهم دارد.

ابتکار داياگ سعی دارد تا نظم را در ميان نيرو های پوليس که تأمين کننده امنيت و مصئونيت برای شهروندان
افغان اند، دوباره برقرار سازد. تلاش ها جريان دارد تا تطبيق کامل پروگرام داياگ به وزارت داخله افغانستان
منتقل گردد.

پروگرام داياگ در جون 2005 آغاز شد.


عکس از دی لايف

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس